Terje Aadne

4

Vi må fortsette vandringen

Vi står ved et veiskille. Et ubehagelig et. Som klimapilegrimer ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda.

Publisert: 28. jun 2018

Denne kronikken har flere bidragsytere, se nederst i innlegget for fullstendig liste. 

Nå vandrer vi videre i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle. For det må handles. Nå. 

Temperaturøkning. 

I 2015 ble verdens ledere enige om sterke klimamål i Paris-avtalen. De ble enige om å begrense temperaturøkningen til 2 grader celsius, helst under 1,5 grader celsius for å unngå de verste konsekvensene. De ble også enige om at alle må kutte drastisk i sine egne utslipp, og at det må skje raskt. For å lykkes må alle land gjøre mye mer enn det de gjør i dag. Dette gjelder også Norge. Og det kan vi få til, hvis vi og våre ledere vil. 

Enigheten i Paris gir håp, men stiller oss også overfor en stor oppgave. Et nullutslippssamfunn, som sikrer livsgrunnlaget til verdens mest sårbare mennesker, krever innsats fra både oss og våre politiske ledere. Resultatet av den globale klimainnsatsen blir ikke bedre enn summen av innsatsen til alle land og alle sektorer i samfunnet. Våre ledere må gå foran og tørre å sette så ambisiøse klimamål som trengs. De må legge til rette for at vi alle blir en del av det store grønne skiftet. 

Utslipp går opp. 

Som nordmenn er vi vant til å høre politikere som kappes om å snakke om hvor viktig det er å løse klimakrisen. Ser vi derimot på de siste 30 årene – like lenge som vi med sikkerhet har visst at klimaendringene er menneskeskapt – har de norske utslippene gått opp. Ikke ned, som i de fleste andre land i Europa. Svaret vi får hvis vi spør, er at det hadde sett enda verre ut uten de tiltakene vi allerede har innført. Litt bedre enn verst er ikke godt nok. 

Ifølge Climate Action Tracker kan vi havne på 3 grader celsius oppvarming dersom alle land setter samme klimamål som Norge. Det vil bety katastrofe for kloden, artene og økosystemene. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av alt annet. Flere tvinges på flukt for å berge livet. Dette er mennesker som har særdeles liten del av skylden for de klimaendringene de nå opplever. 

Som kirkelige organisasjoner ser vi denne urettferdigheten i klimaendringene og trusselen mot skaperverket, og krever handling fra de med makt og mulighet til å stanse klimaendringene. Som klimapilegrimer tar vi derfor beina fatt for å få våre ledere til å handle. 

Vi går for handling. 

Vi startet vår klimapilegrimsvandring i 2015. Da vandret millioner av mennesker mot Paris – for en rettferdig klimaavtale. Og det fikk vi. I Norge gikk vi fra Nordkapp i nord til svenskegrensa i sør, og til sammen tok skrittene oss en og en halv gang rundt jordkloden. Globalt stod millioner av mennesker – mobilisert av trosbaserte aktører – bak kravet. Det viste oss at sammen er vi mange, og sammen kan vi forandre. 

Kirker verden over har fortsatt vandringen, og nå inviterer vi deg til å bli med og gå. Vi lever i et rikt land med høye utslipp av klimagasser per innbygger. Dette medfører både et ansvar og en mulighet. I 2020 skal norske myndigheter bestemme seg for et nytt klimamål for tiåret foran oss. Det er her vi fester blikket vårt. Vi går for å vise våre ledere at vi er mange som ønsker det samme, og for å gi dem den tydelige beskjeden de trenger å høre: Norge må sette seg et sterkere klimamål. 

Vi går for at Paris-avtalen skal være verdt mer enn papiret den er skrevet på. Paris var et viktig mål, men også en startstrek. Vi må sikre at oppfølging av målene viser seg i konkret nasjonal politikk. Vi går for at våre ledere skal vise vei, tørre å sette seg høye nok mål og vise mot. Vi går for å vise at vi er med, og villige til gjøre oppbrudd med de forbruksmønstrene og den politikken som skader jorda. 

Håpsbevegelse. 

Vi går for å vise at kirkene er en stor håpsbevegelse. Som klimapilegrimer viser vi det i bønn, vandring og handling. Vi går sammen på tvers av kirketilhørighet, livssyn, politisk ståsted og rolle i samfunnet. Vi går for å knytte kirker og andre helligsteder, gjenbruksbutikker og forsamlingshus sammen i et nettverk av vandringer over hele landet. Og vi trenger at du blir med oss å gå. Klimapilegrimsvandring kan du gå både i nærmiljøet, sammen med menigheten etter gudstjeneste, fra kirke til kirke, på sommerstevne, på fjellet, i skogen eller langs kyststien. Hvis du skal på pilegrimsvandring i sommer kan du gå den i klimaets navn. Slik er du med og gir din stemme – med føttene. 

Skrittene fra klimapilegrimsvandringen kan du registrere på klimapilegrim.no. Det fungerer som en slags signatur. Hvor mange ganger rundt jordkloden klarer vi sammen å gå før Norge skal sette sitt nye klimamål? Jo flere vi er, jo flere skritt, og jo sterkere blir vår stemme. 

Vi vet hvilken vei vi må ta i det veiskillet vi nå står. Og vi skal dytte og heie fram våre politikere til å gjøre det samme. Bli med oss å ta det neste skrittet – på vei mot klimarettferdighet!

Disse står bak kronikken:

Terje Aadne, generalsekretær i Det norske Baptistsamfunn og styreleder i Norges Kristne Råd 
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 
Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen 
Bernt I. Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme 
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon 
Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global 
Knut Hallen, daglig leder i SMM - Samarbeid Menighet og Misjon 
Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge 
Øyvind Helliesen, tilsynsprest i Metodistkirken i Norge 
Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS Det Norske Misjonsselskap 
Fader Olav Lerseth, sokneprest i Hellig Halvard ortodokse menighet 
Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM 
Ingeborg Midttømme, biskop i Møre, Den norske kirke 
Knut Refsdal, generalsekretær i Norges kristne råd 
Raag Rolfsen, direktør i Areopagos 
Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 
Hilde Skaar Vollebæk, generalsekretær i Stefanusalliansen 
Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
Elisabeth Laura Walmann, fungerende generalsekretær i Digni 
Heidi Westborg Steel, general-sekretær i HimalPartner 
Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke 
Margrethe Kvalbein, daglig leder Korsvei

Trykket i Vårt Land 28. juni 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tar avstand fra DNK`s politiske aktiviteter.

Publisert nesten 3 år siden
Terje Aadne. Gå til den siterte teksten.

Ifølge Climate Action Tracker kan vi havne på 3 grader celsius oppvarming dersom alle land setter samme klimamål som Norge. Det vil bety katastrofe for kloden, artene og økosystemene. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av alt annet. Flere tvinges på flukt for å berge livet. Dette er mennesker som har særdeles liten del av skylden for de klimaendringene de nå opplever. 

Som kirkelige organisasjoner ser vi denne urettferdigheten i klimaendringene og trusselen mot skaperverket, og krever handling fra de med makt og mulighet til å stanse klimaendringene. Som klimapilegrimer tar vi derfor beina fatt for å få våre ledere til å handle. 

Ja , her er et par dusin kirke-byråkrater i full sving med politiske aksjoner igjen - langt utenfor sitt område i en tåke av påpyntede slagord.

Noterer dette så det ihvertfall er klart at ikke vil ha noe med dette å gjøre eller bli assosiert med verdenshistoriens største massehysteri.

 Som medlem av Statskirken tar jeg avstand fra at Kirken brukes som politisk plattform for politisk organisert massehysteri , som hverken er vitenskapelig dokumentert eller bevist , snarere tvert om , bevisene hagler om at her er det noe som ikke stemmer hverken politisk eller økonomisk.

Hvem i all verden har gitt personene fra Den norske Kirke mandat til å befatte seg med politiske spørsmål om hva verdenstemperaturen av mer eller mindre kvalifiserte spådommer vil være om 100 år ? Enn si underskrive på opprop basert på tvilsom vitenskap.

Begrunnelse : 

   Hele korrespondansen i "Climategate" fjerner enhver tvil , man forsket ikke på klimaet  - 2 ganger 5000 e-mailer gikk ut på en diskusjon om hvordan man skulle tilpasse  tilgjengelige data mot en forutbestemt politisk konklusjon som skulle fortelle om menneskeskapt global oppvarming. Og skremme pengene av folk. 

. Alle kan selv lese dette. Granskningsrapporter som var kritiske hørte man ikke mye om: Eksempler på mailer om fjerning av redaktører , justering (harmonisering) av temperaturer osv finnes i denne :

https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

De professorene som trakk seg fra IPCC , og ga klar begrunnelse, ble utsatt for en forfølgelse og heksejakt som gikk på helsa løs ; professor Lennart Bengtsson, professor Judith Curry ga opp sitt professorat , professor Roger Pielke jr har gitt opp etter heksejakt osv;

 https://judithcurry.com/2014/05/03/lennart-bengtsson-speaks-out/

Ettersom Wall Street Journal er betalingsbasert tar vi  Roger Pielkes historie som klimakjetter i den nye religionen fra Anthony Watts - verdens største og mest leste klimaside..

https://wattsupwiththat.com/2016/12/04/roger-pielke-jr-my-unhappy-life-as-a-climate-heretic/

Heksejakten på klimapolitisk vantro  forskere : 

  https://www.politico.com/story/2015/02/climate-change-study-funding-raul-grijalva-115568

Da det ble klart at professor Willie Soons forskning rokket ved klimakonsensus var sirkuset i full gang - og han publiserte i en kinesisk vitenskapsjournal . Etter det har det løsnet litt.

All kritikk av klimahypotesen har vært fjernet i norske media - man har til og med gått løs på bearbeide barnehagene og skolene så ikke ungdom fristes til å ta standpunkter basert på anvendt fysikk,  målinger:og kjettersk klimalitteratur.

 https://www.dagsavisen.no/innenriks/gar-ut-av-skolen-som-klimaskeptikere-1.284775

Snakker vi her om noen form for normal vitenskap ? Det vanlige er at man ser om eksperimentene stemmer med teorien. I klimasammenheng har teorien om "tilbakekoblingseffekten " med CO2 vist seg å IKKE stemme.(Nedjustert et par ganger)

Hele klimateorien om  menneskeskapt global oppvarming  og uenigheten hviler på tilbakekoblingen - altså klimafølsomheten for CO2. Fordi all logikk tilsier at CO2 - av seg selv , uten forsterkning - fra mennesker ikke er i nærheten av å skape målbare endringer i verdensklimaet

Nå kjøres eksperimentet i full skala , med milliaruttellinger og diverse påfunn , så vi vil få resultatet.  

I 30 år er vi blitt fortalt om at isen i Antarktis smelter i høyt tempo , "forskerne fortviler ", "forskerne gråter" osv :

sannheten kom på bordet fra NASA , ismassen i Antarktis har hatt en netto økning på milliarder av tonn netto ÅRLIG  fra 1992 - hvem har da fortalt det reneste pølsevev i årevis - og hvorfor er det gjort - under begrepet  forskning .

Dette er stikk i strid med hva "forskerne" har publisert i tykke rapporter fra IPCC og media har slått opp - høyeste flom-mål i media basert på smelting i Antarktis var faktisk 72 meter !

Og dette forlanger man i fullt alvor at folk skal delta i aksjoner for å få andre til å tro på menneskeskapte klimakatastrofer?

En rask titt på økonomisk klimaakrobatikk. Vi vet at kablene for salg av norsk vannkraft ikke er utbygget eller har stor nok kapasitet til å gjøre ønskelige utslag i strømregningene våre.

Da lager man et system under dekke av å redde verdensklimaet  slik , NVE som ivaretar våre interesser er med : "Vi" selger fiktiv vannkraft og noen blir søkkrike (rettferdig fordeling) . "Nasjonal varedeklarasjon" :

 https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2017/

Og en glimrende artikkel av Thomas Vermes om hvordan spillet fungerer med den vannkraften vi - felleskapet - eier - på papiret :

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/06/28/195410782/84-prosent-av-strommen-norge-forbrukte-i-2017-var-fossil-eller-atomkraft

Jeg har ikke brukt de dekkende norske ordene om klimaindustrien - og det er heller ikke nødvendig. Det blir spennende å se hvor lenge man kan holde på.

  

3 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

NASA`s rapport om Antarktis.

Publisert nesten 3 år siden

PS. Glemte å legge ved linken til NASA-artikkelen om at ismassen øker med milliarder av tonn netto  fra 1992 - dersom det mot formodning skulle herske tvil :

  https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

 

3 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimaaktivistene farligere enn klimaendringene ?

Publisert nesten 3 år siden
Terje Aadne. Gå til den siterte teksten.
Våre ledere må gå foran og tørre å sette så ambisiøse klimamål som trengs. De må legge til rette for at vi alle blir en del av det store grønne skiftet. 

Nå har vel "våre ledere" tatt ganske store sjanser for å nå ambisiøse mål, efter hva jeg leser i dagens aviser.

Så store sjanser at det spørs om resten av oss tåler effekten av denne desperate klimapolitiske tiltakstrang. 

Vi kan jo utdype hvorfor klimapolitisk aktivitet ikke er noe man utgir seg for å representere andre mennesker på. Vi andre er fullt ut kompetent til å ta stilling til politiske spørsmål på egenhånd - uten at andre uoppfordret tar seg til rette som  politiske talsmenn. 

Nemesis var kjapt ute i dag og det dukker opp to interessante artikler som tar detaljene i NVE`s "Nasjonal Varedeklarasjon" og "Opprinnelsesgaranti " på vår egen vannkraft ! Som meget grundig utfyller det jeg nevnte i min # 1.

Hvordan har de tenkt å få dette til å høres seriøst ut selv innpakket i byråkratiets språkdrakt?

29.juni 2018 ,ABC :" Opprinnelsesgarantier for strøm ødelegger norske arbeidsplasser".

Ved å selge ut fiktivt norsk "ren" vannkraft via "Nasjonal varedeklarasjon" og vi sitter igjen i Norge med ren vannkraft - som ifølge formelen og avlatshandelen er "skitten" - og må avlatsbetales - så er naturlig konsekvens at bedrifter flytter dit de sparer penger på "ren" kullkraft.

quote

 "Det gir seg uttrykk i årlige nasjonale varedeklarasjoner laget av Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Den viser stygge tall for vann- og vindkraftlandet Norge. Ifølge den var 86 prosent av renheten i Norge solgt til utlandet. Kun 16 prosent av strømforbruket var formelt fornybar.

Får ordningen fullt gjennomslag på verdensmarkedet, må norske bedrifter som bruker norsk vannkraft betale samme avgift for å dokumentere at hele deres verdikjede er klimavennlig."

close quote

Artikkelen er gjennomarbeidet og gir et godt innblikk i politisk forvaltning av verdier i klimapolitikkens uklare lys.

https://www.abcnyheter.no/penger/2018/06/29/195410793/opprinnelsesgarantier-strom-undergraver-arbeidsplasser-i-norge

Nemesis er i storform og denne kom også opp , 

29.juni  2018, "EU`s sugerør i oljepengene" -  gjort mulig ved hjelp av klimapolitiske slagord som får norske politikere til å miste gangsynet :

quote:  

"For Norges konkurranseevne og sysselsettingen i både industri og tjenester er moderate strømpriser av stor betydning.

Det hører med til saken at i den utstrekning Norge ikke klarer å oppnå selvpålagte mål, må landet som påpekt betale penger til EU. Satt på spissen kan dette fortone seg som et tiltak fra EUs side for å tilegne seg noen norske oljepenger, med norske politikeres samtykke.

Spørsmålet er også om noen norske beslutningstakere lar seg besnære av klimaretorikken fra EU, særlig Frankrike og Tyskland, uten å være fullt innforstått med de faktiske problemene."

close quote

Hele artikkelen :

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/06/29/195410832/eus-sugeror-i-oljepengene

Det er liksom ikke "rettferdig fordeling", nestekjærligheten eller slagordene som styrer anvendt klimapolitikk .

Det er jo mulig jeg tar feil - men jeg er rimelig skråsikker på at denne type klimaforretninger, avlatshandel og finansakrobatikk ikke sorterer under "varedeklarasjoner" beskrevet i Bibelen eller autorisert av den Allmektige.

Jesus veltet pengevekslernes bord - og det var en moralsk og etisk grunn til det! et. Verdt å tenke gjennom før man går pengevekslernes pilgrimsferd ?

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere