Øystein Magelssen

28

Pride, fusk og etterrettelighet

Det undrer meg at en fagperson som Jostein Ådna, medlem av Stavanger bispedømmeråd og Kirkemøtet, hevder at hans posisjon svarer til et helt entydig bibelsk tekstmateriale.

Publisert: 16. jul 2018

I mitt innlegg «Velbegrunnet Pride» (5. juli), poengterte jeg KFUK-KFUMs teologiske basis for å delta i markeringen: «Et kristent helhetlig menneskesyn og Jesu etiske forkynnelse rangerer ikke mennesker etter seksuell identitet. Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Hvordan vi forholder oss til hverandre og tar vare på livet vi har fått, er det vi skal måles etter; våre holdninger og handlinger.» Professor Jostein Ådna ved VID påstår imidlertid at jeg bedriver «fusk med Bibelen» (12. juli), og at jeg bør medgi at jeg ikke har eksegesen og bibelteologien på min side.

Ulik slutning.

At vi som teologer, trekker ulik slutning i «homofilispørsmålet» forstår og respekterer jeg. Men det undrer meg at en fagperson som Ådna, medlem av Stavanger bispedømmeråd og Kirkemøtet, hevder at hans posisjon svarer til et helt entydig bibelsk tekstmateriale. At han også tillegger meg - og «flertallet i de besluttende organer i Den norske kirke» - å legge helt andre kilder enn Bibelen til grunn for vår konklusjon, gir grunn til å stille spørsmål ved Ådnas egnethet som leder i Den norske kirke.

Jostein Ådna var selv medlem av Lærenemnda for Den norske kirke, da den etter flere års arbeid kom med uttalelsen: «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken» i 2006. Selv om denne uttalelsen viste at nemda på langt nær var enig om alt, gjør den grundig rede for hvordan de eksegetiske og bibelteologiske fortolkninger resonnementer var helt avgjørende for nemdas ulike konklusjoner. Denne erkjennelsen og gjensidige respekten er vesentlig for å kunne leve og arbeide i samme kirke med rom for to syn i denne saken, noe Kirkemøtet seinere åpnet for.

Skriften alene.

Helt siden apostlenes tid har kirken studert og arbeidet for å komme til klarhet i lærespørsmål. Ikke minst gjelder det i en luthersk kirke som hevder «Skriften alene» som øverste norm. Holdninger til slaveri, kvinners posisjon i familie, menighet og samfunn, synet på skilsmisse og gjengifte, og synet på homofilt samliv er alle eksempler på områder hvor kirken har beveget seg.

Det var enighet i lærenemnda om følgende: «Endringer i kultur- og samfunnssituasjonen påvirker hvilke etiske spørsmål en retter til Skriften. I dette kan det ligge en inspirerende utfordring til å lese Skriften på nytt i en ny kontekst. De svar som kirken gjennom sitt fortolkningsarbeid kommer fram til, vil måtte sees i forhold til den foreliggende virkelighet og til menneskene den er til for. Derfor vil kristen etikk stadig måtte reformuleres om den skal nå fram til samtidens mennesker. Det innebærer ikke at kirken skal tilpasse seg ethvert skifte i kultur og samfunn. Også i saker hvor kirken har forandret syn, forblir Skriften en kritisk prøvende norm.»

Trygghet. 

Å tolke KFUK-KFUM’s deltakelse i Pride som en tilslutning til alt Foreningen FRI måtte stå for, er ikke rett. Ei heller skyldes det en ignorering av det bibelske vitnesbyrd. Det var mitt lille innlegg ment å poengtere. Mange av de andre deltakende organisasjoner og lag, inkludert Den norske kirke, vil nok kunne poengtere det samme. Vår deltakelse er fundert på det kall vi opplever som kristen barne- og ungdomsbevegelse, å gi alle unge mennesker trygghet til å være seg selv med livsmot og tro, og følge etter Jesu og stå opp for andre.

Trykket i Vårt Land 17. juli 2018.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Utrolig evangelium

Publisert nesten 3 år siden
Øystein Magelssen. Gå til den siterte teksten.
De svar som kirken gjennom sitt fortolkningsarbeid kommer fram til, vil måtte sees i forhold til den foreliggende virkelighet og til menneskene den er til for. Derfor vil kristen etikk stadig måtte reformuleres om den skal nå fram til samtidens mennesker.

Det lærenemden har kommet frem til er altså at Kirken er til for mennesker og skal rette seg etter deres nye livsstil.

Dette må Kirken gjøre for å nå frem til samtidens mennesker.

Kirken skal altså rette seg etter verden og velsigne folks syndige natur.  Vi behøver ikke lenger omvende oss.

Jeg ser at Bibelen fortsatt skal sette kritisk søkelys på våre liv - men hvor troverdige blir slike «forsikringer»?

6 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

"ER HOMOFILI EN ENTYDIG OG FASTLÅST TILSTAND?" Dr.Arne Schjøth.

Publisert nesten 3 år siden

Psykiater Arne Schjøth skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening 12.august,2014 om naturlig forekommende og forbigående homofile følelser i puberteten.

Det bør være obligatorisk for alle som deltar I "homokampen" å lese,nå når jeg har gjort oppmerksom på det. Eldre legers praksis og oversikt ble blåst av banen når storstormen ,såkalt "homofil frigjøring" kom på banen.

Tonen var de stakkars homophile og budskapet tonet ofte som det var et enten/eller,heterofil eller homofil. Først senere kom nyansen om bifili inn,og 23.september er de "bifiles dag." I alle fall Dagbladet har markert det.

En av den gamle skole sa til en ungjente som kom til han med at hun kjente homofile følelser. Han ba henne vente og se om hun vokste det av seg. Det var så annereldes enn tidens påvirkning,at hun gikk til Arbeiderbaldet med det. Legen ble intervjuet I det samme og redegjorde for sitt syn.

Det er noe vaklende over en undervisning som ikke tar med hele spektret så langt en kan se. Media har meldt at det er prosentvis flere skilsmisser for likekjønnede ekteskap,enn for heterofile.Kan det skyldes at den ene eller begge ikke er ekte homophile,men et eller annet sted på skalaen bifili,men fant det ut noe sent?

 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere