Spaltist Didrik Søderlind

Rådgiver i Human-Etisk Forbund

Svenske tilstander

Islam er ikke et nytt innslag i folkhemmet. Faktisk er det 1.300 år gammelt.

Publisert: 21. sep 2018  /  1176 visninger.

Her om dagen dumpet en bok ned i postkassen min. Islam i Sverige – de førsta 1.300 åren er på nesten 350 sider, rikt illustrert, og med et lekkert omslag. Og – klyp meg i armen – boken er gratis. Den kan bestilles gratis fra nettsiden til Myndigheten för stöd till trossamfund, som har betalt for kalaset.

Formidlingsevne og fortellerglede.

Forfatter er Simon Sorgenfrei, religionsviter og en av drivkreftene bak forlaget Molin & Sorgenfrei (som anbefales for enhver med et minimum av livssyns­interesse). Sorgenfrei har formidlingsevne, fortellerglede og legger det språklige og faglige på et nivå som gjør teksten lett tilgjengelig også for norrbagger.

Undertittelen – de førsta 1.300 åren – er provokativ. Vi vet lite om islam i Norden på 700-tallet – utover funn av arabiske dirham-mynter i vikingbosetninger. Men tittelen rettferdiggjøres ved at boken også er en kulturhistorie om Sveriges forhold til den muslimske verden.

LES OGSÅ: Svensk håp

Heller gå på «krogen». 

Så her blir det litt koloni- og handelshistorie. En morsom detalj og motsats til dagens situasjon der særlig saudiske myndigheter gjerne vil støtte moskeer i Vesten, var at muslimske lands ambassader var lite interesserte i å bidra til religiøst liv i Sverige. De som jobbet ved ambassadene ville heller ha friheten til å gå på «krogen».

Det er med det 20. århundres innvandring at det muslimske livet i Sverige vokser frem, samtidig som vi har kilder. Og hvilke kilder! Noe av det morsomste med Islam i Sverige er avisutklippene Simon Sorgenfrei har gravd frem. Som når Söderhamns tidning i 1956 melder om «Muselmansk gudstjänst på café i Stockholm».

Mer kosmopolitisk og moderne. 

Det blir mye gruppebilder av myndige muslimske menn i femtitallets sobre herregarderobe. Men også 27 år gamle Didar Samaletdin i miniskjørt, da hun i 1970 ble «chef för Sveriges 10.000 muhammedaner». Og den unge konvertitten Björn Ericsson smiler over sin teleprintermaskin i 1962.

Dette var en tid da muslimske innvandrere var et velkomment innslag, som gjorde at gamle Svea føltes mer kosmopolitisk og moderne. At islam var noe eksotisk og spennende ga seg utslag i at Sverige har hatt et knippe kulturpersonligheter som ble muslimer. Som maleren Ivan Aguéli (1869–1917), som i tillegg til å være Swedenborg-tilhenger, anarkist og dyrevernsaktivist ble muslim.

Sorgenfrei skriver om sufier og shiaer, ahmadiyyaer og elektronika-artister.

LES OGSÅ: Jeg vil forstå dere

Hver sjette stemme. 

Men hva med «de svenske tilstandene», da? I Sverige er frontene virkelig steile i islamdebatten. På den ene ytterpunktet har man SD, et parti med røtter i nazismen som fikk hver sjette stemme ved siste valg. Partiets kommunepolitiker Martin Strid siteres i Islam i Sverige på at man nærmest må velge mellom å være menneske og muslim.

På den annen side har man folk som på ramme alvor stempler som rasehatere de som vil diskutere hvor mange innvandrere Sverige kan ta inn, eller om islam kan ha problematiske sider.

En grunn til polariseringen er kanskje det Sorgenfrei oppgir som andel muslimer i Sverige: 8-10 prosent. Dette er over dobbelt så mye som prosentene her i Norge. Da kan integrasjonen fort bli krevende. Islamister dukker opp i partipolitikken eller setter seg på fly i retning Syria. 

Noe uforløst. 

En bok som kunne hjelpe til å roe gemyttene hadde derfor vært sårt tiltrengt, men når Sorgenfrei skriver om de mest problematiske formene for islam (som salafi-jihadismen) føles det litt som om han stopper før han helt når beinet. Så er da Sorgenfrei en forsker, og ikke revolverjournalist.

Alt i alt er likevel Islam i Sverige en skatte­kiste om svensk islam og en glede å ha i hylla. Ideen til noe lignende i Norge er herved lansert.

Men for Allahs skyld: få med et stikkordsregister.

LES OGSÅ: Ser mørkt på Europas demokratiske utvikling

Trykket i Vårt Land 21. september 2018 i spalten Livssyn.

7 liker  
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
På den ene ytterpunktet har man SD, et parti med røtter i nazismen som fikk hver sjette stemme ved siste valg.

Og i Norge har vi Ap, med røtter i kommunismen, som samarbeider med Rødt . . .   

8 liker  
Kommentar #2

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

Og i Norge har vi Ap, med røtter i kommunismen, som samarbeider med Rødt . . .   

It’s a conspiracy.

Jeg kan ikke se hva dette har med Søderlinds innlegg å gjøre. Et godt innlegg som bidrar med noen etterlengtede  nye perspektiver i den ellers fastlåste debatten om islam.

1 liker  
Kommentar #3

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Apologetik innpakket som forskning? 

2 liker  
Kommentar #4

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se hva dette har med Søderlinds innlegg å gjøre.

Kommentarfeltet under artikler om islam blir fort litt... ja.

2 liker  
Kommentar #5

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Apologetik innpakket som forskning? 

Nei. Forskning innpakket som forskning. Hilsen en som har lest boken.

1 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
En morsom detalj og motsats til dagens situasjon der særlig saudiske myndigheter gjerne vil støtte moskeer i Vesten, var at muslimske lands ambassader var lite interesserte i å bidra til religiøst liv i Sverige. De som jobbet ved ambassadene ville heller ha friheten til å gå på «krogen».

I det siterte viser du til noe som kan være kjernen i den muslimske befolkningens trang til å bo i Vesten. De ønsker slett ikke å leve under muslimske ordninger. Dette må antas å være hovedgrunnen til at de har migrert. Noen har reist på vanlig måte mens andre har flyktet for sitt liv. 

Jeg kjenner ikke boken men kanskje den nevner at det har oppstått fotballag på innvandrerbasis. Klubber med assyriska i sitt navn, indikerer at de har sitt utspring i innvandrere fra muslimske land. Disse har hevdet seg på eliteserienivå som helt vanlige lag, og de har også vært åpne for andre enn muslimer. 

Jeg stusser litt på tallet om ca 8% muslimer i Sverige. Jeg har sett statistikker hvor intet land i Europa bortsett fra Russland har så høy andel muslimer. Selv Frankrike som ofte nevnes med forakt som et muslimsk land har under 5%, og dette er snarere normen. Noen har lavere, men Russland har ca 10% fordi de har sin muslimske befolkning som alltid har bodd i sør mot de muslimske landene, som fx i Tsjetsjenia. 

De svenske tilstandene fra de siste tider er et tvilsomt begrep fordi de gjerne har kommet som hvite svenskers reaksjoner på noe de ikke liker. Disse har tent på biler og asylmottak i protest, og Politiet har hatt store problemer med å kontrollere dem. På samme måte kan man snakke om tyske tilstander. Det er samme fenomen. Høyreekstreme har vist forakt og gått til voldeligheter mot fremmede de har valgt seg som sine fiender, og skylden veltes over på de fremmede. 

Sverige (og Tyskland) har stort sett vært utadvendte land som har hatt behov for arbeidskraft for å bygge sin industrielle styrke. Innvandrerne har sin naturlige del av dette. Hverken svenske eller tyske kvinner har klart å forsyne samfunnet med barn i tilstrekkelig grad til å fornye befolkningen. Fødselstallene har lenge vært under 2,1 pr kvinne. 

I tillegg var Sverige et fristed for forfulgte, og dette var mulig fordi man trengte folk samtidig som man hadde en mer human innstilling. Sveriges problem er det uteblitte oppgjøret med nazismen og totalitære holdninger generelt. Utad har man latt som at man er nøytral og lagt lokk på en nødvendig del av debatten. Jeg tror at det vi nå ser er paybacktime for denne unnlatelsessynden. Fenomenet har vært kjent siden Olof Palmes død da dette sterke segmentet kom til overflaten gjennom etterforskningen. Fortsatt er det en betydelig mulighet for at Palme døde som en konsekvens av hets fra det ekstreme høyre. 

1 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Og i Norge har vi Ap, med røtter i kommunismen, som samarbeider med Rødt . . .

Jeg tror hun skal få lete ganske grundig for å finne noe av kommunistisk natur i Aps programmer i dag. Selv når de kjemper med Rødt og SV om oppslutning er det sterke begrensninger av hvilke kommunistiske levesett Ap ønsker å være med på å innføre. Ikke for å tekkes Sp eller Krf, men for å tekkes fagforeningene som ikke ønsker noen innskrenkning i sin handlefrihet, sin adgang til å eie så mye de evner eller setter den økonomiske vekst i fare. Fagforeningene er en slags garantist mot innføring av en for doktrinær kurs i Ap. Så lenge vi har LO vil ingen rokke ved den norske verdiskapningsmodellen, for den har vært til gavn for hele fagforeningssystemet. 

Hun kan jo kose seg med tanken på at det i Risør var det vel, ble valgt en ordfører med bakgrunn i nåværende Rødt for noen perioder siden fordi de borgerlige ikke klarte å komme til enighet om fordelingen av verv med Ap, siden Rødt hadde den personlig åpenbart best egnede kandidaten. Risør består fortsatt og har gått videre med andre konstellasjoner siden, og er fortsatt kjent som en ferieby for fiffen samtidig som den også er et godt sted å leve for fastboende. 

1 liker  
Kommentar #8

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Klubber med assyriska i sitt navn, indikerer at de har sitt utspring i innvandrere fra muslimske land. Disse har hevdet seg på eliteserienivå som helt vanlige lag, og de har også vært åpne for andre enn muslimer. 

Assyriska FF er altså grunnlagt av kristne. Assyrer (eller syrianer)  brukes delvis for å markere at de ikke er muslimer. Det står derfor fint lite om klubben i boken.

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Assyriska FF er altså grunnlagt av kristne. Assyrer (eller syrianer)  brukes delvis for å markere at de ikke er muslimer. Det står derfor fint lite om klubben i boken.

Ok.

Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Religionsforskning på islam

Publisert over 3 år siden
Bjørn Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Apologetik innpakket som forskning? 

Religionsforskere er redde for å fremstå kritisk mot islam ,hevder den danske forskeren Thomas Hoffmann i en artikkel i Vårt Land.

Han sier bl.a.:

"– Det er som om religionsforskningen har bestemt seg for ikke å bidra til å demonisere og kritisere islam, sier Thomas Hoffmann, religionsforsker ved Københavns Universitet og leder for den danske foreningen Forum for islamforskning.                    

Blant annet mener dansken at det får utslag i at mange forskere toner ned religionens betydning og heller forklarer fenomener ut fra historiske, sosiale, politiske og økonomiske faktorer.                    

– Jeg sier ikke at kultur og historie ikke er viktig. Men det er noen stabile, religiøse elementer vi bør ha med i tilnærmingen vår til islam. Det er ironisk når noen som kaller seg islamforsker eller religionsforsker, og samtidig sier at religion ikke har betydning, sier den danske forskeren...… "

kilde: https://www.vl.no/nyhet/kritiserer-islamforskning-1.785272?paywall=true

Svenske religionsforskere, bl. Simon Sorgenfrei ,har da også gått hardt ut mot en forskningsrapport som tar for seg Det muslimske Brorskapets utstrakte nettverk i svensk politikk og samfunnsliv.

4 liker  
Kommentar #11

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
 Det er som om religionsforskningen har bestemt seg for ikke å bidra til å demonisere og kritisere islam

At forskning ikke bidrar til å "demonisere" er da en selvfølge! Men Sorgenfreis nye bok inneholder altså masse materiale som kan brukes for å kritisere islam, og masse som kan brukes for å slå tilbake fordommer.


Han underspiller heller ikke religionens betydning slik jeg ser det. Tvert om legger han vekt på islam som premissleverandør for muslimer.


Jeg kjenner ikke den forskningsrapporten, den kan være god og den kan være dårlig. Men at forskere kritiserer hverandres arbeid er bra. Og egentlig et argument mot at islamforskningen er et lukket miljø som har bestemt seg for én variant av sannheten.

1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg registrere bare at religionsvitere ved vitenskapelig forskning institusjoner så aldri driver med islamkritikk, og at forskningen ofte har karakter av islam apologetik eller religions dialog. 

4 liker  
Kommentar #13

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
religionsvitere ved vitenskapelig forskning institusjoner så aldri driver med islamkritikk

Det er fordi forskere gjerne sitter og forsker. Samme hva de forsker på. Det er et fåtall av dem som trives i offentligheten. Jeg jobbet i årevis som forskningsjournalist, og det kunne være et svare strev å få forskere til å stille opp i intervjuer. Noe handler nok om reaksjonene de får. Det er ikke så moro med dødstrusler, liksom. Og det kan man få for de merkeligste ting (en ernæringsforsker fortalte meg at hun fikk dødstrusler for å si at brød ikke var farlig).

En norsk islamforsker (han har phD på det) som faktisk også er islamkritisk er Lars Gule. Men han er også en som protesterer mot rasisme mot muslimer, så han er ikke så populær der ute blant Hege Storhaug-fansen.

2 liker  
Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
At forskning ikke bidrar til å "demonisere" er da en selvfølge!

Jo, det skulle en tro. Men det gjelder vel ikke  kritisk forskning av islam og islamkritikk generelt. Da blir man lett beskylt for demonisering av muslimer og blir nok  behørlig  stemplet etter alle kunstens regler . Man kan lett tenke seg at i det ekstremt korrekte svenske akademia, vil slik forskning ikke falle i god jord.   

2 liker  
Kommentar #15

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her var det litt mye spekulasjoner og tankeeksperimenter for min smak. Jeg tror jeg holder meg til Sorgenfreis bok, jeg. Som virker passe nyansert, med fyldige kapitler om både islamisme og salafisme.

1 liker  
Kommentar #16

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hun kan jo kose seg med tanken på at det i Risør var det vel, ble valgt en ordfører med bakgrunn i nåværende Rødt

Jeg kommer nok aldri til å kose meg med politikk som smaker av Rødt, vær sikker. 

Når det gjelder Ap: De siste åtti årene har dette partiet vært mer kommunistisk enn folket kanskje er klar over; særlig i sin iver etter å avskaffe folkets tro på at det finnes en Skaper og en Frelser. I dag lever Ap godt med at Norges barn blir indoktrinert i sosialismens gudløshet og umoralske lover.  Dessverre har høyresiden gjort knefall for ideene. 

Men innlegget handlet om Sverige og islam. Jeg tror de fleste forstår hvor nødvendig det er med en kursendring i Sverige når det gjelder innvandring, og jeg håper sosialistene blir borte fra makten lenge nok til at Sverige igjen blir et trygt land å bo i.

4 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Ap: De siste åtti årene har dette partiet vært mer kommunistisk enn folket kanskje er klar over; særlig i sin iver etter å avskaffe folkets tro på at det finnes en Skaper og en Frelser. I dag lever Ap godt med at Norges barn blir indoktrinert i sosialismens gudløshet og umoralske lover.  Dessverre har høyresiden gjort knefall for ideene.

I deler av disse åtti årene har jeg gått på skole, men aldri følt meg indoktrinert av Ap. Jeg har vært aktiv i samfunnslivet men aldri følt at Ap har hatt en så dominerende rolle at de har avgjort alt i samfunnet. I store deler av perioden har også andre enn Ap regjert. Ap mistet flertallet i folket allerede ved Stortingsvalget i 1957 og har siden aldri gjenvunnet det. I perioder har de hatt gode meningsmålinger, bl.a. i Brattelis periode var det målinger på over 50%, men dette har aldri ført til maktbase på det nivået. 

Jeg tror derfor du tar feil og legger skylden på Ap slik det er blitt vanlig blandt ytterliggående kristne. Det er derfor vi har hatt diskusjonen som hadde som én konsekvens at en justisminister måtte gå av i år. Utviklingen etter 1945 er ikke et Ap-prosjekt, men det kan være hendig å skape seg et enkelt fiendebilde. Verden funker gjerne lettere når man har noen å kaste dart på. Bildet blir likevel falskt når folket kastet av seg Ap for 61 år siden, og etterpå har folket også hatt en langt mer sammensatt utvikling hvor det selv har sørget for avkristningen. Mens avkristningen skjedde var kirken og dens folk redd for at to av samme kjønn skulle ligge med hverandre. Derfor gikk samfunnsutviklingen under radaren på dere. Der har dere noe å hente opp, frue. Et bredere syn på samfunnet vil gavne alle. 

1 liker  
Kommentar #18

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er ikke hva den enkelte føler som er sannheten, Njål Kristiansen, det er virkeligheten man må forholde seg til, også i politikk som nå er historie, men som likevel har formet samfunnet. Det finnes litteratur om sosialistenes planer om å avkristne Norge. Og man bør ikke påstå at de ikke har lyktes. Like vanskelig må det bli å bortforklare at sosialistene har sørget for det som nå blir kalt "svenske tilstander".

4 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke hva den enkelte føler som er sannheten, Njål Kristiansen, det er virkeligheten man må forholde seg til, også i politikk som nå er historie, men som likevel har formet samfunnet. Det finnes litteratur om sosialistenes planer om å avkristne Norge. Og man bør ikke påstå at de ikke har lyktes. Like vanskelig må det bli å bortforklare at sosialistene har sørget for det som nå blir kalt "svenske tilstander".

Man kan skrive bøker om så mangt. Det betyr ikke at disse bøkene forholder seg til virkeligheten. For forfatteren kan det være viktigere å få frem sitt syn på en sak enn å gi en virkelighetsbeskrivelse som har rot i sannhet eller realiteter. Jeg tror vi kjenner historien etter 1945 ganske godt siden den har utspilt seg foran være øyne, men det kan være ulike måter å vurdere den. 

I en periode på nittensyttitallet var Ap relativt radikalt og man snakket om fx sosialisering av bankene både i Norge og Sverige. I Sverige gikk de noe lengre enn i Norge, men i dag er det knapt noen som tenker slike tanker, og i Sverige er de delen av politikken som ble vedtatt reversert i ettertid. Jeg tror ikke det finnes mange som vil vedkjenne seg den tiden i det svenske sosialdemokratiet i dag fordi verden har gått i en annen retning. Folket gitt først og dannet en annen bevegelse i verden. Den sosialdemokratiske æra tok slutt og ble erstattet av en liberalisme stemt frem av folket, og sosialdemokratiene fulgte etter på den samme vei.

Om man vil kan man si at hele det politiske miljøet har funnet hverandre i en mer tidsmessig variant av samfunnsforståelsen enn man hadde før fx 1981 i Norge. Ikke mange vil gå tilbake til perioden med bare NRK som eneste kringkaster, ta tilbake reglene for omsetning av boliger eller innføre lukkeloven igjen. Dette var regler som hadde sin tid og som varte for lenge. Vi skapte dette samfunnet i fellesskap, radikale som konservative og liberale. Norge er vårt felles prosjekt, iallefall for alle oss som har engasjert oss i utviklingen av dette samfunnet i mange tiår. 

Din beskrivelse av svenske tilstander blir feil fordi du ikke vet hva tilstandene egentlig er, hva som skapte dem og hvordan de ble til. Norsk konsensus dreier seg fortsatt rundt ca 98% av alle politiske spørsmål. I Sverige regner jeg med at det egentlig er like sterk konsensus, men man er like uenige som oss om hvordan man skal utvikle samfunnet videre. Dette bevises hver gang man forsøker å endre et gode. Da ser vi hvor sterk enigheten om et gode er. For politikerne som skal reformere for å bevare er dette store utfordringer, ikke om selve idéen om forandring, men mer om prisen og tempoet. 

Kommentar #20

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Grete Aune: Det finnes litteratur om sosialistenes planer om å avkristne Norge. Og man bør ikke påstå at de ikke har lyktes

Njål Kristiansen:I deler av disse åtti årene har jeg gått på skole, men aldri følt meg indoktrinert av Ap. Jeg har vært aktiv i samfunnslivet men aldri følt at Ap har hatt en så dominerende rolle at de har avgjort alt i samfunnet


I ”Kommunisme og religion” (1923) forslo Aps Edvard Bull at skolen, lærerutdanningen, statskirken, begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen skulle verdsliggjøres. «Vi skal slåss uforsonlig med den bestående officielle lutherdom, som mot andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående hensynsløs kirkepolitikk, for det om vi mener at religion i og for seg er en privatsak» (Bull, s.31). I 1947 overtok stane Oslo lærerskole, grunnlagt av Indremisjonen

Og trinn for trinn med bistand fra partier på venstre og høyresiden, samt en armada individuelle gudsfornektere, er samfunnet blitt mye sekularisert og Den norske kirke mye temmet

Selv om presset på kristne har vær stort, er det vi - de krisitne - som har latt oss avkristne,  om vi da noen sinne egentlig var mer enn kulturkristne, de fleste av oss. 

For troende gjelder Jesu ord: Ingen skal kunne gripe dem ut av mine hender! Og Palus ord: Intet kan skilel oss (de troende) fra Guds kjærlighet.... Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
I ”Kommunisme og religion” (1923) forslo Aps Edvard Bull at skolen, lærerutdanningen, statskirken, begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen skulle verdsliggjøres. «Vi skal slåss uforsonlig med den bestående officielle lutherdom, som mot andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående hensynsløs kirkepolitikk, for det om vi mener at religion i og for seg er en privatsak» (Bull, s.31). I 1947 overtok stane Oslo lærerskole, grunnlagt av Indremisjonen

Dette er nok et riktig utsagn, men det har ikke vært Aps politikk etter 1945. Det var en viss tendens til at den til en hver tid sittende regjering naturligvis preget Læreplanen, men opplæring i kommunisme eller nedbygging av den borgerlige staten har aldri stått på timeplanen noe sted. Du får lete i de større reformene fra Reiulf Steen og Gudmund Hernes' tider. De var ministre med ansvar for utdanning uten at de innførte noen form for kommunisme, men de laget reformer som har preget skolen opp til vår tid samtidig som vi i vår tid igjen har reformert skolen. Og siden vi er inne på det er det disse reformene som nå endres av dagens regjering, ikke minst med henblikk på yrkesutdannelsen og satsningen på forskning i høyere utdannelse som ikke alltid har stått i høysetet hos Ap. Merkelig nok er det Høyre som har vært sterkest på utdannelse av håndtverkere. Men altså, å komme trekkende med gamle Bull har rett og slett ingenting med svenske tilstander å gjøre. 

Kommentar #22

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg er sevlsagt enig i at Bull ikke har noe med svenske tilstander å gjøre; jeg bare tok tak i noen av dine og Aunes bemerkninger. Som det fremgår av min kommentar gir jeg ikke Ap skylden for alt etter 1947. 

Forvørig tviler jeg på at sosialdemokratene  i Sverige er kristendommens beste venner; svenske tilstander er skapt gjennom politiske vedtak og menneskers oppførsel.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Forvørig tviler jeg på at sosialdemokratene  i Sverige er kristendommens beste venner; svenske tilstander er skapt gjennom politiske vedtak og menneskers oppførsel.

Som nevnt, svenske tilstander er gjerne skapt av at ekstreme svensker går ut og begår kriminelle handlinger mot innvandrere og etterpå legger skylden på innvandrerne for at det ble bråk. Begrepet blir derfor en falsk myte. 

Nei, svenske sosialdemokrater har nok ikke akkurat gått i bresjen for kristne verdier, men også det svenske samfunnet er grunnlagt på disse og videreført inn i vår tid. Det er langt igjen til man kan kalle Sverige et hedensk eller gudløst land.

For å runde av sekvensen med Bull; det var så avgjort en annen tid og Ap lå i kamp med kommunistene om makt over samfunnet. De gjorde vel det de kunne for å matche de mest halsstarrige etter splittelsen over Moskva. Senere forsvant kommunismen som kraft og har ikke vært representert i Stortinget siden...... 1949? 1953? Kommunismen som kraft døde ut i Norge og Ap valgte en annen kurs. 

Det er feil å gjøre Ap og sosialdemokrater i alle land til syndebukker og skape seg et fiendebilde som vi skal forakte. Det er klassisk oppbygging av splittelse i samfunnet når demagoger skal ha oss med på den galeien. Jeg er ikke så redd for eller opptatt av Ap, men jeg bryr meg veldig om at vi ikke skal gjenta historiske feilgrep og manipulasjoner, og i så fall må vi starte med oss selv. Derfor bør de ekstremkristne legge ned stridsøksen de har tatt opp overfor Ap, og heller forsøke å vinne frem med markedsføringen av egen briljant politikk. Hvis ikke kan vi atter bli vitne til ondskap vi ikke kan tøyle. Ondskap er så vidt jeg vet ingen kristen dyd. 

1 liker  
Kommentar #24

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg forsøker ikke å skape et fiendebilde av sosialdemokrater/sosialdemokratiet. Politisk er jeg mer til venstre enn til høyre. Høyreisden har heller ikke vært kristendommen beste venner. 

Som jeg ovenfor skrev: Og trinn for trinn med bistand fra partier på venstre og høyresiden, samt en armada individuelle gudsfornektere, er samfunnet blitt mye sekularisert og Den norske kirke mye temmet.

Kommentar #25

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er nok et riktig utsagn, men det har ikke vært Aps politikk etter 1945.

Presis. I virkeligheten har AP vært et kirkevennlig parti som har sett kristendommen som et viktig samfunnslim.


Dette har såklart ingenting med Sverige å gjøre, som like godt kunne vært en annen planet politisk. Men hater man AP på det nivået Jotun gjør så griper man enhver anledning til å lette på trykket.

2 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Dette har såklart ingenting med Sverige å gjøre, som like godt kunne vært en annen planet politisk. Men hater man AP på det nivået Jotun gjør så griper man enhver anledning til å lette på trykket.

Man kan ikke tillate at noen bygger seg opp fiendebilder av grupper eller enkeltpersoner. Jeg undrer om vi er forbi en periode med muslimhets men at den nå kan ha funnet en mer håndgripelig form; Ap. Tanken går til at muslimhetsen i seg selv nådde aldri frem fordi den var forfeilet. Like forfeilet må det være å anklage Ap for alt man ikke liker her i verden. Svarene er mer kompliserte enn som så. 

Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg forsøker ikke å skape et fiendebilde av sosialdemokrater/sosialdemokratiet. Politisk er jeg mer til venstre enn til høyre. Høyreisden har heller ikke vært kristendommen beste venner. 

Som jeg ovenfor skrev: Og trinn for trinn med bistand fra partier på venstre og høyresiden, samt en armada individuelle gudsfornektere, er samfunnet blitt mye sekularisert og Den norske kirke mye temmet.

Hvis du tillater deg å glemme toregimentslæren kan man fort havne der du står nå. Ut fra et mer ensidig kristelig ståsted vil det ikke være mulig å si at samfunnet har gått i kristelig eller bibelsk retning. Det er for så vidt opplagt. Men da feiler du også fordi du ikke tar hensyn til de mange som slett ikke er interessert i en slik utvikling pdes, og pdas at en slik utvikling ikke er mulig med den utvikling som skjøt fart etter 1814 hvor samfunnet endret seg radikalt og et selvstendig sekulært rike vokste frem og trengte kirkemakten i bakgrunnen. Vi står heldigvis langt unna teokratiet, og merk deg at i et teokrati ville det knapt være rom for Krf, til nød PDK.... eller et presteråd og en militærmakt for å beskytte dette. Ja, nesten som i Iran om du vil. Jeg går ut fra at du ikke ønsker et regime som vi ikke liker å sammenligne oss med i dag, når alt kommer til alt. 

Kommentar #28

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg undrer om vi er forbi en periode med muslimhets men at den nå kan ha funnet en mer håndgripelig form; Ap.

Det du beskriver der er egentlig Eurabia-teorien: Ideen om at myndighetene/venstresiden jobber med å bytte ut nordmenn med muslimer. Teorien nådde sin logiske konsekvens på Utøya for sju år siden.

Kommentar #29

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Konspirasjonsteorier

Publisert over 3 år siden
Didrik Søderlind. Gå til den siterte teksten.
Det du beskriver der er egentlig Eurabia-teorien: Ideen om at myndighetene/venstresiden jobber med å bytte ut nordmenn med muslimer. Teorien nådde sin logiske konsekvens på Utøya for sju år siden.

Huff, ja. Kritikk av AP og venstresiden, må en være forsiktig med, skal en tro Kristiansen og Søderlind i HEF. Da må en rettmessig finne seg i å bli koblet til Brevik og Utøya. "Hat"-kortene sitter løst hos noen. 

 

4 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Huff, ja. Kritikk av AP og venstresiden, må en være forsiktig med, skal en tro Kristiansen og Søderlind i HEF. Da må en rettmessig finne seg i å bli koblet til Brevik og Utøya. "Hat"-kortene sitter løst hos noen. 

På generelt grunnlag vil jeg råde deg til å strekke deg litt lenger etter dypere forståelse og bedre argumenter. Dette blir for platt. 

Kommentar #31

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du får ta det opp med Søderlind og kikke nærmere på noe av  din egen ordbruk mot f.eks Grete Aunes Jotuns standpunkter som du karakteriserer som  "ektremkristen", "ondskap er ingen kristen dyd"," muslimhets", Ap-hets"

3 liker  
Kommentar #32

Didrik Søderlind

59 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Huff, ja. Kritikk av AP og venstresiden, må en være forsiktig med, skal en tro Kristiansen og Søderlind i HEF. Da må en rettmessig finne seg i å bli koblet til Brevik og Utøya.

Heldigvis klarer de aller, aller fleste å se forskjell på normal kritikk av AP (og venstresiden) og Eurabia-teorier.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere