Peter Halldorf

3

Et umiddelbart ja

Der kristen tro ser hele menneskefamilien som et hele, ser Sverige­demokraterna bare ett subjekt: nasjonen.

Publisert: 25. aug 2018

Filosofiprofessor Antonio Calò har nylig blitt tildelt prisen som årets europeer av EU-parlamentet. Grunnen? Da en fullastet flyktningbåt sank 18. april 2015 og mer enn 700 mennesker druknet, forandret livet til Antonio og Nicoletta Calò og deres fire barn seg. De så på nyheten på TV og ble rystet. «Vi kjente at vi måtte gjøre noe for disse menneskene som flykter», sa Antonio, og la til: «For meg ble det straks et spørsmål om samvittighet. Det er ikke en lett ting å ignorere samvittigheten din.»

Et umiddelbart ja. 

Slik fødtes ideen om å gi seks afrikanske innvandrere mat og losji i familiens eget hjem. Innen de tok avgjørelsen, spurte de barna sine, som var i alderen 17 til 27 år. «Vi forventet et rungende nei», sa kona Calò.

Men til deres store overraskelse reagerte alle barna med et umiddelbart ja. Og på kvelden 15. juni 2018 vokste Calò-familien fra seks til tolv.

I nabolaget var imidlertid beslutningen mindre populær. Den nordlige italienske byen Veneto, hvor de bor, hadde i løpet av noen få generasjoner utviklet seg fra et fattig sted til et sted med betydelig økonomisk velstand. Ikke noe sted har det fremmedfiendtlige regjeringspartiet Legas større nedslagskraft.

Overvinner frykten. 

Eksempelet fra Calò-familien viser at det går an å tenke annerledes. Eksempelet peker mot et system og en tenkemåte der sjenerøsitet og gjestfrihet overvinner frykt og mistanke. Familiens eksempel forteller oss om den store meta­morfosen som hver og en av oss må gjennomføre: Å gå ut av sitt eget begrensede ego og se seg selv i den andre og den andre i en selv.

Slik svarer familien på et like deler enkelt og vanskelig spørsmål: Hvem er min neste?

Som bygger murer. Det er her partiprogrammet til Sverigedemokraterna kommer til kort. Det inneholder fine formuleringer om barn, syke og eldre – men kun innenfor en gitt ramme. Innenfor denne stanser solidariteten. Som det står: «nasjonalisme er det viktigste verktøyet i arbeidet med å samles om felles identitet og samfunnets ­interne solidaritet.»

Til grunn for Sverigedemokraternas partiprogram ligger kun ett subjekt: nasjonen. I en global verden ­leder det uunngåelig til en politikk som bygger murer og setter inn grensevakter.

Kristen tro hviler på et helt ­annet subjekt: Guds rike. Menneskeheten er én familie. Guds rike handler derfor om å oppheve alle skiller – nasjonale, ­etniske og andre: «Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne» (Gal 3,28). Det maner til sjenerøsitet, gjestfrihet og medfølelse – uavhengig av nasjonal identitet.

Er det så enkelt og ukomplisert? Nei, det er ikke enkelt; det er vanskelig. Men dette vet alle som har tatt imot flyktninger i sine hjem: At hver gang vi gjør godt mot et annet menneske, gjør vi også godt mot oss selv. Hver gang vi avlaster en ­annen persons sorg, utvider vi vår egen omsorg. Det er i handling vi ­svarer på spørsmålet «Hvem er min nabo». Spørsmålet besvares ikke med ord. For kristen tro er ikke gode tanker. Det er gode hender.

De papirløse. 

Denne troen er basert på et menneske: Jesus, som levde sine første år som ulovlig innvandrer. Er det rart at han identifiserte seg med de «ulovlige», illegale marginaliserte og stigmatiserte?

Det er som om den profetiske litteraturen i Bibelen tvinger seg på i vår egen tid. Fordi den konse­kvent forsvarer den sårbare triade: innvandreren, de fattige og de farløse. Hvordan vi enn snur og vender på det, så kommer vi ikke unna at dette rammer det vi i dag kaller «kontrollert migrasjon» og «återvandringspolitik».

Du skal være hale. 

Hvis evangeliet provoserer, er det ikke for å fornedre oss. Guds godhet ­fører til omvendelse. Men når hele folkets indre kompassnål er ute av kontroll, kan det som tidligere var utenkelig skje. Appellen som ble rettet til det gamle Israel får nytt liv i vår egen tid: «Den fremmede som bor i ditt land, skal stige­ opp over deg, høyere og høyere, men du skal synke ­dypere og dypere. Han skal låne til deg, men du skal ikke kunne låne til ham. Han skal være hode, og du skal være hale.» (5 Mos 28.43).

Første gang publisert i svenske Dagen. Gjengitt med tillatelse. Trykket i Vårt Land 25. august 2018.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

76 innlegg  582 kommentarer

Teologisk, universalisme, katolissisme og økumeisme

Publisert over 2 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Guds rike handler derfor om å oppheve alle skiller – nasjonale, ­etniske og andre: «Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne» (Gal 3,28). Det maner til sjenerøsitet, gjestfrihet og medfølelse – uavhengig av nasjonal identitet.

Dette kan være teologisk sett,  enkelt sies å være vranglære. 

Ingen steder i Bibelen finner vi noe ord eller kontekst som fremmer oppheving av grenser og selvstendige nasjoner.

Paulus sier i Apgj. 17 til atenerne at Gud skapte folkene og satte grenser mellim folkeslagene " for at de der, i sine respektive land skulle "søke seg frem til Gud"

Meningen med dette innlegget må sees på som etforsøk på å undergrave Sverigedemokratenes mål og hensikter, og å fremme ett teoretisk teokrati, som ikke kan plasseres i en verdslig verden, med verdslig folk og verdslig tenkning.

Halldorf snakker om en tid hvor Kristus har kommer, avskaffet djevelen og opprettet det evige riket. Det er farlige tanker å prøve å tvinge Guds rike ned nå, i denne tidsalder. Det minner om kalifat-tanker som ikke hører hjemme i klassisk teologi.

Det er viktigere enn noen gang og ikke blande flere nasjoner og folkegrupper sammen i en stor suppe, i en nasjon. Kaos og kosmos er to motpoler. Kaos er når grenser, lover og kultur blandes sammen uten mål og mening. 

9 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Har du gjort det?

Publisert over 2 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Kristen tro hviler på et helt ­annet subjekt: Guds rike. Menneskeheten er én familie. Guds rike handler derfor om å oppheve alle skiller – nasjonale, ­etniske og andre: «Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne» (Gal 3,28).

Selv om jeg er enig i ditt budskap her om å hjelpe dem som er i nød og som banker på vår dør, tror jeg det siterte blir unyansert.

Guds Rike opphever ikke nasjonale skiller.  Vi har grenser mellom nasjoner og myndighetene i hvert land har ansvar for sine borgere.  Gal 3:28 handler om troen, Gud tar imot alle.

Nettopp Sverige viser jo hvor galt det kan gå med gettoer.

Eksempelet fra Calò-familien:  Jeg går da ut i fra, Halldorf, at du har flere flyktninger boende i ditt hjem -  Eller?

8 liker  
Kommentar #3

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk Peter Halldorf for et godt og betimelig innlegg.

2 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Religiøs tvangstenkning og utopier

Publisert over 2 år siden

Innleggsforfatters svermeriske og utopiske utlegninger  om hvordan Gud/Bibel  mener vi skal organisere denne verden for å få det beste samfunn, har lite eller ingenting med kristendom å gjøre. Gud er realist på vegne av mennesket, ikke utopist. Dette burde være basislærdom for alle kristne, og i alle fall for en pastor. 

Å ikke ha noen som helst realisme når det gjelder mennesket og samfunn i denne verden, er ukristelig og totalt ansvarsløst av en forkynner. Gud har skapt oss med en hjerne. Den har vi lov å bruke- også kristne. Det er ikke syndig.

 Et  ja til barmhjertighet , et umiddelbart nei til religiøst tankespinn om mennesket og samfunn i denne verden. Dessverre er lignende tanker vidt utbredt i offisiell  kristenhet i dag- slik Tønnesens kommentar viser til. Innlegget er også ført opp i lesetips-spalten.    


7 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Det er viktigere enn noen gang og ikke blande flere nasjoner og folkegrupper sammen i en stor suppe, i en nasjon.

Torgeir, våre to kommentarer er skrevet samtidig, jeg så din først nå.  Kommentar 4 går samme vei.  Jeg anser dette som godt, selv om ikke flertallet alltid har rett.

Jeg visste egentlig ikke at katolikker ønsker en verdensregjering.  At de er for globalisering.  Men det er kanskje en feiltolkning av Halldorf?

3 liker  
Kommentar #6

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for et glimrende innlegg, Peter Halldorf! 

Noen av kommentarene forbauser, idet Halldorf ikke sier at nasjonale grenser skal opphøre. Han formidler at Guds rike  finnes på tvers av nasjonene og bygger på frivillig kjærlighet til Gud og medmennesker. Gud tvinger ingen til tro. Den åndelige kjærligheten (agape-lignende kjærlighet i motsetning til ego-kjærlighet) strekker seg ut over nasjonale grenser- og rekker ut en hånd til alle medmennesker uansett hviken tro, etnistet, kjønn de har eller ikke har! 

 

4 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Den åndelige kjærligheten (agape-lignende kjærlighet i motsetning til ego-kjærlighet) strekker seg ut over nasjonale grenser- og rekker ut en hånd til alle medmennesker uansett hviken tro, etnistet, kjønn de har eller ikke har! 

Og hvordan mener du at vi skal" rekke ut en hånd til alle medmennesker"? Det kan vi vel selvsagt ikke makte dersom du snakker om den migrasjon vi står overfor. Hva med litt realisme i uttalelsene? Er det ukristelig eller syndig å se sine begrensninger og tenke konsekvenser? 

Hvilket ansvar fratar en  myndighetene i 3.verden for sine egne innbyggere hvis  det er vår plikt å hjelpe" alle" enten her hjemme eller borte? 

Innleggsforfatter, som så mange andre kristne, vil ikke si noe om konsekvenser. Det kan ikke være fordi han ikke ser noen negative konsekvenser eller har motforestillinger. En lever jo også i denne verden, selv om en er kristen. En kan ikke frita seg selv for også å ta ansvar for negative følger av egen "godhet". Det er virkelig egoistisk.

Hva med litt  "edruelighet"? 

     

3 liker  
Kommentar #8

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Av to onder.......

Publisert over 2 år siden

......velger man det minste. Jeg slutter meg til det etiske idealet som Halldorf presenterer. Allikevel har dette alternativet på sikt uheldige konsekvenser. Jeg henviser (uforsvarlig kort) til historien. Folkevandringer fører til sosiale problemer. Og dette ligger dypt i menneskelig psykologi. Derfor *kaller* jeg også dette alternativet et "onde", på lengre sikt. Det andre, å stoppe innvandrere og dermed hindre nødstedte mennesker hjelp, er også et onde. Her i denne verden er vi ikke alltid velsignet med et godt og et dårlig alternativ. Denne ufullkomne verden er ikke slik innredet. Så da blir det ytterst vanskelige spørsmålet om hvilket onde som er minst. Men først av alt bør vi alle innse at her, i denne verden hvor vi lever, er vi nesten nødt til å velge dårlig. På den ene eller på den annen måte.

3 liker  
Kommentar #9

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Alt har konsekvenser.

Publisert over 2 år siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
Av to onder....... Publisert rundt 1 time siden

......velger man det minste. Jeg slutter meg til det etiske idealet som Halldorf presenterer.

Ja, og det minste onde er å sørge for sine egne innbyggere først.  Halldorf og Kongshaugs vinklinger er velmente og gode til et visst punkt.  Sverige er kommet langt forbi det punktet.  De svensker som i dag lider overgrep fra kriminelle bander landet rundt veier langt tyngre enn de innvandrere som har fått et nytt hjemland.  SD vil kanskje få 28% oppslutning nå ved valget.  Med god grunn.

Iran og Syria (med fler) er terrorstater, det er fullstendig uakseptabelt å tolerere deres behandling av egne borgere.

Problemer må løses regionalt.

4 liker  
Kommentar #10

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

Du skal være hale?

Publisert over 2 år siden

Det står stor respekt av Calò-familiens konkrete omsorg for flyktninger, handlinger som de færreste av oss vil være beredt til. Peter Halldorf har også rett i at Bibelen «maner til gjestfrihet, sjenerøsitet og medfølelse – uavhengig av nasjonal identitet.» Men at Guds rike er identisk med menneskeheten og opphever alle skiller, også landegrenser, synes jeg er merkelige utlegninger. Helt galt blir det når Halldorf kaller 5. Mos. 28,43-44 en «appell». At innflytteren skal «komme høyere og høyere» og bli «hode», og at Israelsfolket skal «komme lavere og lavere» og bli «hale», er ingen appell, men en advarsel om hva som vil skje hvis ikke folket holder Guds bud! Dette ordet kan ikke anvendes inn i vår tid, noe kanskje Sverigedemokraterna kunne ha tenkt seg, men så mye kan vi i alle fall si, at det ikke oppfordrer svenskene til å gjøre innflytterne til hode og seg selv til hale.

5 liker  
Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

?

Publisert over 2 år siden
Øyvind A. Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
bli «hale», er ingen appell, men en advarsel om hva som vil skje hvis ikke folket holder Guds bud!

En apell kan vel også inneholde advarsler. 

Kommentar #12

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

Skal innflytterne være hode?

Publisert over 2 år siden

Ja, en appell kan nok inneholde advarsler, Tveit, men poenget her er at Halldorf utlegger 5. Mos. 28,43-44 som noe Israelsfolket den gangen - og vi idag - bør virkeliggjøre, mens meningen i teksten er at dette er noe som Herren kan komme til å straffe folket med, altså en situasjon som folket må unngå å komme i.   

2 liker  
Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politisk bibeltolkning.

Publisert over 2 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Men når hele folkets indre kompassnål er ute av kontroll, kan det som tidligere var utenkelig skje. Appellen som ble rettet til det gamle Israel får nytt liv i vår egen tid: «Den fremmede som bor i ditt land, skal stige­ opp over deg, høyere og høyere, men du skal synke ­dypere og dypere. Han skal låne til deg, men du skal ikke kunne låne til ham. Han skal være hode, og du skal være hale.» (5 Mos 28.43).

Peter Halldorfs innlegg er et skoleeksempel på hva som skjer når politikk blir mikset opp med religion for å fremstille politiske motstandere som dårlige mennesker - hvori selvfølgelig også potensielle velgere blir dårlige borgere- avhengig av hva de foretar seg ved valgurnene.

 Man forsøker å fortelle den brave velger at den moralske og kristne redning ligger i å velge riktig stemmeseddel ! Frelsen skal ligge i stemmeseddelen?

 Denne gangen er det desperasjon før valget i Sverige hvor hele det etablerte politiske systemet kan rakne.

Dette avgjøres ikke før valgdagen , det kan hende det er falsk alarm - men det kan også tenkes at mange ikke sier hva de har tenkt å stemme - eller i siste øyeblikk i valglokalet tenker over om tiden er inne til å be makhaverne ryke og reise?

I den situasjonen kan det komme godt med å bakke  opp med noen tvilsomme fortolkninger av Bibelen.

Kan man klare å prakke politikken inn i kirkene og inn i prestens preken, så blir ikke veien lang til å utpeke dårlige mennesker basert på politisk ståsted. På permanent basis.

Her ligger den politiske styrken i å fjerne kristendomsundervisningen , slik at færre etterhvert blir i stand til å sile ut de sanne profeter, de sanne politikere - og de andre - nevnt i Skriften.

Eller enda verre, ute av stand i tidens fylde til å kunne peke ut Dyret i Åpenbaringen :

 Åp. 13.18: "Heri består visdommen. Den som har forstand , la han regne ut Dyrets tall! For det er et menneskes tall . Og dets tall er sekshundrede og sekstiseks."

Hva legges i ordet "forstand" ? "Fariseerne" , politikerne , presteskapet, biskopene , vitenskapen , Rådmannen, Finansdepartementet , Paven osv? 

Eller ganske enkelt den som selv har lest Skriften og derfra er i stand til å identifisere hva som er hva.  

Bibelen er mye basert på lignelser - ting vil ikke skje på den måten lignelsen beskriver. Derfor kan hendelser når situasjonen oppstår være mye mer klare og logisk enn beskrivelsen som lignelse.

Og uten kjennskap til stoffet vil mange være avskåret fra å mene noe som helst. 

En periode arbeidet jeg sammen med en fin gruppe mennesker , isolert og mye lesning og diskusjoner. 

En forklarte om en gruppe rabbier i New York som bl.a. fortløpende gikk igjennom alle nyheter og hendelser og holdt disse opp mot Bibelens innhold. 6 dagers-krigen  ble holdt som et potensielt signal om at noe uforklarlig hadde skjedd. Interessant tema.

Hadde jeg ikke lært noe om kristendommen hadde diskusjonen aldri funnet sted, og dagens unge er på vei mot et punkt hvor kristendommen som tema blir visket bort eller utvannet med politisk tankegods til å få et helt annet innhold. 

Det er ingen logisk grunn til at kristendommen skal viskes ut i Norge eller utvannes med politisk vås. Men det skjer og mange er aktive i arbeidet.

Derfor bør man være på vakt mot forsøkene på å presse politikk inn i Kirken. 

 

2 liker  
Kommentar #14

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 Man forsøker å fortelle den brave velger at den moralske og kristne redning ligger i å velge riktig stemmeseddel ! Frelsen skal ligge i stemmeseddelen?

Det som underslås er nåden og hva synden faktisk er da en tror.  

Så prekes det og formanes at om vi ikke gjør menneskebud og politiske korrekte bud, da går det oss alle riktig ille.  Ligner det hyrden som forlater de 99 sauene for å lete etter den ene som er bortkommet?  Lar hyrden ulven bare rasere alle sauene i innhengningen?

Er det det som er det gode budskap og det Jesus døde på korset for?  Nei!

Adam er en stamfar - det er viktig for å forstå Romerbrevet og Paulus brevene.

Den første Adam var en person der Gud skapte menneskeheten. Der menneskeslekten ble skapt. Slekten er skapt en gang. Da Adam var skapt var hele slekten skapt.

Menneskeslekten på mange milliarder individer var ikke født da. Ettersom det første mennesket var en stamfar, måtte det uomtvistelig bli fødsler. Og slik stamfaren var, slik måtte avkommet hans bli. Det kan ikke komme en ren av en uren,

 En Adam er en person i hvem andre er til for Gud.  Og det som skjer med han, det skjer samtidig med de er kommet til eksistens i ham.

Da Adam sto i Eden sto hele slekten der i ham.  Det han var, var slekten.  

Det han ble, det ble slekten,  Da han syndet og falt, syndet og falt slekten i ham.

1. Kor 15, 44b-48

Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske.

1. Kor 15, 20-24

 20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.

Den siste Adam gir liv forteller 1. Kor 15, 45 oss.  Kristus er altså den siste Adam.

Da den første Adam feilet og syndet, så Gud at Han hadde bruk for en ny stamfar.

Synden kom inn i verden ved et menneske.  Den enes fall ble alles fall.

Syndens vesen:

1. Joh 3, 4-6

 4 Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven. 5 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd. 6 Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.

Her står det at synd er lovbrudd.  Det står ikke at lovbrudd er synd.

Ikke lett å se forskjellen?

Synd er ikke en følge av lovovertredelse, men overtredelse er en følge av synd.  Det var synd i verden før Loven, men der det ingen lov er, er det heller ingen overtredelse.

Rom 4, 15-16

 15 Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. 16 Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle,

 

Her gjelder altså det Abraham fikk.  Et nytt løfte for hele sin ætt om nåde og evig liv ved tro.  Og de som tror på Jesus er Abrahams ætt.

Dette viser for meg i alle fall at synd er opprør mot Gud.  At mennesket i sin natur er mot Gud og ikke selv ved egen kraft kan følge Guds Lov.

Det er det Paulus sier i Rom 8, 7-8

 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Mens de som er til glede for Gud, de som tror, forteller Paulus om i Rom 8, 9-11

9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Det er det gode budskapet.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere