Ingrid Rosendorf Joys

19

Å skyte spurv med kanoner

Publisert: 12. jun 2018

Stortinget har vedtatt omfattende forbud mot nikab og andre ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisningssituasjoner. I skoleløpet gjelder det skoleelever, studenter og lærere, mens det i barnehagen kun gjelder de ansatte. Samtidig har stortinget bedt regjeringen om å undersøke den eventuelle utbredelsen av nikabbruk blant barn i norske barnehager.

 

Vanskeliggjør kommunikasjon

Det er lett å skjønne hvorfor man ikke ønsker nikab i undervisningssituasjoner. Det handler først og fremst om at det vanskeliggjør kommunikasjon. Internt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) – den nasjonale møteplassen for tros- og livssynssamfunn i Norge – er det ulike meninger om et nasjonalt forbud likevel er det beste virkemiddelet for å forhindre bruk av nikab i utdanningssystemet. Det er ikke mange damer som bruker nikab i Norge, og det finnes få eksempler på at man ikke har funnet gode løsninger der det i enkelttilfeller har oppstått i en utdanningsinstitusjon.

 

En viss lettelse

Noen tros- eller livssynssamfunn i STL har tatt til orde for at den enkelte skoleleder nettopp burde få styrket sin myndighet til å kunne finne lokale løsninger ved behov. Andre – også i STL-paraplyen – mener at et nasjonalt forbud både er forebyggende og sikrer en lik håndtering av evnt nikabbruk i undervisningen. 

 

Påbud og forbud bør adressere eksisterende problem, derfor er det tross alt en viss lettelse at man ikke samtidig forbyr barnehagebarn å bruke nikab før en har undersøkt om det finnes. Det betyr selvsagt ikke at nikab på barnehagebarn er ønskelig. Tvert imot. Det er så uønsket at jeg per dags dato ikke jeg hørt noen som tar til orde for det, verken muslimer eller ikke-muslimer. Jeg har heller aldri sett eller hørt om et barnehagebarn med nikab.

 

STL advarer mot den politiske iveren etter å forby ting man ikke liker. Ofte dekkes forslagene som kommer allerede av andre eksisterende lover, og selv om forslagene nok er velmente, er det ikke sikkert nasjonale forbud og lover gir de beste løsningene. Forslagene rammer sjelden majoritetsbefolkningen, men er ofte rettet mot den muslimske minoriteten. Det er med på å underbygge et skille mellom «oss» og «dem». Vi opplever at religionspolitikken blir sammensauset med integreringspolitikken og identitetspolitikken. Religionen fratas sin egenverdi og blir instrumentell for andre formål.

 

Ramme for identiteten

Tros- og livssynssamfunnene har en egenverdi. De legger til rette for etisk refleksjon og gir medlemmene en ramme for identiteten sin. Samfunnsoppgavene de løser kommer hele lokalsamfunn til gode, og er ikke forbeholdt medlemmene. I mange lokalsamfunn er menigheten bærebjelken. Når det kommer stadig nye forslag om lover og begrensninger bygger det på grunnholdningen om at religionen i seg selv innskrenker folks frihet. Da bør man i alle fall være oppmerksom på at restriksjonen ender opp med nettopp å innskrenke den sammen friheten.

(Innlegget stod først på trykk i Vårt Lands papirutgave 12.juni 2018)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Nikab/ heldekkende telt - Forebygging versus reparasjon

Publisert rundt 3 år siden
Ingrid Rosendorf Joys. Gå til den siterte teksten.

Påbud og forbud bør adressere eksisterende problem

Forskjell på mennesker tilnærminger til f.eks nikab/burka kan deles i to:

De som vil forebygge skade og lidelse for individer og samfunn;
- de som enkelt ser det ukloke eller absurde i en kulturell statement/praksis naturlig pga helt enkelt grunnleggende menneskesyn om kvinnner/menns bevegelsesfrihet og likeverd.  
- I motsetning til mennesker som "liker å utforske summen av lidelse/ skrive dokumentasjonsarbeider" vedrørende lidelser som andre må bære byrder og begrensninger ved.  Liker å forstå og kjenne alle dybder i lidelsens aspekter?

Bottom line:
Noen vil forebygge samfunnsproblem ved enkel grensesetting og rammer fra start i et menneskeliv/ samfunn.
Mens noen foretrekker eksperimentasjonskulturen & reparasjonskultures ufattelige lidelser.  Til syvende og sist evt.ved krig pga "Kunnskapens" navn.

Jo mer kaos man kan skape,- primært og i begynnelsen for andre - jo mer kan man forsåvidt ha å samtale om i syklubb eller nyheter. ;-)

At nikab selvfølgelig har null =0 plass i et samfunn, er pga et nei til et vandrende "fengsel" i et moderne samfunn.  Ørkenteltet har sin funksjon blant sanddyner og i voldtektsstraffende og tuktende kultur.  Ikke i frihets- og selvkontrollssamfunn.

 

Kommentar #2

Jon Skjeseth

0 innlegg  4 kommentarer

Påbud og forbud, fru blom..

Publisert rundt 3 år siden

Utifra det du skriver, virker det ikke som du har satt deg særlig godt inn i hva hijab er. Dette er et obligatorisk (fard) plagg for muslimske kvinner, og verset 33:59, al-hijab, ble åpenbart etter at en av muhammed's koner hadde vært ute i naturens ærend, og ble gjenkjent av en av hans kompanjonger. I de mer konservative tolkningene av verset skal man ikke vise noe av seg, eller de kvinnelige formene sine til menn utenfor nærmeste slekt. Man skal gå i mørke telt fra topp til tå, og kun ha ett øye (evt solbriller) for navigasjon. Dette skal bæres av kvinnene fra de er voksne, noe de er i to tilfeller; første gang de får menstruasjon, eller de er 9 år gamle (som muhammeds favorittkone aisha var). Hvorfor bærer de plagget? For å vise dydighet, ærbarhet og jomfrulighet (i tenårene), og gjemme bort skjønnheten og kvinneligheten sin, og ikke invitere fremmede menn til ulovlig seksuell aktivitet. Ved å ikke bære plagget vil de bli mishandlet, som verset sier. Det er normalt for fundamentalister å introdusere plagget på jenter før de blir voksne, slik at de blir vant til å bære det, og utvikler en form for stolthet ved å vise at man bøyer seg for Allah's lover. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere