Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Den fredelige veien

Jeg mener at man må starte med dialog, med å lytte til hverandre og at skyldspørsmålet blir mye mindre relevant hvis partene i konflikten en dag finner en måte å ha en felles fremtid.

Publisert: 16. jul 2018  /  710 visninger.

Operasjon Dagsverk er et nydelig prosjekt der ungdom reflekterer over konflikter i verden og engasjerer seg for å gjøre en forskjell. Vi er heldige som bor i et av de mest fredelige områdene i verden, og det er viktig at vi ikke bare lever i vår gull-boble. Når aktiviteter som dette initieres av ungdommer ser fremtiden lysere ut. 

Målgruppen som ble valgt for årets prosjekt er meget verdig, nemlig unge palestinere som opplever en vanskelig hverdag og begrenset frihet på grunn av en konflikt som de ble født inn i. Mange av tiltakene i årets operasjon er også meget verdige. Blant dem, frigjøre fra undertrykkende kjønnsroller, kunnskap om demokratisk styresett, borgerrettigheter, og opplæring i en ikke-voldelig måte å kjempe for frihet og fred. Derfor er det meget trist at vi allikevel ikke kan oppfordre våre ungdommer til å delta i Operasjon Dagsverk i år.

Den fredelige veien.

Min yngste sønn (9) har de siste ukene sammen med sine venner deltatt på et kurs om konfliktløsning og megling for å forbedre dynamikken i vennegruppen og at de fra en tidlig alder skal få en god kommunikasjonsevne for å unngå konflikter. Prinsippene han lærte er enkle, og er grunnpilarene i megling og konfliktløsning. Når man har en konfliktsituasjon går begge partnere instinktivt til angrep mot partneren, lytter ikke til det de har å si, og man ender med et negativt syn på den andre. Konflikten er i gang for fullt. Den fredelige veien som tjener begge sider i konflikten er å lytte til motparten, prøve å forstå ham, deretter finne en løsning som tjener begge, og som fører til at man som venner igjen har felles verdier og mål (eller fred med mine ord). 

Det kan være veldig passende å engasjere seg i å hjelpe palestinere uten å blande seg, og ta side i vanskelige aspekter av den politiske konflikten. Hvis man velger å samtidig å engasjere seg i konflikten, er det rart at elementer som kan skape en forsoning er helt fraværende. 

Siden starten av konflikten har de aller fleste arabere og palestinere dessverre nektet enhver dialog og forsoning med Israel og israelere. Når man har kontakt med unge palestinere er det en god anledning for å utfordre dem til å ha dialog med israelere. I stedet, valgte man kun å støtte det palestinske narrativ om konflikten, og man nevner Israel kun som okkupant og israelere som slemme soldater. Det bidrar til å opprettholde konflikten framfor å skape varig fred. 

Demonisering av Israel. 

Dette fører til demonisering av Israel. Setninger som: ‘motstand mot okkupasjonen som hindrer deres rett til en rettferdig og fredelig framtid’, gir et inntrykk av at hele skylden for de palestinske ungdommers situasjon ligger på en slem side. Ville bare okkupasjonen bli borte vil det med en gang komme fred og forsoning. Det er ikke så rart at vi tenker sånn i Norge, fordi vår nærmeste referanse til okkupasjon er andre verdenskrig, der en slem okkupant okkuperte vårt land og freden først kom når okkupasjonen var over. Under Tysklands okkupasjon var det selvfølgelig ikke dialog og forsoning med nazistene som skulle til for å skaffe fred. 

Når vi da gjentatte ganger bruker okkupasjon i terminologien om Israel og Palestina er det viktig å forstå at det nesten ikke er en eneste sammenheng mellom disse to situasjonene. I Israel er det to folkegrupper som har tilknytning til det samme landet som de ser på som sitt eneste hjemland. Det er nesten umulig for begge parter å dele sitt hjemland med dem de ser på som fremmede, og det har ført til en konflikt som har eskalert, blitt blodig og traumatisk for alle som er involvert. Man kan selvfølgelig diskutere hvilken side har en større del av skylden. Jeg mener at man må starte med dialog, med å lytte til hverandre og at skyldspørsmålet blir mye mindre relevant hvis partene i konflikten en dag finner en måte å ha en felles fremtid på.

Jobber for dialog. 

Det finnes heldigvis mange organisasjoner som jobber for dialog i Israel og Palestina, de står dessverre ikke på Operasjon Dagsverks liste. KFUK-KFUM og deres partnere har valgt mur framfor forsoning, og de støtter boikott framfor dialog. Det er ikke noe Det mosaiske trossamfunn, eller jeg kan støtte.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Jeg støtter Israel fult ut, religiøst og sekulært.

Publisert over 2 år siden

Men jeg har undret meg litt i det siste om hvor mye støtte dere vil ha? Jøder har så mange forskjellige meniger. Noen liker det sikkert støtten? Andre ønsker bare å få  være i fred der nede?


Kritikk er jo ofte den mest effektive måten å si ifra? 


Noen jøder har uttrykt at for mange folk bare gir forderv... hmm


Mitt resonemant er at dere vil ha god hjelp, men ikke dårlig hjelp. F.eks Martin Luther snudde i sin sympati, Og dit vil vi helst ikke gå igjen.

Kommentar #2

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Noen holocaust overlevende som Emil Fackenheim

Publisert over 2 år siden

Har ønsket kristne som garantist for staten Israel. Som sikkerhet for at det jødiske folk skal overleve.

 

Men igjen kristne har jo nettopp vært skyld i det største overgrepet mot jødene?

 

Så det er en dobbeltrolle her. Akkurat som et tveegget sverd. Det kan både være til hjelp og skade?

Kommentar #3

Fredrik Glad-Gjernes

8 innlegg  10 kommentarer

Vi velger den fredelige veien

Publisert over 2 år siden

KFUK og KFUM bevegelsene internasjonalt og i Norge velger hver dag de fredelige veiene. Vi velger ikke-volds alternativene. Vi velger respekt og ikke demonisering. Vi anerkjenner Israel og jobber for rettferdig fred for Israel og Palestina. Vi har israelske samarbeidspartnere. Og palestinske. Vi jobber for dialog og forsoning. Vår linje bygger på internasjonal lov.

Men vi taler sant om situasjonen. Det ER en okkupasjon av palestinsk land som Israel opprettholder. Den er et sentralt hinder for fred og må avsluttes. 

Å velge produkter fra okkupert område er ikke tilrådelig. Store frigjøringshelter som Nelson Mandela og Martin Luther King har alle brukt det samme virkemidlet som palestinere og fredselskende israelere nå tar til orde for. Dette er dialogen. Dette er forsoningen. Uten vold. Uten hat. Bygd på kjærlighet og anerkjennelse. Med rettferdig fred som målet. 

DMT har alt å tjene på å støtte norske elever når de tar initiativ til en innsamlingskampanje for utdanning og skolering av palestinske barn og ungdom. Tema for skoleringen er likestiling, traumebehandling, menneskerettigheter og ikke-voldelig fredsbygging. 

Vi håper DMT tar rev i seilene og støtter norske elevers største humanitære aksjon OD når denne nå skal hjelpe palestinske barn og ungdom i nød. 

Fredrik Glad-Gjernes

Daglig leder

KFUK-KFUM Global 


2 liker  
Kommentar #4

Frida Jøraholmen Andresen

2 innlegg  1 kommentarer

Ungdom for en fredelig fremtid

Publisert over 2 år siden

Det er synd å høre at du er skeptisk til årets prosjekt. Men for ordens skyld: 

Det er norske elever som har valgt dette prosjektet. Både ved et valg på skolene, og ved en avstemming på Elevtinget hvor elevrådsrepresentanter fra hele Norge møtes. Totalt har 280 skoler valgt frem dette prosjektet. Prosjektet ble valgt med klart flertall, både i skolevalgene, og på Elevtinget, så det er tydelig at dette engasjerer elevene. Alle våre prosjekter velges av elevene selv, og det er frivillig å delta.


Jeg vil også presisere at Operasjon Dagsverk oppfordrer på ingen måte til boikott av Israel. Vi er klar over KFUK-KFUM Globals standpunkt i saken, men søknaden til dette prosjektet inkluderer ikke boikott som noe pengene skal gå til. Vår oppgave i alle OD-prosjekter er å skape et nyansert bilde av verden, ikke å reprodusere svart/hvit-fortellinger. Det er viktig for oss at dette er en kampanje som elevene kan stille seg bak - uavhengig av politisk eller religiøs tilhørighet. 


Prosjektet skal bidra til at

• Ungdom som har sittet i fengsel får en bedre hverdag gjennom traumebehandling

• Ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn

• Kvinner deltar i samfunnet på lik linje med menn

• Ungdom har kunnskap om sine rettigheter

• Ungdom påvirker politikk og sin egen fremtid


Dette mener vi er ganske ukontroversielt, og vi håper at mange vil stille seg bak det.

Det er norske elever som har valgt prosjektet - med overveldende flertall - og det er veldig tydelig at dette engasjerer ungdom.


I august vil vi "slippe" årets kampanje, som vil ha et sterkt preg av en nyansert fremstilling der ungdoms frihet er i fokus. Dette er også den informasjonen vi kommer til å bruke på norske skoler over hele landet. 

Håper du og Det mosaiske trossamfunn også vil se at det eneste vi ønsker med dette prosjektet er at ungdom i Norge vil få kunnskap om konflikten for å jobbe i solidaritet med palestinsk ungdom for en bedre hverdag. 
Kommentar #5

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Operasjon Dagsverk.

Publisert over 2 år siden

Egentlig vanskelig å svare i Vårt Land, fordi de bedriver ytringssensur! Begynner å forstå hvorfor avisen mister abonnementer. Debatten burde flyttes til sosiale medier. Det problematiske med Operasjon Dagsverk er at de - på lik linje med de fleste venstresidens organisasjoner også innen kirken og KFUM/KFUK - er total blinde for verdens nød , unntatt for « palestinere». Her har ambassadøren fra Israel og leder av det Mosaistiske Samfund så absolutt rett, selv om Vårt Land ikke liker mot-ytringer ! Ingen hadde brydd seg med « palestinere» om det ikke hadde vært for at de forbindes med jøder/Israel. Både Nepal Og Vest-Sahara er okkupert og undertrykket/fattige, men det bekymrer ikke KFUM/KFUK. De boikotter ikke disse « okkupantene». Dette innlegget vil bli sensurert av VL. !Heretter vil debatten videre foregå på de sosiale nettverk ! Og vil anbefale andre å gjøre det samme ! Viktig å bevare ytringsfriheten som mer og mer blir utsatt for angrep . Vårt Land er mest opptatt av politisk korrekthet og høyest mulig pressestøtte ! 

Kommentar #6

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er meget oppsiktsvekkende at en rabbiner anklager andre for å bygge murer. Hvem er det som har bygd en mur, der 80% er langt inne på palestinsk land? Det går ikke an å skylde på sikkerhet her. Muren er bygd for å karre til seg mest mulig palestinsk land.

1 liker  
Kommentar #7

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Trond Pedersen

Publisert over 2 år siden

Hvilket " palestinsk land" og når eide dette " folket" dette landet? Går  man tilbake i historien om eierskap til landet, er ikke " palestinere" ' nevnt som eiere en eneste gang. Dette " eierskapet" dukket plutselig opp da jødene vendte tilbake etter 2. Verdenskrig og brukes i et politisk spill for å frata jødenes rett til å være der. 

Kommentar #8

Trond Pedersen

1 innlegg  34 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Å neida, som tidligere lærer husker jeg fra den tida jeg sjøl gikk på barneskolen på 60-tallet. Da hang det et kart i klasserommet vårt og sikkert også i andre klasserom rundt omkring i hele Norge. Kartet het Palestina på Jesu tid. Et slikt kart har jeg også i Bibelen min. Hva tror du befolkningen i dette området kaltes da og nå? Israelere? Sikkert i motsetning til deg har jeg mange venner i både Israel og Palestina. Alle har brukt benevnelsen palestinere i uminnelige tider. Å påstå noe annet er ren bløff. Dessuten er det okkupasjon, bygging av mur og israelske bosettinger på palestinsk land dette dreier seg om. Israel har ALDRI fått tildelt de palestinske områdene av det internasjonale samfunnet. I stedet tar den israelske staten seg til rette på en fullstendig uakseptabel måte.

Kommentar #9

Kirsti Næss

0 innlegg  2 kommentarer

Hvor ble det av folkeretten?

Publisert over 2 år siden

Betegnelsen konflikt slik du bruker den blir helt feil. Det er ikke to naboer som bør snakke hyggelig med hverandre over hagegjerdet i stedet for å bruke vold. Det er en okkupasjon. Den ene naboen har stjålet mesteparten av hagen til den andre, jager deler av familien og plasserer sine egne slektningene der i stedet – i større og større omfang. Okkupanten her går altså lenger enn den tyske okkupasjonsmakten gjorde i Norge. Dessuten har okkupasjonen vart ti ganger så lenge. 

Du skriver: «Under Tysklands okkupasjon var det selvfølgelig ikke dialog og forsoning med nazistene som skulle til for å skaffe fred.» Du setter opp dette som en motsetning til situasjonen på den okkuperte Vestbredden og samtidig etterlyser du forsoning og dialog. Mener du løsningen på «konflikten» er at palestinerne på Vestbredden som har blitt tvangsflyttet skal forsone seg med sine nye naboer, de jødiske bosetterne, som tok fra dem hjemmet, jorda og levebrødet? 

Du skriver også «I Israel er det to folkegrupper som har tilknytning til det samme landet som de ser på som sitt eneste hjemland.» Når verdenssamfunnet bruker betegnelsen okkupasjon gjelder det Vestbredden (samt Gaza og Golan). Prøver du her å definere den okkuperte Vestbredden inn i Israel, slik de mest ytterliggående israelske politikerne gjør? 

Folkeretten er basert på lærdommene fra 2. verdenskrig. Med bakgrunn i nazistenes herjinger ble det bl.a. forbudt å tvangsflytte en okkupert befolkning, og å flytte egen befolkning inn på okkupert område. Det er mer enn trist hvis det mosaiske trossamfunnet i Norge ikke legger folkeretten til grunn for sine standpunkter. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere