Spaltist Bernt Aksel Larsen

Næringsdrivende og medlem av Brunstad Christian Church

Herrens veier

Menneskets utilstrekkelighet debatteres, men gudstroens styrke er forsvunnet.

Publisert: 11. jun 2018

Den danske TV-serien «Herrens veier» fikk mye oppmerksomhet i vinter. Presten som ble forbigått ved bispeutnevnelsen, reagerte med en fyllekule, og opplevde deretter at det familien hadde bygget livet rundt falt i grus. Serien har vakt refleksjoner fra mange hold. Folkekirken i Danmark omfavnet serien. 

«Det var noe avslørende ved disse karakterene, det at man gjerne vil fremstå som en ydmyk Herrens tjener, men likevel er fulle av sitt eget» sa prest og professor på Teologisk fakultet, Merete Thomassen til Vårt Land da serien ble lansert i Norge. Ifølge henne var hun «vilt begeistret» og nevnte at serien «…peker på det menneskelige, det forfengelige, og de høye, moralske idealene som brister. Den er ærlig om presters sårbarhet». 

Thomassen har et poeng. Prester og menighetsledere er ikke guder og er langt fra ufeilbarlige. Denne siden av bildet ble i mange hundre år skjult, og det er sunt og riktig at den de siste tiårene har kommet fram. Men jeg savner en annen side av bildet.

Herrens herlighet. 

I den 138. salme skriver David om å «synge om Herrens veier, for Herrens herlighet er stor». Davids menneskelighet er godt kjent. Det er få andre som kan få fram svakheten og de brusende følelsene i et menneske slik David gjør i sine salmer. Men det er også få andre som kan få fram styrken, sinnsroen og gleden som gudstroen gir. 

David opplevde – som mennesker flest – at Herrens veier var uransakelige, og at livet var fullt av vanskeligheter. Men han opplevde også at Herrens veier førte ham styrket ut av vanskelighetene, at de ledet til en fred som han ikke kunne forestilt seg. Derfor var Herrens veier noe han ville at menneskene skulle få høre om. 

Dramasjefen i Danmarks Radio, Piv Bernth, håpet at «Herrens veier» ville gi seerne lyst til «å samtale om tro, verdier og livsgrunnlag». Men mitt inntrykk er at det ikke er disse temaene som dominerer samtalen. 

Menneskets utilstrekkelighet debatteres, men gudstroens styrke er forsvunnet. Det som etter bibelsk standard er umoralsk og uetisk opptreden, med påfølgende sammenraste relasjoner males ut, men tryggheten ved gode verdier utelates. Livets skuffelser gis stor oppmerksomhet men gleden og stabiliteten som kommer av et solid livsgrunnlag er forsvunnet.

Sorg og smerte.

Filmseriens trailer på drøyt to og et halvt minutt inneholder tre sex-scener. Utroskap er ikke bare idealer som brister. Det påfører andre stor sorg og smerte. Å gå gjennom livet «full av sitt eget» er en ulykke, ikke bare for mennesket selv. Og hvis det handler om personer i tillitsposisjoner kan det også medføre personlige overtramp til livslang skade. 

At serieprodusenter utnytter slike konfliktfylte elementer til fulle i underholdningsøyemed er ikke underlig. Men at kirken opptrer som i stor grad ukritiske filmkritikere, uten å få fram at det kristne budskapet handler om det stikk motsatte er underlig. Fra et bibelsk ståsted er det jo vanskelig å si at serien har noe som helst med Herrens veier å gjøre.

Forvandling. 

Kirker og trossamfunn har et samfunnsoppdrag. En måte å formulere det på, er at vi skal hjelpe mennesker. Dette gjør vi ved å lede til Herrens veier, som han i sin kjærlighet har lagt åpne for alle i og ved Jesus. 

Her får vi nok se at vi er mennesker, men vi får enda mer se at veiene leder oss til noe godt, noe som er større enn oss selv. De leder oss bort fra å være «fulle av vårt eget», slik at vi får bærekraft til å hjelpe andre i stedet for å gjøre dem sorg og skade. De leder til det Bibelen omtaler som forvandling, at et menneske som tidligere ikke kunne være god og elske sine nærmeste kan forvandles til å gjøre nettopp dette. 

Kanskje kristne burde bli bedre på å vise at det glade budskap er mer enn menneskelighet? Kanskje vi kunne få bedre fram hva gudstroen og budskapet om Jesus kan gi av trygghet og glede i livet, hvordan Herrens veier leder bort fra det å være «full av sitt eget» til hjelp for andre. Herrens veier har nemlig verdi for hele samfunnet. Derfor kan vi med frimodighet både tale og synge om dem.

Trykket i Vårt land 11. juni 2018 i spalten Fra sidelinjen

5 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Så sant

Publisert rundt 3 år siden
Bernt Aksel Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kristne burde bli bedre på å vise at det glade budskap er mer enn menneskelighet? Kanskje vi kunne få bedre fram hva gudstroen og budskapet om Jesus kan gi av trygghet og glede i livet, hvordan Herrens veier leder bort fra det å være «full av sitt eget» til hjelp for andre.

God artikkel.

Men serier som «Herrens veier» er et vrengebilde av både prest og menighet. Serien er uten sannhet.

Nå synes jeg kristne fellesskap i Norge er alt det du etterlyser i klippet her over.

Gå innom de store og små sommerstevnene som snart starter opp.  Der ser du enhet, kjærlighet, oppmuntring, god forkynnelse og små og store i harmoni.  Jeg nevner Oase, Sarons Dal, Frie Venners stevne, Lys og Salt, Hedemarkstoppen.  

Nei, Gudstroens styrke er ikke forsvunnet!

Kommentar #2

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Graham Greene....

Publisert rundt 3 år siden

....skrev boka The Power and the Glory. Hvordan står denne boka i forhold til teve-serien?

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Herrens veier, ikke Menighetens veier

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Men serier som «Herrens veier» er et vrengebilde av både prest og menighet. Serien er uten sannhet.

Tittelen på TV-serien antyder noe om hva det handler om.

Det handler ikke om det gode menighetsliv, om misjonsarbeid, om strikking av sokker til basaren på bedehuset eller om verdifullt barne- og ungdomsarbeid.

Det handler om Herren. Det handler om megalomane patriarker. Det handler om GTs karikerte egoisme, etnosentrisme og hevngjerrige ondskap. 

Stikkord: Kain og Abel, Syndefloden, Josva, Sodoma og Gomorra. Det er nok materiale å ta tak i for en ivrig filmskaper.

Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Javel

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det handler ikke om det gode menighetsliv, om misjonsarbeid, om strikking av sokker til basaren på bedehuset eller om verdifullt barne- og ungdomsarbeid

Jeg må innrømme at jeg ikke har sett serien overhode.  Jeg trodde det handlet om dagens Lutherske kirke i Danmark og livet rundt menighet og prest.

Det er altså Gamle Testamentets historier som skildres.

Takk for din korreksjon.

Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Siden vi er i Danmark

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg må innrømme at jeg ikke har sett serien overhode.  Jeg trodde det handlet om dagens Lutherske kirke i Danmark og livet rundt menighet og prest.

Det kan være greit å være seg bevisst forskjellen mellom motiv og tema.

H.C. Andersen skrev nok ikke Den grimme ælling for å informere om dyra på gården.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere