Lars Gule

97

22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN

I dag er det sju år siden terroren rammet oss, en av de verste terroraksjonene i Europa etter 2. verdenskrig. Men det er fortsatt nødvendig å ta et oppgjør med terroristens tanke-univers.

Publisert: 22. jul 2018  /  761 visninger.

I dag er det sju år siden terroren rammet oss, en av de verste terroraksjonene i Europa etter 2. verdenskrig.

Anders Behring Breivik fikk sitt oppgjør i rettsvesenet i 2012. Han har forsøkt å få oppmerksomhet etter dette. Han har også utviklet sine ekstreme synspunkter i en klart fascistisk retning. Ham om det. Han sitter der han sitter - og vil gjøre det lenge.

Breivik var alene ansvarlig for selve terroren. Ingen andre verken kan eller skal holdes ansvarlig for den. Slik sett var Breivik en soloterrorist. Men han var langt fra alene om det tankegodset som motiverte ham.

Som sakkyndig vitne i retten var det min oppgave å si noe om hvor mange som deler sentrale deler av Breiviks tanke-univers. (Nei, ikke som står klare til å gjennomføre lignende voldshandlinger, men som mener mye av det samme om politikk, innvandring, islam/muslimer, det flerkulturelle samfunn osv., osv.). Mitt guesstimate endte i 2012 på 12 000 til 15 000 personer her i landet som altså mener mye av det samme.

Er det grunn til å tro at dette har endret seg siden 2012? Meget vanskelig å si, men det vi kan registrere er at flere og flere offentlig leverer hatefulle meldinger med et innhold av samme type som Breivik lot seg motivere av. Alt for mange gir også uttrykk for støtte til Breiviks handlinger! Dessverre er det grunn til å tro at det er enda flere som deler store deler av terroristens tanke-univers i dag enn for sju år siden.

I tiden etter 22. juli 2011 var vi mange som håpet at tiden for hat, rasisme og islamofobi, meningsløse anklager mot motstandere for å importere innvandrere, for å ødelegge det norske samfunnet osv., var over. At en ny besinnelse og sakelighet ville dominere det offentlige ordskifte. Dessverre, det gikk ikke lang tid før situasjonen ble verre enn den hadde vært før terroren.

Hva skyldes dette?

Sentralt er mangelen på oppgjør med nettopp den politiske dimensjonen i Breiviks menings-univers. Han representerer, i voldelig form, et hat mot en bestemt samfunnsutvikling. Og dette hatet (minus den direkte viljen til vold) finner vi i en del miljøer på høyresiden i politikken. Eller mer presist - dette hatet og frustrasjonen over samfunnsutviklingen plasserer haterne på høyresiden - den ekstreme høyresiden - i politikken.

Vi har alle et ansvar for å konfrontere hatet, uvettet og kunnskapløsheten. Det er derfor vi trenger en vid og romslig ytringsfrihet. Og vilje til å ta til motmæle. Møte de ekstreme meningene i offentlig debatt, i kommentarfeltene, i leserinnlegg og rundt lunsjbordet. Og på Facebook!

Men noen har åpenbart et større ansvar for å ta dette oppgjøret enn andre. Og det er de partiene som de hatefulle ekstremistene sogner til. Det er ikke minst Fremskrittspartiet - Breiviks eget parti. (Joda, det var hans parti selv om han meldte seg ut noen år før terroren, for like til det siste arbeidet han for at Document.no skulle bli en avis for nettopp FrP. Senere har han på patetisk vis forsøkt å lage sitt eget parti.)

Fremskrittspartiet er det partiet på Stortinget med flest ekstreme enkeltstandpunkter og framtredende ledere med ekstreme uttalelser. Nei, FrP som helhet er ikke et ekstremt parti, det er et høyrepopulistisk (opportunistisk) parti. Det forhindrer ikke at det rommer ekstreme enkeltstandpunkter i stor grad. Som den systematiske innvandrerfiendtligheten, supplerte med en uttrykt vilje til å krenke menneskeverdet - ved å sette menneskerettighetene til side. En polariserende retorikk - snikislamisering som eksempel - kjennetegner også alt for mange av partiets talspersoner, inkludert formannen.

Denne formen for enkeltsposisjons-ekstremisme har kjennetegnet partiet siden det ble etablert, med Anders Langes støtte til apartheid-regimet i Sør-Afrika, Carl I. Hagens bruk av det falske Mustafa-brevet, flere tillitsvalgtes vilje til å sette menneskerettighetene til side for å få Mulla Krekar ut av landet. Og som et siste eksempel - Sylvi Listhaugs insensitive anklager om Arbeiderpartiet for å ta mer hensyn til terrorister enn folk i Norge.

I tillegg kommer de mange eksemplene på rasisme, hat og trusler fra lokale tillitsvalgte i partiet, samt støtten til FrP fra "vanlige" velgere som samtidig øser ut sitt hat og sin forakt - og trusler! - mot innvandrere, muslimer og meningsmotstandere. Uten at FrP makter å ta noe oppgjør med svineriet.

Mange partier burde gjort mer for å ta et oppgjør med hatet som næret Breivik, men FrP har i særklasse et større ansvar fordi partiet gjennom tidene har leflet med - og fortsatt lefler med - alt for mange av Breiviks ideer. (Bemerk at dette ikke bare er min påstand. Til og med Christian Tybring-Gjedde hadde et glimt av innsikt da han innså at han og Breivik delte alt for mange ideer og han beklaget den vanvittige kronikken om Arbeiderpartiet og ødeleggelsen av landet - "Drøm fra Disneyland" - han skrev sammen med Kent Andersen i 2010).

Det er på tide at de andre partiene - og alle vi andre - setter foten ned, skapet på plass og plasserer ansvaret (ikke for volden, men alt for mange av ideene) akkurat der det hører hjemme. Og forlanger at også FrP tar oppgjøret med ekstremismen i egne rekker.

10 liker  
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

De vanlige påstandene.

Publisert over 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
I tillegg kommer de mange eksemplene på rasisme, hat og trusler fra lokale tillitsvalgte i partiet, samt støtten til FrP fra "vanlige" velgere som samtidig øser ut sitt hat og sin forakt - og trusler! - mot innvandrere, muslimer og meningsmotstandere. Uten at FrP makter å ta noe oppgjør med svineriet.

Det holdt med å lese overskriften på Gules innlegg for å vite hva som kom etterpå.
Men det blir ikke sant selv om Gule gjentar det til stadighet.
Det skulle vært artig å få vite hva konkret Gule mener bør gjøres for å stoppe Frp i å ytre seg.
Hva med Gules egne uttalelser om sine meningsmotstandere ?
Men det mener han kanskje han har full rett til å si og mene ?

12 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det skulle vært artig å få vite hva konkret Gule mener bør gjøres for å stoppe Frp i å ytre seg.

Du må lese mer en overskriften? Innlegget inneholder ikke et krav om at Frp skal "stoppe å ytre seg", men et krav om at Frp må starte å ytre seg!

Dette vil vi neppe se da partiet, og faktisk også regjeringen, er avhengig av denne ekstreme fløyen av partiet.

11 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Minnestund.

Publisert over 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Og som et siste eksempel - Sylvi Listhaugs insensitive anklager om Arbeiderpartiet for å ta mer hensyn til terrorister enn folk i Norge.

I tillegg kommer de mange eksemplene på rasisme, hat og trusler fra lokale tillitsvalgte i partiet, samt støtten til FrP fra "vanlige" velgere som samtidig øser ut sitt hat og sin forakt - og trusler! - mot innvandrere, muslimer og meningsmotstandere. Uten at FrP makter å ta noe oppgjør med svineriet.

Mange partier burde gjort mer for å ta et oppgjør med hatet som næret Breivik, men FrP har i særklasse et større ansvar fordi partiet gjennom tidene har leflet med - og fortsatt lefler med - alt for mange av Breiviks ideer.

Jeg har lest innlegget og synes kanskje innfallsvinkelen blir betenkelig på en minnedag over de som døde og de som ble lemlestet for livet i en vanvittig terrorhandling. 

Jeg mener at det blir feil å utnytte slike anledninger til politiske utspill som her demonstrert. Men det er jo mulig at andre synes det er helt strålende og en verdig markering?

At man av en eller annen grunn misliker et politisk parti er greit nok , men det blir av og til uetisk å ta  opp negativ synsing om politiske partier og enkeltpersoner i det øyeblikk man minnes  landets største tragedier.

15 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvem er ekstrem? De som hevder islamsk innflytelse i vestlige samfunn har ført og fører til større  intoleranse, innskrenkning av ytringsfrihet, diskriminering av kvinner, paralellsamfunn i storbyene med egne lover og sosial kontroll, økende volds- og gjengkriminalitet? De som hevder at islam fører til mindre mangfold? Terroranslag? Mindre åpenhet og større politisk korrekhet for å verne de og det  som ikke skal kritiseres eller støtes? Politiske motsetninger og samfunnsuro? 

Hvem har empirien på sin side? Er det venstresiden og de liberale?

Det finnes rasisme, men det ekstreme venstre står ikke tilbake for noen andre grupper i så måte. 

14 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vi har sagt de store ord. Vi har minnet, vi har lagt ned roser og vi har bøyet hodet. Vi har sagt aldri mer 9. april og aldri mer 22. juli. Nå er tiden kommet for å mene det. 

Vi må holde unna for de totalitære krefter. Vi må våge å møte dem, se dem i øynene og snakke dem imot. Nå må vi henvise deres tanker til historiens tilskuerplass hvor de kan skue over de ruiner deres tanker har forårsaket fra de velpleide gressganger som har vokst frem siden deres tap. 

Vi har en ny tid nå. Nå skal vi leve i frihet fra frykt, nød, underkuelse og terror. Nå er det opp til hver enkelt av oss å sørge for at det blir slik. 

7 liker  
Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og du trodde ikke jeg leste resten ?

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Du må lese mer en overskriften? Innlegget inneholder ikke et krav om at Frp skal "stoppe å ytre seg", men et krav om at Frp må starte å ytre seg!

Dette vil vi neppe se da partiet, og faktisk også regjeringen, er avhengig av denne ekstreme fløyen av partiet.

Joda det gjorde jeg selvfølgelig.
"Et krav om at Frp må starte å ytre seg" ?
Ikke lett å skjønne hva du mener med det.
Forresten så vet nok også Herstad at vi har ytringsfrihet i Norge.
Om du og Gule krever stopp på den spiller det null rolle som godt er.

7 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Joda det gjorde jeg selvfølgelig.
"Et krav om at Frp må starte å ytre seg" ?
Ikke lett å skjønne hva du mener med det.
Forresten så vet nok også Herstad at vi har ytringsfrihet i Norge.
Om du og Gule krever stopp på den spiller det null rolle som godt er.

Noen ganger er det enkleste kun å sitere C.J.Hambro: «I demokratiets navn må det være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode.»

13 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Joda det gjorde jeg selvfølgelig.
"Et krav om at Frp må starte å ytre seg" ?
Ikke lett å skjønne hva du mener med det.
Forresten så vet nok også Herstad at vi har ytringsfrihet i Norge.
Om du og Gule krever stopp på den spiller det null rolle som godt er.

Denne kommentaren må vel være tydelig nok indikasjon på at Herstad hadde god grunn for å spørre om du hadde lest mer enn overskriften.

8 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kanskje Nobels fredspris - ikke at jeg gjør narr av, tvert i mot - men....

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har en ny tid nå. Nå skal vi leve i frihet fra frykt, nød, underkuelse og terror. Nå er det opp til hver enkelt av oss å sørge for at det blir slik. 

Si meg, skal du stoppe terrorister - hvordan?

Fra lang tid tilbake har terroristene gjort nøyaktig hva de vil. Vi mer fredelige har ønsket at de skulle finne en annen måte å uttrykke sin frustrasjon på, det har ikke hjulpet. Så hvilken metode, eller hvilken kode har du kommet over for å få det til?

7 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herstad og Johannesen.

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger er det enkleste kun å sitere C.J.Hambro: «I demokratiets navn må det være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode.»

Dette er nok et forsøk på elendig hersketeknikk og antydninger om at de som ikke har rett oppfatning er dumme og forvirret i hodet.
Det hjelper lite å sitere Hambro for å ha alibiet i orden for å slippe å si det sjøl.

Om noen skulle mene at dette er avsporing fra saken må det påpekes at det må være lov å minne om hva Herstad driver med.
Saken er at Gule sin vane tro angriper sine meningsmotstandere og plasserer dem i rasist og ekstrembåsen.
Dette påpekes av noen og da kommer forsvarerne ilende til og stempler i kjent stil.

6 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvilken metode, eller hvilken kode har du kommet over for å få det til?

Vi må se dem i øynene og fortelle dem at vi ikke vil ha noe av hatet deres. Vi må svare dem der de ytrer seg og møte dem med rettsstatens virkemidler. Hatmeldinger må etterforskes og avsenderen stilles til ansvar. Jeg vil være på vakt mot radikaliserte religiøse som fremmer hat og forakt for andre mennesker og gi dem svar på tiltale hver gang jeg oppdager det. Som sagt, vi er ferdige med de store ordene, nå skal vi omsette dem i handling. 

3 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi må se dem i øynene og fortelle dem at vi ikke vil ha noe av hatet deres. Vi må svare dem der de ytrer seg og møte dem med rettsstatens virkemidler. Hatmeldinger må etterforskes og avsenderen stilles til ansvar. Jeg vil være på vakt mot radikaliserte religiøse som fremmer hat og forakt for andre mennesker og gi dem svar på tiltale hver gang jeg oppdager det. Som sagt, vi er ferdige med de store ordene, nå skal vi omsette dem i handling. 

Er det radikaliserte muslimer i Norge du sikter til? Det er jo ikke så mange, og de agerer som regel i betente områder ellers i verden. Politiets etteretningstjeneste har vel kontroll på disse - ikke er vel du en agent for denne tjenesten?    

Det er vel ikke tilstrekkelig til å stoppe terrorismen slik den har ytret seg i flere tiår?

4 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det radikaliserte muslimer i Norge du sikter til?

Nei, jeg tenker minst like mye på kristne som er svært radikaliserte og sprer ondskap i offentlige medier. De har gjennomgående forlatt virkeligheten og gått inn i et stadium av retthaversk herredømmetankegang overfor anderledeshet. Disse bør møtes med skarp argumentasjon og deres meninger kles av som de meningsløsheter de gjerne er. 

Jeg tror denne dialogen har vært forsømt i en del år. Vi har hatt for mye monolog, for mye parallelle monologer og for lite konfrontasjon rundt totalitære holdninger i mange arenaer. Nå må vi hente opp det tapte. 

5 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg tenker minst like mye på kristne som er svært radikaliserte og sprer ondskap i offentlige medier. De har gjennomgående forlatt virkeligheten og gått inn i et stadium av retthaversk herredømmetankegang overfor anderledeshet. Disse bør møtes med skarp argumentasjon og deres meninger kles av som de meningsløsheter de gjerne er. 

Jeg tror denne dialogen har vært forsømt i en del år. Vi har hatt for mye monolog, for mye parallelle monologer og for lite konfrontasjon rundt totalitære holdninger i mange arenaer. Nå må vi hente opp det tapte. 

Er det meg du mener? Anser du meg som terrorist?

4 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er det meg du mener? Anser du meg som terrorist?

Nei. Nei. 

Kommentar #16

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Som motiverte ham? - skammelig!

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men han var langt fra alene om det tankegodset som motiverte ham.

Jeg som har vært en god støttespiller for deg, med mine innlegg om Palestinaproblemet.

Finner det uforståelig og skammelig å beskjeftige seg med å slå politisk mynt på noe så bunnløst tragisk hva menneskeskjebne angår.

Breivik var å sammenligne med en underkjølt tordensky. Hadde ikke det «støvet» som utløste den vært der, hadde den funnet annet «støv». Det kunne gjerne ha blitt humanistisk ungdom på sommerleir.

Jeg har den bønn at du Lars Gule, gjerne sammen med Støre og flere, kunne lese den artikkelen jeg linker til og tar med begynnelsen på. Hva tenker og føler dere? Er det bare meg - som antas å være blant de «haterne» dere går løs på - som får slike problemer som jeg her forsøker å formidle?

 

«Historien om Anders Behring Breivik er historien om en varslet katastrofe.

Slik kan man tolke psykolograpportene som ble utarbeidet på 80-tallet om gutten som 27 år senere endte opp som massemorder.

Norges fremste fagmiljø innen barnepsykologi ville i 1983 og 84 ta Anders Behring Breivik bort fra moren med tvang. Psykologen ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri (SSBU), som på 80-tallet observerte samspillet mellom Anders og hans mor, ble avhørt av politiet etter terroraksjonen 22.juli 2011.

Her kom psykologen med hard kritikk av barnevernet som stoppet omsorgsovertagelsen.

«Det er tragisk at det ikke ble gjort noe ut av omsorgssituasjonen den gangen, fordi Anders utvikling i så tilfelle ville vært en helt annen. Satt på spissen kan man si at det er et ekstremt uttrykk for den prisen samfunnet betaler ved å ha et sviktende barnevern».

Et inkompetent barnevern og morens aggressive advokat stoppet prosessen, ifølge psykologen.

Fagfolkene bruker begrepet «tredjegenerasjonshypotesen» når de skal forklare hvordan en tilsynelatende hyggelig gutt fra Oslo vest endte opp som massemorder.

Til etterforskerne i terrorsaken forklarte psykologen:

«Man opererte på den tiden med noe man kalte for tredjegenerasjonshypotesen, for å utvikle skikkelig store problemer. Man har foreldre som har hatt en vanskelig barndom med sine foreldre, og deretter ikke klarer å forholde seg til sine egen barn, og da vil det gå skikkelig gærent med denne tredje generasjonen».

Anders Behring Brevik var for psykologene ved SSBU «tredje generasjon». Gikk man to generasjoner tilbake i familien hans befant man seg i Kragerø tidlig på 1940-tallet…» Les hele artikkelen: https://www.tv2.no/a/8142855/

9 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

En presisering

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror denne dialogen har vært forsømt i en del år. Vi har hatt for mye monolog, for mye parallelle monologer og for lite konfrontasjon rundt totalitære holdninger i mange arenaer. Nå må vi hente opp det tapte. 

Hensikten i det jeg skriver her er at det bør vises ansvar når man skriver, slik at man ikke sprer hatefulle ytringer eller hat i seg selv. Til grunn for debatten og ytringen bør det ligge en vurdering av hva hensikten med ytringen skal være. Samle eller splitte? Fordømme eller forsone? 

Jeg har ikke noe ønske om at VD skal sensureres, men at hver enkelt skal bruke bedre skjønn, og ikke bare her på VD men også  i andre sammenhenger. Når jeg søker på navn fra VD kan jeg av og til finne dem i grupper med nazi-tilsnitt. Slikt er ikke vakkert. 

Jeg anser fx ikke mormonene som ekstreme eller radikaliserte. Det skal litt til å tenke seg at en mormoner skal begå en terrorhandling fordi han er mormoner. Da har det klikket uansett. I det daglige bør vi holde utkikk etter de som det kan klikke for, og de må få klare svar i debatten. Strengt tatt var det vel slik jeg tenkte fra begynnelsen av om akkurat denne delen av tematikken. 

1 liker  
Kommentar #18

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Motiv godt nok?

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men han var langt fra alene om det tankegodset som motiverte ham.

Kva veit Gule, eller nokon av oss andre for den del, om kva som motiverte Breivik til massakre på uskuldige ungdommar? Viss skepsis til multikultur, masseinnvandring og islam åleine ville føre til mord på meiningsmotstandarar og andre uskuldige, var det vel rimeleg å vente litt fleire eksempel på dette, om enn i mindre skala? 55% av europearane står då for eit slikt syn i følgje denne opinionsundersøkinga: https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration#

I boka "En norsk tragedie" kjem forfattaren Aage Borchgrevink til motsett konklusjon etter djupdykk i ei familiehistorie over tre generasjonar, der bitre og motstridande kjensler i så stor grad vart lagt på barna, først mor til Breivik og deretter han sjølv, at tragedien kunne skje.

9 liker  
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Misforstått

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Jeg som har vært en god støttespiller for deg, med mine innlegg om Palestinaproblemet.

Finner det uforståelig og skammelig å beskjeftige seg med å slå politisk mynt på noe så bunnløst tragisk hva menneskeskjebne angår.

Breivik var å sammenligne med en underkjølt tordensky. Hadde ikke det «støvet» som utløste den vært der, hadde den funnet annet «støv». Det kunne gjerne ha blitt humanistisk ungdom på sommerleir.

Her mener jeg du misforstår Lars Gules hovedpoeng.  Faktum er jo - som han understreker - at de holdningene og den ideologien han begrunnet sitt terrorangrep med, lever i beste velgående.  Breivik kan ikke lenger gjøre noen skade der han er - men idéene målbæres av altfor mange.

4 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kva veit Gule, eller nokon av oss andre for den del, om kva som motiverte Breivik til massakre på uskuldige ungdommar?

Kanskje han sa noe om det i Manifestet? Eller Rettssaken?

3 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk og pris, for jeg er så konservativ som det er mulig å bli, hvilket igjen betyr at jeg er fredssøkende - lik Kristus. Men jeg tror ikke at å ta "provokatørene" stopper terroristene. Jeg tror det er større bevegelser i sving enn at lille meg, eller en eller annen fedrelandskjær nordmann forårsaker global terrorisme, heller ikke majoriteten av småfolk i Norge.

Terrorismen er satt igang av flere tusen år gamle mekanismer, som vi kan spore tilbake til det første brodermordet - for å bruke et eksempel fra bibelen. Så broderhatet får raske og dramatiske følger på et øyeblikk, mens terrorismens form for broderhat er som en tsunami, som aldri stopper før selve kilden nøytraliseres. Det skjer ikke før alle mennesker på planeten forener seg i fredens evangelium!

(Det er min overbevisning)

4 liker  
Kommentar #22

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg har den bønn at du Lars Gule, gjerne sammen med Støre og flere, kunne lese den artikkelen jeg linker til og tar med begynnelsen på. Hva tenker og føler dere? Er det bare meg - som antas å være blant de «haterne» dere går løs på - som får slike problemer som jeg her forsøker å formidle?

Du er hel ved, Tande!

I motsetning til politiske maskiner, med autopiloten låst fast i retningen: Ta våre motstandere med alle midler!

Og - hvis motstanderne ikke vet at de er motstandere, gjør dem oppmerksom på det gjennom propaganda apparatet, som overlever pga. statlig støtte.

(Hvis jeg høres kynisk ut, er det fordi alle illusjoner jeg måtte ha hatt er kastet på historiens søppelhaug.)

4 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Terrorismen er satt igang av flere tusen år gamle mekanismer, som vi kan spore tilbake til det første brodermordet -

Jeg tror du skal lete opp en mer adekvat måte for å kommunisere med mennesker av i dag med en avvisning av både brodermord og at man kan fortsette med det selv om det skjedde i Bibelen. Vi må si nei til å fortsette drepingen og særlig med Bibelen som begrunnelse. Det var akkurat hva jeg opprinnelig tenkte. Man skal ikke bruke Bibelen til å fremme ekstreme tanker eller holdninger i dagens samfunn. 

3 liker  
Kommentar #24

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Men kjære deg Oddbjørn

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her mener jeg du misforstår Lars Gules hovedpoeng.  Faktum er jo - som han understreker - at de holdningene og den ideologien han begrunnet sitt terrorangrep med, lever i beste velgående.  Breivik kan ikke lenger gjøre noen skade der han er - men idéene målbæres av altfor mange.

Jeg  mener jo at det ikke var den begrunnelsen han gav som motiverte ham. Det var hans hat til alt og alle som måtte ha en utløsning. Hvis han hadde valgt å begrunne sine drap med "sekularismens trussel" og drept humanistisk ungdom? Hadde det sagt noe politisk/religiøst om ateisme? Tragedien har kun med psykisk helse, omsorg og barnevern å gjøre.


6 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Robin

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Jeg  mener jo at det ikke var den begrunnelsen han gav som motiverte ham. Det var hans hat til alt og alle som måtte ha en utløsning. Hvis han hadde valgt å begrunne sine drap med "sekularismens trussel" og drept humanistisk ungdom? Hadde det sagt noe politisk/religiøst om ateisme? Tragedien har kun med psykisk helse, omsorg og barnevern å gjøre.

Glem personen Breivik et øyeblikk.  Ideene som finnes i hans "manifest", lever i høyeste grad blant oss.  De er livsfarlige.

5 liker  
Kommentar #26

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg anser fx ikke mormonene som ekstreme eller radikaliserte. Det skal litt til å tenke seg at en mormoner skal begå en terrorhandling fordi han er mormoner. Da har det klikket uansett. I det daglige bør vi holde utkikk etter de som det kan klikke for, og de må få klare svar i debatten. Strengt tatt var det vel slik jeg tenkte fra begynnelsen av om akkurat denne delen av tematikken.

Nå er jeg egentlig ikke "mormoner", begrepet som brukes av "verden" for å kategorisere Siste Dagers Hellige - eller LDS, kan like gjerne kalle meg for en SDH - for det er det jeg er. Kirken heter heller ikke "mormonerkirken".

Siden starten i 1830 har det skjedd i JKK, som i så mange andre kirkesamfunn, utbrudd av dissentermenigheter som faller under et fellesbegrep - "mormonere" som driver med "mormonisme". På Wikipedia får man en beskrivelse av dette sammen suriumet, som i mine øyne er noe ræl jeg ikke kan identifisere meg med.

Til din opplysning så driver velferdsavdelingen i JKK et prosjekt i Italia, i samarbeid med katolikkene, for å integrere flyktninger nettopp for å skaffe dem et fotfeste og for å unngå radikalisering. JKK har lang tradisjon i å samarbeide med din kirke på flere områder.

Apropo medlem av JKK, jeg er ikke identisk med alle andre medlemmer, vi er forskjellige - det kan også klikke for en av oss. At jeg nå har gått ut av nøytralitetsskapet betyr ikke at jeg plutselig er fredet, jeg kan motsies og angripes verbalt som før. Jeg kan svare for meg - om så skjer:)

Det betyr heller ikke at jeg politisk er identisk med "mormonere". Medlemmer av kirken står fritt politisk, men kirken er ALDRI selv engasjert politisk, på noen som helst måte! Ethvert politisk engasjement fra meg er en personlig sak - likeledes fra andre medlemmer i kirken.

2 liker  
Kommentar #27

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Glem personen Breivik et øyeblikk.  Ideene som finnes i hans "manifest", lever i høyeste grad blant oss.  De er livsfarlige.

Jeg har aldri lest manifestet, kunne du gi en kort beskrivelse av  hva disse ideene går ut på?

2 liker  
Kommentar #28

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du skal lete opp en mer adekvat måte for å kommunisere med mennesker av i dag med en avvisning av både brodermord og at man kan fortsette med det selv om det skjedde i Bibelen. Vi må si nei til å fortsette drepingen og særlig med Bibelen som begrunnelse. Det var akkurat hva jeg opprinnelig tenkte. Man skal ikke bruke Bibelen til å fremme ekstreme tanker eller holdninger i dagens samfunn.

Vel, det gjør jeg som jeg vil med, Njål!

For meg er bibelen det dokumentet som mer enn noe beskriver den krigen som forekommer blant menneskene og som overhodet ikke fremmer ekstreme tanker eller holdning, men til det motsatte. Hvis du anser bibelen som en krigshissende dokument, da har du ikke forstått hensikten med den.

Jeg aner til en viss grad hvor du vil, men der befinner ikke jeg meg. Jeg personlig har ikke tro på politiske løsninger for det hatet som flyter bortimot uhemmet rundt i denne verden. Hittil har det ikke nådd frem - ikke vil det nå frem, Guds hånd derimot.........

3 liker  
Kommentar #29

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja vel

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Glem personen Breivik et øyeblikk.  Ideene som finnes i hans "manifest", lever i høyeste grad blant oss.  De er livsfarlige.

Da tar man for seg disse idene og de personene som fremsette dem, når de fremsettes. Så diskuterer man saklig med sine motargumenter. Å dra inn Breivik er etter min mening Ad hominem av verste slag: Skape en stygg assosiering til sinnsyk terror og drap (det hjelper ikke om Gule skriver "selv om" aldri så mye.).  

8 liker  
Kommentar #30

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så vi skal glemme Breivik nå altså ?

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Glem personen Breivik et øyeblikk.  Ideene som finnes i hans "manifest", lever i høyeste grad blant oss.  De er livsfarlige.

Tande er inne på det høyst vesentlige i denne debatten.

Det er et faktum at  Ap med Støre i spissen bruker Breivik og det som skjedde på Utøya for det det er verdt for å forsøke å sverte spesielt Frp.De kobler Frp til det tankegodset Breivik hadde og mener dermed at årsaken til terrordådet ligger på lur i selve den politiske ideen som har skapt Frp som parti.

De har ikke gitt noen annen grunn fra Breiviks barndom og et evnt personlig hat mot Ap som ble bygget opp der.
Faren de har oppkonstruert er da altså en ideologi som stammer fra en politisk ide fra Frp.
Faktum er at det ikke foreligger noe annet eks på et slikt resultat fra andre enn Breivik ut fra det som kalles livsfarlig tankegods.
At Johannesen kaller dette for livsfarlig har da ikke annet grunnlag enn at Breiviks handlinger kommer av det samme tankegodset som har dannet partiet Frp.

Slik tolker jeg også det Gule til stadighet forfekter.
De kunne ikke tatt mere feil !!

6 liker  
Kommentar #31

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Vel, det gjør jeg som jeg vil med, Njål!

For meg er bibelen det dokumentet som mer enn noe beskriver den krigen som forekommer blant menneskene og som overhodet ikke fremmer ekstreme tanker eller holdning, men til det motsatte. Hvis du anser bibelen som en krigshissende dokument, da har du ikke forstått hensikten med den.

Jeg aner til en viss grad hvor du vil, men der befinner ikke jeg meg. Jeg personlig har ikke tro på politiske løsninger for det hatet som flyter bortimot uhemmet rundt i denne verden. Hittil har det ikke nådd frem - ikke vil det nå frem, Guds hånd derimot.........

Klart du gjør som du vil. Det gjør vi alle. Og da er vi fremme ved det sentrale. 

Hvordan tjener det meningsutvekslingen at jeg sier at jeg hater deg og at jeg skal komme og kveste deg og dine? Jeg har invektiver på lur som jeg i en slik situasjon kan putte inn for å gi det mer schwung. 

For å gjøre det klart er det greit å diskutere med mormonere og folk av alle konfesjoner, men poenget er at dette ikke skal skje på en hatefull måte. Ingen trenger meg til å utbrodere retorikken. Vi bør likevel ha kommet dit hen at vi ikke holder døren på gløtt for å drepe hverandre. Vi bør ikke opprettholde et debattnivå hvor det til syvende og sist vil være rom for at vi kan gå til slike ytterligheter. Vi bør ha det i oss at retorikken skal stoppe et sted. At det finnes en grense jeg ikke vil overskride, at dette vil jeg ikke ha sittende på meg at jeg har sagt. Det bør finnes en grense for oss alle hvor retorikken stopper og at vi gir oss der. 

Denne dannelsen, selvaktelsen og respekten for andre bør vi alle ha i oss. Samme regel må gjelde for oss alle uavhengig av konfesjon og skriftkilde. Det er aldri lov å misbruke kultur eller religion til hat og kriminelle handlinger. Da går den sekulære lov foran den religiøse. Her står det dårlig til for mange, men det er dette vi må bort fra. 

Vi har lov å forsvare oss mot fysiske og psykiske angrep, men vi må kjenne grensene slik at vi ikke blir like dårlige som de som står oss imot. Skal vi stå frem som vinnere må vi ha gjort det med renere våpen. Noen vil nok forbeholde seg retten til å hate litt, men alle er best tjent med at vi gir avkall på det. Her snakker vi om krevende øvelser, men vi er nødt til å forsøke. 

1 liker  
Kommentar #32

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Omsorgssvikt

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje han sa noe om det i Manifestet? Eller Rettssaken?

I 'manifestet' sitt skreiv han at muslimane hadde lært han éin ting, nemleg av berre ved valdelege aksjonar kan ein få blest om sitt syn. Men verken dette eller anna han skreiv, bør ein ta for god fisk. Det er meir tilslørande enn avslørande, men jamført med biografiske fakta viser det likevel hans narsissisme og stormannsgalskap. Både 'manifestet' og måten han framstod på i rettssaka, viser dessutan ein person blotta for innleving i andre sin situasjon. Det han skriv om multikultur og kulturmarxisme kan på ingen måte forklare dette. Les heller boka til Borchgrevink, der det psykopatologiske hos mormor, mor og han sjølv er gitt ei plausibel forklaring i form av grov omsorgssvikt gjennom tre generasjonar. Som så mange andre er han både eit offer og ein gjerningsmann; det siste i n'te potens.

10 liker  
Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er et faktum at  Ap med Støre i spissen bruker Breivik og det som skjedde på Utøya for det det er verdt for å forsøke å sverte spesielt Frp.De kobler Frp til det tankegodset Breivik hadde og mener dermed at årsaken til terrordådet ligger på lur i selve den politiske ideen som har skapt Frp som parti.

Ap er ikke opphav til selvhat. Det må nok noen andre til for å hate Ap, og i de siste årene har dette kommet fra fx Frp. Du er inne på noe når du snakker om ideer for Frp ble stiftet på misnøye med Ap. Fremmedfiendtlighet er en reaksjon på at Ap sto for en rausere holdning. Dette har Frp utviklet til en del av sitt narrativ og hovedbilde av seg selv. 

Hele Frp står ikke like bastant bak denne retorikken, men den er særlig viktig for en del av partiet og de er store nok til å ha negativt flertall, dvs at de kontrollerer hva Frp skal mene som saken. Og siden Frp bestemmer innvandringspolitikken i Norge, får dette konsekvenser for alle andre som må forholde seg til denne relativt begrensede flokkens krumspring. 

Derfor vil det være sunnere for norsk politikk om Ap går tilbake til sin gamle væremåte og forfatter en innvandringspolitikk etter eget hjerte fremfor å forsøke og løpe i halen på noen som de egentlig ikke er enige med. Dette kan drive frem en splittelse i politikken ved at vi før neste stortingsvalg får Lista å ta stilling til.

2 liker  
Kommentar #34

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tar denne først

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
 jeg hater deg og at jeg skal komme og kveste deg og dine? J

Uttalelsen over er ikke bare en hatmelding, det er en kriminell handling. Det er ikke lov å fremsette trusler om vold - slikt er det nulltoleranse for!

Jeg har aldri sett en slik melding på VD, så da må det være kriminelle handlinger du egentlig snakker om. Ytringsfriheten gir ikke rom for slikt!

Nå leser jeg resten av kommentaren.

3 liker  
Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Uttalelsen over er ikke bare en hatmelding, det er en kriminell handling. Det er ikke lov å fremsette trusler om vold - slikt er det nulltoleranse for!

Jeg har aldri sett en slik melding på VD, så da må det være kriminelle handlinger du egentlig snakker om. Ytringsfriheten gir ikke rom for slikt!

Jeg sier ikke at denne stammer fra VD, men jeg forstår det slik fra ordskiftet i offentligheten igår at dette er vanlig for en del av de overlevende etter Utøya, altså at noen av dem mottar slike meldinger fra tid til annen. 

1 liker  
Kommentar #36

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tradisjonell Ap-politikk

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor vil det være sunnere for norsk politikk om Ap går tilbake til sin gamle væremåte og forfatter en innvandringspolitikk etter eget hjerte fremfor å forsøke og løpe i halen på noen som de egentlig ikke er enige med.

Ap har i over hundre år vært det politiske partiet som i sterkest grad har kjempet for Norges og nordmenns interesser. Når de slutter med det, mister de stemmer og innflytelse.

3 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ap har i over hundre år vært det politiske partiet som i sterkest grad har kjempet for Norges og nordmenns interesser. Når de slutter med det, mister de stemmer og innflytelse.

Det er en feil i konteksten din. Norge og nordmenns interesser er ikke konstante begreper men variabler. 

1 liker  
Kommentar #38

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du har rett - dessverre

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er en feil i konteksten din. Norge og nordmenns interesser er ikke konstante begreper men variabler

Vi er på vei dit hvor det ikke lenger er norske interesser å opprettholde spredt bosetting og landbruksproduksjon i Norge.

Det vil ikke lenger være norske interesser å videreføre konsesjonslover og kontroll med naturressursene våre.

Museene på Bygdøy vil ikke lenger være av norsk interesse. Bare kinesere vil møte opp - inntil museene forfaller - eller flyttes til Asia.

Vi er på vei, for første gang i historien, til å bli en bananrepublikk. Og det verste er at vi, eh.. nordmenn, ikke bryr seg.

Og garanten mot denne dystopien jeg her skisserer, er ikke Frp, nei, det er det tradisjonelle Ap.

3 liker  
Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Museene på Bygdøy vil ikke lenger være av norsk interesse. Bare kinesere vil møte opp - inntil museene forfaller - eller flyttes til Asia.

Vi er på vei, for første gang i historien, til å bli en bananrepublikk. Og det verste er at vi, eh.. nordmenn, ikke bryr seg.

Dette er jo et sidespor - men det du skriver her, har du neppe dekning for.  Jeg har selv nærkontakt med noen museer der publikumsinteressen faktisk er stor.  Vedlegger også denne lenken - som riktignok er tre år gammel, men situasjonen er neppe dramatisk endret siden 2015:

https://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2015/stor-interesse-for-vikingtid-og-kulturhistorisk-museum.html

Kommentar #40

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Det ene utelukker ikke det andre

Publisert rundt 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Les heller boka til Borchgrevink, der det psykopatologiske hos mormor, mor og han sjølv er gitt ei plausibel forklaring i form av grov omsorgssvikt gjennom tre generasjonar. Som så mange andre er han både eit offer og ein gjerningsmann; det siste i n'te potens.

Jeg har ikke lest Borchgrevinks bok. Men det fremstår for meg som åpenbart at Breivik hadde noen sterkt avvikende personlighetstrekk, selv om han ikke var utilregnelig. Det er også uvanlig at folk som begår så ekstreme terrorhandlinger gjør det helt på egenhånd og hans tilknytning til ekstreme grupperinger var ganske løs. 

Det behøver ikke bety at de politiske ideene ikke hadde betydning. Den påstanden virker nesten absurd. Svært mange går gjennom forferdelige oppvekster og/eller er født med psykiske avvik. Det er dessverre en kjent sak at hjelpen til disse er skammelig dårlig og at noen ender opp som kriminelle. Men at de begår handlinger som dette er ekstremt uvanlig. Iblant har folk med ulike diagnoser begått massedrap, ikke minst i USA. Mediene liker da å spekulere i om diagnosen kan ha med saken å gjøre. Noe son ofte avvises av folk med kunnskap om temaet, folk som lider av psykiske problemer har større sjanse for å bli ofre for vold enn gjerningsmenn. 

Breiviks problemer bar han med seg hele livet. Det var først når han kom i kontakt med høyreekstreme ideer han fikk tanker om å begå terrorhandlinger. Vi vet også at den typen ideologier konsekvent fører til vold. 

Vi ser også at noen støtter opp om handlingene i sosiale media, noen sier til og med at det er Guds straff mot Norge. Har alke som sier slikt gått gjennom en tøff oppvekst?

3 liker  
Kommentar #41

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Synekdoke

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo et sidespor - men det du skriver her, har du neppe dekning for.  Jeg har selv nærkontakt med noen museer der publikumsinteressen faktisk er stor.  Vedlegger også denne lenken - som riktignok er tre år gammel, men situasjonen er neppe dramatisk endret siden 2015

Nå er det ikke museene på Bygdøy i seg selv jeg ønsket å fokusere på. Men de fungerer utmerket som synekdoke i forhold til det som er viktig.

At etniske nordmenn kan ha en økende interesse for norsk historie og kultur i våre dager, overrasker meg ikke.

Tilsvarende, når jeg skriver om kinesisk og asiatisk interesse for norsk kultur, et det for å fokusere på hvem det faktisk er som et interessert i, og viser genuin respekt for, andre nasjoners kulturer. For å svare med litt enkle ord, det et de som selv kommer fra, og oppholder seg i, fungerende kulturer som holdes i hevd.

1 liker  
Kommentar #42

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Ideer og oppgjør med dem

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er på tide at de andre partiene - og alle vi andre - setter foten ned, skapet på plass og plasserer ansvaret (ikke for volden, men alt for mange av ideene) akkurat der det hører hjemme. Og forlanger at også FrP tar oppgjøret med ekstremismen i egne rekker.

Hvilke ideer er ekstreme/ekstremistiske og fører til totalitær tenkning og i ytterste konsekvens drap? Nazismen kjenner vi alle til. Nynazistene utgjør i Norge en marginalisert gruppe og utgjør ikke en stor fare.

Derimot finnes det særlig på venstresiden, men også hos det  moderate og mondene Høyre og liberale verdirelativister også ideer og mainstreamtanker som er utbredt i et mye større omfang og gjennomsyrer alle offentlige institusjoner og ikke minst den såkalte frie pressen.

Dogmet om multikulturen og dens berikelser, globalismen representert gjennom den politikk som er ført av Eu og FN. Myndighetenes kamp for å begrense debatt og negative ytringer om islam, migrasjon og innvandring. Noe som har ført til det en kaller fremveksten av den såkalte høyrepopulismen som feller den ene sosialdemokratiske regjering etter den andre i Europa og nå også har innsatt Trump som president i USA. 

Noe av det  tankegodset Gule representerer er det mange som oppfatter som farlig og ekstremistisk også. Er der noe i hans eget tankegods og også i mainstream-samfunnet  som gjør at vanlige mennesker ser på det som udemokratisk, skadelig og  fører til sterke reaksjoner? Likens med venstresidens tankegods generelt? Er det slik at FRPs tanker om innvandringen/islam og islaismen  er mer ekstreme enn Rødts tilsvarende tanker,  eller noen av SVs og AUF/APs mer eller mindre hellige dogmer?

Hvem har det største ansvar  skylden for det klima som er skapt de siste år i politikken? Hvem er de mest "ekstreme"? Det nytter ikke å bare peke på Listhaug og enkelte i FRP. Det blir tilsløring og det motsatte av den åpenhet som var mantra etter Utøya.   

5 liker  
Kommentar #43

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Bortforklaringene

Publisert rundt 3 år siden

Det er interessant, fascinerende og trist hvordan flere forsøker å bortforklare den ideologiske bakgrunnen for Breiviks handlinger. Så bekvemt - når man selv deler en alt for stor del av denne ideologien (minus voldsbejaelsen). 

Her er det også enkelte som maser om ytringsfriheten, men de vil ikke vedkjenne seg at ytringsfriheten faktisk virker! Vi vil ha ytringsfrihet fordi den påvirker, får folk til å handle, gjøre noe. For eksempel stemme på Arbeiderpartiet eller FrP. Ved hjelp av ytringsfriheten kan vi omvende folk til kristendommen - og islam. 

Vi kan også bruke ytringsfriheten til å oppfordre til vold. Det er ikke lov. Men det er også mulig å påvirke folk til å begå vold selv om det ikke har blitt sagt rett ut. Systematisk forskning har vist at det er en sammenheng mellom fiendtlige ytringer på enkelte nettsteder og vold mot innvandrere. Se Fanning the flames of hate.

Det er rett og slett infantilt ikke å se sammenhengen mellom en utallige hatefulle, fordomsfulle, rasistiske og islamofobe ytringer på en rekke nettsteder og fra sentrale samfunnsledere. 

Kort sagt: Er det ikke noen sammenheng mellom ytringer og handlinger  - og derfor også en mulig (ikke en nødvendig kausal) sammenheng mellom FrP-eres ytringer og Breiviks handlinger - trenger vi ikke ytringsfriheten. For da betyr den ingen ting. 

Lars Gule

2 liker  
Kommentar #44

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

??

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det er rett og slett infantilt ikke å se sammenhengen mellom en utallige hatefulle, fordomsfulle, rasistiske og islamofobe ytringer på en rekke nettsteder og fra sentrale samfunnsledere. 

Kort sagt: Er det ikke noen sammenheng mellom ytringer og handlinger  - og derfor også en mulig (ikke en nødvendig kausal) sammenheng mellom FrP-eres ytringer og Breiviks handlinger - trenger vi ikke ytringsfriheten. For da betyr den ingen ting. 

Jeg må si etter å ha lest det siterte flere ganger at det er vanskelig å skjønne hva som menes med det.
Det som blir veldig rart her er at Frp-politikeres ytringer som har foregått helt fra 70-tallet da i tilfelle har produsert bare EN gærning som beviselig har hatt traumer helt fra barneårene helt uavhengig av hva Frp har sagt.

6 liker  
Kommentar #45

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ap har i over hundre år vært det politiske partiet som i sterkest grad har kjempet for Norges og nordmenns interesser. Når de slutter med det, mister de stemmer og innflytelse.

Dette er en av de mest treffsikre kommentarene jeg har lest på VD. Ikke fordi jeg selv ikke har vært klar over det, men fordi den korte og konsise beskrivelsen velter elitepolitikerne i AP av stolen - med et brak!

2 liker  
Kommentar #46

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det er rett og slett infantilt ikke å se sammenhengen mellom en utallige hatefulle, fordomsfulle, rasistiske og islamofobe ytringer på en rekke nettsteder og fra sentrale samfunnsledere. 

Kort sagt: Er det ikke noen sammenheng mellom ytringer og handlinger  - og derfor også en mulig (ikke en nødvendig kausal) sammenheng mellom FrP-eres ytringer og Breiviks handlinger - trenger vi ikke ytringsfriheten. For da betyr den ingen ting. 

Dette er et eksempel på sedvanlig hat-ytring fra ytre venstre!

3 liker  
Kommentar #47

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvem har det største ansvar  skylden for det klima som er skapt de siste år i politikken? Hvem er de mest "ekstreme"? Det nytter ikke å bare peke på Listhaug og enkelte i FRP. Det blir tilsløring og det motsatte av den åpenhet som var mantra etter Utøya.

Det er PK politikken som er den meste ekstreme, totalitær i alle henseende, tillater ikke andre enn seg selv. Men Gule er spesiell i sin uforsonlige og kontinuerlige fordømmelse.

4 liker  
Kommentar #48

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Vi ser også at noen støtter opp om handlingene i sosiale media, noen sier til og med at det er Guds straff mot Norge. Har alke som sier slikt gått gjennom en tøff oppvekst?

Det er bare å se til Israel gjennom noen tusen år, og plassere Norge i den ligningen. Da er det ikke lenger så mystisk, om man ser på moral som et vesentlig element i samfunnsbyggingen.

2 liker  
Kommentar #49

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare å se til Israel gjennom noen tusen år, og plassere Norge i den ligningen. Da er det ikke lenger så mystisk, om man ser på moral som et vesentlig element i samfunnsbyggingen.

Det tankeeksperimentet forteller meg ingenting. 

2 liker  
Kommentar #50

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det tankeeksperimentet forteller meg ingenting. 

Hadde ikke forventet det, men de som studerer bibelen ser gjentagende trender. Det er ikke vanskelige å gjenkjenne seg i disse trender i eget land.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere