Daniel Skjevik-Aasberg

1. nestleder i Unge Høyre
2

Bortforklaringens nådegave

Hadde jeg hatt de samme holdningene som Ottosen, ville jeg også forsøkt en bortforklaring.

Publisert: 18. jul 2018

Torsdag 12. juli fikk Espen­ Ottosen fra Norsk Luthers­ Misjonssamband igjen stå uimotsagt i Vårt Lands avisspalter. Denne gangen med sine bortforklaringer og avsporinger i debatten om homohat i kristne miljøer. Hadde jeg hatt de samme holdningene som Ottosen, ville jeg også forsøkt en bortforklaring.

Espen Ottosen og Norsk Luthersk Misjonssamband må slutte å late som om det ikke finnes homohat­ i mange kristne miljøer. Selve definisjonen av hat er en intens uvilje mot et enkeltindivid, en gruppe eller en handling. Uviljen kan uttrykkes på mange måter gjennom avsky, forakt, svik eller skuffelse. Disse følelsene finnes både mot homofile, homofilt samliv eller andre uttrykk for likekjønnet kjærlighet.

Avsporer. 

Ottosen forsøker å avspore hele debatten ved å si at det utdaterte synet på ekteskapet forveksles med homohat. Det virker utelukkende fordummende for hele debatten. Det er jo ikke uenigheten om ekteskapsforståelsen­ som er det hatefulle, men trakassering av homofile, holdningene bak og retorikken som brukes.

For å gi Ottosen rett i noe, er jeg enig i at det hadde vært uproblematisk om miljøene som stod bak homohatet bare prediket Guds nåde for det syndige mennesket. Dessverre er det ikke slik. Ottosen understreker selv poenget til Vårt Land ved å fordømme homofilt samliv og homoseksualitet. Det gjør også andre menigheter. Noen går lenger. I enkelte miljøer blir homofile utstøtt av familie, venner og menighet, andre blir utsatt for systematisk trakassering, mens andre blir utsatt for eksorsisme. Listen er lang. Det er umulig å komme unna at dette er hatefullt. Det blir heller ikke mindre hatefullt om du gjør det med Bibelen­ i hånd.

Tillates etter skriften. 

Avsporingen blir komplett når Ottosen­ drar inn Bibelen og starter en parallell debatt om betydningen av barn i ekteskap, polygami og hvilke andre samlivsformer som burde tillates etter­ Skriften.Ottosen poengterer at ekteskapet bare er forbeholdt mann og kvinne fordi det bare er et heterofilt par som naturlig kan få barn.

Det kunne vært interessant å høre Ottosens svar på hva han mener om ekteskap mellom heterofile­ som ikke først og fremst ønsker en seksuell relasjon, men en ramme for å leve i et forpliktende samliv? Hva med heterofile par som ikke kan få barn? Mener Ottosen at de ikke burde få inngå ekteskap? Alle disse spørsmålene er likevel en videre avsporing av debatten.

Svarer på utfordringen. 

I Vårt Land svarer Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk på min utfordring om å være med i kampen mot homohatet. Selbekk hevder Dagen har «vært til stede i debatten­ mot homohat i kristne miljøer hele tiden», men viser ikke til noen konkrete eksempler. Det skyldes sannsynligvis at det ikke finnes noen. Det er mulig Dagen har «vært til stede i debatten», men det er i så fall på samme måte som en passiv tilskuer i en mobbe-ring, som ser på at mobbeofferet blir trakassert i midten og hånlig bifaller mobbingen når det passer.

Dersom man leser Dagen finner man stadig både redaksjonelt stoff og innlegg som legitimerer homohat. For eksempel om hvordan homofili kan «kureres», at likekjønnet foreldreskap bryter med barns grunnleggende rettigheter, og at barne-
hagebarn ikke bør utsettes for mangfolds-markeringer.

Dette understrekes ytterligere i Dagens kommentarfelt, hvor homofile kalles «rotter som vil forøke verden», «svineri og galskap» og «verdens styggedom». En av Dagens lesere etterspør også hvordan man kan «orme på noe så idiotisk» og etterlyser straff for homofile.

Titt i egne miljøer.

I stedet for å fornekte homohatet som finnes i mange kristne miljøer, burde Ottosen og Selbekk heller bruke tiden sin på å svare på hva de vil gjøre for å hindre hat mot homofile. Det ønsker de kanskje ikke å svare på. De kan starte med å ta en titt i sine egne miljøer, rydde i kommentarfeltene og lytte til dem som har kjent homohatet på kroppen.

Trykket i Vårt Land 18. juli 2018.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Skjevik-Aasberg. Gå til den siterte teksten.
Ottosen forsøker å avspore hele debatten ved å si at det utdaterte synet på ekteskapet forveksles med homohat.

Jeg har inntrykk av at det Ottosen forsøker på er å balansere mellom å tekkes sin primære krets og samtidig ikke støte homofile ifra seg. Han er i en skvis fordi han vet at frikirkene kommer til å møte krav om aksept fra homofile, og de har ennå ikke beredt grunnen for hvordan de skal gjøre dette. 

Selbekk er i en annen kategori. Han hører til den gruppen religiøse som vet at sex finnes men at det er best om man unngår det bortsett fra når det gjelder reproduksjon, slik de tenker i kretser i Bergen og Mekka. Noe har de altså til felles, som gode venner og fiender.;)

1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Skjevik-Aasberg. Gå til den siterte teksten.
I stedet for å fornekte homohatet som finnes i mange kristne miljøer, burde Ottosen og Selbekk heller bruke tiden sin på å svare på hva de vil gjøre for å hindre hat mot homofile. Det ønsker de kanskje ikke å svare på. De kan starte med å ta en titt i sine egne miljøer, rydde i kommentarfeltene og lytte til dem som har kjent homohatet på kroppen.

Jeg tror nok det vil være korrekt å si at det alltid vil være mennesker som vil fremholde tradisjonell samlivsetikk, og for såvidt særdeles velbegrunnet både i et historisk og teologisk perspektiv. I så måte er Ottosens og Selbekks grunnleggende synspunkt jevnt over på linje med brorparten av verdens kirkesamfunn.

Men, det finnes også utvilsomt mennesker og trossamfunn som har opptrådt avvisende og uklokt  i møte med enkeltmennesker og grupper, uten den varme og omsorg de burde vært møtt med, og det gjelder nok ikke bare homofile eller lesbiske selv om det er temaet her.

Derfor er også moralske kompass, slik bibelens samlivsetikk er, både et gode og  krevende å forholde seg til. Spesielt krevende i dialog med mennesker ( i "kirken") som hevder nye innsikter, og derfor velsigner likekjønnet samliv, mens andre (Ottosen og jeg m/ fl) ikke finner dette å være i tråd med bibelsk samlivsetikk.

Og, i hvilken grad man i det hele tatt kan ytre seg om likekjønnet samliv er et enda mer interressant spørsmål. Fordi, slik jeg oppfatter deg, så gjør du meg usikker på om du egentlig mener at  man utrykker seg hatefullt dersom man på en nøktern måte, men offentlig, gir utrykk for at man ikke støtter likekjønnet samliv , selv om man erkjenner samfunnets utvikling og prinsippielt støtter retten til selv å velge sin samlivsform.

En rekke europeiske stater har de siste årene formalisert "hate speech" lovgivning - hvor formålet uten tvil har vært godt og hvor beskyttelse av sårbare og utsatte grupper har vært grunnmuren i lovgivningen.

Men, du reflekterer lite over hvor grensedragningen skal gå mot hatefulle ytringer mot homofile/lesbiske.

Bibelen er jo svært tydelig ( selv om noen ikke liker uttrykket tydelig) i sin omtale av homofile og lesbiske seksuelle relasjoner , og verdens største kirkesamfunn, den katolske kirke, med rundt 1,3 milliarder medlemmer, og de ulike pinsekirkene med  rundt 600 hundre millioner medlemmer, samt brorparten av verdens kirkesamfunn for øvrig, hviler sin ekteskapsforståelse på kjønnspolariteten - nemlig en kvinne og en mann.

Burde f,eks offentlig høytlesning av bibelen, f.eks av de skriftstedene som eksplisitt og tydelig er avvisende til  likekjønnede intime relasjoner, forbys, fordi noen vil oppfatte disse som hatefulle og diskriminerende ??

Så, jeg undrer meg på hvor og når kan man gi utrykk for tradisjonell (kristen) samlivsetikk - uten å bli oppfattet som hatefull ? 

Du etterlater, slik jeg oppfatter deg, liten tvil om at dette knapt lenger burde være mulig (eller kanskje i praksis lovlig)

 

4 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Guds gode hensikt.

Publisert nesten 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Men, du reflekterer lite over hvor grensedragningen skal gå mot hatefulle ytringer mot homofile/lesbiske.

Godt og balansert skrevet, Lyngmyr!

Ingen kristne hater homofile.  Det er ganske enkelt feil. (Med enkeltstående uakseptable unntak)

Vi elsker mennesket men anser at en handling er gal eller syndig.  Jeg elsker mennesker selv om de er tyvaktige, men mener det er galt av dem å stjele.

Personlig tror jeg ikke homofile følelser er medfødt, mange kristne er uenige med meg i det.  Jeg tror miljø og påvirkning, kanskje traumatiske opplevelser er største årsak til at ungdom tror de er homofile.

Vi behøver ikke bortforklare noe som helst, heller ikke Ottosen eller Selbekk.  Vi står for det vi tror på, Gud og hans gode skaperverk og Jesus som setter oss fri fra alle lenker.  

Erotikk er ikke kjærlighet.  Det meste av erotiske følelser og aktiviteter som skjer til enhver tid skjer under vold, tvang og fornedrende omstendigheter.  Så grusom er verden!  Så grusomme og kyniske er mange menn!  Derfor har Gud satt ekteskapet som en god ramme for samliv.

Nå er selvsagt homofile gode mennesker.  Vi elsker dere.  Men vi anser at Guds gode vilje er mann / kvinne når det kommer til seksuelle forhold.


2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Skjevik-Aasberg. Gå til den siterte teksten.
Dersom man leser Dagen finner man stadig både redaksjonelt stoff og innlegg som legitimerer homohat. For eksempel om hvordan homofili kan «kureres», at likekjønnet foreldreskap bryter med barns grunnleggende rettigheter, og at barne-
hagebarn ikke bør utsettes for mangfolds-markeringer.

Dette har da intet med homohat å gjøre.  Vet du hva hat er?  Hvor har du slike tanker fra?

De tre sakene du nevner er reelle og sanne og kan enkelt bevises.  Mange homofile har gått tilbake til hetro, ethvert t barn har rett til å bo sammen med mor og far om de lever og barnehagebarn har overhode ikke bruk for å å lære om kjønns-mangfold.  Dette er en selvfølge for meg, du får gjerne mene noe annet.  

Kommentar #5

Daniel Skjevik-Aasberg

2 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hei Dan,

Jeg mener det kommer ganske tydelig frem i innlegget mitt at ulike ekteskapssyn ikke er hatefullt. Jeg mener det selvsagt skal være mulig å hevde synet om at ekteskapet kun er forbeholdt en mann og en kvinne og at det er ganske langt fra dette til homohat. Som jeg også skriver i innlegget mitt: «Det er jo ikke uenigheten om ekteskapsforståelsen som er det hatefulle, men trakassering av homofile, holdningene bak og retorikken som brukes.» 

Når det gjelder grensedragningen mellom ytringsfrihet og religionsfriheten på den ene siden og hvilke ytringer som er hatefulle på den andre siden, har jeg også forsøkt å adressere dette i innlegget: «Selve definisjonen av hat er en intens uvilje mot et enkeltindivid, en gruppe eller en handling. Uviljen kan uttrykkes på mange måter gjennom avsky, forakt, svik eller skuffelse. Disse følelsene finnes både mot homofile, homofilt samliv eller andre uttrykk for likekjønnet kjærlighet.»

Det finnes ingen felles definisjon av hatefulle ytringer, verken i Norge eller internasjonalt, men jeg forstår hatefulle ytringer som ytringer som er av hatefull eller diskriminerende art, og som retter seg mot en gruppe eller mot et individs gruppetilhørighet. For eksempel om man er innvandrer eller homofil. 

Jeg har ikke brukt begrepet «hatefulle ytringer», men begrepene «homohat» og «hatefulle». Årsaken til dette er fordi noe av homohatet jeg har opplevd og som andre også har fortalt om, er tilfeller som jeg mener er hat, men som jeg ikke har vurdert straffverdigheten i. Det er også et irrelevant poeng i denne konteksten. 

Jeg oppfatter også at «hatefulle ytringer» i større grad er et juridisk begrep som blant annet benyttes i straffeloven for å ramme straffverdige tilfeller av hat. Jeg ønsket ikke å blande det inn i debatten. 

Hatefulle ytringer skiller seg fra andre negative ytringer ved at de direkte eller indirekte formidler et budskap overfor en større gruppe. På den måten rammer de verdigheten, anseelsen og statusen til både enkeltpersoner og hele grupper i samfunnet. Et eksempel kan er dommen i Høyesterett (Rt. 2012 s. 536) hvor en mann ble funnet skyldig i overtredelse av straffeloven etter at han flere ganger hadde kalt en vakt «jævla neger» og «jævla svarting» etter at vakten som følge av beruselse hadde nektet ham adgang til et utested.

På samme måte kan det være relevant å trekke en parallell til handlinger, ytringer og unnlatelser i samme utstrekning som i tilfellet over, men for homofile. For eksempel når homofile blir bedt om å brenne i helvete eller når predikanten driver med vanntortur under eksorsisme for å drive ut satan som har tatt bolig i kroppen din. Høytlesning fra Bibelen vil nok neppe rammes av dette også med tanke på hvilken tid og kontekst Bibelen ble skrevet i.

1 liker  
Kommentar #6

Bjørnulf Hafstad

8 innlegg  309 kommentarer

Avklaring

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Skjevik-Aasberg. Gå til den siterte teksten.
Høytlesning fra Bibelen vil nok neppe rammes av dette også med tanke på hvilken tid og kontekst Bibelen ble skrevet i.

Når jeg leste hvordan du i innlegget definerte hat ble jeg bekymret for ytringsfriheten og debattklima. Men når jeg leser din respons til Langemyr blir jeg beroliget av dine eksempler inntil jeg kommer til den siste setningen:"Høytlesning fra Bibelen vil nok neppe rammes av dette også med tanke på hvilken tid og kontekst Bibelen ble skrevet i."  Er det tid og kontekst som modererende faktorer som gjør dette greit? Med andre ord: Det er kun en bestemt tolkning av de bibelske tekstene som ikke er hatefulle. Rammes det av din kritikk dersom vi mener at tekstene har gyldighet i vår tid og  at konteksten i alle fall i NT er universell. Synder vi om vi hevder som, ortodoks kristendom gjør, at vi er skapt i Guds bilde til mann og kvinne og at dette har betydning for oppfattelsen både av kjønnets betydning som bilde av Gud og for seksualetikk?

3 liker  
Kommentar #7

Kjell Aanensen

2 innlegg  1 kommentarer

Motvirk hat med respekt!

Publisert nesten 3 år siden

Daniel Skjevik-Aasberg har et innlegg i VL. 18.7.18,hvor han kommenterer Ottosen og Selbekk, med tema homohets i kristne miljøer.

Hat, hets og trakassering er urett, uansett hvem man  utsetter for det, selvsagt også homofile. Her er også Bibelen klar; vi skal elske og ikke fordømme! Jeg ble trist når jeg leste Skevik-Aasbergs innlegg, av to grunner: Det er svært ille når homofile utsettes for hat og hets i kristne sammenhenger, slik det fremkommer i innlegget! Der har vi alle et ansvar til selv å la det være, og til å si fra når vi er vitne til det.

Men så ble jeg også trist av tonen og noe av språkbruken innlegget. Det var etter mitt syn, ikke noe godt forbilde for hvordan man kan vise respekt for hverandre, når man er uenige. 

Det smakte av et par naboer til hat; respektløshet og uvilje, synes jeg. Det ble brukt uttrykk som: «bortforklaring», «avsporing», «det utdaterte synet på ekteskapet», «fordummende», «drar inn Bibelen».

Hvis vi ønsker å motarbeide homohat og hat overfor andre mennesker og grupper, må dette gjøres med respektfull og vennlig kommunikasjon, og ikke hat-liknende bemerkninger!

 

Så undres jeg også: Ønsker vi fortsatt et land med trosfrihet og frihet til å ha sin overbevisning? Eller ønsker vi meningstvang i spørsmål om samliv? For meg er Bibelen grunnlaget for liv og lære. Jeg tror på det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Om det kalles «det utdaterte synes på ekteskapet», så gjør ikke det inntrykk på meg. Jeg har min overbevisning. Om noen spør meg, vil jeg fortelle dem det. Det vil nok kunne skuffe noen. Enkelte vil kanskje også føle seg såret. Vil det karakteriseres som homohat? Vil mitt syn bli respektert, også i det offentlige rom? At spørsmål om seksuell legning og samliv er svært følsomme temaer, gjør det særdeles viktig å holde uenighet og debatt på et respektfullt og vennlig plan, og unngå å angripe hverandre.

Kjell Aanensen

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere