Oddbjørn Johannessen

192

Demagogi og "åndelig" manipulasjon!

"Dødeoppvekkere" og andre religiøse sjarlataner som kaller seg kristne, inviteres stadig til norske sommerstevner. Om få dager entrer for eksempel Daniel Kolenda scenen i Sarons dal.

Publisert: 11. jul 2018  /  1218 visninger.

Kjære, gode kristne!  Et åpent brev til dere.

Jeg vet at mange av dere, kanskje de fleste, ikke har sans for skrikhalser som skryter på seg dødeoppvekkelser, demonutdrivelser og spektakulære helbredelser av allehånde sykdommer på gigantiske friluftsmøter og vekkelsesmøter i store haller (som regel et eller annet sted i Afrika).  Kan dere ikke si det høyt og tydelig:  Nei, dette er ikke den form for kristendom jeg vil vedkjenne meg!

For et par år siden ble ekstremistpredikantene Guillermo Maldonado og Surpresa Sithole invitert hit, henholdsvis av Visjon Norge/Jan Hanvold og den lutherske Oase-bevegelsen.  I år er Daniel Kolenda invitert til Sarons dal.  Om få dager entrer han scenen der. 

Hvem er Daniel Kolenda?  Jo, han er den utpekte etterfølgeren til Reinhard Bonnke som leder for Christ For All Nations - en organisasjon som hevder å ha omvendt 78 millioner mennesker til kristen tro.  Kolenda skal alene (ifølge hans egen nettside) ha omvendt 21 millioner (det er jo i seg selv noe som bør påkalle et hvert tenkende menneskes skepsis når man hevder å kunne telle slikt på den måten).  I tillegg skal angivelig syke mennesker av alle slag - blinde, døve, lamme, spedalske m.m. - ha blitt helbredet på hans massemøter.

Selvsagt har han også drevet ut demoner i hopetall.  Jeg siterer fra noe han skrev på sin nettside for tre år siden (min oversettelse):

I kveld etter at vi forkynte evangeliet, ba vi også om de mange nye troende måtte motta dåpen i Den Hellige Ånd. Det som var ekstraordinært, var antall personer som begynte å manifestere demoner. Gjennom resten av natten, gjennom de helbredende vitnesbyrdene og bønnene, kunne uhyggelige gråt og hyl bli hørt fra vårt frigjørelses-telt (vi kaller det "The Snake Pit" – «Slangegropen»), der demoner ble kastet ut og folk ble satt fri. Det ser ut til at når Den Hellige Ånd faller, blir demonene svært ukomfortable!

Nettsiden hans finnes her: www.danielkolenda.com

Denne korte "reklamesnutten" med Daniel Kolenda og hans mentor Reinhard Bonnke gir et vist inntrykk av hvordan de agerer foran et stort, afrikansk publikum.  Igjen - kjære, gode kristne:  Vil dere identifisere dere med dette?

https://www.youtube.com/watch?v=MVd97AP_m6A

Levi Fragell har i innlegg på innlegg gjennom mange år "skreket seg hes" (hans egen formulering) om denne problematikken (se relativt ferske innlegg her og her).  Han er da ofte blitt mistenkeliggjort som "den kristendomsfiendtlige sjefshumanisten" med en tvilsom agenda. Jeg tror imidlertid han har svært mange troende kristne med seg i sin bekymring, men det er kanskje slik at det sitter litt langt inne hos en del å kritisere medkristne offentlig?  

Min appell:  Ta bladet fra munnen!  Ja, jeg hadde nær sagt:  For Guds skyld!

Vennlig hilsen
Oddbjørn Johannessen
(tidligere karismatisk kristen)

 

 

17 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kolenda

Publisert nesten 3 år siden
Erlend Torp. Gå til den siterte teksten.
. Jeg forlot selv kristendommen i nær på ti år etter å finne meg selv i en leir som promoterte teologi fra Lakeland (Todd Bentley), Bethel Church (Bill Johnson), og andre NAR figurer.

Jeg sakser denne presentasjonen av Daniel Kolenda fra nettsiden til Christ For All Nations (CFAN) - der han har overtatt som leder etter Reinhard Bonnke:

Daniel is a gifted, fifth-generation preacher whose ministry is marked by a powerful evangelistic anointing and incredible miracles after the model of Jesus; preaching, teaching and healing. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear — he has even seen the dead raised — but most importantly, the poor have the gospel preached to them. It is this single minded Gospel emphasis that makes the ministry of Daniel Kolenda and Christ for all Nations so unique. 

Daniel is a graduate of Southeastern University on Lakeland, Florida and the Brownsville Revival School of Ministry in Pensacola, Florida, but his greatest education has come from the years of ministry side-by-side with his mentor and spiritual father Evangelist Reinhard Bonnke.

1 liker  
Kommentar #152

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Når jeg nevner "andre aktive kristne", så tenker jeg ikke først og fremst på at mirakelpredikantene selv (og deres mest ihuga tilhengere) vil lytte, men at kristne som er i villrede overfor fenomenet, vil gjøre det.  Dette handler jo også om teologi og forståelsen av hva det vil si å være kristen.  

Daniel Kolenda hevdet bl.a. i talen i går kveld i Sarons Dal (som jeg faktisk tok meg tid til å følge på direkten via Troens bevis' web-TV) at alle kristne kunne utføre de samme tegn og mirakler som Bibelen forteller at Jesus gjorde, dersom de grep det i tro.

Dette har jeg også stusset over. Om ingen andre argumenter når frem, er det ikke blasfemisk å påstå at Den hellige ånd kommer på bestilling på den måten? Jeg har ikke bakgrunn som kristen selv, men det høres ikke ut som god teologi.

4 liker  
Kommentar #153

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Menneskets tredeling

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
det høres ikke ut som god teologi.

Nei, det høres ikke ut som god teologi.  Jeg registrerte også at Kolenda formidlet et syn på mennesket som et tredelt vesen, der ånd, sjel og kropp har ulike "funksjoner".  Dette er i tråd med hva trosbevegelsen (jf. f.eks. Kenneth Hagin) har formidlet.  Kritikerne (som vel er de fleste med andre teologiske ståsteder) avviser dette som "gnostisk" vranglære.

2 liker  
Kommentar #154

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for sammenfatning. "Have faith in your faith" oppsummerer greit denne teologien. Eksempel er Bill Johnson og hans kenosis-lære som er et grovt overgrep mot- og en fordreining av ordene i Filipperne 2:7 hvor det står at Jesus gav avkall på sitt eget, og tok på seg tjeners skikkelse. Johnson tolker ordene "gav avkall" som i at Jesus la bort all guddommelighet, og vandret på jorden kun som et skrøpelig, begrenset menneske. Kort forklart benektes Jesu guddom, mens Jesu troskap mot Faderen løftes frem. Altså at Jesus gjorde mirakler i tro; ikke i kraft av å være Gud, men ved å være i et rett forhold til Gud. Da er det ikke å undres over at tilhengere av NAR og 3.bølge ser på tro som en kraft de kan håndtere ved hjelp av trening og erfaring. Det de dessverre ikke ser er at ved å benekte Jesu guddom (Sann Gud og sant menneske) så forfekter de ånden til Antikrist, slik vi leser i 1. Johannes brev kapittel 4, vers 1-6. Den logiske konklusjonen (og den eneste jeg kan komme til om jeg skal være tro til Jesus Ord og til apostlenes nedtegnelser) er at NAR sin lære er fra Satan. 

2 liker  
Kommentar #155

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Daniel Kolenda hevdet bl.a. i talen i går kveld i Sarons Dal (som jeg faktisk tok meg tid til å følge på direkten via Troens bevis' web-TV) at alle kristne kunne utføre de samme tegn og mirakler som Bibelen forteller at Jesus gjorde, dersom de grep det i tro.

Ja, og hva er resultatet av å «gripe i tro»? Det må «handles». Og så bare «tro» at Gud virker med...

Som noen ungdommer som var «i fyr og flamme» etter et møte her i byen. De ble observert da de gikk bort og la hendene på en mann i rullestol, inne på et kjøpesenter. Det endte med at mannen i rullestol brast i gråt, og en ansatt på en butikk i nærheten tok affære og ba ungdommene fjerne seg fra mannen.

Det er syke, fortvilte mennesker man «prøver ut» troen sin på. Det man tror man «griper i tro», bør man derfor være sikker på at man har «grepet», før man forsøker/håper på mirakler.

Dersom det er sant at det er så enkelt som å «gripe i tro», så skulle jo alle kristne kunne «gripe det». Eller, «drikke dødelig gift, ta slanger i hendene» (Mark  16..17-)

Det er jo ingen som gjør det (selv om det er det som «kjennetegner den som tror)... Men å bruke syke mennesker som «prøvekanin» på egen tro, det er greit.

 

3 liker  
Kommentar #156

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Et minne

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Som noen ungdommer som var «i fyr og flamme» etter et møte her i byen. De ble observert da de gikk bort og la hendene på en mann i rullestol, inne på et kjøpesenter. Det endte med at mannen i rullestol brast i gråt, og en ansatt på en butikk i nærheten tok affære og ba ungdommene fjerne seg fra mannen.

Det minner meg om en opplevelse jeg hadde som ung.  Jeg var på et møte i en frimenighet, der en karismatisk orientert predikant talte.  Møtelederen (menighetens ledende eldstebror) var poliorammet og satt i rullestol.  Predikanten ble etter hvert "formant av Den Hellige Ånd" til å henvende seg til møtelederen og rope: "Reis deg opp, i Jesu navn!"  Ingenting skjedde, hvorpå predikanten ropte høyere og høyere:  "REIS DEG OPP, I JESU NAVN!"  Etter en stund kom det spakt fra møtelederen i rullestolen:  "Men jeg kan jo ikke...".

Det var en aldeles rystende opplevelse!

6 liker  
Kommentar #157

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg kan jo ikke...".

Det var en aldeles rystende opplevelse!

Det er så opprørende å lese sånt. Jeg satt selv og så noe lignende på TV for noen år siden. Mannen i rullestol ble bedt om å forsøke (å gå «i tro» mens møtet gikk sin gang). Predikanten henvendte seg til ham flere ganger, mannen satt fortsatt og predikanten fortsatte å si «du må gå i tro». Konklusjonen var «dersom man ikke vil bli helbredet, så blir man ikke helbredet».

Dette sitter kristne og ser på, og synes til og med det er greit(!?)

Dersom det er «jeg» som skal tro, hvorfor er ikke disse predikantene arbeidsledige, eller i det minste tar seg et ærlig arbeid?

I et møte jeg var på en gang, fikk faktisk gutten(!) i rullestol (etter forbønn, uten resultat) beskjed om å gå ned i vekt, før Gud kunne helbrede ham («føttene dine kan ikke bære deg, så tung som du er nå» var den kloke beskjeden fra «den salvede»). 

Flaut å tenke på at jeg ikke reiste meg og forlot møtet, for så å aldri komme igjen. Det tok noen år (til), da på et lignende møte, med en annen predikant, Da var det faktisk jeg som var i «skuddlinjen», fordi jeg ikke deltok med latter, applaus, gulvrulling og alt som må til når man er i «åndens nærvær».

Uansett, denne «helbredelsespraksisen»er så inkonsekvent. Hvem skal tro? Hva skal til? Så lenge man ikke har de svarene, bør det heller ikke praktiseres.

3 liker  
Kommentar #158

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Ikke greit!

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dette sitter kristne og ser på, og synes til og med det er greit(!?)

NEI, dette er ikke helt greit Anne. Jeg har sett det samme selv på TV, og ble rystet i mitt innerste! 

Og når jeg nå ser på en del YouTube-snutter blir jeg både opprørt og lei meg. 

Der jeg ferdes er det ikke slik, men av og til lurer jeg på om noen ikke bruker de nådegavene de har fått.


2 liker  
Kommentar #159

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Dette har jeg også stusset over. Om ingen andre argumenter når frem, er det ikke blasfemisk å påstå at Den hellige ånd kommer på bestilling på den måten? Jeg har ikke bakgrunn som kristen selv, men det høres ikke ut som god teologi.

Den hellige ånd lar seg ikke bruke på urettferdig vis. Dilemmaet om hvilke krefter som er aktive er et gjennomgangstema i bibelen. 

Kommentar #160

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Second opinion"?

Publisert nesten 3 år siden

Selv Timoteus ba ikke om det for sine mageproblemer da han fikk råd fra Paulus om å drikke litt vin for å bli bedre. Kanskje de begge hadde for lite tro?

2 liker  
Kommentar #161

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Vi synger i en salme; "Vil du lege andres sår? I det skjulte; år for år? Da er lønnen som du får at jeg vil bli hos deg."  Å følge Jesus handler ikke om å jage mirakler. Nei, det handler om dette ene: Å innse at man er en elendig synder som trenger Guds nåde, kaste årene på sjøen, og ta imot Jesus Kristus som Herre og frelser. Kun Han kan stille stormen. Og så får vi lov til å følge Jesus i både små og store ting. En historie som skriver seg langt tilbake i tid (så har jeg blitt fortalt) forteller om et skip som gikk på grunn like utenfor en liten by ved Norges kyst. Det var en katastrofe, og mange døde der i bølgene. Mennesker på land kunne bare stå og bevitne de fortvilte sjeler som ble slukt av vannet mens skipet ble trukket ned. Da er det at det lyder en enkelt stemme inne fra skipsvraket; "Er det nok med Jesus?" Og som et sendebud fra Himmelen selv, så roper en kvinne på land tilbake; "Ja, det er nok med Jesus."

3 liker  
Kommentar #162

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sett det samme selv på TV, og ble rystet i mitt innerste! 

Ja, men kristne oppsøker slike møter/settinger igjen og igjen, ser det samme på møte etter møte, uten at samvittighet, vanlig medmenneskelighet eller sunn fornuft i dem reagerer.

Kan hende jeg kan «unnskylde» meg med at jeg ikke visste bedre eller trodde at det skulle være sånn. Men en kan jo ikke si etter 100vis av slike møter at «nådegavene fungerer».

For meg er det helt uforståelig.


3 liker  
Kommentar #163

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Åndelig" manipulasjon?

Publisert nesten 3 år siden

En tidligere rusmisbruker og tung kriminell oppsøkte et menighetssenter (tror det var i Oslo). Han ble straks fri for trangen etter rus. Ikke lenge etterpå begynte han som forkynner i samme menighet. Mye folk på møtene hans og holdt mye "show"om at han nå var frelst fra rusen. Det tok ham mange år som forkynner før han forsto at han det var fra synden han var frelst, og ikke fra rusen. Etter det ble det slutt på "showet" som folk elsket, han er fortsatt virksom, men ikke i samme menighet. Han forkynner nå frelse fra synden. 

4 liker  
Kommentar #164

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Egentlig et evig(?)varende (selv)bedrag, der man må fornekte virkelighet og fakta, fordi det å uttale at dette ikke fungerer, er i beste fall vantro («da ser man hvertfall ingen mirakler) og i verste fall «å spotte den hellige ånd», eller «Guds salvede/Gud».

Vel, jeg så ikke mer mirakler den gangen jeg «svelget kameler». 

Så da så.

1 liker  
Kommentar #165

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv.

Publisert nesten 3 år siden

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. 

Man burde kanskje følge Åndens ledelse. Det er Gud som helbreder.

Kommentar #166

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Mer manipulasjon?

Publisert nesten 3 år siden

En eldre mann fortalte for mange år siden dette: Han bodde i ei lita bygd. De eldste på bedehuset hadde mast på ham lenge om å komme på møte så han kunne bli frelst. Omsider gikk han dit. Noen karer ba ham komme frem, bøye kne så de fikk legge sine hender på hans hode. De ba intenst. Etter en stund slapp de hendene fra hodet hans og brøt ut i kor: "NÅ er du frelst!" Mannen reiste seg litt fortumlet opp, kjente litt etter og sa: "Nei! Jeg er ikke frelst!" Reaksjonen fra de som hadde lagt hendene på ham kan vi bare tenke oss.  

Mannen gikk ikke frivillig tilbake på bedehuset, men de samme karene ga seg ikke, han måtte komme tilbake så de fikk frelse ham. Og det gjorde han, og samme historien gjentok seg. Etter det ble han ikke populær. Og frelst var han ikke.

En god stund etter dette var han ute og syklet. Plutselig fikk  se inni seg Jesus hang på korset. DA ble han frelst, fortalte han.   

 

I slutten av Apg. 28 refser Paulus jødene for at de ikke ville tro "så jeg kan få lege dem". 

 

1 liker  
Kommentar #167

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hva med å bare ta livet som det er?

Akseptere at kristne også rammes av sykdom, på lik linje som alle andre. Vi har ikke fått «frikort» fra sykdom, heller ikke de som har «rett tro». Hvorfor må en Gud som vi sier vi tror på «bevises» med sporadiske tegn og under, som ser ut til å «treffe» helt tilfeldig?

Hva er det med «meg» og «min» tro som gjør at jeg fortjener helbredelse mer enn min kreftsyke venninne?

Hvorfor svarer Gud på ryggproblemer, heller enn 4 åringen som døde av leukemi?

Det blir for enkelt å svare med at «Gud bestemmer», når det brukes bibelvers som sier noe annet og at det er den enkeltes tro det kommer an på.

«Lidelse er det som skjer mens andre spiser» var det en som sa... Og litt sånn er vestlig kristenhet: vi «krever»/forventer helbredelse for våre livsstilssykdommer,- diabetes type 2, belastningsskader, hjerte- karsykdom, mens 800 millioner mennesker i verden sulter.

Det er ikke en sånn Gud, med slike prioriteringer jeg tror på.

5 liker  
Kommentar #168

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Hva med å bare ta livet som det er?

Akseptere at kristne også rammes av sykdom, på lik linje som alle andre. Vi har ikke fått «frikort» fra sykdom, heller ikke de som har «rett tro». Hvorfor må en Gud som vi sier vi tror på «bevises» med sporadiske tegn og under, som ser ut til å «treffe» helt tilfeldig?

Hva er det med «meg» og «min» tro som gjør at jeg fortjener helbredelse mer enn min kreftsyke venninne?

Hvorfor svarer Gud på ryggproblemer, heller enn 4 åringen som døde av leukemi?

Det blir for enkelt å svare med at «Gud bestemmer», når det brukes bibelvers som sier noe annet og at det er den enkeltes tro det kommer an på.

«Lidelse er det som skjer mens andre spiser» var det en som sa... Og litt sånn er vestlig kristenhet: vi «krever»/forventer helbredelse for våre livsstilssykdommer,- diabetes type 2, belastningsskader, hjerte- karsykdom, mens 800 millioner mennesker i verden sulter.

Det er ikke en sånn Gud, med slike prioriteringer jeg tror på.

Her stiller du noen helt sentrale spørsmål som helbredelsespredikanter og trosbevegelse aldri kommer med troverdige svar på

3 liker  
Kommentar #169

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvis man skal stille noen til veggs, i opppfølging til min #74. Burde det skilles mellom eldre og yngre predikanter? Ungdom må få lov til å gjøre litt som de vil?


Kan noe regnes bare som konsert. Jeg var på ICEJ sin konferanse, Der hadde f.eks leeland konsert., (Jeg var ikke akkurat på den konserten)


Det burde jo være lov å ha konsert med kristne sanger?

Kommentar #170

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Jesu ord gjelder.

Publisert nesten 3 år siden

Min erfaring er at Jesu ord gjelder i dag. Før jeg ble helbredet for hjertesykdom gikk jeg ikke rundt og trodde meg helbredet. Jeg ønsket bare at jeg kunne fullføre løpet på en anstendig måte. Men da han som ba for meg sa at han hadde fått beskjed fra Gud om å stoppe og be for meg, skjønte jeg at noe kom til å skje. Jeg hadde så mange erfaringer fra tidligere at jeg syntes at dette var helt naturlig. I dag er det Jesus som bestemmer, og hans ord gjelder fortsatt.

4 liker  
Kommentar #171

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Bare magefølelse herfra: Men jeg synes Tv er mer porblematisk enn festivaler.

 

Da er man ihvertfall ansikt til ansikt.

 

Jeg er ikke vært den flittigste festivalgjengeren, men har vært på evangeliesenteret østerbo og ICEJ. Og på livets ord i sverige mange år siden.

 

Her har jeg fått kontakt med nabo i annen camping vogn. Og det er litt sosial. Søstra mi var på barnemøter (Det var lenge siden og IKKE jarle waldemar, en 50 år gammal dame eller no), hvor jeg var med henne. og de hadde fotball turnering (men jeg deltok ikke på denne)

1 liker  
Kommentar #172

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her stiller du noen helt sentrale spørsmål som helbredelsespredikanter og trosbevegelse aldri kommer med troverdige svar på

Jeg spør ikke for å få svar. Har gitt det opp for lenge siden. Det er mer for å «synliggjøre» åpenbare paradokser og problemstillinger, som umulig kan gå folk «hus forbi» i møte etter møte, år etter år.

Det verste er at noen kaller slike spørsmål for «gudsbespottelse». Men er det ikke verre å «befale» folk i rullestol om å gå eller fraråde kreftpasienter å ta medisin for den saks skyld?

Gud overlever(!) og tåler enkle spørsmål.

1 liker  
Kommentar #173

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er klart spesielt Hanvold har støttet endel politikere. Men ja.. sånn går no dagan.

Kommentar #174

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jo, så klart!

Publisert nesten 3 år siden

Vi sliter med sykdom vi som tror også. Men enig med deg: Ta livet som det er! 

Og legg alle bekymringer fra oss: "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand,  skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus." Dette ordner jeg ut med privat.

Selv om jeg medisinsk sett  har grunn til det, bekymrer jeg meg over hodet  ikke! Og jeg går ikke til noen helbredelsespredikant her på jord, da kunne jeg lett blitt bekymret!

3 liker  
Kommentar #175

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Overgrep

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
til å henvende seg til møtelederen og rope: "Reis deg opp, i Jesu navn!"  Ingenting skjedde, hvorpå predikanten ropte høyere og høyere:  "REIS DEG OPP, I JESU NAVN!"  Etter en stund kom det spakt fra møtelederen i rullestolen:  "Men jeg kan jo ikke...".

Det var en aldeles rystende opplevelse!

Slike ting som det her er fortalt om, kan ikke karakteriseres som noe annet enn overgrep, religiøst overgrep, og kan etterlate seg minst like vonde sår i sjelen som alle andre slags overgrep. Selv har jeg ikke opplevd, eller vert vitne til noe slikt i de miljøer jeg har vanket.  Men ser at denne galskapen burde det fokuseres mer på, ikke minst av våkne og samvittighetsfulle forkynnere.


3 liker  
Kommentar #176

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Og legg alle bekymringer fra oss: "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand,  skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus." Dette ordner jeg ut med privat.

Guds fred gjennom alt. Det må da være bedre enn midlertidig helbredelse (blir man frisk fra det ene, blir man syk av noe annet, før eller siden).

Jeg går i ukentlig behandling for å holde meg i live. Er det fordi jeg ikke har tro for «mer».

Nope!

4 liker  
Kommentar #177

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, helsevesenet kan det vel sies mye om,  tror likevel det også er en velsignelse for oss. Jeg ville ikke vært det for uten. Så kan vi takke for det også.

5 liker  
Kommentar #178

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Du er alt for snill med predikanten.

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Predikanten henvendte seg til ham flere ganger, mannen satt fortsatt og predikanten fortsatte å si «du må gå i tro». Konklusjonen var «dersom man ikke vil bli helbredet, så blir man ikke helbredet»

Dette er drittsekkretorikk av ypperste merke.

Du trekker feil konklusjon.

Når predikanten sier: 

- Gå i tro, 

er det underforstått at alternativet er:

 - eller bli sittende i vantro.

Kommentar #179

Frank Andresen

0 innlegg  3 kommentarer

Guds nåde vs forførende tegn og under

Publisert nesten 3 år siden

Helbredelser skjer sporadisk fordi Gud er nådig - akkurat som på Paulus sin tid. Men ved siden av Guds nådes virksomhet har det alltid eksistert en falsk tegn og under-bevegelse som har som formål å legitimere falske apostler og profeter-og deres lære. Tegn og under-bevegelsenes møter er som regel av forførende natur.

3 liker  
Kommentar #180

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Inspirerte helbredere

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ja, helsevesenet kan det vel sies mye om,  tror likevel det også er en velsignelse for oss. Jeg ville ikke vært det for uten. Så kan vi takke for det også.

Det er mange inspirerte og dyktige "helbredere" - leger og pleiere i helsevesenet.

Om inspirasjon i denne tjenesten sier kirurgen Russel M. Nelson, som bygde sin egen hjerte/lungemaskin og ble den første til å gjennomføre åpen hjertekirurgi: 

"Gjennom Den hellige ånds tilkjennegivelser vil Herren hjelpe oss i alle våre rettferdige gjøremål. Jeg husker at jeg i en operasjonsstue har stått over en pasient – usikker på hvordan jeg skulle utføre et helt nytt inngrep – og opplevd at Den hellige ånd skisserte teknikken i mitt sinn."

Russel M. Nelson er nå det 17, presidenten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

1 liker  
Kommentar #181

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Du trekker feil konklusjon.

Når predikanten sier: 

- Gå i tro, 

er det underforstått at alternativet er:

 - eller bli sittende i vantro.

Nei, konklusjonen var ikke min. Predikanten sa det rett ut: "vil man ikke bli helbredet, så blir man ikke helbredet". Altså fordi mannen ikke "gikk i tro",  så ønsket han ikke(!!!) å bli helbredet. (Slike påstander gjør meg personlig fornærmet).

Enda et spørsmål (som aldri vil bli besvart): Hvorfor er det aldri predikant, pastor, "salvet", "helbredelsespredikant" som blir stilt til ansvar, når den syke forblir syk? Burde ikke manglende resultat si noe om forbederens tro(verdighet), og ikke først og fremst den sykes (manglende) tro?

Eg berre undrast.

2 liker  
Kommentar #182

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

rolig og sindig håndspåleggelse

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Enda et spørsmål (som aldri vil bli besvart): Hvorfor er det aldri predikant, pastor, "salvet", "helbredelsespredikant" som blir stilt til ansvar, når den syke forblir syk? Burde ikke manglende resultat si noe om forbederens tro(verdighet), og ikke først og fremst den sykes (manglende) tro?

Eg berre undrast.

Ikke alle har tro til å bli helbredet, likeså har ikke alle tro til å helbrede. Dette er åndelige gaver, og disse er ikke fordelt likt til alle og enhver. Det er like feil å skylde på både den syke og og den som velsigner. Det er Gud som avgjør i alle tilfeller.

Gud lar seg ikke manipulere til å helbrede på en slik måte at den som helbreder skal kunne rose seg selv av det. Hvis så skjer er det like stor sjangs for at andre krefter har inntatt scenen. Snåsamannen tok aldri æren for den hjelpen han ga videre, heller ikke tok han betalt. I hans tilfelle er det bevist at han kunne helbrede, og han samarbeidet med leger hele tiden. Det var heller ikke   en hysterisk affære, men en rolig og sindig håndspåleggelse.                

2 liker  
Kommentar #183

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Er vi i ferd med å våkne!

Publisert nesten 3 år siden

Utviklingen i  pinsekarismatikk og trosbvegelsen har vært ustabil, med mange knall og fall, men dette har mer skyldtes dårlig lederskap og ubalansert psyke hos sentrale skikkelser, enn et teologisk og etisk ryddearbeid. Det har vært desillusjonerende for noen av oss. Verdens mest spekulative mirakelpredikanter har vært hyllet langt inn i lutherske kretser pg blant flere av Den norske kirkes prester. Men noe er i ferd med å skje. Oase ble kritisert for profetikult og et par av sine utenlanske talete.  NRK Brennpunkt bidro til oppstyr om Visjon Norge, Nrk2 laget opprivende programmer om IMI og bruk av barn, Ingeborg Senneset i Aftenposten skrev om Acta bibelskole for mirakelundervisning, Rut Helen Gjævert i VGTV laget serien Frelst og pastorsønnen Anders Torp fortalte om sin oppvekst., VG  skrev basert på grundig research sidevis  med stoff om pengepredikanter, osv. Og Oddbjørn Johannessen har hatt mer enn 7000 lesere i denne tråden, basert på et innlegg som aldri ble fremhevet på denne siden og forsvant fra  leselisten etter noen timer. Hva skjer? Noe er på gang. Selv er jeg spent på både Aftenpostens og VGs utgaver imorgen.

4 liker  
Kommentar #184

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Den hellige ånd lar seg ikke bruke på urettferdig vis. Dilemmaet om hvilke krefter som er aktive er et gjennomgangstema i bibelen. 

Det er en velkjent debatt ja. Jeg tror ikke på ånder. Men hvis de eksisterer, hvordan kan vi vite at det bare er gode ånder i sving på disse stevnene? Noen tar jo beviselig skade av det. Og når folk fra andre religioner snakker om ånder blir de alltid sett på som onde. Pussig hvordan det der fungerer.

Kommentar #185

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Også amputasjoner er tabu for helbrederne.

Du trenger ikke mye innsikt i medisin eller i sjarlataners sinn for å forstå hvorfor.

Ikke en gang Jesus helbredet amputater. Hadde det vært et Gudsbevis? Ja, helt klart.

Dersom alle hadde blitt helbredet alltid ved bønn til Gud, så ville det også vært et Gudsbevis. Ikke bare Gudsbevis, men denne tidsalders forgjengelighet ville opphørt og mennesket levd evig.

Helbredelsene er i dag et tegn på den fullkommenheten som skal komme. Ikke noe Gudsbevis. Fortsatt er det tro som gjelder. Tro uten å se.

3 liker  
Kommentar #186

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Et veldig godt spørsmål

Publisert nesten 3 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Burde ikke manglende resultat si noe om forbederens tro(verdighet), og ikke først og fremst den sykes (manglende) tro

Men hvor lenge hadde de predikanter dette gjelder beholdt sine "embeder" da tror du ?

"Jeg spørger kun, mitt kald er ei at svare"

3 liker  
Kommentar #187

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Når noen er døde er det vel vanlig prosedyre at kvalifisert personell dokumenterer død og eventuell dødsårsak. dersom noen er døde og deretter våkner til liv igjen bør det være forholdsvis enkelt å dokumentere. 

Tilsvarende  er det forholdsvis enkelt å påstå  at man har vært død, i f eks alvorlig sykdom, og man kan tro det selv, jf nær døden opplevelser. 

Disse historiene hadde vært mer troverdige dersom flere enn mirakelpredikantene kunne bekrefte dem.  

Selvfølgelig er det vanlig prosedyre. Men jeg må anta at du ikke mener at man skal vente med å be for et tilsynelatende dødt menneske før en lege har utstedt dødsattest?

Dette blir et spørsmål om omstendigheter og ordvalg. Da må man ta for seg den opprinnelige historien.

- Han var død, men ble vekket opp igjen. 

- Foreligger det dødsattest? 

- Nei, men de som var til stede sier at han var død.

- Å, det bare så ut som han var død. Alternativt at de er løgnere.

1 liker  
Kommentar #188

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenkte på skryt, selvhevdelse og fremfusende og manipulerende holdninger. Enkelte mennesker har tydeligvis ingen  skrupler i forhold til slik oppførsel. Dette mener jeg å kunne identifisere i møte med denne type mennesker, enten de nå er politikere eller såkalte mirakelpredikanter. 

Jeg ble egentlig litt skuffet over at du ikke tok dette poenget, og heller skrev om materielle ting i ditt svar. 

Denne tråden handler  vel om hva som kan ansees som troverdig, og slik jeg ser det, litt om at bibelen også oppfordrer oss til å ikke være naive, men prøve alt og holde fast på det gode.

Slik jeg leser bibelen, lover den ikke den troende så mye mirakler, det handler mer om lidelse og evne til å tåle motgang. Denne type forkynnelse  er preget  av mye amerikansk kristendomsforståelse, og jeg tenker at du vil finne en annen type forståelse av livet  og Gud hos Kristne i Nord Korea og Kina. 

Du er skuffet over at jeg ikke tok poenget, i stedet for å se at du kanskje uttrykte deg uklart. Det bor kanskje en Trump i oss alle?

Bibelen snakker overraskende mye om mirakler, særlig Jesus.

I amerikansk kristendomsforståelse finner du like mye variasjon som i den norske.

Kristenheten i Kina og Afrika har mange like trekk. I de kinesiske undergrunnsmenighetene er troen på mirakler framtredende i likhet med i Afrika. Og vitnesbyrdene fra Kina om mirakler står ikke noe tilbake for Afrika.

1 liker  
Kommentar #189

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja, har du mulighet

Publisert nesten 3 år siden

så hils Russel M. Nelson, sannsynligvis fra millioner av mennesker, at vi er ham evig takknemlig enten han tilhører en kirke eller ikke, troende eller ikke.

Har ofte undret meg over Snåsamannen, har aldri hørt ham si annet enn at evnen til å helbrede fikk han fra "kraften". Hva denne "kraften" var har jeg aldri hørt ham nevne noe om. Men jeg har ikke hørt alt han har sagt. Tviler på han hadde helbredet mine helseproblemer. 

1 liker  
Kommentar #190

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Massesuggesjon, gruppepress, sterk religiøs tro, frykten for å skuffe Gud og hans stedfortredende mirakelmann, for ikke å nevne tusen forventningsfulle øyne rettet mot deg, magisk, autoritært språk, høy orgelmusikk, penger investert i reise og "kollekt", en ventende familie der hjemme, alt dette fører til frigjøring av dopamin.

Du løftes opp av rullestolen, stabber et par skritt fremover mens mirakelmannens hjelpere står rundt deg, klare til å ta imot når du faller.

Herre Gud, så svake de er i troen.

Orgelmusikk?

Kommentar #191

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Helbredelsene er i dag et tegn på den fullkommenheten som skal komme. Ikke noe Gudsbevis. Fortsatt er det tro som gjelder. Tro uten å se.

Limt inn fra en artikkel i VL.

Legebekreftet helbredelse etter bønn

 En fortelling om bønnens kraft:

Tro & Kirke

Når Adrian Nygård Stornes ikke lå i senga, satt han i rullestolen. Nå løper tolvåringen rundt sammen med kamerater. Legene forstår ingenting.

Publisert: 20 desember 2012

Familien Stornes/Nygård

Thomas Stornes (43) er utdannet mekaniker. Fram til Adrian ble syk jobbet han med å tilrettelegge hjelpemidler for funksjonshemmede. Har blitt lønnet med pleiepenger fra Nav de siste elleve årene.

Marian Nygård (41) jobber for Bufetat. Hennes hovedoppdrag er knyttet til to barn som er i fosterhjem hos familien.

Familien har vært aktive i Sandnes Frikirke i 20 år, men er nå medlem av IMI-kirken i

Stavanger.Menigheten i Redding i California. Den tilhører pinsebevegelsen i USA. Menigheten har 450 ansatte, av disse er 175 på full tid. Ledere fra IMI-kirken, Oase og Filadelfia Oslo har besøkt menigheten.

Menigheten har også en stor bibelskole om spesielt legger vekt på overnaturlige hendelser; Bethel

SANDNES: – Gud har grepet inn. Vi gir Gud æren for at Adrian er blitt så frisk, sier foreldrene Marian Nygård og Thomas Stornes.

På Frikirkens sommerstevne Visjon fortalte de fra scenen om det som var skjedd med sønnen deres. Historien om Adrian ble den store snakkisen blant stevnedeltakerne.

Mat ble gift. Historien om Adrians sykdom er lang og vond. Etter å ha være gift i åtte år, bestemte ekteparet seg i 1999 for å prøve å få barn. Snart ble Marian gravid. Etter et normalt svangerskap ble Adrian født i mai 2000.

– Vi var lykkelige. Vi hadde fått et velskapt og friskt barn. Den første tiden forløp også normalt, men da jeg etter fem måneder skulle begynne å gi ham grøt i tillegg til morsmelken, startet problemene, forteller Marian.

– Fra han begynte med annen næring enn morsmelk fikk han smerter. Det var ikke snakk om ubehag og smågrining. Det var grusomme smerter og voldsomme vræl. Den lille kroppen stod i en bue, forteller de.

Velmente råd fra helsestasjon og leger gjorde bare vondt verre. Først da han fikk næring direkte i blodet, roet han seg.

Ett fram, to tilbake. Thomas og Marian sammenlignet Adrian med andre barn, og de var stolte og glade de han lærte å gå omtrent samtidig med sine jevnaldrende. På samme måte var det med andre ferdigheter.

– Ofte ble han lagt inn på sykehus i all hast.

Hver gang gikk han tilbake i utvikling. Ett skritt fram ble erstattet av to tilbake. Han klarte ikke å ta inn igjen det tapte i de gode periodene. Han var slapp og syk det meste av tida. Selv om han egentlig kunne gå, ble han likevel helt avhengig av rullestol, sier Thomas.

Måtte flytte. Livet ble etter hvert så krevende for Adrian og foreldrene at det ble nødvendig med mye ekstern hjelp. I samarbeid med Sandnes kommune ble det organisert nattevakter som hadde tilsyn med ham på nettene. Alt ble lagt til rette for at han skulle kunne bo under samme tak som foreldrene.

Familien Nygård/Stornes bor nå i et nytt hus sentralt i Sandnes.

– Vi hadde et annet hus som var totalt uegnet for rullestoler og sykehussenger. Vi fikk en god pris da vi solgte det, og i tillegg har vi tatt opp et stort lån, sier Thomas Stornes.

USA-tur.
– Dere forteller at Adrian er blitt friskere. Hva har skjedd?

– I fjor høst begynte vi å snakke om at vi hadde lyst til å reise på en stor ferietur. Til da hadde vi stort sett vært forhindret fra det, men nå hadde Adrian hatt en forholdsvis lang periode uten akutte sykehusinnleggelser. Vi var optimistiske og bestemte oss for å reise til USA, nærmere bestemt til Redding i California.

– Et litt sært reisemål for en familieutflukt?

– I Redding ligger en kirke som heter Bethel. Thomas og jeg lengtet etter å oppleve mer av Guds nærvær. Barna har også hørt mye på musikk fra Bethel og hadde også lyst til å reise dit. På grunn av helsetilstanden til Adrian var tradisjonelle feriemål med badestrender og fornøyelsesparker ikke aktuelle alternativer. Samtidig som vi besøkte denne byen og denne menigheten, fikk vi også oppleve California, forteller Marian.

21. juni. 21. juni er D-dagen. Det var en konferanse, Kingdom Culture, i Bethel Church mens familien Nygård/Stornes var der. På et av møtene ba møtelederne de som ønsket forbønn for sykdom om å rekke opp en hånd.

Adrian satt som vanlig i rullestolen sin.

Uten at vi visst noe, rakte han opp hånda. Noen av dem som stod rundt oss så det, og en av dem spurte hva han feilte. Siden han hadde så mange problemer, måtte vi si at han hadde problemer med fordøyelsen og magen. Så ba de for ham, helt enkelt og greit. Han ble ikke trillet fram til en eller annen forbønns guru. Det var noen helt vanlige kristne som ba for ham, sier Thomas.

Mens foreldrene forteller, kommer Adrian tuslende inn i stua. Han hilser høflig, setter seg og lytter.

Brødpinne. Det skjedde ikke noe spesielt under selve møtet. Etterpå gikk hele familien på en restaurant i nærheten. Mens de ventet på maten, spurte Adrian om han kunne ta en brødpinne som stod midt på bordet.

– Det var ikke noe uvanlig. Selv om Adrian ikke spiste, likte han å ha mat på tallerkenen. Vi tenkte ikke noe mer på det, for vi var opptatt av å snakke om møtet vi nettopp hadde vært på. Plutselig spurte han om han kunne få en til. Da forstod vi ingenting. Vi ble temmelig sjokkerte, for av erfaring visste vi at nå kom han til å få vanvittige smerter ut over kvelden og natten, sier Marian.

– Etter restaurantbesøket maste vi veldig på Adrian: «Har du fått vondt nå?» og «Kjenner du smertene igjen?».

Men ingenting skjedde. Adrian spiste til og med en halv brødskive før natten falt på.

– Fordøyelsessystemet hans ble momentant helbredet. Resten av kroppen er blitt bedre i raskt tempo, sier foreldrene.

Opptur. Den tiden familien var i USA etter forbønnshandlingen, viste Adrian klare framskritt. De seks månedene som er gått siden de kom hjem til Norge, har vært en sammenhengende opptur. Adrian, som før måtte ha hjemmeundervisning, går nå i 7. klasse på Sandnes Friskole. Foreløpig har han 24 timer i uken, men hvis alt går etter planen skal han følge undervisningen som alle andre elever etter nyttår.

– Rullestolene er satt vekk. Sykehussenga bruker han ikke lenger. Adrian spiser sammen med resten av familien. Han har ikke lenger bruk for nattevakter. Alt er forandret, sier Marian og Thomas.

Legeundersøkelser. Gutten som stort sett satt i rullestol eller lå i senga, er nå en aktiv tolvåring som både sparker fotball, deltar i gymsalsbursdager og er med i vanlig lek.

– Tror dere at Adrian er blitt helbredet som følge av forbønn?

– Ja, det tror vi. Det er ikke noe vi eller andre har gjort som kan forklare den ekstreme framgangen. Hvis vi hadde visst hvordan vi kunne få ham frisk, hadde vi selvfølgelig gjort det for mange år siden, men dette kan ikke forklares på annen måte enn at Gud har grepet inn, sier Thomas Stornes og Marian Nygård.

 

Legene forstår ikke.

Gjennom hele oppveksten har Adrian vært til jevnlige kontroller hos overlege Knut Øymar ved Stavanger Universitetssykehus og overlege Edda Olafsdottir ved Haukeland Universitetssykehus. Begge har medisinsk doktorgrad på barnesykdommer.

– Jeg har ingen medisinsk forklaring på bedringen, men vi vet jo at det kan inntreffe ting i kroppen som ikke lar seg forklare medisinsk. Det hender jo for eksempel at barn vokser av seg allergi overfor enkelte matvarer. Jeg kan ikke si at det er det som har skjedd med Adrian, men det kan være en forklaringsmodell, sier Olafsdottir.

– Vi kan ikke forklare framgangen medisinsk, og vi har vanskelig for å forstå at det har skjedd en så rask endring. En tarm som har vært uten mat i lang tid vil i stor grad miste evnen til å ta opp næring og fungere normalt, sier Øymar, som i tillegg til å være overlege på Barneavdelingen ved Universitetssykehuset også er forskningsleder samme sted.

5 liker  
Kommentar #192

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Karl Anders Holme. Gå til den siterte teksten.
Men vi har mulighet til å møte mennesker som har erfart mirakler og vi har mulighet til å la sinnet vårt fornyes.  Ikke alle gjør det. 

Gaarde her på VD holder vitnesbyrdet om sin helbredelse varmt. Hva er reaksjonen fra skeptikerne?

Taushet, så langt jeg har sett.

Ingen undring. Ingen spørsmål.

1 liker  
Kommentar #193

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og hva er så "hensikten" med denne forkynnelsen?

Hensikten mener jeg går klart fram av "reklamen": At mennesker skal omvende seg og komme til tro.

78 millioner (på 41 år) står det i ditt innlegg.

Kommentar #194

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Ikke alle har tro til å bli helbredet, likeså har ikke alle tro til å helbrede. Dette er åndelige gaver, og disse er ikke fordelt likt til alle og enhver. Det er like feil å skylde på både den syke og og den som velsigner. Det er Gud som avgjør i alle tilfeller.

Gud lar seg ikke manipulere til å helbrede på en slik måte at den som helbreder skal kunne rose seg selv av det. Hvis så skjer er det like stor sjangs for at andre krefter har inntatt scenen. Snåsamannen tok aldri æren for den hjelpen han ga videre, heller ikke tok han betalt. I hans tilfelle er det bevist at han kunne helbrede, og han samarbeidet med leger hele tiden. Det var heller ikke   en hysterisk affære, men en rolig og sindig håndspåleggelse.                

Dersom dette stemmer, problemet er fortsatt det samme:

Den ene blir helbredet fra migrene, den andre dør av kreft.

Den ene takker Gud for «englers beskyttelse»,den andre mister troen da hans 13 år gamle datter mister livet i en ulykke.

Dersom ikke det skal knyttes tro til dette, men det er en «gave» som gies til «spesielle», så settes allikevel Gud i et dårlig lys, fordi prioriteringene er så «skeive».

Uansett er jo all håndspålegging med «helbredelsesøyemed» alltid noe som setter fokus på mennesket (enten det er predikant med «stort» navn eller «anonyme» Snåsamann),  Og det er vel ikke helt etter Boken (det heller) 


1 liker  
Kommentar #195

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gaven å skjelne ånder

Publisert nesten 3 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det er en velkjent debatt ja. Jeg tror ikke på ånder. Men hvis de eksisterer, hvordan kan vi vite at det bare er gode ånder i sving på disse stevnene? Noen tar jo beviselig skade av det. Og når folk fra andre religioner snakker om ånder blir de alltid sett på som onde. Pussig hvordan det der fungerer.

Skjønner deg så inderlig godt!

Kristne blir advart mot å la seg bedra av såkalte onde ånder. Når de/vi tidvis blir lurt, hvordan skal man da kunne skjelne mellom dem? Det er visse grep man kan ta, bokstavelig talt, men  egentlig er det også en åndelig gave - å kunne skjelne ånder fra hverandre - the gift of discernment: Wikipedia

Discernment is the ability to obtain sharp perceptions or to judge well (or the activity of so doing). In the case of judgment, discernment can be psychological or moral in nature. Within judgment, discernment involves going past the mere perception of something and making nuanced judgments about its properties or qualities. Considered as a virtue, a discerning individual is considered to possess wisdom, and be of good judgement; especially so with regard to subject matter often overlooked by others.

Christianity
In Christianity, the word may have several meanings. Discernment can describe the process of determining God's desire in a situation or for one's life or identifying the true nature of a thing, such as discerning whether a thing is good or evil. In large part, it describes the interior search for an answer to the question of one's vocation, namely, determining whether or not God is calling one to the married life, single life, consecrated life, ordained ministry or any other calling.

Kommentar #196

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Avsporingsforsøk

Publisert nesten 3 år siden

Dette må være tidenes mest desperate forsøk på avsporing.

3 liker  
Kommentar #197

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Gaarde her på VD holder vitnesbyrdet om sin helbredelse varmt. Hva er reaksjonen fra skeptikerne?

Taushet, så langt jeg har sett.

Ingen undring. Ingen spørsmål.

Jeg tror Gaarde på hans vitnesbyrd, og at ungdommen som hjalp ham gjennom bønn ble hørt og veiledet.

Men det er en papirtynn skillevegg mellom gode og onde krefter, og vi bør ha en sunn skepsis. Til gjengjeld vil skepsis hindre tro til helbredelse.

Jeg påpeker dog at placebo-effekten virker ved at man tror man  blir behandlet, selv om man blir gitt placebo og ikke virkestoff. Men det skjer jo aldri 100%.

Bjørn Erik Fjerdingen har gjentatte ganger gitt sitt vitnesbyrd om helbredelse her på VD, jeg tror ham også.

Kommentar #198

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hehe! Nei, beklager, det var min form for humor. Praktiseres vanligvis ikke på VD.

3 liker  
Kommentar #199

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med med å kritisere  evangelister som Reinhard Bonnke og Daniel Kolenda. De har begge vært til velsignelse for millioner av mennesker både i Afrikanske land og andre steder. Om noen mener at de praktiserer det Bibelen lærer, så får de bare gjøre det. Reinhard Bonnke startet i det små i Afrika og møtte mye motstand og vanskeligheter. Han fortsatte tross dette , selv med livet som innsats. Sånne personer bør vi istedet oppmuntre istedenfor å skrive nedsettende om dem.  Det hadde sikkert vært av interesse for  for disse kritikerne heller å kontakte og intervjue noen av dem som har blitt helbredet og fått et helt nytt liv. Særlig i afrikanske land med et meget dårlig helsetilbud. Hvilken rett har dere , kritikere, til å domfelle mennesker som dere overhodet ikke kjenner ?  Jeg bare spør. Har dere satt dere selv i dommersetet for å dømme millioner av mennesker som sier de er blitt berørt ? Derer kjenner jo ikke alle disse tilfellene ? Eller ?

Istedenfor å felle dom over disse evangelistene, kunne det være mer  nærliggende å felle dom over tingenes tilstand i mer hjemlige forhold innen kirkelige kretser her hjemme, en kirke som burde være tuftet på Bibelen, men som nå i stadig større grad fornekter Bibelens autoritet og river dens budskap i filler. Da sitter man igjen med en kirke med tomme ritualer , uten kraft, uten glede uten sannheten som Bibelen beskriver. Tomme kirker og katedraler er resultatet som vi ser med våre egne øyne. Er det slik vi vil ha det ? Der det er vekkelse og sann forkynnelse er kirkene fulle og framgangsrike. Er ikke det å foretrekke framfor døde kirker som ikke trekker folk til seg lengre og blir omgjort til andre formål ? Hvis man betviler Bibelens sannheter og innhold sitter man igjen men rent menneskelige tanker og verdier , og ikke Guds ! Da faller troens grunnlag sammen som et korthus, og det hele ender i ruin. 

Så vil jeg oppfordre alle kristne til å støtte opp om Reihard Bonnke og Daniel Kolenda, som Guds menn de er. Vi trenger flere som dem, og ikke flere  teologer som underkjenner Guds Ord som Sannheten det er.

2 liker  
Kommentar #200

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Bjørn Erik Fjerdingen har gjentatte ganger gitt sitt vitnesbyrd om helbredelse her på VD, jeg tror ham også.

At han har «evner»?

Tror ikke på det...

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere