Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Høyre er lengst fra grunnfjellet i KrF.

Les selv og døm.

Publisert: 28. sep 2018

Grunnfjellet i KrF er basisen i kristendommen; rett og rettferd.Underforstått, Jesu appell mot å bruke rikdom på en feil måte.

Regjeringen feiler stort der i både fiskeri-og jordbrukspolitikken.

Vedrørende fisket,så er kysten nærmest avfolket fordi trålerflåten har tatt over.Kjell Inge Røkke er en kvotebaron.

Da trålerne tok over,rammet det fiskeindustrien på land.

Når arbeidsplassene forsvant,måtte ungdommen reise bort for å finne levemåten.Høyre har ike vært alene om denne utviklingen,men Høyreregjeringen har hatt 5 år på å snu utviklingen,men har nå forslag om å stramme inn ytterligere til for kystbefolkningen.

NRKnett 16 september,2018.Drømmen om havet. NRK intervjuet to jenter,Eleonora og Vårin,som går på fiskerfaglinja i Honningsvåg.De frykter det blir for dyrt å etablere seg som fisker så de må søke  seg til de store trålerne,for nå vil regjeringen stramme inn for de mindre fiskefiskebåtene også.

Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter for de minste sjarkene under 11 meter. Nå foreslår Fiskeridepartementet endring på det. Forslget møter massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne. De mener forslaget vil presse opp prisene  på kvoter og gjøre det enda vanskeligere for unge fiskere å komme inn på markedet.

Vedrørende jordbrukspolitikken,ser vi samme utviklig til storgårder,med drahjelp fra den store statlige jordbruksstøtten.Over 15 milliarder i 2018. Storgårder bruker utenlandske sesongarbeidere,som reiser hjem om vinteren.

 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere