J.K. Baltzersen

debattbokredaktør
28

Studentene og statskassen: tidlig krøkes som god kråke skal bli?

Håkon Mikalsen fra Norsk studentorganisasjon satt i Dagsnytt 18 mandag 23. juli og snakket varmt for at det må bygges flere studentboliger. Studentene er som kråka: «ska’ ha, ska’ ha, ska’ ha». Bør de egentlig ha stemmerett?

Publisert: 28. jul 2018

Til behandling har Stortinget et grunnlovsforslag om å senke stemmerettsalderen ved stortingsvalg til 16 år, en aldersgrense som på grunn av regelen om alder ved årsslutt innebærer at mange 15-åringer i praksis får stemme. Forslaget skulle behandles før 17. mai, men ble utsatt. Ifølge muntlig beskjed til herværende skribent skal det behandles til høsten.

Da almen stemmerett for kvinner var blitt innført i 1913, gjensto det ikke mye annet enn å redusere stemmerettsalderen skritt for skritt. Dog ble begrensningen for folk som var avhengige av fattigkassen, avskaffet i 1919.

I 1920 begynte man å sette ned stemmerettsalderen fra det den hadde vært helt siden 1814, 25 år. Oskar Aanmoen skrev i Aftenposten i forkant av valget i 2013 at stemmerettsalderen aldri burde vært satt ned. Å sette ned stemmerettsalderen er som å begynne med heroin: når man først har begynt, er det svært vanskelig, men ikke umulig, å snu utviklingen; derfor burde man aldri begynt med det.

Studenter får mye fra staten. Blant det de får, er fullsponset studieplass, studiestipend, subsidiert og garantert lån og subsidiert boligbygging. I tillegg har de fått skole før studiene subsidiert. Mange studenter jobber deltid, men det er nok bare i svært spesielle tilfeller at skatten de har betalt for dette, veier opp for alt de får utdelt.

Når Mikalsen sitter i NRK-studio og vil ha mere penger fra statskassen, i stor grad fordi studentene blir flere og flere for hvert år som går, demonstrer han både at studenter er en gjeng som aldri er fornøyd med det de får fra statskassen, og at fler og fler utsetter tidspunktet der deres netto akkumulerte bidrag til statskassen er positivt.

Dette taler ihvertfall for at man ikke skal fortsette galskapen med å sette stemmerettsalderen ned. Og mitt kontraforslag om å sette stemmerettsalderen opp til 25 år blir også bare mer og mer aktuelt. Ja, det er vanskelig. Det er tøft for en politiker – for ikke å snakke om for et politisk parti – å si til en hel aldersgruppe som idag har stemmerett, at de ikke lenger skal ha den. Men det er det som er det rette å gjøre!

Så vil studentene kanskje lære at det er noe som må komme før kråkeskriket, «ska’ ha, ska’ ha, ska’ ha», nemlig egen verdiskaping.

 

J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

2 liker  
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Stor mangel på studentboliger.

Publisert over 3 år siden

Dagsnytt atten hadde et innslag om studentboliger for ca.1 år siden.

Jeg husker ikke hvilket studiested det ble referert til ,men kanskje var det Oslo,eller gjaldt det gjennomsnittlig for alle universitetene.

Det gjorde inntrykk at nesten alle studentboligene var leid ut til utenlandsstudenter.

Det har vært påpekt I media at studenter flest må ha jobb ved siden av studiene for å rekke rundt,og at det går ut over studiekvaliteten.

Det er for galt at fremtidens bærere av samfunnet skal betale en slik inngangsbilett til fremtiden.

Attpåtil boliggjeld og bilgjeld når de er ferdige og får lønnet stilling.


3 liker  
Kommentar #2

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Et spørsmål om betalingsordning

Publisert over 3 år siden

Det er mulig du har rett.

Det endrer ikke på det faktum at studentene mottar store beløp fra skattebetalerne, og at de sitter med stemmeretten over andres midler som de blir tildelt.

2 liker  
Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det samme gjelder vel våre politikere og byråkrater. Og du verden så mye penger de roter og sløser bort! 

4 liker  
Kommentar #4

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Mye å ta tak i

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det samme gjelder vel våre politikere og byråkrater. Og du verden så mye penger de roter og sløser bort!

Det er mye å ta tak i hvis man først begynner, ja.

2 liker  
Kommentar #5

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Det har ikke vært noen vekst i studentboliger til norske studenter.

Publisert over 3 år siden

Selv om det bygges nye studentboliger,  betyr det ikke at en eneste norsk studentent får tilgang på dem. Dette fordi utenlandsstudenene prioriteres. 

De utenlandske studentene burde måtte konkurrere på like vilkår med de norske. En kan jo stille spørsmålet om hvorfor fremtidens skattebetalere, som i løpet av noen få år i yrkeslivet, vil ha betalt tilbake det meste av det staten gav dem gjennom skatt, avdrag på studielån, og renter, ikke får tilgang til studentboliger, mens de som aldri kommer til å betale tilbake noenting, prioriteres. 

Det er derfor det faktisk er vits i at studenter også har stemmerett, slik at de faktisk kan gjøre noe med det. Må de vente til f.eks. de er 25 år, vil de jo ofte være ferdige med å studere, og ikke ønske å gjøre noe med såpass åpenbare urettferdigheter, da det ikke rammer dem selv lenger.

Det kan sikkert argumenteres på samme måte for videregående elever. Men et sted må grensen for stemmerettalder gå. Jeg tror 18 år er en god stemmerettalder. Den er identisk med vernepliktsalder, og myndighetsalder. Myndighetsalderen er jo lavere på mange områder, 15 år for politisk og religiøse valg, 16 år i helsevesenet.  

Dersom vi hevet stemmerettsalderen til 25 år, ville vi altså ha 7 årskull til en hver tid, - som var myndige, men uten stemmerett. 


1 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Staten

Publisert over 3 år siden

vil nok heller drive god reklame for utlendingene enn for egne innbyggere, det ser jo slik ut? De burde ta seg råd til begge deler, det er ikke penger det står på, vel?

3 liker  
Kommentar #7

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Ikke rentene

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
vil ha betalt tilbake det meste av det staten gav dem gjennom skatt, avdrag på studielån, og renter

Ikke rentene. Det andre, ja. Rentene, nei. Det er en subsidiert rente. Den er såkalt markedsstyrt, ja, men ligger under det en rente for et slikt lån normalt ville ligget i markedet. I tillegg er det generelle rentenivået subsidiert/manipulert via pengepolitikken. Men kanskje vi skal holde oss unna å gå i dybden i det temaet akkurat her?

1 liker  
Kommentar #8

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Tja?

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor det faktisk er vits i at studenter også har stemmerett, slik at de faktisk kan gjøre noe med det.

Det er jo et argument. Men jeg vil si at det veier mindre enn at studentene er en netto mottager fra statskassen -- attpåtil netto akkumulert mottager fra statskassen.

Dessuten har de tilsynelatende ikke klart å gjøre noe med det med stemmeretten så langt. Hva er sannsynligheten for at de skal klare det i fremtiden?

Dette illustrerer veldig godt hvor frakoblet skattebetaling er fra utdelinger fra statskassen.

1 liker  
Kommentar #9

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Bra med stemmerettsalder > myndighetsalder

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Dersom vi hevet stemmerettsalderen til 25 år, ville vi altså ha 7 årskull til en hver tid, - som var myndige, men uten stemmerett. 

Som jeg også var inne på da debatten gikk rundt månedsskiftet april/mai, er det bra om stemmerettsalderen er høyere enn myndighetsalderen. Når vi går til stemmeurnene, dreier det seg nemlig om å delta i styringen over andre, og derfor bør terskelen være høyere.

Kommentar #10

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dagnytt atten programmet som jeg referte til I I kommentar 1 hadde noe om at Norge også har utenlandsstudenter.Forsto jeg det rett,så har prioriteringe av utenlandsstudenter her noe å gjøre med internasjonal forenskap på området.

Kommentar #11

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Hever man stemmerettsalderen - må vernepliktsalderen også øke

Publisert over 3 år siden

Dette henger sammen. Det spørs hvor populært det hadde vært blant 25-åringene med stemmerett at de i en alder av 25 år hadde blitt innkalt.

Kommentar #12

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Selv om renta er subsidiert...

Publisert over 3 år siden

Vil en student før eller senere ha "betalt tilbake" gjennom skatter og avgifter når vedkommende begynner å jobbe på heltid. 

Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sugerør i statskassa

Publisert over 3 år siden
J.K. Baltzersen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg også var inne på da debatten gikk rundt månedsskiftet april/mai, er det bra om stemmerettsalderen er høyere enn myndighetsalderen. Når vi går til stemmeurnene, dreier det seg nemlig om å delta i styringen over andre, og derfor bør terskelen være høyere

Vi bør ha en unntaksordning for ungdommer som går rett ut i arbeidslivet, kjøper seg moped og betaler for sin egen øl og sine egne sigaretter. Du kan ikke mene at disse netto bidragsyterne til det offentlige, må vente til de er 25 før de kan stemme?

Så kan vi i den andre enden ta fra dem stemmeretten når de ødelegger helse og produktivitet på grunn av trafikkulykke, lungekreft eller alkoholskader.

Kommentar #14

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Heve vernepliktsalderen også? Hvorfor ikke?

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Hever man stemmerettsalderen - må vernepliktsalderen også øke

Nå er verneplikten i praksis blitt noe man kan komme seg unna dersom man ønsker det. Men vernepliktsalderen kan gjerne økes. Helst bør hele verneplikten avskaffes.

Kommentar #15

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Ja, jo...

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
før eller senere ha "betalt tilbake" gjennom skatter og avgifter når vedkommende begynner å jobbe på heltid.

Det er forsåvidt et poeng. Men det er også et viktig moment at produksjon må komme før forbruk.

Man lærer i altfor tidlig alder å skrike som kråka. Kanskje en høyere stemmerettsalder kan bidra til å motvirke dette.

Kommentar #16

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Se stort på det

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi bør ha en unntaksordning for ungdommer som går rett ut i arbeidslivet, kjøper seg moped og betaler for sin egen øl og sine egne sigaretter. Du kan ikke mene at disse netto bidragsyterne til det offentlige, må vente til de er 25 før de kan stemme?

Hvis man skal heve stemmerettsalderen, må man se stort på det. Jeg ser allikevel poenget med dem som ikke engang tar gymnas.

Men det er et modenhets- og livserfaringsargument også. Og som jeg også har nevnt, bør det være en høyere terskel for å styre andre enn myndighet på egne vegne.

Når dette er sagt, kan jeg også være med på å diskutere mer differensierte ordninger.

Kommentar #17

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Denne sendingen?

Publisert over 3 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
hadde noe om at Norge også har utenlandsstudenter

Er det denne #dax18-sendingen du refererer til?

Fredrik Solvang fulgte også opp her.

Kommentar #18

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Tidlig krøkes som god kråke skal få

Publisert over 3 år siden

Det er vel ikke bare kråka som må krøkes? Staten bør vel også krøkes hvis de skal få gode kråker?

Da barnefattigdom ble et aktuelt problem i Norge kom spørsmålet om det i grunn ikke var svært enkelt å løse, bare bevilge penger direkte til barnefamiliene det gjaldt? Da svarte Kristin Halvorsen: Å nei! Det var meget komplisert å få orden på dette!

U-hjelpen er visst like komplisert, selv om det er korrupte politikere som stikker av med kaka. "Å nei, det har vi ikke kontroll med...det blir altfor komplisert!" er svaret fra politikere. Vel, har de ikke kontroll, så bør de heller ikke gi til velsituerte politikere og deres maktprogram. Og tillegg gi verden inntrykk av hvor hjertegode norske poitikere er som gir så mye i -uhjelp.

Å tildele gratis borettigheter til norske studenter er vel bare snakk om prioritering....hvis ikke man vil gjøre det til en kompleks sak og si: Å nei! Så enkelt er det ikke! Da kan jo man utad som politiker være for, men skjule sin vilje med å gjøre noe med det ved å skylde på et komplisert problem. 

Vil man skjøtte det norske boet og skattepengene vel, så må man vel ha kontroll?

Sunt bondevett er ikke å forakte, lærer man sine barn godt opp, så vil vel foreldre få igjen for det? Kanskje må den krøkes først som gode kråke skal få? Det blir kanskje for enkelt for politikere?

Vil man unngå dødsulykker i trafikken er det bare å sette fartssperrer i alle biler, sa en samfunnsforsker en gang, men det tør ikke politkere gjøre, la han til, det er ikke populært og ingen vinner stemmer på det. Så får bare bilistene betale prisen.

Så må visst våre fremtidige arbeidstakerer sørge for å bli gode kråker selv og ta prisen for å utdanne seg, ser det ut til. Sunt bondevett må for all del ikke brukes, det blir for enkelt!

 

 

Kommentar #19

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Ja,den sendingen.

Publisert over 3 år siden

Repitisjon nå,viste at mulig søkning hit har å gjøre med at utenlandsstudenter,som de norske,ikke betaler studieavgift. Ettersom både Sverige,Danmark og Island har innført studieavgift,kan en jo tenke seg at motivet for å søke her er at det er billigere og en er sikret bolig. Jeg noterte at det handler om 23000 utlendinger som studerer her;er vel 2017tall.

Kommentar #20

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Regner med folkevettet.

Publisert over 3 år siden

Hva forsto jeg av å velge side I politikken da jeg var 16 år?Jeg ville ha stemt som mine foreldre. Litt nifst å tenke på vilkårligheten ved å senke stemmerettsalderen.Stoler på folkevettet hos politikerne i denne sak Hvilket parti vil senke grensen?

Kommentar #21

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Eg bærre sei ka eg mein!"

Publisert over 3 år siden

Bastensen var ikke snau, skulle kanskje hatt noen av hans kaliber på Tinget?

Kommentar #22

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

Forslag fra V og SV

Publisert over 3 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Hvilket parti vil senke grensen?

Forslaget ble levert av representanter for Venstre og SV: Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande.

Kommentar #23

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

#dax18 også om studieavgift

Publisert over 3 år siden

Det ble fulgt opp i #dax18 12. januar 2017.

Kommentar #24

J.K. Baltzersen

28 innlegg  36 kommentarer

studentvelferden styres av studenter

Publisert over 3 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
slik at de faktisk kan gjøre noe med det

Denne prioriteringen av internasjonale studenter foran våre hjemlige studenter er besluttet av organene på lærestedenes egne demokratiske organer for studenter (ifølge uttalelse på #dax18 28. oktober 2016). Sannsynligheten er vel da svært liten for at stemmerett til Stortinget vil gjøre noe utslag for dette.

1 liker  
Kommentar #25

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Men det er fordi politikerne har latt dem bevilgningene går til styre bruken

Publisert over 3 år siden

Dersom vi ønsket at fremtidige skattebetalere skulle ha glede av studentboligene, og slutte å juge eller fortie sannheten til studenter med stemmerett, så kunne det vært betingelser med pengene. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere