Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Opprop til dugnad

Kristne ledere advarer mot kristne aviser. Det kan få ganske alvorlige konsekvenser for verdiene de selv setter så høyt.

Publisert: 18. sep 2018  /  2256 visninger.

‘Sønnen min leser ikke Vårt Land, han er så lei all problematiseringen’, sa den hyggelige damen til meg på en av de kristne sommerfestivalene jeg besøkte i år.

Hun snakket om sin voksne sønn, som er engasjert i en kulturåpen, teologisk moderat storbymenighet, og nærmest inkarnasjonen av en viktig målgruppe for Vårt Land.

Utvikling

Det finnes tusenvis av dem, aktive i religiøst arbeid, som verken leser Vårt Land eller Dagen, de leser knapt aviser i det hele tatt. I stedet sjekker de snap og insta, og klikker på en og annen enkeltartikkel som dukker opp i Facebook-feeden deres.

Og mens de gjør det, endrer samfunnet seg – uendelig langt bort fra de verdiene vi trodde vi delte, raskere enn vi trodde var mulig. En ny generasjon krever kontroll over livet: frihet til å dø, frihet til å utvide abortgrenser, frihet til å sortere fostre, til å betale noen for å bære dem, og etter hvert også til å designe dem.

For ikke å si at menighetene og organisasjonene også utvikler seg, noen ledere tør knapt ta tak i et eneste kontroversielt tema, og plutselig oppdager medlemmene at de står for noe de aldri har snakket om før. Og så braker det løs.

Og kanskje er det ikke alle mulige kontroversielle og mindre kontroversielle ideologiske spørsmål man skal snakke om heller, de timene man er sammen på gudstjeneste. Det viktigste er at ting snakkes om. At den generasjonen kristne som er under 50 begynner å forholde seg like bevisst og kritisk til de strømningene som påvirker og preger samfunnet som mange eldre gjør.

LES OGSÅ: Unge Venstre-lederen vil ha fri abort til uke 24

Trump

Tidligere fantes det en arbeidsdeling mellom «katedralen» og de kristne avisene. Fra prekestolen ble evangeliet forkynt. Avisenes oppgave var å sørge for at de kristne ble holdt oppdatert på utviklingen i kirke og samfunn, og for at de deltok i debatten.

Nå blir denne arbeidsdelingen utfordret av dem som står på prekestolene. Det er ikke uvanlig at pastorer og kristenledere tar avstand fra avisene. Særlig de avisene som skriver om dem.

Det finnes en parallell i politikken. Trump og høyrepopulister tar avstand fra «mainstream media» – selvsagt ikke fordi mediene er mainstream, men fordi de utsetter dem for kritisk journalistikk.

Hadde Trump prøvd dette på 90-tallet, hadde det ikke fungert. Da måtte folk lese avisen for å føle seg orientert og opplyst. Nå trenger de ikke det. Det finnes alternative medier som holder dem oppdatert på alternative fakta.

Likegyldighet

På 90-tallet hadde det ikke fungert om kristenlederne tok avstand fra Vårt Land eller Dagen heller. Nesten ni av ti leste aviser, uten dem var du desorientert.

Nå er det alternativer. Du kan lese hva du vil, Algoritmer sørger for at du får nettopp det, samt for at du ikke får stoff som kjeder deg.

Kristenlederne – jeg kunne nevnt en rekke navn – bekrefter valget ved å antyde at kristne medier kan droppes. De er jo så problematiserende, de bygger ikke opp, de ser ikke alt det positive som skjer.

Advarslene kan få ganske alvorlige konsekvenser for verdiene de selv setter så høyt. Aktive kristne kunne vært en motkultur, en motkraft, i samfunnet. Nå er altfor mange likegyldige.

LES OGSÅ: «Hvorfor skriver dere aldri noe positivt?»

Erkjennelse: 

Jeg sier ikke at Vårt Land er perfekt. Noen kan oppleve at vi gjentar oss selv til det kjedsommelige. Vi kan overselge en sak i tittelen og ingressen. Vi kan si nei til dekning av arrangementer – ikke fordi arrangementet er dårlig, men fordi vi ikke ville greid å gjøre artikkelen bra nok.

Og vi kan ha meninger på trykk som provoserer. Eller vi kan provosere ved ikke å ha meninger om bestemte tema, eller slagsider i meningsbredden.

Noe av dette er uunngåelig. Det er ikke mulig å lage en perfekt avis, både fordi det er mennesker som jobber i den, og fordi forventningene er så ulike.

Men journalistikken utvikler seg, også hos oss. I dag leter vi mer bevisst etter spennende fenomener der vi tidligere søkte konflikt.

Etter å ha sett behovet i over et år, ansetter vi dessuten i disse dager endelig en journalist som skal prioritere rene nyhetsmeldinger fra Kristen-Norge. Og vi jobber iherdig med å knytte til oss kommentatorer som gir oss en større teologisk bredde.

Dugnad

Samtidig er det naivt hvis ledere tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene. Eller at de kristne avisene blir bedre eller får større gjennomslag hvis de blir nøyaktig så konservative, eller så liberale, som lederne ønsker. Det er langt mer sannsynlig at det motsatte vil skje.

Vårt Land ble startet av mennesker som ville gi ideologiske byggematerialer til et samfunn i endring. Det var en dugnad av ildsjeler som så verdien i en kristen avis som favnet bredt.

Nå vil jeg oppfordre dagens kristne ledere til å bli med på den dugnaden. Til å løfte blikket og se stort på det de ikke liker, fordi konsekvensene av svekkede kristne aviser er for alvorlige. Til å se verdien i at journalister gir en stemme til dem som ikke har noen, også når det medfører konfliktsaker i deres egen del av kirkelandskapet.

Det vil de også tjene på.

LES OGSÅ: Vårt Land åpner nettsidene

2 liker  
Kommentar #1

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Tror man på bibelens budskap?

Publisert over 3 år siden

Mange tenker nok at det er vanskelig å tro på bibelens budskap. Det appellerer ikke til intellektet, for vi har jo kommet så mye lenger i dag. Hvis man føler at man har tilstrekkelig høy intelligens så må man tvile. Men er det ikke dårskap man skal forkynne. 

5 liker  
Kommentar #2

Eyvind Skeie

68 innlegg  55 kommentarer

Kjerne og mangfold

Publisert over 3 år siden

Mye å tenke på i det Alf Gjøsund skriver, spesielt med hensyn til at det er Vårt Lands fungerende sjefredaktør som uttaler seg. Jeg skulle gjerne ha sett hvordan han vil formulere en refleksjon knyttet til  ordene " avspeile mangfold" og " formulere en kjerne".  Disse ordene er ikke i artikkelen, men meldte seg hos meg da jeg leste Gjøsunds refleksjoner. Jeg håper at jeg kan lese, om jeg leser, Vårt Land og Dagen når jeg er 80 år, om jeg blir så voksen i livet!

4 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Fornuftig

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Noe av dette er uunngåelig. Det er ikke mulig å lage en perfekt avis, både fordi det er mennesker som jobber i den, og fordi forventningene er så ulike.

Men journalistikken utvikler seg, også hos oss. I dag leter vi mer bevisst etter spennende fenomener der vi tidligere søkte konflikt.

Dette er bra, Gjøsund.  Du sier: «I dag leter vi mer bevisst etter spennende fenomener der vi tidligere søkte konflikt.»  Let da i småfellesskapene, der man ikke har dyre kirkebygg eller ansatte teologer eller pastorer.  

Naboer møtes til Bibel og bønn i hverdagen, oppmuntre hverandre og gjøre diagonalt arbeid der man bor.1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha sett behovet i over et år, ansetter vi dessuten i disse dager endelig en journalist som skal prioritere rene nyhetsmeldinger fra Kristen-Norge. Og vi jobber iherdig med å knytte til oss kommentatorer som gir oss en større teologisk bredde.

En viktig debatt om det lykkes å få gode tilbakemeldinger.

For min egen del må jeg si at jeg som var så veldig glad i VL, og det første jeg leste da jeg sto opp.  Jeg elsket stoffet.  Nå leser jeg knapt avisen.

VL har forandret seg kolossalt, slik at den for min del ikke lenger er gjenkjennbar.

Det har både med vinklingen, valg av stoff og den ensidige støtten til de mest liberale kristne.

Slik som åpen kirkegruppe, som ikke møtes med kritikk.  VL som var konservativ er blitt venstreliberal.  Og med det faller oppslaget til VL og støtten til KrF.  De ser ut til å være i utakt med sine egne.

For meg ser det ut til å ha en sammenheng.

8 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Mange tenker nok at det er vanskelig å tro på bibelens budskap. Det appellerer ikke til intellektet,

Summen av Guds Ord er sannhet.

Jeg har ikke funnet noe feil.

Antagelig er også summen av VL’s innhold godt - det er jo tema her?

Intellektet i «denne verden» er jo dårskap.  Utviklingslæren f eks, rent oppspinn.  Forlengst motbevist.

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Journalistikk og journalistikk...

Publisert over 3 år siden

Generelle kommentarer:

At det finnes en langt på vei usaklig kritikk av mediene er helt riktig: Sant er visst stort sett det som speiler og bekrefter leserens egne grunnfortellinger. Men dette subjektive elementet og blikket her kjennetegner dessverre også en del journalister. Noen journalister ser tydelig og komisk nok ut til å mene at de verken er preget av bias eller habitus: En journalist befinner seg faktisk ikke utenfor den arena han og hun mener å rapportere fra og kommentere. Så og si all journalistikk er en type aktivisme fordi ethvert journalistisk valg og saksforståelser er bygget på subjektive antagelser; politisk, kulturelt, etc og tjener derfor enten den ene eller andre samfunnsgruppens interesser. Flere ganger er det lett å registrere journalistens egne agendaer, holdninger, sym- og antipatier; dvs journalistene blir dessverre ofte aktive deler av det de hevder å rapportere fra og kommentere.

ALL kritikk av norske aviser og medier faller m.a.o. ikke inn under den førstnevnte kategorien av usaklig mediekritikk. Det finnes for all del god og etterrettelig journalistikk. Men eksempler på klart tendensiøs, polariserende og skandalesøkende helt unødig personrettet journalistikk glimrer ikke akkurat med sitt fravær. Enkelte mener kanskje at journalister bør være ærlige og fortelle leserne hvilke holdninger de har. Dét er ikke nødvendig: Holdningene, sym-og antipatiene, skinner stort sett allerede klart gjennom deres produkter. Og et apropos: Hvis norske journalister fikk bestemme, ville SV vært landets største parti - og Frp ute av Stortinget. 

At journalister flest går i flokk, nærer stort sett like politiske sym- og antipatier, søker skandaler og er unødig personfokuserte er dessverre et faktum. Det er bare å klikke på en rekke nettaviser om man vil ha mer av dette. Når journalister får kritikk, så er dette ofte på bakgrunn av slike nevnte politisk tendensiøse og usaklige eksesser som forekommer. Men da fremstår som oftest journalister med en påtatt uskyldig mine og fremhever alle de saklige, etterrettelige og nødvendige bidragene som produseres: Men det er altså ikke den saklige og etterrettelige delen av journalistenes arbeide som ofte kritiseres. Å vise til det som fungerer når svikten er under kritikk er like tåpelig som avsporende. Alle i miljøet kjenner dog til en og annen journalistisk kollega som går over streken en og annen gang... Men det gjelder pussig nok aldri dem selv. 

Et vesentlig skille i det journalistiske landskapet finnes faktisk mellom journalister som ærlig fremlegger deres subjektive holdninger og politiske verdier, og dem som uærlig og påtatt uskyldige later som de ikke har noen og forsøker å skjule dem for leserne i etterkant når kritikk oppstår.

Videre: Det er faktisk en god idé å snart endelig unngå å trekke inn Trump og hans like hva gjelder dette med «mainstreammedia» og påstander om fake-news når berettiget mediekritikk her i landet er på dagsordenen. Dette er som oftest usaklige avsporende henvisninger og rammer den faktisk forekommende seriøse kritikken like usaklig som unødig: Guilt by association er også her et billig substansløst retorisk knep. Ergo opptrer ofte noen journalister usaklig og avsporende også de ganger standen møter nødvendig og berettiget kritikk.

 

 

 

11 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det uforutsigbare

Publisert over 3 år siden

Ikke alle liker å ha for mange problemstillinger å ta hensyn til, de kan jo komme fra alle kanter, og i alle kategorier. Problemet kan være hva man er mest opptatt av? Samtidig som det er noe som kalles for interesse, og hvis interessen ikke er til stede, kan man også for ikke å såre noen, ha en god alternativ unnskyldning for å følge opp både pålagte plikter og råd.

Samfunnsutviklingen forandrer seg hele tiden, og egentlig bare fortere og fortere, slik at flere enn meg sikkert blir hengende etter. Jeg har lest noe fra en som synes å ha sett inn i krystallkulen og fortalt om enkelte kommende begivenheter. Han forteller at hvis vi kunne forstå hvordan verden vil endres, ikke alene for nåtiden, men også for den største del av fremtiden. 

Ettersom regjeringene, sektene og religionene vil endres så motsatt, at hvis han skulle legge ut om hvordan fremtiden vil bli, måtte de som tilhører de regjeringer, religiøse sekter og tro, finne dette så lite sannsynlig og overbevisende, at det vil høres ut som fri fantasi for dem. For man er jo opptatt av å leve i nuet, og forholde seg til det som tilhører hver sin generasjons oppfatning.

Men hvis man ser hvordan utviklingen hittil har vært, burde man kunne se at utviklingen ikke stopper der hvor man selv er plassert i tiden, men den vil bare fortsette og fortsette. - Han skriver at menneskene vil komme til å fordømme det han har sett vil komme, inntil man kommer til de århundrer hvor kommende slekter vil erkjenne det som sett og oppfattet.

Slik sett kan det som man i dag holder på med av ideologiske spørsmål, i fremtiden ikke nødvendigvis anses som i overensstemmelse med hva kommende trosutvikling vil kunne komme frem til. Noe Alf Gjøsund også er inne på og forutseende til å se, ved at menighetene og organisasjonene utvikler seg og plutselig kommer til spørsmål som ikke før har vært diskutert. 

Det vil med andre ord si at når alt er gjennomgått med alt, og alt henger sammen med alt, så har man et annet svar på alt, og ulikt hva man har i dag- og kanskje funnet frem til en annen tro, hvem vet?

1 liker  
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gjenkjennende

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
VL har forandret seg kolossalt, slik at den for min del ikke lenger er gjenkjennbar.

Det er gjenkjennende og helt i tråd med min første kommentar til dette innlegget.

3 liker  
Kommentar #9

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Det er ikke alltid lett

Publisert over 3 år siden

Når Vårt Land ofte fremstår som et menighetsblad for KrF

8 liker  
Kommentar #10

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Primært til Gjøsund, Vårt Land  og Skeie:

Gjøsund oppfordrer kristne til å verne om kristne aviser: « … det er   naivt hvis ledere tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene  … Nå vil jeg oppfordre dagens kristne ledere til å bli med på den dugnaden. Til å løfte blikket og se stort på det de ikke liker, fordi konsekvensene av svekkede kristne aviser er for alvorlige»

Skeie, på sin side,  skulle imidlertid gjerne ha sett hvordan Gjøsund vil formulere en refleksjon knyttet til ordene " avspeile mangfold" og " formulere en kjerne". Disse ordene er ikke i artikkelen, men meldte seg hos Skeie da han leste Gjøsunds refleksjoner.

Skeies etterspørsel er  mer enn betimelig. For etter min mening er avisa Vårt Land blitt for utflytende angående det som er kristen tro og det som ikke er kristen tro.   

Gjøsund. er det virkelig naivt av kristen-ledere hvis de tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene?  

Slik jeg ser virkeligheten per i dag har kristne aviser kun perifer innflytelse på samfunnsutviklingen, og det ikke alltid med positivt fortegn.

Hans Nielsen Hauge, fikk for øvrig liten eller ingen støtte fra mainstream aviser, men nesten «hele»  folket leste ham. Han bidro til vekkelser til Kristus over det ganske land, og det før Vårt Land var påtenkt.

Relativisering. I vår verdslige, kjødelig tid har en lov til å søke sannheten, men ikke å finne den. Men Jesus – han som kristne tror er Sannheten, Veien og Livet – oppfordret: søk (meg) og dere skal finne (meg)!

Men nå skal visst den ene bibeltolkning  være like bra som andre ulike tolkninger.  Det er forståelig at  noen temaer oppfattes noe ulikt (for eksempel barnedåp versus voksendåp). Men enhver oppfatning av Jesus er ikke av kristent vesen.

Apropos kjernen i kristen tro:  Står avisa Vårt Land for  at  Jesus Kristus er eneste Veien/Døren i til frelse/Guds rike?  Tillater Mentor Media at avisa Vårt Land forkynner kun troen på Jesus  som eneste veien til frelse? Og at Jesus døde for menneskehetens synder? Vil Vårt Lands lesere flest tolerere at Jesus er  Veien, Livet og Sannheten?

Prest Sunniva Gylver og Bushra Ishaq har gitt ut «Tro på tvers» (VL, 10. august), og det på Vårt Lands Forlag. VL har reklamert for boka på helsider. 

Jeg har spurt Gylver på VLs spalter om hun tror at Ishaq blir frelst ved sin tro, uten svar.

I følge tidligere prest Ivar Bu Larsen  tror Gylver at Jesus er veien, livet og sannheten! (VL 18. sept.) Men tror hun at Jesus Kristus er eneste Veien til Sannheten om Gud og frelse?

Og hva tror Vårt Lands konstituerte redaktør, Alf Gjøsund, om tilsvarende spørsmål til ham?

Jeg  har stilt lignende spørsmål tidligere til Gylver og Vårt Land, men svarene er uteblitt. Det er lite greit, synes jeg!

Ivar Bu Larsen har tatt av seg prestedrakten. Fordi han nå tror  at kristendom og andre religioner er likestilte menneskelige forsøk på uttrykke den dypeste sannheten om våre liv. Jeg beundrer hans åpenhet, men håper at han vil få oppleve Kristi kjærlighet i sitt liv !  

I vår kultur er presset sterkt mot å tro det Bu Larsen  nå tror. Om kristne aviser etter hvert gir etter for den slags verdslig press, formidler de ikke lenger verken kristne grunnverdier eller kristen tro.

8 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Samtidig er det naivt hvis ledere tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene. Eller at de kristne avisene blir bedre eller får større gjennomslag hvis de blir nøyaktig så konservative, eller så liberale, som lederne ønsker. Det er langt mer sannsynlig at det motsatte vil skje.

For de som lærer at til sist vil Gud uansett ordne opp i kaoset er den siterte tankegangen feil. De trenger ikke aviser når de får de rette meningene på nettet og i tillegg har Gud i ryggen. Ja, de er nok desorienterte iht vanlig målestokk, men det blir kjetteri å hevde slikt mot den som setter Gud først. 

2 liker  
Kommentar #12

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Skal vi kjempe sammen eller mot hverandre da?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Og mens de gjør det, endrer samfunnet seg – uendelig langt bort fra de verdiene vi trodde vi delte, raskere enn vi trodde var mulig. En ny generasjon krever kontroll over livet: frihet til å dø, frihet til å utvide abortgrenser, frihet til å sortere fostre, til å betale noen for å bære dem, og etter hvert også til å designe dem.

Når vi avkristnes i Norge i dette tempoet du beskriver her, hvorfor kjemper vi kristne da mot hverandre?

Jeg har kjempet for de kristne verdiene du skatter så høyt i 30 år, Gjøsund-

En god ide ville være, om dere i VL og i mediahøyborgen kunne begynne å sette litt pris på andre kristne, og ikke ligge å krige og å sensurere mange kristne som er litt for radikale for dere eller som er FrPere-, slike som meg. Dere vet ikke best i alt, hva som tjener Guds rike. 

Når dere forakter deres egne medtroende, må det gale, og mange ganger tenker jeg at VL (og andre aviser) ikke fortjener noe pressestøtte, pga deres hårde linje mot konservative kristne. Likevel har jeg valgt å velsigne dere, og ikke krige tilbake. Jeg har lagt vekt på respekt og høflighet. 

Da er det tragisk at jeg nå avvises som artikkelskriver hos dere. Jeg har skrevet artikler i 20 år i dagen og mange andre aviser. Jeg er ivrig kommentator  i BT og VG og Aftenposten, godt likt av alle. 

Jeg blir aldri lenger slettet noe sted. Jeg vitner om Jesus og min tro i verdslige aviser, og forfekter alle tenkelige gode verdier, og jeg advarer mot alt det onde i verden. Jeg kommuniserer nesten daglig med ministere og kjendiser. 

Likevel ser VL på meg som en liten ubetydelig fjott. Tragisk.

Idag har jeg måtte krangle med debattredaktøren deres om mitt siste innlegg, som han avviste. Tragisk. 

Hvorfor må dere gjøre meg og mange andre til en fiende, og tvinge oss til å krige tilbake? Hvorfor kan dere ikke forsone dere med dem som dere er uenig med? Dere tåler så inderlig vel liberale og ateister og vranglærere på første og beste plass, men ikke meg?

Prøv å forstå at om dere forakter store deler av kristenheten og høyresiden, nærmer dagen seg fort - at dere mister pressestøtten. Jeg hadde håpet å bli en av dem som ikke bidro til at dere mister penger og popularitet.

7 liker  
Kommentar #13

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Vårt Land fenger ikke...

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
For min egen del må jeg si at jeg som var så veldig glad i VL, og det første jeg leste da jeg sto opp.  Jeg elsket stoffet.  Nå leser jeg knapt avisen.

Dette gjelder også for meg!


Vårt Land som såkalt "kristen" avis, har utviklet seg til å bli en "religiøs" avis, spør du meg. En avis som gjerne skriver langt mer positive reportasjer fra andre religioners verden, enn om hva som skjer innen kristenheten i Norge og verden forøvrig. VL er ofte fraværende når store kristne arrangement går av stabelen (jo da, de er der med stand for å selge aviser...), og skriver like gjerne om kunst og kultur i stedet for å dekke kristenlivet i Norge (utenfor DNK). Jeg er ikke interessert i storparten av det stoffet VL presenterer, da jeg først og fremst leser en kristen avis for å få godt kristenstoff.


Vårt Land gir inntrykk av å være en avis godt plantet på venstresiden i norsk politikk, som ivrer etter å plassere KrF sammen med seg på den siden. Det at avisen er så til de grader gjennomsiktig på dette området, gjør også VL veldig uinteressant for meg.


Avisen fremstår veldig liberal på mange områder, og ser ut til å være mer opptatt av å fronte det som til en hver tid er "politisk korrekt", enn å støtte det mange kristne står for i betente saker. Dette gjør også VL lite troverdig for meg.


Jeg er ikke enig i alt som står i den konkurrerende avisen "Dagen" heller, men den avisen evner i alle fall å vise at den har en solid kristen forankring, og dekker kristen-Norge på en langt bedre måte!

14 liker  
Kommentar #14

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Etter å ha sett behovet i over et år, ansetter vi dessuten i disse dager endelig en journalist som skal prioritere rene nyhetsmeldinger fra Kristen-Norge. Og vi jobber iherdig med å knytte til oss kommentatorer som gir oss en større teologisk bredde.

Dugnad

Samtidig er det naivt hvis ledere tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene. Eller at de kristne avisene blir bedre eller får større gjennomslag hvis de blir nøyaktig så konservative, eller så liberale, som lederne ønsker. Det er langt mer sannsynlig at det motsatte vil skje.

Langt de fleste kristne publikasjoner, medier og aviser, har sin berettigelse , og det er som Gjøsund oppfordrer til - viktig å støtte disse. Selv om jeg nok aner at Visjon Norge og Norge i Dag, bare med et par dype svelg kan innvies i Gjøsunds definisjon av hvem som skal være innenfor og hvem som er utenfor.

Men det er  ikke enkelt å være redaktør i tradisjonelle medier , de som i stadig sterkere grad utfordres på sitt tradisjonelle meningsmonopol og som kanskje ennå ikke har skjønt at hverken deres egen bredde eller perspektiv evner å fylle alles behov, og som av den grunn i langt mindre grad kan legge premisser for debatter rundt saker som de selv anser som viktige.

Både avisa Dagen og Vårt Land drar store veksler på pressestøtten, og overlever i sin nåværende form og omfang takket være denne , og ville trolig ikke eksistert uten at kristenfolket alternativt hadde åpnet lommebøkene i stort monn.

Jeg savner av og til en erkjennelse og uttrykt takknemlighet fra redaksjonene for dette.

At kristne aviser overlever på vesentlig statstøtte er problematisk etter mitt skjønn , selv om man selvsagt også kan se på det fra et annet synspunkt, at det er et uttrykk for anerkjennelse fra offentligheten- men trøsten er sansynligvis at så lenge stortingsflertallet vil holde liv i "sosialistene" i  Dagsavisen og søskenbarna "kommunistene" i Klassekampen ,så har man sansynligvis intet å frykte.

Men, om Vårt Land, eller andre kristne aviser, ikke makter å holde på leserne hvem har  ansvaret da ?

Bare leserne ?

6 liker  
Kommentar #15

Lars Slåttå

0 innlegg  1 kommentarer

Dugnad for kva?

Publisert over 3 år siden

Gjøsund: Kristne ledere advarer mot kristne aviser. Det kan få ganske alvorlige konsekvenser for verdiene de selv setter så høyt.

Det er urovekkjande å lesa artikkelen til sjefredaktøren. For viss dette er VL si grunnhaldning, er det meir enn før gode grunnar for kristne å åtvara mot denne avisa.

Det er overtydeleg at Gjøsund skriv for si sjuke mor, Vårt Land, og ikkje for dei kristne i landet. Artikkelen er manipulerande og brukar både Trump og likesæla for å understreka kor alvorleg det er å ikkje lesa den såkalla kristne avisa, som jo ikkje er ei kristen avis lenger, men ei liberal religiøs avis.

Det er sjølvsagt naivt å tru at kristne grunnverdiar kan prega samfunnet utan at nokon står opp og kjempar. Og på dette feltet gjorde VL ein god jobb tidlegare, men dei siste åra har avisa svikta totalt.

Elles er det gledeleg å lesa alle kommentarane i denne tråden som forsvarar dei kristne verdiane, men som så tydeleg avviser VL som verktøy i dette arbeidet. VL er blitt ein slags rugekasse for alt liberalt og venstrevridd, men er ikkje lenger ein forsvarar av dei tradisjonelle kristne verdiane, slik Gjøsund vil ha det til.

8 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Nå er det alternativer. Du kan lese hva du vil, Algoritmer sørger for at du får nettopp det, samt for at du ikke får stoff som kjeder deg.

Fremtiden ligger her tror jeg. Utvikle en digital utgave som redigeres hele tiden, og i tillegg kanskje et papirbilag til helgene. Det ligger an til å bli mindre distribusjon av aviser i årene som kommer. Én ting er distribusjonen som reduseres til færre dager gjennom fx Posten, men er det praktisk å lage en papiravis hver dag? Jeg tror den er et langsomt utdøende fenomen. For en avis som VL med presumptivt eldre lesere med mulige barrierer mot digitalt stoff kan papirets dødsprosess trekke ut, men som det påpekes samler folk allerede sine informasjoner på nett. Da blir det også viktig for VL å være i forkant med en god kristen- og meningsavis på nett. Den kristne plattformen er både en begrensning og en mulighet. Skjæringspunktet er ikke ett for alle anledninger, og det er det som kan skape spenningen med et levende produkt. En gang i fremtiden vil det bare være digitale lesere tilbake, og satsningen bør ligge i å nå disse så tidlig om mulig og knytte langvarige bånd. 

Kommentar #17

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Apropos Alf Gjøsunds invitasjon

Publisert over 3 år siden

Først: Det nytter lite med invitasjon når døren er stengt: Både Alf Gjøsund her, og f.eks. Alf Kjetil Walgermo m.fl., kunne godt bidra ut over sine hovedinnlegg om det faktisk og seriøst er samtalen med leserne og deres oppfatninger de har på hjertet: Slik blir invitasjonen til leserne og ambisjonene om å ta dem seriøst troverdig. Og dét er jo et pre: Medier er for øvrig og som kjent avhengig av at noen bruker dem. 

Videre, så er det slik at den politiske debatten føres på medienes betingelser. Hvis journalistene åpner for en politisk debatt, så er det ofte slik at politikere føler seg presset til å uttale seg om den og videre delta. Derfor, så er journalistenes vinklinger, utvalg av data og eventuelle spill på emosjonelle strenger -som effektfull bakgrunnsteppe- ikke sjeldent virkende og styrende premisser.

Så: En undersøkelse fra år 2000 (Tewksbury og Althaus) viser at de som leser nettaviser gjennomgående får med seg mindre om bakgrunn og bredde enn de som leser papiraviser: Refleksjon, dybde og analyse er (ennå) ikke det som preger nettavisenes produkter. Ikke fordi deler av dette brede og dypere nødvendigvis ikke finnes på nettet, men fordi leserne foretrekker papirprodukter når de skal ta til seg og fordøye det vesentligste stoffet. Når det gjelder nyheter og korte kommentarer, så viser undersøkelsen som tendens at nettavisene mer blir benyttet som overskifts- og kortere oppdatering av aktuelle saker. Så spørs det jo om undersøkelsen er dekkende for 2018? For egen del, så stemmer det jo. Men det er muligens fordi jeg er gammel og tilhører den utdøende rasen av avislesere som Njål K. viser til. Å leve er dog det viktigste av alt. I hvertfall så lenge man lever.  :) 

Når det gjelder den potensielle muligheten for informasjonsbredde, så kan nettavisene være en ressurs. Problemet i dag er dog langt på vei den påtrengende overfloden av informasjon, mengder av påstander, kampanjejournalistikk, sammenblandinger av politikk og underholdning - samt mengder av stoff om substansløse og tåpelige overflatefenomener. Vi skal visst more oss til døde, som Neil Postman skrev.

Ansvaret for å sile ut hva som er saklig relevant og sakssvarende blir derfor overlatt til mediebrukerne i langt, langt, større grad enn tidligere. Her er det så et spørsmål om tillit til de kilder som man finner, og ikke minst mistillit til andre. 

Noen grupper har det mer vanskelig med å komme til ordet i mediene: Andre medievante og taleføre snakker for dem, og om dem, men det er ikke sikkert at fremstillingene passer med gruppens egen oppfatning. Det blir gjerne de samme velkjente politikere og kommentatorer som uttaler seg kontinuerlig. Og vi naive mediebrukere som trodde at demokrati i mediene er å gi ordet til de som ikke har det på forhånd?

Mediebrukernes krav på variert informasjon handler om å sikre at alle sider av sakene kommer frem på like vilkår, og slik hindrer kampanjer, politisk pregning og propaganda. Men realitetene i dag er vel milevis fra dette idealet? Viser til mitt første innlegg # 6 ovenfor i denne tråden. Som kjent, så kan aktuelle nyheter om dette og hint fra noen kilder, (apropos: Det amerikanske valget) vise seg å være formidlere av mer eller mindre falske nyheter. Og når selv en president og hans stab har et konjunkturbestemt og høyst fleksibelt forhold til sannheten blir det desto mer problematisk. At andre politikere ikke er avslørt både her og der betyr ikke at samme elendighet ikke forekommer andre steder. Andre kan jo være dyktigere og mer subtil i spillet; dvs beherske gamet langt bedre. Politikere får som kjent ansatt såkalte "spinndoktorer" som gir råd om hvordan man skal behandle- og opptre i mediene. Og det er gjerne allerede erfarne mediepersonligheter som blir headhuntet til oppgaven i partiene. Begrepet "løgn" er som kjent ikke sterkt avgrenset og entydig: F.eks. er det å fortie relevant informasjon ang. visse politiske mål som kjent en sport for flere politikere, selv om annet som hevdes kan være riktig nok.

 

 

8 liker  
Kommentar #18

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Mangfold og kjerne

Publisert over 3 år siden

Takk for tilbakemeldingene på kommentaren. Jeg er enig med Pål Georg Nyhagen i at det er naturlig at jeg deltar i samtalen når jeg gir en slik invitasjon. Det har jeg forsåvidt som intensjon å gjøre når jeg har tid og mulighet, uansett hva jeg skriver. På den annen side vil det alltid være en del svarinnlegg som ikke legger opp til dialog, men som mer handler om å markere en posisjon. Det er helt fair. Her prioriterer jeg å svare dem som ber om et svar. 

Eyvind Skeie gir meg en relevant utfordring når han etterlyser en refleksjon rundt orden «avspeile mangfold» og «formulere en kjerne». Dette jobber vi en del med. Da en rekke kristenledere kom sammen høsten 1944 for å diskutere opprettelsen av et kristelig dagblad var følgende punkter viktig for dem: 

Avisen skal
* bringe nyheter, både om samfunn og kristenliv
* styrke det kristelige liv i folket
* stå vakt om kristne verdier i samfunnet

 Dette er fortsatt en del av Vårt Lands program, definert i vedtektene, i tillegg til en bestemmelse om at Vårt Land skal stå på evangelisk luthersk grunn. 

Klar, kristen målsetting 

Det er grunn til å merke seg Vårt Lands klare kristne målsetting. Den snakker vi en del om i avisen. Hva er ståstedet vårt, hva innebærer det å ha utgangspunkt i, og markere et slikt ståsted. 

Når jeg tolker dette, tar jeg med meg Vårt Lands tradisjon. Vårt Land har fra starten av samlet hele kirkelandskapet, og har alltid vektlagt vår felles kristne arv. I Norge er denne av historiske årsaker relativt påvirket av den evangelisk lutherske konfesjon, og derfor tydelig Kristus-sentrert. 

At Kristus døde for våre synder og sto opp til vår rettferdiggjørelse er sentrum. Skriften alene, nåden alene og troen alene er et samlende reformatorisk prinsipp, som også Vårt Land bygger på. Og når noen spør meg om hva kjernen er, siter jeg ofte Johannes 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Menneskesyn

Dernest er vi opptatt av å fremme det kristne menneskesynet, at mennesket er ønsket av Gud og at menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelse til en naturlig død. Nestekjærligheten var et sentralt prinsipp hos Jesus, derfor ønsker vi også at det skal være vårt utgangspunkt. Når vi tar stilling i verdispørsmål – ofte politiske – har vi disse prinsippene som grunnlag. 

Og når vi omtaler andre religioner, tar vi utgangspunkt i at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet, men også at den naturlige åpenbaring er tilgjengelig for alle. Derfor finnes det noe å lære av i alle kulturer og religioner. 

For folket

Det er også viktig å merke seg at Vårt Land alltid har hatt folket og samfunnet som målgruppe. Grunnleggerne var opptatt av at avisen ikke bare skulle være en avis for aktive kristne, men en kristen avis for folket. 

Dette legger en del føringer for språk og vinklinger. Vi ønsker å skape forståelse og rom for tro i samfunnet i en utvidet betydning – ikke minst fordi det kommer kirken til gode i en tid hvor kristne standpunkter møter mindre forståelse. Når vi åpner for mangfold i spaltene er dette også en del av bakgrunnen. 

Samtidig har vi et samfunnsoppdrag som er definert i Vær varsom-plaktens første paragrafer. Det innebærer at vi skal «avdekke kritikkverdige forhold» og «beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser». Slik vi ser det er dette fullt og helt forenelig med kristne verdier. 

Splittelsene

Det finnes som nevnt en del spørsmål som splitter kirken. I en del av disse er vi tilbakeholdne med å ta tydelig standpunkt, blant annet på denne bakgrunnen. Det er mulig det finnes, men jeg har ikke sett eksempler på at Vårt Land har agitert mot kristne med et baptistisk dåpssyn. 

I nyere tid har synet på likekjønnet ekteskap i praksis splittet kirken. Vårt Land har de siste 10­–15 år ment at dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at det kvalifiserer til kirkesplittelse. Det innebærer blant annet at vi ikke tar tydelig stilling for eller mot. 

Vi tror ikke på polarisering, særlig ikke for en kristen avis, vi tror på å markere et tydelig sentrum, med respekt for kirkesamfunnenes rett til å definere sitt ståsted. 

Påstander om at Vårt Land er venstrevridd eller ensidig støtter liberale kristne kommer ofte fra mennesker som samtidig erklærer at de for lengst har sluttet å lese avisen. 

Jeg vil påstå at dette ikke er dekkende for avisens innhold, men har respekt for at noen definerer sitt ståsted på en slik måte at dette er en naturlig konklusjon. Jeg respekterer at Vårt Land ikke passer for alle, og at noen kanskje opplever det som mer meningsfullt å lese Norge Idag eller Dagen i stedet. For meg er det langt viktigere at kristne leser kristne aviser, enn at de leser Vårt Land.

Ja til kritikk

Pål Georg Nyhagen vektlegger at ikke all mediekritikk er usaklig. Det er jeg helt enig i. Mitt innlegg tok ikke til orde for å la være å kritisere Vårt Land, men å løfte blikket og se behovet for en kristen dagspresse, til tross for at det kan være mye å kritisere. 

Vi ønsker konstruktiv kritikk, det aller meste av kritikken vi får er faktisk det – og den betyr faktisk ganske mye for oss. Vi ønsker ikke minst å ha en lav terskel for å beklage når vi gjør feil. 

Jeg kjenner meg derimot ikke igjen i påstanden at «alle i miljøet kjenner dog til en og annen journalistisk kollega som går over streken en og annen gang... Men det gjelder pussig nok aldri dem selv». Jeg har gjort feil en rekke ganger, og jeg kjenner svært få journalister som ikke identifiserer seg med en slik erkjennelse. 

Samtidig hender det ofte at den som berøres av kritisk journalistikk kritiserer avisen, slike klager må vurderes mot selve presseetikken. Det er ikke sjelden at den største feilen ville vært å gi klageren medhold, selv om vi også noen ganger innser at vi har gått over streken. For eksempel ble vi felt i PFU i vår for å ha lagt til side et leserinnlegg som vi ikke oppfattet som seriøst ment. Vi burde for sikkerhets skyld gitt innsenderen mulighet til å endre det. Kritikken vi fikk var korrekt.

Vi er også enige i at all journalistikk er preget av journalistens ståsted. Vi ser, ikke minst i vår egen avis, at en sak vinkles forskjellig fra journalist til journalist. Jeg tror vi er heldig som har journalister med ulikt ståsted, både politisk og teologisk, slik at summen blir ganske balansert. Vi legger samtidig stor vekt på at vi ikke skal bli tendensiøse, at saken skal være faktabasert og at intervjuobjektet skal behandles fair og siteres korrekt. 

En annen og viktigere ting er at journalisten har sakskompetanse. Min erfaring er at de fleste feil ikke skjer fordi journalisten ønsker å vinkle saken på en bestemt måte, men fordi journalisten ikke kan nok om det hun eller han skriver om. 

Vårt Land og Jesus

Magne Kongshaug stiller noen spørsmål jeg kan svare ganske kjapt på: 

«Står avisa Vårt Land for at Jesus Kristus er eneste Veien/Døren i til frelse/Guds rike?» 

Svar: Ja. 

«Tillater Mentor Media at avisa Vårt Land forkynner kun troen på Jesus som eneste veien til frelse? Og at Jesus døde for menneskehetens synder?»

Svar: Ja. 

«Vil Vårt Lands lesere flest tolerere at Jesus er Veien, Livet og Sannheten?»

Svar: Det er jeg overbevist om. 

Takknemlighet og ansvar

Dan Lyngmyr etterlyser «en erkjennelse og uttrykt takknemlighet» fra redaksjonene for at kristenfolket har «åpnet lommebøkene i stort monn». Det er en interessant etterlysning. 

På den ene siden er vi opptatt av at en avis ikke eksisterer for sin egen del, heller ikke for de ansattes del, men for samfunnet og for leserne. Vi opplever verken pressestøtten eller abonnementsbetalingen som almisser. 

Pressestøtten er etter vårt skjønn en riktig fordeling av midler for å styrke og opprettholde demokratiet, og abonnementsprisen er en betaling for innhold vi tror er verdt det det koster. Samtidig er vi veldig opptatt av at det er leserne som sørger for at vi kan utgi avisen, og vi snakker veldig mye om hvordan vi kan gjøre dem fornøyde. 

Jeg tror at takknemlighet er et godt uttrykk for hva vi opplever, disse forbeholdene tatt i betraktning. Det finnes også lesere som støtter Vårt Lands bladmisjon med gaver, dette setter vi svært stor pris på, de får derfor en påskjønnelse med takknemlig hilsen. 

Lyngmyr skriver også:  «... om Vårt Land, eller andre kristne aviser, ikke makter å holde på leserne hvem har ansvaret da?» 

Dette er dels Vårt Lands ansvar, men også vårt felles ansvar. Avisenes og etermedienes nedgang ville ikke vært så katastrofal hvis alternativene ga den innsikten og bevisstheten vi trenger. 

Problemet er at den globale underholdnings- og medieindustrien først og fremst er kommersielt styrt. Den henvender seg til andre behov og fremmer til dels andre verdier enn dem vi trenger for å opprettholde et godt, demokratisk samfunn. 

At de opplysende mediene velges bort til fordel for underholdningsmedier er et holdningsproblem i samfunnet generelt og i de kristne miljøene spesielt. Jeg mener noe kan gjøres med et felles løft, en felles dugnad, for kristne aviser. 

1 liker  
Kommentar #19

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dan Lyngmyr etterlyser «en erkjennelse og uttrykt takknemlighet» fra redaksjonene for at kristenfolket har «åpnet lommebøkene i stort monn». Det er en interessant etterlysning. 

Takk til  Alf Gjøsund for  generelt utfyllende, viktige og tydeliggjørende svar. 

Og , ikke for å være pirkete, ( og det er mulig jeg uttrykte meg uklart) gjør jeg oppmerksom på at du har svart på noe jeg ikke har spurt eller påstått. 

Jeg skrev  : 

Både avisa Dagen og Vårt Land drar store veksler på pressestøtten, og overlever i sin nåværende form og omfang takket være denne , og ville trolig ikke eksistert uten at kristenfolket alternativt hadde åpnet lommebøkene i  stort monn.

(Altså ikke at de har åpnet i stort monn som du har konkludert med at jeg skriver)

Videre :

Jeg savner av og til en erkjennelse og uttrykt takknemlighet fra redaksjonene for dette.

(Altså pressestøtten)

4 liker  
Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Målsettingene

Publisert over 3 år siden

Mesteparten av hva du skriver om, er i full overensstemmelse med min kommentar 7, eller en bekreftelse. Jeg er også med på at Jesus er veien og sannheten, men dog ikke for den sannheten man lever etter i dag, for man kan jo ikke komme overens om noe man ikke vet noe om, eller kjenner til. Men det gjøres oppmerksomt på at det er to liv/veier å holde rede på (i 1.Kor.15.19) Dermed kan man påberope seg posisjonering, men den er vel begrunnet? Men man kan ikke unngå å si at denne veien videre er smal og kronglete for flesteparten av de som først og fremst gir seg hen til spekulasjoner. Men etter hvert som man blir mer opplyst om hvordan Guds ord henger sammen, vil veien deretter bli adskillig bredere. 

Kommentar #21

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
I nyere tid har synet på likekjønnet ekteskap i praksis splittet kirken. Vårt Land har de siste 10­–15 år ment at dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at det kvalifiserer til kirkesplittelse. Det innebærer blant annet at vi ikke tar tydelig stilling for eller mot. 

Interessant kommentar å lese, - takk for utredningen!

Så har jo VL tydeligvis et svært annet standpunkt enn meg i synet på likekjønnet ekteskap (og følgelig også hva gjelder homofilt samliv prinsipielt). Når dere derfor viser en utglidning i dette spørsmålet i forhold til hva som har vært kirkens standpunkt gjennom hele dens historie, så blir det naturlig å spørre deg om hvor dere står i andre sentrale, etiske spørsmål, - som har glidd ut eller er i ferd med å gli ut i takt med sekulariseringen. Vil sette stor pris på svar:

Hva mener feks VL om sex før ekteskapet? Samboerskap?

Og når dere nå går inn for homofile ekteskap, hva da med feks polygami? Det monogame ekteskapet kan forsvares ut fra Bibelen og har vært Kirkens standpunkt i hele dens historie. Når dere nå åpner for andre samlivsformer, hvilken standard eller etisk kilde er det da dere henviser til for å sette en grense for hva dere bejaer? Feks hvorfor evt ikke polygami mellom voksne og samtykkende parter, når dere godtar homofile ekteskap?

Hvor står VL i abort-spørsmålet? Og videre hvor dere står i synet på bruk av prøverør, sæddonasjon og eggdonasjon, - altså egentlig i synet på det befruktede egg?

 

4 liker  
Kommentar #22

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
I nyere tid har synet på likekjønnet ekteskap i praksis splittet kirken. Vårt Land har de siste 10­–15 år ment at dette spørsmålet ikke er av en slik karakter at det kvalifiserer til kirkesplittelse. Det innebærer blant annet at vi ikke tar tydelig stilling for eller mot. 

Da vet vi at Gjøsund halter til begge sider i spørsmålet om homofile ekteskap. 

Jeg har lenge lurt på det. Takk for avklaringen. 

Og når jeg skriver en artikkel om: "Hva er en profet" (akseptert i Dagen idag) så får jeg "ikke godkjent" og blir avvist av Verdidebatt, og da ser jeg en sammenheng: 

Vårt Land vil ikke  bli refset av noen med bibelske henvisninger, og det er bare spørsmål om dager og uker før Verdidebatt er resket for debattanter av konservative oppfatninger. Åndelig utreskning.

Jeg regner med å måtte være en av de første til å ryke ut, ikke fordi jeg ikke tåler VL sin homosyn, men fordi VL ikke tåler mitt syn. Dere inviterer til debatt, men tåler ikke debatten.

Og hvorfor skal vi gidde å kommentere andre sine liberale sine innlegg, når vi ikke selv slipper til med våre verdikonservative innlegg og artikler? Det er jo full stans av innlegg fra høyrefløyen, mens de liberale herjer forumet? Ren og skjær utreskning, sensur og totalitær kontroll. Ikke som Nord-korea, men dere begrenser bibelens rett til å leve et fritt liv.

9 liker  
Kommentar #23

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for svar, dels av beroligende karakter. 

Men jeg synes det er både bemerkelsesverdig og beklagelig at Vårt Land ikke vil, eller ikke makter, å ta en klar stilling til likekjønet ekteskap, et like  sentralt som aktuelt spørmål i tiden. Også for KrF er det en særdeles ufordrende sak.  

Det å unngå å ta en klar avgjørelse angående likekjønnet ekteskap, vil gjøre det ditto vanskeklig for avisa å formidle klare svar angående for eksempel surrogati og om homofile par bør kunne adoptere barn, - og avisa kommer i skvis i spørsmålet om å kunen formidle Bibelens  troverdighet på klart, troverdig vis

Det er ikke bare enkelte personer som er de bortkomne sønner i Norge av idag, , men hele nasjonen er borkommen, i vesenlig grad. Her har avisa Vårt Land, Dagen og andre et klart ansvar til å vise klare veiskilt. 

Kirken har tilsynelatende mistet evangelisk kraft, ikke minst på grunn av dobbeltholdningen til likekjønnet ekteskap. Både Dnk og Vårt Land, halter til begge sider i denne saken.   Det er beklagelig, ja et sykdomstegn i tiden, mener jeg.

3 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
På den annen side vil det alltid være en del svarinnlegg som ikke legger opp til dialog, men som mer handler om å markere en posisjon. Det er helt fair. Her prioriterer jeg å svare dem som ber om et svar. 

Jeg forventer ikke en avis som snakker meg etter munnen. Om avisen blir så lik mine egne meninger at jeg kunne ha skrevet den selv mister den fort sin misjon som kilde til opplysning og et sted hvor tanker kan bryne seg. Slik det ser ut er det et udemokratisk element blandt mange av de typiske kristenvelgerne både her og i politikken. Man forventer tilslutning til slitt. Jeg kan håpe at noen slutter seg til mine meninger i den grad det måtte være godt for noe, men jeg forventer det ikke.

Slik var det også før i tiden da Adresseavisen utga seg for å være Høyre-avis. Redaktøren hadde til og med plass i Trondheim Høyres styre iht vedtektene i TH, men disse ble endret da man forstå at perioden med redaktører som også var medlem i Høyre gikk mot slutten. I dag vet vi ikke hva slags partitilhørighet vedkommende har, om noen i det hele tatt. Så vennet vi oss til at Adressa kunne mene som den ville og vi ble mer opptatt av å forme våre meninger ut fra et konservativt ståsted, og deretter bryne dem mot informasjonen avisen bragte. 

I en måneds tid nå har det vært sterke forventninger om at VL skulle være menighetsblad for Krf. Tidligere skulle det være menighetsblad for Den norske kirke, og dette i tillegg til at de fleste som kritiserer den kristne vinklingen ikke er kirkemedlemmer. DNK brukes som brekkstang for at et kristent ståsted må fremmes, til tross for at man selv er avvikende orientert. Jeg tror at det er en riktig linje av avisen å henvende seg til alle kristne fremfor frikirkelige med et avvikende syn på Den norske kirke. Disse er antagelig ikke mange nok til å danne et sterkt segment for vekst. Siden religion later til å være i vinden som tema blandt folk flest, vil jeg tro at religion i et bredere perspektiv har et tilsvarende bredt nedslagsfelt og kan bidra til opplagsøkningen. 

Jeg vet ikke hvordan det er med nettportal og pressestøtte men jeg regner med at det er billigere å produsere enn på papir som siden skal distribueres. Det er ufattelig at noen ser ut til å mene at siden VL mottar pressestøtte for å være en nisjeavis må den levere et nisjeprodukt i tråd med nisjene innen nisjens oppfatninger. Enten har jeg tatt feil, eller så har noen andre en skrudd opplevelse om at pressestøtte til VL er en pressestøtte til menighetsblad for sekter av engere interesse. Et av pressestøttens formål er å sikre bred dekning av mange oppfatninger i samfunnet, men ikke å dekke ethvert standpunkt i tråd med én bestemt lesers meninger. Innen hvert segment må det forutsettes at hver avis dekker bredden i segmentet mer enn denne enes interesser. Vil noen ha menighetsblad skaffer man seg en stensilmaskin og lar pressen gå på fritiden. 

1 liker  
Kommentar #25

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Om ikke Njål Kristiansen har forstått det, så er i hvert fall jeg fortsatt medlem i Dnk, enskjønt sterkt kritisk til utviklingen der.

Vårt Land vil ikke være polariserene, men allikevel en kristen avis. Det er en akrobatikk jeg ikke forstår meg på. For Jesus har sagt at den som følger ham, skal bli forfulgt. Det er umulig å være aktiv kristen i dagens Norge uten å virke polariserende.

Og det ikke å ta stilling for eller imot likekjønnet ekteskap er meg  like polariserende som å si ja..  Mest provserende er et nei - altså, under dagens liberal-profane utvikling, en prosesse som kristne er kalt til å si nei til. 

 Av en hvilken som helstt avis forventer jeg en klar stillingtaken til aktuelle spørsmål; av en kristen avis et helhjertet: Nei til likekjønnet ekteskap!  

Kristus er ikke et ja og et nei til sitt ord/løftene, kun ett ja! (Paulus)

Dnks tilsynelatende likestilling av to helt ulike syn på ekteskapet, er hykleri, etter min forstand. Om begge synspunktene var logisk forenlige/likeverdige/like gyldige, så ville ingen strid ha oppstått.

 Jeg tror altså at flertallet i Dnk, som sier ja til likekjønnet ekteskap, og sågar til vielse av likekjønnede par i kirken,  mener at deres syn egentlig er det eneste akseptable! For om de ikke hadde ment det, så burde de ,som nevnt, hold seg til det tradisjonelle bibelske synet!.  

5 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land vil ikke være polariserene, men allikevel en kristen avis. Det er en akrobatikk jeg ikke forstår meg på. For Jesus har sagt at den som følger ham, skal bli forfulgt. Det er umulig å være aktiv kristen i dagens Norge uten å virke polariserende.

Her lager du et bevis på hvorfor en avis ikke kan være et medlemsblad for religiøse men først og fremst avis. Her bør du tenke på toregimentslæren og inkludere avisen som en del av det ene regimet. Aviser er ikke nevnt eksplisitt i noen Bibel, slik at du peker eksakt på det jeg mener blir avisens problem overfor kristne som ønsker seg virkeligheten fortolket etter evangeliet i hver utgave. Det tror jeg ingen riktig avis kan gi deg. I så fall må du lage den selv, noe du forsåvidt kan gjøre ved å skrive her på VD, men noen avis blir det ikke i den forstand. 

Nei, jeg aner ingenting om din kirketilhørighet og vil ikke kritisere noens valg av konfesjon, men jeg har lagt merke til at mye av kritikken som fremmes mot DNK gjerne kommer fra utmeldte eller personer som aldri har vært medlem. En del av dette inntrykket inkluderer at man ønsker at VL skal kritisere DNK på deres vegne, og det er strengt tatt i overkant av hva man kan forlange, spør du meg. 

1 liker  
Kommentar #27

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Til Njål Kristiansen og Alf Gjøsund: 

Jeg mener at en avis som tar sikte på å være en kristen avis bør forholde seg til begge regimentene. Jeg forstår at det er en vanskelig balansegang. 

Dersom en avis tar et klart standpunkt angående viktige tema, vil det indirekte kunne påvirke kirken positivt eller negativt, og omvendt kan kirkens holdninger påvirke en avis ipositiv eller negativ retning, alt etter som..

  Sitt svar "Mangfold og kjerne" oppfordrer jeg Alf Gjøsund til å publisere i papirutgaven. Jeg antar at han er blant de heldige som får rikelig innpass der.

Hans svar bør nemlig nå alle Vårt Lands lesere, mener jeg, ikke "skjules" på nettet

for spesielt interesserte

5 liker  
Kommentar #28

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jeg foreslår

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Og når jeg skriver en artikkel om: "Hva er en profet" (akseptert i Dagen idag) så får jeg "ikke godkjent" og blir avvist av Verdidebatt, og da ser jeg en sammenheng: 

at du finner et egnet innlegg her på VD hvor "Hva er en profet" kan passe inn som en kommentar , hvis mulig. Dermed kan også kommentaren kommenteres, både av deg og andre, så sant det er innenfor den opprinnelige trådens tema. Why not?

Synes innlegget ditt høres spennende ut.

2 liker  
Kommentar #29

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Trenger vi kristne aviser, dvs VL ?

Publisert over 3 år siden

Dette tok jeg opp med Alf Gjøsund etter 3 ukers prøveabonnement på VL, og kom fram til at VL ikke var en avis jeg ville velge. Om den er venstre-eller høyrevridd er uinteressant , men avisen syntes å være i konflikt med sin egen målsetting - en kristen dagsavis. Den prøver å gjøre seg populært med å være politisk korrekt, og  ender opp med å " degradere" alle som ikke ser livet fra samne ståsted som redaksjonen. Jo, Norge trenger absolutt  en eller flere kristne aviser hvor positiv tenking og tro på eget kulturverdigrunnlag kommer tydeligere fram . 

6 liker  
Kommentar #30

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Lakmustesten?

Publisert over 3 år siden

Er det sånn å forstå at lakmustesten på om en avis er kristen eller ei, er om  Torgeir Tønnesen får sine innlegg på trykk/publisert, eller blir avvist? Det er faktisk noe som heter redaksjonell vurdering. Den kan variere fra avis til avis. Det vet alle som har et noenlunde seriøst forhold til det å delta i samfunnsdebatten.

1 liker  
Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Lakmustesten er nettopp utført på vd = stryk

Publisert over 3 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Er det sånn å forstå at lakmustesten på om en avis er kristen eller ei, er om  Torgeir Tønnesen får sine innlegg på trykk/publisert, eller blir avvist?

Det må antakelig være verre for en kristen avis å avvise bibelen slik jeg nettopp har opplevd? Men det kan kanskje forsvares med 2 Pet 1,21 slik at vd ikke egentlig er noen kristen avis, men en institusjon av synsere?

4 liker  
Kommentar #32

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Ja, takk begge deler!

Publisert over 3 år siden

Vi holder papiravisene til både Vårt Land og Dagen.  Med noe ulik vinkling gir de sammen en god oversikt over det som skjer i norsk kristenliv. Og takk for det. 

1 liker  
Kommentar #33

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Et par tanker.

Publisert over 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Vi holder papiravisene til både Vårt Land og Dagen.  Med noe ulik vinkling gir de sammen en god oversikt over det som skjer i norsk kristenliv.

Har lest igjennom tråden.

Vi holder papiravisen Vårt Land fordi jeg av og til bruker Verdidebatt , hvilket i totalsum utgjør hva vi kan kalle en "ressurs" eller en verdi. I en nisje hvor kristne spørsmål og tanker var det primære, pluss formidling av nyheter.

For det første ser det ut til at den politiske delen har tatt overhånd med resultat i den diskusjon vi ser på Verdidebatt nå.

Vi ser en politisk deling i to store grupper , og det samme skjer i DnK hvor man også har innført politikk til toleransegrensen. Hvilket er å be om splittelse.  

For Vårt Land betyr det at man er i ferd med å ende opp som en politisk avis i stedet for et kristent "fagtidsskrift" , og sogar blander politikken inn i tradisjonelle kristne forståelse.

I tillegg havner Vårt land som politisk avis sammen med alle de andre avisen, som har hatt innskrenkninger , redusert egne artikler og kompenserer med innkjøp av artikler fra NTB og andre.

Og ettersom avisene i dag av en eller annen grunn later til å ha samme politiske preferanser , så blir de samme artiklene fra NTB kjøpt av alle.

"Jeg kan ikke leve av en god avis" (Redaktør Aslaksen, De unges Forbund. Ibsen)

I dag kan man leve av en avis enten den er god eller ikke takket være pressestøtten - hvilket betyr at problemet er permanent - ingen av papiravisene blir borte og konkurransen vil ikke  forskyves.

Om det er en ond sirkel eller en god ting får andre diskutere.

I tillegg kommer det sammen med dramatisk økende avgifter og kostnader for innbyggerne en tid hvor pengebruken må omprioriteres for veldig mange. Detaljbeskrevet her - og dette blir langsiktig. Dersom ikke populistene reagerer.

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/09/20/195434568/en-toff-host-okonomien-din-hva-bor-du-gjore

Derfor bør Vårt Land satse på den kristne nisje og misjonere der i stedet for å misjonere politisk - der er det allerede mange aktører. Som langt på vei har brukt seg selv opp. Men mange av "fagtidskriftene" vil ikke prioriteres vekk.

Bottom line:Verdidebatt har en verdi som en av landets beste , Vårt Land fikk til og med en pris for Verdidebatt:

https://www.vl.no/samfunn/priser-vart-land-for-verdidebatt-1.37288?paywall=true

Kanskje man ikke skulle klusse for mye med det som er anerkjent som mediafaglig godt håndtverk ? Forhåndsmoderering eller annet?  

 

 

4 liker  
Kommentar #34

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Vårt land fenger ikke.

Publisert over 3 år siden

Takk for en " fengende" og frisk kommentar som vel de fleste i dagens samfunn kan si seg enig i. VL har litt å jobbe med. 

2 liker  
Kommentar #35

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Fordi Kristus Jesus Lever, kan jeg møte dagen i dag og ha alt mitt framtidshåp grunnfestet i Ham.

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Avisen skal
* bringe nyheter, både om samfunn og kristenliv
* styrke det kristelige liv i folket
* stå vakt om kristne verdier i samfunnet

 Dette er fortsatt en del av Vårt Lands program, definert i vedtektene, i tillegg til en bestemmelse om at Vårt Land skal stå på evangelisk luthersk grunn. 

Klar, kristen målsetting 

Det er grunn til å merke seg Vårt Lands klare kristne målsetting. Den snakker vi en del om i avisen. Hva er ståstedet vårt, hva innebærer det å ha utgangspunkt i, og markere et slikt ståsted. 

Når jeg tolker dette, tar jeg med meg Vårt Lands tradisjon. Vårt Land har fra starten av samlet hele kirkelandskapet, og har alltid vektlagt vår felles kristne arv. I Norge er denne av historiske årsaker relativt påvirket av den evangelisk lutherske konfesjon, og derfor tydelig Kristus-sentrert. 

At Kristus døde for våre synder og sto opp til vår rettferdiggjørelse er sentrum. Skriften alene, nåden alene og troen alene er et samlende reformatorisk prinsipp, som også Vårt Land bygger på. Og når noen spør meg om hva kjernen er, siter jeg ofte Johannes 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Målsetningene er jo slik sett bra men som også krever sitt, samtidig som disse gir ulike assosiasjoner utfra x-antalls oppfattninger av hva dette innebærer. Vårt Land og Dagen viser jo hvor forskjellig Skriftene tolkes (også av kommentarene) som betyr ulikt levd liv i praksis.

Disse målsettingene krever jo at Guds Levende Ord Kristus Jesus og Jesu Kristi og apostlenes lære tas på alvor, med alt dette innebærer. For det er Gud som Fullkomment rettmessig besitter all definisjonsrett, og det er avgjørende hvordan vi forholder oss til den. Noe som vil vise seg i levd liv, ytringer, meninger og holdninger.

Når Guds standard omgjøres av mennesker til menneskelig standard, da går det galt. Guds standard er så ufattelig Hellig og Fullkommen at mennesker har absolutt ingen mulighet til å oppnå den i og av seg selv. På samme måte er det å definere Herren Allhærs Gud utfra menneskers ståsted, like mye dårskap det også.

Gud er Gud og mennesker er mennesker, Gud er Kjærlighet samtidig Hellig, Allmektig og Fullkommen, mennesker er ufullkomne. De hellige er alle som står oppført i Livets Bok, jøde først og så hedning. For Herren Allhærs Gud har ikke glemt Sine utvelgelser og løfter. Som får den konsekvens at en da forholder seg til Skriftene slik vi har fått overlevert dem og tar dem på alvor, fordi Kristus Jesus er Selve Ordet og taler via Skriftene direkte til hver enkelt ved Den Hellige Ånd.

Hver enkelt av oss står ansvarlig for hvordan vi forholder oss til Skriftene og forvalter dem videre også ved levd liv. Vi er 100% avhengig av Kristus Jesus for å forstå dem rett, nøyaktig slik Gud Selv definerer dem og alt annet. Når Skriftene tolkes utfra menneskelig intellekt, personlig ønsketekninger og x-antall hensikter, blir det jo x-antall tolkninger og meninger utfra hvordan hver enkelt forholder seg til dem - avhengig av hva og hvor mye en tror eller ikke tror og hva som verdsettes høyest -.

Verdsettes Kristus Jesus så mye at en ikke begynner å skalte og valte med det Kristus Jesus sier også via Guds tjenere i Skriftene samlet? Svaret vil også influere på hvordan en forholder seg også til sekter og vranglære og da i særdeleshet slike ledere ved å slippe dem til ukritisk eller ved å avvise all vranglære og advarer mot alt slikt.

Det skal jo ikke så mye til for å oppfattes fordømmende i disse tider, en skal jo helst være så omgjengelig at det tåles av de fleste. Ble/blir Kristus Jesus og Guds apostler og profeter tålt av de fleste? Samt - Jesu Kristi og apostlenes lære, den eneste læren  som alle troende skal holde seg til -. Vennlighet innebærer faktisk også å advare mot vranglære og alt som fører kristne (messiastroende jøder og hedninger) vill, for en liker jo ikke at en selv eller andre blir lurt og bedratt. Skriftene er jo også slik sett Selve Fasiten mot all vranglære, sekterisme og kulter.

Hvor ofte etterfølges dette av ledere og forkynnere fra kristenhold i disse tider, også aviser som bekjenner seg kristne? For det å være bekjennende kristen er noe en er kontinuerlig uavhengig yrke, fritid og årenes gang:

2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret.

4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. 2 Tim 4,2-5

Når trangen til å være på vakt og våken er sterk nok som også er av Guds Nåde, influerer jo det umiddelbart på hvordan en forholder seg til alt som for eksempel har med vranglære og sekterisme samt alt som strider med Guds Ord å gjøre. Slike troende kan nok lett oppfattes som fordømmende når det advares og varsles, især når egne oppfatninger prioriteres sterkere og verdsettes høyere enn det Kristus Jesus formaner oss om. Ole Hallesby`s berømte radiotale huskes jo fremdeles, han fikk temmelig sterke reaksjoner også fra kristenhold i ettertid; noe han ikke forventet fra den kanten. Fordi det var en dyp nød for de ufrelste som drev ham, en slik forkynnelse appellerer jo ikke til dem som pakker budskapet inn i bomull og liker at budskapet pakkes inn i bomull.

 Salt er en god ting. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Luk 14,34

13  Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

 14  Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

 15 Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset.

 16 Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt 5,13-16

I disse tider vil ikke verden og de som hører verden til, vite av slikt. Heller ikke fra forskjellige kanter fra kristenhold der det tilsynelatende er akseptabelt i ord, så er det ikke akseptabelt i praksis. Der det meste skal pakkes inn i tykke lag av støtdempende bomull. For ellers er man fordømmende, ikke sant? Er en syk nok, blir også normalt sollys for sterkt og ubehagelig, da er det på høy tid å søke hjelp der hjelp og legedom virkelig finnes. Ingen kan helbrede slik Kristus Jesus kan.

Ved sin "tidsriktige" formidling/forkynnelse og vinkling forsøkes det jo å oppdra avisenes lesere til å innta samme standpunkt som de selv formidler.

Har det da ikke vært mer opportunt å følge det politisk "korrekte"? Dnk og Krf har fulgt den oppskriften, de mistet de fleste av sine troende kirkegjengere og velgere samt framstår i svært dårlig lys blant mange fra kristenhold og ellers hos dem som ikke er politisk "korrekt" ideologiske. Avisen Dagen framstår også noe opportunt tilpasset tiden, om enn ikke like tydelig som Vårt Land for alle, men som allikevel medfører en koldtbords strategi. Der en ikke må støte bort et videre spekter fra kristenhold, som medfører et snev av relativisme. Det er ikke så farlig bare en holder seg noenlunde til flertallets konsensus.

Vi lever i en tid der totalitære diktatoriske krefter ikke lenger skjuler seg , men framstår åpenlyst, der den antikristelige globalismen presser seg fram og det Jesus sa også via apostlene og profetene om denne tiden er i ferd med og oppfylles:

Lamslått fra møte i barnehagen  https://resett.no/2018/09/19/lamslatt-fra-mote-i-barnehagen/

Eller dette: https://uploads.disquscdn.com/images/5c61e4fb88a4abca6a180844932473812e959fc555383b988c5eb1189ecc5b0c.jpg?w=800&h=640

21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli.

22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Matt 24,21-22

ENDETIDENS TRENGSEL OG FRELSE

På den tid skal Mikael,

den store fyrsten, stå fram,

han som verner dine landsmenn.

Det skal komme en trengselstid

som det ikke har vært maken til

helt siden folkeslag oppstod.

Men på den tid skal ditt folk bli frelst,

alle som er skrevet opp i boken. Dan 12,1


Fra VL:

Ser mørkt på Europas demokratiske utvikling

https://www.vl.no/nyhet/ser-morkt-pa-europas-demokratiske-utvikling-1.1205842?paywall=true

Frykter at Europa revner

..."Erfaringen fra Balkan er at alt kan bli revet i filler. Sylo Taraku har undersøkt hvordan debatten om innvandring splitter oss og advarer mot balkanisering av hele Europa." ....

https://www.vl.no/kultur/frykter-at-europa-revner-1.1134193?paywall=true#cxrecs_s

40 dagers stillhet

..."– Hvis jeg skal granske hånden min kan jeg ikke holde den helt inntil øynene. Da blir det bare et mylder av farger og uklare former. Jeg må holde den på en halvmeters avstand for å se den. Slik er det med verden også. Stillheten gir oss en slik distanse, sier bokaktuelle Kjell Arnold Nyhus."....

https://www.vl.no/kultur/40-dagers-stillhet-1.1206275?paywall=true

Fra Dagens lederartikler:

Det vi står sammen med de homofile om

...."Etter vår mening er det en kristen plikt å stå opp mot alle former for homohat, enten det har sitt utspring i macho-kultur, politisk ideologi eller religion. Når det gjelder spørsmål som ekteskap og kirkelig vigsel befinner vi oss kanskje på ulik side. Men i kampen mot alle former for vold, trakassering og undertrykking, så står kristen-norge og homobevegelsen skulder ved skulder."....

http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/Lederartikkel/Det-vi-st%C3%A5r-sammen-med-de-homofile-om-657907

Hva er forskjellen angående VL og Dagen i dette? Her assosierer Dagen seg med VG når det gjelder dette, i en tid der de såkalte "sårbare" ( f.eks. FRI og transitt/pridebevegelsen og lignende som har noe med det overnasjonale FN's Agenda 2030 angående, det å fremme kjønnsnøytralitet.) - har fått betydelig makt og innflytelse - :

Alle taper når journalistikken svekkes

 Skrevet av Dagen torsdag 20. september 2018

...."VG-redaktør Gard Steiro hilste senteret velkommen og fremhevet det han kalte sitt favorittpunkt i Vær Varsom-plakaten, nemlig 1.5. Der står det som følger: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».

Her ligger noe av kjerneoppgaven også for den kristne pressen her i landet. Dagen ble stiftet av mennesker som stod for noe, og som ønsket at kristen tro og tenkning skulle få en tydeligere offentlig stemme. Som en del av dette ligger det å «behandle religiøse og sosiale spørsmål i kristendommens lys» og å «stille alt alminnelig arbeid inn under moralens og kristendommens lys» som det heter i avisens snart 100 år gamle statutter.".....

http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/Lederartikkel/Alle-taper-n%C3%A5r-journalistikken-svekkes-657546

Sodoma og Gomorra slapp ikke unna, begge byene ble rammet av Guds ild og ligger nå dypt begravet under et hav av sterkt salt, Dødehavet. For det er vel ikke slik at det gode oppfattes som noe ondt  og det onde (her ment som sodomi og avgudsdyrkelse) som noe godt?

Glemmer en Herren Allhærs Gud og ikke vil høre på Ham, det er da det egentlig går galt og resultatet samt konsekvensene uteblir ikke, selv om det kan ta mange år.


et land så dystert som svarte natten,

 der det er stummende mørke og forvirring,

 og hvor lyset er mørkt som natten.  Job 10,22

 Du elsker hvert ord som skaper forvirring,

 du som har svik på tungen. Sal 52,6

Nå er det din tur, du som bor i landet. Tiden er kommet, dagen er nær! Forvirring rår, og ingen gledesrop lyder over fjell. Esek 7,7  [dagen er nær: Herrens dag.]

Både langt borte og nær ved skal folk spotte deg, du som har skjemt ut navnet ditt og er full av forvirring. Esek 22,5

Den beste av dem er som et klungerkjerr,

 den ærligste verre enn en tornehekk.

 Det kommer en dag for dine vektere

 når du kreves til regnskap.

 Da blir de grepet av forvirring. Mi 7,4

På den dagen, lyder ordet fra Herren, vil jeg slå alle hester med forvirring og rytterne med vanvidd. Jeg vil la mine øyne våke over Juda-ætten og slå alle folkenes hester med blindhet. Sak 12,4

Den dagen skal det skje at Herren lar det komme en stor forvirring over dem, så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre. Sak 14,13

 5 Salig er den mann som stoler på Herren

 og ikke holder seg til de stolte,

 til dem som faller fra i løgn.

 6  Herre, min Gud,

 mange under har du gjort,

 og mange tanker har du til vårt beste;

 ingen kan måle seg med deg.

 Vil jeg tale og fortelle om dem,

 er de så mange at de ikke kan telles. Sal 40,5-6

Til alle som har og vil få sitt framtidshåp grunnfestet i Kristus Jesus, alt av Guds Nåde og til Guds Ære!:

He Will Carry You

https://www.youtube.com/watch?v=qh3WuenttBM (Liker best å høre denne sangen uten å følge med på bildene.)

Because He lives I can face tomorrow

https://www.youtube.com/watch?v=4M-zwE33zHA

 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,34

Måtte Kristus Jesus se i nåde til så mange som mulig, for Jesu Kristi Frelsesverk skyld.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere