Lederartikkel Vårt Land

Mirakelpredikantene

Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla.

Publisert: 18. jun 2018

I ett år har avisen VG arbeidet for å avdekke arbeidsmetodene til to såkalte helbredelsespredikanter, Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. Etter vår oppfatning har avisen gjort det på en god måte. De har avdekket hvordan syke mennesker blir oppfordret til å kjøpe bøker og helseopphold, og til å ringe dyre forbønnstjenester på telefon, igjen og igjen. De har også avdekket hvordan Svein-Magne Pedersen angriper helsevesenets behandling av kreftsyke. 

Vårt Land er ikke negativ til å be for syke. Tvert imot, det er naturlig for en som tror på en omsorgfull Gud å komme til ham med alt som er vanskelig. Det heller ikke oppsiktsvekkende at kristne tror at det er mulig å bli helbredet – de tror på en Gud som skapte himmelen og jorden, som kunne reise Kristus opp fra de døde. Nettopp derfor er det bare så ufattelig trist at enkelte predikanter bringer denne delen av kristen forkynnelse i vanry ved å misbruke Bibelens ord til manipulasjon og åpenlys griskhet. 

Selvsagt skulle vi ønske at VG var enda mer grundig i sin behandling av temaet. Et eksempel er når avisen siterer Pedersen (og Billy Graham) på at «frelse er god business». Sammenhengen tyder på at de ikke sikter til sin egen virksomhet, men til at den som tror får himmelen som gave. Når ting vris på, får kristne lesere mistanke om at avsløringen har en antikristelig agenda, og oppslaget mister litt av sin effekt. 

Vi skulle også ønske at VG hadde fått respons fra sentrale kristne ledere. De aller fleste vet at Den norske kirke tar avstand fra denne typen virksomhet, men noen er kanskje i tvil om hvorvidt alle karismatiske miljøer gjør det. Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla. 

Det finnes nemlig en kategori ateistiske religionskritikere som stadig leter etter bekreftelse på at det er en kobling mellom gudstro og galskap. For å få dette bildet til å gå opp, konsentrerer de seg om den lille brøkdelen av kristne miljøer som gang på gang går over streken. Og om den litt større brøkdelen av kristne miljøer som er tause om dette. Disse ateistene bør få klar beskjed om at et samlet Kristen-Norge tar avstand fra den typen virksomhet som Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen bedriver. Det er på høy tid at denne virksomheten lider samme skjebne som andre usunne bølger i norsk kristenliv: Dør ut av seg selv.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Kommentar #1

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er akkurat det jeg helst ville at det skulle gjøre. Dø ut av seg selv. Hvis det er galt, men folk blir jo frelst! Hvordan kan jeg da ta avstand? Jeg tar ikke avstand! Dessuten er dette big business for VG som trenger oppslag for å beholde sin posisjon og penger. Som ellers sår tvil og feilinformasjon om saker som Israel. Nå har de syndebukken sin i SMP! Det med at frelse er big business referansen tok jeg heller ikke. Så her er det flere enn sekulære som faller igjennom. Da er det et problem når anklager ikke er entydige. Da er VG selv spekulantene.

Som sagt før jeg er også døende. Så jeg har ikke så mye å tape. Jeg ønsker bare det beste for Norge. Men kristendommen har noe å tilby Norge både ved at den hindrer at ondskap skjer og den kan gi håp mm. Samtidig er det noen utfordringer. Men det er jo mer fordi kristne er feige og tar avstand istedet for å hjelpe?

Hvordan kan vi innvitere folk til å bli kristne og så skyte dem ned når de følger det som står der? Vi kristne er alene mot verden. Ikke at vi er i verden og er imot alle som stikker seg ut.

Jeg har egentlig ikke lyst til å forsvare millionpredikanter. Jeg tror ikke han har det dårlig! Men når selv ikke den største kristne avisen kan si noe mer nyansert må jo noen nyansere?

Dessuten lager han vanntårn osv i Afrika? eller var det India? Barnehjem?

Byfuglien sier: "Tar de syke folk alvorlig? Mennesker som står i livskriser må man ta på fullt alvor, sier hun." - mitt svar: Vi har jo lyst til å ha det litt gøy sevl om vi skal dø vi også. Eller skal vi ha det verst mulig helt til enden? 

Det er jo det samfunnet vil. Låse oss inne, så de kan glemme elendigheten. Døden skal glemmes i dagens samfunn.

Det å ta oss helt useriøst er også et alternativ. kanskje man bare trenger noen å prate med, tulle med? Ordspråkene 17:22 sier glede er god medisin.

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Dette tør dere si?

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Nettopp derfor er det bare så ufattelig trist at enkelte predikanter bringer denne delen av kristen forkynnelse i vanry ved å misbruke Bibelens ord til manipulasjon og åpenlys griskhet. 

Vil VL’s redaktør sette seg ned sammen med de to predikantene, eventuelt en av gangen, over en kopp kaffe og en åpen Bibel og gjerne to vitner og si, Svein-Magne, du manipulerer Guds Ord og du er grisk.

Tør dere det?

Det er allerede sagt her i avisen.  Møt dem nå mann til mann.

3 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Tar Kirken en avstand som synes og høres

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Vi skulle også ønske at VG hadde fått respons fra sentrale kristne ledere. De aller fleste vet at Den norske kirke tar avstand fra denne typen virksomhet, men noen er kanskje i tvil om hvorvidt alle karismatiske miljøer gjør det. Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla. 

Bra Vårt Land - nok engang. Jeg har selv i min biografi kalt dere for menighetslivets renholdsvesen. Men dessverre er det nok ikke slik at folk flest vet at Kirken tar avstand fra disse forhold. Svein-Magne Pedersen stiller opp i arrangementer med prester og kirkeledere år etter år uten at vi ser eller hører en protest. Og hva med Visjon Norge, et forum som selv statsministeren har beæret ved sin deltakelse, uten at et kritisk ord ble publiseres fra kristent hold?  Etter femti år med mitt eget private oppgjør med denne utviklingen, er jeg glad for at det både er troende og tidligere troende som nå tar det som skjer på alvor, men den generelle likegyldighet er skuffende, og hektiske ateister kan ofte være til mer skade enn gagn. 

3 liker  
Kommentar #4

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Bare for å være litt nøyaktig her tror jeg ikke Erna har deltatt i Visjon Norge etter det jeg vet. Men hun deltok på et arrangement av Jesus Kvinner.

Kommentar #5

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hun ble intervjuet, med en hyggelig hilsen.

1 liker  
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Misforstått tolkning?

Publisert rundt 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Nettopp derfor er det bare så ufattelig trist at enkelte predikanter bringer denne delen av kristen forkynnelse i vanry ved å misbruke Bibelens ord til manipulasjon og åpenlys griskhet. 

Er dette riktig oppfattelse?  "Manipulasjon og åpenlys griskhet." Jeg tror ikke det.  Men det er et viktig felt å navigere klokt i.  

Alle vet at tro, håp og kjærlighet, er i positiv retning til helbredende livskrefter. Mens det motsatte er krevende og i verste fall skadelig.
Tro - og inspirasjon med basis i Guds godhet og fremtidshåp, samt spesifikke ord av inspirasjon - kan gi mennesker håp.  Kan gi de gode biokjemiske livsprosesser løftende og støttende livsrom.
Noen har også salvelse til kraftgjerninger. Kanskje disse to, jfr manges vitnesbyrd.

De bruker sin tid - som ellers ville vært brukt kanskje som lege.  Hva er egentlig forskjellen?  Er offisielle leger mer sanne og verdige tjenesteytere? Ulike områder heller.
Det er personenes tid, studier, kunnskap , livs- og hjerteengasjement -  ikke evangeliets gudgitte nåde som det betales for; -  slik jeg ser det.
Man bør dog i alle bedrifter søke å få ned ventetid og på tomgangsbetaling. Kanskje er musikken en "forberedelsestid" mens mennesker venter?

Noen ganger kan det nok som hos Jesus, utgå en kraft som helbreder.  Tror vi det om Ham, - ved Ånden kan det skje også ved andre.  Det finns en tro og et større kraftfelt i virksomhet til ulike tider.  Men det viktigste skjer i det enkelte menneskes eget indre; det øvrige er støttefunksjoner eller "støtdoser" til hjelp enkelte tider. Slik kan man se på det.
Bottom line:  
Man må enhver lære seg å forholde seg til Gud i sitt indre menneske og ved Ånden. Lære seg å ville og å gøre det gode, så langt man kan.  Og parallelt hvile i nåde over det som ikke alltid lykkes eller som kommer i ens vei av motkraft - et på tross av.

Om ting i praksis bør justeres - kanskje?  Om det sekulære samfunn fungerer bedre eller sunnere,mer ærlig og oppriktige - neppe?  Ja, takk - begge deler, kan utfylle ulike behov til ulike tider.  Men klargjøring i fokynnelse - og sunn metafysisk forståelse, er ingen ulempe, så folk skjønner de iboende helsemekanismer og kan samarbeide med Gud og gudsrikeskreftene til det gode.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere