Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister
3

Spesialundervisningen må bli bedre

Annenhver elev som får spesialundervisning får det av ufaglærte, og møter lave forventninger fra skolen.

Publisert: 24. aug 2018

Mye går rett vei i norsk skole, men barn med særskilte behov får ikke god nok hjelp. Satt på spissen: De som særlig trenger en god lærer og rask hjelp, får i dag et for dårlig tilbud og hjelp altfor sent. Dette må vi gjøre noe med, men vi bytter ikke ut dagens system, før vi er helt sikre på at det nye er bedre. 

Vårt Lands leder 21. august belyser viktige utfordringer knyttet til spesialundervisningen. Annenhver elev som får spesialundervisning får det av ufaglærte, og møter lave forventninger fra skolen. Det må vi gjøre noe med, og sikre at alle barn får et godt og mer inkluderende opplæringstilbud. 

Barn og unge som trenger ekstra oppfølging er særlig sårbare. De må bli sett tidlig, de må få hjelp raskt, og de må få undervisning og hjelp av kompetente lærere. I april la Nordahl-utvalget frem sin vurdering av dagens situasjon og foreslo en rekke tiltak for å gjøre systemet bedre. Blant annet ble det foreslått å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. Forslagene har vært på en bred høringsrunde med frist nå i august, og vi har ennå ikke tatt stilling til hverken Nordahl-utvalgets forslag eller høringsinnspillene. 

Mellom 15 til 25 prosent av alle barn og unge har behov for et særskilt tilrettelagt tilbud. Jeg forstår godt at temaet engasjerer mange foreldre og organisasjoner. Samtidig vil jeg understreke at vi kommer til å vurdere alle innspill svært grundig før vi konkluderer. Høsten 2019 legger jeg frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Her vil vi vurdere å foreslå forbedringer i tilbudet til barn med særskilt behov, og se spesialundervisningen i et større bilde. 

Denne høsten tar vi flere grep for å bygge sterke lag rundt barna. Fra 1. august har skolene fått plikt til å gi hjelp til barn som blir hengende etter i å lese, skrive og regne intensiv opplæring og med lærernormen blir det flere lærere. Skolene er også pålagt å samarbeide med både kommunehelsetjenesten og barnehagene. Det vil gi elevene enda bedre oppfølging.

Trykket i Vårt Land 24. august 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Familien er nøkkelen til læring!

Publisert over 2 år siden

I stedet for å øke lærertetthet eller å gi kvalifisert spesialundervisning bør kunnskapsministeren snakke med familieministeren og gjøre noe med årsaken til at barn har «særskilte behov».

Nøkkelen ligger i hjemmet.  Harmoniske barn fra trygge hjem lærer normalt i en skole.

Med Høyres familiepolitikk fortsetter mange hjem å gå i oppløsning, og barna der blir utrygge og urolige.


1 liker  
Kommentar #2

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jan Tore Sanner. Gå til den siterte teksten.
Denne høsten tar vi flere grep for å bygge sterke lag rundt barna. Fra 1. august har skolene fått plikt til å gi hjelp til barn som blir hengende etter i å lese, skrive og regne intensiv opplæring

Nei for faen!

Gi dem en hammer og skiftenøkkel. Noen må kunne skru i prosessindustrien. Sanner vet da at pumper havarerer, og da nytter det ikke med 5+ i grammatikk. Olje sa du? Prøv det uten ventiler og pumper. Get real!

Kommentar #3

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Ok, olje er kanskje ikke fremtiden...

Publisert over 2 år siden

...men vi trenger bønder som dyrker. Sår og høster. Vi snakker om selvforsyningsgrad. Vi trenger fiskere som tåler lukten av fisk. Nei, det er ikke airconditioning ute på havet. 

Det vi trenger minst av fremover, er eiendomsmeglere med kommisjon (lett å automatisere) og andre lignende unyttigheter.

Selv det digitale har sitt svake punkt: Realisme. Rusmisbruket kommer tett  i hælene. Hver sin rus, som man sier. 

Bottom line: Det er en veldig forenkling å tro at ting løses best om det læres å lese og skrive til en hvis standard - hvis man ikke har tenkt og reflektert godt før man skriver, eller ikke har tenkt godt og grundig før man leser noe som helst, så blir man både dum som et brød og politiker.

Det hadde jo vært urkomisk om Sanner hadde oppfordret til interesse rundt idépolitikk og filosofi, men neida: Man skal bare bli bedre til å lese og skrive!

1 liker  
Kommentar #4

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Kildekritikk

Publisert over 2 år siden

Whoops! Hva skal dagen barn lære om Donald Trump? Skal man lære seg å lese Twitter? Jeg skjønner jo at det blir et dilemma i forhold til Frp da velgerne stort settt synes å lese og kjøpe Breitbart mens man titter på gamle utvalgte Youtube-videoer. Lydige Erna prøver å sitte så stille i båten som mulig, men før eller siden pipler konsekvensene frem. 

"When i doubt, C4" sa Hyneman i Mythbusters. I vår politiserte verden blir det kanskje: Oh, shit!

Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Riktig

Publisert over 2 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Det vi trenger minst av fremover, er eiendomsmeglere med kommisjon (lett å automatisere) og andre lignende unyttigheter.

Selv det digitale har sitt svake punkt: Realisme. Rusmisbruket kommer tett  i hælene. Hver sin rus, som man sier. 

Strålende, Rosberg!

Folk med fagbrev er det vi trenger, samt bønder og fiskere.

Kast vekk alle smart-telefoner og «sosiale media», de gjør folk u-sosiale.  

Høyres skole-politikk er for teoriorientert!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere