Inger M. Sverresen

3

Kristne må ta tilbake sin innflytelse i byens porter.

Kristenledere må i mye sterkere grad oppmuntre og oppfordre til politisk engasjement.

Publisert: 11. sep 2018

KRISTNE MÅ TA TILBAKE SIN INNFLYTELSE I BYENS PORTER.

 

Som aktiv politiker i mange år har jeg stadig fått høre at politikk og kristendom ikke hører sammen, og vi opplever hvordan menigheter og ikke minst menighetsledere distanserer seg fra det politiske, og stenger dørene for opplysning fra politiske partier. Kristne i Norge er opptatt i menigheten og i andre sammenhenger, og ser ikke sin oppgave i politisk arbeid.
I sommermånedene flommer Norge over av kristne stevner, og kristenfolket får sin åndelige vitamininnsprøytning som man kan leve på når høsten setter inn.
Samtidig ser vi den politiske utviklingen i Norge som burde «skremme» de fleste som tror på Bibelens Gud. Vi ser hvordan normene oppløses, den kjønnsnøytrale ekteskaploven har blitt godtatt av kristne såvel som ikke-kristne. Evolusjonsteorien har helt erstattet at Gud står bak skapelsesverket. Derved er det også fritt fram for å danne nye livsstiler med et utall av samlivsformer og tilnærmet fri sex. Undervisningen i skoler og påvirkning i barnehager blir sterkt påvirket av dette synet, men blir akseptert og godtatt i stillhet.
Sterke krefter, med kulturminister Skei-Grande i spissen, ønsker at islam skal likestilles med kristendom når det gjelder landets religion.
Og kristenfolket sover sin søte søvn. Dette er jo ikke deres ansvar!

Slik bør det ikke være. Nettopp derfor er det så viktig at
Kristne må ta tilbake sin innflytelse i byens porter. Og byens porter er de steder hvor politikk utøves.


Hvis kristenfolket ikke tar ansvar, får vi heller ikke det samfunnet vi tror er best for våre barn og barnebarn. Kristenfolket må våkne! De må innta sine plasser i politikken og øve innflytelse.
Visst er det kristne politikere i dag også, men.... det er altfor få!
Flere må engasjere seg. Flere må ta ansvar! Det ligger et stort ansvar på menighetsledere , de må våkne opp og både oppmuntre og oppfordre fra talerstolene til ansvar i samfunnet! Vi hadde ikke hatt alle de lovendringer vi nå har om kristenfolket hadde engasjert seg.
Når en ser og opplever hvor mange kristne som samler seg på ulike stevner i løpet av sommeren, ser en hvilket potensiale som finnes i samfunnet. Jeg tror at dersom ikke den løgnen hadde fått så sterkt feste i menighetene om at kristendom og politikk ikke hører sammen, hadde mange flere gått inn i politikken.

Og mange tenker at «vi ber»! Ja, bønn er vel og bra! Men bønn og arbeid hører sammen, ikke bønn alene!

Sete i «byens porter», altså kommune- og fylkesstyrer, og videre storting, er steder hvor man har innflytelse og utøver makt. Og ikke minst er det viktig å ha innflytelse i media.
Å ta tilbake lederskap i politikk og media er utrolig viktig for landets videre skjebne. Partiet De Kristne ser utviklingen i samfunnet. Vi ser at vi behøves i «byens porter» hvor makt utøves. Men vi ser at vi trenger så utrolig mange flere med oss.
Det er flott at kristne engasjerer seg i andre partier også, og enhver må finne sin plass.
Men skal man først kjempe internt i eget parti for å overbevise om sine standpunkter utfra et kristent ståsted, og deretter utad, får du dobbel kamp!
Kan et parti som står grunnfestet på det bibelske fundament få oppslutning, kan det også bli en maktfaktor i samfunnet!


Vi trenger vekkelse i Norge, men vi trenger også en vekkelse på det plan at kristne må ta ansvar på den politiske arena i Norge.

Derfor engasjerer vi oss, derfor finnes Partiet De Kristne, derfor er vi frimodige når vi presenterer vårt program. Derfor ønsker vi innflytelse i samfunnet.
www.dekristne.no

Inger Marit Sverresen
Fylkesleder, Partiet De Kristne Østfold

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere