Trygve Johannes Lereim Sævareid

16

Trist og bedrøvet - hva nå KrF?

Kristelig Folkeparti ønsker som navnet antyder å kjempe for kristendemokratisk politikk og være et folkeparti. Rabalderet i etterkant av at Geir Jørgen Bekkevold, prest og familiepolitisk talsmann i KrF, viet et likekjønnet par, har fått meg til å tvile på om KrF har det i seg å bli et folkeparti.

Publisert: 27. aug 2018

Jeg er KrF-medlem. Stolt over at KrF står opp for menneskeverdet, kampen mot sorteringssamfunnet, og kjemper for aktiv livshjelp til syke og døende. KrF ønsker å verne om viktige verdier i samfunnet vårt. For mange av disse verdiene er KrF premissleverandører i det politiske landskapet. Norge trenger et KrF som kan løfte disse sakene i den offentlige debatten.

For tiden er jeg som KrF-medlem trist og bedrøvet. Det er jeg fordi jeg har begynt å tvile. Jeg tviler på om KrF kan bli et folkeparti, slik både jeg og partiet ønsker at det skal være.

Geir Jørgen Bekkevold, prest i Den norske kirke og familiepolitisk talsmann i KrF, viet et likekjønnet par. De fleste som følger nyhetsbildet har fått med seg at det har ført med seg kraftige reaksjoner internt i KrF.

Disse reaksjonene får meg til å tvile på prosjektet 'KrF som folkeparti'.

Internt i partiet har diskusjonen i etterkant av vielsen handlet om blanding av rollen som prest og familiepolitisk talsmann. Internt, og utad, snakkes det om at vielsen oppfattes av "mange" som et politisk signal med ønske om en liberal dreining av politikken.

Utad fremstår denne diskusjonen som at KrF inntar et mer konservativt syn på ekteskapet enn Den norske kirke, slik Magnus Takvam har kommentert det. Utad formidles et KrF som krangler så busta fyker om en politisk sak som for lengst er død og begravet. Utad fremstår KrF, tror jeg, som uspiselige for de aller fleste av den potensielle velgermassen - fordi det formidles at KrF ikke står opp for mennesker som elsker hverandre. 

Her er også roten til min bekymring. KrF blir gjennom denne utdaterte diskusjonen uaktuell for de aller fleste velgere. Folkepartiet blir en utopi.

Jeg respekterer at det er ulike syn på likekjønnet ekteskap. KrF, og partiets velgere, må akseptere at det er to ulike syn på likekjønnet ekteskap - slik Den norske kirke har gjort. Da kan vi få en slutt på slike destruktive prosesser som vi har vært vitne til den siste tiden. 

KrF må styrkes for å løfte viktige politiske saker også i fremtiden. Da må partiet bli mer spiselig for potensielle velgere. Inntil da fremstår KrF som et parti som hører til under sperregrensen. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er ikke Krfs splittede ekteskapssyn som har ført Krf nær sperregrensen. Faktum er at kristendom og kristne verdier  nå er lite etterspurt i vårt sekulariserte samfunn.  Folk flest mangler en personlig tro på Kristus.  Skjer ikke en vekkelse, vil Krf  trolig havne utenfor Stortinget ved neste valg.

Den nye ekteskapssyn har ikke økt antall medlemmer i Dnk, meg vitende. Dåpstall er nedadgående. Og kirkebesøkende er nesten bare eldre personer. Nå er det flere i Norge uten en gudstro enn med. Ikke minst liberal ungdom svikter kirken. Og noen ungdomspartier går inn for utvidet abortgrense.

Parallelt med at kristendom mister autoritet i samfunnet, er  Krf i ferd med bli temmelig lik andre partier, og er dermed i ferd med  sage over greinen de siter på. .

Også andre politiske partier mener seg å kjempe for kristelige verdier,  slik de oppfatter at kristne verdier bør være.  Ikke en gang kristne enes om hva som er kristne verdier og kristen tro …. Det er tragisk. En tolker Bibelen etter eget behag, skikker seg likt med utviklingen. En skal være seg selv. Kreve sine «rettigheter. Da er det ikke  rart at verden og samfunnet er som det er!

2 liker  
Kommentar #2

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Aktualitet

Publisert over 2 år siden
Trygve Johannes Lereim Sævareid. Gå til den siterte teksten.
KrF blir gjennom denne utdaterte diskusjonen uaktuell for de aller fleste velgere.

Finnes det et norsk politisk parti som er aktuelt for de aller fleste velgere? 

Det norske akademis ordbok definerer "folkeparti" som "politisk parti med (bred) oppslutning fra mange samfunnsgrupper; parti som ønsker å representere de brede lags synspunkter og interesser".  Dersom KrF skulle representere det brede lags synspunkter ville partiet "mistet seg selv". Det er mulig partiets stiftere så for seg at det skulle bli et folkeparti etter akademiets definisjon, men det har aldri blitt det. Det har vært tendenser i den retningen i forbindelse med abortstriden på 1970-tallet og i forbindelse med kontantstøtten i 1997 og 2001. En trolig sterkt medvirkende årsak er at mange velgere i etterkant av de to EF og EU-avstemmingene var hjemløse i de store partiene som ellers "representere de brede lags synspunkter og interesser". 

Politiske valg medfører at partier blir uaktuelle for noen velgere og aktuelle for andre. Det er gjennom klare standpunkt som appellerer til den velgergruppen som identifiserer seg med "hjertesakene" partier skiller seg ut. Det gir et noe underlig inntrykk når et parti på sperregrensen aktivt frasier seg eierskapet til hjertesaker. Er det sannsynlig at 96 % av norske velgere er sterke tilhengere av endringene i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonslova m.v. som Stortingsflertallet vedtok i 2008? Kan det være at KrFs nisje er blant de skeptiske?

Kommentar #3

Trygve Johannes Lereim Sævareid

16 innlegg  32 kommentarer

Hjertesaker

Publisert over 2 år siden

Ja, jeg tror KrF kan være aktuell for de fleste velgere. En sentrumsnær økonomisk, miljø, sosial, skole og helsepolitikk tenker jeg passer bra for mange. I dag er KrF sin nisje antakelig kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet. Også der tror jeg KrF kan passe godt for velgere.

Men, KrF kan ikke vinne velgere ved å fronte/krangle og hegne om politiske saker som det er umulig å få gjennomslag for. Ekteskapsloven er der og vil bli der.

Jeg er enig med deg, KrF må ikke miste seg selv. Partiet er likevel nødt til å tenke strategisk. I tillegg må partiet slå seg til ro med at det også er mange medlemmer og velgere som er positive til likekjønnet ekteskap.

Kommentar #4

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er vanskelig å si noe sikkert om fremtiden, men å tro at Krf kan være aktuelt for de fleste velgere under dagens sekulære klima er for meg svermeri, virkelighetsflukt!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere