Thorbjørn Ustad

1
5

Pinsebevegelsens friskoler for barn og unge.

Han brukte ord som " Å rotte seg sammen, for hva er salt uten dens kraft".Deres mål er tydelig, de vil ta dem når de er barn. Dette minner om noe jeg kaller overgrep. 

Publisert: 15. aug 2018

Pinseforstander i menigheten jeg tilhørte en gang på 90 tallet var i mot kristne privatskoler. Fordi han ivret for at barn og unge skulle vinne mennesker for Jesus med sine liv. Han ville ikke at kristne skulle settes i bås. Han brukte ord som " Å rotte seg sammen, for hva er salt uten dens kraft".

Men nå har pinsebevegelsen sammen med MI Kirken, Normisjonen, Kristent Felleskap Norge og Frikirken gått sammen om en friskolebevegelse for første gang for barn. Og tillegg har pinsebevegelsen drevet friskoler i de siste 15- 20 årene.

www.nrk.no/rogaland/antall-kristne-friskoler-doblet-pa-sju-ar-_-na-skal-det-bli-enda-flere-1.14082173

https://korsetsseier.no/2016/02/28/skolene-som-gjor-jesus-synlig/

Deres mål er tydelig, de vil ta dem når de er barn. Dette minner om noe jeg kaller overgrep. Forvrenge barns sinn ved å innprente dem at kristendommen er det eneste rette, slik at de ikke er i stand til å velge selv. Håper regjeringen fører dem under streng kontroll ved at de følger samme læreplan som de offentlige gjør.

Det er et klart signal på at pinsebevegelsen sammen med andre kristne retninger begynner å tape de unge. Tape de for vitenskapen med rasjonell tekning, logikk og fornuft i høysete. Der de søker etter frihet og egen realisering.

Internettet, Youtube og bedre opplæring på skolene er mye av grunnen til dette. Vi hører om en kristen person som ble målløs i 10 min etter en 90 minutters Youtube tape av kjent ateist. Dette hadde han aldri hørt om, og det virket jo så ganske fornuftig og logisk, sa han. Siden ble han ateist og startet en ww ateist podkast, kjent som The Thinking Atheist.

Ja folkens, dette er på god vei til å skje med deres unge. De vil ikke lenger akseptere foreldrenes og besteforeldrenes overtro, om jomfrufødsel, snakkende slanger og esler, en hevngjerrig Gud, flygende engler i alle tenkelige fasonger, ja ting som hører hjemme i fantasi sjanger som Ringenes Herre og Game Of Thrones. Vi leser om fortvilte besteforeldre som ikke får barnebarna med seg på kristne tilstellinger. Og det skjer bare oftere og oftere.

Vi ser det over alt, ateismen vokser fortere enn pinsevekkelsen gjør i den vestlige verden. Og vi begynner å se rørelser i andre områder i verden som Sør Amerika og Afrika. Fler og fler vender seg bort fra overtro. Til og med blant muslimer begynner å konvertere til ateisme og det er ikke bare i den vestlige verden men også i Midtøsten. De risikerer sitt eget liv for sitt ateistiske standpunkt. Vi ser det i Iran. I Iran kaster flere kvinner hodesjalet sitt i gatene for de vil ikke lenger akseptere underkastelse av Islam.

Det er det som holder på å skje nå, kristendommen er å vei til å bli en minoritet. DNK har medlemsflukt. Pinsebevegelsen har skjønt det, derfor vil de ha privatskoler.

Hvor lenge vil du tviholde deg til overtro og håpe på en vekkelsen som svinner mer og mer for hver dag før du endelig kommet til en erkjennelse? Så, i mellomtiden vil du smertelig være vitne til avkristningen.

 

Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Enig i at kristne friskoler er unødvendig og uheldig av mange av de grunner du nevner. Kristne bør sende sine barn i offentlige skoler.  Samtidig mener jeg at  du synes å  falle i den samme fallgruben som de du kritiserer, ved at du  nærmest  fremstiller  gudstro som  irrasjonelt og skadelig for både barn og voksne og for samfunnet. Kristne lærere og elever i den offentlige skole kan utgjøre et viktig korrektiv til at skolevesenet ikke bare blir en forlenget arm av  såkalt livsynsnøytralitet og ateistisk tankegods. Vi vil  vel ikke ha kinesiske tilstander heller. Det kan vel ingen tjene på i et demokrati, heller ikke ateister.     

3 liker  
Kommentar #2

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

På hvilken måte kan kristne lærere og elever korregere mot en sekulær skolevesen? Hva er det så spesielt med kristendommen at vi trenger den i skolen?

Kommentar #3

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Røttene til skolevesen er i kristendommen. Folk skulle lære  selvstendig å lese Bibelen. Hva skjer  når røttene rives ut eller tørker? 

2 liker  
Kommentar #4

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Kan du gi meg noe eksempler på hva disse røtterne står for at jeg kan svare deg?

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

En av reformasjonens hovedideer var at vanlige mennesker skulle selv ha mulighet å lese i Bibelen, og den ble oversatt til folkenes eget språk. Men de fleste var analfabeter så måtte de lære og lese, og denne tanken er bak skolevesenets oppkomst, og lesing og kristendom var til å begynne med hovedfager. Det er noe som heter "vår judeokristen arv", som også er skolevesenets røtter. 


Kommentar #6

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hva er kristne verdier? Noe kaller samfunnets grunnstein basert på gode verdier og mennskeverd. Ja, de som mener har ikke lest Bibelen. Hva gjorde vi før keistendommen, slo vi hverandre i hel, stjal og var løgnaktig hele dagen fordi de ikke viste hva godhet var? Men da kristendommen kom ble menneskene god? Nei, kristendommen senere tok seg til den retten av at de oppfant godhet. 

Jeg trenger ikke kristendommen for å være god og vise medmemmeskelighet.

Så, hva skjer når du fjerner kristendommen fra skolen, ingenting. For det kunne like gjærne være en Harry Potter bok de måtte lese. 

Grunnskolen er mye bedre nå enn på den tiden vi måtte be borbønn til matpakken på 70 tallet. 

Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte kan kristne lærere og elever korregere mot en sekulær skolevesen? Hva er det så spesielt med kristendommen at vi trenger den i skolen?

Jeg oppfattet ditt innlegg slik at du så det som en fordel at alle barn/elever fikk sin grunnopplæring i offentlig skole, kall det gjerne en livssynsnøytral skole, i motsetning til at kristne foreldre lot sine barn gå i kristne skoler, kanskje i en viss redsel for at de kunne miste sin kristne tro. Det vil føre til mindre ensretting og utveksling av tanker og ideer hvor tro også har en plass, om ikke i læreplanene, så i elevenes virkelighetsverden. Ikke som tumbleplass for religiøs utøvelse, men som fredlig intelektuell meningsutveksling knytt til fagene hvor ideer skal brynes og rasjonelt forsvares/diskrediteres.  

Jeg kan jo forstå at kristne vil at barna deres helst bør gå i kristne skoler dersom norsk skolevesen skulle formes etter et så snevert og dogmatisk kunnskapssyn  det synes som du står for etter dine kommentarer å dømme.

Fri debatt og den frie tanke og hva som er kunnskap ville få dårlige kår i en slik skole- og det er jo nettopp det vårt skolevesen skal fremelske hos elevene. - fri og begrunnet meningsutveksling  om samfunn-religion- ideologier-litteratur- i tillegg til å lære basale ferdigheter. 

Vår kultur og demokrati  er bygget på det, og kristendommen og kristne tenkere og vitenskapsmenn, filosofer, forfattere, kunstnere osv.- grunnleggelsen av noen av de de fremste universitetene  og lærestedene i den vestlige verden- og mange  initiert av kristne-har gitt viktige, noen vil si avgjørende bidrag til vår vestlige og på mange  måter overlegne kultur og kunnskap.

Om du ikke vedkjenner deg din egen kultur som for en stor del er og har vært en kristen kultur- fordi du nå er blitt  ikkr-troende- og må spørre om den egentlig har hatt noen betydning i positiv forstand for samfunnet og individet, er det selvsagt ditt valg. Men det lyder ikke særlig "vitenskaplig" eller faktabasert. ut. Noen vil kanskje  si kunnskapsløst.

En kristen kultur har plass til overbeviste ateister-skeptikere-troende og ikke-troende. Ikke alle kulturer og samfunnsystemer legger opp til  det. Mange vil ha det slik videre også- selv om en ellers har ulike oppfatninger om det meste. 

Problemet i denne  sammenheng er ikke at du er blitt ikke-troende- for det har du sikkert gode grunner til, men at du samtidig fornekter  kristendommens  betydning for utviklingen av vårt samfunn- og utdefinerer det som noe  vi trenger å bry oss med- orientere oss om- verken i skole eller samfunnsliv.

Det er snever tankegang etter mitt syn- og vil være med å legge grunnlag for et mer ensrettet samfunn, hvor vitenskapen skal erstatte Gud. Verken vitenskap eller Gud er trolig  tjent med det. De opererer foreløpig på forskjellige banehalvdeler og  den ene utelukker ikke den andre, men inspirerer til stadig ny kunnskap, både åndelig og materiell om univers og tilværelsen.

Håper jeg ikke helt har misoppfattet det du skriver.   

Med disse uvitenskaplige  tanker, men tross alt basert på min subjektive  tolkning av det du skriver- ser jeg dine spørsmål til meg som besvart.

God debatt videre.

.

    

2 liker  
Kommentar #8

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det kan så være at DNK har medlemsflukt, forståelig nok,  etter deres glideflukt bort fra Bibelens standpunkter. I Europa har også kristendommen hatt vanskelige kår, særlig i syd.  Men i Syd Amerika og Asia og flere afrikanske land er det annerledes. Der har kristendommen stor framgang. Faktisk også i Iran, der kristne blir forfulgt på det alvorligste, samtidig som en kristen vekkelse er igang. Sør Korea har mange kristne, og en mega menighet i Seoul. Kristendommen er på frammarsj i kommunist Kina, tross forfølgelser, med utallige undergrunnskirker. I Syd Amerika vekker pinsebevegelsens framgang uro i Den Katolske kirken. The Redeemed Church of God (pinsevenner) i Lagos, Nigeria har 2 mill. medlemmer pluss flere andre store megakirker i landet. I Latin Amerika mister Den Katolske Kirke innflytelse da evangeliske kirker er i stor framgang i flere land. Det har faktisk aldri vært så mange kristne på verdensbasis som idag, og størst framgang finnes i pinse/karismatiske kirker.

Kommentar #9

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Vårt samfunn er bygget på kristne verdier og vi bærer den på den kristne arv. Men hva er kristne verdier? Hvilken verdier gjør kristendommen så spesiell? Jeg etterlyste det på kommentarfeltet her men ingen har kunnet gitt meg noe tilfrestillende svar. 

Sannheten her at det finnes ikke noe kristne verdier. For det dere vil kalle for verdier har kristendommen adoptert og tatt monopol på. Så da sitter vi igjen med en gruppe mennesker som har som mål å holde liv i en døende kirke med det formål til å få oss til å tro på Gud.

Det er det uforstålig at du mener at det Norske skolevesen er dogmatisk og snevert fordi kristendommen blir skøvet ut i sidelinjen. Jeg har to sønner, en på 5 og 10 år. Han på 10 er begynt nå i 5 klasse, og som far følger jeg med hans opplæring og hvilken pensum han går igjennom.

Det er himmelhøy forkjell fra den tid jeg gikk på skolen på 70 tallet og frem til i dag. Og han går faktisk på samme skole som jeg gikk i. Tilogmed hadde han samme klasserom. Jeg misunner han når jeg ser hvilken pensum og opplegg han får på skolen. Hadde jeg bare fått det samme ville min tilværelse i dag vert til det bedre.

På 70 tallet måtte alle gjennom en pensum og klarte du det ikke ble du kaldt for dum og kunnskapsløs, for på den tid var ADHD et ukjent begrep. Da skal jeg være enig med deg at skolevesenet var dogmatisk og snevert. 


I dag lærer de kritisk tekning, naturlig utvelgelse og logikk. Stikk i mot dogmatisk der man bare aksepterer uten å stille spørsmål. Jeg blir så oppgitt på foreldre som sender barna sine på en skole der de blir foret med ting som man ikke kan referes til virkligheten med trussel om helvete hvis de tenker rasjonelt. 

Hvilken kjærlig Gud er det som tillater voksne å skremme barna med helvete som han har selv skapt er for meg ufattelig.

Det var ikke mentalt overgrep og sexuelt trakkasering som gjorde at jeg ble ateist. Nei,det var logikk og fornuft. Og flere kommer etter meg.


Kommentar #10

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Selvmotsigelse

Publisert rundt 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Forvrenge barns sinn ved å innprente dem at kristendommen er det eneste rette, slik at de ikke er i stand til å velge selv.

Den kristne person som ble ateist etter å ha sett en Youtube - kristentroen hadde åpenbart ikke forvrengt sinnet hans mer enn at han var i stand til å la seg overbevise av noe annet og selv velge vekk troen...


Forøvrig er jeg enig med deg i at friskoler er en uting - alle friskoler. Alle barn bør få den samme minsteopplæringen så de kan forstå samfunnet rundt seg. Selv om de vokser opp med religion hjemme, er det ikke gitt at de ønsker å velge det samme som sine foreldre. Da trenger de å forstå samfunnet og vite om alternativer for ikke å bli «lost». Av tilsvarende grunn bør den felles minsteopplæringen informere barna om hva religion er, for det er også en del barn som vokser opp uten religion som føler på et savn de ikke greier å få dekket av annet enn religion.

1 liker  
Kommentar #11

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Der jeg jeg enig. Religions-lære bør de ha på skolen så barna kan  forstå verden rundt seg. Det er ikke fordi jeg ønsker det, kunne vært foruten. Men vi har religioner, derfor bør vi ha det. Men å true barn med helvete slik at de ikke blir i stand til å velge kaller jeg overgrep, noe som hører hjemme på historiens søppelplass.

Det spørs hva du ligger i forvrengt sinn? Personen det er snakk om heter Seth Andrew. Han var kristen radio host i lang tid. Han hadde vokst opp med kristne foreldre,  gått på kristen skole og trodde på rapture, kreasjonismen, Noas ark osv. Han viste ikke moe annet. Det som skjedde var at han ble utbrent og begynte å lage kristne videoer. Så advarte kollegene hans mot  en youtube video av Christopher Hitchens. Han ble nyskjerrig så på denne videoen som varte i 90 min. 

Han  ble sjokkert, og dette høres fornuftig ut og resten er  suksess -historie. Han høres over hele verden, selv her i Norge begynner flere å lytte  til han. Mange troende har dekonvert etter å ha hørt ham. Deriblant jeg.

Forvrengt sinn? jeg vet ikke. Mener du at de som tror på at jorden er flat har forvrengt sinn? Eller skal vi kalle en spade for en spade og si at de med forvrengt sinn har et alvorlig psykisk problem! Da snakker vi om personer som virkelig er psykisk syke. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere