Petter Olsen

58

Guds historiske inngripen

Å høre en jødisk forstander si at han ikke tror på at Gud griper inn, er ganske sterkt

Publisert: 28. jun 2018

Det er i Vårt Lands papirutgave 21. juni uttalelsen kommer, og det er Ervin Kohn som tar ordene i sin munn. Han er styreleder i Det Mosaiske Trossamfund og forstander for den jødiske menigheten i Oslo. Og Kohn kan da også leses som at han tar flere med i uttalelsen: «I min religiøse tradisjon tror vi ikke lenger på at Gud intervenerer», siteres han på. 

Grep tak i meg. 

Det er to grunner til at uttalelsen grep tak i meg. To dager etterpå fikk jeg sammen med familien min anledning til å besøke Auschwitz og Birkenau i Polen, to av utryddelsesleirene i Holocaust. Det gjorde inntrykk. Jeg har likevel ingen forutsetninger for å fatte hva det betyr å miste familien sin for naziTysklands hender. Slike forutsetninger har Ervin Kohn, og derfor er det med ærefrykt jeg skriver dette innlegget. 

Med besøket i Auschwitz-Birkenau på netthinnen, kan Kohns forklaring i artikkelen 21. juni oppleves enda mer naturlig og ubestridelig: «Gud hadde ikke latt hele min familie bli drept dersom han ønsket å intervenere.» Selv om jeg altså ikke kan fatte dybden i Kohns erfaring her, er det de siste dagene blitt enda lettere å erkjenne at Kohn og andre i hans situasjon, kan oppleve det slik. Likevel – og uten å behøve å gå inn på det ondes problem – åpner det seg et spørsmål hos meg som jeg mener det er verdt å grunne over. 

Guds aktivitetsnivå. 

Verbet «intervenere» betyr å «gripe inn» eller å «gå imellom». Det er dette den jødiske forstanderen «ikke lenger» kan tro på at Gud gjør. Med «ikke lenger» (min uthevelse) kan han leses som å mene at holocaust representerer en endring i Guds aktivitetsnivå, men det går ikke tydelig fram. 

Spørsmålet jeg finner det rimelig å stille, er på hvilken bakgrunn Kohn feirer sabbat og utøver sine roller som styreleder og forstander for et jødisk trossamfunn – dersom han altså ikke tror på at Gud intervenerer i historien. Trossamfunnet Kohn leder, beskriver seg selv å ha «den ortodokse form av jødedom» som «felles praksis». 

Sabbatsfeiringen tar jo nettopp utgangspunkt i at Gud griper inn. Eksempelvis i Josvas bok kapittel 24 får vi en veldig oppsummering av jødenes historie fra Abraham av, via utfrielsen fra Egypt og fram til jødefolket med Guds hjelp inntok løftelandet vi i dag kjenner som Israel. Gjennom Josva konkluderer Gud slik: «Jeg gav dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd, og dere bosatte dere i dem. Dere eter av vingårder og oljetrær som dere ikke har plantet.» 

Slik det var profetert. 

Etter 2000 år med profetert landflyktighet fra dette landet, fikk jødene – slik jeg ser det – landet tilbake i 1948, slik det også var profetert. Vil Ervin Kohn avvise at dette er eksempler på at Gud nettopp har intervenert i jødefolkets historie? Bibelen lærer oss også at Gud fremdeles har planer med sitt jordiske folk, jødene. 

Guds viktigste inngripen i historien var at hans sønn, Jesus, ble menneske, døde for vår synd og skyld og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Også Jesus var jøde og slik sett del av jødefolkets historie fra Abraham av. 

Ervin Kohn anerkjenner nok ikke Jesus som jødenes Messias, men det gjør ikke følgende spørsmål mindre relevant: Hvilken historie sitter Kohn igjen med for jødefolket han er en del av, dersom han ikke regner med Guds intervensjon? At Ervin Kohn erklærer seg å tilhøre en «rasjonalistisk» – fornuftsbasert – tradisjon i Det Mosaiske Trossamfund, svekker ikke behovet for å besvare dette spørsmålet.

Trykket i Vårt Land 28. juni 2018.

3 liker  
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvilken Gud?

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
«Gud hadde ikke latt hele min familie bli drept dersom han ønsket å intervenere.»

Hvis Holocaust er et resultat av Guds inngripen, må det være Luthers, og ikke Kohns, Gud som hadde en finger med i spillet.

Josva, derimot, der jødene fikk flytte inn i ferdig bygde byer, må være et resultat av den mosaiske gudens inngripen.

Jeg forstår Kohn veldig godt hvis han velger å la Gud slippe ansvaret for denne verdens uhyrligheter.

1 liker  
Kommentar #2

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Generell uttalelse

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
eg forstår Kohn veldig godt hvis han velger å la Gud slippe ansvaret for denne verdens uhyrligheter.

Hei, Gjermund Frøland, og takk for respons!

Slik jeg leste Kohh, er uttalelsen hans generell. Han tror generelt ikke at Gud griper inn. Holocaust blir for han et argument til forsvar for et syn om at Gud ikke intervenerer i historien.

Den jødiske og den kristne Gud er én og samme. 

 

2 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Uenighet

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den jødiske og den kristne Gud er én og samme. 

Også i denne påstanden vil både Kohn og mosaisk troende jøder generelt erklære seg uenige. Og hvis vi ser på jødisk historie, tradisjon og kultur, burde ikke det overraske noen.

2 liker  
Kommentar #4

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Jøder og kristendom

Publisert over 3 år siden

Minner meg på et show med Lewis Black ,som selv er jøde.

"Dere kristne likte ikke den gamle boken vår så dere måtte ha en ny,der gud er mye snillere,og denne kalte dere NT.Derfor måtte dere kalle boken vår for GT"

"Når jeg skrur på tv på søndags morgen og ser at kristne tolker GT ,tenker jeg på hvorfor en aldri ser en Rabbiner tolke NT.Dersom dere kristne vil ha den rette tolkningen av GT så spør en Rabbiner"

2 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Innlegg skrevet med finfølelse.

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
At Ervin Kohn erklærer seg å tilhøre en «rasjonalistisk» – fornuftsbasert – tradisjon i Det Mosaiske Trossamfund, svekker ikke behovet for å besvare dette spørsmålet.

Et tvert igjennom tankevekkende innlegg som mange sikkert ser frem til å høre et svar på fra formannen i Det mosaiske trossamfunn,  Ervin Kohn. 

5 liker  
Kommentar #6

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg velger å avvente svar fra Kohn før jeg kommenterer den påstanden. 

2 liker  
Kommentar #7

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Når Kohn uttaler:

Publisert over 3 år siden

"Ikke lenger" om Guds inngripen, går jeg ut fra at han mener i motsetning til de mange historier om dette i GT. Det viser at jødedommen har evnen til å utvikle seg, slik det også har skjedd i forhold til kravene til ofring som står i GT. Dette gir håp om at de også snur i synet på omskjæring en gang.

At Israel er et resultat av Guds inngripen er først og fremst et politisk opportunt påfunn av sekulære sionister. At en del karismatiske protestanter har grepet dette med begge hender, tyder først og fremst på svak teologisk skolering.

1 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Narren har fortsatt en funksjon.

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

Minner meg på et show med Lewis Black ,som selv er jøde.

"Dere kristne likte ikke den gamle boken vår så dere måtte ha en ny,der gud er mye snillere,og denne kalte dere NT.Derfor måtte dere kalle boken vår for GT"

"Når jeg skrur på tv på søndags morgen og ser at kristne tolker GT ,tenker jeg på hvorfor en aldri ser en Rabbiner tolke NT.Dersom dere kristne vil ha den rette tolkningen av GT så spør en Rabbiner"

I 2018 er det fortsatt slik at narren er nødvendig for å kunne ytre åpenbare sannheter som undertrykkes av religiøse følelser.


3 liker  
Kommentar #9

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Setter rammevilkår - versus intervenerer

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Og Kohn kan da også leses som at han tar flere med i uttalelsen: «I min religiøse tradisjon tror vi ikke lenger på at Gud intervenerer», siteres han på

PO: "Etter 2000 år med profetert landflyktighet fra dette landet, fikk jødene – slik jeg ser det – landet tilbake i 1948, slik det også var profetert. Vil Ervin Kohn avvise at dette er eksempler på at Gud nettopp har intervenert i jødefolkets historie? Bibelen lærer oss også at Gud fremdeles har planer med sitt jordiske folk, jødene."

Mange ser prosessen dette siste århundret ikke minst siste del de 70 år, som en oppsummering i retning av uttrykket: "kjemp for alt hva du har kjært". Noe både jøder og kristne har måttet gjøre, og sammen i sum har gjort vedrørende å fasilitere for Israels gjenreisning på fedrenes jord.  Felles arbeid og kamp samt lidelse, - i stor grad. For å oppholde det som judeokristent tro og liv i sum innebærer. Sannhet og rettferdighet.

Gud som Elohim Alef-Tav er vel både ramme/normgiver samt den som intervenerer.  
Fra første del fra Edens Hage og fremover på ulike plan gjennom historien til dens nullpunkt. Den siste del enten med "styrke for dagen og håp for i morgen",  og/eller i Tidens Fylde med hjelp til å endre de ytre rammer.

Kanskje er det som med sommerfuglens omdanning/metamorfotiske prosess: Det må erfares å ytre sett overgis til konsekvenser/ tåles noen faser med 3 dager/ 3 år i Dødsriket, før en oppstandelse og nytt liv kan skje. Et tydelig vel begrunnet valg mellom ondt og godt. Der Ondskapen er blitt synliggjort i sitt ytterste og destruktive uttrykk, og derved når sitt vendepunkt. Der Kaoskreftene synliggjøres slik at alle ser at det bærer galt avsted, og at skuta må snus for å ikke møte sitt isfjell og synke. Der veien til liv og frihet sees klart - som et i Tiden fysisk og åndelig møtepunkt mellom lov/rett & dom/soning - Fader og Sønneperspektivet sammenvevd Til ett Til evig tid og på Moriahfjellets symbolske 3 høyder; på en og samme Rygg.
Fader, Sønn og Åndsaspektene i Gud Den Allmektige. Gud Elohim som én og som 3-foldig i sitt vesen.

Også den kristne verden har de siste 3 år erfart sitt holocaust over store deler av verden.  I kamp for felles verdier og livsforståelse, mot sosio-ismalittisk stemmeblokk i FN/ samt globalismens grenseløse men samtidige elitistiske jerngrep.
Jeg ser Guds hånd både som normgiver og rammeverk, samt felles tilbakeførende virke.  Til dyp innsikt om hva som fører til liv og vekst for en verden ennå i veer. Forhåpentligvis snart ferdig med sin strid.
Ordene "Trøst, trøst mitt folk", ble gitt den kristne ambassadens grunnleggere som mandatgivende ord til liv. Det er et Guds mirakel i seg selv. Var det på 80-tallet, tro? ang. ambassadestriden.  Som nå er endt v/ Trump røsten fra USA.


Kommentar #10

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Tidsfaser i intervenering

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Gjennom Josva konkluderer Gud slik: «Jeg gav dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd, og dere bosatte dere i dem. Dere eter av vingårder og oljetrær som dere ikke har plantet.» 

Kommentar:
Viktig å vite bakgrunnen for hvorfor Gud tok fra "kjempene" i landet det verk de type skikkelsene hadde erobret/overtatt/ endret/ bygd.  

Striden går tilbake til 1.Mos 6.1ff, der englene begikk transenderende handlinger versus mennesker. Rent fysisk. Og fikk fysisk avkom som endret hele livet og balansen i det jordiske univers. Noe som tilsist førte til Noahflommen.  Samt repopulasjon i etterkant. Likevel refereres det dog til kjemper (v/samlivsgenetikk) også i senere tid, f.eks rafaittene og kjempen Goliath som eksemplet dengang David ble hans & deres banemann.

Det de/Adam en gang hadde mistet, gav Gud dem i praksis tilbake.
Gud opererte med rettferdighetsmål; som uttrykt ved f.eks at amorittenes mål/ tid av synd ennå ikke fullgått, derfor skulle de ikke angripes.

Vår tids siste 70 års eksperimentering med supermennesker, med interdimensjonell intervenering av vår jord av kunnskap tilknyttet Rosswell-ulykken i 1947, er tankevekkende. Hva vil skje videre med transhumanismen; de som lar seg genmanipulere evt. udødeliggjøres som en "mellomskapning"/ liknende de transcelestials? Kroppsløse vesener ble etter flommen kalt demoner.

Gud grep inn i Noahs dager og vil gjøre det igjen, i vår tids "Noahsdager". Gud ser ut til å gi et spillerom, tillater et scenario og intervenerer på personnivå enten med styrke til å stå eller i Tidens Fylde til å medvirke til endring. Ved sin Ånd. I menneskers hjerte. Og ved å tillate hendelser fra det ytre rom som meteoritter og div. naturkatastrofer. En viss tid.  Kanskje 3 år "med mørke over landet".

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Å høre en jødisk forstander si at han ikke tror på at Gud griper inn, er ganske sterkt

Det er etter min forståelse en klargjørende forståelse av en død tro.  Gud griper ikke inn og jødene behøver ikke tro, de følger de 613 påbudene.  

Tror jødene på evig liv i paradis?  Tror de på den treene Gud?  Tror de på evig liv ved troen på Jesus? Han som døde på korset for at de som tror på Han skal ha evig liv.

Jødenes troen er at belønningene fra Gud får de mens de lever her på jorden.   De er trosmessig på samme stedet de var på før Jesu første komme og før korsfestelsen.

Bergprekenen fra Jesus har de ikke med seg, heller ikke vanndåpen som gir DHÅ og som er til opplysning - templet er ødelagt som offersted og de mener Jesus var en bedrager som aldri sto opp fra de døde.  

Så lenge de ikke opplever og erfarer den levende Gud da de ikke tror på Jesus som Guds enebårne sønn - er det ikke rart at de ikke tror at Gud griper inn.

1 liker  
Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er etter min forståelse en klargjørende forståelse av en død tro.  Gud griper ikke inn og jødene behøver ikke tro, de følger de 613 påbudene.

En kort utdypning av min forrige kommentar.  Jeg viser til noe Per Søetorp skrev for noen år tilbake på VD: 

"I Joh.5:39-40 sier Jesus til datidens skriftlærde: «Dere ransaker Skriftene for dere mener at dere har evig liv i DEM – nettopp de vitner om MEG. 

Men, dere vil ikke komme til MEG så dere kan ha LIV!»

Her viser Han dem at alle GTs profetier og historier faktisk peker mot Ham som hovedperson, og at skriftrullene er av liten verdi i seg selv. 

Deres eneste misjon er å henvise til Ham som gir liv, mens de skriftlærde holdt selve skriften for hellig og livgivende. De så ikke skogen for bare trær. Derfor var de også konstant opptatt av å plukke fra hverandre hver setning Jesus sa, kverulere og fange ham i ord opp mot den «sanne læren» de fant i bokrullene. 

Det er denne «overtroen» Jesus tar et radikalt oppgjør med, idet Han presenterer seg selv som selve oppfyllelsen av alt det skriftene taler om.

Skriften er altså et samlet vitnesbyrd om Kristus – verken mer eller mindre. Og ikke bare det: Johannes presenterer  i sitt første kapittel Jesus som selve Ordet in persona  «Ordet var Gud.

HAN var i begynnelsen hos Gud». Dette verset henviser til skapelsen og at Gud skapte verden i kraft av sitt ord og ved sin sønn. Ordet er altså ikke en « det», men en «Han». 

Selvsagt er det også korrespondanse mellom det skrevne ord og det levende Guds Ord som Ånden taler. Men, dermed kan man ikke uten videre sette likhetstegn mellom Kristus og bibelboka, ved å hevde at hvert bidige vers fra Skriften er ord fra Hans egen munn. 

Det man derimot kan hevde, er at SUMMEN av Skriftens ord er et tilstrekkelig gudsinspirert vitnesbyrd for å kunne gi oss alle det den lover: 

LIV i Hans navn, som er selve Ordet som person!"


2 liker  
Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Svar

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg velger å avvente svar fra Kohn før jeg kommenterer den påstanden. 

Har du fått svar?

Kommentar #14

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Venter fortsatt

Publisert over 3 år siden

God morgen, Gjermund Frøland!

Ingen respons fra Kohn ennå, nei, verken som kommentar i tråden ovenfor eller som innlegg i papirutgaven.  


1 liker  
Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

God morgen!

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.

God morgen, Gjermund Frøland!

Ingen respons fra Kohn ennå, nei, verken som kommentar i tråden ovenfor eller som innlegg i papirutgaven.  

For å foregripe litt vil jeg skissere følgende svar:

Hvis Jesus ikke hadde vært mer enn en profet, dog ikke sitert på hebraisk, kunne han forholdt seg til samme Gud som judaistene. 

Men når Jesus fremstilles som Gud i Kristendommen, må det være en annen gud enn judaistenes, for Jesus er ikke Gud i mosaisk tro.

2 liker  
Kommentar #16

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Lytt til hebreeren Paulus

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
må det være en annen gud enn judaistenes

God morgen igjen!

Jeg mener jøden Paulus svarer klart på dette i flere av brevene. 

1. I 2. Kor 11,22 plasserer han seg tydelig som jøde (for å vise at han ikke står tilbake for jødiske motstandere): "Er de hebreere? Jeg også. Er de israellitter? Jeg også. Er de av Abrahams ætt? Jeg også." Samme understrekning i Fil 3,5: "Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer."

2. Denne Paulus skriver, inspirert av Gud, videre i Rom 3,29-30 (i en utlegning av at både hedninger og jøder står skyldige for Gud): "Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen." 

Vi kan også ta med Gal 3,8-9 fra den samme apostel: "Da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham." (jf. 1. Mos 12,3). 

Dette er noe av bakgrunnen for at jeg for min del er trygg på at det er bibelsk å slå fast at jødenes og de kristnes Gud er én og den samme (og den eneste med stor G).


1 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det var mosaisk synsvinkel som var temaet.

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er noe av bakgrunnen for at jeg for min del er trygg på at det er bibelsk å slå fast at jødenes og de kristnes Gud er én og den samme (og den eneste med stor G).

De fleste (alle?) kristne tror at Jahve (jødenes gud) også er de kristnes gud. Det er en grunn til at de kristne har døpt om Tanakh til Det gamle testamente.

Men hva med mosaisk tro? Alle vet at Jesus ikke er Gud i mosaisk tro, og da er det en elementær tautologi å trekke slutningen at judaistene ikke har samme gud som de kristne.

Jeg ser at du siterer "hebreeren Paulus", men han er jo bare en del av det greske, kristne narrativet. 

1 liker  
Kommentar #18

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

"Her er ikke forskjell ...

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
elementær tautologi å trekke slutningen at judaistene ikke har samme gud som de kristne

… på jøde og greker", skriver jøden Paulus i Rom 10,12 - og han fortsetter: "Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham."

Det du avfeier som et "narrativ", er Bibelens budskap, med grunnlag i GT. Alle Bibelens forfattere er, med unntak av Lukas, jødiske. 

Et viktig poeng i NT er nettopp dette med at det før var "jøde og greker", men at i Jesus behandler Gud jøder og ikke-jøder (grekere/hedninger) på samme måte. 

I Efes 2 snakker Paulus om at hedninger tidligere ikke hadde del i det som Gud har gitt Israel, men nå er hedningene ved troen på Kristus blitt borgere av Guds rike. V. 14,16: "For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet (…) og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet."

I Gal 1,13f beskriver Paulus hvordan han selv "en gang levde som jøde" (…). Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene." Men så møtte altså jøden Paulus jøden Jesus utenfor Damaskus og fikk innsikt i evangeliet.

Jeg skjønner ikke helt hvordan du kan mene at jeg skal utlegge mosaisk tro. Det må da være opp til mosaisk troende, som den Ervin Kohn jeg har henvendt meg til. Mitt svar til deg må bli ut fra mine forutsetninger, og det har du altså nå fått.   

Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Toledot Yeshu

Publisert over 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
svar til deg må bli ut fra mine forutsetninger, og det har du altså nå fått.   

1. Når det gjelder hvorvidt mosaisk tro og kristen tro har samme gud, fremgår det tydelig i denne tråden at det handler om mosaisk synsvinkel. Det er ingen uenighet om kristen synsvinkel.

2. Når det gjelder "hebreeren Paulus", finnes ingen hebraiske/arameiske/mosaiske skrifter om ham før middelalderen og Toledot Yeshu, og da bare som polemikk mot kristendommen. 

Toledot Yeshu er en lissepasning til den hardtskytende, rabiate jødehateren Martin Luther.

(Og nå er Tyskland ute av VM.)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere