Usman Rana

Lege og forfatter
28

Besettelsen rundt islam

Diskusjonen om barnehijab er et enestående eksempel på doble standarder i det norske ordskiftet.

Publisert: 29. jun 2018

En halvårlig gjenganger i norske riksmedier er blitt å lese at Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik blir forbannet over å se barn i hijab. Nylig var det VG som kunne slå opp i krigstyper på forsiden at Tajik er forbannet. 

Noen dager senere kunne man lese at to av tre nordmenn ønsker forbud mot hijab i barneskolen, ifølge Integreringsbarometeret 2018 til IMDi, utført av Institutt for samfunnsforskning. Samme barometer viste at halvparten av den norske befolkningen er skeptiske til muslimer. 

Skepsisen til muslimer. 

Ironisk nok er nettopp det i utgangspunktet velmenende Integreringsbarometeret svært symptomatisk for hvorfor skepsisen til muslimer er så høy i Norge. Noen enkle søk i årets Integreringsbarometer demonstrerer at barometeret er gjennomislamifisert og -hijabifisert. Hele 67 ganger er «hijab» nevnt, mens «muslim» er nevnt 105 ganger. Til gjengjeld er verken «turban» eller «kippa» å finne i barometeret. 

Den ensidige og uproporsjonale besettelsen rundt islam og religionens symboler definerer muslimer som et problem i nordmenns bevissthet. Assosiasjonene blir nesten utelukkende problemfokuserte, og det vil gjerne politikere som ønsker å fremstå som handlekraftige utnytte politisk med diverse forbudsforslag rettet spesifikt mot muslimer. Det blir satt et likhetstegn mellom integreringsutfordringer og islam. 

Doble standarder. 

Nettopp diskusjonen om barnehijab er et enestående eksempel på doble standarder i det norske ordskiftet, både blant journalister, forskere og ikke minst politikere. Gang på gang er det spesifikt et islamsk symbol blant barn som blir gjenstand for debatt og forskning. På politisk nivå kommer det forbudsforslag fra både Frp og deler av venstresiden. Det fremstår ganske uforståelig all den tid det burde vært en mer prinsipiell debatt om religiøse symboler i den norske skolen. 

For det finnes flere symboler som er begrunnet i religion. Selv ble jeg i min oppvekst i Tønsberg kjent med en etnisk norsk, religiøs minoritet som skilte seg ganske tydelig fra andre barn. Måten deres jenter var kledd på var annerledes enn andre barn. Jentene hadde lange fletter og gikk bestandig i kjole. Disse barna tilhørte Den Kristelige Menighet, en kristen minoritet bedre kjent som Smiths Venner. 

Praksis under lupen. 

Er det behov for diskusjon omkring muslimske barn religiøst motiverte bekledning, er det sannelig på sin plass å sette andre minoriteter med lignende praksis under lupen. Ellers blir debatten stigmatiserende. Burde det ikke ha vært betimelig også å ha snakket om forbud mot sikhske barns turban, som ikke er sjeldent syn ved norske skoler? 

Hvorfor skal bare muslimske foreldre umyndiggjøres? Har ikke de – som kristne, sikhske og ateistiske foreldre – en menneskerett til å oppdra sine barn i tråd med sine overbevisninger innenfor menneskerettighetene? 

Et tungtveiende poeng som ofte blir glemt i denne debatten er enhetsskolens funksjon. En av den norske enhetsskolens fremste prinsipper er å skape felles møtepunkter for barn fra alle samfunnssjikt. Da er det fundamentalt at enhetsskolen gjenspeiler ulikhetene i samfunnet og ikke skjuler dem. Interessant nok har flere rektorer ved Oslo-skoler vært negative til hijabforbud, og uttalt at hijab ikke byr på noen problemer i undervisningssammenheng. 

Rom for diskusjon. 

Ikke dermed sagt at problemstillingen er hevet over diskusjon. Slik jeg ser det er det rom for diskusjon i det norskmuslimske miljøet om muslimske jenter i barneårene trenger å bære hijab. Og voksne, hijabbærende kvinner som Lena Larsen har også tatt til orde for slike diskusjoner innad blant norske muslimer. For islamsk sett er det intet krav for jenter i barneskolealder å dekke seg med et hodeplagg. 

Ironien er at prinsippløse forbudsforslag rettet mot muslimer hindrer en slik indremuslimsk diskusjon.

Trykket i Vårt Land 29. juni 2018 i spalten Fra sidelinjen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
Er det behov for diskusjon omkring muslimske barn religiøst motiverte bekledning, er det sannelig på sin plass å sette andre minoriteter med lignende praksis under lupen. Ellers blir debatten stigmatiserende. Burde det ikke ha vært betimelig også å ha snakket om forbud mot sikhske barns turban, som ikke er sjeldent syn ved norske skoler? 

Du har to problemer, Rana. For det første at du ikke følger opp utspillene dine. For det andre at bekledningen du refererer til bare delvis er basert i religionen.

Opprinnelsen til heldekkende plagg for kvinner og menn er i ørkenen hvor det var hensiktsmessig å dekke seg til for å spare kroppen for sol og sand. I kjølvannet av dette ble det utviklet en felles tradisjon og forståelse av at disse to hang sammen. Det er liten saklig grunn til å gå i vestlige bygater kledd som om man venter sandstorm og brennende sol. 

Andre folkeslag har også kledd seg etter forholdene. Når man går på tur i kalde strøk, klatrer i fjell eller skal usette seg for muligheten av snøstorm har det vært logisk å kle seg etter forholdene. Men etter turen, hjemme, inne og på dager hvor man går ut med andre forsett enn å bestige naturens tinder er det ingen grunn til å ta på seg fjellbekledningen. 

I dag brukes heldekkende bekledning til daglig helst av kvinner. Menn kan gå i kjortler men må ikke gå med hodeplagg for å skjule sine attraktive sider. Det er her det butter imot for mange. Samtidig er det opplagt at folk kler seg presis som de har lyst, være seg mann eller kvinne, men behovet for å være heldekket er forsvunnet. I dag er dette blitt en måte å undertrykke bl.a. sexualitet, og slik sett sexualiserer man jenter ned i barnestadiet. Da snakker vi ikke om barnets frivillighet lenger men foreldres rett til å kle sine barn som de synes er passende. Men altså, igjen, vi ser ikke nødvendigvis på hverandre som sexobjekter hele tiden, og har ikke behov for å leve i skjul når vi skal være sammen. Det er i denne kulturelle mis-matchen det av og til blir feil og unødvendig tvungent siden det ikke har en rasjonell begrunnelse i behov for å beskytte seg. 

3 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
Ironien er at prinsippløse forbudsforslag rettet mot muslimer hindrer en slik indremuslimsk diskusjon.

Dette er jeg helt enig i. Det viktige er at alle norske jenter og kvinner får anledning til å benytte seg av den opplagte retten vi har i dette landet til å velge selv! Denne retten skal de ha helt uavhengig av resultatet av en "indremuslimsk diskusjon".

Men det må legges til at vi har det siste århundret hatt en kontinuerlig debatt om foreldres rettigheter ovenfor sine barn. Denne har pågått uavhengig av debatter om Islam.

2 liker  
Kommentar #3

Bernt Evensen

0 innlegg  24 kommentarer

Barnehijab er feil fokus

Publisert over 2 år siden

Selvsagt har foreldrene rett til å bestemme over sine barn så lenge vi ikke snakker om mishandling eller omsorgssvikt. Mye viktigere er det at barna - når de blir store - selv får velge hva slags liv de ønsker å leve. Her kommer debattene om tvangsekteskap og æreskodeks/drap inn i bildet. Det er en stor skam at unge nordmenn skal måtte leve i frykt eller livsfare fordi de tar valg foreldrene ikke liker. Denne indremuslimske debatten er mye viktigere enn debatten om barnehijab!!

Når det er sagt, så skiller hijaben seg fra endel andre plagg ved at den er mer et politisk plagg enn et kulturelt plagg, ref. den økte bruken av dette plagget i land hvor islamismen har vokst fram. Tilsvarende kan ikke sies om kjoler og lange fletter...

7 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bernt Evensen. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt, så skiller hijaben seg fra endel andre plagg ved at den er mer et politisk plagg enn et kulturelt plagg, ref. den økte bruken av dette plagget i land hvor islamismen har vokst fram. Tilsvarende kan ikke sies om kjoler og lange fletter...

I dag kan det brukes politisk av ekstreme, men er altså ikke tenkt slik fra starten av. 

Når det gjelder de andre sakene du nevner er veien for å løse dem å gå i dialog om patriarkatet. Det er dette som må løsnes. I vårt samfunn har vi en rettsstat og et sivilsamfunn som erstatter patriarkatet som den sterke enheten det har vært i samfunn med et annet utviklingsnivå enn vårt. Skal man komme seg inn i vår kulturkrets må patriarkatet vike for generelle regler som gjelder for alle, satt av samfunnets organer. Vi bør ha en dialog om tryggheten for den enkelte og hvordan dette får livet til å henge sammen. Som du antar, forskjellene i tankesett er rett store om man går til beinet i dette. Mye har likevel skjedd. I Vesten er patriarkatet på vikende front også blandt muslimer. 

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I Vesten er patriarkatet på vikende front

Det har du heldigvis rett i. Men det er ikke til å unngå at hijabdebatten i Norge i blant bærer preg av å være en debatt mellom konkurrerende patriarker? Skal lovverket benyttes til å tvinge kvinnen til å ta plagget av eller på?

1 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det har du heldigvis rett i. Men det er ikke til å unngå at hijabdebatten i Norge i blant bærer preg av å være en debatt mellom konkurrerende patriarker? Skal lovverket benyttes til å tvinge kvinnen til å ta plagget av eller på?

Vi kommer ikke utenom at Norge også kan være preget av patriarker i debatten, men det er opplagt at lovverket må åpne for at kvinnen kan bestemme selv hva hun vil gå kledd i, og når jeg maner til dialog om patriarkatet er det for å løsne dets grep rundt heldekningen og gjøre kvinnens valg reellt. Man må se lovverket som det nye patriarkatet, og patriarkatet som et hjelpemiddel for alle mennesker på lik linje og som ikke setter noen over andre pga kjønn. 

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
og når jeg maner til dialog om patriarkatet er det for å løsne dets grep rundt heldekningen og gjøre kvinnens valg reellt.

Enig i at dette er det vesentlige. Ellers ser jeg jo at andre og flere argumenter kan gjøres gjeldende når vi diskuterer "heldekning" enn når debatten kun dreier seg om hijab. I alle fall når heldekning omfatter tildekning av ansikt. Jeg oppfattet Rana som at det var hijab som var tema?

1 liker  
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Patriarkatet har fremgang.

Publisert over 2 år siden

Mange gode og  fromme ønsker og overlegninger her fra debattantene. Men den såkalte dialog med radikal islam og patriarkatet går dessverre i liten grad i den retning som ønskene skulle tilsi når det gjelder det store bildet. Snarere er det en tendens at  at rettsvesenet og institusjonene tilpasser seg patriarkatet for å unngå konfrontasjon og uro fra dominans-og moskeislam.

 I alternative medier, og nå også i gammelmediene,  kan vi lese om  en nylig fremlagt  svensk rapport om radikal islams stadig større innflytelse og befestning  i samfunnet, særlig i storbyene. Det samme gjelder nok overalt i Europa med en økende muslimsk befolkning.(se for eksempel Aftenpostens nettside i dag) 

Det er all grunn til skepsis, noe som  et flertall av befolkningen også gir uttrykk for. Skepsisen er velbegrunnet, nødvendig  og realistisk og essensiell for å kunne stå i mot politisk islam og dens utbredelse. 

Så finnes det  lyspunkter på individplan, men ikke når det gjelder de store linjer. Der går det i forventet retning i tråd med islams kraftfulle og selvbevisste system i kollisjon med Vestens politikeres  defensive selvransaking og skyldkompleks i møte med en fremmed kulturs og religions/ideologis forakt for frie mennesker og frie samfunn.

Så lenge politikere-Kirken-og media ikke tør å snakke om islam og dens ideologi, skjer ingen endring i dette bildet, og så lenge muslimer underkaster seg og ikke protesterer mot islams undertrykkende verdier, ingen reformasjon.  

Erna, vår statsminister. er den den største hindring for dette - her i Norge. 

En krass kommentar- men jeg tror jeg har rett.         

4 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Enig i at dette er det vesentlige. Ellers ser jeg jo at andre og flere argumenter kan gjøres gjeldende når vi diskuterer "heldekning" enn når debatten kun dreier seg om hijab. I alle fall når heldekning omfatter tildekning av ansikt. Jeg oppfattet Rana som at det var hijab som var tema?

Denne siden av saken har alltid vært retningsgivende for meg for jeg ser liten forskjell på en tildekket kvinne og en heldekket mann i full mundur på fjellet. Det blir umulig logikk for meg at det skal være påbudt for kvinnen og frivillig for mannen, eller forbudt for mannen å skjerme seg mot uvær. Jeg bryr meg ikke om folk vil gå nakne på strender heller eller dekke seg til alt etter omstendighetene, ingen lover kan regulere akkurat dette på tilfredsstillende måte. En flik av norsk fjellkultur har vært å kaste seg naken i elven, og dette skal også være tillatt. Forbud mot det ene eller andre blir uansett feil. 

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Mange gode og  fromme ønsker og overlegninger her fra debattantene. Men den såkalte dialog med radikal islam og patriarkatet går dessverre i liten grad i den retning som ønskene skulle tilsi når det gjelder det store bildet. Snarere er det en tendens at  at rettsvesenet og institusjonene tilpasser seg patriarkatet for å unngå konfrontasjon og uro fra dominans-og moskeislam.

 I alternative medier, og nå også i gammelmediene,  kan vi lese om  en nylig fremlagt  svensk rapport om radikal islams stadig større innflytelse og befestning  i samfunnet, særlig i storbyene.

Dette er fullstendig feil, Kvangarsnes. Islamske kvinner har aldri vært mer avkledd i dag, hverken i Pakistan eller andre steder, men spørsmål om heldekning er blitt et provoserende spørsmål som har fått ekstremister til å flagge dette som viktig, og som en del av angrepet på islam, slik det kan oppfattes som når man legger ned forbud. Dette er bare enda en grunn til å ikke ha noe forbud og rett og slett overlate til kvinnen selv å bestemme. Enkelt og greit. Det er den veien vinden og utviklingen reellt sett går. Her forsøker du å opprettholde et mytisk fiendebilde. 

1 liker  
Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Så du mener at de som vil ha forbud mot heldekning av kvinner er ekstremister?

Det er jo heldekningen som er ekstremistisk, vel? Dessuten er det vel også et potensielt sikkerhetsspørsmål for befolkningen? Eller er det ikke så nøye med det?

3 liker  
Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så du mener at de som vil ha forbud mot heldekning av kvinner er ekstremister?

Da Frankrike diskuterte heldekning gledet de ekstreme seg for de så dette som et angrep på islam som legitimerer deres kamp mot Vesten.... "Se...... de er imot islamske verdier, vi må drepe dem". Dette var veldig sterkt tilstede og et viktig argument mot forbud i Frankrike, og se hva som har skjedd siden; mange alvorlige angrep med titalls drepte. 

Kommentar #13

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Det er naivt

Publisert over 2 år siden

å tro at en fjerner de underliggende tvangsmekanismer (om det finnes slike) ved å forby det synlige uttrykket for dette, nemlig hijaben. For det finnes in gen saklig begrunnelse for et slikt forbud, slik det opplagt gjør for å forby ansiktsdekkende bekledning. Og så lenge en ikke setter foten ned når det gjelder omskjæring av småbarn, virker det totalt meningsløst å gå løs på hodetørklær med lovverket.

1 liker  
Kommentar #14

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
.... "Se...... de er imot islamske verdier, vi må drepe dem". Dette var veldig sterkt tilstede og et viktig argument mot forbud i Frankrike, og se hva som har skjedd siden; mange alvorlige angrep med titalls drepte. 

Islam-islamister-"radikal islam"- vil ofte  reagere med trusler om vold. Når det gjelder heldekning av kvinner er det i Frankrike som i andre land i Vesten først og fremst et sikkerhetsspørsmål. Politikere kan ikke gi etter for trusler om vold mot demokratiske vedtak. Da har demokratiet og rettstaten  tapt og de totalitære vunnet.  Det er slik islamistene opererer. Så kan du være uenig i forbudet.   

3 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Islam-islamister-"radikal islam"- vil ofte  reagere med trusler om vold. Når det gjelder heldekning av kvinner er det i Frankrike som i andre land i Vesten først og fremst et sikkerhetsspørsmål. Politikere kan ikke gi etter for trusler om vold mot demokratiske vedtak. Da har demokratiet og rettstaten  tapt og de totalitære vunnet.  Det er slik islamistene opererer. Så kan du være uenig i forbudet.   

For å si det veldig enkelt; dette forstår du ikke. I stedet henfaller du bare til å opprettholde myten din. 

1 liker  
Kommentar #16

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

For å si det veldig enkelt; dette forstår du ikke. I stedet henfaller du bare til å opprettholde myten din. 

Jeg tror det er du som opererer med egne  myter og ønsketenkning- når du først fristes til å henfalle til platt hersketeknikk. Men nok om det.  

5 liker  
Kommentar #17

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

"Besettelse rundt islam"=uvilje til underkastelseskravet rundt deres idégrunnlag.

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
Den ensidige og uproporsjonale besettelsen rundt islam og religionens symboler definerer muslimer som et problem i nordmenns bevissthet. Assosiasjonene blir nesten utelukkende problemfokuserte, og det vil gjerne politikere som ønsker å fremstå som handlekraftige utnytte politisk med diverse forbudsforslag rettet spesifikt mot muslimer. Det blir satt et likhetstegn mellom integreringsutfordringer og islam. 

Den strategisk vel kjente og av mange nasjoner erfarte veien for å endre/dekonstruere vestlig frihet, og undertvinge "de vantro" under måneguden Allah, er mange med rette skeptiske til.  (Jfr. f.eks tidligere kristne Libanon skjebne  i nyere tid).
 
Islam under "den arabiske arketypen/mannen Ismael" vil mange si handler om en samfunnsidéologi, ikke egenlig en religion: Tvert imot; at ismalisme handler om den arabiske halvbror til jødiske Isak, og deres vilje til "å temme sine hjerter" utfra ulike grunnpremiss. Allah synes å være av en helt annen annen grunnatur enn YHVH; dvs. Jeg ER-Jeg ER/ jfr "den brennende tornebusken".
Eldstesønn Ismael v/ egyptiske Hagar har førstefødsels-herskertanken med seg gjennom morsmelken. Versus Isak v/jødiske Sarah som er yngst, men som temmer sitt hjerte innfor Sannhetens Ånd jfr pakten med Elohim Alef-Tav; YHVH og derfor får en prestetjeneste for folket.
Bottom line:  
Hvem av de har et forhold til Sannhet/ Sannhetens Ånd som f.eks ikke kan benevnes som "makr"?

Og hvem av de to etterkommere av Abraham - arketypiske og historiske brødre,  lar sin tro og liv kompletteres med Johannes& Jesus ?
1) Johannes: Omvendelse og dåp til de 10-Basislover/Bud i elva Jordan samt
2) Jesus:  "Frivillige innrømmelser"& selvgransking - før dommens ytterste dag; - slik som en "golgatavei" og møtepunkt mellom lov og rett også "her i Tiden".
De som går omvendelsens vei jfr. de 10 enkle bud, skal kunne leve i et Rettferdighetens samfunn. Som de vestlige samfunn prinsipielt sett; - dog jfr hvor langt de er villige til Sannhet og rettferdighet.  

Jesus var den som bar "tornekronen" slik som Abrahams sønn i gammel tid på Moriah fjell var forbilde på: Den som var villig til å la seg ofre. Korsdøden er som tornekronen jfr. Moriahofferet.
Interessant også at Golgata - øverste del av Mt.Moriah ligger 777 m over havet. Det fullbrakte soningsverket v/ Fader, Sønn og Ånd skjedde tilknyttet symbolet 777. Lov og rett/ som og soning.  
I GT fortelles forøvrig at Kain skulle hevnes 7 dobbelt. Lamech krevde seg hevnet 77 dobbelt. Himelens dom skjedde på en høyde jfr. gamle kart på 777 m.
-----
Siden islam har ambisjoner om å overta global hegemoni og makt, skulle det bare mangle at et åpent vestlig samfunn ikke ønsker en "pr.definisjon dominant ny herskerklasse" inn; som anser opprinnelig land/ borgere som "dhimmier" i Allahs øyne.
Tror man jøder & kristne er naive og ukloke? Å frivillig skulle la seg dominere gjennom underkastelse og ekstra jitzyaskatt?
La oss tale sant om hva islam ser for seg i fremtiden.  Ikke minst i lys av utviklingen i Frakrike og England. Og med MidtØsten og Nord Afrika som historisk bakteppe.

Islam som idé handler ikke om integrering, men om å skaffe seg rom, en plattform og dernest overta definisjonsmakt og ledelse.  Forsåvidt ikke prinsipielt sett ulikt kommunistisk tankegods, sett fra et kristens perspektiv og erfaring.  Islam og sosialisme finner som kjent også ofte sammen som felles stemmeblokk i FN.

Hvorfor du benytter ordet "besettelse" undrer jeg meg over. Jeg tenker det er klokt å ta vare på og beskytte sitt hus og hjem. Slik jeg forstår at f.eks Ismaels etterkommere/ arabere i Arabiaregionen vil beskytte sitt senter og sin hellige by Mecca; sitt hjem og sitt idégrunnlag i sitt hjemlige Hus.
Muslimer har et eget selvfølgelig ansvar for å ta debatten om å respektere det land og dets kvinnekultur/mannens motpart, som de lever i.  Mange muslimske menn synes ikke å gjøre det. Det fører bl.a til at kvinner skal måtte dekke seg i urimelig grad pga mannens svakhet?/ manglende selvkontroll? ved fristelser. Har det med Allahs menneskesyn å gjøre?
Mange muslimer er fine mennesker, men hva er det med skriftgrunnlaget som minner om og assosieres med å reprodusere flatt landskaps ørkenkultur fra 6-900-tallet?  Her i det kuperte, forholdsvis grønne, frie Vesten. Da er det etter mitt skjønn bedre om man respekterer sine idéer der for det det var dengang de hadde sin opprinnelse. Men kan tilpasse seg ulike samfunn og en annen tid.

Hijab (og Nikab) er fremmed i Norge og i sitt vesen påtrengende synlig som politisk nærvær og statement minst like tydelig som mange ord. Vakkert i Arabia. Der passer det inn i forhold til natur og ytre livsvilkår. Det beskytter også kvinnen fra inntrengning og voldtekt.

7 liker  
Kommentar #18

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kan vi så komme noen vei?

Publisert over 2 år siden

Da jeg i 1998 bestyrte HEF-kontoret i Stavanger i noen uker kontaktet muslimer oss for informasjon angående fritak fra KRL faget. To menn - liberale muslimer antar jeg - fra arabiske land stakk innom for å fortelle oss en lekse: Dere viser toleranse med henvisning til religion og kultur, overfor det som ikke er annet enn undertrykking, diskriminering, mishandling og i verste fall drap. Og de beskrev kvinnenes situasjon i slike miljøer her i landet.

Jeg viser til mine innlegg om islam som en blanding av religion og undertrykkende politikk. For ryddighetens skyld bør vi først ta for oss det mest omfattende: det som rammer kvinnene når det gjelder diskriminering, undertrykking og mishandling. Det denne tråden tar opp angående små barn, er bare et perifert, og i den store sammenhengen uvesentlig problem.

De som bærer hijab er sikkert ikke alltid offer for tvang og undertrykkelse. Men de som kommer fra liberale miljø er - gjerne uten å forstå det - usolidariske overfor sine lidende medsøstre.

Refererte belæring var for 20 år siden. I dag skriver muslimske kvinner i Norge slikt som dette:

«Islam har ingen tradisjon for å akseptere kritikk. Det er denne religionens ulempe og svakhet. Enhver fri tanke, ethvert spørsmål, enhver tvil blir respondert med voldsom gruppemobilisering, protest, sinne og til slutt vold. Denne hermetiske tilstanden har vart i 1400 år. Nok er nok. Mens kristendommen er blitt drøftet, hamret på, kritisert, karikert og forsket på, har vi i islam denne «stolte» tradisjonen hvor det endog skrytes av at det aldri vil tillates at islam lider samme skjebne som kristendommen. Mangel på kritikk er mangel på intellektuell tilnærming. Det er en tragedie for ethvert menneske med et hode på toppen av kroppen.

I den muslimske verden og i iransk historie ser vi hvordan den minste kritikk eller den minste reformvennlige vinkling er blitt jaget, drept og hugget ihjel. Det er ikke lenge siden hender og føtter til den iranske islamkritikeren Ali Dashti ble hugget av. Det er ikke lenge siden tungen ble skåret ut av munnen til komikeren Fereydoon Farookhzad etter at han gjorde narr av Khomeinis religiøse bok. Dette skjedde i Tyskland, i den frie vestlige verden. Og hva sier en mainstream muslim om Charlie Hebdo-massakren? Vel, mange er ikke spesielt imot den heller."

Vi leser om småjenter som blir massevoldtatt, for så å bli dømt og steinet til døde som forførende horer. Slikt kan selvfølgelig ikke ramme oss i dag, men det er et grufullt bakteppe. 

Dette er en ærlig fremstilling av de inntrykk jeg har fått. Jeg har forsøkt å finne ut realiteter; i dialoger på Vd og i dialogmøter (STL).

Det hadde vært kjærkommet om Usman Rana med sin solide bakgrunn hadde kommet inn her og korrigert meg – for korrigeringer har han sikkert. Det kunne legge til rette for saklige og relevante betydningsfulle spørsmål.

5 liker  
Kommentar #19

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Her er link

Publisert over 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
I dag skriver muslimske kvinner i Norge slikt som dette:

http://minabai.blogg.no/1487359159_vr_s_god_bli_krenket.html

3 liker  
Kommentar #20

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Hijab: Skulle jeg som mann bli så veldig seksuelt opphisset av å se hodehåret til en kvinne?

Publisert over 2 år siden

Å tro det er åpenbart en muslimsk stereotypi av hva som gjør en mann  kåt. Vi menn tenner på ulike ting. Det er sikkert noen som tenner på å se hodehåret til en kvinne  Men skulle dette gjelde 100 % av menn og  helt uavhengig av hvordan kvinnen ellers ser ut, hennes alder etc? Om kvinnen ikke har på seg hijab hadde jeg neppe ofret håret hennes en tanke. Men nå skal jeg da altså tenke på at hun har på seg hijab for at jeg ikke skal bli kåt?  Forøvrig: Hijab framstår som svært praktisk. Kvinnen slipper å tenke på om håret er tørt, flisete, kjedelig etc etc.

1 liker  
Kommentar #21

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.

Ikke dermed sagt at problemstillingen er hevet over diskusjon. Slik jeg ser det er det rom for diskusjon i det norskmuslimske miljøet om muslimske jenter i barneårene trenger å bære hijab. Og voksne, hijabbærende kvinner som Lena Larsen har også tatt til orde for slike diskusjoner innad blant norske muslimer. For islamsk sett er det intet krav for jenter i barneskolealder å dekke seg med et hodeplagg. 

Ironien er at prinsippløse forbudsforslag rettet mot muslimer hindrer en slik indremuslimsk diskusjon.

Ingen reaksjon på min kommentar. Får gjøre det selv og si at avslutningen på innlegget som jeg siterer, har gode poeng som legger til rette for saklig debatt. Her kan jeg bare si at når han skriver "islamsk sett er det intet krav for jenter i barneskolealder å dekke seg med et hodeplagg." så blir mitt umiddelbare spørsmål: Er det et krav at voksne kvinner skal dekke seg til med et hodeplagg? I tilfelle hvorfor?

4 liker  
Kommentar #22

Margrethe Fylling

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg har en  kommentar til artikkelen «besettelsen rundt islam»

Du skriver at hverken turban eller klippa er å finne i barometeret, samtidig som hijab og muslim er nevnt mange ganger. Ut fra egen erfaring etter mange møter med og kontakt med muslimer, tenker jeg at mye av holdningene som finnes blant folk i stor grad kommer som et resultat av muslimers egne holdninger til det norske samfunnet. De muslimene jeg kjenner, er opptatt av å si at de er norske, og en del av disse ER virkelig det. Men det store flertallet vil gjerne bli oppfattet som norske, selv om de holder fast på mye av sin opprinnelige kultur. Det gjelder kvinnens plass, det gjelder synet på norsk kultur (alt som er dårlig og uakseptabelt i den norske kulturen) og det er ikke alltid så stort ønske om å delta i det norske, det gjelder også klesdrakt, som foreks. hijab. 

Jeg kjenner også godt mennesker fra andre religioner, og jeg finner der en helt annen vilje til og ønske om å være norsk. Det er en utrolig stor forskjell fra holdningene i muslimsk miljø til foreks. indisk miljø, som jeg kjenner best. I andre religioner er det etter mitt syn og min erfaring en helt annen vilje til å leve som andre norske, ta del i det norske. 

Så mitt svar til Usman Rana er å se litt på muslimers generelle holdninger. Etter min mening er mye av forklaringen på holdninger som muslimer møter, nettopp deres egne holdninger til oss som opprinnelig er norske, holdningene til våre verdier og vårt levesett. 

6 liker  
Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Margrethe Fylling. Gå til den siterte teksten.
tter min mening er mye av forklaringen på holdninger som muslimer møter, nettopp deres egne holdninger til oss som opprinnelig er norske, holdningene til våre verdier og vårt levesett. 

Det er også min forståelse av arrogansen de viser.  Der selv små gutter kaller og roper horer etter norske jenter og kvinner.

Hvor får de egentlig den arrogansen og overhøyhetens fra?  De mener de er bedre enn alle norske.  Det må da komme fra voksen generasjonen og oppdragelsen.

Hadde de gjort det samme i islamske land hadde de kanskje blitt drept.

De oppfører seg som det nye herrefolket av en eller annen merkelig årsak er de stolt over det. 

4 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Der selv små gutter kaller og roper horer etter norske jenter og kvinner.

Første gang jeg hørte om en hore var på søndagsskolen tror jeg. Det var i forbindelse med en hore som Jesus ga beskjed om å gå bort og samtidig legge litt mer flid i yrkesvalget deretter. 

1 liker  
Kommentar #25

Margrethe Fylling

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Korrigering: Jesus sa ikke at hora skulle gå bort. Han tok imot alle, også de som var horer/prostituerte. Han tok imot dem som samfunnet ellers ikke ville ha noe med. Og så, etter å ha snakket med og/eller helbredet, sa han at de skulle gå videre(gå bort) og ikke synde mer, altså leve et annet liv. 

4 liker  
Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Margrethe Fylling. Gå til den siterte teksten.
Korrigering: Jesus sa ikke at hora skulle gå bort. Han tok imot alle, også de som var horer/prostituerte. Han tok imot dem som samfunnet ellers ikke ville ha noe med. Og så, etter å ha snakket med og/eller helbredet, sa han at de skulle gå videre(gå bort) og ikke synde mer, altså leve et annet liv. 

Hva sier jeg som er i strid mot dette?

Kommentar #27

Margrethe Fylling

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du sier ikke direkte noe som er i strid med det jeg svarte. Men måten du omtaler situasjonen på, gir etter min mening et ganske annet bilde av det som skjedde og av Jesu holdning. 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere