Erlend Waade

10

Faktafundamentalisme

Kan det tenkes at de som fastholder at Bibelens påskefortellinger bare beskriver historiske fakta, går glipp av noe vesentlig? Og hva var innholdet i Jesu budskap igjen?

Publisert: 24. mai 2018

50 dager

Pinsehøytiden er over. Det er 50 dager siden påskedag. Mange har skrevet i VL om disse underlige dagene for 2 tusen år siden. De fleste har vært opptatt av å fastholde det fysiske og historiske i Bibelens fortellinger. Og advart mot å tolke fortellingene billedlig, for da tilpasses de det vi liker og forstår.

Men er det nødvendigvis slik at de som tolker billedlig/metaforisk, tilpasser fortellingene vår tid og vårt intellekt? Kan det være motsatt? At det er de som fokuserer på det fysiske/ historiske i fortellingene, som tilpasser dem?

Dype og evige sannheter kan antageligvis bare fortelles i et billedlig/mytologisk språk.

Kanskje er det også grunnen til at den tidligste, og meget nøkterne evangelisten, Markus, ikke nevner disse 50 dagene med et ord.  

Faktafundamentalister

Jeg tror kristne er like preget av moderne vitenskap og en fysisk virkelighetsoppfatning som alle andre. Et godt eksempel er at mange kristne mener troen deres står og faller med at Jesus stod opp med en fysisk kropp, og at han med den samme kroppen forsvant opp til himmelen 40 dager senere. Det betyr at hvis noen skulle finne beina hans i en grav, vil kristentroen deres rakne.

Faktabasert lesning oppstod i opplysningstiden; 1600 år etter at Bibelen ble nedskrevet. Tidligere var bibelfortellingenes sannhet, en selvsagt ting. Derfor ble fokuset: Hvilken betydning har de? For meg? Og: Hvordan kan Jesus og hans budskap, “oppstå” i mitt liv?

Mens for mange av dagens kristne, er oppstandelsen mest en fysisk og historisk hendelse.

Men er det slik at Jesus må ha stått fysisk opp for at troen på ham skal gi mening. Kanskje er meningen med påskefortellingene at Jesu budskap nå blir frigjort? At det blir universelt. Og dermed lever videre, og kan prege alle på dypet?

50 år

I april var det 50 år siden Martin Luther King jr. ble myrdet på grunn av kampen han kjempet mot apartheid i USA. Som Jesus, visste han at han kom til å bli drept for det han trodde på. Men han overvant dødsangsten, og dermed ble budskapet “uovervinnelig”. Og King visste at budskapet var så godt og sant at det ville overleve han selv. King var også dypt grepet av Jesu budskap. Og han levde fullt og helt helt det Jesus kalte “hvetekornets lov”: “Skal kornet få liv, må det først legges i jorden, og dø”.

Budskapet hans handlet om ikke-vold og om radikal kjærlighet. King forbød tilhengerne sine å bruke motstanderes våpen; som var nedvurdering, trakassering, trusler, segregering, køller, hunder, bomber, og drap.

Mange svarte hjem har to bilder på veggen: Jesus, - og Martin L. King. Fordi begge fortsatt lever i kraft av det de stod for. Noen mener likevel at Kings budskap nå  står i fare. Fordi han av myndighetene er ufarliggjort gjennom å fremstille han som en from helgen. Mens det forties at han fordømte Vietnamkrigen, USAs imperialisme, og moralen og materialismen i det amerikanske samfunnet.

Hva var budskapet igjen?

Kanskje var det noe av det samme som skjedde med Jesu radikale budskap? For etterhvert ble det nedtonet av de religiøse og politiske lederne.

Jesu budskap handlet om konsekvent ikke-vold, og om at det var han, snekkersønnen, som var Frelseren og Fredsfyrsten, ikke Keiseren i Roma. Jesus målbar også et dypt raseri mot religiøse ledere som samarbeidet med okkupantene. Han kalte dem hyklere og råtne dødningeben omgitt av fin fasade.

Jesu kjempet for de sykes, de fattiges, de utstøtte og de undertryktes likeverd; like mye i handling som i ord. Og han understreket at Guds rike, frelsen, kjærligheten var noe som skulle fungere på innsiden av hvert enkelt menneske. Han sa: “Guds rike er inni dere”.

De fleste kristne i dag sier noe annet. De sier at Jesus kom fra Gud for å ta straffen vi har fortjent av Gud for det onde vi gjør. Jeg opplever ikke at dette er Jesu budskap. Det er også vanskelig å belegge det ut fra Bibelens fortellinger fra Jesu liv.

Jesus ville skape et fredsrike på jord; uten vold, og med like muligheter og rettigheter for alle. Helt utopisk vil mange si. Men det var dette budskapet han trodde på. Det var det han ofret livet sitt for. Fordi budskapet var mye større og viktigere enn han selv. Derfor kunne også kjærligheten og kraften i budskapet frigjøres gjennom hans død. Og leve videre i de som trodde på han; hos de som “gikk veien”. De første kristne ble kalt “de som gikk veien”. Men det var ikke en hvilken som helst vei. Det var den veien Jesus, og også Martin L. King synliggjorde gjennom livene sine. En vei mot den korrupte maktens senter. En vei gjennom motgang og mørke, til nytt liv og lys.

Derfor er det kanskje ikke så viktig hva vi kaller oss; kristne, ateister eller humanister.

Det viktigste er hvordan vi lever; - hvilke veier vi velger.

For ingen av oss velger når og hvordan vi dør. Men vi kan velge hva vi vil dø for.

3 liker  
Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, la oss leve for hverandre. 

Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja, takk, begge deler!

Publisert over 3 år siden

Velskrevet og godt innlegg! Jeg deler fullt ut ditt syn på Jesus her, og jeg deler også fullt ut det syn på Jesus som du forkaster. Og jeg kunne gjerne legge til flere. Hvorfor tenker man bestandig at bare en side av en sak er den rette. En konkret sak har minst fire sider i sin eksistens som volum og et gen koder ikke for bare en egenskap, men for et knippe av ulike egenskaper. Skaperen har skapt en natur av et mangfold som vi ennå ikke har klart å utforske, skulle da hans budskap, hans ord, være enklere? Antallet forskere i verden i dag overgår mange ganger de religiøse ledernes tall, vi bør gjøre som dem, lete og finne noe og så dele med hverandre for å  få frem så mye vi kan finne om  hans ord! Jeg tror det krever like stor forskerinnsats å vandre i hans bok som i hans natur.

Kommentar #3

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Nja og tja

Publisert over 3 år siden
Erlend Waade. Gå til den siterte teksten.
Jesus ville skape et fredsrike på jord; uten vold, og med like muligheter og rettigheter for alle. Helt utopisk vil mange si. Men det var dette budskapet han trodde på. Det var det han ofret livet sitt for.

Jeg leste artikkelen med ny nysgjerrighet og fulgte tankene ganske lenge. Det kunne jeg gjøre med min faktafundamentalisme i behold. 

Helt til dette siterte avsnittet. Der går du Waade, etter min mening, ut av den kristne troen og inn i noe annet. Udefinert. 

Jesus ville skape et fredsrike på jord! Vel, det er allment kjent at Jesus vil skape et fredsrike på jorden. Vil - da forstått som kommer til å gjøre det. Det er noe Gud vil gjøre i sin tid. Å si at Jesus ville... er å glemme hans ord og hans stilling som Guds sønn.

Uten vold, med like muligheter og rettigheter for alle! Det tror jeg nok. Men det er langt fra sikkert at det er innenfor sosialdemokratiets og vår velferdsstats preferanser. Jeg tror virkelig de himmelske preferanser er av en høyere standard...

Er det utopisk å tro på fredsriket? Ja er det det så er det nok ut i fra det menneskelige potensial. Men for Gud er det selvsagt ikke utopisk. Det er jo Ham vi tror på - ikke på mennesket evner eller duglighet.

Den siste påstanden kan oppfattes blasfemisk: Det var dette han ofret livet for! Nei. Jesus ofret ikke livet for et verdslig fredsrike. 

Døperen Johannes får se Jesus og sier: "Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!" (Joh. 1:29)

I Hebreerbrevet står det: "Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder." 

Uten synd ingen Kristus. Uten synd ingen død. Uten synd ingen urettferdighet. Uten synd ingen ugudelighet. Uten synd ingen fortapelse. Uten synd = Guds rike på jorden. Vi kommer ikke dit uten et oppgjør med synden i vårt liv.

Det var William Booth som sa : «Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete»

Så langt jeg ser så går du Waade lengst av alle i å utvanne kristentroen. Skal vi kalle det liberalfundamentalisme?

3 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Hva sa Jesus om dette?

Publisert over 3 år siden
Erlend Waade. Gå til den siterte teksten.
Jesus ville skape et fredsrike på jord; uten vold, og med like muligheter og rettigheter for alle. Helt utopisk vil mange si. Men det var dette budskapet han trodde på. Det var det han ofret livet sitt for.

Jeg tror du har misforstått.

«I må ikke tro at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men sverd. For jeg er kommet for å sette splid mellem en mann og hans far, og mellem en datter og hennes mor, og mellem en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mere enn mig, er mig ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mere enn mig, er mig ikke verd, og den som ikke tar sitt kors og følger efter mig, er mig ikke verd.»
‭‭Matteus‬ ‭10:34-38‬ ‭


1 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du har misforstått.

Hvem er det som har misforstått, tro?

"38 Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. 43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere."  Matt. 5:38-44

" 51 En av dem som var sammen med ham, grep sverdet sitt, trakk det og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. 52 Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd."  Matt.26: 51-52

1 liker  
Kommentar #6

Erlend Waade

10 innlegg  19 kommentarer

Blasfemisk?

Publisert over 3 år siden

Først takk til dere som har valgt å bruke tiden deres til å lese innlegget om faktafundamentalisme. Jeg har brukt mye tid på å velge ut hva jeg ville fokusere på. Og også prøvd å skrive så kort som mulig for at ev. VL kunne ta synspunktet/kronikken inn i papiravisen sin. Det takket de forøvrig nei til pga at de opplevde den litt for assosiativ, uten tydelig kritikk mot noen, og også for oppbyggelig til kronikk å være. 

Ellers skjønner jeg at det å stille spørsmålstegn ved Jesu stedfortredende soning/død for våre synder, kan oppleves støtende for de som dypt har kjent dette som selve fundamentet i livet sitt. Likevel er det kanskje litt drøyt å kalle det blasfemisk, all den tid denne sonings-tolkningen har liten støtte i Bibelen, og dessuten finner vi mange andre måter å tolke Jesu død på i den samme boka. Kanskje først og fremst den at dødsdommen var uunngåelig ut i fra Jesu provokasjon overfor både religiøse og sekulære myndigheter. Jesu død blir da først og fremst forstått som en dom over denne verdens  undertrykkende herskere.

Tror også at de som stiller spørsmålstegn ved Jesu ikke-voldelige budskap sliter med å begrunne det ut fra Jesu ord og handlinger. Slik Oddbjørn godt får fram. 

Det var også fra Jesu ord/handlinger M.L. King begrunnet sin ikke-voldelige motstand mot sine undertrykkere. Overgrepene fra myndigheter og enkeltindivider, måtte møtes med godhet og kjærlighet. Og han begrunnet det med at det å elske fiendene sine, ikke handlet om en slapp passivitet, men om den ytterste form for motstand uten noen gang å falle for fristelsen til å bruke motstandernes volds-våpen. King mente at dette var den eneste måten virkelig endring kunne skje. For da kunne motstanderne hans endres gjennom å møte en selvutslettende kjærlighet. For som han sa: han kjempet ikke mot "de hvite", men han kjempet mot et ondt regime som også hans "hvite brødre" var et offer for. Og lykkes de svarte (og andre) i en slik ikke-voldelig motstandskamp, ville det etterpå skape "brotherhood" på tvers av raser/grupperinger, i stedet for en ny runde med undertrykkelse.

Men som kjent, ble både King og Jesus drept pga budskapet sitt. Men døden deres drepte ikke budskapet. Det lever fortsatt både 50 og 2tusen år etter

Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Vi finner alltid et Ord.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er det som har misforstått, tro?

Joda, Oddbjørn, det blir nok - takk, begge deler.  Ditt sitat og mitt sitat er begge riktige.  De omtaler forskjellige forhold i troslivet.  Jeg antar at vi begge forstår.  Altså ingen misforståelser.

(Til deg også Erlend Waade).

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere