Oddbjørn Johannessen

192

Spekulative og kyniske pengepredikanter

VG har i lengre tid drevet gravejournalistikk rundt virksomheten til «helbredelsespredikantene» Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. Dette har resultert i en aldeles rystende reportasje i avisens helgebilag denne uken.

Publisert: 16. jun 2018  /  1203 visninger.

Siden november 2017 har journalist Marie Kingsrød og fotograf Annemor Larsen jobbet intensivt for å kartlegge virksomheten til Pedersen og Edvardsen.  For å få dokumentert predikantenes arbeidsmetoder har de blant annet alliert seg med to uhelbredelig syke kvinner, som har ringt predikantene på deres såkalte «forbønnstelefoner». Samtalene er blitt tatt opp – og deler av dem kan leses i helgebilaget, samt sees og høres via VGs nettavis.

Det som avdekkes, er så kynisk og provoserende at jeg nesten mangler ord – men jeg oppfordrer folk (og særlig dere som bekler ledende stillinger i norsk kristenliv) til å søke nødvendig informasjon ved å lese den grundige reportasjen.

Kort oppsummert er det snakk om en kombinasjon av penger (mange penger!), en betydelig dose kynisme og en forvrengt kristendomsforståelse.

Noen eksempler: 

-          Svein-Magne Pedersen hevder å ha helbredet nær sagt alle former for kreft, AIDS og en rekke andre uhelbredelige plager

-          Han hevder videre at legenes behandling (cellegift, strålebehandling) i seg selv kan være kreftfremkallende.

-          Han driver en forbønnstelefon, der taxameteret løper med 14 kroner minuttet – også om innringerne må vente i køen (noe de så godt som alltid må).

-          Han arrangerer «mirakeldager» på senteret sitt i Vennesla med inngangspenger og kølappsystem.

-          Tom Roger Edvardsen hevder at han har medvirket til å gjenoppvekke er dødt barn – og, i likhet med Pedersen, påstår han at kreft- og AIDS-pasienter er blitt helbredet i fleng (bl.a. via hans forbønnstelefon).

-          Edvardsen driver sitt eget «mirakelhotell», der syke mennesker loves helbredelse i løpet av en langhelg – til en pris på 4800 kroner.

VG har ettergått noen av de påståtte helbredelsene, bl.a. en sak der en kvinne angivelig skulle ha blitt helbredet for 20 kreftsvulster i løpet av en uke.  Det kunne ikke dokumenteres at kvinnen faktisk hadde vært kreftsyk i det hele tatt.

Svein-Magne Pedersen er tidligere blitt anmeldt for brudd på den såkalte «kvakksalverloven», men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.  Nå vurderer jurister om det er mulig å endelig få stanset humbugen – men begge predikantene har skaffet seg dyktige advokater som mener de ikke har gjort noe straffbart.

Jeg har ikke juridisk kompetanse til å avgjøre om de to predikantene formelt har begått lovbrudd, men er ikke i tvil om det moralske skyldspørsmålet.  Dette er grov utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon, som blir gitt steiner for brød – til blodpris. 

Jeg reagerer sterkt av flere grunner.  For det første går det over stokk og stein med etikken her.  For det andre føler jeg, som tidligere aktiv kristen, et særlig «kall» til å advare høyt og tydelig.  Dessuten reagerer jeg som sørlending.  Pedersen driver sin virksomhet fra Vennesla, ei bygd jeg er glad i (jeg tilbragte ti år av mitt liv der), og Edvardsen var på et tidligere tidspunkt aktiv i en «trosmenighet» i min hjemby Arendal.  Jeg misliker at folk andre steder i landet skal få befestet sine fordommer om Sørlandet som det ekstreme «bibelbeltet».

Det er prisverdig at et stort mediehus som VG nå griper grundig fatt i denne motbydelige virksomheten!

 https://www.vg.no/spesial/2018/mirakelpredikantene/kap1/

 

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
I bibelen står det at troende skal betale en tiende,

Nei, det du sier her er misforstått. Når Abraham, alle troendes stamfar, har betalt tiende, så har han gjort det for alle sine etterkommere. Troende i dag har ikke krav om å betale tiende, det er jødedom.

1 liker  
Kommentar #52

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

enkelt å rydde opp i for SMP

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men bruker advokat John Christian Elden som "pressetalsmann".  Han gentar og gjentar at Pedersen har vært i god tro. Det holder ikke.

Dette kan jo SMP enkelt rydde opp i dersom han snakker sant. Han kan offentliggjøre alle overføringer av penger til disse barnehjemmene. Dokumentasjonen får han i sin bank. 

Og så kunne det være interessant om han dokumenterer hva hans egen stiftelse Misjon Jesus leger disponerer av verdier i eiendom og penger. 

I følge Proff.no er stiftelsen som han både eier og styrer, god for over 90 millioner. 

Sett i et evangelisk perspektiv finner jeg det svært underlig at han må bruke en dyr advokat til å prate for seg. Spesielt fordi evangeliet er sannhet, og sannheten tåler alltid lyset. 

Tåler ikke SMP sin virksomhet lyset?

2 liker  
Kommentar #53

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Årsaken er at vi alle, innerst inne, vet at helbredelser ikke fungerer Derfor nøyer vi oss med å snakke om helbredelser av diffus, ikke-verifiserbar karakter.

Og bakom synger pengene.

Jeg har noen blant mine nærmeste venner som har opplevd sensasjonell helbredelse etter forbønn. Så i min vennekrets er det mange som tror på helbredelse.

Og det var ingen penger innblandet, selvfølgelig. Når en pastor på forespørsel oppsøker en syk på et sykehus, handler det aldri om penger.

Tilfellet med Svein Magne Pedersen er unikt. Såvidt meg bekjent er han den eneste i Norge som har gjort bønn for syke til en heltidsbeskjeftigelse. Det begynte han med etter noen oppsiktsvekkende helbredelser som fikk stor publisitet, - også på nasjonalt TV.

Og dermed blir selvfølgelig spørsmålet reist hva han skal leve av når han gjør dette på heltid. Det er ting som tyder på at han ikke har valgt gode løsninger.

2 liker  
Kommentar #54

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva er din mening om følgende Levi?: Det dreier seg om grov økonomisk kriminalitet, der mange medfølende,  men også lidende mennesker kynisk utnyttes. Hvorfor anmeldes han ikke av dere som er nærmest til å kunne gjøre det? Hvorfor blir han ikke  tiltalt? Og hva burde kunne gjøres overfor kundene? Hva danner grunnlaget for en kundeskare? Det paradoksale i mine øyne er at...- nei , jeg tør ikke å si det, min mors formaninger holder meg igjen.   

Dersom det dreier seg om grov økonomisk kriminalitet, blir han tiltalt.

Men da må man først kartlegge hvor mye penger som er samlet inn til formålet, og hvor mye som er brukt til formålet. Der sier advokaten at dette kan de redegjøre for i hver detalj, men er avhengig av at regnskapsføreren kommer seg hjem fra en utenlandsreise først.

Markedsføringen viser seg å ikke stemme med detaljene i den bakenforliggende virkelighet. Men det kan tenkes at det ikke er kommet inn mer penger, enn det som tross alt er brukt på disse prosjektene. Eller at pengene er brukt på tilsvarende prosjekter.

Men det får vi altså vite om noen dager.

Advokaten ba om et par dager, men det kunne ikke VG gi før man trykket artikkelen. Noen ganger er det best å ikke vite for mye, for det kan som kjent ødelegge en god sak.

1 liker  
Kommentar #55

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Og det var ingen penger innblandet, selvfølgelig. Når en pastor på forespørsel oppsøker en syk på et sykehus, handler det aldri om penger.

Dette bør understrekes - grundig! Som du har også jeg opplevd helbredelser, også for egen del og det er aldri snakk om å gjøre butikk på det.

Den helbredende troen er en av de frukter som de hellige skal kjennes på, og det skjer! Men ta betalt - nei!

Jeg ser på det som skjer med helbredelse som en butikkvirksomhet, som en form for hån mot Han som virkelig helbreder på kropp og sjel.

Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tiendens funksjon

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, det du sier her er misforstått. Når Abraham, alle troendes stamfar, har betalt tiende, så har han gjort det for alle sine etterkommere. Troende i dag har ikke krav om å betale tiende, det er jødedom.

Det stemmer ikke, Åge! Malaki, den siste profeten i GT, lenge etter at Abraham betalte tiende; legg nøye merke til hva han sier om tienden og hva den skal brukes til:

Malaki 3: "7 Like fra eders fedres dager har I veket av fra mine lover og ikke holdt dem; vend om til mig, så vil jeg vende om til eder, sier Herren, hærskarenes Gud. Og I sier: Hvad skal vi vende om fra?  8 Skal et menneske rane fra Gud, siden I raner fra mig? Og I sier: Hvad har vi rant fra dig? Tienden og de hellige gaver.  9 Forbannelsen har rammet eder, og fra mig raner I, ja hele folket. 10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål! 11 Og jeg vil true eteren for eders skyld, så den ikke ødelegger jordens avgrøde for eder; og vintreet på marken skal ikke slå feil for eder, sier Herren, hærskarenes Gud. / 12 Og alle folkene skal prise eder lykkelige; for da skal eders land være et herlig land, sier Herren, hærskarenes Gud."

Tienden er den delen av folkets grøde og inntekt som Herrens samlet inn for å blant annet å ta vare på fattige, og for å forvalte administrasjonen av mange oppgaver i Israel. Dette var ikke en engangs "betaling" Abraham gjorde som et symbolsk syndeoffer for etterslekten. Selve tienden var ikke et blodoffer, eller et syndeoffer, men et middel som fellesskapet nøt godt av.

Eksempelvis er tienden i Jesu Kristi Kirke det som samles inn for å bygge møtehus, templer, trykke bøker osv, og for å drive velferdstjenester verden over. På det viset er kirken uavhengig verden forøvrig, belaster ikke andre samfunn, er selv-assurenderende og tar ikke i mot statsstøtte for trossamfunn i Norge eller andre land. Til gjengjeld belastes ikke tienden med skatt i Norge, den trekkes fra bruttoinntekten før skatt.

I dette perspektivet er dette den verdige måten å bygge opp Guds rike på, også tatt i betraktning at det er bare de som har administrative heltidsstillinger i kirken som får lønn. Presteskapet i JKK er et ulønnet legpresteskap som tjener folket uten vederlag, svært annerledes enn man ser i mange andre kirkesamfunn.

Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Til gjengjeld belastes ikke tienden med skatt i Norge, den trekkes fra bruttoinntekten før skatt.

Dette ble litt feil - husker ikke detaljene bak, det er tilnærmet riktig.

Kommentar #58

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Men det får vi altså vite om noen dager.

Vi vet nok.

https://www.vg.no/nyheter/i/KvgPj6/her-kan-mirakel-pengene-havne


Vi viste nok. De som vil vite. Vi burde støtte de han utnytter, ikke egen tro for de som har den, eller han som utnytter mennesker i nød.

Kommentar #59

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi viste nok. De som vil vite. Vi burde støtte de han utnytter, ikke egen tro for de som har den, eller han som utnytter mennesker i nød.

Skjønte ikke helt ordlyden, men jeg antar du tenker på ofrene generelt.

Så, hvordan kan man støtte ofrene? Hvis dette dømmes som svindel, burde de som har betalt i dyre dommer i det minste få tilbake pengene - men hvordan skulle det skje i praksis? Skulle det skje over skatteseddelen?

Kommentar #60

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette dømmes som svindel, burde de som har betalt i dyre dommer i det minste få tilbake pengene

Jeg tenker predikanten kunne få gratis kost og losji på statens regning.

Kommentar #61

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Vi vet nok.

https://www.vg.no/nyheter/i/KvgPj6/her-kan-mirakel-pengene-havne


Vi viste nok. De som vil vite. Vi burde støtte de han utnytter, ikke egen tro for de som har den, eller han som utnytter mennesker i nød.

Neppe.

Såvidt jeg forstår finnes det 3 ulike inntekter her:

1 Inntekter fra "teletorg" eller lignende. Ikke ulovlig, men dersom det han driver med kan rubriseres som alternativ behandling, så blir det kanskje ulovlig heretter, når utredningen er ferdig.  Men teletorg-virksomheten er allerede opphørt.

Å rubrisere forbønn som behandling, blir nok ikke lett, så det er andre sider ved den type virksomhet som må kunne rammes.

2 Inntekter til hjelpearbeid. Her vil jeg tro at etterforskningen vil dreie seg om forholdet mellom inntekter øremerket hjelpearbeid sett opp mot utgifter mot hjelpearbeid. Dette er tall som advokaten har varslet vil komme, men som VG ikke kunne vente på før de slapp saken.

3 Inntekter fra forlagsvirksomhet. Han driver en ikke ubetydelig forlagsvirksomhet som har gitt gode inntekter. Dette er heller ikke ulovlig.

1 liker  
Kommentar #62

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Troende i dag har ikke krav om å betale tiende, det er jødedom.

Det er sant det er ikke krav, men det det settes pris på at det gjøres for å styre en menighet er ikke gratis. Og det er ikke bare jødedom. Vi ser at de første troende som går den nye "Veien" gjør det. De gav faktisk alt de eide til menigheten. De hellige fra menigheter utenfor Jerusalem sendte gaver til nettopp Jerusalem (tiende) fordi Jerusalem var så forfulgt.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #63

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er utvilsomt viktig å skille mellom falske og ekte predikanter – så vel som falske og ekte profeter. 

Her er en detaljert dokumentar som avslører hvordan hypnotisøren Derren Brown lavet en ‘faith healer’: Miracles For Sale
https://www.youtube.com/watch?v=RiP5TqAlQzo 

Jan Hellesøe og Jeppe Schjøtz er to danskehypnotisører som også laver tilsvarende dokumentarer.

1 liker  
Kommentar #64

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Begrensninger

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har noen blant mine nærmeste venner som har opplevd sensasjonell helbredelse etter forbønn. Så i min vennekrets er det mange som tror på helbredelse.

Jeg reiste spørsmålet om å vekke opp folk fra de døde og om å la amputerte lemmer vokse ut igjen. Vi vet at dette aldri skjer i samfunn hvor man har systemer for kontroll av data eller hvor samfunnskontrakten er så sterk at vår default-posisjon er at vi kan stole på hverandre.

Som i eventyrene kan vi snakke om et land langt borte (bak de sju blåner) og Det var en gang ... (en gang for lenge, lenge siden). Der og da var helbredelsene og magien en del av godtfolks hverdag. Tor red over himmelhvelvingen og Jesus drev ut onde ånder fra 5000 griser.

Vi kan føle oss bedre. Statistiske variasjoner virker på troende og ikke-troende, på rettferdige og urettferdige. Placebo-effekten kan virke i bestemte sammenhenger (men hverken placebo eller Gud får amputerte lemmer til å voke ut igjen. Dette er noe vi alle vet.)  Vi kan uttale oss på vegne av andre, ikke navngitte, personer.

Jeg tipper at i din vennekrets er det ingen som tror at en amputert arm kan vokse ut igjen, hverken med Guds, naturens eller legevitenskapens hjelp.

1 liker  
Kommentar #65

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Samle eder ikke skatter på jorden!

Publisert over 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker predikanten kunne få gratis kost og losji på statens regning.

Først kan han betale tilbake. Han har skatter i både Norge og Canada som han sikkert i god, kristen ånd kan skille seg ad med.

1 liker  
Kommentar #66

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Begrensninger?

Publisert over 2 år siden

Det er nødt til å være en mulighet for tvil. Hvis vi får et 100% sikkert gudsbevis har vi ikke lenger noen unnskyldning. Da er vi likestilt med engler når det gjelder ansvar for vår synd. Det finnes ingen slingringsmonn for den som har all kunnskap om Gud. Engler kan aldri bli frelst, men det kan vi.

Kommentar #67

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva hvis Allah ikke eksisterer?

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Det er nødt til å være en mulighet for tvil. Hvis vi får et 100% sikkert gudsbevis har vi ikke lenger noen unnskyldning. Da er vi likestilt med engler når det gjelder ansvar for vår synd. Det finnes ingen slingringsmonn for den som har all kunnskap om Gud. Engler kan aldri bli frelst, men det kan vi.

Hva hvis Allah ikke eksisterer? 

Da har muslimene satset på feil hest. De hadde ikke 100% visshet, men det kunne de heller ikke kreve, for da hadde de vært likestilt med engler, engler som ikke kan bli frelst.

1 liker  
Kommentar #68

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Gud er alltid god.

Publisert over 2 år siden

Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. 

Jeg tror det er fordi vi har våre begrensninger, og ikke vet bedre. Menneskene kommer aldri til å bli like hardt dømt som de som kjenner den hele sannheten om Gud. Jo mer kunnskap, jo mer ansvar. De som ikke kjenner loven skal slippe mye billigere fra det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere