Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

Den stille revolusjonen

Det pågår en stille revolusjon. Viktige verdier som menneske­verd og likeverd og grunnleggende rettsstatsprinsipper er i spill.

Publisert: 31. jul 2018

Mens vi nyter en fantastisk sommer sammen med vår nære familie, pågår marerittet i USA: Hundrevis av barn holdes­ fortsatt internert mens det letes etter ­foreldrene. Sist uke meldte myndighetene at 463 foreldre allerede er deportert – uten barna sine.

I en rekke tilfeller var foreldrene ikke klar over at barna ikke ville følge etter. Dermed kan Trump-administrasjonen ha bidratt til en permanent atskillelse av barn og foreldre og i praksis gjort mange barn foreldreløse.

Bakgrunnen var «null-toleranse»-­politikken for migranter fra Mexico til USA, der en valgte å separere og internere tusenvis av barn. Det var reaksjonene i amerikansk opinion og i Kongressen som førte til at president Trump til slutt stanset separasjonene.

Gjenforening har imidlertid vist seg vanskelig. Splittelsespolitikken ble gjennomført uten prosedyrer for å kunne spore­ barn og foreldre. Resultatet var byråkratisk kaos. Fortsatt finner ikke amerikansk myndigheter foreldrene til over 750 barn.

Flere steder. 

Dette er det foreløpig siste og grelleste eksemplet på hva som er i ferd med å skje: Det pågår en stille revolusjon. Viktige verdier som menneskeverd og ­likeverd og grunnleggende rettsstatsprinsipper er i spill. Handlinger som før ble ansett som moralsk uakseptable av en vestlig regjering, blir nå gjennomført. Det gjelder særlig i land der høyrepopulismen har fått fotfeste. Men det skjer også ellers, først og fremst knyttet til innvandring.

Ta Storbritannia. 

Den såkalte Wind­rush-generasjonen var nylig i ferd med å bli deportert til de vest-indiske øyene i Karibien. De ble hentet til England for å hjelpe med å bygge opp landet etter 2. verdenskrig. De fikk en egen oppholdstillatelse og pass fra Det Britiske Samveldet.

Tidlig i år bestemte innenriksdepartementet plutselig at alle som hadde oppholdstillatelse som borgere av Samveldet før 1971 ikke lenger hadde rett til å oppholde seg i landet, rett til pensjon, helsehjelp. Det kunne berøre så mange som 60.000 mennesker. De hadde plutselig ingen rettigheter lenger, og de skulle ut.

Det ble skandale. 

Heldigvis var det nok rettsfølelse og anstendighet i det britiske­ folk: De som hadde bygget opp landet igjen skulle ikke kastes ut. Gamle rettsstatsprinsipper skulle holdes i hevd. Til slutt måtte statsminister Theresa May gå til Underhuset og be Windrush-generasjonen offentlig om unnskyldning.

Et verdivalg. 

Ta Norge og tilbakekallelse av norsk statsborgerskap. Dette er en av de sterkeste reaksjonene i norsk straffe­lov, og forbindes gjerne med landsforræderi. Nå gjaldt det plutselig mennesker som hadde bodd i landet i 15 – 30 år. De fikk brev fra UDI om at de ikke lenger var norske statsborgere og måtte ut av landet. En del av dem var født i Norge. En feil opplysning (eller flere) som en selv, foreldre eller besteforeldre var skyldig i førte til at de mistet statsborgerskapet. Flere hadde bodd lenger i landet enn meg – som attpåtil ikke er født her.

Dette strider mot grunnleggende rettsprinsipper. Lover skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Og man skal ikke straffes for andres overtredelser; de arves ikke i nye generasjoner. Selv om Stortinget sørget for at slike beslutninger kun kan fattes av domstolene, hersker det fortsatt usikkerhet rundt flere av statsborgerskapssakene.

Og nå hører vi at mellom 6.000 og 7.000 mennesker kan få sin oppholdstillatelse trukket tilbake, blant dem også mange flyktninger. Det finnes sikkert enkeltsaker å ta tak i, men fortsatt må prinsippet om at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft gjelde. Fokus på retur av spesifikke nasjonaliteter kan også skape stor usikkerhet. En kan rykke opp familier ved roten, splitte dem og risikere å undergrave integreringen for de mange. En kan dessuten ta feil i landanalysen og sende mennesker tilbake til nye fluktsituasjoner. At UDI og Landinfo karakteriserer situasjonen i Afghanistan som trygg er for eksempel foruroligende.

Sakte, men sikkert endres holdninger og politikk i flere og flere land, uten store protester, også hos oss. Den stille revolusjonen kan endre oss alle – om vi ikke selv endrer den. Da må vi ta til motmæle. Verdivalget er vårt.

Trykket i Vårt Land 31. juli 2018 i spalten Overblikk. 

5 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Sakte, men sikkert endres holdninger og politikk i flere og flere land, uten store protester, også hos oss. Den stille revolusjonen kan endre oss alle – om vi ikke selv endrer den. Da må vi ta til motmæle. Verdivalget er vårt.

Migrasjonen fører uten tvil  til mange menneskelige tragedier og dilemmaer. Hilde Frafjord Johnson gjør det hele om til et spørsmål om vår  moral, og at dess flere vi gir opphold,  også de som har fått avslag, dess høyere er moralen i samfunnet. 

Løfven i Sverige tenkte i samme baner, men som landets statsminister forstod han at også hans og landets innbyggeres moral hadde visse grenser. Han gikk ut og sa at nok er nok. "Vi har tatt imot for mange innvandrere."

Kanskje han endelig mannet seg opp og tenkte litt på noen negative konsekvenser  Sveriges grenseløse barmhjertighet hadde fått for landetets egne innbyggere og f.eks tryggheten i samfunnet? 

Kan Frafjord tillate seg å også fortelle oss om noen slike konsekvenser hennes politikk på dette feltet får og kan få  da jeg oppfatter henne som som svært liberal i disse spørsmålene? Vil hun kunne påberope seg noe ansvar for også slike konsekvenser av sin egen politikk? Eller er negative konsekvenser på dette feltet betraktet som fy-fy å snakke om i KrF? Hva skal vi i tilfelle si om en slik moral?


9 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hilde Frafjord Johnson gjør det hele om til et spørsmål om vår  moral,

Om du klarer å fjerne moralen fra politikken sitter du tilbake med diktaturet. Du viser på en elegant måte hvordan det kan gå om vi ikke holder menneskerettighetene i hevd, slik Frafjord Johnson oppfordrer oss til. 

3 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Om du klarer å fjerne moralen fra politikken sitter du tilbake med diktaturet. Du viser på en elegant måte hvordan det kan gå om vi ikke holder menneskerettighetene i hevd, slik Frafjord Johnson oppfordrer oss til. 

Noe som  kjennetegner god moral er at vi også er klar over at det gode vi gjør mot noen, også kan ha negative konsekvenser for andre. Politikere kan ikke tenke bare sinnelagsetisk  med landets øk. ressurser og i  andre aspekter av innvandring-og migrasjondebatten . 

De bør også offentlig gjøre greie for negative konsekvenser av deres valg dersom de ser slike. Og ser de det ikke, kan det også ha med manglende innsikt og manglende  moral å gjøre om hensikten er aldri så god. For konsekvenser vil det alltid bli, både kortsiktige og mer langsiktige .Slik er det for mennesker i mellom i dagliglivet, og slik bør det være  i politikken.

Men dersom en politiker er ideologisk eller religiøst overstyrt , slik at han eller hun ikke for seg selv  eller offentligheten kan tillate seg å vurdere også  åpenbare negative konsekvenser av sin gode handling, vil de miste tillit hos mange. 

Om  du mener jeg her viser en diktatorisk og inhuman holdning, så må du få lov til å mene det -fra ditt ståsted. Ellers har jeg vel  ikke direkte tatt stilling til de ulike ting hun tar opp. Mitt anliggende var å vise at innleggsforfatter sine synspunkter nødvendigvis ikke  gir uttrykk for en bedre moral  enn de som måtte mene noe annet i de spørsmålene hun tar opp.

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Om  du mener jeg her viser en diktatorisk og inhuman holdning, så må du få lov til å mene det -fra ditt ståsted. Ellers har jeg vel  ikke direkte tatt stilling til de ulike ting hun tar opp.

Jo, du har nok det selv om du ikke innrømmer det. Du går løs på moralen og underkjenner hennes moral. Det er en klar verdivurdering av hennes argumenter. 

2 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jo, du har nok det selv om du ikke innrømmer det. Du går løs på moralen og underkjenner hennes moral. Det er en klar verdivurdering av hennes argumenter. 

Innleggsforfatter mer enn antyder at en strengere innvandrings-og asylpolitikk  er et resultat av en synkende moral hos politikere og befolkning Da er det klart at det er ikke jeg som går løs på menneskers  moral. Jeg gir et tilsvar til Frafjords syn, og stiller spørsmål om hennes (og dermed meningfellers) moral kan sees på som høyere enn de hun kritiserer -og prøver å vise at det ikke er tilfelle etter mitt syn..

jeg regner med at du hadde gjort det samme om saken var snudd på hodet. Jeg prøvde å forklare deg i min forrige kommentar at dette var mitt anliggende, ikke å gå inn på de ting hun rent konkret tok opp. At jeg er for strengere tiltak enn Frafjord, sier seg da likevel selv. 

Ellers har du god anledning til å vise at jeg tar feil, og at Frafjord har rett.

3 liker  
Kommentar #6

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for et godt innlegg, Hilde Frafjord Johnson!

3 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke til å unngå

Publisert nesten 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg gir et tilsvar til Frafjords syn, og stiller spørsmål om hennes (og dermed meningfellers) moral kan sees på som høyere enn de hun kritiserer -og prøver å vise at det ikke er tilfelle etter mitt syn

Når man promoterer et parti som hevder å være tuftet på verdier, må man være forberedt på kritikk av den typen du her bringer til torgs.

3 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ellers har jeg vel  ikke direkte tatt stilling til de ulike ting hun tar opp. Mitt anliggende var å vise at innleggsforfatter sine synspunkter nødvendigvis ikke  gir uttrykk for en bedre moral  enn de som måtte mene noe annet i de spørsmålene hun tar opp.

Jo du skjønner, jeg tenkte ikke å gå lenger inn i materien enn spørsmålet om moral, for det jeg leser av det som følger etterpå er at du relativiserer moralen med alle slags forbehold. Din holdning mot innvandring er forsåvidt godt kjent, og jeg forstår argumentene om penger, plassering, forpliktelser og alt det der, men da har du relativisert det hele til spørsmålet om vi har råd til noe du ikke ønsker skal skje, og da har moralen for din del blitt så relativisert at den ikke vises for alle de andre argumentene. På den annen side vet du at jeg mener at hvis vi bare har moralen og viljen får vi til alt det andre som følger av konsekvenser. Her tror jeg at fru Frafjord Johnson og jeg er uenige med deg. Derfor legger jeg bort alle de andre argumentene slik jeg har gjort siden 2015 fordi vi har alle muligheter til å løse ethvert problem med innvandring om vi bare vil og mener de verdier vi sier vi har. 

2 liker  
Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor legger jeg bort alle de andre argumentene slik jeg har gjort siden 2015 fordi vi har alle muligheter til å løse ethvert problem med innvandring om vi bare vil og mener de verdier vi sier vi har. 

Jeg tror jeg har gjort meg bra forstått. Dette dreier seg i grunn om både moral og politikk i en større kontekst. Hjelpe skal vi og hjelp har vi gitt. Og der er  også alternative måter å hjelpe på som ikke forutsetter at alle skal emigrere til Europa.  Som vi  vet, så knaker det i fortøyningene både i Sverige og EU og andre steder. Selv fru Merkel får erfare at hun kanskje har tatt munnen for full og lovt i meste laget.

Når du velger å bare se muligheter og at alle problemer kan løses, så kan det se fint ut på papiret. En fritaes også å måtte snakke om det ubehagelige, det som funker dårlig. Men det ligger lite  realisme i  slik tenkning. Jeg regner også med at der også for deg finnes en grense, og hvordan du definerer den grensen vet jeg ikke , for slikt sier du ikke.  

 Det kan se ut som om du forutsetter at alle mennesker, uansett bakgrunn og kultur egentlig har de samme interesser eller vil få kompatible verdier  med tiden  til hjelp.  For meg er dette en utopi og svært urealistisk og har lite eller ingen emperi å vise til, særlig hvis vi også bringer islam inn i bildet. 

Innvandring kan være berikende for alle parter, men den må være bærekraftig og forenlig med at vi kan forespeile vår etterkommere å kunne leve mest mullig fredlig med hverandre i et samfunn som kulturelt, økonomisk og verdimessig henger sammen.  

Så langt fra meg om dette. 

1 liker  
Kommentar #10

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Moral

Publisert nesten 3 år siden

Man skulle jo tro at det er umoralsk å lyve seg til opphold på falsk grunnlag også...

4 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Virkeligheten vs. Paradis

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
På den annen side vet du at jeg mener at hvis vi bare har moralen og viljen får vi til alt det andre som følger av konsekvenser.

Dessverre krever virkeligheten pragmatisme. Det er umulig, og følgelig ikke et spørsmål om moral, om Norge kan ta i mot et ubegrenset antall flyktninger (og "flyktninger") og fremdeles være Norge, og fremdeles være et tillitsbasert samfunn, og fremdeles være en velferdsstat.

Noen politikere klarer ikke å skille mellom virkeligheten og sin egen utopi (Jesu Paradis/Marx' klasseløse samfunn). De tror de kan etablere utopien, ikke bare i verden, men innenfor Norges grenser, med politiske vedtak.

The road to Hell is paved with good intentions. 

Utopien er snarveien til dystopien.

4 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Motstand fra gammelt av

Publisert nesten 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
 Det kan se ut som om du forutsetter at alle mennesker, uansett bakgrunn og kultur egentlig har de samme interesser eller vil få kompatible verdier  med tiden  til hjelp.  For meg er dette en utopi og svært urealistisk og har lite eller ingen emperi å vise til, særlig hvis vi også bringer islam inn i bildet. 

Jeg tror vi har en god forklaring på de bakenforliggende motivene gjennom denne videoen:

Austria Closes 7 Mosques and Reasserts National Sovereignty!!!

1 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hør, hør!

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Dessverre krever virkeligheten pragmatisme. Det er umulig, og følgelig ikke et spørsmål om moral, om Norge kan ta i mot et ubegrenset antall flyktninger (og "flyktninger") og fremdeles være Norge, og fremdeles være et tillitsbasert samfunn, og fremdeles være en velferdsstat.

Noen politikere klarer ikke å skille mellom virkeligheten og sin egen utopi (Jesu Paradis/Marx' klasseløse samfunn). De tror de kan etablere utopien, ikke bare i verden, men innenfor Norges grenser, med politiske vedtak.

The road to Hell is paved with good intentions. 

Utopien er snarveien til dystopien.

Bullseye!

Du skulle bare satt ! etter: "Dessverre krever virkeligheten pragmatisme." Så hadde kommentaren vært 1000‰ perfect! Med punktumet har du gitt en margin på 0,001 promille.


1 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dessverre krever virkeligheten pragmatisme. Det er umulig, og følgelig ikke et spørsmål om moral, om Norge kan ta i mot et ubegrenset antall flyktninger (

Dette har du rett i, og du deler dette synet med praktisk talt alle. Jeg kan ikke tenke meg at noen mener at Norge skal ta imot et ubegrenset antall. 

Kommentar #15

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Hvorfor havnet de i denne situasjonen?

Publisert nesten 3 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.

Mens vi nyter en fantastisk sommer sammen med vår nære familie, pågår marerittet i USA: Hundrevis av barn holdes­ fortsatt internert mens det letes etter ­foreldrene. Sist uke meldte myndighetene at 463 foreldre allerede er deportert – uten barna sine.

I en rekke tilfeller var foreldrene ikke klar over at barna ikke ville følge etter. Dermed kan Trump-administrasjonen ha bidratt til en permanent atskillelse av barn og foreldre og i praksis gjort mange barn foreldreløse.

Bakgrunnen var «null-toleranse»-­politikken for migranter fra Mexico til USA, der en valgte å separere og internere tusenvis av barn. Det var reaksjonene i amerikansk opinion og i Kongressen som førte til at president Trump til slutt stanset separasjonene.

Ta en titt på denne Fox News-videoen:

http://video.foxnews.com/v/5798792704001/?#sp=show-clips

I følge pressesekretæren, hva sa loven i USA om hva man skulle gjøre med slike familier som kom inn ulovlig? Loven ga dem 2 muligheter: enten slippe dem rett inn i USA uten noen konsekvenser, eller separere familiene og sende ut foreldrene. 

En endring av loven krever 60 prosents flertall, som betyr at demokratene må være med å endre loven. Dette har det hvite hus og republikanerne formanet dem om å være med på, uten hell. Dermed eksisterer slike smutthull. Han nevner også at smuglernettverkene vet dette.

Hvorfor vil ikke demokratene være med på å løse dette?

Jeg så en dokumentar på NRK for noen måneder siden, om krigen mellom narkotikakartellene i Mexico. Der ble det sagt at det drepes 80 mennesker per dag. Pressesekretæren nevner at narkotika smugles inn i USA og opprettholder dette markedet m.m.

3 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har du rett i, og du deler dette synet med praktisk talt alle. Jeg kan ikke tenke meg at noen mener at Norge skal ta imot et ubegrenset antall. 

Så det er en grense - hvor går den?

2 liker  
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Årsak og virkning.

Publisert nesten 3 år siden
Morten Gabrielsen. Gå til den siterte teksten.

En endring av loven krever 60 prosents flertall, som betyr at demokratene må være med å endre loven. Dette har det hvite hus og republikanerne formanet dem om å være med på, uten hell. Dermed eksisterer slike smutthull. Han nevner også at smuglernettverkene vet dette.

Hvorfor vil ikke demokratene være med på å løse dette?

Fordi  mye av den vestlige verdens sosiale historie de siste 30 år har involvert å erstatte politikk som fungerte med politikk og slagord som høres fint ut i media.

3 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så det er en grense - hvor går den?

Jeg tror ikke noen kan svare på det. Det er avhengig av hvor mange som er i bevegelse, hvilken forfatning de er i, og hvilken innsats som trengs i den akutte fasen. og hvilke andre som har mulighet til å bidra til å hjelpe. Jeg snakker her om en akuttfase på linje med høsten 2015-våren 2016 eller vesentlig verre. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere