Lederartikkel Vårt Land

Et felles­prosjekt?

Spørsmålet er om ­uenigheten i enkelte verdispørsmål skal få lov til å torpedere fellesprosjekter.

Publisert: 20. aug 2018

Det har blitt turbulens i Kristelig Folkeparti rundt familiepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevolds vigsel av et likekjønnet par. Et femtitalls medlemmer har meldt seg ut, og på sosiale medier diskuteres det heftig om Bekkevolds handling var lojal eller ikke.

Vi mener reaksjonene på vigselshandlingen først og fremst er et symptom på et større problem som ikke bare angår KrF, men hele Kristen-Norge. Vi vet at noen symbolske verdispørsmål fører til splittelse. Det handler om ekteskapsloven, prinsippet om selvbestemmelse i abortspørsmålet, og om enkelte sider ved støtten til Israel. Spørsmålet er om denne uenigheten skal få lov til å torpedere fellesprosjekter som samler hele Kristen-Norge. Om Kristen-Norge har råd til det.

KrF er et slikt fellesprosjekt. Et politisk parti burde være svært godt egnet som et slikt prosjekt, fordi politikk er noe annet enn kristen forkynnelse. Skulle uenighet om spørsmål som ikke har realpolitisk betydning, få lov til å splitte dette fellesprosjektet?

Marita Moltu, som i vår forlot KrF til fordel for partiet De kristne, uttalte i Dagsnytt atten sist fredag: «Jeg vil heller at KrF sier at vi går i en mer liberal retning med kristne verdier, mot sosialistisk side, for da trekker de gjerne noen stemmer fra Arbeiderpartiet, og så kan man ha et alternativ på borgerlig side med litt mer verdikonservativt ståsted i partiet De kristne.»

Det høres så dialogisk og tilforlatelig ut, men Moltu har selvsagt ikke KrFs beste i bakhodet. Hun ønsker tilsynelatende en splittelse i partiet, fordi det kan gi flere velgere til De kristne. Vi vil heller oppfordre kristenvelgerne til å heve blikket fra slike spørsmål. De er selvsagt ikke ubetydelige teologisk, men de er faktisk ubetydelige politisk.

Vårt Land er et annet slikt fellesprosjekt. Også vi opplever at noen vil dytte oss ut på en fløy, definere oss som noe mindre samlende enn vi faktisk vil være. Men Kirke-Norge trenger en avis som ikke enten er de konservatives eller de liberales, men hele Kristen-Norges. En slik avis har en unik mulighet til å bety noe for samfunnet.

Dette har de aller fleste av våre lesere akseptert, slik sett har vi antakelig kommet lengre enn KrF. Jo før partiets tillitsvalgte og velgere aksepterer en lignende linje for politikken, jo større gjennomslag kan partiet få.

Trykket i Vårt Land 20. august 2018

2 liker  
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ansvaret

Publisert rundt 3 år siden

I denne konkrete saken er det Bekkevold som har skylden for splittelsen - ikke de som reagerer på hans aksjonisme. Han visste godt at dette var et viktig punkt for mange av partiets folkevalgte og velgere. Da burde han ikke handlet mot det partiprogrammet han er satt til å fremme. At dette er illojalt er ikke noe å diskutere, og det er veldig feigt av Hareide at han bare lar slikt gå. Betyr dette at det f.eks. er greit for KrF-politikere å starte en abortklinikk?


Vi ser her de samme aksjonsformene som homoliberale har brukt i kirken. De presser på med sitt syn og presser ut de med et annet syn. Der påstår man også at det ikke er noen splittelse, men den splittelsen vokser sakte men sikkert. Jeg tror både kirken og KrF er skadeskutt om 10-20 år, og det er ikke skylden til de som ville beholde tingene som de var...

5 liker  
Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Vanskelig

Publisert rundt 3 år siden

VL's leder beskriver en vanskelig, eller en umulig balansegang både for KrF og for Vårt Land.

Ingen er politisk nøytrale i fht til de store strømmingene. Det er en umulighet. Spesielt ikke for et politisk parti, og heller ikke for en samfunnsengasjert avis. Og heller ikke i teologiske spørsmål er dette mulig.

KrF insiterer på at de er en sentrumsparti. De ser ut til å ha misforstått denne rollen. Senterpartiet og Venstre er også sentrumspartier, men de har valgt side i fht hovedstrømningene. Det er fullt mulig å være et sentrumsparti, der man ideologisk og i enkeltsaker kan helle litt til den ene siden og så til den andre – hente noe på begge sider, og samtidig ha et tydelig ståsted der det er makt og innflytelse.

Men det er altså misforstått at dette gjøres best ved å stå alene. Tvert imot. Det er når partier søker makt at de får innflytelse. Og for å få makt, må en velge seg mer varige allianser enn som et vippeparti – selv om dette naturligvis også kan gi makt til et lite parti. I rollen som vippeparti og inneklemt i sentrum har KrF lenge slitt med denne umulige balansegangen. De har stått i spagat og er i ferd med å forskreve seg.

Det samme gjelder Vårt Land. Som nevnt, det er umulig å være politisk nøytral. Det er også noe tannløst over det. Vårt Land er derfor ikke politisk nøytral – selv om de prøver og kanskje også insisterer på at de er det. Når avisen skriver om de mer utfordrende politiske sakene, der det er umulig å stille seg nøytral, er den alngt oftere på den liberale venstresiden enn på borgerlig side. Fair enough. Men det er noe uredelig over å prøve og late som noe annet.

Vårt Land har i så måte tatt et valg. Det må også KrF gjøre. Det blir som å ta besk medisin. En må holde seg for nesa og ta det som kommer. Og det som kommer er avskalling. Men det er også sansynlig at det er noe hente, at en god del finner tilbake til folden. 

Og, dersom strategi er det som avgjør et slikt sidevalg, så bør valget være rimelig enkelt. Paritet er med sin opprinnelse og bakgrunn et av de mest konservative partiene i Norge. Dette har partiet forsøkt å distansere seg i fra de senere årene. Det har ikke gått bra – heller ikke oppslutningsmessig.

Fløyen med bedehuskristne og andre konservative er nok langt større enn flokken av liberale som kan befinne seg vel i flere partier på venstresiden. Slik burde valget, strategisk sett, ende med borgerlig side. Der er det en del å hente også ideologisk. Langt fra på alle områder, men mer og på flere områder enn det de vil oppnå ved å gå mot venstre. Sagt på en annen måte, medisinen er mindre besk om partiet velger slik og ikke motsatt.

Noe av det samme gjelder for Vårt Land. Trolig er et flertall av abonnentene borgerlig innstilt.

Å ri to hester er kun for sirkusartister. Dette har både Vårt Land og KrF erfart. Nå gjelder det å erkjenne at det er slik. Vi på tribunen har sett det lenge. Vi kan kanskje lite om ridning, men vi er ganske flinke til å skille spektakulære oppvisninger fra de flaue.

Oppsummert. Fellesprosjektet, som Vårt Land ønsker seg, er utmerket – ideelt sett. Men det er grunn til å anta at det ideelle heller ikke i denne sammenheng er gjennomførbart.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere