Usman Rana

Lege og forfatter
28

Selektiv omgang med forskning

Omskjæring av guttebabyer er medisinsk forsvarlig, selv om norske motstandere gir inntrykk av noe annet.

Publisert: 27. aug 2018

Den norske debatten om omskjæring av guttebarn ser ut til å fortsette i noen omganger til. Det er sterke krefter både på ytre venstre og høyre i Norge som vil forby denne eldgamle praksisen, som er sentral både i jødedommen og islam. Både FrP og SV har vedtatt å gå inn for et slikt forbud, mens Senterpartiets Jenny Klinge over flere år har vært en høylytt omskjæringsmotstander. I sommer provoserte hun den lille jødiske minoriteten da hun sa at jøder og muslimer som omskjærer guttebarna sine kan flytte fra landet.

Andreas Halse, som er en fremstående eksponent for den religionsfiendtlige grenen av sosialismen, har lenge argumentert for ulike forbud mot rituell omskjæring av guttebabyer. Felles for miljøene som argumenterer for forbud er at de anser inngrepet som et angrep på barnets selvråderett, og hevder at praksisen ikke kan forsvares fra et medisinsk ståsted.

Ikke oppdatert. 

Når det gjelder det medisinske er det tydelig at forbudstilhengerne ikke er oppdatert på ledende forskning på området. Verdens kanskje mest brukte og anerkjente kliniske oppslagsverk med oppsummert forskning, UpToDate, konkluderer med at fordelene ved omskjæring av nyfødte gutter utveier ulempene. Av fordeler nevnes færre urinsveisinfeksjoner, reduksjon i penis-kreft samt redusert hyppighet av kjønnssykdommer som HPV, HIV og herpes. I tillegg redusert forekomst av livmorhalskraft hos de omskåredes partnere.

Dessuten slår UpToDate fast at slik omskjæring ikke er forbundet redusert seksuell funksjon eller nytelse. UpToDate er i tråd med anbefalingene til den innflytelsesrike amerikanske barnelegeforeningen (AAP), publisert på deres nettsider 27. august 2012. Lignende anbefalinger har også den amerikanske gynekologiske forening samt kanadiske, britiske og australske legeforening kommet med.

Slagside. 

I den norske debatten har forbudstilhengerne, ikke minst blant norske leger, fremhevet en artikkel som er kritisk til den amerikanske barnelegeforeningens retningslinjer om omskjæring. Denne kritiske artikkelen er forfattet av utelukkende europeiske leger, Frisch og medarbeidere. Disse europeiske forfatterne påstår at deres amerikanske kolleger har en kulturell slagside (bias) og dermed trekker gal medisinsk konklusjon, fordi omskjæring av guttebabyer er langt vanligere generelt i befolkningen i USA enn i Europa.

Imidlertid har den amerikanske barnelegeforeningen slått bena under denne kritikken i en egen fagartikkel, publisert i tidsskriftet Pediatrics, 4/2013 Her fremholder de at siden halvparten av amerikanske menn er omskåret og halvparten ikke er det, har de potensial til mer nøytralt perspektiv på praksisen, mens det i realiteten er de europeiske legene som selv er rammet av kulturell bias, mot omskjæring. Ettersom en svært liten minoritet av europeiske menn er omskåret.

Nyfødt fordel. 

I denne artikkelen forklarer også den amerikanske barnelegeforeningens representanter hvorfor det er en fordel at nyfødte guttebarn omskjæres, sammenlignet med å gjøre det eksempelvis når de blir 18 år eller eldre, slik de som ønsker aldersgrense på praksisen ønsker. Fordelen i nyfødt alder består i reduksjon av urinveisinfeksjoner og at mange debuterer seksuelt i langt yngre alder enn 18, og dermed er sårbare for kjønnssykdommer som omskjæring beviselig beskytter mot. Blant annet refererer de til amerikanske data som viser at 4 av 10 seksuelt aktive jenter mellom 14 og 19 år har en kjønnssykdom.

I den amerikanske barnelegeforeningens svar til de europeiske legene tas det også et oppgjør med Frisch og medarbeideres anklage om at det amerikanske miljøet ikke vektlegger guttebabyenes kroppslige integritet. Deres motargument er at det blir et etisk problem dersom barn frarøves muligheten til helsegevinster gjennom for eksempel omskjæring.

Med andre ord virker det som om tilhengerne av forbud mot omskjæring av guttebarn, både blant helsepersonell og politikere, har en selektiv omgang med forskning, og ignorerer ledende oppsummert forskning på området.

Trykket i Vårt Land 27. august 2018 i spalten Fra sidelinjen. 

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Religion eller ikke, og uansett religion, omskjæring er for alvorlig til å overlates til amatører med dårlige redskaper. Det er mange som går rundt med en penis som ser direkte vansiret ut etter et inngrep foretatt av ufaglærte. Jeg er styrket i troen på at Gud tålmodig venter til mannen er myndig og kan bestemme om han vil gjennomgå inngrepet selv. I mange tilfeller bærer penis preg av at forhuden er revet av, og det ser slett ikke bra ut, i tillegg til at det må ha vært forbundet med stor unødig smerte. Slikt kan vi ikke gjøre overfor barn lenger. 

3 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Dersom det virkelig

Publisert over 2 år siden

er betydelige medisinske fordeler med omskjæring, er det et paradoks at evolusjonen ikke synes å ha gitt manglende forhud noen fortrinn. En viss naturlig forekomst av manglende eller redusert forhud burde faktisk ha manifestert seg.

Å framholde at omskjæring beskytter mot kjønnssykdommer mener jeg er direkte umoralsk. Det eneste en noe omdiskutert forskning kan vise, er en viss risikoreduksjon. Dette er langt fra det samme som beskyttelse. Dermed kan forkjempere for omskjæring forlede unge til ubeskyttet sex dersom mannen er omskåret. Resultatet blir økt spredning av kjønnssykdommer, ikke reduksjon.

6 liker  
Kommentar #3

Geir Martin Økland

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Er du ekspert på dette, mer en de som i 4000 år har gjort dette. Og større ekspert en ledende fagfolk i USA, siden du mener du vet dette bedre en dem? 

1 liker  
Kommentar #4

Morten Andreassen

35 innlegg  235 kommentarer

medisinsk forsvarlig ?

Publisert over 2 år siden

men moralsk forkastelig !

 

btw.
Kan man si at noe som er medisinsk unødvendig er medisinsk forsvarlig?

1 liker  
Kommentar #5

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

Er ikke alle litt selektive?

Publisert over 2 år siden

Er ikke alle litt selektive, inkludert Usman Rana?

Amerikanske barnelegeforeningen (AAP) anbefaler nemlig ikke rutinemessig omskjæring for alle barn:

However, the AAP did not recommend routine circumcision. They said “Parents should weigh the health benefits and risks in light of their own religious, cultural, and personal preferences, as the medical benefits alone may not outweigh these other considerations for individual families”

Og det er ikke lett å veie ulike risikoer mot hverandre: Reduksjon for penis-kreft for eksempel. En reduksjon høres bra ut, men generell forekomst av peniskreft i Europa er cirka 1/100 000. Selv om man fordobler risikoen (100% økning) så er risikoen fortsatt kun 2/100 000.

UpToDate rapporterer forekomst av komplikasjoner ved omskjæring på 0.2% til 1% (rapportene spriker). Det betyr 200 til 1000 tilfeller per 100 000 omskjæringer. Som sagt, det er ikke lett å veie alt opp mot hverandre.

Så hvis fordelene og ulempene er omtrent i balanse, hvorfor lar man da foreldre velge noe som er irreversibelt for barna?

2 liker  
Kommentar #6

Jørgen Lund

1 innlegg  43 kommentarer

Ensidighet og "bias"

Publisert over 2 år siden

Usman Ranas bidrag viser noe annet enn det han påstår. Han beskylder omskjæringsmotstanderne for å være selektive i omgangen med forskning, men viser selv saklig nok ikke annet enn at forskningens verden er splittet  - og preget av påstander om kulturell "bias". Usman Ranas selvmotsigende bidrag understreker dermed ufrivillig at forskningen og ulike påberopelser av denne overhodet ikke eliminerer irrasjonelle, tradisjons-bestemte eller subjektivistiske beveggrunner. Etter min mening demonstreres her ikke rett og slett forskningens maktesløshet, men at fikseringen på autorisert forskning og ulike former for fagespertise i seg selv egentlig ikke er det mest relevante i omskjæringsdebatten.

Jeg er glad for at norsk og europeisk kontinental ekspertise deltar i den pågående reisningen for barnas selvfølgelige rettigheter, men trenger overhodet ikke dette som belegg for å vite med sunn fornuft, empati og sans for universelle menneskerettigheter at det er feil og galt å klippe og skjære i barn. 

Selvfølgelig er forskningen kulturelt og tradisjonelt farget, Rana, men blant annet derfor trenger vi å huske at offisielle forskningskanaler aldri har vært og nok aldri vil bli drivkraften for humane fremskritt. Ei heller for å forstå at den forskningen som er farget av humane holdninger snarere enn av pågående og inhuman praksis, har fremtiden for seg.

Det er en svært plausibel antagelse at forskning i barnespørsmål har et sunnere utgangspunkt og farges på riktigere måte i en kulturell sammenheng der vold mot barn er forbudt - som i de fleste vesteuropeiske, kontinentale land i dag, enn i land der "fysisk korreksjon av barn" (uinnpakket: juling), fremdeles er lov, som i USA (og Storbritannia). At de store representantene for omkjæring i dag er beklagelige sinker hva barnerettigehter angår, må slås opp langt større bokstaver enn det som skjer i en omskjæringsdebatt der man dels slår vitenskapelige undersøkelser i hodet på hverandre, dels bekymrer seg om angivelige "minoretetsrettigheter" som skulle anullere barns rett til egen kropp. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Geir Martin Økland. Gå til den siterte teksten.
Er du ekspert på dette, mer en de som i 4000 år har gjort dette. Og større ekspert en ledende fagfolk i USA, siden du mener du vet dette bedre en dem? 

Hvis du betviler min "ekspertise" kan du forsøke å rive av deg forhuden vhja en sløv gjenstand til å gjøre det første snittet, og så kan vi snakkes etterpå. 

Jeg har sett mange omskårne peniser. Noen ser ut til å være behandlet nådig ved at det har vært skåret og sydd på forsvarlig måte. Mange andre, utrolig mange faktisk ser ut som at huden bare er flerret av og har etterlatt et åpent arr. I mine øyne ser det uforsvarlig ut, men jeg skal gi meg på dette hvis du kommer tilbake og forteller om hvor morsomt det var etter at du har forsøkt selv. 

At et feilgrep har blitt begått i 4000 år er ikke et argument for å gjenta det i nye 4000 år. Det hender at hele kulturer tar feil også, slik som de som tror at universet ble til for 6000 år siden. Således er det ikke gitt at dette argumentet heller har noen verdi. 

Kommentar #8

Floris Groesz

0 innlegg  14 kommentarer

ekspert

Publisert over 2 år siden

Man trenger ikke nødvendigvis å være ekspert for å kunne si noe om hvordan det ikke skal gjøres. Akkurat som man ikke trenger å være kokk for å kjønne når maten er dårlig tilberedt.

Et fint eksempel er den 4000 (?) år gamle metoden metzitzah b'peh (hvor rabbineren brukker munnen for å suge blodet fra såret.

Kommentar #9

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

https://www.tv2.no/a/3727717/

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
At et feilgrep har blitt begått i 4000 år er ikke et argument for å gjenta det i nye 4000 år. Det hender at hele kulturer tar feil også, slik som de som tror at universet ble til for 6000 år siden. Således er det ikke gitt at dette argumentet heller har noen verdi. 

Paulus sier noe om omskjærelse.  Rom 3, 1-2

 Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen?  2 Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem.  

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Paulus sier noe om omskjærelse.  Rom 3, 1-2

 Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen?  2 Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem.  

Jesus ble omskjært som jøde og som skikken var.  Da har den som tror i Jesus også blitt omskjært.1. Mos 17 påbyr omskjærelse.

10 Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres.11 Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 

Som en ser blir dette påbudet gitt som en del av inngåelsen av pakten. Og med omskjærelsen er de de pliktige til å holde Loven.

Det ser vi i Rom 2,25

  25 Omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven. Bryter du loven, er du som en uomskåret.

Men, Loven blir først gitt 400 år senere enn påbudet i 1. Mos 17.

Løftes pakten til Abraham blir gitt 400 år senere.  Om frelse ved tro.

Vi ser i NT at troende sterkt frarådes å la seg omskjære.  Og argumentet er at den som lar seg omskjære er skyldig til å holde hele loven.

De Kristus troende er ikke under Loven.

Jesus ble født under Loven og omskjært den åttende dagen.  Og ble da bundet til å holde Loven.  Etter sin død og oppstandelse er Han ferdig med Loven.

Gal 3, 13 - 14

 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. 14 Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

Rom 6, 7

  7 For den som er død, er befridd fra synden. 

All gjerningslov er opphevet for de som er i Jesus og omskjærelsens pakt er opphevet.  2. Kor 3.


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere