Elisabeth Tveter Briseid

4

Klimakampen begynner med raseriet

Kanskje er kjærligheten til Jorden og våre egne barn og barnebarn så svak at den ikke driver fram noe raseri, bare et trekk på skuldrene?

Publisert: 8. aug 2018

Kjærlighet kan skape raseri. Den mektige Kjempeviseslåtten ble visstnok skapt da komponistens kjærlighet til landet fødte et intenst raseri over tyskernes hærtaking. Vi trenger en slik kjærlighet i dag, og har grunn til et like sterkt raseri: Kjærlighet til Jorden og barn og barnebarn. Raseri over slappheten til våre politiske ledere i møte med et truet livsmiljø.

Vi vet ikke sikkert om det ekstremt ­varme været på den nordlige halvkule i sommer ­henger sammen med menneskeskapte klima­endringer. Men vi vet det samsvarer med klima­forskernes modeller. Ifølge dem må vi framover vente hyppigere ekstremvær og stadig høyere temperaturer, med blant annet skogbranner og avlingssvikt som følge.

Ledende politikere hjemme og ute har sviktet. De har hatt kunnskapen, men de har forspilt årtier. De har sett bort mens artsmangfoldet har blitt redusert og mengden CO2 i atmosfæren har steget. Det er grunn til raseri!

Situasjonen roper på lederskap. Det uteblir. Fortsatt blir de alvorlige truslene mot livs­miljøet neglisjert her til lands. En drøy påstand, men jeg står inne for den. Så lenge ansvarlige ledere kjører oljepolitikken i gamle spor, blir mange andre tiltak altfor puslete. Vekst i el-bilparken, el-ferjer istedenfor dieselferjer, elektrifisering av sokkelen er selvsagt bra. Men det monner overhodet ikke når de fleste partiene fortsetter med «business as usual» i ­oljepolitikken. Nye oljefelt hører ikke hjemme, verken på norsk eller australsk sokkel, i en verden som må få ned utslippene.

Ledende politikere og folk i oljebransjen påstår at nye felt må åpnes for å sikre fortsatt velferd og velstand. I realiteten er det motsatt: Økte CO2-utslipp vil svekke velferden. Det har verden fått en sørgelig pekepinn på i sommer. Bare spør ofrene for de mange brannene eller bønder som mangler fôr til buskapen, hvilken framtid de frykter.

Nå trenger vi politikere med evne og mot til å lede i en krisetid. Som tør innse at nordmenns framtidige velferd må tuftes på ­annet enn nye oljefelt. Å forlenge oljealderen er økonomisk usikkert og farlig for miljøet. Vi trenger politikere som tar tak i problemet med at nordmenns flyreising går til himmels. Norge topper en stygg statistikk for klimautslipp per hode fra lufttrafikk. Og vi trenger ledere som får slutt på at Statens pensjonsfond utland investerer i oljevirksomhet.

Slike ledere mangler vi. Livsmiljøet og barn og barnebarns framtid rammes. Det gir grunn til raseri!

Men kanskje er forelskelsen i vår egen velstand for sterk? Kanskje er kjærligheten til Jorden og våre egne barn og barnebarn så svak at den ikke driver fram noe raseri, bare et trekk på skuldrene?

Trykket i Vårt Land 8. august 2018.

1 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Klimahysteriet og dets offre

Publisert nesten 4 år siden

Kan vi ikke bare øke avgiftene? Problem solved!

3 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Elisabeth Tveter Briseid.

Publisert nesten 4 år siden

FNløsningen er bla. et jordbruk som fanger CO2 til jord,altså økologisk jordbruk.FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017 vedtok en treårsplan for jordbruket om det. Hvis hele verden ble tvunget til økologisk jordbruk,ville kloden få økt anledning til å reparere seg selv.

Journalist i Nationen,Kari Gåsvatn skriver den 9.juni 2018.Mens vi venter på regnet. "Selv blant bønder vil få snakke om karbonfangst til jord, Er det fordi det passer dårlig i hop med et landbruk basert på kjemi og ensidig drift? Eller fordi teknologi har mer apell enn humus?"

Du kan jo begynne med politikere  i ditt parti i nærmiljøet,som kanskje stirrer enøyet på "oljen" og synes de gjør noe veldig viktig med det.


1 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Elisabeth Tveter Briseid. Gå til den siterte teksten.
Kjærlighet kan skape raseri. Den mektige Kjempeviseslåtten ble visstnok skapt da komponistens kjærlighet til landet fødte et intenst raseri over tyskernes hærtaking. Vi trenger en slik kjærlighet i dag, og har grunn til et like sterkt raseri: Kjærlighet til Jorden og barn og barnebarn. Raseri over slappheten til våre politiske ledere i møte med et truet livsmiljø.

Bør denne kjærligheten og raseriet du omtaler også komme til utrykk i kampen for det ufødte liv generelt , dvs å ufordre dagens abortlovgivning  - og tydelig motstand mot f,eks tvillingabort ? 

4 liker  
Kommentar #4

Otto Støver

0 innlegg  3 kommentarer

Oppgitt, ikke rasende. Bare trist.

Publisert nesten 4 år siden

ETB kommer med Politisk Korrekt kritikk av myndigheter og menigmann som med et skuldertrekk i flg henne godtar at barnebarn og alle andre får et dårligere liv grunnet de påståtte klima endringene. Men er det sant, og vil det "grønne skiftet" medføre bedre forhold for folk? Vi er mange som er kritiske til det. 

Grunnlaget for hele klimasaken er hypotesen som IPCC har formulert, og den er slik: "Hovedgrunnen til at temperaturen har steget 0,9 grader siden 1880 er de menneskeskapte utslipp av co2. Og det blir farlig (tipping point, tilbakekobling mekanismer) hvis temperaturen stiger til 2°C eller mer over 1880 nivået" 

Hvis du ser på setningen og ser om det går an å fjerne ett eller flere av punktene "menneskeskapt" ,"co2","2°C". Altså er det klimakrise hvis enten den menneskeskapte del av co2 er ubetydelig i forhold til den naturlige. Eller at co2 ikke har en varmedrivende effekt av noe betydning, eller at det har vært mer enn 2°C varmere på jorda endatil i vår nære fortid, at det altså godt kan bli flere grader varmere uten problemer. De fleste ser at ALLE tre punkter må være rimelig godt dokumentert for at det skal være grunn til å engste seg. Vi som er kritiske kan bare vise til svakhet i ett av punktene, så burde hele klima alarmen avblåses.

Det paradoksale er at INGEN av de tre punkter er dokumentert. Det er enighet om at menneskeheten totalt slipper ut 35GT (gigatonn) co2, men naturens kretsløp har mer enn 40000GT, og da blir 35GT mikroskopisk. For 5000 år siden ca var det kraftig barskog over Hardangervidda, og biologer sier at det må ha vært ca 4°C varmere. Ja vi finner fangstgroper og fangstredskaper nå på steder der isen smelter, så fortidens mennesker drev altså jakt på rein der det nå er isbre. På Grønland og i Antarktis har de drevet med iskjerneboring, og analysert hva temperaturen har vært og co2 innholdet i lufta da. De har funnet et 20 tall tilfeller der temperaturen har steget, men ALLTID har co2 nivået steget senere, ca 800-1000 år etterpå. Ikke en eneste gang har co2 steget først. Co2 økning er altså ikke en faktor som driver opp temperaturen, men en følge av temperatur økningen.

Det finnes en rekke andre punkter jeg kunne nevnt, klimasensitiviteten for co2 bl.a., men det blir lett for teknisk. Jeg vil bare avrunde disse argumentene med å påstå at det ikke er et vitenskapelig bevis for at co2 hypotesen er korrekt.

Grunnen til at jeg engasjerer meg i klimasaken på motatt side av deg er at jeg ser en kommende katastrofe dersom det "grønne skiftet"blir gjennomført. Jeg er altså bekymret for mine barnebarn og verdens befolkning for øvrig, for jeg mener alle har krav på et bra liv. Og vi må ikke sette i gang noe som ødelegger deres mulighet for det. 

Og det gjør den overgang til sol og vind energi som er omtalt som det grønne skiftet. I dag er grønn energi subsidiert, den er ikke konkurransedyktig på like vilkår med øvrige energier. Og sol og vindkraft utgjør mindre enn 1% av verdens energibehov. En prosent! Tilsammen! Og alle land som har stor andel av sol og vind energi har også de høyeste priser på el i verden. Bare i Tyskland døde flere titusen av kulde fordi de ikke klarte å betale for strøm, det samme i England.

Siden co2 ikke er dokumentert farlig for klimaet, er det ikke noen grunn til å avskaffe de energier som er basert på gass, olje og kull. Men vi må rense lufta for forurensing, og lufta i de fleste byer har blitt bedre tross økt trafikk. Vi har enorme reserver i kull, og store reserver i både gass og olje enda. Hva fremtiden vil bringe er spennende. Pr i dag er atomkraft den reneste energi med tanke på co2, og det er også den som har minst negativ miljøeffekt. Hvis man klarer å løse problemene med fusjonsenergi, så vil det være en enegikilde for fremtiden. Men et par andre interessante prosjekter der man bruker avfall fra vanlige atomkraftverk som energikilde, og den såkalte thoriumreaktoren og MSR (smeltet salt reaktor) er lovende prosjekter.

Jeg tror ikke ETB er et ondt menneske som ønsker å gjøre livet surt for milliarder av mennesker. Men det vil en overgang til "grønne" energier gjøre. Og alt dette bare for en redsel for co2 som ikke er vel begrunnet. Hvis det var så opplagt at co2 hypotesen var bunnsolid, hvorfor får vi aldri en debatt i tv hvor disse idiotiske klimafornekterne kunne bli avslørt som de dustene de vistnok skal være?  Så kunne de holde stilt etterpå. Jeg har aldri opplevd at noen som var sikker på å vinne en diskusjon ikke gjerne deltok i den. Derimot har de med svake argumenter bestandig en unnskyldning for ikke å delta i debatten. 

Nei jeg er ikke rasende, bare trist.


4 liker  
Kommentar #5

Petter Espeland

0 innlegg  4 kommentarer

Kloke ord!

Publisert nesten 4 år siden

Det vi trenger er virkelig handlekraft. Alle gode krefter - både blant enkeltpersoner og politikere må samhandle for en bærekraftig fremtid. Når vi ser hvordan man behandler skaperverket er det grunn til å være sinte, men altfor mange bagatelliserer, bryr seg ikke, eller retter sinnet mot de som bygger opp heller enn å rette det mot de som ødelegger.


En sentral indikasjon på hvor oppegående og etisk man er handler i våre dager om hvordan man forholder seg til forvalteroppdraget - både personlig og politisk.

Kommentar #6

Petter Amundsen

0 innlegg  7 kommentarer

Nettopp, kjærligheten vises ved å ha is i maven

Publisert nesten 4 år siden

Noen synes å tenke at det er uten omkostning å få til det grønne skiftet, og at det blir stor verdiskapning av å klippe hverandres hår på økomåte. CO2 er livets gass, og sammen med varmere og fuktigere vær vil den sørge for bedre matproduksjon. Jeg synes det er forstemmende å se at kirken tar stilling i saken om oljeboring. Verden var på vei til å gå under for noen millioner år siden pga for lite CO2, men ble reddet av en sopp som friga gassen som gjør fotosyntese mulig. Denne saken er mest sannsynlig den ettertiden vil le mest hoderystende av når de ser tilbake på oss. Årelating var ingenting.

1 liker  
Kommentar #7

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Saken er den at vi kan ha mange meninger om dette temaet, men virkelighetens verden er nok ganske annerledes enn mange skulle ønske . Det hjelper svært lite om Norge kutter i sin oljeproduksjon så lenge den globale etterspørselen er der. Da vil jo Norge tape inntekter, mens andre leverandører vil gni seg i hendene og med glede ta over den produksjonen. Lille Norge kan faktisk ikke redde hele verden, selv om noen mener det. Og om da Norge skulle kutte i produksjonen, hva skal da erstatte bortfallet av de inntekter som  tilfaller Staten ? Samt erstatte de arbeidsplasser som da vil gå tapt. Er vi da villige til å kutte i velferden ?? Jeg bare lurer, for alternative inntekter daler ikke ned fra skyene meg bekjent. ? Olje og gass resursene har vært med på å gi det norske folk velferd som vi ellers ikke hadde hatt råd til. Sånn er det bare. 

Dessuten, klima utvikles over en meget lang tidshorisont. Ikke så lenge siden det var jordbruk på Grønland eller skog på Hardangervidda. Dette før den industrielle revolusjon. Istedenfor å kalle dette klimagasser, kall det heller forurensing, som påvirker luftkvaliteten i lokal områdene, eksempelvis Kina og India. Det må landenes styresmakter ta grep om. Det er slett ikke så stor enighet blant forskere på klima at temperaturstigningen globalt er menneske skapt. De kommer bare ikke til orde, grunnet eneråderetten IPCC mener de har på dette området. Ingen avvik tillates.

La oss utnytte de inntekter Norge har fra olje/gassindustrien så lenge vi har muligheter til det, da etter hvert andre energi kilder vil ta over. Gradvis. Om vi spør den jevne nordmann om han eller hun er villige til å kutte i velferden og tap av tilhørige arbeidsplasser, mot kutt i olje/gassproduksjon, tror jeg svaret gir seg seg selv. Det er bare å innse realitetene. Folk flest vil velge velferd og arbeid

2 liker  
Kommentar #8

Petter Espeland

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Virkeligheten er absolutt annerledes enn mange måtte ønske. Spørsmålet om oljeproduksjon er i stor grad en verdidebatt. Skal vi tilfredsstille et folk som er overmett på rikdoms skrik etter mer penger, mer forbruk, og mer sløsing eller skal man gjøre det vi alle egentlig vet er sunt og rett - gå over fra olje (som man er så sykelig avhengig av, men som man ikke kan fortsette med) til noe man kan leve av på sikt? Gjør man det rette vil det koste oss flere tusen i året.

Dette er en reell konflikt: Sunnhet eller griskhet? Moral eller mammon? I stor grad er det også en kamp i hver av oss. Hvilke krefter går seirende ut? Hva mener jeg egentlig - og tør jeg være sterk og klar i møte med andre nordmenn?

Noen vil nok også se bort fra forskernes klare advarsler. De bagatelliserer det hele og mange velger å gi seg hen til konspirasjonsteorier. De bakenforliggende årsakene kan man spekulere i – både økonomiske, sosiale og ikke minst psykologiske årsaker ligger bak. Leser man de etter hvert så eiendommelige kommentarfeltene grundig og føler behag i å avvise alt man ikke umiddelbart forstår, kan man få inntrykk av at forskning er noe man kan velge å støtte eller avvise – som om det var politikk og ikke vitenskap. (Og så er det et visst skille mellom klimagasser og lokal luftforurensing)

At "Norge skal redde hele verden" stemmer selvsagt ikke. (det har jeg grunngitt her: https://petteres.blogspot.com/2017/09/lille-norge-kan-ikke-redde-verden.html)  Men det stemmer nok at noen lar seg lure av den slags billig retorikk. Vi skal alle gjøre vårt. Om noe er spesielt for Norge i forhold til resten av verden, så er det nok vårt høye forbruk, og at vi har tjent oss styrtrike på å ødelegge for resten av verden. Så la oss gni bort oljefilteret som henger over øynene på så altfor mange. Som Johannes Tananger skriver: Virkelighetens verden er annerledes enn mange skulle ønske!

2 liker  
Kommentar #9

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Du skriver : "Gjør man det rette vil det koste flere tusen i året " Ja, vel. Men tror du den jevne Ola Nordmann er villig til det ? Neppe. ! Det er da kun en utopi, om man er villig til drastisk å legge om sin livsstil. Eller tap av arbeidsplasser og mindre velferd som selvsagt en struping av norsk olje/gass produksjon ville føre til.. Jeg tror ikke noen politikere ville få så stor oppslutning om de ville gjennomføre det. Så i "virkelighetens" verden vil nok dette ikke skje. Så lenge det finnes en global etterspørsel etter olje/gass så vil utvinning finne sted. Kort og greit. Uansett om Norge struper sin produksjon eller ei. Det vil ta årtier å finne erstatning for disse energi kildene. For uten energi stopper verden. Så er det. Det utvikles heldigvis stadig ny teknologi til å minimere utslipp fra olje/gass og solenergi/vindkraft er på vei opp. Men det vil ta sin tid. Verdens befolkning øker stadig, og dermed også etterspørsel etter energi. Millioner av mennesker kommer ut av fattigdom hvert år, og vil da også øke etterspørselen etter energi. Det eneste som kunne minske bruken av fossil energi på verdensbasis ville være en ny stor verdenskrig eller en global økonomisk , varig depresjon. Jeg tror ikke at så mange akkurat ønsker det. Vi får forholde oss til virkelighetens verden slik den er heller enn å leve i en utopisk verden som ikke eksisterer

2 liker  
Kommentar #10

Petter Amundsen

0 innlegg  7 kommentarer

Konspi?

Publisert nesten 4 år siden

Hersketeknikkens trylleord, Konspirasjonsteori, blir ofte brukt når skepsis til IPCC skal imøtegås. Påstand om manglende tro på Vitenskapen, likeså. Vitenskap er en metode som går ut på å etablere hypoteser som man skal forsøke å falsifisere gjennom testing. I klimasammenheng blir det vanskelig å komme lenger enn til hypotesen. Det er ikke fysisk mulig å lage eksperimenter som tilsvarer virkelighetens kompleksitet. 

Men det er et unntak, CO2-teorien kan testes gjennom prediksjoner av fremskrevet temperaturutvikling over tid. Og vi ser nå hvordan det har gått med disse prediksjonene, de har feilet grovt. Med andre ord burde teorien om CO2 som driver av global temperaturøkning være ansett som falsifisert. 

Om man så tenker at det er mye penger i klimaforskning, og at det derfor er liten grunn til at forskere skal avstå fra å melke alarmismen, er det knapt en konspirasjonsteori. Det er bare typisk menneskelig oppførsel. Om man mister sitt levebrød av å innrømme at man har tatt feil, sitter kursendringer langt inne.

3 liker  
Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Espeland. Gå til den siterte teksten.

Det vi trenger er virkelig handlekraft. Alle gode krefter - både blant enkeltpersoner og politikere må samhandle for en bærekraftig fremtid. Når vi ser hvordan man behandler skaperverket er det grunn til å være sinte, men altfor mange bagatelliserer, bryr seg ikke, eller retter sinnet mot de som bygger opp heller enn å rette det mot de som ødelegger.


En sentral indikasjon på hvor oppegående og etisk man er handler i våre dager om hvordan man forholder seg til forvalteroppdraget - både personlig og politisk.

Det vi trenger er sannhet, ikke en ideologi som bygges av løgner. Dessverre virker det som om noen er til enhver tid klar for å leve ut løgner, fremfor å ta til seg sannhet. Klimakrise-konseptet er blant verdens største løgner historisk sett.

3 liker  
Kommentar #12

Petter Espeland

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Man kan håpe på at etiske og rettferdige krefter seirer og kalle det en utopi, og man kan frykte at jaget etter penger som vanlig får råde og livsgrunnlaget svekkes ytterligere - en dystopi.

Vi mennesker trenger ikke velge om vi vil være optimistiske eller pessimistiske, utopiske eller dystopiske. Det er selve engasjementet, det å bry seg om skaperverket og ta vare på det som er det viktigste. Det har egenverdi. Det finnes mange mektige krefter som organiserer seg for å forvirre oss og som gjør hva de kan for at vi skal betvile forskning. De ønsker sterkt å bryte ned ethvert engasjement for livsgrunnlaget, for kommende generasjoner og for skaperverket. Og vi har nok alle sett dem.

Hvordan det går vet vi ikke. Spørsmålet er til oss selv: Hva gjorde jeg? Lot jeg det skure, jobbet jeg for å ødelegge verden - i ord eller gjerning? Var jeg en som brøt ned engasjement, eller tok jeg ansvar? Det spørsmålet vet vi alle svaret på - men bare om man er ærlig med seg selv.

1 liker  
Kommentar #13

Otto Støver

0 innlegg  3 kommentarer

Ikke la deg bli narret.

Publisert nesten 4 år siden

Jeg ser i kommentarene at noen er kritiske til co2 hypotesen til IPCC, og noen har godtatt den. Uansett standpunkt så bør ethvert standpunkt bli imøtegått med argumentasjon og ikke nedvurdering av standpunkt ved å kalle det konspirasjonsteori eller andre nedsettende ord. Problemet er bare at både media og politikere og andre synes det er greit å kalle noen som ikke ser en mulig krise i klimaet med alt mulig av nedsettende ord. Det er trist, for det forteller mer om den som sier det enn noe annet. Til og med Obama sa hånlig at han ikke orket prate med "flatjordforkjempere". Hva er det for oppførsel av en president? Men media syntes visst det var flott. Jagland sa før valget at det ikke skulle være noen klimafornekterne i hans regjering. Er det noen som har benektet at vi har klima? 

Det er ikke lov at man snakker nedsettende om noens rase, seksuelle legning, religiøse overbevisning og mye annet, men i klimasaken er det visst helt ok. Og hva er det vi kritikere gjør egentlig. Jo vi følger vitenskapens regel om at enhver hypotese skal testes om og om igjen før den får tittelen av en teori. Og når en teori etter grundig testing viser seg alltid å være sann så kan det bli en akseptert lov til slutt. Men i klimasaken skal ikke kritikerne engang  bli hørt. Hva er det for uvitenskapelig holdning? Og de som blir kalt vitenskapsfornektere det er jo vi som vil debattere dette på ordentlig måte. For det synes jeg saken krever,. Vi bruker et mangesifret antall milliarder kroner hvert år på klimasaken. Da er det minste man kan be om at det er lov å debattere den.

3 liker  
Kommentar #14

Petter Espeland

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Å snakke nedsettende bør unngås, jeg vil gi ros for alle som ikke det gjør, og etterstreber en behagelig tone selv. Jeg har deltatt i en del debatter, og har dessverre sett at mange som vil kloden det beste blir møtt med hånlige kommentarer der man gjerne blir kalt for hysteriske eller dumme som tror på forskerne eller kanskje naive når man tar problemene på alvor.

Ordet "konspirasjonsteori" kan nok oppleves nedsettende, men det er ikke det. Å tro at en stor overvekt av seriøse forskere, representanter fra de fleste land i verden, økonomiske ledere (til og med fra oljebransjen) og FN står samlet bak en sammensvergelse (konspirasjon) kan gjerne kalles en konspirasjonsteori. I tillegg er den svært omfattende i forhold til andre konspirasjonsteorier. Hva som skal ligge bak denne sammensvergelsen er også litt uklart. Her hintes det gjerne om at flertallet av verdens forskerne skal være korrupte (og utrolig samstemte), at utviklere innen fornybar energi står bak og at politikerne (til og med fra oljenasjoner!) gjør det for avgiftene. Jeg tror nok at helhetsbildet her framtrer som svært lite sannsynlig for de aller fleste.

Det er nok frustrerende for de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer at media ikke gir dem særlig spalteplass lenger. Årsaken er at forskerne har konkludert, og at dermed akkurat dette temaet ikke er en relevant diskusjon i forskermiljøet lenger. Debatten - i den grad det er det, er flyttet til kommentarfeltene, der jeg registrerer at Klimarealistene bidrar aktivt og organisert.

Bakgrunnen for dette omfattende engasjementet som skal så forvirring om forskernes konklusjoner er heller ikke gode å få tak på. Når alt dette er sagt: Å gå aktivt inn i det det grønne skiftet er positivt også av andre grunner en klimaet. Verden tærer på begrensede ressurser, vi utrydder arter i høyt tempo, vi ødelegger økosystem, vann og luft. Å gå over til fornybar energi og bærekraftig forbruk vil uansett ha positiv effekt på kloden, så selv de jeg her kaller «konspirasjonsteoretikere» har gode grunner til å jobbe til beste for vårt felles livsgrunnlag.

1 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Religiøs revolusjon

Publisert nesten 4 år siden
Petter Espeland. Gå til den siterte teksten.
Bakgrunnen for dette omfattende engasjementet som skal så forvirring om forskernes konklusjoner er heller ikke gode å få tak på. Når alt dette er sagt: Å gå aktivt inn i det det grønne skiftet er positivt også av andre grunner en klimaet. Verden tærer på begrensede ressurser, vi utrydder arter i høyt tempo, vi ødelegger økosystem, vann og luft. Å gå over til fornybar energi og bærekraftig forbruk vil uansett ha positiv effekt på kloden, så selv de jeg her kaller «konspirasjonsteoretikere» har gode grunner til å jobbe til beste for vårt felles livsgrunnlag.

Jeg motsier deg på alle punkter. 

1, Utgangspunktet er feil, det er påvist og er ikke noe debattere. Det blir ikke sannere av å debattere det.

2. Hensikten med denne konspirasjonen har ingenting med miljøet å gjøre, men å danne en bevegelse - en opinion mot gamle kulturer, spesielt nasjonalstaten. Bevegelsen blir et internasjonalt program over landegrensene som skal endre kulturen i ethvert land, og ensrette kulturen innen den nye religionen - det grønne skiftet. For å få en mektig endring, må det et mektig mål og en mektig motivasjon. Klimakrise er spesialsydd for formålet. Så lenge religionens presteskap har definisjonsmakten, kontroll over utdannelseinstitusjonene, media, kirkene og politikerkorpset, gjenstår det å overbevise de resterende om "viktigheten". Svelger alle denne løgnen, står det flere løgner i kø som skal internaliseres i alles sinn. 

3. Det globale prosjektet, som skal viske ut nasjonalstaten, er et eldgammelt program, et imperieprosjekt, for å tilrive seg all makt på denne planeten - formålet er å skape fred- tilsynelatende, men freden skal kontrolleres ved å hindre enhver mulighet for krig. Alle må tvinges inn i dette prosjektet, og når det er gjennomført - skal ethvert individ på planeten kontrolleres ved et teknisk avansert avansert identifikasjonsprogram - et implantat, som tilsynelatende skal hindre alle former for kriminalitet.

Melanie Phillips ~ The Conservative Forum ~ 5-2-2017

Her beskrives denne religiøse bevegelsen som globalismen står for. Ethvert sannhetssøkende menneske, med integritet og ikke er hjernevasket av blant annet klimahysteriet, vil fryde seg over denne videoen.

3 liker  
Kommentar #16

Petter Amundsen

0 innlegg  7 kommentarer

Viktig å skille mellom miljøgift og CO2

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tror de færreste vil være uenige i at man skal ta vare på kloden og begrense utslipp av miljøgifter. Videre hevder mange at dette ikke kommer i konflikt med å kutte CO2-utslipp. Da vil jeg vise til dieselmanien som herjet for noen år siden. Dieselbiler slipper ut mindre klimagass, derfor ble disse sponset av staten. Resultatet ble økt lokal forurensning. 

Kanskje klarer man å satse på to hester, men jeg tror det blir som påstanden i Skriften, man kan ikke både elske Gud og Mammon. Mitt håp er at man snarest mulig legger CO2-fokuset dødt, og heller bruker alle gode krefter på å komme klodens forgiftning til livs.

2 liker  
Kommentar #17

Otto Støver

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Petter du skriver:" Det er nok frustrerende for de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer at media ikke gir dem særlig spalteplass lenger. Årsaken er at forskerne har konkludert, og at dermed akkurat dette temaet ikke er en relevant diskusjon i forskermiljøet lenger. "

Neida det er ikke frustrerende for meg i alle fall. To monter, 1: har det noe å si for hva som er sant hva forskerne måtte ha sagt, og 2: har de sagt det du hevder. 1: Da Galilea ble dømt til taushet var sikkert 99% av datidens forskere enig i det, men hvem hadde rett? Å hevde konsensus viser bare at du ikke har forstått noe som helst av vitenskap. Hvis ett eneste bevis viser at en hypotese ikke passer, så er den hypotesen falsifisert. Så brutalt enkelt! Hvor mange som eventuelt skal ha vært positive til hypotesen har ingen betydning.

2: Og disse undersøkelsene som skal ha bekreftet 97% av forskerne var enig. Det er vel gjort fem slike, Oreskes, Anderegg, og Cook pluss et par til. Den siste var Cook. Hans fant 11944 vitenskapelige artikler der ordene "global warming, eller "climate change" var en del av teksten, og hevdet at 97% av dem var enige i co2 hypotesen, men han ville ikke legge frem grunnlagsmaterialet. Det ble han senere nødt til, for han hadde fått offentlige penger til prosjektet. Da kom det frem at det ikke var 11585 som var enige (97% av totalen), men bare 65! En rekke av de forfatterne av artklene som hadde blitt plassert i kategorien for å støtte hypotesen protesterte så høylydt at han måtte flytte dem, noen til og med til motsatt gruppe, de som helt klart avviste co2 hypotesen. Tilbake ble 41 artilkler eller 0,3% av totalen. Den gode Cook måtte også medgå grove formaliafeil i gjennomføringen av undersøkelsen, og innrømte senere at den ikke kunne brukes slik den ble brukt. De andre undersøkelsene var ikke mye bedre, samtlige er like på trynet rent statistisk. 

Nei årsaken til at forskere unngår klima, er å finne i det som kalles Climate gate,  epostene fra de sentrale forskerne som Michael Mann og andre som ble avslørt. De viser utstrakt mobbing og forfølgelse av alle som ikke er enige, i tillegg til at offentlige midler til annet enn "riktig" forskning ikke ble bevilget. Folk har blitt mobbet ut av stillingene sine, både forskere, meteorologer og andre som offentlig gikk imot co2 hypotesen. 

Men jeg tror du er enig med meg om at klima bør behandles seriøst. Og da synes jeg det bør debatteres i tv på en ordentlig måte. Slik det er nå sluker media rått alt som passer i skrekk-filmen de prøver å overbevise folk om. Det siste på TV2 var en svenske som hevdet havet kunne stige 30 meter på to-tre tiår, i alle fall 10 meter på ti år. For at havet skulle stige 30 meter måtte halve Antarktis isen smelte. Kontinentet Australia er halvparten så stort som Antarktis. Tenk deg en isbre på opptil 3000 meters høyde over det kontinentet, Det ville ta hundrevis av år å smelte. Grønland har jo økt vesentlig i det siste, og NASA (Zwally) hevder at Antarktis har gjort det samme. Men stort innslag i TV2 får disse folkene. De som på nettet beviser at det må være feil får ingen mulighet til tilsvar. Både NRK og TV2 har i sine retningslinjer at de skal dekke alle saker fra begge sider, men det gjelder IKKE i klimasaken. Problemet til begge disse er at de tror at de bestemmer hva og hvem som får komme til orde. For 30 år siden gjorde de det, men ikke nå lenger. Og når folk finner på nettet at det ikke er sant det de har blitt fortalt så mister de tilliten til media. En løgn blir ikke sannhet selv om den gjentas ofte nok.

2 liker  
Kommentar #18

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Løsbare miljø-problemer

Publisert nesten 4 år siden
Petter Amundsen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje klarer man å satse på to hester, men jeg tror det blir som påstanden i Skriften, man kan ikke både elske Gud og Mammon. Mitt håp er at man snarest mulig legger CO2-fokuset dødt, og heller bruker alle gode krefter på å komme klodens forgiftning til livs.

Havet er viktig:

1. Hindre mer forsøpling av plast-tilførsel til havet, uansett hvor den kommer fra.

2. Fjerne den plasten som er der.

Disse to prosjekter er det mulig å gjennomføre, men den har ikke det religiøse tilsnittet som klimahysteriet fører til. Så at "det grønne skiftet" bevegelsen, som er et venstresosialistisk -ismeprogram, ser nok ikke plasten som viktigere enn CO2 luriumet. Håpet om å samle kreftene mot et løsbart problem, som ikke gir den religiøse effekten man får med CO2 hysteriet, er nok ikke så høyt oppe på agendaen til globalistenes miljø-religion.

Kommentar #19

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

La meg starte her. Det er mye å ta tak i når det kommer til denne debatten, men det dukker opp et par poenger i dette innlegget som er vanlige, men dessverre usanne.


1: Våre utslipp er så små sammenlignet med det naturlige utslippet, at det ikke har noen effekt. 

Logisk ved en overfladisk vurdering, men når man tenker en gang til, husker man kanskje det gamle ordtaket om "dråpen som får begeret til å flyte over". Dråpen er liten sammenlignet med helheten, men det kan ikke sluttes dithen at den ikke har effekt. 

Argumentet er således ikke logisk, og ikke gyldig. At naturen har et CO2-kretsløp innebærer ikke at vi kan gjøre som vi vil - vi vil endre balansen i kretsløpet om vi slipper ut.

2: CO2 kommer etter oppvarming historisk.

Sant, i og for seg. Her ligger problemet i at man ikke undersøker videre. Noen klimagasser er "drivere", dvs at de kan styre en prosess. Andre reagerer kun på ytre påvirkning. Den siste representeres tydelig ved H2O, som er den gassen som i størst grad påvirker temperaturen til vanlig. Det er den klart største klimagassen vi har - bar none. Men den endrer ikke temperatur selv, for den har kort levetid i atmosfæren, og vil kun reagere på ytre påvirkning. 

CO2 kan reagere på endringer, men den er også en driver. Så når den først slippes ut, forsterker og driver den endringer. Derfor kan Støver skrive det han skriver, og ha teknisk sett rett, men likevel bomme på poenget, fordi han ikke har tenkt langt nok.

3: Fortiden har tider med andre forhold.

Absolutt. Kan du dokumentere globale endringer? Nei, ikke det. Ikke fra andre tider enn når dinosaurene levde. Og det er ikke så relevant før Jurassic Park blir noe annet enn film.

4: CO2s varmedrivende egenskaper er ikke dokumentert. 

Jo. Fra John Tyndall til Svante Arrhenius, for over hundre år siden. Dette poenget er det trist at "Klimarealistene" holder seg til, da det rett og slett ikke er i nærheten av sant.

Kommer tilbake senere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere