Hans Morten Haugen

69

VID og Grønn kirke

En Kirkerådsundersøkelse viser at menigheter med diakon har større kjennskap til, bevissthet om og aktiviteter for grønn menighet

Publisert: 3. jun 2018

Torger Gillebo etterlyser i VL 23. mai svar fra Kjetil Fretheim om MF sitt bidrag til Grønn kirke og grønne menigheter, og om praksisrettet forskning prioriteres. Fretheim svarer i VL 29. mai. Siden også VID vitenskapelige høgskole er nevnt av Gillebo, har VID noe å melde. Det første er å takke for engasjement og utålmodighet!


Kirkerådet gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse i menighetene om grønn kirke-oppfølging, som oppsummeres i saksdokumentet til Kirkemøtesak 04/12 (kirken.no). Svarene viser ifølge Kirkerådet «en veldig tydelig forskjell både på kjennskap, bevissthet og aktiviteter mellom menigheter som har en diakon eller diakonimedarbeider, og de som ikke har det.»


I tillegg til å konkretisere Diakoniplanen (kamp for rettferdighet; vern om skaperverket) i undervisningen og på pensumlister, har Diakoniprogrammet ved VID løftet fram Grønn kirke på svært mange måter.


Undertegnede har ledet Ressursgruppe for grønn kirke i Oslo, Asker og Bærum siden 2004. Vi har hatt årlige inspirasjonsdager for menighetene, bistått Ungdomstinget i å dele ut grønn pris, hatt oppfølgingsbesøk i grønne menigheter, sendt ut grønne tips og – i tråd med vedtak i Kirkemøtet i 2012 – hatt prostivise møter. Forslaget om å styrke prostinivået kom fra Ressursgruppen. Slike prostimøter gir hjelp til ildsjeler og ansatte som kan brukes i egen menighet.

Prostisamarbeidet løftes fram av Kirkemøtet 2017 (sak 16/17).
Svaret på om VID har vært inne i lokalmenighetene for å medvirke til Grønn kirke-konseptet er derfor ja. Formidling er en del av det å være «inne», og også her har vi bidratt, både i menigheter, kirkeakademier og bispedømmesamlinger for diakoner. Både ved VID og utenfor VID har vi også bidratt til nasjonale satsinger og Kirkens Nødhjelps påvirkningsarbeid.


Hovedmotivasjonen for Grønn kirke er å elske det Gud elsker. Arbeidet i menighetene vil bæres av ildsjeler, inklusive diakoner, men i menighetene finnes bred støtte for at menighetene engasjerer seg i kamp for livet i vår verden.

 

Kronikken ble trykket i Vårt Land 1. juni 2018

Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Grønne geistlige ?

Publisert over 3 år siden

Det mangler så sannelig ikke utspill innen Kirken fra mer eller mindre talentfulle aktivister og kunstnere for tiden.

Hva er "Grønn Menighet" ? Det gir ikke artikkelen svar på - men det skal høres ut som noe uskyldig og positivt.

En her svarer at det er små miljøsaker , gjenbruk osv.

Ved nærmere ettersyn finner en at dette er ganske omfattende politisk aktivisme tett knyttet opp mot innholdet i FN`s Agenda 21.

 https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/gronn-kirke---praktisk-miljoledelse/

Kirkerådet sertifisert av hvem ?

Kirkens klimamelding :

 https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/kirkens-klimamelding/

Nå er det på tide at noen sier i fra før restene etter Statskirken blir fullstendig invadert og ødelagt av innpåslitne aktivister med alskens budskap som ikke har noe i Kirken å gjøre.

Man må finne ut hvem som skal gå og hvem som skal bli igjen.

Dersom medlemmene av Statskirken mot formodning skulle trenge veiledning i grønt åndsliv så skal vi be om det. 

Miljøpartiet De Grønne burde være et egnet sted for de som har tid til å utøve sine klimakunster , demonisering av olje , klimakvoter , klima-avgifter på alt , grønne sertifikater, opprinnelsessertifikater , opptreden i gata  med plakater og grønne fyrtårn fremfor å prakke det på medlemmer av Statskirken ?  Gjerne kamuflert som omsorg for Skaperverket !

Det må føles ubekvemt for mange å måtte hevde at CO2 fra mennesker påvirker klimaet i verden - selvfølgelig med katastrofale konsekvenser.

Bare at Statoils direksjon lot seg lede til å skifte navn på "Folkets eget oljeselskap" sier litt om hvor omfattende hysteriet er.

Noen mener at dieselmotoren kan videreutvikles slik at den ikke kan demoniseres i media og politiske eksperter.

 Ja , men nei , trolig vil det resultere i nye viktige "utslippskrav" slik at "løsningen" ikke kommer - det ville jo ødelegge hele klimabusinessen. 

Torium ville være et alternativ - men det vil ødelegge milliardforretningen med en løsning. 

Den gode nyheten er at i USA har man nå satt krav som skal styrke vitenskapen bak all verdens kostnadskrevende klimapåfunn - slik at man ikke lenger opererer med politisk synsing og konsensusbaserte "studier" fra diverse aktivistklubber.

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-administrator-pruitt-proposes-rule-strengthen-science-used-epa-regulations

Kanskje bedre dokumentasjon vil være en god ide her til lands - å sette krav før man brenner av flere milliarder på udokumenterte teorier ?

Ser liksom ikke for meg at klimaforskning i Norge blir satt ut til en uhildet tredjepart !  

Aldri har så mange mennesker blitt løftet ut av fattigdom her på jorden som i våre dager , takket bl.a. at India og Kina har fått tilgang på energi for befolkningen , være seg kull , olje , vannkraft eller gass. Dette fører igjen til at samfunnet kan reguleres slik at landene oppnår en naturlig standard på miljø - som vesten har hatt i årevis.

Vår oppgave er å sikre at folk får tilgang til billig energi slik at denne utviklingen ut av fattigdom kan fortsette. Ikke å demonisere billig og tilgjengelig energi vi i dag har med dagens teknologi

Etter et par nedjusteringer klimafølsomheten for CO2  blir det spennende  å se neste IPCC-rapport og hva slags joker de har i ermet denne gangen.

2 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Søk

Publisert over 3 år siden

SMÅ GØNNE MENN på internett, masse tips!

2 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Grønne menn og bærekraftig utvikling ?

Publisert over 3 år siden

Takk, Kvangersnes.

I rettferdighetens navn skal jeg ta med  et "bærekraftig" synspunkt . 

"Er det å kurere en pasient en bærekraftig forrretningsmodell"?

Det er Goldman Sachs som ser nærmere på dette interessante fenomen i "bærekraftig utvikling" - rett på sak uten moralske og etiske omveier - så å si :

 https://abovethelaw.com/2018/05/goldman-sachs-asks-is-curing-patients-a-sustainable-business-model/?rf=1

Bare for å ta en til fra den grønne bærekraftige flokk av basunengler  - "noen" synes igrunnen at Nobels Fredspris burde være "grønn" - til de grader at man vil gjøre om Nobels Fredspris til en "Bærekraftig Fredspris" - her er et godt forsøk hvor tidligere direktør i Verdensbanken , Club of Rome og Paven tilfeldigvis er kandidater - nettsiden ligger klar til å underskrive  . Egentlig ganske morsomt forsøk :

  http://np4sd.org/proposal/

Ordene "Bærekraftig Utvikling" - "Sustainable Development" eller SD er en omskrivning av Agenda 21 - som etterhvert begynner å bli belastet.  Vi kan se på hvordan Agenda 21 skal lirkes inn på lokalplanet , som menigheten , organisasjoner osv - slik at man vil få et inntrykk av at aktivistenes vræl egentlig er et stort folkekrav når folks medlemskap utnyttes.

Kapittel 28 i Agenda 21 viser at det er ikke mye her på planeten som ikke skal reguleres og bosses med - målsettingen er klar :

 https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text/711-agenda-21-chapter-28-local-authorities-initiatives-in-support-of-agenda-21

Etter planen skal vi snart ha en "Bærekraftminister" ?

For den som ikke er klar over innholdet i Agenda 21 - her er hele innholdet - delt opp i kapitler - i all sin byråkratiske språkblomst : Anbefales for alle med avansert sans for humor.

  https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

Dette er forfattet av voksne mennesker som reiser verden rundt med enorme "karbon-fotavtrykk" året rundt og sprer klimaredsler.

Efter hva jeg leser i avisen - disse klimapolitikkens  hellige menn og kvinner er visstnok fritatt for å betale klimakvoter for sin luftige seilas. Det er mest gøy når andre betaler.:

 https://www.vartoslo.no/rodgronne-oslo-politikerne-flyr-fortsatt-uten-a-kjope-klimakvoter-men-skryter-av-sitt-eget-klimaregnskap/

 

   

    

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere