Petter Olsen

58

Nei til homofilt samliv er ikke "homo-hat"

Avisoppslag fra i sommer illustrerer at religionsfriheten er under angrep i Norge.

Publisert: 30. aug 2018

Hvordan er religionsfrihetens vilkår i Norge? Jeg var en av dem som ble bedt om å uttale meg om dette til Vårt Land 19. juli. Jeg svarte at jeg oppfattet at religionsfriheten var under angrep, foreløpig ikke av vedtatte lover, men ved at det kreves større mot og frimodighet enn før til å utøve friheten dersom man står for noe motstrøms.

Stempling

En av måtene religionsfriheten forsøkes innsnevret på, er ved å karakterisere enkelte synspunkter som springer ut fra Bibelens lære, for «hat-prat», hatefulle ytringer eller hets. Noen dager før jeg ble intervjuet, kom 1. nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, med et utspill som belyser dette.

I Vårt Land 11. juli forteller Skjevik-Aasberg fra hans hjemsted med 2500 innbyggere, Ballangen i Nord-Norge: «I vårt område har vi hatt sokneprester som blant annet nektet å vie homofile, og kristne menigheter med enda verre syn». Skjevik-Aasberg mente at Den norske kirke (DNK) må ta til motmæle overfor «bedehusmiljøene» som påpeker at Bibelen beskriver som synd det å leve ut homofile følelser.

Høyre-politikeren var altså her rystet over en rettighet prester alltid har hatt og fortsatt har, og han ønsker at Den norske kirke skal tale bedehusfolket til rette.

I neste dags avis påpekte informasjonsleder Espen Ottosen i NLM det som også er et av mine poeng – nemlig at Daniel Skjevik-Aasberg med sitt utspill blander sammen et nei til homofilt samliv med «homo-hets».

"Homohat"?

Saken flyttet seg over på leserbrevsidene, og 18. juli hevder Skjevik-Aasberg at Ottosen bortforklarer. Høyre-politikeren kommer nå med flere eksempler på synspunkter han mener legitimerer «homohat»: at homofili kan «kureres», at likekjønnet foreldreskap bryter med barns grunnleggende rettigheter, og at barnehagebarn ikke bør utsettes for det han kaller «mangfoldsmarkeringer». Slike synspunkter bør ikke gis spalteplass, ifølge Skjevik-Aaberg.

I et tilsvar 21. juli oppsummerer Espen Ottosen på følgende måte det som etter mitt syn er sakens hovedpoeng, og som illustrerer det jeg selv forsøkte å få fram: «Går det an for konservative kristne å fastholde at homofilt samliv er galt – uten å få beskjed om at vi står for homohat? Ikke hvis Skjevik-Aasberg får bestemme.»

Synd

Det hele ble overtydelig da DNK 16. juli publiserte en uttalelse fra kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i sakens anledning (jeg ble ikke oppmerksom på uttalelsen før jeg hadde lest de øvrige artiklene): «Kirken har bidratt til å øke menneskers skam, når den kalte deres kjærlighet for synd», skrev Raaum blant annet.

En overskrift fra avisen Dagen 30. oktober 2015 dukket opp i minnet: «Prester skal kunne preke homofili som synd». Etter at bispekollegiet hadde gått inn for å utarbeide liturgi for vigsel av homofile, ble biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin spurt av Dagen om en prest fortsatt ville kunne «undervise at homofili er synd». «Ja, det kan han», lød det krystallklare svaret fra Nordhaug. «Det er ikke slik at en prest eller kateket må legge sin overbevisning bort», sa biskopen også – åpenbart for å berolige.

Etter å ha lest kirkerådslederens uttalelse utfordret jeg med all mulig tydelighet både Raaum og Nordhaug via Twitter på om Bjørgvin-biskopens forsikring nå var å anse som annullert. Ingen av dem ga meg noe svar.

Ekteskap

Denne saken er heller ikke den eneste fra i sommer som kan få en til å frykte for religionsfrihetens kår. I Vårt Land 5. juli hevdet generalsekretær Øystein Magelssen i KFUK-KFUM at Bibelen «ikke er entydig» i spørsmålet om likekjønnet ekteskap og samliv.

13. juli svarte Jostein Ådna, professor i Det nye testamente, med blant annet å slå fast at «Bibelen fra første til siste side uten unntak definerer ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, aldri mellom mennesker av samme kjønn.»

17. juli repliserer Magelssen med det som nærmest kan oppfattes som en trussel: Ådnas svar «gir grunn til å stille spørsmål ved Ådnas egnethet som leder i Den norske kirke» (i likhet med Magelssen er Ådna medlem av Stavanger bispedømmeråd og dermed også Kirkemøtet, min anm.), skrev lederen for KFUK-KFUM. Det kan være grunn til å spørre, slik også Ådna selv gjør, om yrkesforbud på grunn av meninger her spøker i bakgrunnen. 

Kjærlighet

For å vende tilbake til Daniel Skjevik-Aasberg skal jeg gi ungdomspolitikeren fra Høyre rett i én ting, slik også Espen Ottosen understreket i debatten: Homofile skal ikke utsettes for trakassering og forfølgelse, heller ikke fra konservative kristne.

På den andre siden er det ikke et uttrykk for kjærlighet å tie stille om hva Bibelen sier om å leve ut homofile følelser. Faktisk vil det være det motsatte av kjærlighet – og en innskrenkning av den delen av FNs menneskerettighetserklæring som gjelder religionsfrihet.

Først publisert i nr. 8/18 av bladet Sambåndet og på sambåndet.no.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Det er sant

Publisert nesten 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Skjevik-Aasberg mente at Den norske kirke (DNK) må ta til motmæle overfor «bedehusmiljøene» som påpeker at Bibelen beskriver som synd det å leve ut homofile følelser.

Takk Olsen for klar tale.

Vi mennesker har en mengde følelser som er syndige, jeg kan bli rasende og si noe til et medmenneske som er en klart syndig uttalelse.  

Seksuelle følelser er ganske enkelt ikke kjærlighet i seg selv.  Begjær er svært ofte destruktiv.  Dette ser vi da også i nyhetsbildet, - menneskehandel og overgrep og «metoo».

Homofili er et valg, ingen er født slik, de fleste kan lære det om de prøver.  Mange lykkedes i Somorra!

Det er her DnK har bommet fatalt - de har kjøpt argumentet at noen er slik.  Det er feil.

Eros som kjærlighet er bare sann og god innenfor gode rammer, det er mellom en mann og en kvinne som er venner og har gitt seg til hverandre i trofasthet for livet. Det er Bibelens gode veiledning for den som vil høre.

Når vi da også ser de dype konflikter og sår som følger i familier der barn velger kjæreste av samme kjønn, da forstår vi hvor hjernevasket de politisk korrekte er blitt.

Vi er tolerante bare det ikke rammer vår egen familie!

Kirken er sten død.  Jeg setter ikke min fot der etter deres vedtak.  

Bibelen er sann.  Og den er enkel å forstå.  

Det er de som ikke sier sannheten som hater de homofile.  Feiginger som ikke tør stå for det de vet er rett - fordi de ikke ber sin datter om å finne en jente-kjæreste.  De vil selv ha en svigersønn.

Nå gjør folk hva de vil i våre dager, det får man - enhver er sin egen lykkes smed.  Jeg ønsker alle et godt liv.


3 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Homofili er et valg, ingen er født slik,

At du gidder!

4 liker  
Kommentar #3

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Læring??

Publisert nesten 3 år siden


Dette var nytt for meg, at de fleste kan lære seg til å være homofil bare de prøver?

Dette kan du selvfølgelig dokumentere,eller er det bare noe du tror personlig?

2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

La det skure?

Publisert nesten 3 år siden

Selv om jeg tar hardt i, er det vel lov å være klar i det man står for? 

Kanskje noen våkner?


3 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Selv om jeg tar hardt i, er det vel lov å være klar i det man står for? 

Kanskje noen våkner?

Hvordan gikk du selv frem for å velge legning? Hva ble avgjørende for ditt valg? Hvorfor er det ikke slik for andre tror du?

Jeg bare nekter å tro at en voksen mann forstår så lite som du later som her. 

6 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan gikk du selv frem for å velge legning?

Da jeg vokste opp var det bare en variant.  Det var ikke et tema.  I dag blir barn forvirret.  Og skadeskutt.

2 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er helt personlig overbevisning.

2 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 I dag blir barn forvirret.  Og skadeskutt.

Dette er nok feil. Barn blir opplyst og finner lettere ut av det folk i din generasjon presset langt bak inn i skapene. I dag læres barn opp til å tørre å ta valgene om å være den de er på en helt annen måte fremfor å underlegge seg en dogmatikk de egentlig ikke står inne for. Jeg kan ikke se det anderledes enn at barn som får forståelse av at de er normale har det bedre enn de som tvinges til å se på seg selv som unormale. Den gammeldagse holdningen kan virkelig kalles å bli skadeskutt, av seg selv og i foten fordi man skal tvinges til å være noe annet enn man selv opplever seg som. Det er ingen logisk grunn til å skape rigide rammer hvor folk ikke passer inn når de i stedet kan være frie og i fred med seg selv. 

3 liker  
Kommentar #9

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Kjønnsforvirring

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er nok feil. Barn blir opplyst og finner lettere ut av det folk i din generasjon presset langt bak inn i skapene.

Ettersom jeg er trådstarter, tillater jeg med et innskudd her. Kanskje det kan være verdt å låne øre til professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, i en artikkel i Vårt Land 24. august i år: 

"(…) politikk og praksis rundt kjønnsidentitet må være basert på vitenskap, ikke på aktivisme. Hvis man sender et slikt brev (se artikkelen, min anm.) ut i fra en faglig ekspertvurdering av hva som er best for barnet, er det sikkert det riktige. Men man kan ikke la dette styres av aktivisme, slik man ser tendenser til for tiden. Det blir som å si: «La de små barn komme til kjønnsforvirringen», sier professor i biologi på Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen.

Han mener barnets opplevelse av egen kjønnsidentitet akkurat her og nå ikke kan være avgjørende.

– Man kan ikke la små barn, og heller ikke yngre tenåringer, bestemme sitt kjønn selv, særlig dersom man gjør noe irreversibelt slik som hormonbehandling og kirurgi. Det er en ekspertoppgave. Men heller ikke valg av tiltaleformer som «hen» er nøytralt i en verden som stort sett er kjønnet, sier Gundersen."

Artikkelen henviser også til et debattinnlegg i Aftenposten 10. mai i fjor ført i pennen av journalist Anki Gerhardsen. Her påpeker hun blant annet:

"På hjemmesiden til Rikshospitalet står det at de ikke vet hva transseksualitet skyldes, at de skal prøve å finne ut om det har noe med biologi å gjøre, at de ønsker å sette i gang forskningsprosjekter for å kartlegge følgene av pubertetsutsettende hormonbehandling og hva dette gjør med hjerneutviklingen.

Er det noen som spør Rikshospitalet om barn og ungdommer blir prøvekaniner mens de forsker?"

At barn i dag blir "opplyst", som du skriver, tror jeg derfor er en ganske ubeskyttet påstand. 

5 liker  
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Stakkars kristne. Ønsker å kjempe for sine verdier, men når noen har andre verdier og uttrykker disse, så er man under angrep.

Homofili (den man er) = galt (jeg er gale følelser)

Jeg er imot homofili = mening (noen er uenig med meg)


Hvem er under angrep?

1 liker  
Kommentar #11

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

Trådforvirring?

Publisert nesten 3 år siden

Som trådstarteren kommer du med et innskud om kjønnsidentitet og transseksualitet. Det blir litt forvirrende. Transseksualitet er noe annet enn homofili.

Kommentar #12

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

De som tilfeldigvis er skapt/født med annerledes kromosomsammensetninger enn majoriteten av oss, for eksempel de med Klinefelders syndrom xxy (eller enda flere x'er foran y'en) har vel også livets rett og er skapt til å leve ut sine følelsesliv på lik linje med andre skapninger. Der finnes mangfoldige kombinasjoner av kromosomsammensetninger.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som spør Rikshospitalet om barn og ungdommer blir prøvekaniner mens de forsker?"

Du tegner nå et omriss av din sak til å inkludere motstand mot alle former for sexualitet utover reproduktiv heterofil sex. 

Proffen er sikkert en god proff, men det er en brist i resonnementet ditt. Hvert år mottar Riket ca 120 henvendelser om kjønnskorreksjoner og relaterte spørsmål. I den utstrekning Riket finner det korrekt og mulig blir disse behandlet. Ut fra din logikk skjer det da som prøvekaniner eller på feilaktig grunnlag. Hvis det henger sammen slik blir det begått en forbrytelse i hvert enkelt tilfelle. Du får vanligvis ikke en lege til å fjerne et fungerende organ eller gjøre et inngrep uten at det foreligger en medisinsk grunn til det. Til og med forhuden underlegges medisinsk-etiske vurderinger og leger nedprioriterer det fordi viktigere oppgaver går foran kosmetikk, eller som man kan si hvis man vil være stygg; religiøse påfunn. 

Om du vil argumentere mot at personer som elsker hverandre får lov å gifte seg må du komme opp med bedre argumenter enn avsporinger som dette. 

1 liker  
Kommentar #14

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Ja vel?

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du tegner nå et omriss av din sak til å inkludere motstand mot alle former for sexualitet utover reproduktiv heterofil sex. 

1. Ved å starte denne tråden fasiliterte jeg en samtale som blant andre kom til å inkludere Daniel Krussand og deg selv.

2. Du brakte kjønnsidentitet på bane i dialogen mellom Krussand og deg. Som trådstarter tillot jeg meg å komme med "et innskudd" (kommentar #9) fordi jeg oppfattet at du kom med påstander som ikke burde stå uimotsagt. Det betyr ikke at jeg derved utvidet mitt opprinnelige tema (som du avvek fra).

3.  Du snakker om mitt resonnement og min logikk. Jeg viste til to artikler jeg oppfattet som relevante, og jeg siterte fra dem ved hjelp av kolon og hermetegn. Er du uenig i disse personers argumentasjon, må du ta det opp med dem. 

2 liker  
Kommentar #15

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Ikke hvem, men hva

Publisert nesten 3 år siden

Som jeg skrev: Religionsfriheten. 

Kommentar #16

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Oppklaring

Publisert nesten 3 år siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.
Det blir litt forvirrende

Se kommentar #14.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
3.  Du snakker om mitt resonnement og min logikk. Jeg viste til to artikler jeg oppfattet som relevante, og jeg siterte fra dem ved hjelp av kolon og hermetegn. Er du uenig i disse personers argumentasjon, må du ta det opp med dem. 

Det er ikke slik det foregår. Når du siterer noen er det deg jeg diskuterer med. De siterte deltar ikke i diskusjonen uten at de har meldt seg på. Det er du som er ansvarlig for dine påstander. Du kan ikke flykte fra det du sier på den måten. Denne eksternaliseringen tyder på at du ikke hadde tenkt gjennom konsekvensene i det siterte, men heldigvis har det gått opp for deg nå. 

1 liker  
Kommentar #18

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

kjønnsidentitet ?

Publisert nesten 3 år siden

Det er ingen andre enn deg som tar opp kjønnsidentitet i denne tråden. kanskje du blander det med en annen tråd?

Kommentar #19

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Nei vel?

Publisert nesten 3 år siden
Floris Groesz. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen andre enn deg som tar opp kjønnsidentitet i denne tråden

Hva vil du da si at kommentarene #6 og #8 handler om? 

Kommentar #20

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er du som er ansvarlig for dine påstander

Hvilke påstander har jeg - tydeligvis i skikkelse av Kristian Gundersen og Anki Gerhardsen - kommet med i kommentar #9? "Gjennom Gerhardsen" siterer "jeg" fra Rikshospitalets nettside og stiller et spørsmål i forbindelse med dette sitatet. Mener du at jeg også skal kjenne grunnen til det Rikshospitalet har skrevet på nettsiden sin?

Slik jeg oppfatter din tenkning, blir det umulig å oppsøke og anvende kunnskap fra andre som kan forventes å vite mer enn en selv om et emne.   

  

1 liker  
Kommentar #21

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

JOVELNEI.

Publisert nesten 3 år siden

Kommentarene 6 og 8 handler om legning.

1 liker  
Kommentar #22

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Religionsfriheten er IKKE under angrep.

Publisert nesten 3 år siden

Du skriver:

"På den andre siden er det ikke et uttrykk for kjærlighet å tie stille om hva Bibelen sier om å leve ut homofile følelser. Faktisk vil det være det motsatte av kjærlighet – og en innskrenkning av den delen av FNs menneskerettighetserklæring som gjelder religionsfrihet."

Kristne mennesker mener de har en plikt - av kjærlighet - til å påpeke hvor andres liv og livsførsel vil føre til fortapelse - altså helvetes evige pine.

Trådstarter bør ha  fått med seg at vi lever i et forholdsvis godt opplyst samfunn, hvor alle nå vet hva en gammel bok av uvisst opphav mener om alle andre legninger enn heterofili. Altså trenger man rett og slett ikke disse utidige påminnelser.

Å utlegge at negative reaksjoner på kristnes "kjærlige" påminnelser som angrep på religionsfriheten - - det blir rett og slett bare fjolleri - - ikke noe annet. 


1 liker  
Kommentar #23

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Og hva er resultatet?

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er nok feil. Barn blir opplyst og finner lettere ut av det folk i din generasjon presset langt bak inn i skapene. I dag læres barn opp til å tørre å ta valgene om å være den de er på en helt annen måte fremfor å underlegge seg en dogmatikk de egentlig ikke står inne for.

Njål, barn blir ikke opplyst i et område som seksualitet dersom de skal lure på hvilket kjønn de har også.

Barn skal vokse opp og lære seg mange saker frem til pubertet og i ungdomstiden frem mot selvstendig voksenliv.  I 12-16 års alderen er ungdom ganske usikre. Det de da trenger er gode og trygge rollemodeller i mor og far.  Det du skisserer og det foreningen FRI forkynner er direkte skadelig for unge.

Olsens artikkel handler om påstått «homo-hat» fra slike som meg.  Jeg anser at han har rett, vi hater ingen.

Men jeg ser med fortvilelse på unge i dag som blir utsatt for sexpress fra mange kanter.  Det er lett å se hva det har ført til blant par i sin beste alder, 25 til 55 år, - samlivsbrudd i fleng, krangel og elendighet og barn som tvinges til å bo i to «hjem» (les: krigssoner)


3 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Njål, barn blir ikke opplyst i et område som seksualitet dersom de skal lure på hvilket kjønn de har også.

Barn skal vokse opp og lære seg mange saker frem til pubertet og i ungdomstiden frem mot selvstendig voksenliv.  I 12-16 års alderen er ungdom ganske usikre. Det de da trenger er gode og trygge rollemodeller i mor og far.  Det du skisserer og det foreningen FRI forkynner er direkte skadelig for unge.

Utgangspunktet for ungdom er ikke forandret fra din ungdomstid til i dag, men rammene er anderledes. Utfordringene er nok større, men det er også bra med åpenheten og muligheten til å finne ut av emner eldre gikk omkring og lurte på uten å finne svar. Det var vel heller ikke så mange å spørre som kunne gi korrekte svar. Det er rimelig å tro at hvis en sønn spurte sin far om homofili ville det ikke bli besvart spess grundig eller korrekt i 1945. I dag er det andre muligheter til å få svar på spørsmålet. Hvis du vil ha dekning for disse påstandene kan du søke til film og litteratur som viser et bilde av generell motstand mot å leve ut sin legning. Da er jeg tilbake til ett av de gamle argumentene om at ungdommen er ikke forandret, men i dag har de muligheten til å være den de er og alltid har vært uten forstillelse. Det er dette livet vi bør unne alle. 

Ellers har du et par gjengangere som du skal ha meg til å tro på. Dine slutninger er for enkle og overfladiske. Årsakene til samlivsbrudd er en frukt av det ikke lenger er en skam å skilles. Der hvor vi før gikk omveier rundt en skilt kan vi i dag menge oss med mange skilte. Du forsøker å opprettholde et bilde av en gammel verden som godt selv om den beviselig var plagsom for de det angikk. I dag er det ok å bryte ut av et ekteskap om man ikke får det til å funke. Synd for de det angår, men et ekteskap skal ikke bevares for enhver pris. Ingen har plikt til å holde ut med vold og alkoholisme. De hadde vel en slags plikt tidligere, men denne er opphevet nå. 

Jeg tror ikke dagens verden er så ille, men jeg ser at du ikke helt har hengt med på at det er mer enn én side av virkeligheten. Folk flest finner ut av sine liv og lever rikt og mangfoldig med livsglede ut fra at de har valgmuligheter og forutsetninger som aldri tidligere har eksistert. Det er feil å konservere våre beste år og projisere disse som verdens beste for alle og enhver. Vi må ha respekt for at det er anderledes for andre. 

3 liker  
Kommentar #25

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

legning

Publisert nesten 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva vil du da si at kommentarene #6 og #8 handler om? 

Jeg vil si legning. De handler ikke om kjønnsidentitet.

Kommentar #26

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Du har ditt syn, det er din rett.

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Utgangspunktet for ungdom er ikke forandret fra din ungdomstid til i dag, men rammene er anderledes. Utfordringene er nok større, men det er også bra med åpenheten og muligheten til å finne ut av emner eldre gikk omkring og lurte på uten å finne svar.

Jeg lurt ikke på noe på det området, alle svar var synlige.

Men jeg var kanskje en ualminnelig enkel sjel?

Nei, Njål, hele temaet med «legning» er konstruert.

Erotisk begjær har ikke noe med legning å gjøre.  Det har med normer og karakter å gjøre - og selvsagt forbilder og sosialt miljø.  

Når sex er blitt en av verdens største forretningsområder er det selvsagt vanskelig for ungdom å leve sømmelig.

Du tegner et bilde av dette temaet der alt er vel, ungdommen finner frem og det var verre før.  Ja, tenk om du hadde rett.  Da ville jo ikke unge gutter begått selvmord og jenter skadet seg med skalpell.

Men vi vurderer forskjellig, - så får vi se hvordan det ser ut om 10 år.


1 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Nei, Njål, hele temaet med «legning» er konstruert.

Ok. Da er sirkelen sluttet igjen og vi sitter tilbake med intet. 

Kommentar #28

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Fordi noen er uenig med deg/dere, og synes ditt moralssyn er umoralsk, slik noen kristne synes homofili er en synd? Manglende trosfrihet?

Kommentar #29

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Av bilogiske grunner kan ikke søsken gifte seg, det er et godt argument. Selfølgelig hater vi ikke dem av den grunn. 

Men når to av samme kjønn ikke kan gifte seg av religiøse grunner er for meg et argument som hører hjemme på planeten evangelica.

Da lurer jeg på hva som er den egentlige årsaken som ligger bak en slik dogme.

Kommentar #30

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ok. Da er sirkelen sluttet igjen og vi sitter tilbake med intet. 

Vel, jeg har mer enn intet.  Din tro på at det er bra med ungdommen i dag, at de får velge og styre etter beste evne, imponerer meg.  Ikke minst fordi du er katolikk.

Jeg kjenner ikke din hverdag, familie og barn etc, men dine synspunkter er ikke etter katolsk lære.

Men det er vel rom for det i dag.

Så Njål - jeg er fornøyd også denne gangen, håper vi høres igjen (selv om du har anbefalt meg taushet).

4 liker  
Kommentar #31

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Gode grunner - ikke religiøse.

Publisert nesten 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.

Av bilogiske grunner kan ikke søsken gifte seg, det er et godt argument. Selfølgelig hater vi ikke dem av den grunn. 

Men når to av samme kjønn ikke kan gifte seg av religiøse grunner er for meg et argument som hører hjemme på planeten evangelica.

Da lurer jeg på hva som er den egentlige årsaken som ligger bak en slik dogme.

Ustad, det er gode grunner.  Det handler om å føre slekten videre.  To like kan ikke det.  Nå har Gud gitt mennesket erotisk lyst mot det motsatte kjønn for at befruktning skal skje.  Han har også sagt at mannen skal finne en hustru å leve med og være ett med for å gi trygge familier og gode kår for barna.

Om to damer bommer og velger likekjønnet, er det ikke så farlig helsemessig.  

For menn er det verre, du får lese advarslene selv.

Legning er et konstruert ord.  Det handler om seksuell tenning og begjær.  Når sex er løsrevet fra ekte vennskap og respekt og blir et middel for å tilfedstille begjæret, da er det ikke kjærlighet, men en egoistisk handling.

Det er ikke et dogme, det er ren fornuft.

Det finnes vel heller ingen foreldre som ber sønnen finne en svigersønn til «kone»? Hvorfor - tenk!

Veldig gode grunner, men enhver tar sitt valg.

 

1 liker  
Kommentar #32

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg har mer enn intet.  Din tro på at det er bra med ungdommen i dag, at de får velge og styre etter beste evne, imponerer meg.  Ikke minst fordi du er katolikk.

Hadde ditt kunnskapsnivå vært høyere, din erfaringsbakgrunn bredere hadde du fått mulighet til å forstå mer. Jeg tar ikke mål av meg til å passe inn i andres mange forestillinger om katolisisme, meg eller etiketter jeg skal oppfylle. Mitt liv er mitt og jeg skaper min hverdag. Min ambisjon er ikke å være enig med noen, så jeg vil fortsette å hevde min mening slik du hevder din. Det er slik jeg underholder meg en gang imellom. 

Kommentar #33

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Veldig bra Njål.  Det er som jeg skulle skrevet det selv.  Ja, jeg har lite kunnskap og smal erfaring.  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere