Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Solsvidd land

I Bibelen er tørke et tegn på Guds dom, mens regn er tegn på Guds velsignelse. Men vi sier at sol er godt vær.

Publisert: 27. jul 2018  /  1269 visninger.


Da jeg besøkte noen venner i Jordan, ga jeg dem en bok med bilder av norsk natur. De satt og bladde i boka, og for nesten hver side utbrøt de: «Se på alt det vannet!». Når vi i Norge sier at det blir godt vær, mener vi at det blir sol. Andre steder er det motsatt.

I år gleder vi oss over en usedvanlig fin sommer. Men når jeg våkner til nok en dag med sol, begynner jeg å få en følelse av en trussel som henger over oss. Og det er ikke fordi jeg er så veldig svartsynt for tida. Men jeg ser hvordan naturen lider, og opplever det som et tidens tegn.

Andre bilder

«Mitt hjerte er som gress, solsvidd og visnet»‚ står det i Salmenes bok. Jeg ser ut på de sørgelige restene av plenen, og forstår plutselig hvordan salmedikteren opplever livet.
Bibelen ble til i et annet klima enn vårt. Derfor fatter vi ofte ikke dybden i bildebruken der. Etter at jeg begynte å reise i Midtøsten, og særlig etter at jeg begynte å gå til fots i Palestina, har Bibelens bilder blitt levende på en helt annen måte.

«Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land», skrev kong David da han gjemte seg for kong Saul i Judaørkenen.
Etter å ha gått gjennom Judaørkenen noen ganger - og særlig etter den gangen jeg ikke hadde tatt med nok vann - forstår jeg mer av hvor intens Davids lengsel var.

Guds dom

«Jorden slår sprekker, for det kommer ikke regn i landet, bøndene dekker til hodet i skam.» Når jeg går i knusktørre skoger der bjørkene feller sine tørre blader midt på sommeren mens mosen på myrene knaser under føttene, kjenner jeg på hvor aktuelle disse ordene fra profeten Jeremia er. Han brukte ofte tørke som et tegn på Guds dom.

For eksempel denne profetien: «Jeg gjør fjell og hauger øde og tørker ut alt grønt på dem. Elver gjør jeg til tørt land, sjøer tørker jeg ut.» Her begrunner Jeremia Guds dom med at folket har dyrket Himmeldronningen. Det betydde ikke at de hadde sluttet å tilbe Jahve - for det gjorde de. Men de tilba for sikkerhets skyld også denne gudinnen, som skulle sikre framgang og velstand.

Er det ikke noe kjent ved dette? Vi tror nok på Gud - men vi dyrker også velstandens og konsumentsamfunnets gudinne.

I ulage

Jeg har ikke mye sans for de som prøver å gå i skoene til Bibelens profeter og hevder at jordskjelv, flom, tørke og andre naturfenomener er Guds straffedom for deres egne teologiske eller politiske kjepphester.

Men jeg treffes stadig sterkere av Bibelens tale om det som skjer i naturen. I stedet for å lese egne meninger inn i Bibelen, kan vi la Bibelens egne ord konfrontere oss:

«Men dette folket har et trassig og opprørsk hjerte, de har veket av og gått bort. De sier ikke i sitt hjerte: 'La oss frykte Herren vår Gud, han som gir regn i rett tid, både høstregn og vårregn, og passer på ukene som er bestemt for oss til innhøsting.' Men dette er kommet i ulage på grunn av skylden deres, syndene holder det gode borte fra dere.»

Igjen er det profeten Jeremia som taler om naturen som er kommet i ulage. Regnet kommer ikke til rett tid, innhøstingstiden er ikke som den pleier å være.

Synden

Det er syndene våre som har skapt uorden i naturen, sier Jeremia. Det er ikke så avlegs som det først kan lyde. Det er jo dette som er det store spørsmålet i vår tid: Er klimaforandringene skapt av oss mennesker, av våre handlinger?

En tørkesommer er ikke noe bevis, verken for global oppvarming eller for at den er menneskeskapt. Jeg er født i 1947, og har alltid hørt at det var den varmeste sommeren noen kan minnes. At det skjer igjen etter 70 år, beviser ikke noe som helst.

Men meteorologer og klimaforskere mener å se et nytt mønster. Det kommer til å gå langt mindre enn 70 år til neste tørkesommer. Og det blir litt varmere for hver gang. Denne sommeren er et tegn på det som kommer.
Det vi gjør med naturen, er synd. Vi bommer på Skaperens første oppdrag: Å ta vare på skaperverket.

Guds velsignelse

Men når Gud dømmer, er det ikke for å fordømme. Det for å få oss til å omvende oss. Dessuten har han sine egne planer. Midt i domsprofetiene i Bibelen finner vi løftene om at Gud vil sette alt i stand igjen.

Noen ganger har jeg gått gjennom ørkenen etter at vårregnet har falt. Det er nesten som et mirakel. Den brunsvidde jorda der bare noen tornebusker og bleke grastuster fantes, er plutselig blitt dekket av et teppe av blomster i alle farger. Det som syntes helt livløst og fortapt, er plutselig blitt liv og skjønnhet.

Som tørken er et tegn på Guds dom, er regnet et tegn på Guds velsignelse og nåde. Som Jesus sa det: Han lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Hvis meteorologenes spådommer slår til, kan vi som en stund har levd i tørke, oppleve at himmelens sluser åpner seg over oss. Da kan vi tenke på salmen: «Han skal komme som regn på nyslått eng, lik en regnskur som vanner jorden», og vi kan takke for at Gud er nådig.

5 liker  
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Paulus sitt syn på paktene

Publisert nesten 3 år siden

Klokt svar du gir.

Men for Paulus var vel ikke paktene et trosspørsmål? Viser til Rom. 9, 4. 

Og den gamle pakt ble vel erstattet med "en så mye bedre pakt", den nye pakt i Jesu blod, også for de som paktene tilhører?

Og Matt. 5, 17-18 må vel også kunne si oss enige med Paulus (Rom. 9, 4) i?

Jamfør også Salme 147, 19-20 og Rom. 2, 14. 

Tro - eller overbevisning? Eller valg av oppfatning?

Kommentar #52

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det snakkes om Sodoma og Gomorra og lovens bokstav og konsekvenser for synd.
Jeg forundres over at man ikke har sett og forstått at Gud HAR forsonet verden med seg selv SÅ han IKKE tilregner dem deres synder...alt på grunn av at han SELV gjennom Jesus tok et menneskes skikkelse på seg selv og tok syndens konsekvenser på SIN EGEN kropp en gang for alle.

Hvordan kan dere da holde på og snakke om at Gud er VRED og at mennesker fyller syndens mål slik at Gud selv som i kjærlighet TOK den på seg EN gang for alle fortsatt er full av vrede på sin kjæreste skapning ??

Han har vel aldri VÆRT sinna på mennesker men på djevelen som er årsaken til alle problemer.
Derfor har jeg aldri skjønt bæret av åpenbaringen og all den vrede som liksom Gud har i bakhånd mot mennesker han elsker.
For meg er dette ren psykopati.
Ja jeg sier det rett ut...fordi dette kan umulig være Gud.

Og det siste du skriver om loven....Vi lever IKKE under lovens bokstav i denne tidsalder.

Jeg må jo svare på det du skriver, men du skriver som om jeg lyver. Vi har hatt denne disputten igjen og igjen, og jeg finner det som umulig å forklare for deg evangeliet slik det er gitt til menneskene.

Hvilken utgave du har laget deg finner jeg ikke belegg for i bibelen, uten å måtte stryke en god del av både Jesu personlige uttalelser, og hans profeters grundige forklaringer.

Så du får fortsette etter eget hode, jeg holder meg til skriftene, og vil ikke lenger "slåss" med ord om dette. Jeg deltar i debatten under de forutsetninger som gis, og min egen forståelse jeg har som jeg lært det av skriften, Guds profeter, og åpenbaringer i eget liv. Så fra min side er det sagt det som er å si, så får vi heller stå last og brast der vi er enige, det er jo flere debatter vi befinner oss i samme leir, men altså ikke i forhold til den kommentaren jeg svarer på her. 

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, han var spesialutsending med opplæring fra høyeste hold...

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Men for Paulus var vel ikke paktene et trosspørsmål? Viser til Rom. 9, 4. 

Og den gamle pakt ble vel erstattet med "en så mye bedre pakt", den nye pakt i Jesu blod, også for de som paktene tilhører?

Og Matt. 5, 17-18 må vel også kunne si oss enige med Paulus (Rom. 9, 4) i?

Jamfør også Salme 147, 19-20 og Rom. 2, 14. 

Tro - eller overbevisning? Eller valg av oppfatning?

Jeg tror kanskje at man her må se på  Hebr 6,4 f: Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter
og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott.

Hvis du leser Gal 1,1 ., så ser du at Paulus var spesielt utvalgt og fikk den undervisning som alle oss andre mangler? Joh 6,45 -46

Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde –

Kommentar #54

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Værguden(det er bare én Gud) lyttet til våre bønner

Publisert nesten 3 år siden

Forrige sommer var kald og regnfull.  Sist vinteren var kald og snørik.

Et kor av bønner fra frosne innvandrere og nordmenn med konstant mentale lavtrykk steg opp til Himmelen og ble bønnhørt.

Nå klages det over at ønskene ble overoppfylt, og en må forvente at det kommer en reaksjon på de mangeog  utidige klagene.

Straffen vil komme. Neste år vil bli bratt .Altfor bratt.

Sannsyligvis ved at miljøavgiftene på flyreiser øker og stenger fluktrutene for mange klimaflykninger

 

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det jeg mente

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Tro - eller overbevisning? Eller valg av oppfatning?

Det var at når man oppdager ting som formodentlig ikke ser ut til å være oppfylt, som det du nevner i Kommentar #45, da må man selvfølgelig ta høyde for det Jesus prøver å fortelle til to av disiplene sine på vei til Emmaus i Luk.24.25-27:

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Alle profetiske utsagn skal være oppfylt før man er sikret en Messias, som er med på utrolig mye i GT, men han kalles med mange navn - flere enn du kanskje vet om?

Kommentar #56

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alle profetiske utsagn skal være oppfylt før man er sikret en Messias,

Oppfatning?

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei

Publisert nesten 3 år siden

Jeg mener det er dokumentasjon:

Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Esekiel er en av dem hvor "menneskesønnen" nevnes 93 ganger. Her kan du nok lese og danne deg oppfatninger, men det som står der er dokumentasjon.

Gjør oppmerksom på at "menneskesønn" er i 2011 utg. forandret til bare "menneske"

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Værtegn

Publisert nesten 3 år siden

Dette minner meg om krav om tegn hos Matt.16:

Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.

En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort.

---------

Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» 

De snakket seg imellom og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» Men Jesus merket det og sa: «Hvorfor snakker dere sammen om at dere ikke har brød – dere lite troende!

Begriper dere ennå ingenting? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.»

Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære.

Og omtrent sånn blir det om man snakker om været også, for været styrer seg selv, men noen kan kanskje engang komme til å styre været, hvem vet?

Kommentar #59

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Bruk av billedlig tale....Regn kan bety Ånden, Joel 2, 23

Publisert nesten 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Som tørken er et tegn på Guds dom, er regnet et tegn på Guds velsignelse og nåde. Som Jesus sa det: Han lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Hvis meteorologenes spådommer slår til, kan vi som en stund har levd i tørke, oppleve at himmelens sluser åpner seg over oss. Da kan vi tenke på salmen: «Han skal komme som regn på nyslått eng, lik en regnskur som vanner jorden», og vi kan takke for at Gud er nådig.


"Og dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren i deres Gud!

For Gud han gir dere læreren (Messias) til rettferdighet, og så sender han regn ned (DHÅ) til dere,  tidligregn og senregn, som før." Joel 2, 23.


"tidligreng" = som i tidligere tider,   "senregn"=i de siste dager vi nå er inne i , altså "som før".


Det er tydelig det her er billedlig tale. "Regn" her er DHÅ.

Da må vi også kunne tro at "sol og tørke" er bilde på det ugudelige og ikke nødvendigvis Guds dom, slik det nevnes i innlegget.

Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg må jo svare på det du skriver, men du skriver som om jeg lyver. Vi har hatt denne disputten igjen og igjen, og jeg finner det som umulig å forklare for deg evangeliet slik det er gitt til menneskene.

Hvilken utgave du har laget deg finner jeg ikke belegg for i bibelen, uten å måtte stryke en god del av både Jesu personlige uttalelser, og hans profeters grundige forklaringer.

Så du får fortsette etter eget hode, jeg holder meg til skriftene,

Jeg har ikke påstått at du lyver.
Men føler du da at de som tolker ting annerledes enn deg påstår at du lyver fordi de ikke er enig i din tolkning ?
Det må jeg si er en fastlåst holdning.

Har du forstått det som er verdt å forstå du da ?
Ferdig med punktum bak ?
Med den holdningen er alle samtaler slutt.Men jeg mener det er feil å dra ned rullgardina og lukke folk ute.
Det bygger på frykt.

1 liker  
Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kan det dreie seg om ildregn?

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

"Regn" her er DHÅ.

Da må vi også kunne tro at "sol og tørke" er bilde på det ugudelige og ikke nødvendigvis Guds dom

I Apg.2. står det at DHÅ kom ned i form av ildtunger? Solen er visst et bilde på Jesus - Matt 17,2 igjen et bilde på lyset Joh 3,19

I en fortelling (som er spredt) går det ut på at det skal værebygd opp en hytte (tilfluktsrom) til beskyttelse mot hete (solen) og vannskyll og regn ( Jes 4,6 viser til Jes 25,4 = Sal 31,21+ 2 Kor 5,4 viser til Rom 8,11,1 Kor 15,52-54 )

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tørken?

Publisert nesten 3 år siden

Den vil nok bli mye verre enn man hittil har sett? Det står hos Jes.44 når Israel løses ut:

Jeg bekrefter mine tjeneres ord og gjennomfører den planen mine sendebud har forkynt.
Jeg sier om Jerusalem: «Hun skal være bebodd» og om byene i Juda: «De skal bygges opp igjen, jeg skal gjenreise ruinene.»
Jeg sier til havdypet: «Bli tørt! Jeg tørker ut strømmene dine.» Jeg sier om Kyros: «Min hyrde, som skal gjennomføre alt det jeg vil, si om Jerusalem: Hun skal bygges! og om tempelet: Det skal grunnlegges!»  

Dette som å lese fra Åp.21. Jeg så en ny himmel og en ny jord, den første himmel og den første jord var borte og havet var ikke mer.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere