Oddbjørn Johannessen

192

Oase - eller religiøs villmark?

I en reportasje i Vårt Land 17. juli kan vi få det inntrykk at Oase nå har tonet ned den ekstrem-karismatiske profilen som periodevis har preget bevegelsen (senest for to år siden ved invitasjonen av «mirakelpredikanten» Surpresa Sithole).

Publisert: 21. jul 2018

Ifølge en av bevegelsens ledere, Eivind Arnevåg, er tiden nå kommet for en mer «stillfaren, retreatorientert karismatikk» som «passer oss nordmenn bedre» (Karismatikk for staute nordmenn).  En av hovedtalerne i år er derfor den lavmælte Roy Godwin, som leder helbredelses- og retreatsenteret Ffald-y-Brenin i Wales.  Nå er det likevel slik at denne Godwin, selv om han ikke er noen «skrikhals» à la Sithole, hevder at det skjer mirakler i fleng på senteret hans – og han «reklamerer» dessuten med å ha hatt et personlig møte med en lys levende engel i forbindelse med en bilulykke for noen år siden.

Det er imidlertid mer kontroversielt stoff på årets Oase-stevne enn Roy Godwin. Tilknytningen til amerikansk ekstrem-karismatikk med bakgrunn i den famøse Toronto-vekkelsen er fremdeles levende. En reportasje på avisen Dagens nettsider i dag (21. juli) bekrefter det. Der kan vi bl.a. lese om kvinnen som har "kjøpt vinger(!) på eBay" for å tilbe Gud på årets stevne, samt om barn som "danser med flagg og sommerfuglvinger". Hvor kommer så denne inspirasjonen fra? Jo, fra den ekstreme, amerikanske menigheten Bethel, Redding - der det finnes et såkalt "Dance and flag ministry".

Lenke til reportasjen i Dagen: Dans, vinger og en dåp i kjærlighet

Lederen av Bethel, Bill Johnson, er en svært kontroversiell forkynner, bl.a. av et budskap om at det i vår tid "oppreises en Elias-generasjon" av spesielt "salvede" mennesker som skal utføre større mirakler enn Jesus angivelig gjorde. Også IMI-kirken i Stavanger henter sin viktigste inspirasjon fra Bill Johnsons Bethel (jf. ACTA helbredelsesskole m.m.)

På Oase-stevnet, som pågår nå, er også Leif Hetland invitert som taler. Han er opprinnelig fra Haugesund, men er i dag leder av "Global Mission Awareness" i Atlanta, Georgia. Han har vært "mirakelpredikant" siden han midt på 90-tallet mottok en "profeti" fra Randy Clark (en av de sentrale personene i Toronto-vekkelsen) om at han skulle være "en bulldoser" for Herren.  I hans forkynnelse står både mirakuløse helbredelser, profetier og visjoner sterkt – og han har da også vært en velkommen gjest i Sid Roth’s TV-program «It’s supernatural!»

Jeg tror vi må kunne slå fast et det kun er tilsynelatende at Oase har moderert seg.  Det er gode grunner for å spørre om Oase i realiteten er en oase – eller om religiøs villmark er en mer sakssvarende betegnelse.

12 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Reatreat er den nye handelsboden

Publisert rundt 3 år siden

Flere og flere Lutheranere søker " røtter" som de sier, i keltisk, katolsk og ortodoks kristendom med mystisisme som særpreg, omtrent slik som muslimene har sufisme som sin type karismatikk.

Godwin er plutselig blitt den nye stjernen, og gjenstand for pastordyrkelse.

Å - Gud jeg blir så lei uthungrede norske lutheranere, som tror på enhver lærdoms vind og alle avarter av mystisisme - kun fordi de lider i sine sjeler under kristen religiøsitet,konformitet, janteloven, feminisme og sosialisme, menneskefrykt og mindreverd.

6 liker  
Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Kirke på villstrå

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi må kunne slå fast et det kun er tilsynelatende at Oase har moderert seg.  Det er gode grunner for å spørre om Oase i realiteten er en oase – eller om religiøs villmark er en mer sakssvarende betegnelse.

Takk til Oddbjørn Johannessen - og avisen Dagen - som oppdaterer oss om utviklingen i den karismatiske «villmarken». Gang etter gang, og år etter år, var det Vårt Land som med innsikt og engasjement dekket dette området. Når jeg her leser Johannessens innlegg og referanser er det for min del misbruk av barn og unge som treffer meg hardest. Allerede i 1976 skrev jeg i Dagbladet: «La barna være, Aril Edvardsen!» Men en hel generasjon senere er barna et enda mer sentralt element i den karismatiske bevegelses strategi, og jeg skriver i Vårt Land i 2009: «Ta til vettet, foreldre»  - etterat journalist Caroline Teinum i Vårt Land hadde dekket årets Oase-konferanse med skrekkartikkelen «Vil gi barna hele pakken». Men advarslene overses år etter år. Og i 2018 bidrar superstjernen Ole Paus til å legitimere utviklingen ved sin deltakelse.

7 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel -

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
- kun fordi de lider i sine sjeler under kristen religiøsitet,konformitet, janteloven, feminisme og sosialisme, menneskefrykt og mindreverd.

Du har nok noen poenger innledningsvis, men årsaksforklaringene dine framstår som relativt sære.  Jeg kan i hvert fall ikke se hva "feminisme og sosialisme" skulle ha med saken å gjøre.

4 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Barna

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Når jeg her leser Johannessens innlegg og referanser er det for min del misbruk av barn og unge som treffer meg hardest. Allerede i 1976 skrev jeg i Dagbladet: «La barna være, Aril Edvardsen!» Men en hel generasjon senere er barna et enda mer sentralt element i den karismatiske bevegelses strategi, og jeg skriver i Vårt Land i 2009: «Ta til vettet, foreldre»  - etterat journalist Caroline Teinum i Vårt Land hadde dekket årets Oase-konferanse med skrekkartikkelen «Vil gi barna hele pakken».

Ja, dette er bekymringsfullt.  Jeg leser følgende på Oases nettsider, der det er et eget kapittel om barnesatsningen:

For oss er barna selvstendige flotte troende individer. BoJoKo er ikke et barnepassopplegg. Dette er identitetsbyggende for barna, både som individer og som troende. De får snakke om tro, noen beveger seg ut i sin første bønn, noen snakker for første gang om tro, og alle opplever at det er normalt og godt å tilhøre Jesus Kristus.

De fleste blir begeistret for lovsang og talerne snakker på et forståelig nivå. 

Slik jeg leser dette, er det altså ikke snakk om en bevisst indoktrinering av Oases kristendomsforståelse.  Barna behandles her som "små voksne",  som skal serveres en "alderstilpasset", karismatisk pakke - med bl.a. personlig bønn, vitnesbyrd og lovsang.  I tillegg deltar de altså, som nevnt i innledningen, i "karismatisk dans" - inspirert av "Bethel Flag & Dance Ministry".

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Korreksjon!

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg leser dette, er det altså ikke snakk om en bevisst indoktrinering av Oases kristendomsforståelse.

Her har jeg visst kommet i skade for å skrive det motsatte av det jeg mener...

Slik skulle setningen lyde:

Slik jeg leser dette, er det altså snakk om en bevisst indoktrinering av Oases kristendomsforståelse.Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

God beskrivelse.

Publisert rundt 3 år siden

Har sett følgende beskrivelse av slike karismatiske miljøer:

"ÅNDELIG" DISKOTEK !

Kommentar #7

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Sær" vet jeg ikke hva betyr

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har nok noen poenger innledningsvis, men årsaksforklaringene dine framstår som relativt sære.  Jeg kan i hvert fall ikke se hva "feminisme og sosialisme" skulle ha med saken å gjøre.

Kristne lider under med et splittet sinn, de tror feks at kristendom er det samme som sosialisme.Likedan feminismen splitter sinnet deres - de sliter med å forstå at det er forskjell på kjønnroller i bibelen. Medisinen de tar mot frustrasjonen er ofte å involvere seg i livsfjern karismatikk- du må lære deg å se på dypereliggende forklaringsmodeller - dypere forklaringer hvorfor mennesker handler som de gjør.

1 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Står det noe i Bibelen om at troende har et splittet sinn? Tror ikke det er grunnen, men heller kanskje forførelse, er ikke det nevnt?

Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Kanskje det ikke er så komplisert

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
dypere forklaringer hvorfor mennesker handler som de gjør.

«Hvis ikke jeg får føle, oppleve, Gud, så tror jeg ikke».

Eller

«Uten å føle, oppleve Gud, så er kristenlivet dødt».

3 liker  
Kommentar #10

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Står det noe i Bibelen om at troende har et splittet sinn?

Var det ikke Paulus som skrev noe sånn som at "Det gode jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, mens det onde jeg ikke vil, det gjør jeg."


4 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Tok meg der, kanskje (?)

Publisert rundt 3 år siden

Men etter mitt syn sa Paulus dette om de som var under loven....og så vidt jeg vet er ikke vi under loven, ifølge samme Paulus. Han sa jo også at de jøder som trodde hadde fått DHÅ for at de ikke skulle gjøre som de selv ville. Paulus som sier det, ikke jeg. Så...kanskje?

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Paulus memoarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er kanskje noe forvirrende å følge Paulus i sitt resonnement, i Rom.7 er han menneske av kjøtt og blod (jordisk) og faller her inn under det du peker på. Men han dør også i det kapittelet. I Rom.8. er han imidlertid vekket opp fra døden (Gal.1.1) og er derved havnet inn under DHÅ's innflytelse (Apg.13.9, 1.Kor.15.44, Rom.7.14)


1 liker  
Kommentar #13

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har sett og hørt litt på Oasestevnet og troen min er ikke blitt noe større av det akkurat! De hadde brukt  1 million på leie av stevnelokalet og annet, og det er deltakerne som må betale. 

Jeg husker godt min tante som sto i Sarons Dal i mange år og solgte bøker, kassetter o.l. Hun måtte da høre på samtlige taler, og kom derfor hjem blakk hver gang. Givertjenesten er stor, vett du...

Men for å komme til en konklusjon, når jeg hører på alle disse gjestetalerne, den ene verre enn den andre...Ta heller en velfortjent sommerferie hjemme i deres hager og balkonger, og les i bibelen.  Du vil ha mye større utbytte av det...

Penger til de u-nådde i verden kan du gi resten av året, uten noe press eller svette netter...

Men jeg må innrømme at  Leif Hetland gjorde inntrykk på meg, han var unntaket vil jeg mene. Det var noe ekte og gudommelig over mannen og over vitnesbyrdet hans.

 Han er opprinnelig fra Haugesund.  Han har vært "mirakelpredikant" siden han midt på 90-tallet mottok en "profeti" fra Randy Clark (en av de sentrale personene i Toronto-vekkelsen) om at han skulle være "en bulldoser" for Herren. I hans forkynnelse står både mirakuløse helbredelser, profetier og visjoner sterkt – og han har da også vært en velkommen gjest i Sid Roth’s TV-program «It’s supernatural!»

www.evangeliekirken-arendal.no 

2 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har nok noen poenger innledningsvis, men årsaksforklaringene dine framstår som relativt sære.  Jeg kan i hvert fall ikke se hva "feminisme og sosialisme" skulle ha med saken å gjøre.

Er ikke disse elementer fremtredende i folkekirken?

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Blindspor

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke disse elementer fremtredende i folkekirken?

Kan vi ikke forsøke å unngå slike blindspor her i tråden.  Den handler ikke om folkekirken som sådan, men om den karismatiske Oase-bevegelsen - som stort sett rekrutterer mennesker fra den konservative delen av folkekirken (samt en del frikirkemiljøer).

1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke mange valgmuligheter

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kan vi ikke forsøke å unngå slike blindspor her i tråden.  Den handler ikke om folkekirken som sådan, men om den karismatiske Oase-bevegelsen - som stort sett rekrutterer mennesker fra den konservative delen av folkekirken (samt en del frikirkemiljøer).

Hvordan skal du stoppe variasjon av kristendom slik den arter seg. Hvilke midler kan tas i bruk, og hvordan skille mellom de forskjellige samfunn?

Det blir en form for kategorisering som må være svært presis. Når den blir kriminell, som skjedde i Sverige for år tilbake, med undertrykkelse og drap, så er det politiets sak. Jeg ser ikke at man kan stoppe en bevegelse som befinner seg innenfor lovverket, uten å endre lovverket?

I sin tid hadde statskirken monopol på forkynnelse, vil du tilbake dit - nå som staten ikke "eier" kirken lenger, som er blitt demokratisk og sosialistisk og feministisk? Skal man bruke politiske virkemidler i de forskjellige samfunn slik at alle blir akseptable og "stuerene". Skal forkynnelse ensrettes? Skal konservatismen forfølges, slik Njål har bestemt seg for på en annen tråd. 

Konservativ kristendom er vel også ganske så mangfoldig. En realitetssjekk av tilstanden forteller meg at man ikke kan gjøre noe som helst, annet enn å fordømme.

1 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei, da

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke at man kan stoppe en bevegelse som befinner seg innenfor lovverket, uten å endre lovverket?

Men man kan løfte opp de problematiske sidene i det offentlige ordskiftet.  Det er nettopp det jeg gjør, og dette ordskiftet synes jeg flere bør delta i - særlig menighetsledere og de som har et kirkelig ansvar.

6 liker  
Kommentar #18

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
I sin tid hadde statskirken monopol på forkynnelse, vil du tilbake dit - nå som staten ikke "eier" kirken lenger, som er blitt demokratisk og sosialistisk og feministisk? Skal man bruke politiske virkemidler i de forskjellige samfunn slik at alle blir akseptable og "stuerene". Skal forkynnelse ensrettes? Skal konservatismen forfølges, slik Njål har bestemt seg for på en annen tråd. 

Godt sagt Tore.  Frikirker oppsto fordi Kirken har en lære og struktur som er lite egnet for kristne fellesskap.

Frikirkene har også strukturer som binder mennesker.

Oase er et godt forsøk på å gi folk levende tro.  Jeg tror ikke man kan luke bort alt som kanskje er usunt.  Vi tar imot det som vi opplever godt, så får Guds dom ta hånd om det Han ser er galt.  Jeg kan ikke tro at jeg skal være Guds politi blant Guds Folk og arrestere forbrytere.

Bra Tore, jeg likte også din kommentar rundt egoet og jeg-et i Per S sitt innlegg.  Stå på.

Kommentar #19

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert rundt 3 år siden

Takk til Oddbjørn Johannessen for et interessant innlegg.

4 liker  
Kommentar #20

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Ja, de har gått seg vill i «ånden»

Publisert rundt 3 år siden

Dans og englevinger den ene stevnedagen - demonstrativ opplæring i guddommelig helbredelse den neste. Avisen Dagen har dekket utviklingen.

http://www.dagen.no/Nyheter/Oase/%E2%80%93-Kirken-har-v%C3%A6rt-for-beskjeden-med-helbredelser-636517

2 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Modellgudstjeneste"

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Dans og englevinger den ene stevnedagen - demonstrativ opplæring i guddommelig helbredelse den neste. Avisen Dagen har dekket utviklingen.

http://www.dagen.no/Nyheter/Oase/%E2%80%93-Kirken-har-v%C3%A6rt-for-beskjeden-med-helbredelser-636517

Reportasjen i dagens utgave av avisen Dagen (med stort oppslag på førstesiden) inkluderer et referat fra en såkalt "modellgudstjeneste" på Oase-stevnets siste dag.  Altså "en gudstjeneste som skal inspirere lekfolk og kirkelige ledere til å åpne kirkene for helbredelse".

Ingressen starter slik: "Her lærer lutheranere hvordan de skal praktisere forbønn for syke."  Og i fortsettelsen kan vi bl.a. lese følgende:

– Jeg taler til din nakke. Vær frisk. Jeg taler til din hodeverk. Forsvinn. Jeg velsigner din hørsel. Jeg kommanderer døve ører å åpnes nå i Jesu navn! Hvis dette inkluderer deg, så si: Takk, Herre. Jeg tar imot helbredelsen.

Den walisiske forkynneren Roy Godwin står på scenen sammen med Trond Løberg, sokneprest i Mortensrud og Klemetsrud menighet.

Overalt i salen står det mennesker og ber for hverandre. Mange står i kø for å få forbønn av forbedere foran scenen.

Det er lite som skiller denne seansen - som altså er tenkt som en modell for hvordan "helbredelsesgudstjenester" skal kunne foregå i Den norske kirke - fra andre nykarismatiske "mirakelmøter".

Og Eivind Arnevåg, som overtar som daglig leder i Oase fra 1. august, siteres på et utsagn som kunne kommet fra en hvilken som helst amerikansk "mirakelpredikant":  "Nå må vi innta det landet som er vårt".

4 liker  
Kommentar #22

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Engler og englevinger

Publisert rundt 3 år siden

"Da blir jo kjolene til englene helt ødelagt bak, når de skal kle på seg",  sa en nabojente ... etter å ha hørt om engler på søndagsskolen.

Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Menneskets forestillingsevne banaliserer og konkretiserer det metafysiske.

Publisert rundt 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
"Da blir jo kjolene til englene helt ødelagt bak, når de skal kle på seg",  sa en nabojente ... etter å ha hørt om engler på søndagsskolen.

At engler skulle gå med kjole, tyder på at de er seksuelt forvirredee.

Og at de skulle ha vinger, demonstrerer ideen om at Gud, som englene visstnok er budbringere for, må sitte på en sky. Hadde Gud vært høyere oppe, måtte englende hatt rakettmotor, men det ville, om mulig, vært enda mer latterlig enn vinger.

Uansett hvor åndelige og metafysiske monogudene er, klarer de ikke å heve seg over ideene til barn - og pengegriske helbredelsespredikanter. 

Menneskene er tross alt vår eneste kilde til "kunnskap" om Gud.

2 liker  
Kommentar #24

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Disse englene er jo avbildet med noe som ligner hvite kjoler. 

Ja, kunnskaper om Gud kan være så mangt. Gud er overalt var også noe denne jenta hadde lært, og en dag drev hun og sprang i sikk-sakk frem og tilbake. Da hun ble spurt hvorfor hun gjorde det, svarte hun at siden Gud er overalt, så måtte hun støte borti ham etter hvert.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere