Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Hevn uten plan

Det fleste av Trond Giskes bakspillere har forstått at han ikke blir partileder. Likevel fortsetter en del av dem å skape bråk. Målet er å ta Hadia Tajik, og i neste runde Jonas Gahr Støre.

Publisert: 15. jun 2018  /  1214 visninger.

I Ap er det for tiden særlig en gruppering som ønsker å skape uro og blåse opp konflikter internt i ledelsen. De tegner et bilde av nestleder Hadia Tajik som illojal. En person som ikke står last og brast med partiet. De mener Tajik må skiftes ut, men også Jonas Gahr Støre etter hvert – partilederne som til slutt ba Giske om å trekke seg. Grupperingen finner du igjen som anonyme kilder i en rekke saker i media.

I grove trekk består denne gruppen av folk som er skuffet over at Giske måtte ut av parti­ledelsen. Mange av dem kommer fra Trøndelag. Noen kommer fra Akershus. Og noen av dem er spredt rundt om i landet. Enkelte sitter i sentrale verv på Youngstorget og på Stortinget.

Aktive i media

Gruppen har vært svært aktive med tips til media. Aftenposten skrev nylig om «hva som egentlig skjedde» den dagen Tajik leste opp fra varslene på Aps sentralstyremøte i januar. I avisa heter det: «De nye opplysningene viser at ledelsen var mer splittet og historien mer dramatisk enn det som til nå har vært kjent». Det ble også lekket at «Støre var rasende» da han oppdaget at noen hadde gitt denne informasjonen til pressen. Saken stiller både Tajik og Støre i et ugunstig lys.

I likhet med at denne Vårt Land-kommentaren er bygget på kilder, hadde Aftenposten også åpenbart snakket med flere i Ap. Vi som jobber i journalistikken vet at i partier med konflikt, finnes det alltid kilder som vil snakke. Noen kilder tar også aktivt kontakt for å plante negativ informasjon.

«Refs-nekt»

Det finnes en rekke nyhetsoppslag som kan leses inn i dette bildet. Torsdag denne uken hadde Dagbladet følgende overskrift på en artikkel om Jonas Gahr Støre: «Nekter å refse Hadia». Dagbladet slo fast at Tajik har utfordret Støre i håndteringen av varslings­sakene. Avisa stilte ham deretter spørsmålet om han ville refse henne? Hans svar var som følger: «I slike saker har alle rett til å engasjere seg og uttale seg». Dermed smalt avisa til med overskriften om refs-nekt.

Saken framstår nærmest absurd, fordi den kom omtrent samtidig som Tajik hadde fått gjennomslag i Ap for sitt forslag som åpnet for å nekte folk å delta på enkelte fester dersom de hadde en trakasseringsak på samvittigheten. Likevel framsto det som et legitimt spørsmål fra Dagbladet om Støre ville refse Tajik.

Mange er lei

Nå er det viktig å presisere at ikke alle som i sin tid støttet Giske ønsker bråk. En del av Giskes tidligere støttespillere er lei av konflikten. Nå vil de videre. De er mer opptatt av at partiet Ap skal reise seg etter Metoo. Om noen av disse kan være nølende, stiller de seg likevel bak ideen om «samling i bunn». Selv om de tidligere mente at Giske var deres beste mann i parti­ledelsen, innser de at den sittende partiledelsen må få arbeidsro hvis de skal klare å mobilisere til neste valg.

Men et antall Ap-folk, som flere anslår til å være mellom 20 og 30 personer, er ikke innstilt på å bidra til dette. De frykter at nestleder Hadia Tajik og leder Jonas Gahr Støre skal befeste sin posisjon i partiet dersom de lykkes ved valget.

Det interessante spørsmålet er hva denne gruppen ønsker å oppnå, dersom de skulle klart å så tilstrekkelig tvil om Tajik og Støre? Det paradoksale er at de ikke har klart å samle seg om en ny lederkandidat.

Et av navnene som verserer i disse kretsene er partisekretær Kjersti Stenseng. Men først og fremst som en overgangsfigur. Særlig blant de få som fortsatt tror at Giske på et senere tidspunkt vil kunne bli partileder.

Lei av konflikt

Samtidig er det brede lag av Ap lei av uro og lekkasjer. Støre gikk selv ut i Klassekampen denne uken og manet partiet til å kutte ut negativt prat om partifeller. Han mener det sluker energi fra det politiske arbeidet.

Støre er ikke alene. For en tid siden var flere av Aps fylkesledere ute i media og manet til det samme. Per Vidar Kjølmoen, leder i Møre og Romsdal Ap, sa det slik til NRK: «Jeg er ganske lei av å snakke om slike medieoppslag. Det er gamle saker, partiet har konkludert, og nå må vi gå videre».

«Giskes klokskap»

Det store spørsmålet er likevel om den hardeste kjernen av Giske-tilhengere kommer til å gi seg?

I Aps sentrale miljø snakkes det mye om et kjølig forhold i partiledelsen, og at Stenseng fortsatt ønsker Giske tilbake. Da partisekretæren holdt tale på Aps fylkesårsmøte på Hell, ønsket hun Giske velkommen tilbake i fylkespolitikken med disse ordene: «Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her»

Dermed er det stor avstand mellom Tajik som leste varslene mot Giske høyt i sentralstyremøtet – og Stenseng som ønsker ham tilbake.

Stor avstand

Til tross for at de to nettopp poserte sammen med felles utspill i Dagsavisen, synes avstanden stor. Selv om Støre trolig vil beholde begge for balansens skyld, er det mulig det ikke går i lengden.

Dersom en av dem går, vil det største tapet for partiet være Tajik. Ikke bare fordi hun er et av Aps store talenter, men også fordi flere målinger viser at Ap har mistet flere kvinnelige velgere enn menn.

Tajik er blitt et symbol på en som turte å si ifra om trakasseringsvarsel, til tross for at det kostet. Det setter mange kvinner stor pris på. Det bør partiet ta på aller største alvor.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Otter Skaaret

4 innlegg  18 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Berit Aalborg er en av landets beste og mest interessante kommentatorer. Hun har god innsikt og er mer opptatt av å gi dekkende og relevant informasjon enn å lansere synspunkter som "slår". Jeg tror at hun dessverre treffer spikeren på hodet denne gangen også. 

3 liker  
Kommentar #2

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Den kjønnsavhengige nåden....

Publisert nesten 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.

Grupperingen finner du igjen som anonyme kilder i en rekke saker i media.

I grove trekk består denne gruppen av folk som er skuffet over at Giske måtte ut av parti­ledelsen. Mange av dem kommer fra Trøndelag. Noen kommer fra Akershus. Og noen av dem er spredt rundt om i landet. Enkelte sitter i sentrale verv på Youngstorget og på Stortinget.

… så da var de visst ikke så veldig anonyme likevel?

Det er bra at du har fokus på trakassering, fortsatt... den finnes i mange varianter og med ulike kjønn som offer. Men du har minst et handikap.

Trond Giske har åpenbart trådt feil, noe som har fått konsekvenser både for ham og for partiet. Og ikke minst de som opplever seg trakasserte. Han har imidlertid angret sin brøde, bedt de forulempede om tilgivelse og knelt ved botsbenken i beste sendetid, uten at syndsforlatelsen synes stå i forhold til den man inviteres til der. Ved botsbenken. I så måte finnes det enkelte steder større forståelse for nåde enn i et knippe norske medier - gjerne med feminine politiske redaktører.    

Noen av deres påminnelser er tydeligere enn andre. De gjør Giske til Synderen med stor S, uten returmulighet. Velbekomme, de om det. Budskapet faller imidlertid litt for fort på stengrunn, også fordi en herværende kulturminister av kvinnekjønn i tilsvarende urene ærend, som Giskes, ikke bare går fri...men premieres i det politiske systemet. 

Har stor sans for at det ryddes i ukultur og uhøvisk maktbruk...som trakassering er. Og jobben er langt fra ferdig. Men inkonsistens basert på rødstrømpe-solidaritet holder ikke her. Spesielt ikke om marginale forskjeller forsøkes dekke over kjønn som begrunnelse. 

Det er likhet for lov og rett i dette landet, men i kjølvannet av #MeToo sliter vi fortsatt med en kjønnskvotering basert på et ødeleggende irrasjonale, for saken. Og det er bare trist!                      

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere