Oddbjørn Johannessen

192

Et «dramatisk angrep» på folkekirken?

I Dagens Vårt Land (25/9) kan vi lese om reaksjonene på at Den norske kirke fra 1. oktober ikke lenger får melding om medlemmer som får barn, slik at det kan sende dåpsinvitasjon til dem.

Publisert: 25. sep 2018

Kirkevergen i Sandnes, Andreas Eidsaa, slår alarm.  Dåpstallene i hans sokn vil i 2019 kunne gå ned fra 47 prosent til 30 prosent, spår han.  Ord og vendinger som «et dramatisk angrep på folkekirken» anvendes.  Ja, faktisk «et av de verste angrep på folkekirken», leser vi. «Kirkerådet burde ha trykket på alarmknappen for lenge siden», tordner kirkevergen videre.

Bakgrunnen er en endring i den nye Lov om folkeregistrering som ble innført i fjor, og som Den norske kirke (DNK) har fått et helt år på å tilpasse seg. Fram til nå har DNK kunnet hente informasjon om alle barn som blir født, og som har en forelder i sitt medlemsregister. Disse barna har så automatisk blitt lagt til som såkalt «tilhørige».

Andre tros- og livssynssamfunn har i vekslende grad benyttet seg av samme informasjonsmulighet, men DNK har vært i en særstilling, siden det har vært en automatikk i ordningen. Dette må betraktes som en anakronisme - en overlevning fra den gangen DNK, i egenskap av å være statens offentlige religionsvesen, hadde ansvaret for å folkeregistrere alle nyfødte.

Jeg – og mange med meg – hilser endringene velkommen.  Ingen av mine tre barn er døpt, men siden min kone er passivt folkekirkemedlem, ble de automatisk «tilhørige» - selv om jeg har vært utmeldt siden 1974.  Vi fikk dermed i sin tid tilsendt både dåpsinvitasjon, invitasjon til mottakelse av «4-årsbok» og ny dåpsinvitasjon da barna kom i konfirmasjonsalder.  Det var først i sistnevnte tilfelle jeg ble klar over at barna var «tilhørige».  De tidligere henvendelsene antok jeg var slike som ble sendt til alle barnefamilier. Nå som DNK formelt ikke lenger er en statskirke, skulle det bare mangle at praksisen med å regne nyfødte barn som «tlhørige», uten at foreldrene aktivt har gitt sitt samtykke, får fortsette.

Et «angrep» på folkekirken?  Tøv!  At dåpstallene vil komme til å synke, er sikkert riktig – men det må betraktes som en helt naturlig og riktig prosess.  Medlemstallet i DNK vil dermed kanskje nærme seg det reelle tallet på dem som faktisk er aktive der.

Trykket i Vårt Land 27. september 2018.

8 liker  
Kommentar #1

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

DNK må nå innse realitetene.

Publisert rundt 3 år siden

Det går ikke lenger av seg selv. Kirken må komme mer på banen når det gjelder åndelige spørsmål. Planer og budsjetter fører ikke til at noen blir frelst. Den Hellige Ånd må tas med på råd.

3 liker  
Kommentar #2

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Innsideinformasjon.

Publisert rundt 3 år siden

Den Hellige Ånd har detaljkunnskaper i viktige saker her og nå. DNK styrt av Den Hellige Ånd vil være en formidabel  bidragsyter i åndelige spørsmål. Fremtidsutsiktene trenger ikke være så mørke.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 3 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Den Hellige Ånd har detaljkunnskaper i viktige saker her og nå. DNK styrt av Den Hellige Ånd vil være en formidabel  bidragsyter i åndelige spørsmål. Fremtidsutsiktene trenger ikke være så mørke.

Dette er jo ganske langt på siden av det innlegget mitt dreier seg om...

1 liker  
Kommentar #4

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Nedgang i medlemstallene.

Publisert rundt 3 år siden

Er det ikke littegrann innenfor?

1 liker  
Kommentar #5

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Angrep.

Publisert rundt 3 år siden

Et slik "angrep" bør føre til at DNK bør tenke nytt.

Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Med ryggen til.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Ja, faktisk «et av de verste angrep på folkekirken», leser vi.

Det finnes nok dessverre vesentlig verre og farligere angrep på folkekirken enn dette, de ledende skuer bare i feil retning. 

5 liker  
Kommentar #7

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Særstilling.

Publisert rundt 3 år siden

DNK har hatt en særstilling i Norge i flere hundre år. Nå er det nye tider og DNK må tilpasse seg den nye situasjonen. Man kan ikke ta det for gitt at "alle" i Norge er kristne.

3 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

På sporet

Publisert rundt 3 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
DNK har hatt en særstilling i Norge i flere hundre år. Nå er det nye tider og DNK må tilpasse seg den nye situasjonen. Man kan ikke ta det for gitt at "alle" i Norge er kristne.

Ja, der er du på sporet.  Nei, man kan ikke ta for gitt at "alle" i Norge er kristne, og man kan heller ikke ta for gitt at "alle" kristne i Norge har et forhold til folkekirken.

4 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Aktuelt nyhetsoppslag i VL i dag

Publisert rundt 3 år siden
1 liker  
Kommentar #10

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Under pari

Publisert rundt 3 år siden

Om en av foreldrene står som medlem av det ene eller andre, så er selvsagt ikke det alene verken akseptabel eller tilstrekkelig grunn til å innrullere barna automatisk inn i samme organisasjon eller trossamfunn. 

Men det vanlige skjer om det stilles spørsmål her: Der makt, privilegier og særfordeler allerede er vunnet; der protesterer man vanligvis høylydt mot å måtte operere på samme premisser som alle andre. At det er en kirke som opptrer slik, uansett hvilken, er faktisk både mer enn skuffende og langt under pari kristent sett.

10 liker  
Kommentar #11

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Et «angrep» på folkekirken?  Tøv!  At dåpstallene vil komme til å synke, er sikkert riktig – men det må betraktes som en helt naturlig og riktig prosess.  Medlemstallet i DNK vil dermed kanskje nærme seg det reelle tallet på dem som faktisk er aktive der.

Prinsippielt er jeg enig og alle bør operere under like vilkår etter mitt skjønn, selv om ganske mange nok vil peke på den gamle statskirkens posisjon med en viss berettigelse jmfr både stortingets kirkeforlik og ikke minst nåværende finansiering.

Om dåpstallene synker, og det gjør de jo i den gamle statskirken, så er dette i første rekke frukten av menighetenes eget arbeid - eller mangel på sådan.

Slik det også kan være tilfelle for andre kirkesamfunn i Norge. (Selv om jeg vil anta at dåpstallene for Den Katolske kirke i Norge har økt som en følge av f,eks  stor polsk innvandring)

Og ,selv om mye sikkert kan sies om f,eks USA`s mylder av kirkesamfunn , hvor omkring 80% av befokningen anser seg som kristne, og hvor det historiske bakteppet selvsagt ikke kan sammenlignes med Norge, synliggjør i alle fall at menighetsliv og kirkesamfunn kan fungere utmerket, uten hverken statlig organisering eller økonomisk støtte - fordi medlemmene selv tar det hele og fulle ansvar.

 

 

 

5 liker  
Kommentar #12

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Man kan ikke forsvare nye synder gjennom å henvise til gamle: Statskirke som sådan var og er et feilgrep. Posisjonen som statskirken fikk skyldes utelukkende rå makt, og det over tid. At enkelte av affektive grunner vil legitimere noe som ikke bare er prinsipielt galt, men også står på en grunnmur av maktmisbruk er selvsagt like ugyldig som det er absurd.

 

 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere