Tore Christiansen

12

Hva kan skape begeistring?

Med begeistring som drivkraft er alt mulig - sa olympisk mester Egil Søby til en landsdekkende konferanse i KrF, jeg tror det var i 1993. Min personlige analyse er at det var der oppturen for KrF startet. En opptur som varte helt til vi gikk inn i regjering sammen med Høyre i 2001.

Publisert: 28. sep 2018

Hvis KrF skal vinne tilbake gamle velgere og kanskje også finne noen nye, trenger vi et lag med begeistring. Når alle på laget jobber med entusiasme for et eller flere felles mål er det enkelt å få med seg andre. Og motsatt er det vanskelig å få med nye hvis laget framstår som splittet og uenig om både målsetninger, virkemidler og hvem en skal kjempe sammen med.

Jeg tror en av grunnene til at KrF mistet oppslutning gjennom de fire årene under Bondevik 2-regjeringen, er at prosjektet ikke engasjerte og ikke begeistret internt i KrF. Tvert imot var ikke minst stram kommuneøkonomi med på å ta motivasjonen fra mange lokalpolitikere.

Nå står partiet foran strategisk viktige avgjørelser. Mitt spørsmål er dette - hva skal skape begeistring på KrF-laget? Og hvilket prosjekter kan skape positivt engasjement sammen med andre partier vi kan regjere sammen med?

KrF har en del saker partiet står temmelig alene om. Noen få slike saker kan vi kanskje få gjennomslag for i en samarbeidsplattform, og det er nok litt ulike syn på hvilken side som vi gi partiet mest gjennomslag på slike saker. Men disse for KrF viktige sakene kan aldri bli det som skaper et fellesprosjekt på tvers av partier som skal regjere sammen. Det som skal engasjere på tvers av partiene må være noe felles.

Min enkle analyse er at vi med venstresiden kan ha et felles engasjement for velferdssamfunnet. Vi kan ha et felles engasjement for miljø og klima. Vi kan ha et felles engasjement for å ta hele landet i bruk. Vi kan ha et felles engasjement mot utenforskap og mot fattigdom. Vi kan ha et felles engasjement for rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet. Det samme kan ikke sies om høyresiden, der Høyre normalt kutter litt og FrP kutter drastisk i bistand når de har sine egne partibudsjetter i opposisjon. Det kan ikke bli en felles kamp mot klimagassutslipp sammen med et parti som er mer mot bompenger enn de er imot klimakrisen. Vi kan ikke ha en felles kamp for forskjeller og utenforskap sammen med partier som er mer opptatt av skattelette for de rike. Vi kan ikke ha et felles prosjekt om å ta hele landet i bruk sammen med partier som vil fjerne en rekke viktige distriktspolitiske virkemidler. Jeg tror vi etterhvert også kan ha vel så gode muligheter for et fellesprosjekt til og med innen familiepolitikken med venstresiden. Ikke fordi vi nødvendigvis har samme ideologiske tilnærming, men fordi det nå synes mer sannsynlig at vi kan bli enig med venstresiden om virkemidler som høyresiden vil avvise for å få råd til mer skattelette. 

Vi trenger et prosjekt som kan begeistre. Jeg forstår at det er mange i mitt parti som er skremt av Aps historie og uvilje mot kristendommens innflytelse i samfunnet. Jeg er skremt av høyresidens liberalisme, individualisme (som i FrP bikker over til egoisme) og materialisme, og mener det er det som er den største trusselen mot de kristne verdiene KrF kjemper for. Men jeg utfordrer de som ønsker å se til høyresiden - hva skal skape begeistring i KrF i et slikt samarbeid? Vi klarte det ikke forrige gang vi var i regjering med Høyre og Venstre, selv uten FrP på laget. Vi klarte det ikke med 4 år som støtteparti i forrige stortingsperiode? Hvilke saker har vi som kan gjøre en ny periode med samarbeid med høyresiden til en større suksess om vi prøver igjen?

 

Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Hva med å spre seg?

Publisert rundt 3 år siden

Mange gode tanker her, - begeistring, men hva begeistrer?

KrF er splittet.  Jeg er redd de er for små til å tåle dette.

Egentlig tror jeg det beste for Norge ville være om alle dyktige og gode KrF politikere gikk inn i de andre partiene, noen til høyre-siden, tre muligheter, og noen til venstre-siden, fire muligheter.

Kristne påvirker best som salt blant andre,  - ikke i en egen pose med bare salt.

Lykke til.

Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg kan med stor sikkerhet si at Tore Christiansen sin oppskrift for hvordan partiet igjen kan skape begeistring ikke vil virke til partiets fordel. Tvert imot. Krf ble tuftet i sin tid på Bibelske verdier. Med dagens ledelse står dette, som skilte det fra andre partier, for fall. Hareide ønsker  å gå mot venstre. Det blir i så fall banesåret for Krf. Under Hareides ledelse har partiet bare gått en vei. Nedover. Og det fortsetter. Han ignorerer sine konservative kjernevelgere på Sør og Vestlandet. Han provoserer dem. Han er på kollisjons kurs med sine nestledere, Bollestad og Ropstad. Om man skal hente nye velgere som engasjerer seg på miljø og klima. Da har man MDG. Om man skal ta ibruk hele landet, som Christiansen forespeiler, ja da har man SP. For utviklingshjelp og bistand har man SV. For mindre forskjeller har man SV og Rødt. Beklager, Christiansen.For høyere skatter har man AP. Flere av disse partiene har negativt forhold til kristendommen. Disse områdene er allerede opptatt av andre partier, og vil ikke kreere noen stemmer for Krf. Frp er støttespiller for Israel og for kristne friskoler og barnehager. Disse partiene er ikke det. Det vil ha bort det private. Om man da skal følge oppskriften som Christiansen foreslår, vil det bety at partiet havner i skyggenes dal, med minimal politisk innflytelse. Og med mange skuffete Krf velgere bak seg, som da ved neste valg vil velge andre partier forståelig nok. Det beste ville nok være at Krf legges ned, og at PDK kan overta som alternativ for kristne velgere.

Kommentar #3

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Kristne verdier står for fall

Publisert rundt 3 år siden

VI er nok uenig om hvilke verdier som er mest sentrale. For meg er det mer grunnleggende å forvalte skaperverket slik at kommende generasjoner har en klode å leve på. Det er grunnleggende at menneskeverdet ikke stopper ved svinesund. Jeg har stor tro på at vi vil sikre kristne friskoler og ideelle aktørers plass selv om vi samarbeider med venstresiden. Men hvis miljø og rettferdig fordeling ikke er viktig for deg, ikke skal bety noe for KrFs retning - da kan en selvsagt velge høyresiden. Men jeg tror den gjennomsnittlige KrF-velger er opptatt av miljø, av bistand. Jeg tror de som allerde stemmer PDK er enig med deg. Men de har jo allerede PDK.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere