Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

En belastende sak

En ny runde i Søviknessaken ville vært en betydelig belastning for regjeringen uansett utfall.

Publisert: 30. aug 2018

Torsdag formiddag ble det kjent at det kommer rokeringer i regjeringen Solberg fredag. Både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) går ut av Solberg-regjeringen.

Krav om gjenopptagelse 

Vårt Land meldte like etter at Riksadvokaten bekrefter at krav om gjenopptagelse i den såkalte Søviknes-saken var på vei i posten. Saken omhandler en 18 år gammel voldtektsanklage. Riksadvokaten er pålagt å vurdere et slikt krav.

Selve saken har vært kjent siden anklagen kom for 18 år siden, og førte til at Søviknes måtte gå av som nestleder i Frp.

Gitt både tidsaspektet i saken og det faktum at den tidligere er blitt avvist, er det slett ikke sikkert at dette vil ende med dom for Søviknes. Men uansett utfallet ville prosessen vært en betydelig belastning for både regjeringen Solberg og Søviknes, dersom han hadde fortsatt som minister.

Krevende hverdag 

En norsk olje- og energiminister har fra før en ekstremt krevende hverdag. En pågående behandling av en voldtektsanklage ville vært svært krevende å håndtere. Både for Søviknes og folk rundt ham.

Solberg-regjeringen har det siste året hatt flere krevende statsrådssaker å forholde seg til. Sylvi Listhaug trakk seg etter at hun la ut en melding på Facebook som vakte sterke reaksjoner og det ble klart at det var flertall for et mistillitsforslag mot henne. Per Sandberg trakk seg etter den mye omtalte reisen til Iran på påfølgende saker som omhandlet sikkerhet og rutiner i regjeringen.

Belastning for regjeringen 

Begge de to foregående sakene ble en betydelig belastning for Solberg-regjeringen, og dro oppmerksomheten bort fra regjeringens politikk. Også for statsminister Erna Solberg ble sakene belastende, og flere har i kjølvannet stilt spørsmålstegn ved hennes kraft og evne som regjeringssjef.

Slik en sentral kilde i Frp sier til Vårt Land, var det en overraskelse at Terje Søviknes nå går ut av regjeringen. Søviknes hadde bare sittet som olje- og energiminister i to år, og hadde trolig mye ugjort i regjering.

Overensstemmelse

Avgjørelsen har trolig blitt tatt i en eller annen variant av en overensstemmelse mellom statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen og Terje Søviknes selv. Både personlig og politisk belastning må det ha vært avgjørende, sammen med ønske om at regjeringen ikke skal få nok en tøff sak i fanget.

For Frp må det være et nederlag at det nå kun er Siv Jensen igjen i Frps opprinnelige statsrådslag. Alle de andre er byttet ut.

Metoo 

Fjorårets metoo-bølge har trolig også satt sitt preg på den politiske avgjørelsen om at Søviknes skulle gå av. Noen vil mene dette er urettferdig for Søviknes, siden saken er 18 år gammel. At saken blir vurdert grundig er uansett positivt. Det gir en økt opplevelse av sikkerhet for ungdom som skal bevege seg i både politikk og andre sammenhenger der maktforhold er skjeve.Kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papiravis fredag 31. august 2018

FOTO: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

3 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

At saken blir vurdert grundig er uansett positivt. Det gir en økt opplevelse av sikkerhet for ungdom som skal bevege seg i både politikk og andre sammenhenger der maktforhold er skjeve.

Så har vi jo den litt mindre omtalte saken med vår kulturminister, Trine Skei Grande, den såkalte " åkersaken" fra noen år tilbake hvor den nåværende kulturminister hadde en svært kritikkverdig oppførsel i åkeren  mot en 17åring og  usømmelig oppførsel  mot en rekke personer av den yngre garde på den tilhørende bryllupsfesten. 

 Men merkelig nok har hun unngått noe mediakjør for dette fra MSM, bortsett da fra den" lugubre "Resett- redaksjonen som kjørte saken fullt ut og mente den burde få noen  konsekvenser for Grande.

 

6 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Skei Grande-saken

Publisert rundt 3 år siden

Det som er fellesnevner for metoo-saker med mediekjør er at det finnes en eller flere personer som kommer med anklager om at de har vært utsatt for seksuelle handlinger som ikke har vært frivillig. Eller seksuell trakassering. Det er ikke tilfelle i Skei Grande-saken. Den unge gutten hevder selv at det var frivillig. Frivillig sex i Norge er per i dag ikke ulovlig hvis man er over 16 år. 


Dersom han hadde sagt at han var utsatt for ufrivillig sex eller trakassering ville saken stilt seg annerledes.

4 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Det som er fellesnevner for metoo-saker med mediekjør er at det finnes en eller flere personer som kommer med anklager om at de har vært utsatt for seksuelle handlinger som ikke har vært frivillig. Eller seksuell trakassering. Det er ikke tilfelle i Skei Grande-saken. Den unge gutten hevder selv at det var frivillig. Frivillig sex i Norge er per i dag ikke ulovlig hvis man er over 16 år. 


Dersom han hadde sagt at han var utsatt for ufrivillig sex eller trakassering ville saken stilt seg annerledes.

Du holder deg til Grandes versjon og overser den andres parts versjon. Episoden fant sted i 2008. Grande var da 37 år , stortingsrepresentant og 1.nestleder i Venstre og ungdommen var 17 år. Det er ikke snakk om noe strafferettslig i denne saken. Men etter hvert kom det frem at Grandes versjon av saken hvor hun anklaget 17åringen for å ha vært den aggressive part i saken. stod steilt i motstrid til 17-åringens versjon og at det  trolig var  denne versjon hun har servert statsministeren. 

Saken har en moralsk og politisk side da saken ble kjent like før regjeringsforhandlinge på Jeløya, hvor Skei Grande ble gitt statsrådsembetet for kultur.

Her er noe av det ungdommen sa i et intervju med VG om saken:

"...Torsdag 11. januar hadde han og Grande igjen kontakt.

I en SMS spurte han Grande om det greieste ville være å fortelle sannheten. Da ringte hun.

– Mitt utgangspunkt for vår enighet om å ikke si noe, var at jeg opplevde at vi var enige om hva som hadde skjedd. Men i den samtalen spurte jeg hva som var hennes versjon, sa han.

– Da fikk jeg sjokk. Hun fortalte at hennes versjon var at det hadde vært en fest hvor venner koste seg og hvor jeg hadde dratt med henne bak et hus og hoppet på henne.

– Hun snur det altså plutselig til at det er jeg som er en overgriper og at det er jeg som burde ha skyldfølelse.

– Jeg mistenker at dette er den versjonen hun også har gitt til statsministeren. Jeg har vært komfortabel med at vi ikke skal kommentere saken, men jeg er redd for at det er en annen sannhet som nå sprer seg.

– Hvordan var tiden etterpå? spør VG.

– Over tid er dette blitt en ofte fortalt historie blant familie og venner, som jeg har tatt humoristisk. Men det har også vært mange netter uten søvn, fordi jeg har opplevd det som mobbing. Jeg tenkte at det vil gå over, og det gjorde det jo, sier han og legger til:

– Det er ikke fordi jeg er noe offer jeg forteller dette i dag, men fordi jeg ikke er redd for sannheten.

– Men du ser at det kan ramme Grande, du var 17 år og hun 38?

– Jeg ønsker Skei Grande alt godt i hennes nye jobb. Men jeg har levd med dette i ti år og vil ikke gå rundt i ti år til og være redd for at andre skal tro at jeg har gjort noe galt....."


For de som vil ha utfyllende info om denne saken, kan en lese de ulike redaksjonnelle artikler og andre omtaler av denne saken på på Resetts nettsider.

Grande har avist å uttale seg til Resett eller svare på spørsmål med den begrunnelse at hun ikke utaler seg til" useriøse medier". 

Men Resetts var altså så seriøse at de tok fatt i den, og gravde frem fakta som pressen ellers ikke lot til å være særlig  interessert -merkelig nok . 

Kulturministerens presisjonsnivå om denne saken ser ut til å være svært tvilsomt. Det lover ikke godt for  mediepolitikk i landet vårt. Kritiske stemmer i media kan vente seg å bli stemplet som useriøse om de tør gå henne for nær i denne saken. Selv tier hun om saken. I tillegg har hun altså søkt å  overkjøre en ung mann og t å gitt denne  denne unge mannen hovedskylden for hva hun som en maktperson da hun var 37 år foretok seg på en bryllupsfest. 


4 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke snakk om noe strafferettslig i denne saken.

Og dermed skiller den seg prinsipielt fra Søviknes-saken - der Riksadvokaten altså nå har mottatt en begjæring om gjenopptakelse.

2 liker  
Kommentar #5

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 3 år siden

Jeg sier Oddbjørn Johannesen: Nettopp. 

Det er til nå ikke kommen inn noen anmeldelse eller påstand om overgrep eller seksuell trakassering. Mannen (som var 17 år da episoden skjedde) sier selv til VG (som du har referert over) at han ikke Anser seg som et offer (men heller ikke som en overgriper).

Dersom han hadde hevdet noe slikt ville de ordinære medier skrevet om saken. Dette er grunnleggende presseetikk, som Resett ikke forholder seg til. 

I de sakene pressen HAR skrevet om er det slike påstander om enten overgrep eller seksuell trakassering. Dette er tilfelle i Søviknes-saken, Giske-saken, Tonning Riise-saken og Leirstein-saken. 

Det er ingen tvil om at det var stor aldersforskjell på de to, men vi har altså en seksuell lavalder i Norge. Så lenge han selv hevder at det var frivillig, ville det være uetisk av pressen å starte et mediekjør. 

At det var dårlig dømmekraft fra Grande tror jeg vi alle er enige om. Men hverken dårlig dømmekraft eller frivillig sex er straffbart. 

Det er altså en grunnleggende presseetikk som ligger i bunn for det seriøs, norsk presse lager saker om. 

3 liker  
Kommentar #6

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
For Frp må det være et nederlag at det nå kun er Siv Jensen igjen i Frps opprinnelige statsrådslag. Alle de andre er byttet ut.

Med de nye endringene er det kun to av partiets statsråder som satt i regjeringen så seint som i fjor.  Det er et nytt lag, uten mange av de største profilene partiet har.

Til sammenligning er 6 av de 11 i Høyres opprinnelige statsrådslag fortsatt i regjeringen.

Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Dersom han hadde sagt at han var utsatt for ufrivillig sex eller trakassering ville saken stilt seg annerledes.

Nå ble  jo riktignok  ikke saken anmeldt, men det er jo ikke det samme som å si at denne saken ikke kunne gi saklig
 grunnlag for en anmeldelse dersom 17åringen og pårørende hadde ønsket det. Men  av ulike og forståelige grunner ønsket de ikke den belastningen som det ville kunne  innebære..17åringen sier litt om dette til Resett i nyhetsartikkelen " Dette var det som skjedde på bryllupsfesten i 2008   hvor Trine  Skei Grande Grande var gjest." etter at han da er blitt klar over den skjeve og uredelige fremstillingen av saken kulturministeren  har gitt i pressen, slik den unge mannen oppfattet det. Han sier bl. a. dette i nyhetsartikkelen:

Var det frivillig?

–.....Til VG sa du at det var “frivillig”. Men hva var det egentlig som skjedde, slik du ser det? spør Resett 26-åringen.

– Grunnen til at det ble skrevet «vi var to om det» og «Frivillig» er vel for at jeg ikke ble dratt med eller holdt fast. Jeg hadde heller ingen intensjon om å skade Trines rykte og omdømme med å kalle henne en overgriper. Det fikk eventuelt noen andre beslutte at hun var, sier mannen.

– Men jeg ser det kanskje klarere nå at en situasjon der en 38 år gammel mann har befølt samtlige kvinner i skrittet for så å finne en beruset 17-årig jente som ble med fordi hun ikke visste bedre, raskt ville blitt kalt for en voldtekt. Folk rundt hadde også reagert annerledes, og i alle fall ikke med hånliggjøring og vitseri, slik jeg har måttet leve med, fortsetter han.

Resett kjenner også til minst en annen fest i årene før 2008 hvor stortingsrepresentant Trine Skei Grande uinvitert har befølt unge menn i skrittet.

Trine Skei Grande er fortsatt kulturminister og er innstilt til gjenvalg som partileder i Venstre på landsmøtet 13-15 april.

Resett har tatt kontakt med Trine Skei Grande gjennom statssekretær Jan Christian Kolstø, og med kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær. De har ikke svart på våre henvendelser. Vi har også kontaktet statsminister Erna Solberg, men hun ønsker ikke å kommentere saken."


I Metoo-tidsånden ble altså dette nærmest en ikke-sak hos MSM

https://resett.no/2018/04/10/dette-skjedde-pa-bryllupsfesten-i-2008-hvor-trine-skei-grande-var-gjest/

3 liker  
Kommentar #8

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Er ikke denne saken historie ?

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Dersom han hadde sagt at han var utsatt for ufrivillig sex eller trakassering ville saken stilt seg annerledes.

Det er gjerne slik at gamle synder som det er gjort opp for ikke kan utnyttes politisk til evig tid.

Selv KrF har sine 'svin på skogen' og Giske-saken kan når som helst aktiveres dersom noen finner å kunne utnytte den til egen fortjeneste.

Det er en grense for memmeskelig nedrighet, også for media

6 liker  
Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det er gjerne slik at gamle synder som det er gjort opp for ikke kan utnyttes politisk til evig tid.

Grande har ikke gjort opp noe i denne saken overfor gutten som da var 17 år. Det er nettopp problemet rent moralsk. Tvert imot  har hun tedd seg slik at gutten har oppfattet det som hun nå har gitt ham hovedskydlden for at de hadde sex sammen og dette under en tid da hun ble aktuell som minister i regjeringen. Det er denne belastningen gutten nå bærer på. Han må oppleve dette som et klart maktovergrep.

Bryllupsfesten var for giftemålet til SP-mann Borten -Moe. Han fant det nødvendigå gå ut i media med skarp kritikk av Grandes fremstilling og ta sin slektning i forsvar i  overfor den måten Grande nå har fremstilt saken på.

Hun kan  etter min mening være sjeleglad at dette ikke har fått noen politiske konsekvenser for henne, slik hun nå har oppført seg. Mange andre offentlige personer med høye verv, har nok ikke vært like "heldige "og delvis "fredet " av de fleste media. 

Sluttstrek fra meg. 

 

2 liker  
Kommentar #10

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Verdidebatt ?

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Hun kan  etter min mening være sjeleglad at dette ikke har fått noen politiske konsekvenser for henne, slik hun nå har oppført seg. Mange andre offentlige personer med høye verv, har nok ikke vært like "heldige "og delvis "fredet " av de fleste media. 

Det er vanskelig for meg å begripe hvilke 'verdier'  som går tapt ved at Grandesaken ikke gjenopptas og granskes pånytt. Hun er 'heldig', men andre er 'uheldige' i  verdi-pokerspillet.

2 liker  
Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Likhetene er større enn forskjellene

Publisert rundt 3 år siden

i sammenligningen mellom Søviknes-saken og Skei Grande-saken.

Både Søviknes og Skei-Grande var mye eldre enn de respektive tenåringene, og begge sier at tenåringene var med på det frivillig.1 liker  
Kommentar #12

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Hallo i luken.....

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke tilfelle i Skei Grande-saken. Den unge gutten hevder selv at det var frivillig. Frivillig sex i Norge er per i dag ikke ulovlig hvis man er over 16 år. 

… så handlingen i seg selv betyr lite, en 16 åring som offer for en kvinne på nærmere 40 som er ute etter kar! At han var alkoholpåvirket og dermed et lett bytte betyr vel heller itte no!

Det skal vel ikke så forferdelig mye fantasi til for å skjønne om gutten, som i dag er i siste halvdel av tjueåra, nok er mer flau enn stolt av det hele, og at 'frivilligheten' berger ham fra ytterligere opphausing av saken på riksmedienes frontsider. 

Slik sakens fakta er framstilt, var det TSG som var på aktiv jakt etter sitt bytte. Hun 'fanget' til slutt en umyndig alkoholpåvirket guttunge. Det var vel det hun måtte ta til takke med, etter flere avslag under veis? Selv en kvinnelig redaktør i VL må skjønne at her er det noe som skurrer!! Hadde kjønnene vært byttet, en 40 år gammel mann mot en 16 års gammel alkoholpåvirket jente, ville nok lyden og perspektivene vært en del annerledes, og metoo-vokabularet i full bredde vært i bruk! 

En ting er at guttens vitnesbyrd så langt har berget Skei-Grande fra å ha gjort noe kriminelt, men hvilken etisk standard er det VL her forsvarer?      

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere