Odd Anders With

54

Religionsfrykt skritt for skritt

I praksis driver en del rektorer ved offentlige skoler opplæring i intoleranse.

Publisert: 9. jun 2018

Vi kan ikke bagatellisere den religionsfrykten som utøves på en del offentlige skoler. Det skjer skritt for skritt, og intoleransen skjules bak nøytralitetens falske slør. Stortingets håndtering kan bidra positivt, men er både utydelig og uforutsigbar så langt. 

Alarmknappen. 

Det er på sin plass at Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) trykker på alarmknappen når stadig flere rektorer i den offentlige skole nekter kristne elever å samles til kristne møter eller bønn på sin egen skole. KrF foreslo i Stortinget utarbeiding av nasjonale retningslinjer som kan forebygge forbud mot religiøs elevaktivitet utenom undervisningen. Flertallet ville sette ned et utvalg for å «unngå usaklig forskjellsbehandling». Det er et utydelig svar. 

Rektorenes streben etter å forby religiøs aktivitet på skolene, utenfor timene, skal altså være «nøytralitet». Hvilken undervurdering av elever og foreldre! Det er jo politisk korrekt, heldigvis, å undervise om toleranse, respekt og religionsfrihet. Teoretisk. 

Opplæring i intoleranse. 

I praksis driver en del rektorer ved offentlige skoler opplæring i intoleranse. Dette er en offentlig sak. Religionsfrihet fungerer nemlig dårlig bare på papiret. Det må være høyt nok under taket til at man kan se en himmel. 

Det er vel ikke utenkelig å tro at de aktuelle rektorene er blant de hardeste motstandere av friskoler generelt og kristne skoler spesielt. Da burde de vite at de bidrar til vår rekruttering.

Trykket i Vårt land 8. juni 2018

5 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tilfeldigheter ?

Publisert over 3 år siden

Takk , flott innlegg , godt sett og situasjonen godt beskrevet.

Når for eksempel rektor ved Røyken vidergående skole nekter elvene å danne et kristent skolelag - ved skolen - med begrunnelse " Trosutøvelse behøver ikke utføres på skolen", så høres det uvirkelig ut. (ref Vårt Land, høsten 2017)

Videre kan nevnte pedagog fortelle at dette standpunkt er felles for rektorene i Buskerud . 

Her snakker vi ikke om enkelttilfeller - "extreme" , her snakker vi om "mainstream"!

Det betyr at den kristne religion er fjernet fra undervisningen slik det var i landet vårt , men det er ikke nok - den skal totalt ut av skolen . 

Folkeventyrene er blitt virkelighet i vår hverdag :" Her lukter kristen manns blod , sa  rektor". (Tilpasset dagens mote)

Avkristningen av Norge er tydeligvis godt organisert og har gått utrolig fort med de mest utrolige utspill.

 Ikke nok med at Gud ønskes fjernet fra julesangene , nå er tydeligvis turen kommet til  nisser på låven med grøt.  Norske tradisjoner skal  tydeligvis vekk.

 Her et glimt fra dagens pensum ved en skole i Stavanger:

https://www.tv2.no/a/8801924/

Artikkelen taler ellers for seg selv. Det var såvidt jeg forstår tillatt å synge "Fola, fola Blakken" , "Davy Crockett" og litt annet pedagogisk riktig sang og musikk.

 

 

2 liker  
Kommentar #2

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, trist utvikling. Dette må ikke være opp til den enkelte rektors forhold til religiøsitet. Vi må sikre religionsfrihet, ja, men også religionsromslighet.

2 liker  
Kommentar #3

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kan du gi noe eksempler der skoler har hatt fordeler med bønnemøter for elever?Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Gud smiler

Publisert over 3 år siden

Om noen tror at denne kamp mot troen på Jesus er et problem for Gud må du endre mening.  Han smiler.  Kristent fellesskap blant elever er ikke beroende av et rom på skolen eller en plakat der et bønnemøte er annonsert.

.


1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Jogge i store frikvarter.

Publisert over 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi noe eksempler der skoler har hatt fordeler med bønnemøter for elever?

Ustad, «Kan du gi noe eksempler der skoler har hatt fordeler av at elever jogger i store frikvarter?»

Har du frihet til å spille sjakk med venner, eller har formann i velforeningen forbudt det?


1 liker  
Kommentar #6

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Så hyggelig at du også er med Daniel!

Kommentar #7

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvorfor er man i behov for bønnegruppe på skolen når man har plenti av kirker og bedhus for slike altiviteter.

1 liker  
Kommentar #8

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Det er svar underveis, her:

Publisert over 3 år siden
Thorbjørn Ustad. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er man i behov for bønnegruppe på skolen

Fordi da er man allerede på samme sted.

Slippe å møtes en gang til.  Da stjeler man tid fra lekselesing.  Og så tar det drivstoff og pappas tid.  Tenke på miljøet, vet du.

Jeg er med vet du, (passer på at du ikke blir usakelig)

Skolelag er vel bra?

2 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Høyst relevant spørsmål, Torbjørn! Spent på om du får svar....hvis ikke, så kan man jo undres....

1 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Skal kristne elever møtes til bønn og samling på skoler,

Publisert over 3 år siden

vil det være et rimelig krav at arbeidsgivere legger til rette for det samme for sine arbeidstakere i arbeidstiden. Jeg tror ikke noen er tjent med en slik utvikling, verken på skoler eller i arbeidslivet. Tror ikke noen blir mer kristen om det drives aldri så mye bønn og møtevirksomhet på skole eller i arbeidsliv. Troende og ikke-troende må kunne være sammen i skole og arbeidsliv uavhengig av bønn og møter uten at noen skal bli stigmatisert som religionsfryktere skjult bak nøytralitetens falske slør!

2 liker  
Kommentar #11

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei, Ustad, og takk for spørsmålet!

Selv om jeg er skoleleder, så er ikke mitt perspektiv hva som tjener skolen, men hva som tjener elevene. Men jeg skal svare likevel:

1. Min erfaring, både som tidligere elev og aktiv i skolelaget - og idag som skoleleder, er at både skolen og elevene har stor glede av å praktisere respekten for at livet også har en åndelig dimensjon. Dette trenger ikke å isoleres med rektor-forbud - til bestemte tider eller steder, når det ikke forstyrrer undervisningen. Tvert imot praktiserer man verdier skolen verbalt forfekter, som romslighet, demokrati og toleranse. Respekt og toleranse er ikke et deltidsengasjement, heller ikke for troende. Muligheten til elevsamlinger, tilbudt ulike behov, viser en nødvendig romslighet, men er også god opplæring i medvirkning og elementært elevdemokrati.

2. Min personlige erfaring er at deling av gleder og sorger i et trygt og åpent fellesskap, bygger trygghet, tilhørighet, vennskap, empati, engasjement og glede. Altså verdier eller frukter som ikke er likegyldig for skolen som elevfellesskap og læringsarena. På min skole er det tydelig at kristne stiller opp i skolens organer, styre, elevråd osv -  og ulike solidaritetsaksjoner, bl a fordi man er inspirert av verdens største forbilde, Jesus, som stilte opp for alle og mest for dem som trengte det mest. For meg er troen ikke bare en åndelig forankring, men en inspirator i kampen for likeverd og menneskeverd, og jeg ser lettere rotfestingen av verdier som forvaltetansvaret og medansvar for flere enn meg selv og min egen lommebok. Slike verdier må det ikke være tabu å ha og dele i skoletiden. Så autoritær bør verken staten, fylkeskommunen, rektor - eller du og jeg være. Himmelen slås ikke på bare etter skoletid, eller når kirkeklokkene ringer.

3. For orden skyld mener både jeg - og Stortinget - at skolen ikke skal forskjellsbehandle elever.

Håper dette er svar på noe av det du spurte om.

Mvh

Odd Anders2 liker  
Kommentar #12

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hei, Åge K!

La oss holde oss til tema: mulighet for å bruke rom på skolene til ulike aktiviteter, også religiøse, når skolen ikke har undervisning. Da er ikke lokaler noe problem. 

Det er forøvrig god økonomi med flerbruksrom. Stillerom finner vi verden over, bl a på flyplasser, i respekt for at de fleste i verden har en trosforankring og behov for en stille stund.

3 liker  
Kommentar #13

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Gjelder det disposisjonsrett av skolerom etter skoleSLUTT, så er jeg enig med deg, da er det fair at alle stilles likt. Har jeg misforstått artikkelen beklager jeg.

1 liker  
Kommentar #14

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for at du tok deg tid til å skrive så lang stykke. Et spørsmål: Har du undervist i engelsk på Os Yrkesskole på 90 tallet? Så til saken.

Det er gode hensikter du kommer med. Men romslighet, demokrati og tolerense kan ikke jeg se er noe mangelvare på skolene i dag. Skolene i dag er blitt mye bedre med tanke på inkludering av religiøs, etnisitet, psykiske og fysiske utfordringer, mye bedre enn da jeg gikk på skole på 70 tallet.

Jeg som ikke tror på Gud og tidligere pinsevenn erfarte at kristendommen ikke gir noe av de verdiene som du nevner som romslighet, toleranse og demokrati. En straffende Gud til dem som har lunken tro er ingen romslighet. Kristedommens tåleranse til homofile eller andre anerledes tenkende som meg er lik null. Kristendommens hiraki der kvinnen står under mannen med Jesus på toppen der han er den ene hersker som man må følge helt og fult og menigheter som ikke gir rom til andre forslag er ikke demokrati. 


Så hva er kristne verdier, ikke vet jeg. For jeg trenger ikke kristendommen til å foklare meg til å få medfølelse for noe som lider vondt og trenger hjelp. 


Kommentar #15

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Men

Publisert over 3 år siden

når jeg nå leser din kommentar 11, så har jeg ikke inntrykk av at det bare gjelder etter skoleslutt, da står jeg i så fall ved min kommentar 10.

Kommentar #16

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg mener både i og etter skoletiden, når elevene ikke har undervisning, eks lunsj/matfri, fritimer, «miljøøkter» o.l.

2 liker  
Kommentar #17

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Til TU

Nei, har ikke vært lærer på Os.

Tror du dessverre har rett i noe av din kritikk, og vet flere har slike erfaringer.  Har heldigvis lite av slike erfaringer selv og møter en tilgivende og ikke fordømmende Kristus når jeg leser bl a evangeliene. Håper vi også kan leve slik at vi er innkluderende, ikke fordømmende. Om praksis kan svikte her og der, med eller uten tro, vet jeg hvor jeg finner idealene og ledesnoren, og legger ikke skylden på Gud, men på mennesker som svikter - eller kanskje er uenig med meg.

Så er jeg nok uenig at det er blitt romsligere kår for troende på offentlige skoler.  I hvert fall ikke for kristne. Mange steder er åpne samtaler om tro tabu og skolelagsaktivitet er uønsket, og dessverre får mye fordommer fritt spillerom om andre trosminoriteter, eks jøder og muslimer. 

2 liker  
Kommentar #18

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Et symptom på at kristne har trangere kår på offentlige skoler, er trolig at flere søker over til de kristne friskolene. Økende negativ holdning til kristne aktiviteter, som før var tillatt, øker altså søkningen dit.

3 liker  
Kommentar #19

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Odd Anders With. Gå til den siterte teksten.
Et symptom på at kristne har trangere kår på offentlige skoler, er trolig at flere søker over til de kristne friskolene. Økende negativ holdning til kristne aktiviteter, som før var tillatt, øker altså søkningen dit.

"Et symptom på at kristne har trangere kår på offentlige skoler, er trolig at flere søker over til de kristne friskolene. Økende negativ holdning til kristne aktiviteter, som før var tillatt, øker altså søkningen dit."

Tall fra skoleinntak i 2017 viser økning av unge som  søkere seg til kristne skoler http://www.dagen.no/Nyheter/SKOLESTART/Flere-unge-velger-%C3%A5-g%C3%A5-p%C3%A5-kristne-skoler-514757


Det overrasket meg med tanke på at Gudstroen i  Norge  er i ferd med å gå ned tror  jeg dette også minker hvis denne trenden forsetter. 

Jeg syntes det er viktig å la barna være delaktig med på å velge ungdomsskole, det jo barnet som skal gå der, ikke vi. Vi som foreldre må sørge for at det er trykt og bra. Men hos de fleste kristne foreldre sitter det langt inne å sende sine barn til steinerskolen.  

Mine barn skal selv velge, men jeg vil at deres valg er basert på kritisk vurdering  og logikk. Det er alt.
1 liker  
Kommentar #20

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Religionsfrihet i skolen !

Publisert over 3 år siden

Det blir det  bare den dagen da man respekterer alle livssyns likt ! Dermed fjerne man skolegudstjeneste !!! 

1 liker  
Kommentar #21

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"og dessverre får mye fordommer fritt spillerom om andre trosminoriteter, eks jøder og muslimer."

Står det så dårlig til med norsk ungdom?  I såfall så tror ikke jeg at bønnegrupper på skolen er løsningen. Nei, istede for å sitte på kne i et klasserom bør de heller komme seg opp på beina å være ute blant dem til gode forbilder. Kristne eller ei!

2 liker  
Kommentar #22

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det er ikke måte på

Publisert over 3 år siden

hvor kristne barn og ungdom skal være, og hvor kristne vi kristne skal være. Det må da gjelde det samme for de voksne også da, i arbeidslivet?  Hvilket belegg er det i Guds ord  for at man må tilrettelegge for barn og ungdom møter og bønn i skoletiden?

Hvis kristne ikke kan leve i denne verden så hadde vel Gud tatt dem ut av denne verden?

Kommentar #23

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

ÅK, det handler ikke om bibelsitater, selv om det kunne være fristende å sitere "be uavlatelig". 

Selvfølgelig skal trosdimensjonen respekteres også i arbeidslivet, men igjen; her handler tråden om skoleelevers demokratiske rettigheter.

Det handler om respekt og toleranse for at noen setter pris på trosverdier også praktisert i fritimer f.eks. Hva er du redd for? "Det er ikke måte på" hva du vil bestemme av hva som er elevers behov..

Det er ikke religionsfrihet der man definerer bort religionen store deler av døgnet - og kaller sensuren "nøytralitet".. Det er ikke trosfrihet der troen knebles i sin praksis og ungdom disiplineres til å gjemme den bort. Skolen skal lære toleranse. Og praktisere den.

Om du sjekker menneskerettighetserklæringen, ser du at det er bred global støtte for både religionsfrihet og foreldreretten til å velge skole. Slike valg kan man gjøre mange steder dersom den offentlige skolen ikke fungerer tilfredsstillende. De kristne - eller andre troende, som ikke velger friskole - skal vel ikke bli straffet fordi de ønsker å ha et trosfellesskap på sin (offentlige) skole? Også vi som jobber i friskoler ønsker at den offentlige skole skal ha god kvalitet- og respektere at livet har en åndelig dimensjon. Det gjorde de offentlige skolene jeg selv gikk på. Jeg ønsker samme respekt for andres trosfrihet/religioner. 

Så formulerer du deg som om at kristne skoler generelt er noe klosterlignende, isolerte miljø, utenfor verden. Det har du selvsagt ingen dekning for. På flere kristne skoler er bekjennende kristne elever en minoritet, blant annet den jeg jobber på (Kristen vgs Trøndelag). Det er også andre trosretninger representert, fordi de setter pris på at det er en skole som anerkjenner en gudstro. Og fordi flertallet av elever og foreldre her ikke frykter at kristne verdier er ødeleggende, men tvert imot kan være en positiv stimulans i et godt og inkluderende læringsmiljø.

 

1 liker  
Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men det er da vel ingen som definerer bort det å være troende? Ingen kan vel i form av lover og forskrifter gjøre det? Den troende er vel troende uansett? Og den troende er da vel frelst uansett om man går på skole eller arbeider uten tilrettelegging for møter og bønn?

Paulus sier jo: "Hvem kan hindre oss fra Guds kjærlighet?"

"Be uavlatelig"....ja,  skal det tolkes som om vi skal gjøre det non stop, så kan vi verken gå på skole eller jobbe. Paulus var da i full jobb også, han var ikke  sine menigheter til last på noen slags måte for å kunne klare seg med livsopphold, selv om han kunne krevd det av dem.

"Be uavlatelig"..."til enhver tid ber i Ånden"...."med all vedholdenhet"...."vær vedholdende"....dette kan da ikke bety at vi skal be til enhver tid  til døgnets tider, men at vi ikke skal slutte med å be. Paulus oppfordrer da folk til å arbeide.

Nei, jeg er på ingen måter enig med deg i noe av din argumentasjon, heller ikke ditt innlegg, uten at jeg skal kommentere det dypere. Hadde jeg hatt barn/ungdom i dag hadde de fått gått på helt vanlige skoler, hva skulle jeg frykte?

Kommentar #25

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Publisert over 3 år siden

ÅK, du viser liten vilje til å kommentere det som jeg stadig gjentar er tråden; elevers demokratiske rett til å avholde møter, også religiøse samlinger, når det ikke er undervisning. Tro og praksis er ikke adskilt, og ikke undervurder verdien av ungdommers kristne fellesskap. 

Det handler selvsagt ikke om at Gud forlater oss, eller hindrer oss i hans kjærlighet, dersom det ikke blir møter! Ikke dytt på meg meninger jeg ikke har. Noen har disse møtene har en verdi du tydeligvis ikke anerkjenner - eller ser. Jeg har erfart slike møter - på en offentlig skole. Færre får gjøre det idag.

 Alle er ikke som meg - eller deg. Så vis romslighet. 

1 liker  
Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I en gammel Bibel jeg har, 1938-utgave på nynorsk, står det langt bedre enn i min 1988-utgave på bokmål:

"GLED DYKK i Herren alltid! Atter seier eg: GLED DYKK!

Lat dykkar godlynde verta kjent for ALLE menneske! Herren er nær.

Gjer dykk INGA SUT (bekynring) FOR NOKON TING,

men lat i alle ting dykkar ynske koma fram for Gud i påkalling og bøn med takkseiing;

Og Guds fred, som gjeng over all forstand, skal vara dykkar hjarto og dykkar tankar i Kristus Jesus." Fil. 4, 4-8.

 

"Kast alle dine bekymringer på Herren, for  han har omsorg for dere." 1. Pet. 5, 7.

 

"For Gud (ikke vi selv) er  den  som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag" Fil. 2, 13. 

 

"For det er Guds nåde (ikke vi selv) som opptukter oss til å fornekte ugudeligehet og de verdslige lyster, til å leve rettferdiggjort og gudfryktig i den verden som nå er..." Tit. 2, 11 ff.

 

Denne romsligheten får vi ha i full tillit til Guds ord, uavhengig av demokratiske rettigheter i den verden vi lever i, 

"og Guds fred, som overgår all vår forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus."

 

Får kristne foreldre, barn og ungdom lære dette, så tenker jeg det holder, og alt går bra.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere