Bjarne Bjelland

93

Hva er fakta om Irans trusler?

Irans leder øverste leder ayatolla Ali Khameini har nylig varslet opptrapping av anriking av uran. Han sier videre at Iran ikke kan stole på noe land og bør forberede seg på at avtalen faller gjennom til tross for EUs løfter.

Publisert: 7. jun 2018

 

På regjeringens egen nettside, regjeringen.no står følgende melding.

«Jeg beklager at president Trump i kveld har kunngjort at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og innfører de amerikanske atomrelaterte sanksjonene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.- Vi er også bekymret over at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region, og over hvilke konsekvenser beslutningen kan få for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen og for Ikke-spredningsavtalen (NPT).Vår holdning til atomavtalen med Iran (JCPOA) er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener vår sikkerhet. JCPOA har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen. Vi har full tillit til IAEAs verifikasjonsarbeid og deres vurdering av at Iran overholder sine forpliktelser. Trumps beslutning utelukker ikke en videreføring av atomavtalen. Vi oppfordrer Iran sterkt til å forbli i avtalen, og det er positivt at Iran er åpne for å arbeide for å videreføre avtalen. Vi støtter EUs tydelige uttalelser om videreføring av avtalen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.»

Statsminister Benyamin Netanyahu advarte nylig i samtaler med Tysklands rikskansler Angela Merkel at Irans aktiviteter i Midt-Østen kan forårsake en ny bølge av flyktninger mot Europa. Han sa videre at Iran ønsker å utvide sjiamuslimenes innflytelse og konvertere sunnimuslimene. Dette kan føre til en religionskrig, som vil føre til masse flyktninger, og vi vet hvor de vil strømme til, sa han. Uttalelsen må også ses i forbindelse med atomavtalen med Iran og å innføre sanksjoner mot regimet. Iran samarbeider med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre.(karmel.net)

 

Netanyahu følger godt med hva som skjer i Iran og hans uttallelser bør absolutt være grunn til å lytte til.

.

Den siste tiden har israelske krigsfly igjen angrepet flere iranske mål i Syria. Ifølge anslag gjort av tenketanken Stratford har Israel angrepet iranske og iransk tilknyttede mål i Syria minst 150 ganger siden begynnelsen av borgerkrigen i Syria i 2011. Det nye nå er at israelske talsmenn har tatt ansvaret for angrepene, noe de unngikk å gjøre tidligere.

Den Iranske trusselen har økt de siste årene og landet profilerer seg med trusler sterkere enn tidligere. Det er ingen tvil om at Iran må oppfattes som en fare mot Israel med sine stadige gjentagelser om å utslette landet. Irans posisjonering i Iran og utplassering av raketter i Hizbollah i Libanon er en klar og tydelig krigstrussel mot Israel. Det er betimelig å spørre om ikke Iran også utgjør en global trussel?

De europeiske landene vil fortsette avtalen og bebreider president Trump for å true den internasjonale orden ved å trekke seg fra en internasjonal avtale. Denne bebreidelsen skulle nok heller vært adressert til tidligere president Obama og hans utenriksminister Kerry som sammen med naive europeiske ledere inviterte Iran inn i varmen.

Iran samarbeider i dag med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre terrororganisasjoner. Alle kjenner også sikkert til hvordan landet daglig krenker menneskerettighetene som gjelder for alle innbyggerne også i Iran.

 

Europa ser ikke ut til å få øye på de faktiske forhold når det gjelder Irans siste aktiviteter. Statsminister Benjamin Netanyahu har presentert det israelske gjennombruddet i bevisførsel gjennom Mossad sin operasjon inne i Iran hvor mer enn hundre tusen dokumenter og digitale filer ble tatt fra en lagerbygning. Innholdet beviser at Iran lyver for det internasjonale samfunnet, sa Israels statsminister da han presenterte aksjonen til Mossad inne i Teheran. Netanyahu sa at Irans ambisjoner er å bygge et atomvåpenarsenal, inkludert raketter som skal bære atomstridshoder. Trump sin beslutning om å bryte atomavtalen etter denne presentasjonen helt i tråd med Israels syn og ikke minst i tråd med deres bevis.

Med de siste hendelser om Iran og det som nå faktisk skjer i dette området må det være betimelig å spørrre om hvilke sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for de vurderinger som blir brakt til torgs av europeiske ledere. Disse vurderingene vil også ligge til grunn for hvilken beredskapspolitikk europeerne skal utøve i sitt forhold til truslene fra Iran. De fakta som ligger til grunn fra europiske ledere er noe helt annet enn Israel og USA sin anlyse av situasjonen. Å ikke forholde seg til lederen av Europas demokratiske utpost om de farer som truer hans eget land og ikke minst den europeiske verdensdel kan komme til å koste dyrt i fremtiden.

 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Irans leder øverste leder ayatolla Ali Khameini har nylig varslet opptrapping av anriking av uran. Han sier videre at Iran ikke kan stole på noe land og bør forberede seg på at avtalen faller gjennom til tross for EUs løfter.

Iran ønsker makt over eget folk, og over andre i regionen. Ønsket er basert på både religion og geopolitikk. Hovedmotstanderen er Saudi Arabia, men historisk er både Russland og Israel fiender, i tillegg til at det blandt den fragmenterte befolkningen i Midtøsten ikke er selvsagt at alle er enige med den ene eller andre. Iran har intet grunnlag for å føre krig mot andre. Det foreligger ingen krigssituasjon nå, men den kan skapes både av Iran og andre. Iran ønsker å skaffe seg atomvåpen til å kunne stå imot en opplevet trussel fra Israel, og for å bryte Saudi Arabias religiøse hegemoni. En konsekvens kan bli at også Saudi Arabia skaffer seg atomvåpen. 

Det er derfor viktig at verdenssamfunnet holder Iran i tømme for å unngå atomeskalering. Når Trump ikke vil annet enn konfrontasjon får andre forsøke dialoglinjen. USA har vært i konfrontasjon med Iran siden 1979, det er 40 år til neste år, og vi som vil ser hvor effektivt og suksessrikt dette har vært. Arbeidet med å bistå Iran til å oppnå en trygg regional stilling og velstand som kan fordeles, bør derfor fortsette og støttes av de som har mulighet til det. 

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Israel ser seg

Publisert over 3 år siden

selvsagt best tjent med å være den eneste atommakt i regionen. Israel står også utenom alle internasjonale avtaler for å stå fritt til å bruke sitt våpenpotensiale som de vil. Netanyahos uttalelser må ses på denne bakgrunn.

USA invaderte Irak under påskudd av at Saddam utviklet masseødeleggelsesvåpen. Nå er de i ferd med å presse Iran til å utvikle slike våpen for å bli tatt på alvor, slik tilfellet er med Nord-Korea.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
USA invaderte Irak under påskudd av at Saddam utviklet masseødeleggelsesvåpen. Nå er de i ferd med å presse Iran til å utvikle slike våpen for å bli tatt på alvor, slik tilfellet er med Nord-Korea.

Akkurat dette tror jeg ikke er sant. Irans politikk er selvstendige valg for å skaffe seg makt i regionen. India og Pakistan har allerede atomvåpen, slik også Russland har. Det er nok et større bilde å vurdere dette i. Under Amadineyadhs tid i Iran rettet han sterkt fokus på Israel, men etter han har dette ikke vært like uttalt. Jeg tror derfor vi skal vurdere det som selvstendige valg for å måle sin styrke mot andre. Var ikke Tyrkia så fattig ville også de ta fatt på et atomløp men heldigvis er de også beskyttet av NATOs atomparaply. Saudi Arabia kan ligge i startgropen når Iran har lykkes. Det er snarere disse to som er fiender som vil bekjempe hverandre. Det er ingen annen vei ut av denne problematikken enn gjennom dialog. Derfor må arbeidet med å stoppe Iran fortsette med de resterende 5+1 partene. 

Kommentar #4

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Men er det ikke

Publisert over 3 år siden

mer effektivt å stanse atomplanene ved å trekke Iran med i det globale handelssamkvem. Isolasjon og sanksjoner var ikke veien å gå når det gjaldt N-Korea, og det samme gjelder Iran. USA går en farlig vei ved å satse på Saudi-Arabia, Israel og Pakistan som hovedallierte i denne del av verden.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
mer effektivt å stanse atomplanene ved å trekke Iran med i det globale handelssamkvem. Isolasjon og sanksjoner var ikke veien å gå når det gjaldt N-Korea, og det samme gjelder Iran. USA går en farlig vei ved å satse på Saudi-Arabia, Israel og Pakistan som hovedallierte i denne del av verden.

Sanksjoner og boikott er ikke særlig effektive virkemidler. Man kan muntre seg med å boikotte fx Putin, men hvis det er sant at han har milliarder i banken i utlandet, hva hjelper det å boikotte ham i Russland? Det blir gjerne slag i luften. Da man boikottet iransk olje kjøpte India opp produksjonen. Bra for India, dårlig for de som synes de gjør en bragd hjemme ved å boikotte Iran ute. Som sagt, jeg tror ikke på sanksjoner og boikott. Det er alltid noen som bryter enigheten. 

Godt mulig at vennlig tale og en pisk fortsatt er et godt virkemiddel i utenrikspolitikken. Det har vært slik siden Victoriatidens England, så det gjelder vel enda. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere