Øystein Gudim

3

Foreldreløse barn

Under 10.000 barn adopteres internasjonalt hvert år. En del flere adopteres nasjonalt. Hvorfor så lave tall når det sies at det er 140 millioner «foreldreløse» barn i verden?

Publisert: 31. jul 2018  /  581 visninger.

Øystein Gudim, Adopsjonsforum

Det er flest foreldreløse barn i Asia (ca. 61 mill.) Afrika (52 mill.), Latin-Amerika  (10 mill.) og ca. 7,3 millioner i Øst-Europa / tidligere Sovjetstater. 

Tallene er ikke så høye i praksis, da «orphans» defineres på ulike måter. Da AIDS-epidemien var på sitt verste oppsto begrep som «single or double orphans» – barn uten en eller begge foreldre. 

Unicef anslår at litt over 15 av de 140 millionene barn har mistet begge foreldre. Mange av barna har da en forelder / annen slekt som kan ta seg av dem. Et mindretall er uten noen trygg omsorg. 

Barnehjem

Det er et bekymringsfullt høyt antall barn plassert på barnehjem / institusjon eller i fosterhjem. Unicef anslår ca. 2,7 millioner. Mange av disse barna vokser opp på en institusjon uten den sosiale og juridiske sikring en familie kan gi. Barnehjem er ikke noe hjem for barn

Om bare 10.000 av barn hvert år får familie gjennom internasjonal adopsjon og noen flere får en familie ved adopsjon i eget land, så utgjør dette knapt 1 % av barna. Om lag 99 % av barn på institusjoner vet i år ikke om de kan få en ny, permanent familie. 

Manglende lovverk, svakt byråkrati og sosialvesen, politisk og religiøs motstand mot adopsjon er et problem. Barnas alder er like viktig. De fleste barn som trenger ny familie er i skolealder. Unicef har anslått at det er ca. 89 % av barna, mens 11 % er under 5 år. 

Små barn

De som vil adoptere ønsker ofte små barn. De fleste som adopteres til Norge er under 3 år ved ankomst. Norske myndigheter har hatt en streng praksis for å godkjenne adopsjon av barn over 3 år, og er nokså alene om å kalle 3-5-åringer «store» barn. 

En ny adopsjonslov trådte i kraft 1. juli i år. Stortinget ønsket at 0-5 år skal være standard aldersramme for adopsjonsgodkjenning.  Regjeringserklæringen fra Jeløya lover «raskere og enklere» adopsjonsprosesser. Flere adopsjonssøkere opplever at prosesser går langsomt og slett ikke er enkle. Køen for norsk godkjenning er like lang. Prosessen kan ta over ett år. Om adopsjonsmyndighetene vil bli mer åpne for å godkjenne søkere for barn over 3 år er usikkert. Barneminister Linda Hofstad Helleland bør følge med på om byråkratiet hun har ansvar for følger opp Stortingets intensjon med den nye loven.

Kilde for tall: https://www.unicef.org/media/media_45279.html

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øystein Gudim

3 innlegg  31 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

En lenke til dette innlegget i Aftenposten falt dessverre ut ved publiseringen av innlegget om foreldreløse barn:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e1objy/Barnehjem-er-ikke-hjem-for-barn--Oystein-Gudim

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Rwanda

Publisert nesten 3 år siden

Da barna bodde hjemme betalte jeg i mange år for en foreldreløs jente i Rwanda. Hun bodde med sine småsøsken i en landsby. Mor og far var døde av AIDS. De fleste der hadde mistet en eller to foreldre. De kjøpte husdyr etter hvert og det siste jeg fikk informasjon om før jeg måtte avbryte kontakten var at de var innlemmet i et større fellesskap i landsbyen og hadde det godt alle sammen. Jeg fortsatte hjelpen på organisasjonsnivå. En fin overgang etter en vanskelig opplevelse. Det gjør noe med familier i Norge som får oppleve sykdom og død hos andre, når de kan hjelpe til å forbedre livsvilkårene der det er behov. Nå vet jeg at barna selv gjør samme innsats videre både nært og fjernt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere