Torgeir Tønnesen

89

Pinsevenner og Lutheranere i gamle dager, trodde på en åndelig verden hvor satan, djevler og demoner var reelle ting

Nå tror de, - kun på Gud.

Publisert: 15. jul 2018

Våre barn og våre ungdommer vil ikke bli kristne lenger, ihvertfall ikke radikale kristne. 

De tror ikke det er er et helvete og en djevel å unnfly, og en himmel å vinne.

Ungdomsgenerasjonen som kaller seg kristne idag, bruker heller ikke begreper som himmel eller helvete, satans fristelser, åndskamp, åndehærer eller demoner. 

De lever som kristne som er helt uten kunnskap om den åndelige verden, djevelen og demonene.

Årsaken til dette er naturligvis at det mangler undervisning og skolering i dette emne.

Hyrdene, teologene og predikantene klarer ikke undervise om temaet, siden de selv så totalt mangler åpenbaring og kunnskap om den åndelige verden. " Mitt folk forgår pga mangel på kunnskap"( Hosea 4.6)

"Uten åpenbaring blir folke tøylesløst" (Ordspråkene 29.18)


Moses kjente den åndelig verden, og han visste at satans hovedgeskjeft er å forføre, friste, lyve og forblinde mennesker bort fra Gud. Men satan vil ikke vise seg, og vil skjule sin virksomhet for menneskene. Hans strategi er å late som han ikke finnes. 

Og akkurat det har satan klart å gjøre i disse dager, hvor predikanter skjelden eller aldri, taler om satans og demoners eksistens.

"Vi tror på Jesus", sier forkynnerne. Vi tror på Gud. Men kan man tro på Gud, uten å tro på hans motstander, den brølende løven, fristeren, løgneren, forføreren- satan?


Jeg fikk nylig høre fra sikre kilder, - at ungdommen på kristne skoler utsettes på fritiden, for press om å delta i rollespill, leker og dataspill som i virkeligheten er okkulte, og setter dem i kontakt med den mørke åndeverdenen.

Ungdommen deltar i rollespill hvor de har roller som hekser, spåmenn, medium, varulver, hjelpere, enhjørninger osv- roller som er i bibelsk lære bilder og symbol på satans rike. Et populært rollespill kalles Mafia. Disse lekene vet jeg at ungdommen holder på med på nattestid, ved flere kristne skoler, videregående og folkehøyskoler.


" Og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. 19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. 20 Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt" (apgj.19.19)


På 80 tallet skjedde en bevisstgjøring, og slutten av 80-tallet kom det mange bøker på markedet om new age, okkultisme, healing, astrologi, åndemaning, spiristisme og spådomskunster, -bøker som både oppmuntret til okkultisme, magi, og alternativ religion, - og bøker som advarte imot slike aktiviteter og virsomhet. 

Mange predikanter og teologer advarte om at spill, bøker og leker kunne være okkulte, og at de kunne produsere både angst, fobier, selvskading, psykoser, selvmordtanker og mange andre sideeffekter hos brukere av okkult aktivitet. Okkult betyr "skjult" og er ordets opprinnelige mening.

Okkultisme i bibelen:
4 Mos 23,23 For ikke finnes det trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel; nå...
2 Krøn 33,6 Han lot sine sønner gå gjennem ilden i Hinnoms sønns dal og gav sig av me...
Mi 5,11 Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal...
Apg 8,9 Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldo...
Gal 5,20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tve...
Åp 18,23 og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud s...
6 treff for 'trolldom'


Nå for tiden er det ingen predikanter og forkynnere som advarer imot okkultisme. Ganske enkelt fordi de ikke anser åndeverdenen som reell. 

5 Mosebok 19 sier at: 

"Når du kommer til det land Herren din Gud gir dig, da skal du ikke ta efter disse folks vederstyggelige skikker. 10 Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, 11 ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. 12 For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren"


Er Moses sin undervisning meningsløs idag? Vi dømmer da ikke spåmenn, hekser og trollmenn til døden idag?

I teologien lære vi at hele skriften, er innblest av Gud og nyttig til lærdom, advarsel, overbevisning og formaning. Paulus peker på Guds ord som etisk bindende og almengyldig for alle tider. 

..
Ordsp 1,29 Fordi de hatet kunnskap og ikke vilde frykte Herren,
Ordsp 2,5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
Ordsp 2,6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forsta...
Ordsp 2,10 For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;
Ordsp 3,20 Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dr..

 

 

 

 

 

 

5 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et framskritt

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Pinsevenner og Lutheranere i gamle dager, trodde på en åndelig verden hvor satan, djevler og demoner var reelle ting

Nå tror de, - kun på Gud.

Nå er jeg ikke helt sikker på om du har fullstendig rett i dette, men i så fall er det et tegn på at verden går framover :-)

4 liker  
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er litt rart hvordan Oddbjørn Johannessen fra bibelbeltet Kristiansand, er så fokusert på bibelen og oss kristne. Jeg tror nok han lengter tilbake til sin barnetro og Jesus. 

 Ikke så rart det, siden lengselen etter evigheten bor i ethvert menneskehjerte. Men vi er alle avhengig av at Jesus sto opp fra det døde, og det er der valget vårt kommer inn. Om vi velger å tro på det eller forkaste oppstandelsen. 

Siden Oddbjørn er en intellektuell mann, har nok hodet overtatt for hjertet. Men det er aldri for sent å snu, og nå har byen hans fått sitt vakre kirkebygg i form av det nye Filadelfia, og der er han nok varmt velkommen. Jeg stiller selvfølgelig opp dersom det er ønskelig....

www.evangeliekirken-arendal.no 

2 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

:-)

Publisert nesten 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Siden Oddbjørn er en intellektuell mann, har nok hodet overtatt for hjertet. Men det er aldri for sent å snu, og nå har byen hans fått sitt vakre kirkebygg i form av det nye Filadelfia, og der er han nok varmt velkommen. Jeg stiller selvfølgelig opp dersom det er ønskelig....

Takk for omtanken, Myhren.  Jeg ble faktisk døpt i det gamle Filadelfia i byen min for 44 år siden.   Det er nok ikke aktuelt for meg med noen gjeninntreden, men du er jo også interessert i lokalhistorie, har jeg forstått.  Der har vi jo en felles interesse som sikkert kunne være verd en kaffekopp :-)

2 liker  
Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Ja, en kopp kaffe på Filadelfia sin kafe  hadde gjort godt. Kanskje vi også kunne fått meg oss din gode venn, Jan Rudi Kristensen fra Frelsesarmeen? Da hadde det nok ikke vært lenge før du satt på din rette plass igjen....

3 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Hva tåler ilden?

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

De lever som kristne som er helt uten kunnskap om den åndelige verden, djevelen og demonene.

Årsaken til dette er naturligvis at det mangler undervisning og skolering i dette emne.

Hyrdene, teologene og predikantene klarer ikke undervise om temaet, siden de selv så totalt mangler åpenbaring og kunnskap om den åndelige verden. "

Om dette er rett, Torgeir, hvorfor kaller du dem «kristen ungdom Idag»?  Og en hyrde som totalt mangler kunnskap om den åndelige verden, kan den hyrden eie Ånden?

Her er det noe som skurrer kraftig, enten må du si at ungdommen og hyrden er barn i Kristus uten innsikt, eller du må si at de ikke er født på ny.

Ellers har du rett i din analyse.  Jesus har ingen brødre, søstre eller venner som har merkelapper som konservative eller mørkemenn eller fordømmende, alle slike innspill kommer fra mennesker som ikke er villige til å dø fra selvlivet eller å lyde Jesus som Herre i eget liv.

Vi skal hver og en kun stå ansvarlig for egne gjerninger.

Og det er faktisk gjerningene som teller, tro uten gjerninger er død tro.  Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! - men gjør ikke det jeg sier?


1 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Grenseløs ugudelighet

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå er jeg ikke helt sikker på om du har fullstendig rett i dette, men i så fall er det et tegn på at verden går framover :-)

Ja, "verden" går "fremover" av denne årsak:  "12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet." 

Og dette blir resultatet:  "O jordens innbyggere: Jeg, Herren, er villig til å gjøre dette kjent for alt kjød, for jeg gjør ikke forskjell på folk og vil at alle mennesker skal vite at dagen kommer hastig — timen er ikke ennå, men er nær for hånden — da fred skal bli borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over sitt eget herredømme. Og likeledes skal Herren også ha makt over sine hellige, og skal regjere i deres midte og skal komme ned med dom over Idumea, eller verden."

Mangel på kunnskap om de evige ting, det som er i himmel og på jord, det som synes og ikke synes, om løgnerens bedrag, er satans og denne verdens herrers verk. Så denne verden går raskt fremover mot sitt endelikt - i grenseløs ugudelighet. 

Så du kan være sikker på at Myhren har fullstendig rett i dette. Heldigvis blir det siste gangen det skjer!

3 liker  
Kommentar #7

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Hei Oddbjørn !

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå er jeg ikke helt sikker på om du har fullstendig rett i dette, men i så fall er det et tegn på at verden går framover :-

Jeg skjønner skepsisen din, ut fra ditt utgangspunkt.                                                           Bare en liten språklig vri her i starten:  Jeg tror ikke satan, onde ånder og demoner, men jeg tror at de finnes i den åndelige verden, og kan åpenbare seg her i vår verden også, ellers så hadde jeg da ikke kunnet tro på Bibelen og på Jesus Kristus heller, som jo er deres hovedmotstander og seierherre.

Satan kan fremstå som en lysets engel når han ser gevinst i dette.  Her kan jeg nevne, uten å dømme alle i denne bransjen,  den ekstremkarismatiske bevegelse som du nettopp har skrevet et glimrende innlegg om.  Jeg vil tro at strategien hans her resulterer i at mange troende vender seg bort fra troen i det hele når det går opp for dem at de har "bygget på høy og strå" som det står. 

Eller at det bygges opp en mer og mer ekstrem åndelig bevegelse som til slutt sprekker og drar med seg sine tilhengere ned i vantroens dal. Mange har allerede havnet der etter slike krasj her og der, med ofte psykiske problemer i tillegg m.m.

Men det mest åpenbare "beviset" på hans eksistens er den uforklarlige ondskapen i verden, som ikke kan forklares bare  ut fra menneskets iboende ondskap og synd. Det fører for vidt å ta frem alle eksempler på dette i verden. Men de mest kvalifiserte eksempler i vår nære fortid er vel Holocaust og det som der foregikk. 

Jeg har lest at sjefene for dette uhyggelige scenariet, b.l.a Heinrich Himmler var svært opptatt av okkultisme og djevledyrking, Særlig det som stammet fra gamle norrøne gudedyrkelser og åndemaning.  Jeg skal ikke utdype dette nærmere.         Men det er nærliggende å minne om Jesu ord: "På fruktene skal treet kjennes"

Ellers vil jeg takke for det nevnte innlegget ditt som omhandlet noe av dette.  Jeg er kanskje feig, men selv kvier jeg meg for å gå sterkt ut på denne fronten, i alle fall ennå.  Jeg føler det er så alt for vanskelig å "skille klinten fra hveten" eller så alt for lett å "kaste barnet ut med badevannet"                                                                  Jeg har vel prøvd meg noen ganger med åpenbare og konkrete tilfeller, men like vanskelig som det er å bevise påståtte helbredelser, like vanskelig er det å påvise og bevise kvalifisert juks og bedrag.  Det er en supervanskelig materie dette, ser det ut for.

Kanskje har det noe med å la det hele "stå til den store innhøstningen"  Men på den annen side: Gode og sindige advarsler trengs i stor grad, ja mer og mer.

4 liker  
Kommentar #8

Frank Andresen

0 innlegg  3 kommentarer

Endetidens frafall

Publisert nesten 4 år siden

Frafallet fra Bibelsk tro og innsikt innenfor de offisielle kirkepartiene har sammenheng med endetidens generelle frafall, og at de forskjellige kirkesamfunnene nå ved innspurten til bortrykkelsen, den store trengselen, Jesu gjenkomst og dommen over skjøgekirkesystemet, skal tilpasse seg verdenskirken med den katolske økumenismen i spissen. For at de forskjellige kirkepartiene skal kunne tilpasse seg hverandre i en (falsk) økumenisk enhet, må nødvendigvis det meste av Bibelsk lære forkastes eller ignoreres. De offisielle skjøgekirkene går hastig mot dommen som er beskrevet i åpenbaringsboken kapittel 17 og 18. Formaningen fra åpenbaringen 18:4 lyder sterkere enn noensinne, nå som endetidens scenarioer skal oppfylles:

"Kom ut fra henne, Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager!"

 

https://www.hermon.no/nettbibelen/?id=66#18

3 liker  
Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Godt forslag...

Publisert nesten 4 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Ja, en kopp kaffe på Filadelfia sin kafe  hadde gjort godt. Kanskje vi også kunne fått meg oss din gode venn, Jan Rudi Kristensen fra Frelsesarmeen? Da hadde det nok ikke vært lenge før du satt på din rette plass igjen....

I min by samles vi på IKEA kaffeen en gang i måneden..  Vi kaller oss "Vi som gikk på søndagskolen i Filadelfia - men  er ikke der nå" .  Vi deler barndommens gleder om stjerner i boken og mimrer om de enkle sannheter vi lærte da,  men forteller hverandre hvor vi er nå - med eller uten tro på barndommens Gud.  En spennende gjeng på oppimot 20 personer rundt bordet.

1 liker  
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hei, Magnus

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ellers vil jeg takke for det nevnte innlegget ditt som omhandlet noe av dette.  Jeg er kanskje feig, men selv kvier jeg meg for å gå sterkt ut på denne fronten, i alle fall ennå.  Jeg føler det er så alt for vanskelig å "skille klinten fra hveten" eller så alt for lett å "kaste barnet ut med badevannet"                                                                  Jeg har vel prøvd meg noen ganger med åpenbare og konkrete tilfeller, men like vanskelig som det er å bevise påståtte helbredelser, like vanskelig er det å påvise og bevise kvalifisert juks og bedrag.  Det er en supervanskelig materie dette, ser det ut for.

Bare en kort kommentar til dette avsnittet:  Det spørs vel om det er noe barn i dette badevannet?

3 liker  
Kommentar #11

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ja, du kan spørge :-)

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Bare en kort kommentar til dette avsnittet:  Det spørs vel om det er noe barn i dette badevannet?

Gode etterligninger er der i hvert fall, og av og til ekte, tror jeg. Det er jo det som gjør det vanskelig å angripe.  Det tragiske i det hele er at det finnes så mange ekte, gode og velmenende kristne som er dypt engasjert i dette.

Disse er så emosjonelt fanget, at de ikke ser humbugen og de retoriske knepene i sammenhengen, og blir gjerne såret av å høre motforestillinger. 

Det skal ikke være lett

 

4 liker  
Kommentar #12

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Det må være lov å ha meninger både på tvers og på langs

Publisert nesten 4 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Gode etterligninger er der i hvert fall, og av og til ekte, tror jeg. Det er jo det som gjør det vanskelig å angripe.  Det tragiske i det hele er at det finnes så mange ekte, gode og velmenende kristne som er dypt engasjert i dette.

Disse er så emosjonelt fanget, at de ikke ser humbugen og de retoriske knepene i sammenhengen, og blir gjerne såret av å høre motforestillinger. 

Det skal ikke være lett

Ja, hva har de egentlig som alternativ? De er dypt troende og opplever en slags fylde i denne formen for tilbedelse. Hva vinner man på å angripe andre kristne enn den kirke eller gruppe man selv tilhører?

I min egen kirke er vi veldig selvkritiske. At kirken som sådan er fullkommen i sin organisasjon, men at vi medlemmer har en vei å gå. Vi er fullstendig klar over at mange kristne i andre samfunn er eksempler på tro og ydmykhet, og vet at store skarer av disse vil oppnå frelse i Guds rike, når man snakker om barn og badevannet.

Fordømmelse er veldig lett - eksempel på rettferdighet er noe vanskeligere å få til. Ikke at jeg mener man ikke skal kunne kritisere eller være uenige, vi må kunne ytre oss i samfunnet, men så skal bjelken ut av eget øye først da.......... 

Jeg tror ikke du lider av feighet, Leirgulen, men en veloverveid reservasjon. Heller ikke mener jeg at Johannessen ikke skal føre i pennen dette innlegget. Det  må som sagt være lov å ha meninger på både på tvers og på langs. Av innlegget ser vi at Johannessen er oppriktig bekymret, som motiv for å skrive det.

Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke du lider av feighet, Leirgulen, men en veloverveid reservasjon. Heller ikke mener jeg at Johannessen ikke skal føre i pennen dette innlegget. Det  må som sagt være lov å ha meninger på både på tvers og på langs. Av innlegget ser vi at Johannessen er oppriktig bekymret, som motiv for å skrive det.

Sannelig, jeg trodde jeg kommenterte på en annen tråd - noen uklare henvisninger i min kommentar ble det. Andre feilen siden jeg sto opp i dag.........

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere