Tore Christiansen

12

KrFs veivalg

KrF står visstnok foran et veivalg. Et veivalg er noe en gjør når en er på reise og kommer til et veiskille. Det vanlige er å velge retning ut fra hvor en vil og hvilke steder en vil innom på reisen, men debatten om KrFs veivalg er mer preget av hvem en skal reise sammen med en hvor en vil.

Publisert: 21. sep 2018

Når en skal ut på reise kan det selvsagt oppleves tryggest å velge reisepartnere en har vært på tur med før. Men det er jo langt fra sikkert at de en var på reise sammen med for 10-15 år siden har samme prioritering av reisemål nå som da. De gamle reisekameratene har dessuten fått med seg andre i reisefølget som også vil ha et ord med i laget. Kanskje starter vi et annet sted enn sist, og må derfor velge en annen retning for å komme til samme mål?
 
Hva taler for og hva taler mot henholdsvis høyresiden og venstresiden?
 
Ekteskapsloven taler ikke for noe som helst samarbeid – KrF står alene. Abortloven er heller ikke et argument for den ene eller den andre siden, KrF står alene om å ønske rettsvern for det ufødte livet. Kampen vil stå om utvidelse av selvbestemmelsen og grensen for senabort, og det er sterke krefter i flere partier som jobber for det stikk motsatte av det Krf ønsker. Innen gen- og bioteknologien er det Ap og Frp som står lengst fra KrF, som er mest villig til å se på celler fra aborterte fostre som forskningsmateriell og et middel til vårt alles felles beste. Men der er et skille innen disse problemstillingene –FrP er så langt alene om å åpne for aktiv dødshjelp. Kanskje er det den viktigste kampen vi står foran de nærmeste årene. Ikke fordi den er viktigere enn de andre spørsmålene, men fordi denne kampen er reell i betydningen at utfallet ikke er gitt.
 
Familiepolitikken har tradisjonelt vært et argument for samarbeid med høyresiden. Men bildet er i endring. Partiene på høyresiden er fanget av en retorikk om at alle skal ut i minst 100 % jobb for å være med å bidra til verdiskapning, økt kjøpekraft og høyere materiell levestandard. Der Ap snakker om at kvinnene må i jobb av likestillingsgrunner snakker høyresiden om at kvinnene må i jobb for at samfunnet skal kunne finansiere pensjoner og opprettholde/øke kjøpekraften. Med ulik begrunnelse ender både høyresiden og venstresiden opp med å ønske kontantstøtten fjernet og dermed den reelle valgfriheten avviklet. Kanskje er viljen til å prioritere penger til familiepolitikken nå større på venstresiden, ettersom høyresiden alltid måler alt opp mot mer skattelette.
 
Miljøpolitikk, internasjonal rettferdighet og kamp mot fattigdom også innenfor landets grenser er alle saksfelt der KrF har mer til felles med venstresiden enn høyresiden. Store deler av høyresiden har ennå ikke erkjent at miljø er viktig og store deler av høyresiden synes å mene at vårt ansvar som et av verdens rikeste land stopper ved Svinesund.
 
Innenfor skolepolitikken vant KrF en viktig seier for høyere voksentetthet i forrige budsjett, men det var først når H og FrP innså at dette var det flertall for i Stortinget uansett. Kampen for friskoler har vært viktig for KrF, men venstresiden er ikke lenger like skeptiske – og høyresiden ser ikke forskjell på en pedagogisk eller religiøst begrunnet skole og rene kommersielle aktører. Kanskje er det enklere for KrF å kjempe for en skole der alle blir sett, der alle opplever mestring og der testing kun brukes som et virkemiddel og ikke opphøyes til et mål i seg selv i samarbeid med venstresiden.
 
Innenfor helse har KrF mer å hente på venstresiden. Både med tanke på forebyggende arbeid, vilje til å bruke avgifter for å stimulere sunnere livsstil (og straffe det usunne), men også med tanke på at KrF faktisk ønsker et offentlig eid og offentlig drevet helsevesen, ikke bare et offentlig finansiert helsevesen. Og selv om venstresiden til tider har vært skeptiske til ideelle aktører innen helse og omsorg, er høyresidens ønske om å likestille ideelle og kommersielle aktører nå en vel så stor trussel mot de ideelle institusjonenes rolle som supplement innen helse og omsorg.
 
Søndagsåpne butikker taler også for samarbeid mot venstresiden. Saken er i seg selv kanskje ikke avgjørende, men det underliggende samfunnssynet – liberalisme eller vilje til å sette noen felles grenser – bidrar til at saken likevel er et tydelig tegn på at KrF ikke hører sammen med liberalistene på høyresiden.
 
Når KrF skal foreta sitt veivalg må partiet tenke over hva som er målet og hva vi kan oppnå med et samarbeid. Ikke velge ut fra ståsted i saker som er tapt, ikke velge ut fra en tanke om hvor de ulike partiene sto på 70- og 80-tallet. Da er min påstand at de fleste av KrFs mål for framtida har vi større mulighet til å i et samarbeid sentrum-venstre enn i et samarbeid som inkluderer FrP. Kanskje ville en analyse av partiprogrammer og alternative budsjetter også vise at Ap faktisk står KrF like nært som Høyre.

 

 

3 liker  
Kommentar #1

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Hvilke partier er mest "uspiselige" for KrF?

Publisert rundt 3 år siden
Tore Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Da er min påstand at de fleste av KrFs mål for framtida har vi større mulighet til å i et samarbeid sentrum-venstre enn i et samarbeid som inkluderer FrP

Partienes innvandrings- og integreringspolitikk og syn på Israel er utelatt i din mannjevning mellom partiene, Tore Christiansen.  På de saksområdene skårer FRP høyere enn noen av de andre partiene. 

For de som syns det er liten forskjell på høyresiden og venstresidens  øvrige  programposter, vil det utgjøre den avgjørende faktor i mannjevningen. Partiet som alltid har fått rett i disse politiske spørsmålene bør ikke avfeies for lett som "uspiselige". FrP og Sylvi Listhaug har tross sine mangler i KrFs hjertesaker  i hvert fall noen fortrinn, som en del tidligere KrF-ere  tillegger stor vekt.  

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ingen av sidene blir aktuelle.

Publisert rundt 3 år siden

Gode argumenter.  Venstresiden gir mest KrF politikk.

Men Senterpartiet er minst like gudfryktige som KrF, derfor bør KrF legges ned og deres politikere gå inn i SP.

De som ikke vil inn der kan gå til hvem de vil.

KrF er nå under sperregrensen.  Dermed vil mitt forslag gi mest uttelling.

Færre partier på Stortinget vil være gunstig.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere