Gard Realf Sandaker-Nielsen

33

Arbeidet for en åpen og fordomsfri folkekirke fortsetter

”Hvordan jobber Åpen folkekirke for å gjøre vår egen kirke fri for homofobi?” spør Anne-Marith Rasmussen i et leserinnlegg i Vårt Land 7. juni. Hun lurer på om vi tror jobben er gjort og vi kanskje tror at pride-stemningen gjennomsyrer hele kirken. Åpen folkekirke kan berolige Rasmussen med at vi fortsatt har full trykk på arbeidet for LHBT+ i Den norske kirke.

Publisert: 13. jul 2018

Det er gledelig at Rasmussen i sitt leserinnlegg påpeker at kirken nå har tatt en selvfølgelig plass på Pride. Det har vært viktig for Åpen folkekirke at kirken er tydelig til stede på en festival som feirer mangfold, kampen for menneskerettigheter og menneskeverd. Ikke minst er nærværet viktig for å anerkjenne at også personer med LHBT+-identitet og kjærlighet mellom to av samme kjønn er skapt av Gud og har sin selvfølgelige plass i kirken.


Det var en stor seier at vi fikk på plass en vigselsliturgi som gjør at alle kan gifte seg i Den norske kirke. Samtidig er vi klar over at vi ikke er i mål. For fortsatt er det bispedømmer og menigheter i Den norske kirke hvor det er utfordrende å være LHBT+ og hvor en ikke får jobb om en har en partner av samme kjønn. Derfor vedtok vi på årsmøtet vårt i mars at arbeidet for full likestilling og likebehandling av LHBT+ på alle nivåer i Den norske kirke må fortsette. Kompetanseheving om LHBT+, kjønn og seksualitet blant kirkens ansatte og frivillige, er et av tiltakene som det er avgjørende å arbeide systematisk med framover. Når alle fra konfirmantlederen, daglig leder og diakonen, til sognepresten og biskopen får et felles språk og en kompetanse rundt LHBT+-relaterte spørsmål, vil kirken i større grad kunne være tilgjengelig og inkluderende i sitt arbeid og vesen.


Åpen folkekirke skal fortsette arbeidet for at alle med LHBT+-identitet skal oppleve Den norske kirke som et godt fellesskap med stor takhøyde og som en god arbeidsgiver. Neste år er det kirkevalg igjen. For å kunne fortsette dette viktige arbeidet som vi er godt i gang med, er vi avhengig av fornyet tillit på valgdagen.


Gard Sandaker-Nielsen
leder av Åpen folkekirke

Trykket i Vårt Land 13. juli 2018.

1 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Sex mellom to av samme kjønn er og forblir synd.  Det kan ikke forandres.  Jesus frigjør fra synd.

Når DnK nå velsigner dette, er de ikke lenger i sannheten.

Løgn er vel også synd?


7 liker  
Kommentar #2

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Spørsmål til Sandaker-Nielsen

Publisert over 3 år siden

I  åpningsforedrag på det siste Kirkemøtet  tok lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, til orde for å utvikle Kirkas "rosa kompetanse": "Vi er allerede i gang", sa hun. Nå blir det arbeidet med å konkretisere dette til et slags opplæringsprogram, og dette, vil så vidt jeg har forstått, bli gitt høy prioritet.

Etter som du, Sandaker-Nielsen, er en sentral person i ledelsen av DNK, og etter som du omtaler denne saken i ditt innlegg, har jeg et spørsmål som jeg tror opptar mange: I DNK er det to likestilte syn på ekteskapet. Vil dette komme til uttrykk i kirkens homofiliopplæring, eller vil det utelukkende være Åpen folkekirke/FRI sitt syn på disse spørsmålene som vil bli formidlet?

4 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke minst er nærværet viktig for å anerkjenne at også personer med LHBT+-identitet og kjærlighet mellom to av samme kjønn er skapt av Gud og har sin selvfølgelige plass i kirken.

Folk som krangler, er misunnelige og sinte og som ikke vil tilgi er vel også skapt av Gud og har sin selvfølgelige plass i Kirken, Sandaker-Nielsen?

Kirkens to syn er en umulighet, det viser denne debatten.  Din side aksepterer ikke at noen kaller homofili en tillært synd som Jesus kan fri oss fra.  Det er jo hva Rasmussen sier.  Hun kjenner seg ikke trygg i Kirken før alle prester vier homofile.  Og du støtter henne, - kampen fortsetter med fullt trykk!  Det er da også ÅF’s eneste budskap!  Det er dermed også Kirkens eneste budskap!  Ingen kan tjene to Herrer!  Kirken har tatt sit valg.

Et hus som kommer i strid med seg selv kan ikke bli stående.5 liker  
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Åpen Folkekirke må arbeide i full bredde

Publisert over 3 år siden

Jeg er medlem av Åpen Folkekirke og stemte på ÅFs liste i 2015. 

I tiden framover tror jeg at Åpen Folkekirke også vil bli prøvd på sin toleranse overfor dem som er imot homofili. Også disse må det være plass for i kirken, slik det fortsatt også er plass for motstandere av kvinnelige prester (uten sammenlikning forøvrig). 

Det er nå avgjørende viktig at Åpen Folkekirke har et program på alle områder av kirkelivet. Åpenhet og frihet er viktig, men det gjelder ikke bare én eneste sak.   

1 liker  
Kommentar #5

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gard Realf Sandaker-Nielsen. Gå til den siterte teksten.
For fortsatt er det bispedømmer og menigheter i Den norske kirke hvor det er utfordrende å være LHBT+ og hvor en ikke får jobb om en har en partner av samme kjønn. Derfor vedtok vi på årsmøtet vårt i mars at arbeidet for full likestilling og likebehandling av LHBT+ på alle nivåer i Den norske kirke må fortsette.

Dette virker rart – jeg trodde at deres konservative meningsmotstandere var gitt retten til å fastholde sitt syn i Den norske kirke, og til å utøve sin kirkelige tjeneste deretter. Man har per dags dato rett til å reservere seg mot å ansette prester pga. samlivsform i noen bispedømmer. Du impliserer at Åpen folkekirke vil kjempe imot denne muligheten. Men hvis ikke denne muligheten skal eksistere lenger, hvor blir det av de konservatives handlingsrom og samvittighetsfrihet da?

Du skriver også om "kompetanseheving" for alle ansatte. Kanskje sikter du til FRIs undervisningsopplegg, Rosa kompetanse. Vil det være mulig for prester og andre ansatte å reservere seg mot slik "kompetanseheving," eller skal disse kursene være tvungne, om Åpen folkekirke får det som de vil? Det virker også ganske forstyrrende på meg å ville tvinge et "felles språk" på alle som jobber i kirken. Det høres ut som loven i Québec som gjør det forbudt å omtale noen med et annet kjønnspronomen enn det de selv ønsker. Ditt korte innlegg antyder en svært lite attraktiv visjon for demokratiet i Den norske kirke. Jeg lurer på om Åpen folkekirkes medlemmer ser konsekvensene av sine vedtak, og hva slags kirke de egentlig ser for seg på lang sikt. Deres foretrukne symbol er regnbuen, men i praksis fremstår deres idealkirke som temmelig monokrom.

9 liker  
Kommentar #6

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Du skriver også om "kompetanseheving" for alle ansatte. Kanskje sikter du til FRIs undervisningsopplegg, Rosa kompetanse. Vil det være mulig for prester og andre ansatte å reservere seg mot slik "kompetanseheving," eller skal disse kursene være tvungne, om Åpen folkekirke får det som de vil?

Selvsagt vil de tvinges på alle ansatte i Kirken.

Dere 12 biskopenr, nå ser de hvem som styrer Kirken, det er ingen av dere.  

Nå er Kirkens lære gal, - barnedåp, trosopplæring, konfirmasjon, demokratisk styring av lærespørsmål.  Da betyr ikke litt Rosa Kompetanse noe fra eller til.  Du vil alltid hate den ene om du elsker den andre.

To syn på ekteskapet er selvsagt en umulighet.

Nå kan dere angre, Biskoper.

2 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
I tiden framover tror jeg at Åpen Folkekirke også vil bli prøvd på sin toleranse overfor dem som er imot homofili. Også disse må det være plass for i kirken, slik det fortsatt også er plass for motstandere av kvinnelige prester (uten sammenlikning forøvrig). 

Dag Løkke, når ble Jesu Legeme en kamparena?  Bare det at man leser Ordet forskjellig og danner partier beviser at man ikke lever under Kristi Kors.

Kirken er nå kommet i en umulig situasjon.  

Å i tillegg skal den la seg lære av ateister og folk som har stikk motsatt agenda enn nåde og frelse fra syndens slaveri.

ÅF vil ikke bli prøvd på noen toleranse.

1 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Å i tillegg skal den la seg lære av ateister og folk som har stikk motsatt agenda enn nåde og frelse fra syndens slaveri.

Siden hvert tredje kirkemedlem er ateister, blir det en naturlig følge at ateister får si hva de mener innenfor kirkens rammer. Er det kanskje noe galt med medlemsvervingen?

Kommentar #9

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Poly

Publisert over 3 år siden

Jeg skulle gjerne hatt Åpen Folkekirke sitt syn på polygami. Det har allerede vært forpostfektninger rundt det å ha flere enn én ektefelle. Så problematikken vil definitivt dukke opp med tiden. Det er heller ikke vanskelig å forestille seg en "kristeliggjøring" av polygami, med sterk vektlegging på "kjærlighet", "takhøyde", "toletanse" etc etc. Så om ÅF, eller noen ledende innen ÅF har rukket å ha noen meninger om dette, ville det vært svært interessant. Impliserer ÅF sin "fordomsfrihet" et *prinsipielt* ja til polygami?

Kommentar #10

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg mener at vi allerede har en slags form for polygami innen kirken, siden skilte folk nå har anledning til å inngå nytt ekteskap innenfor kirken (før tidligere ektefelle er død).

1 liker  
Kommentar #11

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Siden hvert tredje kirkemedlem er ateister, blir det en naturlig følge at ateister får si hva de mener innenfor kirkens rammer. Er det kanskje noe galt med medlemsvervingen?

Ja, jeg tenker på kurs av FRI i Rosa Kompetanse.  De er glad i kirken som kunde.  Men de har ingen Gud.

Kirkens medlemsverving?.  Den følger læren.  De tror dåpens vann er et aktivt medium i frelsen.  Så når presten leser et Gudsord og øser tre hender vann kommer Ånden til bebien.

Det er ingen Ord i Bibelen som støtter dette synet.  Oase-kristne vet dette og blir sant døpt senere.

Demokrati finnes ikke i troslivet eller i Guds Rike på jorden.  Derfor dør kirken av døde demokratiske avgjørelser.  Den gang biskopene trodde Ordet og hadde åndelig autoritet i lærespørsmål fantes det liv i kirken.

Hva sier du Marianne Solli, er det rett det jeg formidler?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere