Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

De nye pinsevennene

Pinsebevegelsen kunne ligget med brukket rygg. Men det har ikke skjedd. For i det stille har en ny bevegelse reist seg.

Publisert: 12. sep 2018  /  3388 visninger.

Besøkte du en tradisjonell norsk pinsemenighet for 20 år siden, var den sannsynligvis delt i to: De som var for og de som var imot den såkalte trosbevegelsen, en omstridt karismatisk retning som øvde sterk inn­flytelse på pinsebevegelsen.

Motstanderne ble stadig ­færre, og en tid kunne det se ut som hele pinsebevegelsen skulle miste sin forankring i norsk lav­kirkelig vekkelsestradisjon, der de ­reformatoriske prinsippene «nåden alene» og «troen alene» har stått sterkt.

Rystet i grunnvollene

Men så raste trosbevegelsen sammen, nærmest som et korthus. ­Norges største karismatiske menighet, Levende Ord i Bergen, mistet ­store deler av ­medlemsmassen etter et kraftig oppgjør med ­hovedpastor Enevald Flåten. Den mest toneangivende trosmenigheten i Norden, Livets ord i Uppsala, ble rystet i sine grunnvoller da grunnlegger Ulf Ekman ­konverterte til Den ­katolske ­kirke.

Og, som for å gni det inn, tok VG-journalisten Rut­ ­Helen ­Gjævert i 2016 et kraftig oppgjør med sin fortid i den ­karismatiske ungdomsbevegelsen ­Jesus ­Revolution. I kjølvannet fikk hele den karismatiske ­bevegelsen gjennomgå. Knapt noen tok til motmæle. Alle var enige om at det hadde skjedd mye uheldig.

LES OGSÅ: Talte de brente barnas sak

Tilbake kunne hele Pinse­bevegelsen ligget med brukket rygg. Men det har ikke skjedd. For i det stille har en ny ­bevegelse reist seg. I helgen ble den ­omtalt i en 12 sider lang reportasje i ­Bergens Tidende. «Mens kirke­benkene står tomme andre ­steder, holder Øystein Gjerme fire gudstjenester hver søndag», er inngangsordene.

Utdanningseksplosjon

Rep­o­rtasjen handler om pinse­menigheten Salt i Bergen. Over 700 mennesker besøker guds­tjenestene på utestedet Ricks hver søndag. Målet til menig­heten er 2.500 medlemmer – én prosent av byens befolkning. Det er ikke urealistisk.

Men før jeg forteller mer om det, må et annet viktig spørsmål stilles:

Hva skjer når en kristen ­bevegelse, som i utgangspunktet består av lekfolk med arbeiderklassebakgrunn, plutselig opplever en eksplosjon i nivået på utdanning?

Det er først nå, etter at støvet fra trosbevegelsen har lagt seg, at vi ser svaret. Og vi ser det i den yngre delen av medlemsmassen. Det er en stor avstand mellom dem vi møter i Salt-menighetene – vi snakker om den nye mainstream Pinsebevegelsen – og de pinsevennene vi møter på Jan Hanvolds TV-kanal Visjon Norge.

For det første: 

På Salts gudstjenester møter vi en pinse­bevegelse som har tonet ned den delen av særpreget som kunne skremme folk. Tungetale og helbredelser, falling og hallelujarop er dels borte, dels flyttet til den private sfære.

Etter å ha fulgt menigheten i Bergen tett gjennom et år, har jeg oppdaget et vel så påfallende utviklingstrekk: Forkynnelsen konsentrerer seg om det som er felles kristent.

Det er ikke uten grunn at ­hovedpastor Øystein ­Gjerme – som er på full fart inn i ­Pinsebevegelsens elitedivisjon av ledere – er like velkommen på Misjonssambandets ungdomsfestival som på pinevennenes egne samlinger.

Om du hadde besøkt Salt-­menigheten første pinsedag i år ville du hørt Gjerme snakke om at Den hellige ånd gjør at ­mennesker blir opptatt av Jesus. Altså, omtrent det samme som du ville hørt i Normisjon eller Den evangelisk lutherske frikirke.

LES OGSÅ: Kirkene må ikke bli luftslott

Mer ydmyke

Gjerme er ikke opptatt av det som skiller Pinse­bevegelsen fra resten av ­Kristen-Norge. I stedet snakker han opp kirkeårets høytider, salmeskatten og andre kirkesamfunn. Kanskje snakker han mer konkret om å være kristen i hverdagen enn en norsk gjennomsnittsprest, men aldri på en måte som ville fått sistnevnte til å ta avstand.

Jeg tror ikke dette bare er ­taktikk for å oppnå kirkevekst, en slags metode for å kunne ­favne bredest mulig. Det ­handler ­snarere om at disse høyt ­utdannede menneskene er vant til ­kritisk refleksjon, de vurderer intuitivt spørsmål fra flere sider. Derfor forstår de også at sære standpunkter som skiller kristne, ikke kan forsvare den splittelsen de har forårsaket.

Det betyr ikke at Salt har forlatt pinsevennenes teologi. Bare at de er langt mer ydmyke når de snakker om den enn ­tidligere ­generasjoner. Og at de legger vekt på teologiens sentrum.

Enhet

Utviklingen i Pinsebevegelsen viser noe ekstremt interessant: Den gjensidige ­påvirkningen mellom storsamfunn og kristendom trenger ikke bety utvanning og oppløsning. Tvert imot kan det bety revitalisering av det viktigste og dermed en tydeligere kristen enhet.

Det kan få betydning også for kristendommen som kraft i samfunnet. Den norske lavkirkeligheten utgjør fortsatt et betydelig antall mennesker. Dette vil ­antakelig også i framtiden være en viktig del av KrFs grunnfjell. Når de slutter å krangle, og i ­stedet bestemmer seg for å samarbeide, kan de få ganske stor gjennomslagskraft.

LES OGSÅ: Støtter Hareides skarpe skille

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

78 innlegg  582 kommentarer

Vekst på verdlige premisser, tror jeg

Publisert over 2 år siden

Mye i denne analysen er dessverre sant, at pinsebevegelsen overlever i en ny utgave. 

Men jeg vil ikke si at ryggen bærer, eller er reddet og sunn i den nye pinsebevegelsen. Den nye pinsebevegelsen, Salt og de nye menighetene står frem heller uten rygg, enn brukket rygg. Man må betrakte Salt som stallbror til Hillsong, samme ideologi, målsetting, visjon og teologi. Veldig utvannet teologi som sådan, og grunntanken er dette ene: vekst, vekst, vekst. 

Og vekst vil de dessverre få, men kvalitet og bibeltro kristendom vil det bli lite av. Avskalingen vil bli enorm, jeg tipper rundt 30% til enhver tid.

Jeg har tre barn som besøker Salt jevnlig, og jeg spør dem ut om forskjellig, hva som skjer og forgår. Jeg blir ikke beroliget. Jeg sitter igjen med en følelse av verdslighet, høy dørterskel, høy musikk, en atmosfære og en ånd som Kristus selv neppe ville være bekvem i.

7 liker  
Kommentar #2

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Snur kappen etter vinden!

Publisert over 2 år siden

Kirken, kristne menigheter forandrer seg. Skal man forstå evolusjon, se på kristne menigheter. De snur kappen etter vinden. De lurer, lokker og dreier og pakker galskapen inn i honning. Menigheter som står på sitt og som ikke vil ha forandring nettopp fordi det kommer i konflikt med deres oppfatning av "Gud ord", har ikke livets rett.

Utad står de frem som en ikke dømmende kirke og aksepterer alle uansett legning eller mening. Men har man fått noen år på innsiden ser de helt andre ting enn det de hadde forestilt seg.

Hvordan kan de holde seg til de "verdslige" verdiene som de vil utgi seg for utad uten å komme i konflikt med Bibelens lære, er for meg en gåte. 

Så riset bak speilet er der, et eller annet sted.

4 liker  
Kommentar #3

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Gjøsund "Jeg tror ikke dette bare er ­taktikk for å oppnå kirkevekst, en slags metode for å kunne ­favne bredest mulig. Det ­handler ­snarere om at disse høyt ­utdannede menneskene er vant til ­kritisk refleksjon, de vurderer intuitivt spørsmål fra flere sider. Derfor forstår de også at sære standpunkter som skiller kristne, ikke kan forsvare den splittelsen de har forårsaket"

Hvem er disse "sære" som har forårsaket splittelse, Gjøsund? 

Utdannelse gir ingen garanti for rett/holdbar  bibelforståelse . De fleste med høy utdanenlse i dette landet og i andre nasjoner tror ikke lenger på Gud! Det er mange som er vant til kritisk refleksjon og kommer til andre konklusjoner enn redaktører i Vårt Land  .

Jeg uttaler meg ikke her om menigheten i Bergen.   

1 liker  
Kommentar #4

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Hvem er disse "sære" som har forårsaket splittelse, Gjøsund? 

Jeg formulerte meg uheldig her, Kongshaug. Jeg mente ikke sære i betydningen «rar» eller «underlig». Jeg burde kanskje heller brukt ordet «særegne». Jeg siktet heller ikke til bestemte personer, men til selve standpunktene som har historisk har forårsaket mye teologisk strid.

2 liker  
Kommentar #5

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja vel, men synes du ikke egentlig at vi som fortsatt bruker de gamle argumentente mot likekjønnet ekteskap, er sære og stridige? 

Er der ikke minst to parter i en strid. Jern sliper jern, er det noe som heter.  

Mange faller idag fra kristentroen. For meg er det spesilet tragisk at høyt utdannede medmennesker bruker sin intelligens og retorikk til å bekjempe kristen tro. Mitt hjerte gråter når jeg ser alle som gir opp  kristentroen!  .

3 liker  
Kommentar #6

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg siktet ikke til homofili her, nei, i det spørsmålet er de lavkirkelige ganske enige. 

Jeg er ikke sikker på hvor mange ganger jeg har skrevet at det går utmerket an å ha et konservativt verdisyn uten å være fordømmende, etc. Men det er mange. For eksempel her: https://www.vl.no/meninger/kommentar/en-mork-omgangskrets-1.399352   

1 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er vel like viktig som det har vært helt siden Urkirkens dager det som står i 1. Peter 4, 11 " Om noen taler, han tale som Guds Ord.." Men hvilke menigheter tør det ? Tør de også forkynne de "vanskelige" versene ? Det ville bety kontroverser og støy. De ville bli merket som "mørkemenn" Istedet ønsker man i flere sammenhenger å være mest "cool" med imponerende lys og lyd anlegg som er tilpasset tiden. I moderne pinsemenigheter og lignende menigheter er det stort sett slutt på tungetale/tydning og snakk om helbredelse. Og det er ikke i henhold til hva Guds Ord sier. Det er heller snakk om gode følelser og moderne lovsang. Lovsang er bra om den er ekte, men dette må ikke erstatte en tydelig Bibelsk forkynnelse om livets to utganger, Himmel-fortapelse, nåde, opprettelse, synd tilgivelse, Guds godhet, dom, syndens konsekvenser, en hellig Gud, et liv i hellighet og seier over synd, ydmykhet, helbredelse av sykdommer, demon utdrivelser, sinnets fornyelse, ærefrykt for Gud, Guds vrede over synden, evigheten og Jesu uforståelige offer i kjærlighet for at vi som tror skulle gå fri av kun nåde. Tar man ikke med hele Guds ord  med i forkynnelsen, blir den i lengden blodfattig. Det er ikke snakk om kvantitet her, men kvalitet. Ikke på hvor raskt menigheten vokser, men om Guds kraft får virke til fulle for mennesker som har behov for å leve et liv i pakt med Guds planer for den enkelte.En menighet skal ikke være et senter for underholdning, men et senter der Guds Ord blir stadfestet etter Bibelsk anvisning. Først da blir det virkelig seier over fienden som dessverre prøver å snike seg inn bakdøren i menighetene for å gjøre dem mest mulig verdsliggjorte og populære

4 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Nye" pinsevenner?

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Hva skjer når en kristen ­bevegelse, som i utgangspunktet består av lekfolk med arbeiderklassebakgrunn, plutselig opplever en eksplosjon i nivået på utdanning?

Det er først nå, etter at støvet fra trosbevegelsen har lagt seg, at vi ser svaret. Og vi ser det i den yngre delen av medlemsmassen. Det er en stor avstand mellom dem vi møter i Salt-menighetene – vi snakker om den nye mainstream Pinsebevegelsen – og de pinsevennene vi møter på Jan Hanvolds TV-kanal Visjon Norge.

Jeg skal være forsiktig med prøve å si for mye om hva Salt og Øystein Gjerme står for, siden jeg kjenner dette miljøet for dårlig.  Imidlertid lurer jeg litt på grunnlaget for å kalle dette "den nye mainstream pinsebevegelsen".  

Og er det nå så sikkert at støvet fra trosbevegelsen har lagt seg?  i noen av de sentrale kristne stevnene denne sommeren var det nettopp predikanter med bakgrunn i trosbevegelsen som var hovedtalere.  Jeg ser også et mønster med røtter i trosbevegelse/amerikanske megakirker i måten Salt er organisert på - med et pastorektepar på toppen som "eier" kirken.

Det er også god grunn, synes jeg, til å spørre hva slags teologisk arv Øystein Gjerme har brakt med seg fra det Pat Robertson-eide Regent University.  

3 liker  
Kommentar #9

Sigmund Voll Ådnøy

141 innlegg  1622 kommentarer

Takk for innlegg / «Støvet fra trosbevegelsen lagt seg»?

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Når de slutter å krangle, og i ­stedet bestemmer seg for å samarbeide, kan de få ganske stor gjennomslagskraft.

En del krangling i lavkirkeligheten – og i KrF – er så å si tvingende nødvendig krangling som oppstår pga. noen av trosbevegelsens aktører. Det er interessant med begrepsbruk, og den kan alltids diskuteres. Men et par personer som har trukket i tråder i og rundt KrF, og som også vil ha pinselederne til å omfavne privatflyapostler (og delvis lykkes med det), er fra trosbevegelsen. (Jeg sier ikke at KrF-splitterne gjør ting vanskelig bare fordi de er "trosbevegere", men de er det like fullt. Om enn noen er pinsevenn i navn.) Jeg vet ikke om jeg tør å si så mye mer om detaljer og personlig info, men altså:

Trosbevegelsen døde ikke, den bare slumret før den fant en annen form. Den blir ikke mindre eksisterende av at man velger å ikke sette navn på den. (Eventuelt kan vi møtes i erkjennelsen av at Visjon Norge, deler av Norge Idag og en del av PDK-medlemmene, så vel som Troens Ord (flere av dem) m.fl. preker og praktiserer herlighetsteologi. Og være enige om å være uenige om hvorvidt det dreier seg om en bevegelse.)

Takker for interessante betraktninger for øvrig, om en lokalmenighet og strømning jeg ikke vet så mye om utover å vite om litt av stilen samt noe av nettverket. Er enig med deg i noen av linjene.

3 liker  
Kommentar #10

Sigmund Voll Ådnøy

141 innlegg  1622 kommentarer

Bra!

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke sikker på hvor mange ganger jeg har skrevet at det går utmerket an å ha et konservativt verdisyn uten å være fordømmende, etc. Men det er mange. For eksempel her: https://www.vl.no/meninger/kommentar/en-mork-omgangskrets-1.399352

Takk for at du har gjort det, og for påminnelsen om det. Det er med på å synliggjøre viktige momenter i religions- og samfunnsdebatt, og på å gå opp en viktig grense. Mange (tenker ikke på her i tråden) forveksler jo konservativ kristendomsform og kristenliv med diverse dømming og sågar fundamentalisme. 

1 liker  
Kommentar #11

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Nødvendig oppgjør

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Når de slutter å krangle, og i ­stedet bestemmer seg for å samarbeide, kan de få ganske stor gjennomslagskraft.

Jeg er enig i at samarbeid og toleranse er viktig  - ikke minst for utviklingen av det «livssynsåpne» samfunn. Men her dreier det seg også om behovet for et oppgjør med en virksomhet som skader medmennesker. Gode kristne bidrar med sine allianser til å legitimere forhold som krever en skikkelig ryddejobb istedet for pragmatiske skulderklapp. Jeg gir noen eksempler på slike åpenbare men oversette etiske utfordringer i min artikkel her på Verdidebatt - Når Gud helbreder plattfot og slenger barn i gulvet.

2 liker  
Kommentar #12

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
etter at støvet fra trosbevegelsen har lagt seg

Jeg er ikke så sikker på at støvet etter trosbevegelsen har lagt seg, trosbevegelsen fremstår vel heller i en ny drakt...

6 liker  
Kommentar #13

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke så sikker på at støvet etter trosbevegelsen har lagt seg, trosbevegelsen fremstår vel heller i en ny drakt...

Jeg er lei for at Alf Gjøsunds utspill ikke har fått flere kommentarer fra kyndige «insidere». Jeg prøvde å spenne buen ved å fremheve den siste sommerens pinsekarismatiske relativt karakteristiske hendelser, som heller ikke er blitt imøtegått (eller støttet) - og mitt tilsvar til Gjøsund ble fort borte fra siden, men jeg satser på at det dukker opp i papirutgaven. Pinsebevegelsen er verdens hurtigstvoksende del av den kristne kirke, og utviklingen til den ene eller andre side er viktig for vårt livssynsmiljø. Hillsong er nå etablert i 10 norske byer, og  det er liten grunn til at noen ensartet idyll vil overta det karismatiske landskap. Bethel Church fra California inngår nå også i dialogen og utviklingen.

3 liker  
Kommentar #14

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Bethel Church fra California

Bethel Church Redding er, dessverre, blitt en stor premissleverandør for menigheter rundt om i Norge. Verdt å merke seg, er at det ikke er karismatiske pinsemenigheter alene som lar seg påvirke av Bethel Church, men bl.a. også Normisjons menighet IMI-kirken og Acta bibelskole i Stavanger, Frikirkens menighet og nyoppstartede bibelskole i Tønsberg, Misjonskirkens menighet Salem i Kristiansand, Kvinner i nettverk osv. Hørt uttrykket "Et naturlig overnaturlig liv"? Hvis en menighet reklamerer med det uttrykket, kan en være så og si 100% sikker på at det er en "bethel-light" menighet.


Bethel Church har bl.a. en "health and wealth" teologi, som er langt fra bibelsk. I tillegg har de et hyperfokus på overnaturlige hendelser og mirakler, driver med New Age-flørting og praktiserer/lærer mennesker opp til en "profeterings-kultur" helt uten bibelsk fundament. Fokuset er også flyttet fra "det Jesus har gjort for meg", til "hva kan Jesus gjøre for meg/oss i dag". Listen kunne blitt lang, om alt skulle blitt nevnt her, men Bethel Church er et godt eksempel på en pinsekarismatisk menighet som har gått seg vill i en ny type troskarismatikk, som dessverre sprer seg som ild i tørt gress.

3 liker  
Kommentar #15

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Du velger hvor du er med.

Publisert over 2 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det er vel like viktig som det har vært helt siden Urkirkens dager det som står i 1. Peter 4, 11 " Om noen taler, han tale som Guds Ord.." Men hvilke menigheter tør det ? Tør de også forkynne de "vanskelige" versene ? Det ville bety kontroverser og støy. De ville bli merket som "mørkemenn" Istedet ønsker man i flere sammenhenger å være mest "cool" med imponerende lys og lyd anlegg som er tilpasset tiden.

Dette er så sant.  Flott teknisk utstyr, audio-visuelt, projektorer og skjermer, høyttalere, masse mikrofoner og lovsangskor.  Imponerende.

Ledere som blir småkonger.

Men er det disipler der?

Takke meg til et husfellesskap med venner som deler sin tro og sine hjerter med hverandre.  Da kan man bety noe også for naboer og dem som trenger en hjelpende hånd.   Der oppmuntrer vi hverandre.

 «og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, forat intet kjød skal rose sig for Gud.»
‭‭1 Korinter‬ ‭1:28-29‬ ‭

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere