Oddbjørn Johannessen

192

Morfars kristendom

Min morfar var konservativ kristen – og mangeårig formann på det lokale bedehuset. Når jeg stadig kritiserer en del av kristendommens utvekster, tenker jeg ofte på hva han ville ha sagt.

Publisert: 20. aug 2018

Jeg ser for meg hvordan han ville ha ristet på hodet av mirakelpredikanter og umoralsk pengemas på angivelig kristne fjernsynskanaler.  Jeg hører ham protestere heftig mot en påstått hellig ånd som slår folk i gulvet.  Ja, jeg synes også å høre hans innvendinger mot pågående misjonering – og selv om han nok trodde på «livets to utganger», kom det aldri svovel ut av hans munn.

Dette innlegget handler ikke om hvorvidt den kristne tro er sann eller ei, men om hva slags følger troen kan ha.  Det var ingen andre tegn som fulgte morfar enn viljen og evnen til å gjøre andre vel.  For meg var han et ideal gjennom hele oppveksten.  Han levde som han lærte – og var nok ofte streng med seg selv, men svært tolerant og forståelsesfull overfor andre.  Hans kristendom skulle leves, ikke doseres. «Kvardagskristen vil eg vera, syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og læra, det er himmelsong på jord», kunne han synge. 

Morfar tok sin kristendom alvorlig, men var ellers ingen alvorsmann.  Tvert imot: Han var en stor humorist.  I familieselskapene innledet han riktignok alle måltider med noen bibelvers og en kort bønn – men han tværet det aldri ut.  Og etterpå var det latter og lek.

Hvorfor skriver jeg dette? Er mine personlige morfar-minner relevante i et innlegg på en offentlig debattside?  Jeg håper det.  Egentlig handler ikke dette om ham.  Jeg har nemlig kjent flere slike «kvardagskristne».  De har ikke kalt seg verken «profeter» eller «apostler» - og heller ikke påstått at de var talerør for noen hellig ånd.

Hver gang jeg hører disse karismatiske skrikhalsene som maser om «å så og høste» penger og velstand, som proklamerer det ene mirakel etter det andre, driver ut «onde ånder» av sakesløse medmennesker og får folk til å falle som fluer – så tenker jeg på hva morfar ville ha sagt.  Han ville ha blitt rystet i sitt innerste. Jeg blir selv opprørt her jeg sitter når jeg tenker på det.  Opprørt over disse sjarlatanene som gjør min morfars tro til et vulgært freak-show.

Vel, dette var kanskje et litt for privat følelsesutbrudd – men det var godt å få sagt det!

15 liker  
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men det var godt å få sagt det!

Og, takk for at du sa det !

9 liker  
Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg synes din morfar høres ut som

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Opprørt over disse sjarlatanene som gjør min morfars tro til et vulgært freak-show.

en sympatisk mann!
:-)

3 liker  
Kommentar #3

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vel, dette var kanskje et litt for privat følelsesutbrudd – men det var godt å få sagt det!

Vet du vad? Jag tror att du är inte långt från Guds rike! (Mark. 12:34)

1 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert rundt 3 år siden

Det var han, men her er han først og fremst brukt som eksempel - som en representant for en annen type kristendomsforståelse enn amerikansk inspirert mirakelkarismatikk.

4 liker  
Kommentar #5

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Fint å lese!

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men her er han først og fremst brukt som eksempel - som en representant for en annen type kristendomsforståelse enn amerikansk inspirert mirakelkarismatikk.

Det er en kristendomsforståelse jeg kjenner igjen fra min barndom og oppvekst, ja enda :-)

Jo da, konservativ var bestefar. Pappa også. Og det var en del regler jeg ikke har fulgt opp i min familie :)

Men det fulgte slik fred med dem. DHÅ jeg fikk lære å kjenne var Jesus inne i meg, slik jeg oppfattet det.

Den slo meg ikke ned, men løftet meg opp. Visst minnet DHÅ meg om synd, men også om nåde og tilgivelse. Det var og er trygghet. 

Bestefar reiste av og til som predikant om vinteren, og han ba mye for folk. Det beste jeg hørte var når han fortalte om mennesker som hadde kommet til tro. Han var så glad da, og det smittet. 

Fortellingen din fremkalte gode minner!8 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ettertanker

Publisert rundt 3 år siden

Morfar var hele sitt voksne liv knyttet til Indremisjonen (Det norske lutherske Indremisjonsselskap), som i 2001 ble en del av sammenslutningen Normisjon.  

Jeg registrerer at Indremisjonen ikke lenger er hva den var, og at morfar neppe ville ha kjent seg igjen i dagens utgave.  Deler av virksomheten er nå korrumpert av amerikansk, nykarismatisk innflytelse fra bl.a. den ekstreme menigheten Bethel, Redding.  IMI-kirken i Stavanger, som driver både "profetskole" og "helbredelsesskole", er det tydeligste eksemplet på det.

2 liker  
Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg registrerer at Indremisjonen ikke lenger er hva den var, og at morfar neppe ville ha kjent seg igjen i dagens utgave.

Mine besteforeldre og foreldre ville nok også følt seg litt fremmed i alt dette nykarismatiske. Jeg kjenner egentlig ikke så mye til IMI-kirken og forkynnelsen der at jeg kan uttale meg om det.

Ellers har nok Indremisjonen, nå Normisjon, litt forskjellig møteform rundt om i landet.

Her jeg bor går normisjonsfolk og sambanditter m.fl. mye sammen. Vi er kanskje litt gammeldagse her, men vi har da både trommer, elgitar, PC og prosjektor :))

Det ville kanskje bestefar sagt var i meste laget? Jeg vet ikke.....

Sist søndag var vi ca 90 stk samlet på bygdas bedehus. Både barn, unge, eldre og gamle. Det er altså mulig å samle folk uten at det skjer noe ekstraordinært. 

Men jeg lurer litt på hvordan det er når mine barn blir besteforeldre. 


4 liker  
Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ettertanker 2

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg registrerer at Indremisjonen ikke lenger er hva den var, og at morfar neppe ville ha kjent seg igjen i dagens utgave.  Deler av virksomheten er nå korrumpert av amerikansk, nykarismatisk innflytelse fra bl.a. den ekstreme menigheten Bethel, Redding.  IMI-kirken i Stavanger, som driver både "profetskole" og "helbredelsesskole", er det tydeligste eksemplet på det.

Hei, Oddbjørn !  Jeg er ennå en gang sent ute med kommentar på grunn av "bortreisthet" (:-)

Jeg mener du er inne på en særdeles viktig og bemerkelsesverdig tendens i tiden.  Her er likegyldigheten blant etablerte kristne organisasjoner, og ellers kristne i sin allminnelighet påfallende.

Den ekstreme karismagalskapen ser ut til å få økende tilslutning.  Det finnes likevel noen som holder igjen, og som påpeker skjevhetene.

Vi har bl.a. Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) som ikke har latt seg rive med i dette.  

Jeg er ikke medlem, men har oppdaget i den senere tid en jordnær og samtidig himmelvendt teolog der som heter: Jan Bygstad.  Etter min mening er han en av dem vi trenger i dag, med et klart, kontekstuelt og gjennomgripende bibelsk budskap, som "de gamle" nok ville kjenne seg igjen i. 

Han har en mengde taler og forelesninger liggende inne på YOU TUBE, som jeg vil anbefale alle å ta en titt innom. Søkeord inne på You Tube er:  Jan Bygstad,    enkelt og greit.

Anbefaling som motvekt mot ekstremkarismatikken,  må bl.a. være der han tar for seg,  Den Hellige Ånds gjerning og oppgave.   Det er noe helt annet enn å drive galehus, som vi så noe av på en liten snutt her tidligere av Baez, og medarbeidere i  Visjon Norge.

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere