Oddbjørn Johannessen

192

Visjon Norge – nok en gang

Jeg var på møte med «profeten» Dionny Baez i går kveld. Det vil si: Jeg fulgte live-sendingen fra TV Visjon Norge. I dag sitter jeg med en ekstremt uggen følelse.

Publisert: 11. aug 2018  /  3445 visninger.

Det er sikkert en del som lurer på hvorfor jeg, som avviser den slags ekstremreligion i utgangspunktet, likevel velger å utsette meg for slikt gang på gang.  Det enkle svaret er behovet for å kunne være faktabasert i min kritikk.  Så er det sikkert også en del som undrer seg over mitt engasjement knyttet til noe mange – både kristne og ikke-kristne - vil oppfatte som et ytterliggående randfenomen. Det enkle svaret her er at TV Visjon Norge har et høyt seertall og – ikke minst – at kanalen gis legitimitet både ved at mange kristne organisasjoner kjøper sendetid der, og at politikere og kristenledere lar seg bruke av kanalen.

Det er ikke mer enn et år siden Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Sylvi Listhaug kom med personlige hilsener i en gratulasjonsvideo i forbindelse med kanalens 14-årsmarkering.  Hva om politikere og kirkeledere som har gitt Visjon Norge reklame ved å vise ansiktet sitt der, ga seg selv i hjemmelekse å studere hele opptaket av gårsdagens seanse?  Kanskje de da ville reservere seg ved neste korsvei?

Når det gjelder gårsdagens taler, Dionny Baez, har jeg til nå tenkt at han er så «far out» at han blir uspiselig for andre enn ekstremkarismatikere som Jan Hanvold, Jan-Aage Torp og deres krets. I gårsdagens møte dukket imidlertid også Norge I dag-redaktør Finn Jarle Sæle opp og skamroste Hanvold og TV Visjon Norge!  Hver for seg har antakelig personene Hanvold, Torp og Sæle ikke særlig støtte blant norske kristne – men det kan se ut til at samarbeidet mellom TV Visjon Norge, Kristen Koalisjon Norge (der Torp er styreleder) og avisen Norge Idag stadig blir tettere.  Det planlegges nå et «talkshow» (inklusive intervjuer med «høy og lav») ledet av Torp og med Sæle som redaksjonelt ansvarlig, som visstnok skal starte sine sendinger på TV Visjon Norge denne høsten.  Hvem kommer til å stille opp?

Tilbake til gårsdagens møte:  Før «profeten» ble sluppet løs på scenen, var det flere runder med det sedvanlige, hanvoldske pengemaset – men forut for dette intervjuet han et ektepar som fortalte om et personlig «annus horribilis», der de hadde mistet en sønn i selvmord.  En tragisk fortelling som rørte meg – og Jan Hanvold lyttet, tilsynelatende empatisk.  Men hva brukte han så tragedien til?  Jo, til å mase om penger til TV-kanalen sin – fordi den representerte den beste medisin mot selvmord!  At det går an! 

Så var det tid for «profeten» Baez i fri dressur (ja, han kaller seg faktisk «profet»).  I all korthet:  Det ble mye tungetale, hyl og skrik og «gymnastiske øvelser» både på scenen og i salen.  Og selvsagt var det flere som etter hvert ble slått i gulvet av Den Hellige Ånd.  Teologisk vurdert var talen helt innholdsløs.  Selv om navnet Jesus stadig ble ropt og skreket, kan jeg ikke tenke meg at noen seriøse teologer vil finne på å kalle dette kristendom.  Baez minnet mest om en blanding av tryllekunstner og Lisa Williams på speed.  New Age-guruen Lisa Williams har som spesialitet å holde folksomme møter, der hun (i tillegg til å formidle kontakt med avdøde mennesker) «ser» hvilke plager utvalgte mennesker i salen sliter med.  Hun «mottar» også ofte navn og symbolske tall fra «åndeverdenen».  Dette gjorde også Baez i går kveld.  Plutselig, midt i talen, så eller hørte han tallet 142 – og han trengte da hjelp fra forsamlingen til å gi det mening.  Tallet kom selvsagt fra Den Hellige Ånd – og etter hektisk tasting på mobilkalkulatoren kom fasiten: Det var 142 dager igjen av 2018!  Halleluja!

Tallet 142 ble så et omdreiningspunkt i det spekulative budskapet.  Han pekte, på Lisa Williams-vis, ut personer i salen, navnga barn og ektefeller til de utvalgte, fortalte hvilke plager de slet med – og lovet deretter at de alle skulle oppleve fantastiske mirakler i løpet av de neste 142 dagene.  Og det var ikke måte på hvor mange «profeter» som skulle reises opp i Norge før 2018 var omme.  «Jeg profeterer, jeg profeterer!»

Jeg har i løpet av de siste årene lidd meg gjennom flere slike møter – for dokumentasjonens skyld.  Gårsdagens seanse er noe av det mest motbydelige jeg har sett her til lands så langt.  Heldigvis så det ikke ut til at det var barn til stede denne gangen.  Forrige gang Baez var på besøk, slo Den Hellige Ånd barn helt ned i 5-årsalderen i gulvet.

Kjære kristne - dette er en type forkynnelse som tramper troen deres ned i søla!  Hvis noe fremdeles skal kunne kalles blasfemi, så må det være dette.

23 liker  
Kommentar #1

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert rundt 3 år siden

Takk for et viktig –og godt – innlegg!

11 liker  
Kommentar #2

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk for et nytt godt innlegg og for at du følger disse sakene så nøye. Dine kunnskaper om dette er til stor nytte og vil forhåpentligvis skape større oppmerksomhet om temaet.

11 liker  
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk for denne interessante beretningen. Jeg skulle ønske jeg hadde tålmodighet selv til å gjøre research på dette feltet. Det kan hende som du sier at dette er en bespottelse av Guds navn. Det er i hvert fall langt fra normal kristendom.

9 liker  
Kommentar #4

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Tack för sanningens ord!

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kjære kristne - dette er en type forkynnelse som tramper troen deres ned i søla!  Hvis noe fremdeles skal kunne kalles blasfemi, så må det være dette.

Den andliga klarsyntheten är större utanför "lägret", än innanför. Så uppfylles Jesajas profetia ännu idag.

"Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad? Vem är så blind som min legosven, så blind som Herrens tjänare?" Jes. 42:19

6 liker  
Kommentar #5

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Flott Oddbjørn👍🏻😊

10 liker  
Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Fra det å se lyset til å spre mørke kan det være ganske kort

Publisert rundt 3 år siden

Visjon Norge; middel mot selvmord? Tja… Mulig enkelte troende ville vinne mer på å være mer ydmyke og forsiktige med det å gi løfter ang. liv og helse til de lidende på vegne av Gud?

Nå er mine erfaringer at overbevisningen og begeistringen for troen og Gud p.d.e.s. og innsikten i menneskets vesen, psyke og labyrinter på den annen side er omvendt proporsjonale i enkelte miljøer. Enkelte troendes manglende innsikt kan i visse tilfeller vise seg å være et direkte destruktivt og livsfarlig hinder for å realisere det de faktisk hevder å ville gjøre. Nettopp fordi den endelige og suverene referanse og autoritet Gud helt ureflektert og tankeløst trekkes inn som legitimering i den forkynnelse og de påstander som presenteres. 

Det er greit nok å tro, være overbevist og begeistret i sitt engasjement  For all del. Men steget derfra til å på vegne av Gud uttrykke seg med autoritet om det lidende menneskets skjebne og veier er det en vid og dyp grøft. Det tragiske er ikke at den grøften finnes, men at de nevnte troende ikke er bevisst- og ser den. 

Det er vel derfor de så ofte faller i den. 

Som jeg har skrevet før: Å trekke inn Gud på uriktige premisser og uttale seg med autoritet ang. sin nestes liv og helse er som å være et lite barn med uladd revolver og usikret håndgranat.

Mine erfaringer har vært lærerike og dyrkjøpte; jeg orker ikke å komme nærmere inn på det nå. Av semantiske grunner maktet jeg ikke å kalle meg kristen en lengre periode; det handlet om å enten kaste troen bort pga grov maktmisbruk og elendighet, eller det vanskeligste valget: Nemlig ta de vanskelige prosessene og kampene for å sakte og trinnvis vinne tilbake alle de velkjente kristne nøkkelordene og begrepene. Ord for ord, steg for steg. Hvilket var en lang vei... Jeg valgte dog det siste. Selv om det var den vanskeligste løsningen. Men jeg begynte forsiktig på en alternativ sti: Takket være et par patere i den katolske kirken vant jeg den gangen igjen tilbake til troen etter en viss tid. 

Min erfaring er at Kristus er i lidelsen. Han er med i den; også om jeg ikke føler dét nærværet. Fordi tro handler ikke om følelser i det hele tatt. De på sin side er derimot konsekvenser og frukter av det å stå i spenningen mellom tro og tvil. Det handler altså som troende å være levende til stede i livet, til tross for alle de lementer som kan få oss til å resignere og gi opp. Ta kampen med å akseptere både onde og gode dager; kan hende er sågar de mørke og onde dagene i flertall. Samt det å akseptere at livet menneskelig sett er og blir urettferdig. 

Kristus sier at den som lider, den som sørger… den ydmyke, den som tørster etter rettferdighet er salige (!) i sine livskamper. Intet mindre… Han sier ikke at livets betingelser og kampene ikke hører livet til og gir løfter om snarveier ut: Om adekvat helse, et godt liv i følge vestlig materiell- og konsumpregede refrasner for forståelse av livskvalitet. Nå er for øvrig uansett god helse en høyst labil likevektstilstand med dårlige prognoser. Slik er livet. Flere av oss har grundig erfart dette. Og det gjør for øvrig ingen ting. Det handler om  å være menneske underveis; og akseptere det. Vi er nettopp her på jorden for å gå inn i det menneskelige: Vi skal speile oss i Menneskønnen for å realisere oss som dét mennesket vi er skapt til. Det er her det begynner.

Gud HAR faktisk gitt et løfte: Nemlig å være med underveis i livet. Hele veien… I de uvakre dagene, i tåke og mørke som i de bedre - uansett hvor meget jeg skulle ønske at det bedre alternativet dominerte. Men slik er det ikke. Jeg finner meg selv der jeg er på godt og vondt i lys av Guds velsignelse.

Dette er levende tro, slik jeg erfarer det. 

Det holder. 

14 liker  
Kommentar #7

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Når penger blir gud - og trylletriks blir den hellige hånd.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kjære kristne - dette er en type forkynnelse som tramper troen deres ned i søla!  Hvis noe fremdeles skal kunne kalles blasfemi, så må det være dette.

Dessverre er det pengene som er blitt denne kristendomsvariantens gud - og som trekker både troende og organisasjoner ned i umoralske relasjoner og aktiviteter (søla). Pengene overtok styringa for de karismatiske stjerner i det amerikanske trosmiljøet som har spredt seg til Norge. Lederne i USA ble søkkrike mangemillinærer (i dollar), og reiste både katedraler og herskapshus. Hvordan kunne de lykkes? De anvendte sikre forførertriks fra underholdningsindustrien -  musikk, rytmer og kroppsbevegelser, og deretter mirakelmetoder fra tryllekunsten: helbredelser og  profetier. Og pengene ble hovet inn.

I går ble vi kjent med hvordan penger også influerer relasjoner mellom "pengepredikanten" og de støttespillere man må ha for å opprettholde status og støtte i forhold til andre etablerte trossamfunn - som trengs både for legitimert  troverdighet og rekruttering av nye givere. Jan Hanvold fortalte til forsamlingen og TV-lytterne at han hadde utdelt flere millioner kroner til menigheter og virksomheter i sitt nettverk. Beløpene var store nok til å skape både en takknemlighet og en avhengighet som vil gjøre det problematisk for mottakerne å trekke seg fra samarbeidet, uansett hvor mange makabre og vanærende arrangementer og tiggeaksjoner Visjon Norge måtte bli kritisert for. Kunne pinsevennenes Evangelisenteret elller Filadelfia i Kristiansand si at nok er nok neste gang småbarn blir slått i gulvet av Den Hellige Ånd  i Visjon Norges regi? Eller når det profeteres i full offentlighet om skjebner og fremtid for gråtende møtedeltakere? Neppe - det ville vært utakknemlig. Og kanskje man trenger en million til.   


11 liker  
Kommentar #8

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

jeg slutter meg til Nyhagens innsiktsfulle kommentar. Et langt liv har lært mg at det nytter lite å kjempe mot dette, derfor orker jeg ikke å se på dette. jeg er glad jeg kan oppsummere med et at jeg ikke tror på disse selverklærte profetene, heller ikke Hanvold og co. Jesus derimot, han tror jeg på. 

9 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Et langt liv har lært mg at det nytter lite å kjempe mot dette, derfor orker jeg ikke å se på dette.

Jeg skjønner holdningen din her, men selv om man muligens ikke blir kvitt uvesenet, er det min faste overbevisning at det er viktig å kjempe mot det - først og fremst for å vekke anstendige kristne som kanskje ikke helt aner hva slags humbug det er snakk om.

10 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

tror også

Publisert rundt 3 år siden

det er viktig for de som ennå ikke tror på evangeliet, men kan komme til å gjøre det. Det du avdekker i ditt innlegg kan vel kanskje også føre til at noen vil komme til å kunne ta avstand fra evangeliet for alltid? kanskje det også vil virke negativt på synet ikke-troende har til kristne også?

4 liker  
Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dette fenomenet kan du spore også i evangeliene, apostlenes gjerninger og brevene. Når disiplene spurte Jesus hva de skulle gjøre med dette, ser det ut til at Jesus hadde en nokså avslappet holdning til det, og ba dem overlate dette til Gud, noe de vel også gjorde. 
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Verre enn verst!

Publisert rundt 3 år siden

Jeg så litt på denne kveldens møte med Dionny Baez også, siden det jo kunne være en teoretisk mulighet for at gårsdagens møte var spesielt ille.  Det viste seg at kveldens møte var verre.  Ja, faktisk verre enn verst!  Ekstremt mye skrik og skrål - og budskapet om "å så og høste".  "Profetiene" haglet. Det var ikke måte på hvor mange ganger Den Hellige Ånd talte direkte til Baez i løpet av møtet.  Englene vandret rundt i salen, og en av dem stilte seg også ved siden av "profeten" på podiet.  Forsamlingen ble forespeilet at det kunne komme til å regne gullstøv.

Mot slutten av møtet, før sekvensen med "massehelbredelser" startet, skrek Baez både til forsamlingen og til fjernsynskameraet om at nå måtte alle "så" - mens Vipps-nummer til Visjon Norge rullet over skjermen.  "Så 1400, så 14000!"  "Gjør det nå, så åpnes himmelen for deg!"  Miraklene er selvsagt ikke gratis. De koster penger. Mange penger.

Mye mer kunne vært sagt om dette religiøse "freak-showet", men det får utstå i denne omgang.

11 liker  
Kommentar #13

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Skandale

Publisert rundt 3 år siden

Møtet hos Visjon Norge i kveld (lørdag) med den samme predikanten var en skam for kirke, livssyn og samfunnsmoral. Profetier dreide seg om private familieforhold, folk med plattfot ble prioritert ved forbønn (et gammelt triks i helbredelsesbransjen) og syke ble bedt om gi penger før de ble bedt for, ved ganske dramatiske trusler. Men desto pinligere var det at Norge Idags ledere var markerte gjester, at Kristen Koalisjon Norge var solid representert, og at gode (pinse)venner var med på det som skjedde.

11 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"så og høste"...."Hol(l)ywood"?

Publisert rundt 3 år siden

Etter ditt referat fra siste møtet så er det vel ikke tvil i hvem som kommer til å høste? Ja. dette viser jo etter mitt syn hva som er det egentlige budskapet, et budskap som dessverre ikke blir forstått av godtroende. Det er nesten fristende og si som slangen sa: Har Gud virkelig sagt?

Om å "så og høste" så mener jeg personlig at mange ikke har forstått hvem dette gjelder, jeg tror dette er myntet på jødene under det kommende Fredsriket (jordiske 1000-årsriket) de har løfte om fra GT,  da skal nemlig jødene være "et kongerike av prester og et hellig folk for meg" 2. Mos. 19, 5-6, og etter profetiene skal da ALLE folkeslag omvende seg. Det er prestene som sår, og da skal sannelig høsten bli stor....i dag er vi vel ikke i nærheten av å kunne si at høsten er stor, ikke minst på grunn av de store hedenske religionene.  Etter som jeg har forstått Visjon Norge og Hanevold, så skal denne store høsten komme FØR Jesus kommer tilbake og oppretter Fredsriket  (mulig jeg har misforstått dem). 

Kunnskap og vett hånd i hånd, ikke kun følelser, underholdning, sirkus og mirakler, det blir det lett profitt av. Men noen vil jo kanskje ha det slik også, da får dem i tilfelle bare betale for sine underholdere selv også? Kanskje Visjon Norge er det nye  "Hol(l)ywood, eller "Mirakelwood"?

2 liker  
Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Flere trylletriks

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mye mer kunne vært sagt om dette religiøse "freak-showet", men det får utstå i denne omgang.

Dionny Baez, som selvsagt titulerer seg selv som dr. (vanlig i denne bransjen), har også skrevet flere bøker.  En av disse reklamerte han heftig for i går.  Tittelen var (hvilken overraskelse!) Supernatural.  I boken blir visstnok en rekke mirakler fra hans "Ministry" beskrevet - bl.a. tre dødeoppvekkelser.  

I et tilfelle skal en gravid kvinne, som på en klinikk hadde fått konstatert at barnet hun bar var dødt, ha kommet til et av Baez' møter.  Barnet ble der vekket til live igjen - og umiddelbart fylt med "Den hellige Ånd", slik at det begynte å hoppe og sprette i morens mage.

I to tilfeller skal Gud ha gjort vann til vin - så da må vi kanskje gå ut fra at forsamlingen ble beruset på mer enn én måte.  

Om noen skulle driste seg til å betvile noen av utsagnene, slo Baez kort og selvsikkert fast:  "I know this, because I am a prophet!"

11 liker  
Kommentar #16

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hehe....blir litt som profeten som annonserte etter make på datingside. Han skrev:Ung profet søker livsledsager.P.S: Jeg vet hvem du er.... 😊

10 liker  
Kommentar #17

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det var neppe tilfeldig at det ikke var noe kollektpreken, før «hovedtalen» i går, ettersom dette “profetiske budskap» endte opp med å dreie seg om «så for å høste».

To pengeprekener på rad, er kanskje for meget, selv for Hanvold.


6 liker  
Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Oi

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
I to tilfeller skal Gud ha gjort vann til vin - så da må vi kanskje gå ut fra at forsamlingen ble beruset på mer enn én måte.  

Hanvold sa da her om dagen at kristne som drikker vin, ikke er kristne. 4 liker  
Kommentar #19

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hanvold sa da her om dagen at kristne som drikker vin, ikke er kristne. 

Og det er selvfølgelig feil.

Men , det er allikevel et gjennomgående trekk i bibelen at det finnes en rekke advarsler mot alkoholbruk og de negative konsekvensene av alkoholbruk. 

Det finnes omkring (etter hukommelsen) rundt 75 bibelsteder som advarer mot eller beskriver negative konsekvenser av alkoholbruk. Kun  Paulus sin anbefaling ( Så langt jeg husker i farta) til Titus om " å ta litt vin for din mage" (uten at det er godtgjordt at han dermed mener alkoholholdig drikke) og Jesu mirakel ved bryluppet i Kana, er de bibelstedene som ikke advarer mot vin.

Nå var dette en liten avsporing - men mange kristne har et lite reflektert forhold til bibelens beskrivelser av alkoholbruk, men å konkludere med at folk som drikker alkohol ikke er kristne, er selvsagt helt feil - selv om de med fordel, etter mitt skjønn, kunne vært avholds.

Men det er selvsagt en annen debatt.

7 liker  
Kommentar #20

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Men , det er allikevel et gjennomgående trekk i bibelen at det finnes en rekke advarsler mot alkoholbruk og de negative konsekvensene av alkoholbruk. 

Jeg tror vi kan ta det helt med ro. At Gud gjorde vann til vin, ved «profeten», er nok en «kristen» skrøne. Det må til noen slike historier, for at han skal kunne opprettholde sin status som «salvet».

Et av «triksene» her om kvelden, var å be forsamlingen om å legge hendene på stedet de trengte helbredelse. En god time etterpå, «fikk han i ånden» at en av dem hadde «noe» med ørene.

Og så kan man jo lure på hvorfor man skal be Gud gjøre vann til vin, når man kan få kjøpt «over there» 24/7.

4 liker  
Kommentar #21

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal....

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

det er viktig for de som ennå ikke tror på evangeliet, men kan komme til å gjøre det. Det du avdekker i ditt innlegg kan vel kanskje også føre til at noen vil komme til å kunne ta avstand fra evangeliet for alltid? kanskje det også vil virke negativt på synet ikke-troende har til kristne også?

Men det var jo ikke evangeliet som ble forkynt vel? I alle fall var det bare en svært liten del av forkynnelsen. Jeg følte meg rett og slett dårlig av det som ble sagt.

Jeg er ikke ute etter å dømme og kritisere troende som har en annen møteform enn jeg er oppvokst med, men når forkynnelsen ikke stemmer med Jesu’ og apostlenes lære mener jeg det er riktig å si fra.

Vi kan ikke kjøpe verken tro eller helbredelse for penger. Det er ikke penger som er såkornet!

Jeg tror det er viktig at vi viser og sier at vi tror på Jesus, men ikke på all  verdens mirakelpredikanter som kobler pengegaver til helbredelse. 

Hvis noen tar avstand på grunn av kritikk mot det som er vrangt, bør vi være dess ivrigere til å forkynne sannheten! 

For meg er det viktig å fortelle at Jesus var nær gjennom prøvelser. Predikanter som forkynte at vi manglet tro, ikke tok imot helbredelse, hadde uoppgjort synd osv. kunne gjort sykdom og død vanskeligere å takle hvis vi satte vår lit til det de sa.

«Herren er min hyrde, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal!» 


4 liker  
Kommentar #22

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Himmelen er jo alt åpen :)

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mot slutten av møtet, før sekvensen med "massehelbredelser" startet, skrek Baez både til forsamlingen og til fjernsynskameraet om at nå måtte alle "så" - mens Vipps-nummer til Visjon Norge rullet over skjermen.  "Så 1400, så 14000!"  "Gjør det nå, så åpnes himmelen for deg!"

Ja, dette var rett og slett vondt å høre og se! 

Himmelen ble vel åpnet for oss da Jesus døde og sto opp. Det er det som er evangeliet! Av nåde, gratis, ufortjent.

Takkegaver og takkoffer er noe helt annet. Heldigvis!

 

8 liker  
Kommentar #23

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Gud HAR faktisk gitt et løfte: Nemlig å være med underveis i livet. Hele veien… I de uvakre dagene, i tåke og mørke som i de bedre - uansett hvor meget jeg skulle ønske at det bedre alternativet dominerte. Men slik er det ikke. Jeg finner meg selv der jeg er på godt og vondt i lys av Guds velsignelse.

Ja!

5 liker  
Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Men det var jo ikke evangeliet som ble forkynt vel?

Jeg håper da ikke jeg har skrevet det? Men ser at jeg har formulert meg upresist.

Ellers helt enig med deg.

1 liker  
Kommentar #25

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper da ikke jeg har skrevet det? Men ser at jeg har formulert meg upresist.

Vi er nok enige. Jeg ønsket bare å poengtere at vi må si i fra når vi mener noe bærer galt avsted. Og det du skrev fikk meg til å tenke litt, og så skrive :)

2 liker  
Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tungetale som suggesjon

Publisert rundt 3 år siden

Talene til Dionny Baez er "krydret" med tungetale.  Jeg har faktisk aldri vært borti en predikant som har brukt tungetale på en slik måte - helt tydelig i den bestemte hensikt å suggerere forsamlingen til å tro at det er "Ånden" som taler. Det er ikke vanskelig å gjennomskue ham.  Det hele er nøye innstudert.

Innimellom all tungetalen (som tolken "oversetter" med sin egen tungetale) serverer han "profetiske" budskap.  Bibelen er helt fraværende - bortsett fra et par bibelvers som han radbrekker, samt noen løsrevne referanser til "Jezabels ånd" og annet snadder.

10 liker  
Kommentar #27

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hvor ble det av forkynnelsen?

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Innimellom all tungetalen (som tolken "oversetter" med sin egen tungetale) serverer han "profetiske" budskap.  Bibelen er helt fraværende -

Du har helt rett Oddbjørn. 

8 liker  
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Noen foreløpige sluttord

Publisert rundt 3 år siden

Sendingene fra møtene med Dionny Baez ble avsluttet i TV Visjon Norges "callsenter", der et par entusiastiske medarbeidere leste opp alle "såkornene" som var kommet inn.  1400 kr herfra og derfra, 14000 kr fra den og den, 140 kr pr. måned i et år osv.

Hele møteserien framsto dermed som en innsamlingsaksjon for Visjon Norge og Hanvold.  Alle giverne ble lovet en "uventet høst".  Skal vi ikke våge å kalle dette ved sitt rette navn - et bedrag?

10 liker  
Kommentar #29

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Kun djevler og demoner kan spille og regisere så imponerende

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Talene til Dionny Baez er "krydret" med tungetale.  Jeg har faktisk aldri vært borti en predikant som har brukt tungetale på en slik måte - helt tydelig i den bestemte hensikt å suggerere forsamlingen til å tro at det er "Ånden" som taler. Det er ikke vanskelig å gjennomskue ham.  Det hele er nøye innstudert.

Jeg vet at Johannesen er skeptisk til mitt syn på den åndelig verden, og på min påstand om at djevelen og demonene finnes. 

Men montro om ikke disse predikantene, metodene, regien, mønsteret, ideologien og suggereringen vitner om at min teori er korrekt? Dette spillet kan ikke mennesker alene få til, det er umulig. 

Det er åndsmakter og smågriser som ligger bak og presser og instruerer de blinde veiledere, og falske hyrder. Dette er ulver i fåreklær - et spill, maskepi, illusjon, hypnose - alle element vi kjenner fra den okkulte verden, hvor herskeren over luftens makter, djevelen, regjerer.

1 liker  
Kommentar #30

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

En dinonysisk runddans med mammon og teologisk anarki

Publisert rundt 3 år siden

Også jeg tok en kikk innom Visjon  Norge sent i går kveld og fikk dessverre se det samme absurde sirkuset. Alt i Guds navn, dessverre. Og virkelig: Selv med min beste vilje og tålmodighet klarte jeg overhodet ikke å se noe positivt og riktig med denne formen for velsmurt tros-maskerade; bestående av lokkende toner og sirenesanger hentet fra det kristenkarismatiske kostymelageret. Så vidt jeg så og hørte, så ble giverne som til slutt ble opplest samtidig sitert på hvilke håp de hadde til sine gaver: 1 400 kr, 14 000, etc. En masse givere ble sitert. De hadde visst håp om helbredelser, bedre livskvalitet, frelse for familemedlemmer, økonomisk forbedring (!), etc. etc. Ja, Hanvold sa det rett ut: Mangler vi penger, har vi dårlig økonomi, så er det bare "å så såkorn", dvs gi det lile man har til Visjon Norge, for så å garantert få mere i ettertid fra Gud. Velkjente ord og vendinger hentet fra bibelen er med på å gi det hele et skinn av legitimitet. Dette er jo verre enn Betsson o.l:  Lokkende toner til spillgalskap sågar legitimert og garantert av Gud selv. Den som allerede har mer enn mye, ber altså i Guds navn den fattige om gi det lille hun og han har. 

En slik presentasjon av tro og teologi hvor Gud og den troende er ledd i en teologisk resiprositet, dvs betinget byttehandel som grunnlag for Guds nåde og kjærlighet, er selvsagt direkte vranglære. Det er for all del mulig  at Hanvold & Co sier riktige ting ellers, når de for en gang skyld ikke trekker inn penger som potensiell betingelse for Guds utstrakte hånd til den som lider, osv, men det hjelper lite. 

Gud tok og tar initiativ UAVHENGIG av trosstyrken og aktivitetene hos den troende. Jesu liv, korset og forsoningen var en helt suveren ensidig gjennombrytende aksjon og inngripen i menneskers virkelighet. Helt uavhengig av de troendes appeller, trossyrke, adferd, etiske standard og initaitiver. Guds kjærlighet, nåde og rettferdighet ble sågar presentert som gave til den som ikke tror, til synderne av alle kvaliteter. Eneste ytelse vi benøvde og behøver å yte er å si ja-takk... eller nei-takk; til det fantastiske tilbudet. Uansett hva man svarte her, så lar Gud ubetinget sin kjærlighet også følge den som takket nei: For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Gud venter tålmodig. Det som uansett er saken her er at Han som til slutt dømmer er den samme nådefulle som har makt til å benåde. 

Våre valg, våre gode gjerninger og aktivitet i tråd med Kristi kjærlighet og rettferdighet er så absolutt ikke en betingelse for å motta Guds nåde., Den har vi jo allerede mottatt og dette er vi en del av gjennom dåpen. Våre gode gjerninger er desto mer frukter av alt dette gode. Vi frelses ikke av gode gjerninger, men TIL gode gjerninger: I den gjennombrytende erkjennelsen - som snublende, prøvende og feilende individ - av å være elsket av Gud selv, så yter vi positivt som en helt naturnødvendig konsekvens. Fordi vi i takknemlighet i det innerste dypet erkjenner det som en helt naturlig konsekvens. At vi feiler og synder videre hører med til livets betingelser. Men da er det å reise seg igjen og fortsette. Det er ikke avstanden til målet, til alteret, som er referansen like vel. Men retningen vi velger for den snublende veien videre. 

Et tips: Vil man som kristen gi penger til noen trengende, så finnes både Kirkens Nødhjelp, Caritas, Redd Barna, UNICEF, lokale formål, etc, etc. Og gir du her, så er eneste gevinst at du får et håp og tro på at du gir hjelp til noen som trenger det mer enn deg selv. Gud gir nok ingen returgave i ettertid som takk for pengegaven. Han ville nok gitt høyst sannsynlig gitt den eventuelle "returgaven" heller til de som trenger det langt mer. Og uansett og igjen; Vi har jo allerede FÅTT den største gaven: Nemlig Guds nådefulle kjærlighet og tilgivelse. Holder ikke dét? Paulus fikk f.eks. høre "Min nåde er nok for deg". Gir man for å få noe tilbake, så er det nok ingen ekte gave gitt av et helt hjerte: Det er en iboende egoisme bak gaven her. Det hjelper lite at alt skjer i Guds navn. Når du gir en gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør.

14 liker  
Kommentar #31

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Knall bra kommentar, Nyhagen.

6 liker  
Kommentar #32

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Men montro om ikke disse predikantene, metodene, regien, mønsteret, ideologien og suggereringen vitner om at min teori er korrekt? Dette spillet kan ikke mennesker alene få til, det er umulig. 

Det virker ganske iscenesatt, når de skipper(!) kollektpreken, for så å gjøre en «profetisk» innsamling i hovedtalen, der «profeten» får tall og nummer fra «ånden».

Det som er sikkert er at denne «profeten» er ikke billig i drift. Han gjør ikke dette gratis eller av «nød for sjeler».

Det forklarer vel også hvorfor «ånden» vil ha folk til å så penger. Det funker tydeligvis ikke å anmode folk om å gi, kun fordi kanalen trenger penger til drift (og honorar til «profeter»). Da er det greit at man kan manipulere med «så sier Herren (og profeten).

5 liker  
Kommentar #33

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Ikke iscenesatt- så mange mennesker kan ikke spille skuespill

Publisert rundt 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det virker ganske iscenesatt, når de skipper(!) kollektpreken, for så å gjøre en «profetisk» innsamling i hovedtalen, der «profeten» får tall og nummer fra «ånden».

Man kan sammenligne det med Hitlers påvirkning og makt. Han spilte ikke et skuespill, og tilhørerne hans spilte ikke, det var hypnotisert av djevelen hele bunten. Slik også med latter-rain, healing og hele faithmovement - de er hypnotisert og vet ikke hva de er med på. De faker ikke - de tror på det de driver med.

3 liker  
Kommentar #34

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

De faker ikke - de tror på det de driver med.

Jeg var ikke en «fake» kristen, da jeg var i trosbevegelsen. Helbredelser, «mirakler», trodde alt som ble sagt fra talerstolen. Om alle historiene var sanne, vet jeg ikke. Men det skjedde svært lite «mirakler» på møtene, det var alltid «en annen gang, et annet sted», som med denne «profeten» Dionny Baez.

Men, at han «tilfeldigvis» får fra ånden at folk skal «så for sitt mirakel», i samme møtet som den vanlige kollektprekenen er «skippet», det er ikke demoner, men helt bevisst fra hans (og muligens Hanvolds) side.

Dette dreier seg i stor grad om å få inn penger, om så «bare» for å drifte kanalen (men vi vet jo at pengene går til mer enn det).

4 liker  
Kommentar #35

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg faked heller ikke -jeg trodde de årene.....

Publisert rundt 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
eg var ikke en «fake» kristen, da jeg var i trosbevegelsen. Helbredelser, «mirakler», trodde alt som ble sagt fra talerstolen. Om alle historiene var sanne, vet jeg ikke. Men det skjedde svært lite «mirakler» på møtene, det var alltid «en annen gang, et annet sted», som med denne «profeten» Dionny Baez.

Da har vi samme vitnesbyrd du og jeg: Vi "faket" ikke da vi var i trosbevegelsen, men vi trodde virkelig at helbredelser og omvendelser skjedde, men det skjedde egentlig ikke.

 Da kan jeg ikke forklare det på en annen måte enn at jeg også var hypnotisert, jeg hadde antagelig en demon i pannebrasken eller et eller annet sted. Nå er jeg kvitt den. Det vet jeg fordi jeg har levd 15 år etter dette skjedde, med en svært stabil psyke.

3 liker  
Kommentar #36

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Da kan jeg ikke forklare det på en annen måte enn at jeg også var hypnotisert, jeg hadde antagelig en demon i pannebrasken eller et eller annet sted. Nå er jeg kvitt den. Det vet jeg fordi jeg har levd 15 år etter dette skjedde, med en svært stabil psyke.

«Forblindet»,  vil jeg  heller si. 

Noen har kommet opp med den «geniale» ide at det å stille kritiske spørsmål, er det samme som vantro, «opprørs ånd» , røre ved «Guds salvede» og/eller å «såre Den Hellige Ånd». 

Og slik får disse såkalte  «salvede» holde på, og til og med tar titler som «mirakelpredikanter», uten at det er mulig å oppdrive bevis på døde som vekkes opp, lamme som går, blinde som ser osv. Bare ord. 

Og profetier som gang på gang, år etter år, får disse kristne til å juble, «nå kommer det vekkelse, stor innhøstning, ny tid i Norge... « Det ble «profetert» med jevne mellomrom for 20 år siden også. Har vi sett noe til det?

Nå så jeg forresten et snev av forbedring her en kveld, da Hanvold sa noe sånt som at Gud helbreder ikke våre livsstilssykdommer (diabetes type 2, hjerte-/karsykdom og noen former for kreft). Kan hende de med det toner ned «mirakel fokuset», men spørs om det kommer så mye penger inn, dersom folk innser at Gud har andre prioriteringer enn høyt kolesterol, diabetes og «jeg må føle meg bedre».

1 liker  
Kommentar #37

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Religiøs(?) galskap "backstage"

Publisert rundt 3 år siden

"Profeten" Dionny Baez la i helgen ut denne videoen på sin offisielle Facebook-side.  Opptaket er tydeligvis fra "bakrommet" på Visjon Gjestegård.  Advarsel:  Sterke scener!
Er det noen her i tråden som vil inkludere det vi her ser i noe vi kan kalle "normal" kristendom?

Dionny Baez Oficial videos ("Brann i Norge)

3 liker  
Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Videoen er slettet

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

"Profeten" Dionny Baez la i helgen ut denne videoen på sin offisielle Facebook-side.  Opptaket er tydeligvis fra "bakrommet" på Visjon Gjestegård.  Advarsel:  Sterke scener!
Er det noen her i tråden som vil inkludere det vi her ser i noe vi kan kalle "normal" kristendom?

Dionny Baez Oficial videos ("Brann i Norge)

Videoen som Dionny Baez hadde lagt ut på sin offisielle Facebook-side (og som hadde oppnådd rundt 4000 visninger), er nå av en eller annen grunn slettet.  Den viste noe som så ut som et kollektivt hysterisk anfall i en pause på Visjon Gjestegård med Baez selv og flere personer fra "Visjon Norge-familien" som aktører.  Ukontrollerte skrik og hyl, krabbing på gulvet, hysteriske latteranfall, ufrivillige kroppsbevegelser osv.  

6 liker  
Kommentar #39

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Viktig dokumentasjon

Publisert rundt 3 år siden

Jeg er glad for at denne slettede videoen er kopiert, idet den inneholder et materiale som vil være til støtte for dem som ofte ikke blir forstått/akseptert for sin kritikk av mentalt skadelig trosøvelse. 

7 liker  
Kommentar #40

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jeg rakk å se den.

Publisert rundt 3 år siden

Jeg finner ikke ord. Jeg kjente ikke igjen DHÅ i denne seansen. 


7 liker  
Kommentar #41

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Ikke for å dømme andre troende

Publisert rundt 3 år siden

Jeg skriver ikke her for å dømme andre fra verken troen eller frelsen. 

Men jeg vil ikke at noen, verken mine kristne eller ikke-kristne venner, skal tro at jeg går god for slik forkynnelse og oppførsel som her har blitt presentert.

Jeg oppfordrer alle som ber om å gjøre nettopp det! 


9 liker  
Kommentar #42

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

og det verste er jo

Publisert rundt 3 år siden

hvis folk tror dette er kristendom!

4 liker  
Kommentar #43

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
mentalt skadelig trosøvelse. 

Hadde den bare vært mentalt skadelig! Det mentale kan vel gjenopprettes, men vi kristne mener da det er da langt mer alvorlig enn det.

4 liker  
Kommentar #44

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Flere trylletriks

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Forsamlingen ble forespeilet at det kunne komme til å regne gullstøv.

Det regnet ikke gullstøv under Dionny Baez' møter hos Visjon Norge, selv om han lovet det.  Dette trylletrikset har han imidlertid tidligere markedsført sammen med en annen av Jan Hanvolds yndlingspredikanter - Guillermo Maldonado (som VN hadde på besøk i 2016).  Her opptrer de to svindlerne sammen - og det regner både gullstøv og diamanter.  Det skal visstnok oppfattes som et tegn på "Guds herlighet".

Videoen er på spansk, men språket er vel her underordnet.

Baez og Maldonado - gullstøv og diamanter

 

4 liker  
Kommentar #45

Karl Yri

0 innlegg  6 kommentarer

nøden

Publisert rundt 3 år siden

Tak for godt indlæg. Nøden er vel ikke kun denne forførelse, men at det er så lidt evangelisk vejledning som alternativ.

3 liker  
Kommentar #46

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Regne gullstøv og diamanter?

Publisert rundt 3 år siden

Er det virkelig sant? (Jeg forstår ikke så mye spansk). Make til sjarlataneri. Dette er åndelig voldtekt. 

Det er kun én måte å forholde seg til dette svineriet på: Det vi er vitner til er ikke bare misbruk av Guds navn og kjetteri av verste merke, men en klar demonstrasjon av iskald menneskeforakt. Ikledd de beste gevanter hentet fra det kristne kostymelageret. Sjelden passer vel følgende Jesu-ord bedre: "Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver".  Men deres samvittighet er vel ren om de da har en: De bruker den aldri.

At det finnes svindlere er ikke akkurat nytt. Men når de legitimerer og gir autoritet til pengemaset, bondefangeriet og bedraget koplet med solide løfter om helberedelse, bedre liv og økonomi - med henvisning til Gud og bibelen - så må nå enhver med moralsk integritet, uansett livssyn, reise seg å si at her pågår det regelrett svindel. 

Vi er nå en rekke troende som er mer enn lei disse motbydelige keiserlige moteoppvisningene i Guds navn.

10 liker  
Kommentar #47

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktig kommentar

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Vi er nå en rekke troende som er mer enn lei disse motbydelige keiserlige moteoppvisningene i Guds navn.

Takk for en god og viktig kommentar, Pål Georg.  Det er bra at så mange kristne som mulig sier klart fra her.  Kritikk "utenfra" preller gjerne av i disse miljøene (den representerer en "demonisk" motstandsånd).

Jeg vil jo anta at de fleste kristne her i landet er kritiske til denne typen kristendom, men på verdensbasis er pinsekarismatiske bevegelser i stor framgang.  Dette gjelder i særlig grad Latin-Amerika, deler av Asia og sørlige deler av Afrika.  Ofte ser vi her tydelige innslag av ulike former for folkereligiøsitet (med sterk tro på overnaturlige fenomener) kombinert med karismatisk kristendom.

6 liker  
Kommentar #48

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil jo anta at de fleste kristne her i landet er kritiske til denne typen kristendom, men på verdensbasis er pinsekarismatiske bevegelser i stor framgang.

Jeg har fått sett en time på siste møtet som antagelig varte i fire timer.

Det som overrasker er å konstatere den tilsynelatende sterke koblingen mellom Visjon Norge og lavkirkeligheten forøvrig. For eksempel Hanvolds minneord om Norvald Yri bekrefter dette. Yri, tror jeg, var en profil i Vestlandske Indremisjon, og hadde et omfattende samarbeid med Hanvold med sitt eget TV-program og en sterk relasjon til han. 

I tillegg kan man nevne en rekke pinsevenn-profiler som Emmanuel Minos og David Østby, samt lederskapet i Pinsemenigheten i Kristiansand, den nest største etter Filadelfia (Oslo).

Hanvold framstår mer og mer som en høvding.

Et annet forhold som forsterker Hanvolds og Ny Visjons posisjon blant konservative kristne fra alle kirkesamfunn, er den tradisjonelle vektleggingen på omvendelse og frelse. Hanvold trakk fram en nyfrelst, ung mann, med en typisk vanskelig bakgrunn, - begge foreldrene var alkoholikere. Den unge mannen vitnet troverdig om hvordan den tunge bagasjen fra hjemmet tynget han mer og mer ned i psykiske problemer, og hvordan det å bli frelst snudde livet opp ned.

Det som også forbløffer er hvor vitalt og oppegående VN framstår etter de stormene som raste etter at Brennpunkt "portretterte" Hanvold gjennom et rent karaktermord. TV-sendingene fra VN er unike på den måten at de kjøres i en laidback og improviserende stil. Men nå med et TV-bilde i høy kvalitet og en profesjonell kameraføring.

I det pinsekarismatiske landskapet i Norge finnes nå en rekke sentra med store ressurser. I tillegg til Visjon Norge, har vi IMI-kirken (Stavanger), Filadelfia (Kristiansand) med sitt topp moderne kirke- og konferanseanlegg, Sarons Dal, OASE-bevegelsen, pluss flere andre. I tillegg til mange ti-talls mer eller mindre ordinære menigheter.

Visjon Norge, til tross for sin radikale karismatikk, bidrar til å opprettholde tradisjonelle bedehusverdier som vekkelse, omvendelse og frelse. Akademiske forberedelser og strømlinjeformet regi, hører ikke med til dette fokuset. 

Mange lavkirkelige føler seg hjemme hos Visjon Norge.

4 liker  
Kommentar #49

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er dette som gjør det så enormt problematisk ,dessverre. VN får direkte eller indirekte støtte fra de fleste bedehusorganisasjoner, frimenigheter etc. Og så har vi i tillegg tause kirkeledere som dessverre ikke tar et skikkelig oppgjør med slike avsindige kristendomsretninger....

Kaoset er snart totalt

8 liker  
Kommentar #50

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Det er dette som gjør det så enormt problematisk ,dessverre. VN får direkte eller indirekte støtte fra de fleste bedehusorganisasjoner, frimenigheter etc. Og så har vi i tillegg tause kirkeledere som dessverre ikke tar et skikkelig oppgjør med slike avsindige kristendomsretninger....

Kaoset er snart totalt

Det tas stadig oppgjør. Hver gang det er en media-storm tas det oppgjør. For eksempel i forbindelse med Brennpunkt-programmet var det mange som tok et oppgjør med Hanvold og Visjon Norge.

Men så lenge virksomheten ikke bryter norsk lov, så opererer man under beskyttelse av menneskerettighetene (religionsfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet).

Dersom du ønsker å komme Visjon Norge til livs, må du etablere et bedre alternativ for målgruppen. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere