Torgeir Tønnesen

89

Til deg som sliter med Gudstroen, - eller det å tro i det hele tatt.

Klarer du å tro, - uten bevis eller tegn fra Gud? Nei, det klarer du ikke.

Publisert: 29. jun 2018

Troen er en gave fra Gud, - vi har ingen evne til å tro av oss selv. Troen vår er ikke selvstendig, og den bygger ikke på et selvstendig og uavhengig valg fra vår side. Gud må ta valget for deg, - siden det er han som gir gaven. Evnen til å tro. Trosgaven. Du kan ikke «komme til tro», - ved deg selv. Du mottar troen fra Gud.

Det er altså Gud som har skapt troen i ditt hjerte, i det øyeblikk du tror Gud.     Du kom til tro, ved at du mottok åpenbaringen, åpenbaringen om Gud. Du fikk ikke åpenbaringen åpenbart av deg selv - du fikk hjelp utenfra, ved den Hellige ånd da du mottok den. Du mottok troen, som en gave fra Gud. Troen er åpenbaringen om Guds eksistens.

Mange vil si at denne mekanismen er innviklet og vanskelig å forstå.          

Forklaringen er, at systemet må være rettferdig og ha samme og likt utgangspunkt for alle mennesker, uavhengig av status. Dersom vi produserte troen vår selv, ville det være urettferdig. Da ville kun de flinkeste i klassen og de mest begavede kunne tro.

Gud har innrettet troen og frelsen slik, at det ikke beror på menneskelig intelligens, utrustning, arvemateriale eller evner og ressurser som vi måtte inneha. Alle må ha samme mulighet for å tro i utgangspunktet. Om du er vokst opp i et kristent miljø, vil du ikke automatisk bli en troende, eller ha lettere for å tro. At man har svakere akademiske evner eller mindre kognitive evner, hindrer ikke troen.

Hvordan gir Gud troen?

Gud åpenbarer troen utenfor våre sanser eller fysiske kanaler.

Ingen kan snuse seg frem til, eller lukte seg fram til Gud. Den menneskelig hjerne og rasjonalitet, og vår fornuftsevne kan ikke finne Gud. Gud taler ikke til vårt fysiske menneske, men til vårt åndelige menneske, det vi kan kalle hjertet. Hva er hjertet? Det innerste, egentlige jeget, finnes i vårt hjerte, et komplekst system av selvbevissthet, følelser og registreringsevner og mottaksapparat.

Å tro Gud - er å få dekket kjærlighetsbehovet

Grunnleggende i dette, er menneskets søken etter annerkjennelse og kjærlighet. Fra fødselen av er skriket i oss, etter å bli sett, hørt, annerkjent, tilfredsstilt. Ingen ønsker det onde, men vi ønsker det gode og behagelige for vår kropp og sjel. Når vi vokser til og blir eldre, går kjærlighetsbehovet over i en åndelig dimensjon: Vi vil ikke dø, som en ussel forgjengelig skapning, vi vil leve. Vi søker etter det evige livet. Da kommer krisen i et menneske sitt liv. Uten å vite om det, er mennesket gjenstand for en kamp mellom det onde og det gode, mellom Gud og djevelen. Begge vil ha sjelen og bruke den til sin fordel. Gud vil ha din sjel, oppholde den med sin kraft og kjærlighet, elske den og forevige den. Djevelen vil at sjelen skal dø, i sin synd. Djevelens hovedsak er å hindre alt Gud kan gi deg, med løgn og forførelse og fristelse.

Krisen blir verre med satans løgn.

Satan fremstiller Gud som en som umyndiggjør, kontrollerer og som reduserer vår tanke og intellekt. Satans oppgave er i hovedsak to anliggender: å redusere mennesket til ingenting, og å redusere Gud til noe ondt.

I dette åndelige spillet om vår sjel, og om vår fremtid, kan ingen bli vis, klok eller frelst. Kun ordet i Bibelen forteller oss hvordan man kan bli frelst, og hvordan det hele vil ende, både med vår sjel og med verden.

Gud bruker ikke mirakler og helbredelser for å skape tro.

"Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage."

Jesus gjorde ikke vesentlig dette for å skape tro, men for å bevise at han var Guds sønn. Det var stort sett fånyttes. Israel ville ikke tro. Derfor må troen gis - den kan ikke erhverves av noe menneske. Troen må mottas. Det er kjærlighetens prinsipp. Slik du tar imot en gave. 

3 liker  
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

"Troen kommer av forkynnelsen"

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Gud bruker ikke mirakler og helbredelser for å skape tro.

"Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage."

Jesus gjorde ikke vesentlig dette for å skape tro, men for å bevise at han var Guds sønn. Det var stort sett fånyttes. Israel ville ikke tro. Derfor må troen gis - den kan ikke erhverves av noe menneske. Troen må mottas. Det er kjærlighetens prinsipp. Slik du tar imot en gave. 

Forkynnelse i ord og handling. Til tro, liv, under og mirakler - på ulike plan. En gave, men også en medaktiv viljes valg.

Jesus vandret omkring og gjorde vel utfra barmhjertighet og i å ville gjenreise mennesket. Ville gi det frihetens og fredens vei i en verden med urett, nød og død.
Han kom for å sammen med Faderen fasilitere et evig møtepunkt mellom lov/rett & dom/soning. Slik at rettferdighet kan skje til alle tider der mennesker akspterer Guds universalbud som rammelover, samt rettsaken/ dommen dertilhørende. Genialt. Åndelig evig tilgjengelig og virksomt.
Ved omvendelse, tro til Gud, vanndåp og åndsdåp.  4 viktige skritt.

Gud ga til Israel valget en gang ved inngangen til landet: Velsignelse eller forbannelse. Mulighet og konsekvens. Hva ser du - hva kan bli ditt.  Velg i dag hvem du vil tjene.
Hele veien klare premisser samt valg om deltakelse.  Forsiktige valg som medfølgende barn - Myndige valg ved voksen myndighet og mandat. Kanskje ikke ulikt det vi når står på randen av:  
Vil vi ha Gud lov og rett utgått fra Sion, eller Sharialov  utgått fra Allah?
Jerusalem er Jesu arvedel fra Faderen. Det tofunksjonelle hjertet i samspill: Lovtavlene med utpumpende kraft og Rettferdig liv/dom/ tilbakeførende nåde.
Åndens inn & utpust. CO2/ O2.  Renselse - ny energi.
Nåde og strafferabatt/ nye begynnelser dersom frivillige innrømmelser at man er en synder og vil omvende seg.  Lovens fulle tyngde dersom man venter "til etterpå", når alle veier med synd er ferdiggått og det ikke er andre valg og når Gud krever menneskets sjel til ansvar.

Gud er fair and square og sier det som det er: Det finns noen livslover og det finns noen relasjonelle moralske lover og rammer.  Frihet under ansvar.  Noen begrensninger, men som i sum er en langt rikere frihet innen tid og evighet. Med en evig varende positiv lønn.  Han "lokker ikke med" mirakler, men kan noen ganger som Eliah på Karmel konfrontere og demonstrere sin kraft. Hjertets alter bygget samt vannet rikelig med Ordet + Ånd kom fra himmelen. Summen av Guds vesen og veier.

1 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvordan?

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Troen er en gave fra Gud, - vi har ingen evne til å tro av oss selv. Troen vår er ikke selvstendig, og den bygger ikke på et selvstendig og uavhengig valg fra vår side. Gud må ta valget for deg, - siden det er han som gir gaven. Evnen til å tro. Trosgaven. Du kan ikke «komme til tro», - ved deg selv. Du mottar troen fra Gud.

Hvordan vil du da forklare at religiøs tro er ujevnt fordelt mellom forskjellige kulturer, etnisiteter og geografiske områder?

Og er troen på jødenes Jahve og muslimenes Allah også en gave fra Gud?

1 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Forstod ikke helt

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og er troen på jødenes Jahve og muslimenes Allah også en gave fra Gud?

Jeg snakker vel om vår tre-enige Gud. 

Når Jødene tror på Jahve, så er den troen sikkert oppriktig nok. Men vi vet at Jødenes tro er først og fremst rituell - de er ikke så personlige og aktivt troende i den forstand. De har respekt for Jahve.

Muslimene har respekt for sin Gud, men med frykt.

Jeg snakker mer om hvordan troen hos en kristen oppstår i hjertet, det teologiske. Det som skiller levende tro fra død tro er kjærligheten, lidenskapen - med kjærlighet som frukt og resultat.  

Vi ser vel i Islam at nidkjærheten og lidenskapen ikke ender med kjærlighet alltid.

2 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg prøver igjen.

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Når Jødene tror på Jahve, så er den troen sikkert oppriktig nok

Jeg spør ikke om mosaisk eller muslimsk tro er "oppriktig nok". Av respekt for de troende forutsetter jeg at troen er oppriktig


Det jeg lurer på, siden du hevder at troen er en gave fra Gud, er om også mosaisk og muslimsk tro er en gave fra Gud.

1 liker  
Kommentar #5

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Kommer an på hvilken "Gud" man snakker om her

Publisert nesten 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det jeg lurer på, siden du hevder at troen er en gave fra Gud, er om også mosaisk og muslimsk tro er en gave fra Gud.

Problemet for jødene er at de ikke har tatt imot denne gaven fra Gud. Jødene har valgt å tro på Gud på sin egen måte, og definerer Gud i sine egne hoder. 

Da kan man vel ikke si at jødene har tatt imot den orginale gaven, men laget seg en kopi. At de tror på den gammeltestamentlige Gud er er jo selvsagt også en gave, men en gave kan misbrukes.

Jeg oppfatter ikke muhammedismen som en troens gave. Men de vil vel si det samme om min tro og min Gud. Alle troende i alle religioner vil vel hevde at troen deres er en gave. 

Jeg kan bare uttale meg om min tro og min Gud, slik jeg oppfatter min tro.

2 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kverulanten klargjør.

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan bare uttale meg om min tro og min Gud, slik jeg oppfatter min tro.

Det du her sier, og som jeg har sagt hele tiden, og som bekreftes av et religiøst verdenskart, er at troen, og kilden til troen (også kalt "gaven"), ikke kommer fra én, allmenngyldig kilde.


Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Vi har én Gud som er alles skaper

Publisert nesten 4 år siden

Både jødedom, kristendom og islam er monoteistiske religioner. Alle tror at det finnes bare én Gud. Da har de (vi) samme Gud, på arabisk kalt Allah (også av kristne arabere). Denne ene Gud har skapt verden og alle mennesker. Hvis troen er en gave fra Gud, må dette også gjelde alle mennesker - til syvende og sist.  

Kommentar #8

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Både jødedom, kristendom og islam er monoteistiske religioner. Alle tror at det finnes bare én Gud.

Hvordan åpenbarer denne ene Gud seg selv, forklarer seg selv og sin vilje og plan? I bibelen eller koranen eller i gamle testamentet? 

Hva mener du da?

2 liker  
Kommentar #9

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

The answer, my friend, is blowin' in the wind.

Publisert nesten 4 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan åpenbarer denne ene Gud seg selv, forklarer seg selv og sin vilje og plan? I bibelen eller koranen eller i gamle testamentet? 

Kanskje de som har fått troen i gave, kan svare?

2 liker  
Kommentar #10

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Gud og vi og våre skrifter

Publisert nesten 4 år siden

Alle disse skriftene er skrevet av mennesker. Bibelen består av 66 bøker forfattet gjennom mer enn tusen år. Koranen er nyere. Alle disse forfatterne bringer oss ulike vitnesbyrd om Gud / Allah. Noen av oss trenger et langt liv på å bli kjent med dette stoffet. Vi trenger også hjelp gjennom kirken og teologiske fagfolk. Men jeg tror også at Gud kan gripe direkte inn i enkeltmenneskers liv og tale til dem. Dette kan foregå på mange ulike måter.

Tillegg til Gjermund Frøland: Det var ikke din kommentar 9 som utløste min kommentar her, men jeg trykket "liker" på den. For den var veldig god!   

Kommentar #11

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Samme Gud i koran og bibel?

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Alle disse skriftene er skrevet av mennesker. Bibelen består av 66 bøker forfattet gjennom mer enn tusen år. Koranen er nyere. Alle disse forfatterne bringer oss ulike vitnesbyrd om Gud / Allah.

Jeg tror min artikkel var nødvendig for noen på VD. For jeg tenker ikke at det er samme Gud som åpenbarer seg i koranen og i bibelen. 

I så fall er ikke denne Gud enig med seg selv 

2 liker  
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg vet ikke om du tror at det finnes flere guder. Men for meg er det kun én.

Hvis du tror på en verbalinspirasjon av Bibelen (og Koranen), forstår jeg godt spørsmålet ditt. Men jeg ser på bøkene som forfattet av mennesker, og de har oppfattet Gud på mange ulike måter. Derfor må vi lete etter sannheten i alle disse bøkene. Bøkene er selvsagt ikke fullkomne.   

1 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det er Guds ord som frelser oss

Publisert nesten 4 år siden

"For av NÅDE er dere FRELST, ved TRO. Og (alt) dette er ikke av dere selv, det (alt sammen) er en Guds GAVE.....ikke av gjerninger (ingen gjerningskrav, kun tro)…"

Uten en får høre/lese/forkynt Guds ord kan ingen få denne gaven og heller ikke bli frelst. Guds ord er også en gave, det er Guds eget vitnesbyrd og gave til oss mennesker for at vi skal få all vår synd tilgitt og få evig liv. 

Det er Gud ved sitt ord som frelser, ikke vi selv, som innlegget her så rett sier.

Anger og bot for egen synd hører til Den Gamle Pakt. Vi  kan ikke angre og gjøre bot for at Kristus gjorde opp all vår synd på korset og tok staffen og dommen på seg.

Å tro er nok.

Så enkelt er det.

3 liker  
Kommentar #14

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Beklager, Dag Løkke,

Publisert nesten 4 år siden

dette var ikke en kommentar til deg.

Kommentar #15

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

En gave fra Gud.

Publisert nesten 4 år siden

Jesus er Guds gave til menneskene.

1 liker  
Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Alt I orden, ikke noe problem det. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere