Heidi Nordby Lunde

2

Hareides reservasjoner

En avtale blir ikke mer legitim av å reservere seg mot den ofte.

Publisert: 31. jul 2018

Krfs leder, Knut Arild Hareide, mente tidligere i sommer at EØS-avtalens legitimitet hadde styrket seg om Norge brukte reservasjonsretten oftere. Problemet med det er at med unntak av ved datalagringsdirektivet, der KrF sto på riktig side mot direktivet, så vil reservasjoner mot reguleringer som berører EUs indre marked føre til at norsk næringsliv over tid reguleres annerledes enn EU-standarder og dermed få dårligere konkurransevilkår enn for eksempel svenske konkurrenter. Det skaper handelsbarrierer for norske varer og tjenester, som er avhengig av en mest mulig friksjonsfri handel for å konkurrere. Det er denne forskjellsbehandlingen som ville uthulet verdien av EØS-avtalen og avtalens legitimitet. Verdien av avtalen så vi da EU ga Norge fritak for straffetoll på stål og aluminium, noe ikke Sveits fikk da de kun har handelsavtaler og ikke er med i EØS. Det skal være en forskjell på å stå innenfor eller utenfor det indre markedet. EØS-avtalen gir oss en fot innenfor.

Å tro at EU parallelt med Brexit-forhandlingene vil være veldig åpne for såkalt "cherry-picking" fra ikke-medlemmer er i beste fall naivt. Det er ikke propaganda fra NHO at dette faktisk kan sette EØS-avtalen i fare, slik Hareide hevder. 

Det er ikke de merkantile delene av EØS-avtalen som gjør at Norge daglig kan kjøre over 170 vogntog med fisk uten stopp over grensene til vårt største marked. Det er harmoniseringen av regelverket for veterinærer som gjør at EU har tillit til at norsk fisk møter EUs standarder. De snart 12 000 lover og reguleringer Norge har implementert siden 1994 ville utgjort 12 000 handelsfartsdumper på veien mot vårt viktigste marked. 

Hovedsakelig er ikke reguleringene noe som dyttes ned over hodene på uvillige norske regjeringer, men noe vi mottar med fordi vi ønsker dem. Det er en effektiv måte å få oppdatert og modernisert regelverk på, og sparer Norge for milliarder hvert år. 

EUs datalagringsdirektiv, som KrF stemte mot, men Høyre og Ap dessverre sikret flertall for, var i utgangspunktet ikke relevant for varer og tjenester i EUs indre marked, og dermed heller ikke EØS-relevant. Her kunne og burde Norge ha sagt nei. Ikke bare fordi det ikke var EØS-relevant, men fordi det krenket personvernet til norske borgere med uforholdsmessig lagring av databruken til innbyggerne i forbindelse med forebygging av terror og grov, organisert kriminalitet. Heldigvis kom EU selv frem til at dette stred mot de samme rettsstatsprinsippene EUs institusjoner er bygget på for å forsvare. Her sviktet Ap og Høyre både rettsstaten og EØS-avtalen. 

At KrF ville reservere seg mot EUs finanstilsyn er derimot besynderlig. Norske verdipapirer omsettes i dag på markedsplasser over hele Europa, også utenfor norske tilsynsmyndigheters kontroll. Er det noe finanskrisen burde ha lært oss er det at finansnæringen er for internasjonal til at vi kan isolere finanstilsyn til Norge alene, og det er kun i helt spesifikke, avgrensede tilfeller EUs finanstilsyn har mandat til å fatte bindende vedtak. Norsk finansnæring er avhengig av å ha samme friksjonsfrie tilgang til det indre markedet for å kunne drive utlån til norske småbedrifter og nordmenns hus og hjem. Å strupe denne tilgangen gir en av våre viktigste næringer en betydelig bakdel.

I ACER-saken ble debatten trollet i hjel av feilaktige påstander som ikke var relevant for EUs energibyrå. Dette ser vi skje gang på gang i EU-debatten. Det interessante er at ACER er opprettet etter modell av det vellykkede nordiske kraftsamarbeidet. I dette samarbeidet utveksler Norge kraft med EU-landene Sverige, Danmark og Finland, noe som sikrer energiforsyningen på tvers av landegrensene. De neste årene vil et økt kraftsamarbeid være en helt nødvendig del av det grønne skiftet. Også her ville KrF reservere seg, noe som hadde redusert Norges mulighet til å bli Europas grønne batteri.

EØS-debatten vil ikke bli enklere de neste årene. På trappene står blant annet EUs arbeidsmarkedsbyrå, som vil sikre arbeidstakernes rettigheter på tvers av landegrensene og kunne bli et viktig verktøy for å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. På samme måte som med EUs finanstilsyn, vil de nasjonale tilsynene fortsatt stå for hoveddelen av reguleringene og tilsynet. Ingen vet hvor Hareide hopper, men EØS-avtalens legitimitet styrkes ikke av usikkerhet rundt viktige beslutninger som støtter opp under harmoniseringen av EUs indre marked. Og av alle tenkelige tidspunkt for å varsle avvik og reservasjoner mot EU, så er neppe tiden rundt Brexit, handelskrigen til Trump og et sikkerhetspolitisk aggressivt Russland det riktige.  Vi har lenge kunne ta EØS-avtalen for gitt. Det kan vi ikke lenger.

Heidi Nordby Lunde
Leder, Europabevegelsen.

1 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Mange fine ord til forsvar for EØS og EU

Publisert nesten 4 år siden
Heidi Nordby Lunde. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke de merkantile delene av EØS-avtalen som gjør at Norge daglig kan kjøre over 170 vogntog med fisk uten stopp over grensene til vårt største marked. Det er

Men for oss som har levd en stund, hatt vårt arbeid i forskjellige sektorer, og har satt barn inn i denne verden, så fortoner forholdet mitt, i det minste, seg helt annerledes til EØS.

Javisst kjører det 170 vogntog fra Norge til EU med fisk og laks, - slik at vi får flere hundre nye milliardærer av lakseoppdrettere og fiskebåtredere, som ikke betaler skatt, og faktisk skaper veldig få arbeidsplasser. Jeg har selv jobbet som røkter i 5 år, på vestlandet.

Vi forbrukere får dyrere laks(rådyr) og har ingen glede av dem som beriker seg. Jeg har ingen tro på at denne næringen beriker Norge heller.

Jeg lurer på hva regnestykket blir, når de flere hundretusen EØS borgere kommer til Norge for å arbeide?

Hvor mye skatter de, hvor mye jobbes svart? De kommer til duk og dekket bord, til en ferdig infrastruktur av veier og kommunikasjon og av en velferdsstat:

EØS borgerne får fra første dag, sykelønn, gratis helsetjeneste med kirurgi, (50000 for en operasjon?) subsidierte barnehager til sine barn, gratis skole, gratis legevakt og tannleger, gratis tilbud om idrett og friluftsliv, arbeidsledighetstrygder, engangsstønader, kontantstøtte og haug med andre gratis tjenester fra norske skattebetalere. De klarer aldri å dekke dette inn igjen med skattepenger.

Den andre siden er alle lastebilene som kommer motsatt vei over Svinesund, med underbetalte baltere som kjører lastebiler i 18 timers skift, underbetalt og ofte ruset på norske smale veier, uten piggdekk og lovlige sommerdekk: 

Hva koster det den norske stat, med alle narko, sprit og smuglerkontrollene? Hva koster det med ekstra politiressurser som skal oppklare all vinningskriminaliteten, med tjuveri av anleggsmaskiner, påhengsmotorer, bildeler,verktøy og jeg vet ikke hva? 

 EØS avtalen vil aldri gå i pluss, når alle utgifter er regnet med.

Og da er ikke det verste av alt nevnt ennå: At hundretusener av norske ungdommer og eldre arbeidere har mistet muligheten for et arbeidsmarked innenfor hotell og restaurant, tømring, forskaling, vei og anlegg, hage og vedlikehold, og i butikkbransjen. Vi har mistet fagarbeidere på alle områder, untatt i noen få næringer i olje og teknikk, som krever spisskompetanse.

Ellers er nordmenn gjort arbeidsledige pga EØS. Akkurat nå i 2018 er det på en høykonjuktur, men jeg tror den relle arbeidsledigheten er på minst 10 %. Ved en ny økonomisk krise, kan arbeidsledigheten fort komme opp i 20%, så lite industri som vi har i dette landet vårt - takket være EU.

Så sier dere EØS tilhenger: "Tenk på alt som Norge eksporterer til EØS, alle de verdiene" - Vel, hvem får mesteparten av de pengene? Jo - kapitalistene, investorene og aksjonærer - jeg får ingenting av dette Nordby. De rike blir rikere - vi andre fattigere, iallefall vår barn og neste generasjon. De må fortsatt betale 30 millarder til EU hvert år.

6 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Vi får gjøre som fiskeriministeren,

Publisert nesten 4 år siden

ta oss en tur til Iran,  kanskje det kan gjøre oss (vanlige borgere) rikere? I alle fall kan jo dagens unge som er single se på muligheten...eller til et annet land utenfor EØS. Fiskeriministeren har i alle fall gitt oss ideen. Han ble så ivrig at han glemte å varsle om hvor han dro.

3 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Hva med EU ministeren og strømprisene?

Publisert nesten 4 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Vi får gjøre som fiskeriministeren,

Fiskeriministeren er jo en ting, men hva med EØS ministeren? Hvordan skal han forsvare de høye strømprisene vi har nå, med en krone kilowatten? 40.000 i året for en familebolig? Hvor det meste er avgifter til staten?

Nordby, hvordan forklarer du at norske myndigheter skal ha Norge over på Europeiske strømpriser, i et land som er 10 grader kaldere i snitt enn sine europeiske naboer? 

Og hvordan forklarer du at vi nå har tomme vannmagasin og skyhøye priser, pga av at vi har solgt billig strøm til Europa? 

Og hvordan forklarer du, at når regnet nå kommer, og magasinene fylles opp igjen, så kommer europeerne foran oss i prioritet, mens vi ikke får lavere priser?

2 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Vel, hvem får mesteparten av de pengene? Jo - kapitalistene, investorene og aksjonærer - jeg får ingenting av dette Nordby. De rike blir rikere - vi andre fattigere, iallefall vår barn og neste generasjon. De må fortsatt betale 30 millarder til EU hvert år.

Bare et forsøk på å være litt morsom, Tønnesen, med tanke på det du skrev i utklippet her. Ta det for all del ikke seriøst.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere