Oddbjørn Johannessen

192

Visjon Norge – nok en gang

Jeg var på møte med «profeten» Dionny Baez i går kveld. Det vil si: Jeg fulgte live-sendingen fra TV Visjon Norge. I dag sitter jeg med en ekstremt uggen følelse.

Publisert: 11. aug 2018  /  3398 visninger.

Det er sikkert en del som lurer på hvorfor jeg, som avviser den slags ekstremreligion i utgangspunktet, likevel velger å utsette meg for slikt gang på gang.  Det enkle svaret er behovet for å kunne være faktabasert i min kritikk.  Så er det sikkert også en del som undrer seg over mitt engasjement knyttet til noe mange – både kristne og ikke-kristne - vil oppfatte som et ytterliggående randfenomen. Det enkle svaret her er at TV Visjon Norge har et høyt seertall og – ikke minst – at kanalen gis legitimitet både ved at mange kristne organisasjoner kjøper sendetid der, og at politikere og kristenledere lar seg bruke av kanalen.

Det er ikke mer enn et år siden Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Sylvi Listhaug kom med personlige hilsener i en gratulasjonsvideo i forbindelse med kanalens 14-årsmarkering.  Hva om politikere og kirkeledere som har gitt Visjon Norge reklame ved å vise ansiktet sitt der, ga seg selv i hjemmelekse å studere hele opptaket av gårsdagens seanse?  Kanskje de da ville reservere seg ved neste korsvei?

Når det gjelder gårsdagens taler, Dionny Baez, har jeg til nå tenkt at han er så «far out» at han blir uspiselig for andre enn ekstremkarismatikere som Jan Hanvold, Jan-Aage Torp og deres krets. I gårsdagens møte dukket imidlertid også Norge I dag-redaktør Finn Jarle Sæle opp og skamroste Hanvold og TV Visjon Norge!  Hver for seg har antakelig personene Hanvold, Torp og Sæle ikke særlig støtte blant norske kristne – men det kan se ut til at samarbeidet mellom TV Visjon Norge, Kristen Koalisjon Norge (der Torp er styreleder) og avisen Norge Idag stadig blir tettere.  Det planlegges nå et «talkshow» (inklusive intervjuer med «høy og lav») ledet av Torp og med Sæle som redaksjonelt ansvarlig, som visstnok skal starte sine sendinger på TV Visjon Norge denne høsten.  Hvem kommer til å stille opp?

Tilbake til gårsdagens møte:  Før «profeten» ble sluppet løs på scenen, var det flere runder med det sedvanlige, hanvoldske pengemaset – men forut for dette intervjuet han et ektepar som fortalte om et personlig «annus horribilis», der de hadde mistet en sønn i selvmord.  En tragisk fortelling som rørte meg – og Jan Hanvold lyttet, tilsynelatende empatisk.  Men hva brukte han så tragedien til?  Jo, til å mase om penger til TV-kanalen sin – fordi den representerte den beste medisin mot selvmord!  At det går an! 

Så var det tid for «profeten» Baez i fri dressur (ja, han kaller seg faktisk «profet»).  I all korthet:  Det ble mye tungetale, hyl og skrik og «gymnastiske øvelser» både på scenen og i salen.  Og selvsagt var det flere som etter hvert ble slått i gulvet av Den Hellige Ånd.  Teologisk vurdert var talen helt innholdsløs.  Selv om navnet Jesus stadig ble ropt og skreket, kan jeg ikke tenke meg at noen seriøse teologer vil finne på å kalle dette kristendom.  Baez minnet mest om en blanding av tryllekunstner og Lisa Williams på speed.  New Age-guruen Lisa Williams har som spesialitet å holde folksomme møter, der hun (i tillegg til å formidle kontakt med avdøde mennesker) «ser» hvilke plager utvalgte mennesker i salen sliter med.  Hun «mottar» også ofte navn og symbolske tall fra «åndeverdenen».  Dette gjorde også Baez i går kveld.  Plutselig, midt i talen, så eller hørte han tallet 142 – og han trengte da hjelp fra forsamlingen til å gi det mening.  Tallet kom selvsagt fra Den Hellige Ånd – og etter hektisk tasting på mobilkalkulatoren kom fasiten: Det var 142 dager igjen av 2018!  Halleluja!

Tallet 142 ble så et omdreiningspunkt i det spekulative budskapet.  Han pekte, på Lisa Williams-vis, ut personer i salen, navnga barn og ektefeller til de utvalgte, fortalte hvilke plager de slet med – og lovet deretter at de alle skulle oppleve fantastiske mirakler i løpet av de neste 142 dagene.  Og det var ikke måte på hvor mange «profeter» som skulle reises opp i Norge før 2018 var omme.  «Jeg profeterer, jeg profeterer!»

Jeg har i løpet av de siste årene lidd meg gjennom flere slike møter – for dokumentasjonens skyld.  Gårsdagens seanse er noe av det mest motbydelige jeg har sett her til lands så langt.  Heldigvis så det ikke ut til at det var barn til stede denne gangen.  Forrige gang Baez var på besøk, slo Den Hellige Ånd barn helt ned i 5-årsalderen i gulvet.

Kjære kristne - dette er en type forkynnelse som tramper troen deres ned i søla!  Hvis noe fremdeles skal kunne kalles blasfemi, så må det være dette.

23 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #101

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Hei Levi -

Publisert nesten 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg er glad for at denne slettede videoen er kopiert, idet den inneholder et materiale som vil være til støtte for dem som ofte ikke blir forstått/akseptert for sin kritikk av mentalt skadelig trosøvelse.

er det mulig å få se denne kopien på en eller annen måte ?

Hilsen:  En forsker innen denne materien (:-)

6 liker  
Kommentar #102

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Demonisk?

Publisert nesten 3 år siden

Angående debatt også blant troende: Man bør alltid tilstrebe seg å begrunne sin kritikk saklig; uansett ståsted og livssyn. Det burde for enhver være et vesentlig mål å målbære kritikk uten å trekke inn stemplende grovheter hentet fra det mørkeste kjeller-arsenalet. Også visse kristne burde ta til seg Arne Næss´ normer for debatt: Enkelte ser visst ut til å tro at bare man henter ord og begreper fra bibelen, så er det fritt frem og legitimt å trakassere og krenke andre. Man har visst oppfattet virkeligheten og livet på en slik suveren måte at man mener å ha legitim rett til å krenke andre der det er nødvendig. Men Herren selv står alltid mellom oss og den vi vil ramme: Ergo rammer vi Ham først med grovhetene. Å hevde at Visjon Norge som helhet, uansett program og presentatør, overhodet ikke har noe å gjøre med Gud i det hele tatt (!) er ille. Vi gjør alle feil. Slik er det å være menneske underveis. Feil som rammer andre og som ikke harmoniserer med Guds vilje. Men det betyr ikke at vi dermed ikke har noe med Gud å gjøre i det hele tatt.

At man sågar dermed opptrer eksplisitt eller implisitt i Guds navn gjør det desto verre. Som både katolikk og av jødisk ætt har jeg av visse kristne flere ganger erfart å bli dømt over og ut, til helvete, og virkelig fått presentert flere trakasserende grovheter. Ene og alene fordi jeg ikke passer inn i deres sjekk- og kontrollskjema. Hvilket har vært en besynderlig opplevelse når det kommer fra den som hevder å uttrykke seg som kristen. Dvs med ord hentet fra den hellige kilde en selv nærer seg av. 

Om enkelte på Visjon Norge stempler andre grovt og benytter de mest grelle uttrykk, så legitimerer nok ikke dette samme skyts tilbake: Da senker vi for det første oss ned til det samme primitive nivå som vi intenderer å kritisere i utgangspunktet, samt at vi for det andre samtidig selv annullerer vår legitime rett til å være moralsk forurettet. 

Kristus er grensesprengende. 

Vi skal elske vår neste som oss selv; de andre er og blir våre søstre og brødre. Dette er en radikal fordring som står langt sterkere og stiller oss til et langt mer radikalt ansvar for våre medmennesker enn det aktuelle politiske nyttigheter som f.eks. «solidaritet» gjør - etc. Ingen kan lukke øynene for at det finnes mennesker vi absolutt ikke vil ha mer samvær enn nødvendig med: Men også den vi ikke liker, den vi av forståelige grunner distanserer oss fra, er våre medmennesker, vår søster og bror for Gud. Det er ikke hun eller han vi skal skyve bort med grove stemplinger som virkemiddel, men primært ta fatt i de uakseptable ytringer og holdninger vedkommende formidler og begrunne kritikken saklig. Og NB: Skal man ha noe håp om å nå bare litt frem til den andre, så er det en god idé å ikke stemple vedkommende grovt forut for forsøk på sunn og mulig vekkende dialog.

Visjon Norges praksis med å kople pengegaver til forbønn for den som trenger og ber om hjelp er som nevnt tidligere absolutt helt uakseptabelt. Det er forkastelig praksis. At det hele foregår i Guds navn er som nevnt ikke bare lille, men grov vranglære! Og det mener flere teologer og troende å ha begrunnet adekvat. Om Kristi advarsler mot mammon og omsorg for de fattige og lidende skal realiseres i vårt eget liv, så bør vi også la dette impregneres av den kjærlighet og rettskaffenhet som er selve navet i evangeliet. Jesu ord om eventuell helbredelse som del av Guds rikes gjennombrytende virkning er tydelig nok: Men for intet har vi fått det, for intet skal vi gi det. Uansett er det altså ikke dette som er det sentrale.

Det står om helbredelse flere sider i bibelen, greit nok. Men det står intet om at de Kristustroende skal bli spart for lidelse, sykdom og utfordringer. Det er faktisk ikke en matematisk konsekvens å få fjernet eller betydelig redusert livets vanskeligheter, mørkerom og utfordringer av det å bli en kristen. Igjen: Vi blir oppfordret til å be for den syke, men absolutt ikke (!) gjennom å kople forbønnshjelp med håp om en eventuell forbedring til den svake og lidendes pengegaver!

Slik flere av oss leser NT, så er ikke helbredelse og et liv hvor livskvaliteten speiler vestlig materialistisk standard, som relativt sett allerede er kunstig høy, det sentrale i evangeliet i det hele tatt. Snarere tvert imot ser vi at lidelse, utfordringer og motbakker er naturlige oppdukkende ledd i livet. Slik har det alltid vært. Noen får mer, andre mindre. Og slik er det også blant troende. Ingen statistikk viser at troende er mer friske og erfarer et liv uten utfordringer mer enn andre. At flere har en sunnere livsstil er greit nok; men samme goder gjelder alle som velger sunt - uansett tro og livssyn.  Mulig dette er et hint om at Guds vilje og det gode er uttrykk for det samme: Det gode og sanne er ikke godt og sant fordi Gud valgte det. Men Gud valgte det gode og sanne fordi det er godt og sant.

Vi er desto mer satt inn i det livet som er: Alle får akkurat det samme. En livstid. Ofte på helt ulike premisser. Og det er en utfordring å leve harmonisk med. Virkelig. Vi kan dog i vårt lønnkammer og med andre be om å bli frisk, men det skal være naturlig ledd i troslivet. Ikke presentert nærmest som Guds rulett og casiono underbygget og dandert med eggende musikk og markedsførende suggererende ord sentralt i kirkerommet hvor den lidende satser for eventuell storgevinst. Dog: Kristus har dog gitt ett løfte her: Han er med oss underveis i livet, uansett. Han fjerner ikke dets betingelser og utfordringer. Og når vi ikke blir friske og får det bedre etter bønn om hjelp, så skal vi vite at Kristus selv er nettopp den lidende nær her! Men nærværet måles ikke i livskvalitet og følelser.

Paul Claudel: «Jesus kom ikke for å forklare smerten, men for at bære den sammen med oss».

6 liker  
Kommentar #103

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Vi har ikke klart å svare tydelig nok -vi trenger å konkludere

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
eg er ikke kristen selv, men det er vel tydelig i denne tråden at mange av de som er det mener Hanvold er ganske langt unna kjernen i læren. Takk til dere som har bidratt til å gjøre det klart!

Jeg synes det er sterkt og gripende, at ikke-troende ønsker å ha sannheten frem i denne saken om VN.

Men jeg føler ikke at vi som har vært kristne i 30 år, klarer å gi de ikke-troende et klart svar ennå. Svaret er tvetydig :"kanskje er det noe bra i VN"

Hva skal vi lande på? Mitt forslag er :

1) VN har ingenting med Gud å gjøre, -i det hele tatt!

2) Gud, om han finnes, ønsker ikke denne kanalen

3) Gud, om han finnes, ønsker kanalen nedlagt.

Ferdig snakket.

1 liker  
Kommentar #104

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ad demonisk

Publisert nesten 3 år siden

Vi bør definitivt kritisere Visjon Norge i "menneskelige" termer.  Ved å anvende begreper som "demonisk" - og dermed anse den skadelige forkynnelsen som et resultat av "onde åndskrefter" - aksepterer vi kanalens eget "åndelige" narrativ.  

Det vi her har med å gjøre, er høyst menneskelig svakhet og kynisme (som for enkelte medarbeideres del sikkert er noe ureflektert, om jeg skal være litt snill). Og selvsagt har vi med en fullstendig forkvaklet "teologi" å gjøre.

7 liker  
Kommentar #105

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Noen apropos /ord til ettertanke

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jesus gikk inn til tollere og syndere. Han brukte alle muligheter til å møte folk der de var. 

Noe feil er det over alt hvor mennesker er medvirkende, men vi kan ikke holde oss borte fra alle kristne sammenhenger av den grunn. Men kanskje vi kan være med å påvirke?

Vi kan ikke styre hva andre kristne føler seg kallet til. 

Jeg har selv hørt mye god forkynnelse og god sang på kanalen, og jeg tror disse organisasjonene du nevner bruker VN-kanalen for å nå flest mulig med Evangeliet, og kanskje gjør de det?

Det vi skal reagere på er vrang lære, misbruk av en del skriftsteder mm. Og deretter gi trøst og oppmuntring til de som ikke blir helbredet eller blir velsignet med gull.

Den advarselen og den trøsten når vel lengst ut i VN, for det er jo der de er som behøver det. 

Verdidebatt når ikke ut til de som sitter ved TV-apparatene.

Jesus gikk altså tilsynelatende ikke særlig mye inn til fariseere og skriftlærde som satte seg selv høyt og som skrøt av hvor mye, høyt og tidlig de ba. (Hvem er det Visjon Norge-lederne minner mest om?)

Vi kan holde oss borte fra kristne(?) sammenhenger som som preker en annen, luksusbejaende Yonggi Cho- og Hagin-Jesus, som latterliggjør homofile, humanetikere og predikanter som ikke tror på tienden – sammenhenger der (topp)lederne enten er Moses-skikkelser eller overbetalt samt ter seg som om de aldri behøver å be offentlig om tilgivelse for offentlige bommerter.

God forkynnelse og god sang fantes og fins helt utenom Visjon Norge-sammenheng. Nevnte sammenheng er knapt livsnødvendig for noe(n) som helst.

Vrang lære og misbruk av bibelsteder m.m. utgjør mye av selve grunnmuren for kanalens eksistens. Det er fint å gi trøst og oppmuntring, men det er ofte bedre å forebygge enn å måtte inn med krisehjelp. (Ja takk, begge deler?)

Hvis du ønsker å komme med advarsler på eller fra innsiden av Visjon Norge, ønsker jeg deg lykke til (og håper du først forhører deg litt hos de som tidligere har prøvd).

Verdidebatt når ikke ut til alle de som «sitter ved TV-apparatene. For øvrig kan kanalen betraktes via nett-TV på kanalens internettside. Den måten å se på TV beherskes av noen av de samme som også ellers er litt oppegående og internettkyndige – og som lett kan få øye på dette innlegget av Johannessen hvis venner av dem deler det i sosiale media.

Det er delte meninger om enkelte saker – teologi, forkynner stil, pengebruk m.m. – blant Visjon Norges givere. Det tror jeg er klokt å huske på (med mindre man vil kjøpe fasadefortellingen om den harmoniske Visjon Norge-familien, og f.eks. tro at det overhodet ikke slettes kritiske ytringer og synlig uenighet av kanalen, redaktøren og støtteapparat på Facebook).

4 liker  
Kommentar #106

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jeg har også prøvd litt ekstra nå

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
  Selv har jeg i lengre tid forsøkt å sette meg inn i ektheten, eller mangel på denne i den forkynnelsen som skjer i VN. Men det er ikke alltid så enkelt.                                 Av og til er fremleggelsen og retorikken i dette i samsvar med Guds Ord,  andre ganger går det over alle støvleskaft.  Amerikanske superpredikanter og profeter slår hele tiden negativt ut.                                                                                                           Har lurt ofte på om disse er i god tro selv, eller om det fusker bevisst.

Ja, og det er vel dette som gjør det vanskelig.

Flere organisasjoner bruker kanalen, og de har gode sendinger og god forkynnelse. Mange ser dette som sin eneste mulighet til å høre Guds ord. 

Meningene blandt kristne er delte: «arbeid for å få bort hele virksomheten», eller « få bort vranglæren», eller «få inn mer sunn og sann forkynnelse».

Det burde være mulig for de organisasjonene som benytter seg av kanalen å få påvirke mer hvilke superpredikanter som blir invitert. Mange gir til VN pga sin egen organisasjon, og Moldovahjelpen. 

Men det er kanskje disse amerikanske og afrikanske «profetene» som sørger for nye givere, med store pengebeløp? 

Det er i alle fall bra at det vrange kommer frem i lyset!


3 liker  
Kommentar #107

Audun Hjellvik

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Videoen kan finnast på "Støttegruppe for alle som har vært under Kundalini/NAR/Hagin lære" på fb.

4 liker  
Kommentar #108

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det vi her har med å gjøre, er høyst menneskelig svakhet og kynisme (som for enkelte medarbeideres del sikkert er noe ureflektert, om jeg skal være litt snill). Og selvsagt har vi med en fullstendig forkvaklet "teologi" å gjøre.

Dette var en god beskrivelse og den støtter jeg fullt ut!

"En fullstendig forkvaklet "teologi" ser jeg da på som en misforstått teologi, på grunn av menneskelig svakhet. Etter mitt syn er denne teologien den messianske jødedoms teologi, som bl.a. går ut på å holde loven, og som forkynner "løftene etter fedrene" (Guds frelsesplan om et framtidig jordisk Fredsrike hvor jødene skal være et kongerike av prester, se min siste kommentar under innlegget "Opprykkelsen), som er så tydelig i Apostelgjerningene og i flere brev. Men om vi har ulike bibelsyn (på grunn av menneskelig svakhet?) så er vi alle frelst i troen på Kristus, det er det sentrale. Etter mitt syn er det svært viktig å se at Gud har en frelsesplan som ennå ikke er oppfylt, og at jødene er hans utvalgte redskap i denne planen. Deres fall ble stort for at vi hedninger skulle bli frelst, "inntil hedningenes fylde" og "eiendomsfolkets forløsning". Dette vil skje ved Jesu gjenkomst. Da vil jødene bli "et kongerike av prester og et hellig folk for Gud". Dessverre ser mange ikke at en del av Jesu forkynning bare gjaldt for jødene. Så må det da bli en misforstått (dine ord "forkvaklet") teologi. Det er dette som skaper så mye strid blant kristne, etter mitt syn. Men likevel er alle frelst i troen på Kristus, og det forkynnes også i VN. "Mirakelmennene" på VN tar jeg selvsagt totalt avstand fra. Men står man i et misforstått bibelsyn, er det dessverre lett å ty til bibelord som støtter også dem. Derfor er det flott at du har tatt opp dette i dine tråder, dessverre tror jeg ikke VN er enig med deg, det er trist. Uten at de ser på sin egen teologiforståelse igjen, er det intet håp om forandring på dette området. Hvordan Vår Herre vil vurdere dette, er det umulig for oss mennesker å si, tror jeg. 

Kommentar #109

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Hva skal vi si til de vantro?

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Av og til er fremleggelsen og retorikken i dette i samsvar med Guds Ord,  andre ganger går det over alle støvleskaft.  Amerikanske superpredikanter og profeter slår hele tiden negativt ut.    

Ville du stolt på en flykaptein, som kunne "litt" om flyving? En pilot som hadde lest mye om fly og styring av et fly, men som ikke var ferdig utdannet og ikke hadde praktisert flyving noe særlig?

Hvordan ville dette gå i storm og uvær, kapteinen hadde bare kompetanse om flyving på godværsdager? 

Skal vi si til de ufrelste at Hanevold og Visjon, "er godt nok til sitt bruk"?

2 liker  
Kommentar #110

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ragnhild Kimo er nok fullstendig kapabel til å svare selv, men jeg synes din retorikk her ikke har noe som helst med bibelforståelse å gjøre, ei heller dine 3 tidligere punkter.

3 liker  
Kommentar #111

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

It’s all about the money

Publisert nesten 3 år siden

Det vet jeg fordi med Internett koster det ikke ett øre å «spre evangeliet», «få det ut til folket» osv.

Og Hanvolds programmer er jo ikke for de «ufrelste». Det er «egenpleie» til kristne, typisk trosforkynnelse om hvordan «skvise» mest mulig ut av Gud, ved tro (helbredelse, penger, rikdom, seier, hus, hytte, bil, slette gjeld «så for ditt mirakel»)

Og hvem går «såkornene» til?

De går fra minstepensjonister som har lite fra før (pga liten tro?), til han som sier han har overflod på grunn av tro.

Forrige helg fikk vi se demonstrasjon av 2.Tim.4:3

For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.


5 liker  
Kommentar #112

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.

Det du skriver i din kommentar mener jeg kommer av at VN har et misforstått bibelsyn.

Det du skriver i utklippet er selvsagt fristende å komme med, men jeg tror ikke det er rett brukt her når det gjelder hele VN. "Å klø seg i øret" forstår jeg som noe som er godt og som gjør en slipper å følge Guds ord, men VN kan jo slå i bordet med mange bibelord om å følge Guds ord, det er jo det som er problemet, de er jo temmelig bokstavtro. Og problemet er da etter mitt syn feil bibelforståelse. De tror alt Jesus har sagt også gjelder for oss alle, da må det føre galt av sted. Jesus forkynte også en del som faktisk bare gjaldt jødene. Å ikke se dette, skaper dessverre mye strid blant kristne. Dette er dypest sett problemet med VN, tror jeg.

1 liker  
Kommentar #113

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tok avstand fra Toronto-bevegelsen da den kom til min by. 

Jeg tar avstand fra Visjon Norge. Og de som kjøper sendetid, er med og sponser urett. Er det besnærende å se seg selv på fjernsyn? Vet de ikke hvor alvorlig Skriften taler om å gjøre  "felles sak" med de som lever urent? Gode gjerninger kan man gjøre uten å kringkaste det over  hele Europa. Og - Gud vet nok andre veier å  vekke mennesker på, enn gjennom denne kanalen. 

Våkn opp! - det er noe som kalles Guds velsignelse, men Gud velsigner ikke urett. Jeg anbefaler: Skru av Visjon Norge. 

5 liker  
Kommentar #114

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Dessverre tror jeg VN har fart vill når det gjelder bibelforståelse, men det trenger ikke bety at de har fart vill fra frelsen. Jeg støtter ikke mirakelmennene deres, og heller ikke alt maset om penger og tiende m.m., men i troen på Kristus er vel alle frelst? Eller?

1 liker  
Kommentar #115

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Heisann :-)

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Ville du stolt på en flykaptein, som kunne "litt" om flyving? En pilot som hadde lest mye om fly og styring av et fly, men som ikke var ferdig utdannet og ikke hadde praktisert flyving noe særlig?

Hvordan ville dette gå i storm og uvær, kapteinen hadde bare kompetanse om flyving på godværsdager? 

Skal vi si til de ufrelste at Hanevold og Visjon, "er godt nok til sitt bruk"?

Jeg angrer meg litt for at jeg har blandet meg inn i denne debatten, men hvis du leser det jeg har skrevet tidligere ser du at jeg slett ikke godtar en flykaptein med selvlaget fly med falske vinger, og hysteriske hjelpere :-)

Jeg mener oppriktig at mye er vrangt. Men jeg vil ikke, og har ikke rett til, å dømme alle som bruker kanalen.

Normisjon, Flekkerøy media m.fl. har hatt gode program som har betydd mye for mange, og jeg er ikke en leder som kan befale organisasjoner noe ang. deres virksomhet. Men kanskje deres ledere burde ta et offentlig oppgjør med Hanvold og co. ang vranglære?

Til både frelste og ufrelste sier jeg det jeg har skrevet tidligere i tråden! Jeg advarer sterkt mot å la seg påvirke eller tro på de som her blir kalt superpredikanter! 

3 liker  
Kommentar #116

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver i utklippet er selvsagt fristende å komme med, men jeg tror ikke det er rett brukt her når det gjelder hele VN. "Å klø seg i øret" forstår jeg som noe som er godt og som gjør en slipper å følge Guds ord, men VN kan jo slå i bordet med mange bibelord om å følge Guds ord, det er jo det som er problemet, de er jo temmelig bokstavtro. Og problemet er da etter mitt syn feil bibelforståelse. De tror alt Jesus har sagt også gjelder for oss alle, da må det føre galt av sted. Jesus forkynte også en del som faktisk bare gjaldt jødene. Å ikke se dette, skaper dessverre mye strid blant kristne. Dette er dypest sett problemet med VN, tror jeg.

En av grunnene til at jeg forlot trosbevegelsen, var nettopp at det ligner ikke på bibelen og slik de første kristne forkynte. Det er «hvordan kan jeg, ved min tro, få det best mulig her og nå», «overvinne verden», «seire», «være hode og ikke hale», der sykdom, dårlig økonomi blir et tegn på svakhet og liten tro og det motsatte er et tegn på (åndelig) styrke og stor tro.

Altså, ikke så ulikt «verdens» tenkemåte, der man må «opp og frem» for å overleve og klare seg. Er det ikke tragisk at dette blir dratt inn i menigheten, som skal være et «fristed» fra verden?

Jeg vet ikke hva som er misforstått. Jeg vet bare at «profeten» som var i helgen er falsk. Det vet jeg fordi vi har bibelen Guds ord(!) og derfor vet vi hva Guds vilje og hensikt er, vi trenger ingen «salvede» til å fortelle oss det, all slik info er lett tilgjengelig i bibelen.

Så ja, «kunnskapsord» og «profetier», type «alt skal bli bedre fra nå av», tror jeg «klør i øret», men desverre så slår ikke profetier om velstand, vekkelse, reformasjon til. Allikevel så holder de det gående, år etter år, møte etter møte, forbønnskø etter forbønnskø.

1 liker  
Kommentar #117

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
men i troen på Kristus er vel alle frelst? Eller?

Nei

Kanskje den største, farligste villfarelsen. At «bare jeg tror og bekjenner, så er jeg frelst».

1 liker  
Kommentar #118

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Normisjon, Flekkerøy media m.fl. har hatt gode program som har betydd mye for mange, og jeg er ikke en leder som kan befale organisasjoner noe ang. deres virksomhet. Men kanskje deres ledere burde ta et offentlig oppgjør med Hanvold og co. ang vranglære?

Ja, og det bør enhver gjøre, og om man ikke blir hørt, bør man avslutte samarbeidet med kanalen, ellers vil de selv tape på det, både åndelig og økonomisk.

VN-ledelsen er forøvrig kjent for å avvise all formaning; de kaller det forfølgelse. 

 


3 liker  
Kommentar #119

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Flere organisasjoner bruker kanalen

Takk for tydelighet om at det er bra at det vrange kommer fram i lyset.

Når det gjelder det siterte: Noen av de som har sendetid på kanalen, har Hanvold nærmest kjøpt (med kroner (og smiger)). Jeg snakker ikke om et ryddig forhold der de blir betalt for å lage innhold til /bruke kanalen – men om penger Hanvold skryter av å ha støttet/sponset med. Viser til det Levi Fragell refererte et sted nylig, av Hanvolds utsagn i et Baez-møte om pengestøtte.

2 liker  
Kommentar #120

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Ja ...

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
kanskje deres ledere burde ta et offentlig oppgjør med Hanvold og co. ang vranglære?

... helt opplagt.

2 liker  
Kommentar #121

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Ikke helt ferdig snakket

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er sterkt og gripende, at ikke-troende ønsker å ha sannheten frem i denne saken om VN.

Men jeg føler ikke at vi som har vært kristne i 30 år, klarer å gi de ikke-troende et klart svar ennå. Svaret er tvetydig :"kanskje er det noe bra i VN"

Hva skal vi lande på? Mitt forslag er :

1) VN har ingenting med Gud å gjøre, -i det hele tatt!

2) Gud, om han finnes, ønsker ikke denne kanalen

3) Gud, om han finnes, ønsker kanalen nedlagt.

Ferdig snakket.

Jeg vet ikke om du er sarkastisk når du skriver at det er «sterkt og gripende» at de ikke-troende er engasjert i denne saken. Det er ikke mer mystisk enn at vi blir opprørt over manipulasjon og mulige skadevirkninger av dette. På samme måte som troende er fullt i stand til å bli opprørt over urett som rammer folk med en annen tro eller overbevisning enn dem selv.

Det er selvfølgelig en dristig påstand at det ikke finnes en eneste positiv side ved Visjon Norge eller hva som helst annet for den saks skyld. Men det er ikke det som er poenget, vi ser altfor mange eksempler på det manipulativ virksomhet, som beskrevet i denne tråden.

De som kritiserer kanalen på religiøst grunnlag påstår ikke å snakke på direkte inspirasjon fra Gud så jeg vet ikke hva som er poenget med dine tre alternativer. Vi må alle bruke vår dømmekraft enten vi nå legger religiøse og/elller andre målestokker til grunn. Jeg er ikke noen teologisk ekspert, men hvis du med punkt 3 mener Gud ville fjernet kanalen om han mislikte den virker det som en høyst spekulativ tanke. 

4 liker  
Kommentar #122

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er HELT enig i at alt du har vært utsatt for er forferdelig! Jeg har i en tidligere tråd her av Oddbjørn støttet deg 100%, oppfordret deg til å skrive bok og at du er et utmerket talerør for all galskapen, og at du er en viktig stemme for de som er utsatt for det samme. Og jeg har full forståelse for din reaksjon når jeg spør deg om ikke vi alle er frelst i troen på Kristus. Etter mitt syn er det utrolig at du ikke mistet troen. 

 Men hva sa Jesus? 

Sa han ikke  "Hvor liten tro dere har!"? Hva sa han til Peter da han gikk på vannet og begynte å synke? Sa han ikke "Hvor liten tro du har!"? Sa han ikke at bare de hadde tro som et sennepsfrø, så skulle de kunne flytte fjell? Hva sa han om den rike mannen? Sa han ikke at han skulle selge alt han eide? Hva sa han om enken som ga alt hun eide i tempelet? Skulle ikke hun bli rikelig velsignet? Hva sa han om å gi, skulle de ikke få mangfold igjen? Hva sa Peter til urmenigheten? Sa han ikke de måtte selge alt de eide? Hva skjedde med Ananias og Saffira som lurte unna litt selv? Falt de ikke dø om? Var det ikke disse som fulgte loven? Helbredet ikke apostlene? Vekket de ikke opp døde? ……...

Er det ikke slike som sier at vi må høre på Jesus og følge ham i ett og alt? 

Er det ikke slike som reagerer negativ når vi nevner at Paulus ble utvalgt til hedningenes apostel og forkynte et litt annet evangelium?  Er det ikke slike som mener vi er vrange som ikke i ett og alt vil følge Jesus? 

Jeg bare undres....ser de ikke at alt Jesus sa ikke gjelder oss? Er det rart når de følger alt Jesus sa kan komme i skade for å påfører andre vondt, uten at de forstår det selv? Ser de ikke at en del av det Jesus sa en gang skal gjelde jødene, de som en gang skal bli "et kongerike av prester og et hellig folk  for Gud"? Mener de virkelig at jødene har vært det? Ser de bare Jesus, og ikke at Gud har en frelsesplan som ennå ikke er fullført?

Jo, jeg mener i største alvor at de har et misforstått bibelsyn, det er nettopp det som gjør dem så uforstandige uten at det selv ser det. Men når det er sagt, så vanskelig det enn kan oppleves for de som har opplevd denne uforstanden, så tror de vel likevel på Jesus, slik de jødiske apostlene også gjorde. 

Etter mitt syn er det all grunn til at vi varsler fra om dette misforståtte bibelsynet, så ikke denne uforstanden ,som både du og andre har blitt utsatt for, får fortsette. Jeg er redd de ikke vil innse det, men å si at de ikke er frelst, det tør ikke jeg si, uansett hvor vondt det måtte oppleves av de som har vært offer for deres uforstand. Du har vært, og er fortsatt, et troverdig vitne til denne uforstanden, slik jeg ser det, og din røst er viktig, slik jeg ser det. Også Oddbjørn sine tråder om dette. Og det er ikke min hensikt å såre deg, og jeg håper heller ikke du blir det, men jeg har full forståelse for din reaksjon.

Bibelen gir rom for mange ulike forståelser, samtidig som den gir rom for andre syn. Jeg mener vi må forstå dette, og ikke bare rope ut at de som er uenige med oss er falsklærere, da kan vi lett komme i skade for å misbruke Guds ord sel, tror jeg. At vi har ulikt syn, trenger ikke bety at alle har gått vill i frelsen. Alt dette oppleves selvsagt problematisk for vårt kjødelige sinn, det bør vi etter mitt syn forstå, og ikke være for snare til å sette oss til dommere over de som er uenig med oss, men det er heller ikke lett å la være. Heldigvis har Jesus betalt prisen for all vår synd, vi er dyrebart kjøpte.

 

 

Kommentar #123

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Bibelen gir rom for mange ulike forståelser, samtidig som den gir rom for andre syn. Jeg mener vi må forstå dette, og ikke bare rope ut at de som er uenige med oss er falsklærere, da kan vi lett komme i skade for å misbruke Guds ord sel, tror jeg. At vi har ulikt syn, trenger ikke bety at alle har gått vill i frelsen. Alt dette oppleves selvsagt problematisk for vårt kjødelige sinn, det bør vi etter mitt syn forstå, og ikke være for snare til å sette oss til dommere over de som er uenig med oss, men det er heller ikke lett å la være. Heldigvis har Jesus betalt prisen for all vår synd, vi er dyrebart kjøpte.

Hvem som er/blir frelst, vet bare Gud. Selv har jeg sluttet å si at jeg ER frelst, men håper å bli det.

Gud vil ha sanne tilbedere, som tilber i "ånd og sannhet" (Joh.4.24). Da kan det umulig være sånn at all lære og teologi "går gjennom", så lenge Kristus blir forkynt.

Uansett dreier ikke dette seg om deres frelse (eller ikke). Men jeg tror hvertfall ikke den type forkynnelse og Gudsbilde som "belønner" sterk tro og ignorerer svak(ere) tro, får noen frelst. Det er ikke Sannheten, enkelt og greit.

De har forsåvidt stor takhøyde, aksepterer gjengifte, men fordømmer homofili. Støtter Donald Trump, Israel, som har hvor mange liv på samvittigheten? Samtidig som de er mot abort/drap.

Altså en "fri", inkonsekvent miks av bibel, nåde, synd og verdslighet. Derfor er min påstand: dette er ikke Sannheten 

2 liker  
Kommentar #124

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

På deres frukter skal de kjennes

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dessverre tror jeg VN har fart vill når det gjelder bibelforståelse, men det trenger ikke bety at de har fart vill fra frelsen. Jeg støtter ikke mirakelmennene deres, og heller ikke alt maset om penger og tiende m.m., men i troen på Kristus er vel alle frelst? Eller?

På deres frukter skal de kjennes, sa Kristus. Jeg tror Han mente at det er mulig å kjenne igjen troen hos de troende, om man ser hva denne troen bringer. Det ligger mer i det å elske sin neste, - ikke nødvendigvis agere på en slik måte at man blir elsket, og får betalt for det. Han fremholdt det å ta vare på enker og faderløse som en viktig del av frukten.

Men hvem kjenner hjertet utenom Kristus selv?

Kommentar #125

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Selv sier jeg at jeg ER frelst, og har sluttet å si at jeg håper å bli det.

Men greit, vi har litt ulikt syn.

Kommentar #126

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hva er nå frelse?

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvem som er/blir frelst, vet bare Gud. Selv har jeg sluttet å si at jeg ER frelst, men håper å bli det.

Jeg støtter deg her, og lever i det samme håpet.

Men igjen, jeg tror mange mener forskjellig om begrepet "frelse".

Kommentar #127

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Magnus

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

er det mulig å få se denne kopien på en eller annen måte ?

Hilsen:  En forsker innen denne materien (:-)

Kommentar #128

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Skrekk og gru.

Men som jeg skrev, de driver med «egenpleie» for «spesielt interesserte». Dette er ikke evangeliet. 

Man kan jo lure på hvorfor den ble slettet. Hvis de skjemmes, som i en slags «fylleangst», er kanskje det et sunnhetstegn.

Eller, dersom noen av disse har ærlige jobber, utenfor VN (hun ene er psykiatrisk(!) sykepleier), så er det vel ikke all slags miljø en bør bli koblet med.

1 liker  
Kommentar #129

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Skrekk og gru, ja.

(En liten pussighet:  Min siste kommentar (#127) og din svarkommentar er ikke synlige her i VD.  De dukket imidlertid opp da jeg klikket på lenken til innlegget mitt på Facebook-siden min.  Merkelig...)

1 liker  
Kommentar #130

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

(En liten pussighet:  Min siste kommentar (#127) og din svarkommentar er ikke synlige her i VD.  De dukket imidlertid opp da jeg klikket på lenken til innlegget mitt på Facebook-siden min.  Merkelig...)

Måtte lete meg frem til innlegget under "siste innlegg" for å se siste kommentar.

Kommentar #131

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Måtte lete meg frem til innlegget under "siste innlegg" for å se siste kommentar.

Jeg finner ikke de siste kommentarene da heller. Den aller siste som vises, er kommentar #118.  Klikker jeg på lenken på min egen Facebook-side, dukker imidlertid alle kommentarene opp.

Kommentar #132

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis svaret ikke er negativt, betyr det da at alt de foretar seg er greit siden det skjer i det godes tjeneste? Helliger hensikten middelet?

Nei, hensikten helliger ikke midlet. Alt er ikke greit, selv om man forkynner Kristus. Men om man forkynner Kristus er i det minste alt ikke bortkastet. 

1 liker  
Kommentar #133

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Selv har jeg i lengre tid forsøkt å sette meg inn i ektheten, eller mangel på denne i den forkynnelsen som skjer i VN. Men det er ikke alltid så enkelt.                                 Av og til er fremleggelsen og retorikken i dette i samsvar med Guds Ord,  andre ganger går det over alle støvleskaft.

Det kan være greit å være klar over hvilken konfesjonell sammenheng Ny Visjon står i: Det er trosbevelsen, internasjonalt kalt neo-pentecostals. Teologien er preget av såkalt herlighetsteologi, prosperity gospel. Dette er kirkens versjon av høyrepopulismen, og visse deler av amerikansk kirkeliv er preget av dette, som i likhet med all annen teologi begrunnes ut fra Skriften.

I store deler av verden er denne teologien dominerende med mange millioner deltagere, så tilgangen på ressurser og predikanter er stor. Hanvold har alltid vært en del av dette internasjonale miljøet og synes å være en overbevist «herlighetsteolog». 

Har dette noe å tilføre kirken forøvrig? Ja, jeg tror det. Vi finner varianter av dette i IMI-kirken i Stavanger og i OASE-bevegelsen. 

Det mest kontroversielle med Visjon Norge, er måten innsamlingen av penger skjer på. Det skjer nok i overensstemmelse med tradisjoner i miljøet, er jeg redd. Men det er kanskje her man burde satt inn støtet for forandring om man ville ta et ansvar på hele kirkens vegne. 

1 liker  
Kommentar #134

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Omvei (teknisk tips)

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Måtte lete meg frem til innlegget under "siste innlegg" for å se siste kommentar.

Jeg fant nå en omvei, der man kan få fram hele tråden:

1. Klikk på "Alle debatter" øverst til venstre på VDs "forside".

2. Klikk deretter på emnet "Kirke og kristenliv".

3. Scroll så nedover til tråden "Visjon Norge - nok en gang" dukker opp.

1 liker  
Kommentar #135

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hva bibelen sier

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må innrømme at jeg ikke helt ser substansen i det du vil her. Og det kan selvsagt være min feil. Fremfor å forsøke å svare på spørsmål jeg synes er noe perifere, så svarer jeg slik:

Det innerste i min tro består av en grunnholdning; alt hviler her: Nemlig i troen på Kristi liv, korsfestelsen, oppstandelsen. Forsoningen. Vårt ansvar som deltagende i livet.
Navet i troen og livet er hér; og det har sin kilde og uttrykk i Guds nådefulle kjærlighet og rettferdighet. Dette er det eneste absolutte. Intet avsluttes her. Det er her det begynner i all livets velde.

Jeg takker for en utdypende og velskrevet kommentar om det essensielle i Jesu Kristi evangelium. Men det jeg pekte på var at Guds gode gaver har betingelser, lovmessige betingelser. Du pekte på at vi gir av hjertet, og ikke av fornuften, vi lar ikke venstre hånd vite hva høyre gjør når det gjelder almisser.

Dette motsier ikke jeg, jeg motsier altså ikke deg i dette. Det jeg ble påminnet om var profeten Malakis forklaring om tienden. Tienden var den andel av inntekten, eller grøden, som folket skulle gi - "så det finnes mat i mitt hus", sier Herren. Denne "maten" spiser ikke Herren selv, eller Gud selv, men den skulle gis til kirken, under moseloven - altså et lovmessig krav til folket/Israel, for å ta var på enker, faderløse og fattige og til å bygge opp Gudsrikets timelige anliggender på jorden.

Det jeg spør meg om her når det gjelder offergaver, er hvordan dette skulle sammenfalle med VN's tigge-program for å finansiere sin virksomhet. Sett i et bredere perspektiv mener jeg det er et poeng å vurdere om fattige, enker og faderløse mottar av disse midler, offergaver, i tråd med Herrens eget velferdsprogram? I slike tilfelle vet høyre hånd hva venstre gjør, og man gjør det med godt hjerte og av god hensikt. Til gjengjeld beskytter Herren folket generelt ved å besørge god grøde og forøvrig himmelens velsignelser over sitt folk.

Man betaler altså en tiende, gir Gud det Guds er, gjennom tro - og i trygghet over å bli velsignet. Prinsipielt er alt vi har, får, arbeider for og eier her på jorden, en guddommelige gave, og opprinnelig Guds eiendom, sett i det etiske perspektivet evangeliet utgjør. Så Malaki sier at når vi holder tilbake tienden så raner vi Gud. En synsvinkel er å betrakte det, som at Gud eier alt og gir oss tilbake 90% av verdien vi utvikler i vårt arbeide for føden. Hvem vil vel ikke samarbeide med Gud om himmelens velsignelser, for dermed å sikre landet, folket og de fattige sin timelige velferd? Hvem vil vel ikke implementere en guddommelige intelligens inn i sitt daglige arbeide, enn si ha Herrens selv på styrerommet i sin bedrift? Hva i all verden skal vi bruke troen til, om ikke for å trekke på himmelens krefter? Vente til vi dør - er ikke det litt sent?

Prøv meg, sier Herren, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser!

Enhver med over gjennomsnittet vett og forstand vil si - ja takk!

Jeg tror på Gud og det Han sier, og satser på denne troen i alt jeg gjør, er og gir. Det gir trygghet. Jeg har opplevd forskjellen ved å holde tilbake, dvs. rane Herren, og det å gi av et godt hjerte, i kjærlighet til Gud og mennesker - til rikets og Sions oppbyggelse.

En ting er etisk teori, en annen ting er etisk praksis. Jeg mener at denne synsvinkelen ikke går på tvers av trådens intensjon - nemlig - kan man kjøpe Guds velsignelser av Gud på VN, ifølge en prissatt liste? Jeg finner det veldig vagt og usikkert, målt mot hva bibelen sier om dette.

Men alt dette må gjøres i kjærlighet, den loven som alt er bygget på, både profetene, kirken og de hellige. Så man skal virkelig vokte seg og ransake sin sjel når man gir - muligens også når man mottar?

1 liker  
Kommentar #136

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg fant nå en omvei, der man kan få fram hele tråden:

Jeg lagret linken på min tlf, da kommer jeg rett til siste kommentar (#134). Klikker jeg på siste kommentar her på VD, under "Siste kommentarer", er siste kommentar #118. 

2 liker  
Kommentar #137

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hva bibelen sier (Muligens er dette en dobbelpost)

Publisert nesten 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må innrømme at jeg ikke helt ser substansen i det du vil her. Og det kan selvsagt være min feil. Fremfor å forsøke å svare på spørsmål jeg synes er noe perifere, så svarer jeg slik:

Det innerste i min tro består av en grunnholdning; alt hviler her: Nemlig i troen på Kristi liv, korsfestelsen, oppstandelsen. Forsoningen. Vårt ansvar som deltagende i livet.
Navet i troen og livet er hér; og det har sin kilde og uttrykk i Guds nådefulle kjærlighet og rettferdighet. Dette er det eneste absolutte. Intet avsluttes her. Det er her det begynner i all livets velde.

Jeg takker for en utdypende og velskrevet kommentar om det essensielle i Jesu Kristi evangelium. Men det jeg pekte på var at Guds gode gaver har betingelser, lovmessige betingelser. Du pekte på at vi gir av hjertet, og ikke av fornuften, vi lar ikke venstre hånd vite hva høyre gjør når det gjelder almisser.

Dette motsier ikke jeg, jeg motsier altså ikke deg i dette. Det jeg ble påminnet om var profeten Malakis forklaring om tienden. Tienden var den andel av inntekten, eller grøden, som folket skulle gi - "så det finnes mat i mitt hus", sier Herren. Denne "maten" spiser ikke Herren selv, eller Gud selv, men den skulle gis til kirken, under moseloven - altså et lovmessig krav til folket/Israel, for å ta var på enker, faderløse og fattige og til å bygge opp Gudsrikets timelige anliggender på jorden.

Det jeg spør meg om her når det gjelder offergaver, er hvordan dette skulle sammenfalle med VN's tigge-program for å finansiere sin virksomhet. Sett i et bredere perspektiv mener jeg det er et poeng å vurdere om fattige, enker og faderløse mottar av disse midler, offergaver, i tråd med Herrens eget velferdsprogram? I slike tilfelle vet høyre hånd hva venstre gjør, og man gjør det med godt hjerte og av god hensikt. Til gjengjeld beskytter Herren folket generelt ved å besørge god grøde og forøvrig himmelens velsignelser over sitt folk.

Man betaler altså en tiende, gir Gud det Guds er, gjennom tro - og i trygghet over å bli velsignet. Prinsipielt er alt vi har, får, arbeider for og eier her på jorden, en guddommelige gave, og opprinnelig Guds eiendom, sett i det etiske perspektivet evangeliet utgjør. Så Malaki sier at når vi holder tilbake tienden så raner vi Gud. En synsvinkel er å betrakte det, som at Gud eier alt og gir oss tilbake 90% av verdien vi utvikler i vårt arbeide for føden. Hvem vil vel ikke samarbeide med Gud om himmelens velsignelser, for dermed å sikre landet, folket og de fattige sin timelige velferd? Hvem vil vel ikke implementere en guddommelige intelligens inn i sitt daglige arbeide, enn si ha Herrens selv på styrerommet i sin bedrift? Hva i all verden skal vi bruke troen til, om ikke for å trekke på himmelens krefter? Vente til vi dør - er ikke det litt sent?

Prøv meg, sier Herren, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser!

Enhver med over gjennomsnittet vett og forstand vil si - ja takk!

Jeg tror på Gud og det Han sier, og satser på denne troen i alt jeg gjør, er og gir. Det gir trygghet. Jeg har opplevd forskjellen ved å holde tilbake, dvs. rane Herren, og det å gi av et godt hjerte, i kjærlighet til Gud og mennesker - til rikets og Sions oppbyggelse.

En ting er etisk teori, en annen ting er etisk praksis. Jeg mener at denne synsvinkelen ikke går på tvers av trådens intensjon - nemlig - kan man kjøpe Guds velsignelser av Gud på VN, ifølge en prissatt liste? Jeg finner det veldig vagt og usikkert, målt mot hva bibelen sier om dette.

Men alt dette må gjøres i kjærlighet, den loven som alt er bygget på, både profetene, kirken og de hellige. Så man skal virkelig vokte seg og ransake sin sjel når man gir - muligens også når man mottar?

1 liker  
Kommentar #138

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nok en internasjonal "profet" til Visjon Norge

Publisert nesten 3 år siden

Allerede 3. og 4. september kommer det en ny "profet" til Drammen - etter invitasjon fra Jan Hanvold og Visjon Norge.  Han heter Brian Guerin og leder noe han kaller "Bridal Glory International".  Han opptrer over store deler av verden med sine "Glory Nights".  Han kan kobles til kjente stikkord fra "mirakelbransjen" som overnaturlige helbredelser i fleng, demonutdrivelser, gullstøv og diamanter m.m.

To av dem han ofte opptrer sammen med i de videoene han deler på sin Facebook- side, er de kontroversielle "mirakelpredikantene" Todd White og Daniel Kolenda.

2 liker  
Kommentar #139

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Den er nå lagt ut på Stans pengepredikantend (Facebook).

2 liker  
Kommentar #140

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

skjønner ikke at så mange troende tiljubler dette.  Kanskje er det hele en boble som snart sprekker. Da kommer jeg ikke utenom å tenke på de mange som vil komme til å miste denne spesielle troen, og får helsemessige problemer etter dette. Det vet vi jo etter tidligere hendelser.

Siste: Det synes som om Hanvold nå kanskje holder på å opparbeide seg autoritet som  "profet"  Det hadde gjort seg for grunnleggeren av VN.  Han ser av og til plutselig og uventet et menneske som holder på å bli helbredet langt der ute, og sender en hilsen til denne

jeg tror de er få, og jeg har en følelse av at det er de samme troende som tiljubler Trump, og de sier jo mye. 

jeg tror ikke Hanvold har noen som helst autoritet blant kristne med normal IQ. 


1 liker  
Kommentar #141

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

ingen sarkasme her nei.

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om du er sarkastisk når du skriver at det er «sterkt og gripende» at de ikke-troende er engasjert i denne saken

Sarkasme er aggresjon-ikke noe jeg driver med, sarkasme er ikke Kristi Ånd og hjertelag.

Nei, Roger jeg mener fullt ut at det er gripende at ikke-troende mennesker søker sannheten i større grad enn kristne gjør i VN spørsmålet. 

Derfor mener jeg at vi kristne skylde de ikke-troende et klarere svar: Hva slags avvik og åndskrefter er det vi står ovenfor i VN? Jeg har sagt hva jeg mener - at VN er okkultisme.

1 liker  
Kommentar #142

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
jeg tror ikke Hanvold har noen som helst autoritet blant kristne med normal IQ. 

Da er det en smule rart at Wiggo Skagestad og Filadelfia Kristiansand har omfavnet ham slik de har.

2 liker  
Kommentar #143

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Pass heller på at ingen sår ugressfrø.

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke noen teologisk ekspert, men hvis du med punkt 3 mener Gud ville fjernet kanalen om han mislikte den virker det som en høyst spekulativ tanke. 

«Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da nå kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. 

Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra? Det har en fiende gjort, svarte han. Tjenerne spurte ham: Vil du vi skal gå og luke det bort? 

Nei, svarte han, for da kommer dere til å rykke opp hveten sammen med ugresset. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset og bind det i bunter for å brenne det, og så skal dere samle hveten i låven min.»»

‭‭Matteus‬ ‭13:24-30‬ ‭

Vi kan ikke fjerne alt vi tror er feil, men vi som tror på Jesus bør være på vakt, og ta avstand fra vrang lære. Vi bør også si ifra, og veilede hverandre. Det er vel der de fleste er for tilbakeholdne. Vi skal jo ikke dømme! Men kanskje vi skulle bedømme?1 liker  
Kommentar #144

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Dersom du ønsker å komme Visjon Norge til livs, må du etablere et bedre alternativ for målgruppen.

Publisert nesten 3 år siden

Skjønner dette er et problem for de fleste kristne. Mange er usikker fordi VN forkynner ofte ting som ligger de kristne nært. Man er redd for å kritisere VN for man er tvil om man går mot Gud.  

Visjon Norge vil eksistere så lenge de finnes overtroiske mennesker. Kristne beklager seg over VN uten å tenke over at det er troen de innehar som holder liv i tv kanalen. 

Kommentar #145

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Enig i mye her

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det kan være greit å være klar over hvilken konfesjonell sammenheng Ny Visjon står i: Det er trosbevelsen, internasjonalt kalt neo-pentecostals. Teologien er preget av såkalt herlighetsteologi, prosperity gospel. Dette er kirkens versjon av høyrepopulismen, og visse deler av amerikansk kirkeliv er preget av dette, som i likhet med all annen teologi begrunnes ut fra Skriften.

I store deler av verden er denne teologien dominerende med mange millioner deltagere, så tilgangen på ressurser og predikanter er stor. Hanvold har alltid vært en del av dette internasjonale miljøet og synes å være en overbevist «herlighetsteolog». 

Har dette noe å tilføre kirken forøvrig? Ja, jeg tror det. Vi finner varianter av dette i IMI-kirken i Stavanger og i OASE-bevegelsen. 

Det mest kontroversielle med Visjon Norge, er måten innsamlingen av penger skjer på. Det skjer nok i overensstemmelse med tradisjoner i miljøet, er jeg redd. Men det er kanskje her man burde satt inn støtet for forandring om man ville ta et ansvar på hele kirkens vegne. 

Visjon Norge har de siste årene hatt den plass, eller rolle, Livets Ord i Uppsala hadde før. Kanalen er herlighetsteologiens skandinaviske høyborg. 

Trosbevegelsen døde ikke, slik noen later til å lulle seg inn i en forestilling om. Den falmet, eller ble moderert, men de grunnleggende lærene overlevde like fullt og fant nye former eller kanaler(!) der de fikk vokse seg nokså sterke. Dermed kan man på 2010-tallet se eksempler på herlighetsteologisk (ikke klassisk kristen) praktisering av bibelordene kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk – og høre diverse andre ekko av Kenneth Hagin, Yonggi Cho og (fra rett borte i høgget) Rodney Howard-Browne. 

3 liker  
Kommentar #146

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

En sannhet med modifikasjoner

Publisert nesten 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Kristne beklager seg over VN uten å tenke over at det er troen de innehar som holder liv i tv kanalen. 

Du har nok rett i at mange kristne vegrer seg mot å kritisere VN, selv om det er ting de reagerer på, av frykt for å gå "mot Gud".  Det er imidlertid viktig å skille mellom det VN står for og den kristne troen i seg selv.  Kristendommen som sådan er ikke debatt-tema i denne tråden.

3 liker  
Kommentar #147

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

forlikelsens tjeneste

Publisert nesten 3 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Da er det en smule rart at Wiggo Skagestad og Filadelfia Kristiansand har omfavnet ham slik de har.

Jeg ser at du er svært opptatt av Wiggo og hva han måtte "omfavne" Jeg har kjent Wiggo hele livet, og vet hva han står for. Wiggo gjør en innsats for evangeliet som det står stor respekt av. Nå kan Wiggo selvsagt forsvare seg selv, men når han er blitt intervjuet i f eks NRK Sørlandsendingen eller Fedrelandsvennen har han vært overtydelig på at han ikke nødvendigvis er enig i alt som blir sagt eller gjort av f eks Hanvold. Min vurdering er at Hanvold ikke når Wiggo til ankelen en gang i forhold til troverdighet. 

Men som jeg har skrevet før, du får ikke kristenledere i Norge til å fordømme  andre kristne. ( de fordømmer ikke verdslige heller, de som har selvrespekt og selvinnsikt) Jeg pleier å forklare dette med at de har viktigere oppgaver i evangeliets tjeneste, de er ikke kalt til strid, men forlikelse. Dette overlater de til Gud, slik Jesus har bedt dem om gjøre. Dessuten, fordømmelsens tjeneste er en verdslig tjeneste, noe som er uforenlig med deres livsgjerning.  

1 liker  
Kommentar #148

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

drømmer

Publisert nesten 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Visjon Norge vil eksistere så lenge de finnes overtroiske mennesker. Kristne beklager seg over VN uten å tenke over at det er troen de innehar som holder liv i tv kanalen. 

Jeg tror mer det handler om drømmen om det perfekte, at Gud skal være en quick fiks, omtrent som det å vinne i lotto. Mennesket er skrøpelig og sårbart og lengter etter utfrielse og enkle løsninger. I det perspektivet fyller VN TV et behov, selv om det neppe er bibelsk. Sånn sett tror jeg de mener det godt Hanvold og Co, - men de har neppe bedre innsikt. 

Kommentar #149

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Kjære Rune Tveit

Publisert nesten 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at du er svært opptatt av Wiggo og hva han måtte "omfavne" Jeg har kjent Wiggo hele livet, og vet hva han står for. Wiggo gjør en innsats for evangeliet som det står stor respekt av. Nå kan Wiggo selvsagt forsvare seg selv, men når han er blitt intervjuet i f eks NRK Sørlandsendingen eller Fedrelandsvennen har han vært overtydelig på at han ikke nødvendigvis er enig i alt som blir sagt eller gjort av f eks Hanvold. Min vurdering er at Hanvold ikke når Wiggo til ankelen en gang i forhold til troverdighet. 

Men som jeg har skrevet før, du får ikke kristenledere i Norge til å fordømme  andre kristne. ( de fordømmer ikke verdslige heller, de som har selvrespekt og selvinnsikt) Jeg pleier å forklare dette med at de har viktigere oppgaver i evangeliets tjeneste, de er ikke kalt til strid, men forlikelse. Dette overlater de til Gud, slik Jesus har bedt dem om gjøre. Dessuten, fordømmelsens tjeneste er en verdslig tjeneste, noe som er uforenlig med deres livsgjerning.

Du syns vel ikke du selv bedriver "fordømmelsens tjeneste" - selv om du sier hvor skapet står når det gjelder herlighetsteologi og karismatiske krumspring? 

Om du ikke syns pinseledere kan eller bør si noe i samme dur/desibel, kan du i det minste bli enig i at de bør unngå en del samarbeid? Eller å smigre herlighetsteologene?

Jeg er ikke svært opptatt av Wiggo Skagestad. Jeg syns det er tankevekkende at han omfavner (ja, omfavner) spekulativ karismatikk ved å anbefale Maldonado-møte, samarbeide med Visjon Norge og rose Jan Hanvold. Så husker jeg også at vi har skrevet litt med hverandre om noe av dette før. Hverken det du skrev da eller det du skrev nå hindrer meg i å legge fram et par fakta og synspunkt.

Jeg vil tro at du, hvis du er en ekte venn, kan vurdere å dele noen bemerkninger med Skagestad. Vil kunne si hvor skapet skal stå når det gjelder Visjon Norge. Kanskje si at du er skuffet (hvis du er det) over at han reklamerte for Visjon Norges Maldonado-arrangement. Det er dog helt opp til deg. 

Det gode Filadelfia Kristiansand gjør, og selvfølgeligheter om at de er mer troverdige enn visse andre, er ikke argumenter for at dømmekraften er god i omgang med herlighetsteologi og "veldige apostler". Svar meg gjerne på det jeg har argumentert med/for/mot. Eventuelt innse/innrøm gjerne at jeg hadde et godt poeng /at du hadde et dårlig ett. Nettopp: Skagestad er troverdig, og han er - som jeg var inne på - en "kristen med normal IQ", for å vise til dine egne ord. Likevel har Hanvold såpass med autoritet i hans øyne at han bør roses og samarbeides med. Det at du har kjent ham hele livet endrer ikke dette faktum.

2 liker  
Kommentar #150

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Gudsfrykt eller menneskefrykt?

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har nok rett i at mange kristne vegrer seg mot å kritisere VN, selv om det er ting de reagerer på, av frykt for å gå "mot Gud".  Det er imidlertid viktig å skille mellom det VN står for og den kristne troen i seg selv.  Kristendommen som sådan er ikke debatt-tema i denne tråden.

Jeg er redd det er like mye menneskefrykt som gudsfrykt. Man blir lett «håret i suppa», både her og der :(( 

Og så er vi vel redd for å såre venner som ser en del gode ting på VN. Jeg tillater meg å se på enkelte ting jeg også, selv om jeg ikke er med i «familien».

Allikevel vil jeg også skille mellom rett og vrangt. Og jeg ønsker at folk skal vite hva jeg står for.

Jeg er derfor spesielt glad for de siste setningene i det siterte  av deg :))

Og da siterer jeg en annen god venn tilslutt:

«Med ønske om fred og hvile!»

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere