Odd Anders With

54

Regjeringen tar privat eiendom

Publisert: 22. sep 2018

Regjeringen legger opp til å konfiskere privat eiendom ved skolenedleggelser. Det fremkommer i en ny økonomiforskrift til friskoleloven. Kan utdanningsministeren forklare det ideologiske grunnlaget for en slik politikk?

Jeg viser til økonomiforskriftenes paragraf 9-2 om «Tilbakebetaling ved nedlegging». Ja, det er unntak for gaver og egne innskudd, men ikke for oppstartskostnader. Og hva med frivillig innsats som det er så mye av i ideelle virksomheter?

«Resterende eigedelar og midlar, etter at gjeld er trekt frå, er å rekne som statstilskot og skal utan oppmoding betalast attende til Utdanningsdirektoratet. Eigedelar skal seljast til markedspris».

Med hvilken hjemmel kan regjeringen la en økonomiforskrift få tilbakevirkende kraft, i praksis opptil 100 år tilbake, i strid med grunnlovens paragraf 97: «Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft.»? Og hvordan skal dokumentasjon, som tidligere ikke er etterspurt i generasjoner, håndteres?

Med hvilken rett kan regjeringen betrakte frivillig innsats og foreldrepenger/elevbetaling for «statstilskot»? Og med hvilken rett kan regjeringen betrakte elevtilskudd til drift som tilskudd til bygninger, når det siste kun er gitt i helt symbolske størrelser i noen svært få år?

Hele friskole-Norge venter på et svar fra politisk ledelse, da økonomiforskriften er et politisk og ideologisk inngrep.

Trykket i Vårt Land 22. september 2018.

4 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Sovjet - hvem lar seg forbause?

Publisert rundt 3 år siden

Staten er den største kjeltringen av dem alle

Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kommunale skoler...

Publisert rundt 3 år siden

Håper loven er lik for alle - slik at når kommunen legger ned småskolene tilfaller skolehusene staten - og kommunen må tilbakebetale tilskuddene sine til staten... 

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Minstenormene i barnehage / skoler...

Publisert rundt 3 år siden

Det innføres for tiden minstenormer i barnehager.  Disse gjelder både private og offentlige barnehager.. Men her når ikke midlene fram til de private. Kommunene er ikke forpliktet å sende kompansasjon til private barnehager på grunn av minstenormøkningen.  Det er slik regjeringen vil ha det. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere