Petter Olsen

58

Fór opp til himmelen

Ble Jesus virkelig tatt opp til himmelen, eller er Lukas’ beretning om Jesu himmelfart å forstå på alle andre måter enn rent konkret?

Publisert: 13. jun 2018

I tiden 2.–23. mai registrerte jeg 14 innlegg i papirutgaven av Vårt Land om Jesu himmelfart. Sju var skrevet av fem ulike professorer (hvorav to emerituser, altså avgått fra stillingen), fem av folk som titulerte seg teolog og to av innsendere uten tittel.

Det var professor ved teologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Marius Timmann Mjaaland, som startet det hele. I kronikken 2. mai tar han utgangspunkt i Apg 1 og siterer (v. 9) at Jesus ble «løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne». Mjaaland refererer også spørsmålet fra de to mennene i hvite klær (v. 11): «Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen?». Professoren mener himmelfarten kan forstås slik: «De (disiplene som øyenvitner, min anm.) beretter slett ikke om en kropp som farer opp til himmelen som en rakett. De forteller om en åpenbaring, en visjon på fjellet, som minner om Jesu transfigurasjon (da Jesus ble forklaret, min anm.). Men denne gangen handler det om en transfigurasjon fra den avgrensede til den himmelske, altså den som i likhet med Gud Skaperen kan være til stede overalt.»

At Jesus etter oppstandelsen hadde et legeme med andre kvaliteter enn før, har Mjaaland rett i. Men hva så med påstanden om at himmelfarten ikke var fysisk og konkret? Da må vi spørre som (lekmann?) Magne V. Kristiansen gjør 11. mai: «Mener teologene at Jesu bein fortsatt ligger i en hemmelig grav?».  I skrivende stund har Mjaaland og hans meningsfeller ikke gitt Kristiansen noe svar.

Det som etter mitt syn er et helt sentralt skriftsted i denne saken, er ikke nevnt i noen av de 14 innleggene. Når Jesus etter oppstandelsen viser seg for Maria, sier han dette (Joh 20,17): «Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen!». Den britiske teologen og biskopen Charles Ellicott (1819–1905) påpeker i sin kommentar til Det nye testamente at det greske ordet som er oversatt «rør», betyr «å feste seg selv til», «å holde fast», «klynge seg til». Maria hadde kastet seg ned og omfavnet Jesus i knehøyde. Det Jesus vil stoppe, ifølge Ellicott, er fortsettelsen av denne handlingen. Jesus sier egentlig følgende til Maria: «Ikke fortsett med å klynge deg til meg».   

Hvorfor sier Jesus dette? Det forklarer han selv, og her kommer altså himmelfarten inn: «For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen!». Uttrykkelig bekrefter Jesus i siste del av verset: «Jeg farer opp (…)» (jf. Joh 6,62). Marias handling forutsatte noe som ennå ikke var fullført. Jesus hadde ennå ikke returnert til jorden på den måten han i Joh 14 og 16 hadde forklart disiplene at han skulle gjøre: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere» (14,18). Hvordan skulle han komme til dem – og til oss? «Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere» (16,7).

Maria signaliserte – forståelig nok menneskelig sett! – at hun ønsket å holde fast på en synlig, fysisk tilstedeværelse av Jesus. Men i stedet var altså Guds plan at Jesus skulle kunne være hos alle troende samtidig, i og med Den hellige ånd! Det forutsatte nettopp at Jesus ble tatt opp til Gud, og det legemlig.

I sin andre kronikk, som sto på trykk 18. mai, skriver Marius Timmann Mjaaland at «hvis ikke Jesus hadde forsvunnet opp til himmelen (…), kunne vi ikke forvente hans nærvær overalt». Likevel oppfatter jeg at professoren fastholder fornektelsen (som han ikke er alene om) i den første kronikken av en legemlig, konkret himmelfart.

«Jesus forsvinner, altså», skriver Mjaaland, «men ikke fordi han er steget opp til en fjern himmel». Mjaaland velger å hoppe over at de to mennene i hvite klær ikke bare stilte et spørsmål i Apg 1,11, men også kom med svaret på det: «Denne Jesus (…) skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!». «På samme måte» er rimelig konkret.

I stedet for en Jesus som både er fysisk til stede ved Faderens høyre hånd – der han går i yppersteprestelig tjeneste for oss – og i alle troende ved Den hellige ånd, synes blant andre Mjaaland å forstå det slik at Jesu legemlighet etter oppstandelsen bare kommer fram i nattverden.   

Da Jesus ble løftet opp, var det med et legeme med kvaliteter ulikt det kroppens hans hadde før oppstandelsen. Med det samme legemet skal han fysisk komme igjen til Oljeberget. Som før himmelfarten, vil han kjennes igjen på sårene.

Først publisert i Sambåndet nr. 6/18.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Vi skal alle

Publisert rundt 3 år siden

være glade for at himmelfarten i lang tid ble tatt som en konkret hendelse som involverte jesu kropp. Vi unngikk dermed en rekke tvilsomme relikvier omkring i verdens kirker. Nå er det nok for sent å starte letingen etter fysiske rester av Jesus - hvor de enn måtte befinne seg.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Himmelfart

Publisert rundt 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ble Jesus virkelig tatt opp til himmelen, eller er Lukas’ beretning om Jesu himmelfart å forstå på alle andre måter enn rent konkret?

Helt konkret så er Bibelen egentlig en lukket bok, dvs at den er skrevet på en slik måte at den er umulig å forstå om den ikke blir omskrevet, og satt sammen igjen i riktig sammenheng. Bibelen (Jes.29.11f.) forteller om en forseglet bok. (Dan 12,4 ) I Lukas 24 kan man lese versene 25-27 som hører med til Jesu oppdrag i fra v44. I v51 blir han tatt opp til himmelen. Legg merke til at verset henviser til Apg.1.9 (-11): 

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

(Flere henvisninger herfra Matt 26,64, Åp 1,7) Luk.21.25f. hører nok med i denne fortellingen med lærdommen om fikentreet?

(4 Esra 14,42-47)

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

En gammel diskusjon - uten konkrete svar..

Publisert rundt 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus ble løftet opp, var det med et legeme med kvaliteter ulikt det kroppens hans hadde før oppstandelsen. Med det samme legemet skal han fysisk komme igjen til Oljeberget.

Kirkefader Teritullian ( 155-240) var en ivrig forkjemper for kjødets oppstandelse hos både Jesus og oss andre.  Mange har forsatt igjen denne troen når de nekter kremasjon og krever at legemet begraves urørt. Disse to tankene henger sammen.   Teritullian innførte også kjetterbegrepet i kristendommen med sitt utsagnet at "Enhver som fornekter kjødets oppstandelse er en kjetter, ikke en sann kristen".  Dette henger i sin tur sammen med den katolske nattverden hvor man tror man spiser og drikker Jesu legemet og blod.    I denne verden av bokstavtro kristne levde Johannes på Patmos eller i Efesos og ventet på Kristi gjenkommst i år 202 (ifølge Hippolitos) etter Kristus.     Ignatius av Antioch ( 35-107 ) hadde også denne anti Gnostiske tanken når han skrev Petersbrevene i vårt testamentet. I  2. Peter 3:3-10 holder han en tordentale mot Paulus og hans Gnostikske følgere som ikke trodde på legemets oppstandelse. 

Teritullian levde i en brytningtid hvor de kristne gnostikerne trodde på den mystiske oppstandne messias Paulus beskriver i menighetsbrevene hvor  oppstandelsen er i oss og vi er i Kristus.  Teritullian  sa på slutten av sitt liv om legemetes oppstandelse at "Det er sant fordi det er absurd, jeg tror det fordi det er umulig.".  Historien har vist av de bokstavtro fikk myndighetens hjelp og utslettet.  Dette er vel det som ligger til grunn for "trosbekjennelsen" i de lutherske kirkene med begrepet "legemets oppstandelse"-  både vår og Jesus sin. Det å tro noe annet er "kjetteri" i følge kirkefader Terittulian.  Brev som tillegges Ignatius av Antioch blir forsatt brukt som grunnlag for kirketukt og grunnlaget for Biskoppenes og prestehierakietes myndighet. 

Gnostikeren på sin side hadde en flat struktur og en hemmelig lære og valgte sine biskoper med loddtrekning. Her var kvinnene også valgbare og de hadde lederroller ( Gal 3:28 - ikke kvinne eller mann).  Derfor forordnet Teritullian at kvinner ikke kunne bli prester , dele ut nattverden, døpe eller lære bort -  mange av våre kirker den dag i dag bruker denne forordningen.

Gnostikerne på sin side (Herakleon) mente at slike bokstavtro gamle troer var som giftig dødt vann og minnet lite om det levende livgivende vann som Gud gir og  Gnostikerne hjelper hverandre og kommer sammen som likeverdige mens de bokstavtro kristne og vil kommandere hverandre og måler seg i sin tomme ambisjoner."  

Slik holder vi på forsatt..

1 liker  
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

De nye legemer

Publisert rundt 3 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
En gammel diskusjon - uten konkrete svar.. Publisert rundt 4 timer siden Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus ble løftet opp, var det med et legeme med kvaliteter ulikt det kroppens hans hadde før oppstandelsen.

Ser man på ulike beskrivelser av Jesu utseende får man naturligvis noen diffuse svar - i Matt.1.23 er han beskrevet i flertallsformen "oss" - det er han flere steder akkurat som Gud er det. Kan nevne Gal.3.16 hvor han er en ætt. (Åp.22.16) Også her: Hebr 2,14. Men Kristusskikkelsen er ikke en menneskelig skikkelse, 2 Kor 5,17. Den er ovenfra og beskrives som det nye mennesket, Joh 8,23 , Ef 4,24 - det som lever evig. Oppstandelsens menneske som ikke blir til før ved den siste basun (1.Kor.15.51-57, Åp.1.9-10 og 10.5-7) (1.Kor.15.13f.) Jes 26,19 - Dan 12,2 viser til Esek 37,1ff. (Jesus er således ikke oppstanden ennå).

Den nye skikkelsen er illustrert her i lignelser: Esek 1,14,v13; De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den. Matt 24,27, Luk 17,24

Kommentar #5

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Bakgrunn og hensikt...

Publisert rundt 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ser man på ulike beskrivelser av Jesu utseende får man naturligvis noen diffuse svar

Som du sikkert har forstått ser jeg ofte etter historien bak historiene i Bibelen. Og i GT og i Menighetsbrevene til Paulus var Mesias/ Kristus figuren bare en drøm. Evangeliene er manuskript til Greske tragedoer som var fortellerformen på den tiden. Evangeliene har alle blitt utsatt for kunstnerisk frihet i omgang med geografi, tidslinje og endringskontroll.  Disse var slle skrevet før bokstavtroen tok over. 

De andre bøkene i NT har en annen agenda. Alle beskriver det ene synet i en teologisk konflikt og forfatternavnet er mest sannsynlig feil. Forfatterne har hatt en teologpolitisk hensikt med å skrive det de gjør.  Når man forstår forfatterens hensikt kan man bedre filtrere bort støyen og se  trosuttrykkene bak bokstavene.  Da er ikke svarene så diffuse som man skulle tro.


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere