Halvor Moxnes

26

Historiene om Jesu fødsel

Beretningene om Jesu fødsel i Matteus- og Lukasevangeliet er mer historier enn historie i moderne forstand.

Publisert: 8. aug 2018

Ronnie Johanson (Vårt Land 3. ­august) oppsummerer nyere ­Jesusforskning når han sier at siden det var kjent at Jesus var fra Nasaret, hadde Matteus og Lukas et problem: Skulle han være Messias måtte 
han knyttes til davidstradisjonen fra ­Betlehem. Begge gjør det, men på forskjellig måte. Felles var altså navnene på ­Maria og Josef, fødestedet Betlehem og unn­fangelse ved Guds ånd. Johanson siterer professor Ragnar Leivestad som skal ha kalt fødselsfortellingene «from diktning.»

Innevarslet storhet. 

Men jeg vil heller­ si at de to fortellingene vil forklare meningen­ med Jesu fødsel og se den i sammenheng med Jesu fremtid og hans betydning som Guds sønn. Det var et vanlig trekk ved antikke biografier over store menn at ­allerede fra fødsel og barndom viste deres kommende storhet seg.

For Matteus var det viktig å få frem hvordan Jesu liv var oppfyllelsen av skriftsteder i Det gamle testamente. Samtidig gav fortellingen om Herodes' forfølgelse og massakre på guttebarn (som det ikke finnes historiske spor etter) assosiasjoner til fortellingene om Moses' fødsel da ­Farao ville drepe alle israelittiske guttebarn i Egypt. Når Lukas knytter Jesu fødsel til keiser Augustus, verdensherskeren og det romerske folks frelser, overgår Jesus ham, siden han er verdensfrelseren som er født.

Disse fortellingene er religiøse tolkninger­ som vil understreke betydningen av Jesus for dem som hørte historiene. Det er en lignende aktualisering Solevåg gjør når hun ser historien om ­foreldrene og Jesus på flukt fra forfølgelse til Egypt som uttrykk for at Jesus identifiserer seg med flyktninger i vår tid. (Vårt Land, 17. juli).

Delte deres vilkår. 

Det er bare Matteus og Lukas som har historiene om Jesu fødsel. Men også Johannesevangeliet og Paulus, som ikke har fortellingene, har lignende tolkninger av Jesu fødsel: som menneske delte han menneskers livs­situasjon (Joh 1, 14; Fil 2, 6-7).

Beretningene om Jesu fødsel i Matteus- og Lukasevangeliet er derfor mer historier enn historie i moderne mening. De er historier mennesker kan kjenne seg igjen i og finne mening i, når de gjenfortelles og tolkes inn i nye situasjoner.

Trykket i Vårt Land 8. august 2018. 

4 liker  
Kommentar #1

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Vet ungdomsrepresentantene hva de uttaler seg om?

Publisert rundt 3 år siden

Hva kreves av en ungdomsrepresentant i alvorlige spørsmål som eutanasi/barmhjertighetsdrap? 

Det er ikke uten grunn at nettopp ungdomspartier (og voksent FrP) først går inn for barmhjertighetsdrap. Vellykkete, sterke og kunnskapsrike ungdommer fra partiene uttaler seg om noe som krever mange ti-års dypere innsikt, og gjerne innsikt gjennom eget slit med livet. Livet er verdifullt på svært forskjellige måter!! Vet ungdomsrepresentantene hva de uttaler seg om?

Vi skjønner godt at dersom barmhjertighetsdrap blir lovlig, vil det ikke bli forbud mot det senere. Og etter noen ti-år vil det være som det er i Nederland nå. Fordi det er helt umulig å formulere en slik lov så presist at den tolkes likt.

Kommentar #2

Tor Jakob Welde

9 innlegg  167 kommentarer

Pålitelig informasjon om Jesu fødsel

Publisert rundt 3 år siden

Et problem med å betrakte Lukas' og Matteus' fortellinger som "religiøse tolkninger" og ikke historisk troverdige, er at man kommer i skade for å motsi/avvise det forfatterne selv har understreket om den saken. Evangelisten Lukas begynner jo som kjent sin bok slik: "Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i" (Luk 1,1-3).

Høres dette ut som en forfatter som straks har tenkt å gi oss sin "religiøse tolkning" av visse hendelser, fortelle oss ting som egentlig ikke har skjedd?

Like etter Lukas har erklært hvor pålitelig det er, det som nå skal fortelles, går han i gang med beretningene om døperen Johannes' tidligste barndom og om frelseren Jesu unnfangelse og fødsel osv. Han mener altså at det er pålitelig informasjon han her bringer videre, basert på øyenvitneskildringer, noe han nettopp gjorde et poeng av. Da bør teologene prøve å vise ørlite respekt for forskningsmaterialet en har framfor seg, og ikke "tolke" det slik at vi sier, "Ja, Lukas skrev nok at han mente dette var pålitelig og basert på øyenvitneskildringer osv., men vi, vi vet bedre enn ham at det ikke er slik det er ment. Han mente noe annet..." En slik motsigelse/avvisning av en forfatter bør vel ikke anses som en seriøs "tolkning" av vedkommende? 

Evangelisten Lukas var ellers en velutdannet mann, lege av yrke, og viser svært gode litterære ferdigheter og kunnskap om historie, samfunn m.m. De stadige referansene til forskjellige herskeres regjeringstid o.l. (Luk 3,1, Apg 11,28) er med på å understreke at hendelsene det fortelles om virkelig fant sted.

Lukas og Matteus er også i fin harmoni og utfyller hverandre når det gjelder Jesu tidligste barndom; Matteus gir oss Josefs perspektiv på hendelsene, mens Lukas gir oss Marias perspektiv. (Akkurat som to ulike journalister gir oss to litt ulike perspektiv og litt ulik info/detaljer om en begivenhet de er utsendt for å dekke.) 

 

2 liker  
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva med unnfangelsen ?

Publisert rundt 3 år siden
Halvor Moxnes. Gå til den siterte teksten.
Beretningene om Jesu fødsel i Matteus- og Lukasevangeliet er mer historier enn historie i moderne forstand.

Unnfangelsen av Jesus stimulerer fantasien i langt større grad enn fødselen.  Oppstandelsen  virker  mer jordisk triviell sett i lys av  vår tids, dvs.  romfartsalderes medisinske  innsikt

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere