Bjørn Are Davidsen

54

Vårt Lands anmelder er for snill

Det er sjelden å lese en kristen bok som i større grad får ateister til å gni seg i hendene.

Publisert: 5. jul 2018  /  1088 visninger.

Per Eriksens negative anmeldelse av Kjell Tveters seneste bok Tro for en tid som denne – om et kristent verdensbilde har møtt skarp kritikk i debattspaltene. Jeg reagerer også på anmeldelsen – den er for positiv. Mengden av ufordøyd kunnskap, udokumenterte påstander, pussige feil og bastante beskyldninger, gjør at det virkelig er grunn til bekymring når boken roses. Ser ikke leserne dette? Bryr de seg ikke?

Dette er ikke skrevet for å angripe trosforsvar eller et kristent verdensbilde – eller fordi jeg på noen om­råder er saklig uenig med Tveter. Det er heller ikke Tveters iver og gode hensikt jeg bestrider. I stedet handler det om mitt engasjement for å unngå feil og fordommer, misvisninger og myter slik jeg har behandlet i en lang rekke ­bøker, artikler, foredrag og bloggposter. For det skal være en kontrakt mellom forfatter og lesere. Leserne skal kunne stole på det jeg skriver.

Svikter leserne. Men leserne sviktes når Tveter i så liten grad etterprøver det han har lest i kristenkonservativ amerikansk litteratur. Dette skaper små og store feil. Blant mange mindre er at han kaller TV-serien Kosmos for «filmen», hevder at den kom i 2014, og at første episode forkynner at «Kosmos er alt som er, alt som har vært og alt som vedblir å være».

Men dette er altså fra den legendariske første utgaven, Carl Sagans fra 1980. Dette er så kjent for mange ­ateister at Tveter og alle som siterer ham, mister troverdighet i deres øyne.

Nærsyntheten på amerikanske ­bøker utenfor eget fagfelt vises også når Tveter skriver om computere og altså ikke om datamaskiner. Tilsvarende skriver han ikke om kunstig intelligens, men om artifisiell. Og tolker ønsket om å utvikle noe slik som et angrep på Gud: «Jo flere mennesker som tror at en computer kan bli som en person, desto flere vil da mene at de ikke er skapt i Guds bilde. Jo mer artifisiell intelligens, desto mindre teisme. Det er det spillet dreier seg om». Her er det ikke bare ateister som må klype seg i armen, men også kristne som jobber seriøst med IT. Lesere uten kjennskap til debatten vil fort dumme seg ut om de deler slike påstander videre.

Vondt til verre. Men det blir altså­ ­verre. Det hjelper ikke at Tveter iblant har gode poenger, når de så sterkt skjemmes av sammenhengen de ­presenteres i. Ikke minst som når han sprer grove påstander om bevisste konspirasjoner og tankekontroll. Tveter synes dermed å tro at man uten videre kan bruke en så kontroversiell figur som Andrew Breitbart som sannhetsvitne. Enda verre er den ukritiske omtalen av Lance Wallnaus visjon om «et makteliteapparat som styrer ­media, politikken, akademia og ­underholdning. De bestemmer hva som er politisk korrekt, og hva det er akseptabelt å mene. Det eksisterer et apparat for «mind control». Dette ­fører til at norske aviser er konforme, de mener det samme, ­uansett hvilken avis du leser».

Noe som nok forundrer alle som ­leser både Vårt Land og VG, Dag og Tid og Dagen.

Fiktive kilder. Kanskje er det ­verste i boken når Tveter i iveren sprer en klassisk løgnhistorie om en ­bestemt ­konspirasjon, mer presist Alice ­Baileys (1880-1949) «New Age strategi», ti punkter om kampen mot kristendommen. Denne «planen» som var mye omtalt i kristne bøker på 1980-tallet om «den nye verdensordningen» ­finnes imidlertid ikke i Baileys skrifter. Dermed forundrer det ikke at Tveter oppgir en fiktiv bok («The Plan») som kilde, uten årstall eller sidetall. Selv om Bailey var en klar motstander av kristen tro (og enda mer av jødisk), står hun altså ikke bak en nøye utpønsket sammensvergelse i stor skala.

Det er sjelden å lese en kristen bok som i større grad får ateister til å gni seg i hendene.

Trykket i Vårt Land 5. juli 2018.

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #51

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Hei, Eirik, din siste kommentar er ikkje rimeleg, og den er sarkastisk og provoserande. Det veit du nok godt sjølv. Så eg foreslår at du heller ser djupt inn i deg sjølv og er ærleg og litt meir sårbar med tanke på kva det *eigentleg* er som du reagerer på, både tankemessig og emosjonelt. Det vil vere interessant og opplysande for oss, og konstruktivt for diskusjonen. 

Takk for at du stakk innom med din psykologiserende kommentar. Jeg har klargjort min oppfatning av Davidsens kritikk i tidligere kommentarer – du er velkommen til å lese dem. Men du har saktens rett, jeg reagerer nok på besserwissere som foregir å representere Den store kristenhets falanks mot dårlig tenkning. Litt mer ydmykhet, litt mer treffsikker kritikk – det er jeg en stor tilhenger av. Hva med å prøve det selv?

2 liker  
Kommentar #52

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Hehe

Publisert nesten 3 år siden

Hehe, Eirik, du, Eirik. 

2 liker  
Kommentar #53

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Godt du ler!

Kommentar #54

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Ja, bra :)

Publisert nesten 3 år siden

Latter er ikkje å forakte. God natt til deg, no skal eg "sova bort sumarnatta". 

3 liker  
Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Hva med å prøve det selv?

Hva med å lese den boka Davidsen har omtalt, før du kommer med sterke synspunkter på hans kritikk av den?

3 liker  
Kommentar #56

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tråden fanger Hallvard Jørgenseb

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Latter er ikkje å forakte. God natt til deg, no skal eg "sova bort sumarnatta". 

Hei igjen, kjekt å se deg komme inn.

Jeg hadde denne kommentaren (#16) som du kanskje vil se på når du har sovet godt gjennom sommernatta?:

"Mye meningsløs prat. En intelligent skaper? Ja det er selvfølgelig et spørsmål alle kan stille seg.

Men som jeg nettopp påpekte i tråden til Espen Ottosen : Hvordan få øye på en slik superintellektuell intelligens i Bibelens historier om denne primitive stammeguden for 3000 år siden? "

Asbjørn E. Lund svarte meg:

"Du ser det metafysisk mektige og allvitende ved Gud bl.a. i:
-Undrene som utspant seg da Israel gikk ut av Egypt (2Mos12), og inn i Kanaan (Josva 4).
-I profetenes forkynnelse som ble bekreftet av ting som siden skjedde (Jos 21v45: Alle løfter som Herren ga til Israels hus, ble oppfylt. Alt skjedde slik det var blitt lovet.)"

Hva sier du Hallvard til dette? Ser du Mosebøkenes fortellinger som sanne beviste historier, og som følge derav må det dreie seg om en superintelligens?  Eller ser du historiene som sanne fordi du av en eller annen grunn tror at en slik intelligens går god for disse historiene? Hva svarer du på mitt spørsmål: "Hvordan få øye på en slik superintellektuell intelligens i Bibelens historier om denne primitive stammeguden for 3000 år siden? " Forstår du mitt "problem", altså at man ikke holder to helt forskjellige tema fra hverandre? 

Kommentar #57

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Altså dette

Publisert nesten 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Men som jeg nettopp påpekte i tråden til Espen Ottosen :

Her som vanlig, blandes det sammen to vidt forskjellige tema; Det ene et gudebilde som Bibelens, Det andre er spekulasjoner omkring vår verden - verdensaltet - og dimensjoner vi ikke kan orientere oss i, her innbefattet spørsmål om en mulig skapende "intelligens"' og om det finnes en "åndelig" dimensjon. Når man avviser den bibelske og alle andre slike guder, er man per definisjon ateist.

Men den delen av vår verden som vi ikke kan orientere oss i, må vi kunne filosofere om uten å bringe inn religiøse forestillinger og gudsbegrep.

Hva er "mye annet" i det siterte? Hvordan relatere sine spekulasjoner om kosmos til det? Det er mildt sagt ikke lett å forestille seg en skapende intelligens, som til stadighet må redusere seg i dimensjoner (kanskje fra minst 26?) for å ivareta en mikro-mikroskopisk "lekestue" (han har plass til milliarder på milliarder av slike), for blant annet å holde orden på sitt der plasserte folks seksuelle adferd? Slik gudstro blir det kanskje aldri slutt på. Men når skal denne sammenblandingen opphøre?

1 liker  
Kommentar #58

Asbjørn E. Lund

38 innlegg  391 kommentarer

Svar fra en som kjenner boka

Publisert nesten 3 år siden

Så slapp vi å vente lenge: det kom en kommentar fra Tveter -her

Jeg synes at den viser at ikke bare hans intensjon er god, men at han også bygger sitt syn faktabasert. Likevel var det positivt at han erkjenner å ha blitt villedet om 'The Plan' (Bailey), men dessto mer negativt for vestlig kultur om det saklige innholdet i denne 'planen' er implementert. At det er rom for ulike syn på forskjeller aviser i mellom, er noe jeg også aksepterer, selv om det ER forskjell :-)

Det gir også en viss tilfredsstillelse å få bekreftet at 'nye' Cosmos, der jeg lenket til en omtale, kom i 2014. Det kommer visstnok en helt ny i 2019, får se om den tråkker i oppgåtte spor eller ikke. Det som er rart er at Davidsen ikke kjente til den, men kanskje jeg burde ha delt lenka jeg hadde tidligere :-)

Eneste 'dumme' var at det måtte opprettes enda en tråd for dette, håper det blir den siste i denne omgang(?)

2 liker  
Kommentar #59

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Til Robin

Publisert nesten 3 år siden

Hallo, Robin, og takk for sist. Håpar det står bra til. Temaet du tek opp, er vel kanskje litt på sida av denne tråden, men det er jo eit veldig stort og viktig tema. Litt kort, så er eg samd med dine poeng her. Det går slett ingen enkel veg frå dei gamle tekstane i Mosebøkene, til ei røyndomsforståing og gudsforståing og tru for i dag. Tekstane i GT gjev ikkje noko klart og truverdig bilete av "Gud" eller den ytste røyndom. Her finn ein i staden mange ulike gudsbilete, som alle er ein del av ein kulturell, historisk, politisk, liturgisk (etc) straum. 

Den konservative protestantiske måten å bruke desse tekstane på, som direkte informasjonskjelde om Gud, fungerer altså slett ikkje. (Og når skal endeleg leiinga blant dei lågkyrkjelege i Noreg faktisk vere villige til å gå i dialog om dette??)

 Kanskje er det meir konstruktivt om tekstane brukast liturgisk, og som ressursar inn i eit tradisjonsbunde fellesskap. Dette fellesskapet kan då pregast av Bibelens tradisjonar, men også av kritisk dialog, av eigne erfaringar, av møte med omverda osb. Spørsmålet om "sanning om Gud" blir dermed noko meir uhandgripeleg, noko meir knytt til sjølve opplevinga av livet, og til det å vere "på djupet" i møte med seg sjølv og andre og naturen etc. Tekstane spelar ei underordna rolle. 

2 liker  
Kommentar #60

Asbjørn E. Lund

38 innlegg  391 kommentarer

Til alle

Publisert nesten 3 år siden

Tande visste nok hvem han spurte om hva. Mitt svar til ham i Kommentar #17 ville han ikke besvare, men kaller på bistand fra noen som har integrert dette i sin teologi. Jørgensen skriver som det gjelder bare Tande, men det er faktisk en tråd for alle interesserte. At han polemiserer mot konservativ protestantisk måte å bruke tekstene på, som faktisk er historiske tekster, virker filosofisk preget på meg.  Der mener jeg Jesus ga nok tilsvar i forhold til hvordan noen har satt menneskelige overleveringer fremfor Guds Ord (Mark7v8). Nå vil jeg hevde at spørsmålet er ikke i første rekke hva som fungerer som gjelder: Hva fungerer av Gudsforsvar i forhold til ateister, i positiv forstand? Men hva som er historisk riktig.

Du skriver: Tekstane i GT gjev ikkje noko klart og truverdig bilete av "Gud". Da får du snakke for deg selv, kanskje er det sammenhenger som du ikke har sett: fra skapelsen i begynnelsen  til nyskapelsen i slutten, så gjennomstrømmes Bibelen av Guds kamp mot det onde, og for at hans frelsesplan kan gjennomføres blant jødene. Det er grunnlaget også for den kirken du står i. At det er en fremadskridende Gudsåpenbaring, der mennesker møter Gud fra ulike sider er en annen sak. At jødedom og andre religioner kan ha visse feles trekk, forhindrer ikke at jødene var spesielt obs. mot religionsblanding, så dine mange ulike gudsbilder kan du beholde.

Du spør når meningsmotstandere skal gi opp, men på hvilket grunnlag skal vi gi opp. Ikke på grunnlag av Guds ord i det minste, da er det heller andre som bør revurdere. Å bruke slike tekster liturgisk får dere gjerne gjøre for meg, men noe implisitt trosforsvar kan jeg ikke se i det. Når du skriver  "sanning om Gud" i hermetegn, hvordan forholder du deg til Jesus (Joh14v6) og det han refererer fra GT? Så tekstene skal altså bare tolkes eksistensielt og billedlig:  "Tekstane spelar ei underordna rolle." En slik tradisjon kommer heldigvis ikke jeg fra. Jeg konstaterer at den liberale teologi ikke er død, men lever i beste velgående innen DnK -som vi også har sett tydelige konsekvenser av.

Tekstene under er ment til dem som lurer på dette spørsmålet, ikke dem som allerede har et fastlåst syn:

Eks. på at det er samme Gud i GT og NT: Jesus opptrer i GT-lige Gudsroller -her

Gud handler i en sammenhengende åpenbaring fra Abram til Messias, i den sammenheng måtte han straffe det onde som ville forpurre hans frelesplan -her

2 liker  
Kommentar #61

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Ein ny tråd kunne vere bra

Publisert nesten 3 år siden

Takk for tilsvar. Det er stor tematikk. Ein ny tråd og ein større samtale kunne vere spennande. Veldig kort til deg: 

Eg har bakgrunn frå konservativ protestantisme og var sterkt lojal mot dette i veldig mange år (min familie og mange av mine vener står til dømes framleis grunnleggjande for den same teologien). Mine påstandar ovanfor er vel gjennomtenkte, og det ligg årevis med studiar bak, av verdsleiande teologar og forskarar.

Ad GT er det både historieforskning og moderne naturvitskap som viser at gudsforståingane er kulturelt prega etc. og ikkje kan takast på ukritisk vis. Også andre fagfelt spelar inn, naturlegvis, men desse er primære. 

Ad Jesus vil eg seie at Johs. evangeliet er ein "mystisk meditasjon" over Jesu person, historie og betydning. Men eg meiner no også at den historiske Jesus hadde ei sterk oppleving av å openberre Gud og vere Guds eksklusive "aktør" i dei siste tider. Uansett kan heller ikkje Jesus takast ukritisk; han er også ein del av den kulturelle og historiske straum, og tok stundom feil, var påverka etc. 

Så røyndomen om natur, teologi, Jesus etc. er ofte veldig annleis enn det norsk lågkyrkjeleg protestantisme teiknar opp. Eg tenker stundom på Matrix, når Morpheus seier til Neo: "You've been...living in a dream world, Neo." Men kva er så røyndomen som vi lever i? I Noreg er det lett å hoppe over på "alternativet", som då er human-etisk, sekulær liberal ideologi. Men dette er i stor grad berre eit negativt motsvar til kristen protestantisme. 

Spørsmålet for meg blir difor om ikkje ein ny "enchantment" av universet, ei større opning for fylden i røyndomen ikkje i praksis fører attende til sentrale straumar i kristne tradisjonar og kristne trusstandpunkt. Det trur eg at i stor grad er tilfelle, nettopp fordi kristne tradisjonar fangar opp såpass mykje av den umiddelbare livsopplevinga, og også har ein kritisk tradisjon som har vore i dialog med breidden av menneskeleg kunnskap. 

For meg kan ikkje dette bety nokon ukritisk tru, og eg er også i tvil om ortodoks kristendom i det heile kan truast, på ærleg vis. Det er eit dilemma for meg, sidan eg samstundes ser kristendomen som såpass verdifull og kanskje til og med essensiell, både personleg og eksistensielt og samfunnsmessig. 

I det heile har eg i alle fall tenkt at trua må handle om LIVET, meir enn om MEININGAR. Og at "enkle truande" difor kan vere vel så gode guidar til dei store mysteria, som store teologar. Ofte også betre guidar, vil eg tru. Er eg sjølv ein god guide, med all min kunnskap?? :-S :-S Kanskje betre å lytte til vise, eldre menneske som ein intuitivt opplever at er på rett spor :-S (Eg tenker ikkje då på rasjonalitet-logikk-kognitivt etc., men visdom om korleis ein skal leve, og kva som er meininga med ting).

2 liker  
Kommentar #62

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
For meg kan ikkje dette bety nokon ukritisk tru, og eg er også i tvil om ortodoks kristendom i det heile kan truast, på ærleg vis. Det er eit dilemma for meg, sidan eg samstundes ser kristendomen som såpass verdifull og kanskje til og med essensiell, både personleg og eksistensielt og samfunnsmessig. 

Du trakk deg som prest av en årsak.  Det sier sitt.

Og - de eneste som støtter din forståelse på VD var og er ateistene.

1 liker  
Kommentar #63

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Når sak må vike for personfokus

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du trakk deg som prest av en årsak.  Det sier sitt.

Og - de eneste som støtter din forståelse på VD var og er ateistene.

Og, la meg legge til: Dette er en default posisjon innen dogmatisk religion.

2 liker  
Kommentar #64

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Ad Bjørn-Erik

Publisert nesten 3 år siden

Ja, eg trakk meg som prest, det var for vanskeleg å halde fram, psykisk, fysisk, sosialt, eksistensielt. Men det hadde også sine kulturelle årsaker, djupast sett. Kristendomen eg hadde med meg, var ikkje til å leve med. Mange av dei moderne livsverdiane eg hadde med meg, var heller ikkje til å leve med. Eg var såleis eit slags symptom på negative sider ved kulturen. Mitt prosjekt no er å rydde opp, sortere, finne veg etc. for min eigen del. Jeje. God laurdag til deg, Bjørn-Erik. 

4 liker  
Kommentar #65

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du trakk deg som prest av en årsak.  Det sier sitt.

Og - de eneste som støtter din forståelse på VD var og er ateistene.

Nei, dette er saklig feil. Jeg forstår Jørgensen og støtter hans valg. 

6 liker  
Kommentar #66

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Mitt prosjekt no er å rydde opp, sortere, finne veg etc. for min eigen del. Jeje. God laurdag til deg, Bjørn-Erik.

Ønsker deg lykke til jeg og.  

Så lenge du holder på å rydde, sortere og selv strever med finne vegen osv.,  er det kanskje ikke så fornuftig å råde andre i trosspørsmål.

Det var det jeg reagerte på. 

2 liker  
Kommentar #67

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Så lenge du holder på å rydde, sortere og selv strever med finne vegen osv.,  er det kanskje ikke så fornuftig å råde andre i trosspørsmål.

Hvorfor det?  Jeg tror Hallvards refleksjoner finner gjenklang hos mange.  Mener du altså at man bør holde seg borte fra offentlige ytringer om livssyn og den slags dersom man ikke har "fasitsvarene"?

4 liker  
Kommentar #68

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Hm, Bjørn-Erik.

Publisert nesten 3 år siden

Ja, kva skal ein då seie til dei som er vel etablerte i *usunne* trussamanhengar? "Du er godt etablert, så du kan gje gode råd". Den som opnar seg opp for røyndomen, vil oppleve kompleksitet, og dermed kome i fruktbar og dynamisk spenning til tradisjonar og fellesskap. Eg er, trur eg, meir uroa over det å totalt mangle dialog- og nærvere-tilknytning til sunne tradisjonar, kulturar og fellesskap. Eller, å isolere seg i små og potensielt usunne kulturar, utan dialog med annleis tenkande. Det er vel kanskje nærast to sider av same saka.

Og også hyggeleg at du understrekar at ting finn gjenklang, Oddbjørn. Det er godt om vi kan vere saman om ting og freiste å finne veg vidare saman, i fellesskap.

No loggar eg av for dagen! Skal til Vrådal på "Vrådalsdagen" ein tur, og så sjå England-Sverige med familie. Og også besøke ein god kamerat og snakke om livet, trua, relasjonar, framtid etc. Og drikke ein god kopp te. Og gå ein tur i skogen. 

 

3 liker  
Kommentar #69

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Jeg tror Hallvards refleksjoner finner gjenklang hos mange.  Mener du altså at man bør holde seg borte fra offentlige ytringer om livssyn og den slags dersom man ikke har "fasitsvarene"?

Nå er det slik at det som kan gå galt.  Da er det vel også slik at det som kan misforstås -misforstås.  Også det jeg skriver og mener det velment.

Det er jo rene Ibsen.  "Om jeg hamrer eller hamres, likefullt skal det jamres."

Jeg tar det til etterretning.

Kommentar #70

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takker for svarene dine

Publisert nesten 3 år siden
Asbjørn E. Lund. Gå til den siterte teksten.
Tande visste nok hvem han spurte om hva. Mitt svar til ham i Kommentar #17 ville han ikke besvare, men kaller på bistand fra noen som har integrert dette i sin teologi.

Har ikke hatt tid å følge med her kontinuerlig. I ditt svar viser du til undrer  beskrevet i Mosebøkene, som jeg forstå du tar for sanne beskrivelser fordi du tror på dem. Ikke mer å diskutere i så måte. 

Beklager at jeg glemte å takke for svar fordi Hallvards tilstedeværelse fanget min oppmerksomhet. Ja, jeg visste straks hvem jeg ville spørre om mer. Dette fordi han har skrevet innlegg om det han nå har redegjort for her. 

Til oss alle: La oss forsøke å ta det andre sier opp i beste mening, når det gjelder de som er uenige så vel som de som er enige med oss selv.

2 liker  
Kommentar #71

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk for utførlig svar

Publisert nesten 3 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet om "sanning om Gud" blir dermed noko meir uhandgripeleg, noko meir knytt til sjølve opplevinga av livet, og til det å vere "på djupet" i møte med seg sjølv og andre og naturen etc. Tekstane spelar ei underordna rolle. 

Jeg verken vil eller kan gå lenger med mine spørsmål overfor deg her og nå . Du har fortalt godt hvordan du tenker. Ser deg som er en trygg og hjelpsom seiler på livets hav, for oss alle. Ha det godt videre! 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere